"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 1 қазандағы № 608 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 16, 140-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 27-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 56-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсiру саласындағы мемлекеттiк басқаруды жүзеге асыратын лауазымды адам және мемлекеттiк органдар жүйесi

      Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсiру саласындағы мемлекеттiк басқаруды жүзеге асыратын лауазымды адамға және мемлекеттiк органдар жүйесiне Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкiметi, уәкiлеттi орган және оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ Конституцияда, осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде айқындалған өз құзыретi шегiнде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары жатады.".

      2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 79, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 11, 57-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 56-құжат; № 8-II, 72-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 12, 34-құжат; № 14, 51, 54-құжаттар; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      1) мазмұнында:

      38 және 39-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "38-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыретi

      39-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыретi";

      2) 33-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттiк басқаруды Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкiметі, уәкiлеттi орган, коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті орган, Конституцияда, осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгiленген өз құзыретi шегiнде облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары жүзеге асырады.";

      3) 37-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) деңгейінде су пайдалану лимиттерін бекітеді;";

      4) 38-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "38-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыретi";

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдары:"

      5) 39-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "39-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыретi";

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары:";

      6) 40-баптың 2-тармағында:

      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) мыналарды:

      облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының тиiстi бассейннiң су объектiлерiн ұтымды пайдалану жөнiндегi жоспарларын;

      судың жай-күйiне әсер ететiн кәсiпорындардың және басқа да құрылысжайлардың салынатын орнын айқындау жөнiндегi ұсыныстарды;

      су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар мен басқа да құрылысжайларды орналастыруды, сондай-ақ құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу шарттарын;

      су объектілерінде, су қорғау белдеулері мен аймақтарында құрылыс, су түбін тереңдету, пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі жарылыс жұмыстарын жүргізу, су өсімдіктері, кәбілдерді, құбыр жолдарды және басқа да коммуникацияларды төсеу, орман ағаштарын кесу, сондай-ақ бұрғылау, ауыл шаруашылығы және басқа жұмыстар туралы құжаттарды;

      су пайдаланушылардың су объектiлерiн сақтау, олардың жай-күйiн жақсарту жөнiндегi iс-шаралар жоспарларын келiсу;";

      20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру мәселелерi бойынша облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарымен және басқа да мүдделi мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау;";

      7) 42-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Су объектiлерiн қалпына келтiру мен қорғау туралы бассейндiк келiсiмдер (бұдан әрi – бассейндiк келiсiмдер) бассейндiк басқармалардың, облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының және су объектiсi бассейнiнiң шегiнде орналасқан басқа да субъектiлердiң арасында олардың қызметiн бiрiктiру және үйлестiру, сондай-ақ су объектiлерiн қалпына келтiру мен қорғау жөнiндегi iс-шараларды iске асыру мақсатында жасалады.";

      8) 43-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тиiстi бассейндiк басқарманың басшысы басқаратын бассейндiк кеңес облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының басшыларынан, мемлекеттiк органдардың аумақтық органдарының басшыларынан және су пайдаланушылардың өкiлдерiнен тұрады. Бассейндiк кеңестiң құрамына қоғамдық бiрлестiктердiң және олардың қауымдастықтарының өкiлдерi де кiруi мүмкiн. Бассейндiк кеңестiң әзiрлiк жұмысын ұйымдастыру бассейндiк басқармаға жүктеледi.";

      9) 49-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары.";

      10) 65-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Ортақ су пайдалануға қойылатын шарттар мен олардың қағидаларын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті өкілді органдары белгілейді.

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті өкілді органдары азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында өңірдегі жағдайлардың ерекшеліктерін ескере отырып, ортақ су пайдалану қағидаларында тиісті өңірдің аумағында орналасқан су объектілерінде шомылу, ауыз су және шаруашылық қажеттіліктерге су алу, мал суару, шағын кемелерде және басқа да жүзу құралдарында жүзу тыйым салынған жерлерді айқындай алады.";

      11) 67-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Оқшау су пайдалануға берiлген су объектiлерiнде облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдары белгiлеген шарттармен ортақ су пайдалануға рұқсат етiледi.

