Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 4 мамырдағы № 239 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар (бұдан әрі – өзгерістер мен толықтырулар) бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

      Өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағының тоғызыншы абзацы осы қаулының алғашқы жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағының он екінші және он үшінші абзацтары 2017 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағының он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы, қырқыншы, қырық бірінші, қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші және қырық бесінші абзацтары 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 09.10.2018 № 624 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 4 мамырдағы
№ 239 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 21.08.2020 № 530 қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.06.2023 № 528 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.06.2023 № 528 (01.07.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 239.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан (далее – изменения и дополнения).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

      Абзац девятый пункта 2 изменений и дополнений вводится в действие со дня первого официального опубликования настоящего постановления.

      Абзацы двенадцатый и тринадцатый пункта 2 изменений и дополнений вводятся в действие с 1 апреля 2017 года.

      Абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой, сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый и сорок пятый пункта 2 изменений и дополнений вводятся в действие с 1 января 2019 года.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 09.10.2018 № 624 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 4 мая 2018 года № 239

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 21.08.2020 № 530.
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 30.06.2023 № 528 (вводится в действие с 01.07.2023).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 30.06.2023 № 528 (вводится в действие с 01.07.2023).