      3. Оқшау су пайдалануды жүзеге асыратын су пайдаланушы, егер облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдарының шешiмдерiнде өзгеше белгiленбесе, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен ортақ су пайдалануға қойылатын шарттар немесе оған тыйым салу туралы жариялауға мiндеттi.";

      12) 68-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Бiрлесiп су пайдалануға берiлген су объектiлерiнде облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдары белгiлеген шарттармен ортақ су пайдалануға рұқсат етiледi.

      4. Бiрлесiп су пайдаланатын су пайдаланушылар, егер облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдарының шешiмдерiмен өзгеше белгiленбесе, ортақ су пайдалануға қойылатын талаптар немесе оған тыйым салу туралы жариялауға мiндеттi.";

      13) 105-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Кеме қатынасы үшiн пайдаланылатын су объектiлерiнде кеме жетегiнсiз ағаш ағызуға тыйым салынады. Су объектiлерiнде күйелi ағаш ағызуға тыйым салынады. Ағаш ағызуды жүзеге асыратын ұйымдар су объектiлерiн батып кеткен ағаш сүрегiнен үнемi тазартып отыруға мiндеттi. Ағаш ағызу үшiн пайдаланылатын су объектiлерiнiң тiзбесiн және оларды тазарту тәртiбiн уәкiлеттi органмен және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсу бойынша облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары белгiлейдi.";

      14) 111-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Су пайдаланушылардың тежеуiш гидротехникалық құрылысжайлардың көмегiмен жер үстiндегi ағын суды реттеуi кеме қатынасы және осы өзен бассейнiнiң су ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғау ескерiле отырып, уәкiлеттi органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен, облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарымен және өзге де мүдделi органдармен келiсу бойынша жүзеге асырылады.";

      15) 112-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Орталық органдар және облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес су объектiлерiн сақтау, олардың ластануын, қоқыстануын және сарқылуын болғызбау, сондай-ақ аталған құбылыстардың зардаптарын жою жөнiнде тұрақты даму қағидатымен үйлесiмдi шаралар қолданады.";

      16) 117-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Ауыз сумен жабдықтау, емдеу, курорттық және халықты сауықтырудың өзге мұқтаждары үшiн пайдаланылатын суды қорғау мақсатында облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары санитариялық қорғау аймақтарын белгiлейдi.";

      17) 122-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Шағын су объектiлерiнiң су қорғау аймақтары мен белдеулерi шегiнде ортақ су пайдалану режимiн және шаруашылық қызметтi жүзеге асыруды, сондай-ақ олардың ластануының, қоқыстануы мен сарқылуының алдын алу және жою жөнiндегi шараларды облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары уәкiлеттi органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органмен және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкiлеттi органмен, ал сел қаупi бар өңірлерде – азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша белгiлейдi.".

      3. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 141-құжат; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 56, 57-құжаттар; № 8-II, 71, 72-құжаттар; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 7, 14-құжат; № 9, 17-құжат; № 12, 34-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      1) 1-баптың 12-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "12-1) жобалардың экологиялық сараптамасы – қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігі мен инженерлік қорғау мәселелері бойынша жобалық шешімдер мен есептеулердің сараптамалық бағасы, ол мыналардың:

      жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға немесе бұрыннан барларын реконструкциялауға (кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға) және күрделі жөндеуге арналған жобалардың (техникалық-экономикалық негіздемелердің және жобалау-сметалық құжаттаманың) ведомстводан тыс кешенді сараптамасының;

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана мәслихаттарының бекітуіне жататын аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобалары, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және халқының есептік саны бір жүз мың тұрғыннан асатын облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларының жобалары бойынша кешенді қала құрылысы сараптамасының бір бөлігі болып табылады;";

      2) 51-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысына қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның сараптама бөлімшелерінің, тиісті аумақтағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің басшылары не облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының сараптама бөлімшесінің басшысы өз құзыреті шегінде қол қояды.";

      3) 54-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "54-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу процесiне сырттан сарапшылар тарту

      Мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу сырттан сарапшылар тартуды талап еткен жағдайда, мемлекеттiк экологиялық сараптама органдарының сараптамалық қорытындылар алу үшiн басқа мемлекеттiк органдарға, өзге де ұйымдарға, сондай-ақ жекелеген мамандарға өтiнiш жасауға құқығы бар. Сырттан сарапшылар тартуды қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.";

      4) 69-баптың 4-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) әртүрлi облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумағында орналасқан әрбiр объектiнiң орналасқан жерi бойынша өтiнiм беруге тиiс.";

      5) 71-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатты I санат объектілеріне - қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органнан, II санат объектілеріне - облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарынан, III санат объектілеріне - оңайлатылған схема бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарынан, IV санат объектілеріне облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарынан алады.";

      6) 98-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары инвестициялық экологиялық жобаларды Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес әзiрлеп, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органға табыс етедi.";

      7) 154-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) мыналарды:

      облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органының қалдықтарды жинақтауға және жоюға арналған жер учаскесiн бөлу туралы шешiмiн;

      жер учаскесi орналасқан жер бойынша өздерiнiң құзыретi шеңберiнде облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдары, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдерi растаған, жер учаскесiнiң шекараларын белгiлеу және жер учаскесiне құқық белгiлейтiн құжаттардың берiлгенi туралы анықтаманы;

      қалдықтарды орналастыру объектiлерiн құрудың техникалық-экономикалық негiздемесiн;

      қалдықтарды орналастыру объектiлерiн құруға мемлекеттiк экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардың оң қорытындыларын қамтитын қалдықтарды орналастыру объектісі бойынша кадастр ісін ұсынады.";

      8) 224-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Жеке және заңды тұлғалар облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың астананың) жергiлiктi өкiлдi органдары белгiлеген суды ортақ пайдалану ережелерiн сақтауға мiндеттi.";

      9) 227-баптың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға және оның аумақтық органдарына, облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына және мемлекеттiк статистика саласындағы уәкілетті органға орман қорының мемлекеттiк есебiн, мемлекеттiк орман кадастрын, мемлекеттiк орман мониторингiн жүргiзу, орман пайдалану төлемақысының мөлшерiн анықтау үшiн қажеттi ақпаратты берiп тұруға мiндеттi.".

      4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат; № 9, 18-құжат; № 10, 23-құжат; № 13, 45-құжат; № 14, 51-құжат; № 15, 55-құжат; № 20, 96-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 115-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; № 16, 55-құжат):

      1) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері тиісінше облыстық мәслихаттардың, республикалық маңызы бар қалалар, астана мәслихаттарының шешімдерімен бекітіледі.";

      2) 19-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерв кіреді.";

      3) 31-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Облыстық бюджеттік бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттік бағдарламаларының әкімшілері болып табылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі істер органдарын және азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органының аумақтық бөлімшелерін қоспағанда, мемлекеттік органдардың құрылымдық және аумақтық бөлімшелері бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бола алмайды.";

      4) 42-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Әкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылығына, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін әлеуметтік, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған реттерде, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана әкімдерінің өтініштері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасымен жалпы республикалық не халықаралық маңызы бар іс-шаралар өткізілген жағдайларда, бюджет процесінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің басқа облыстық бюджеттермен, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерімен өзара қатынастарына жол беріледі.";

      5) 45-баптың 4-тармағының бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының заңымен – республикалық бюджет пен облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің арасында;";

      6) 49-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінен түсетін трансферттер;";

      7) 53-баптың 1-тармағының 12) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттеріне трансферттер;";

      8) 72-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің бекітілетін тапшылығының (профицитінің) мөлшері ақшалай түрде көрсетіледі.";

      9) 79-баптың 2-тармағының екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана арасында төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер мен кредиттер бөлу;";

      10) 101-баптың 7-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Уақытша бос бюджет ақшасын ұтымды пайдалану және тиісті бюджетке кіріс алу мақсатында республикалық және облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің уақытша бос бюджет ақшасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдарға (депозиттерге) орналастырылады.";

      11) 108-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Облыстық бюджеттерді, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерін нақтылау республикалық бюджетті нақтылауға байланысты жүргізілген жағдайда, мәслихаттың тиісті шешімі Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына қол қойылғаннан кейін екі апта мерзімнен кешіктірілмей қабылданады.".

      5. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21,161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 33-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-II, 102-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 67, 70-құжаттар; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 9, 22-құжат; № 13, 45-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15,47-құжат):

      1) мазмұнында:

      9 және 10-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құзыреті

      10-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының құзыреті";

      2) 9-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құзыреті";

      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті өкілді органдары:";

      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары:";

      3) 10-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының құзыреті";

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары өз өкілеттігі шегінде:";

      4) 20-бапта:

      4-тармақтың 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторлары, олардың орынбасарлары;

      4) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары болып табылады.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Қазақстан Республикасының Медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы тексеру нәтижесі негізінде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органының басшысына нұсқама беруге құқылы.";

      5) 41-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мамандандырылған медициналық көмектің түрлері мен көлемін уәкілетті орган және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары белгілейді.";

      6) 152-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Төтенше эпидемия жағдайлары пайда болған кезде мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдарының ұсынуы бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының шешімімен кезектен тыс міндетті дезинфекциялық, дезинсекциялық және дератизациялық іс-шаралар бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.".

      6. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 15-I, 15-II, 88-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 20-VII, 115-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; № 14, 50, 53-құжаттар; № 16, 56-құжат; № 21, 98, 102-құжаттар; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; 2018 ж., № 16, 56-құжат):

      1) 58-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Прокурор – өз құзыретi шегiнде жедел-iздестiру қызметiнің, анықтаудың, тергеудiң және сот шешiмдерiнiң, қылмыстық процестiң барлық сатыларында қылмыстық қудалаудың заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабына және осы Кодекске сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыратын лауазымды адам: осы Кодексте белгіленген өкілеттіктер шегінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары, орынбасарлары, олардың аға көмекшілері мен көмекшілері, Қазақстан Республикасының Бас әскери және Бас көлік прокурорлары, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың прокурорлары және олардың орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелердің бастықтары, олардың орынбасарлары, аға көмекшілер мен көмекшілер, басқармалар мен бөлімдердің аға прокурорлары және прокурорлары, аудандардың, қалалардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары, аға прокурорлар мен прокурорлар. Соттың қылмыстық iстi қарауына қатысатын прокурор айыптауды қолдау арқылы мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi және мемлекеттiк айыптаушы болып табылады.";

      2) 188-баптың үшінші бөлігінде орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

      7. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 7, 33-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 8-II, 67-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 14, 50-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 1, 2-құжат; 2018 ж., № 16, 56-құжат):

      32-баптың бірнші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi, Қазақстан Республикасы Парламентiнің депутаттары, сондай-ақ тиiстi әкімшілік-аумақтық бірлік шегiндегі облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкiмдерi;".

      8. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I,18-II,92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152,156,158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; № 12, 34-құжат; № 14, 49, 50, 54-құжаттар; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; № 22-III, 109-құжат; № 23-III, 111-құжат; № 23-V, 113-құжат; № 24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 7-8, 22-құжат; № 9, 27-құжат; № 15, 46-құжат):

      1) 386-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "386-бап. Жасыл екпелерді күтiп-ұстау және қорғау қағидаларын бұзу

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергiлiктi өкiлдi органдары белгiлейтін жасыл екпелердi күтiп-ұстау және қорғау қағидаларын бұзу –

      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      2) 694-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға атқарушылық құжаттарды орындауды қамтамасыз ету саласындағы нормативтiк құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу саласындағы уәкiлеттi органның басшысы мен оның орынбасарлары, облыстық, республикалық маңызы бар қалалары және астана әдiлет органдарының басшысы мен оның орынбасарлары құқылы.";

      3) 705-баптың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың өсiмдiктер карантинi жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары;";

      4) 804-баптың бірінші бөлігінде:

      50) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "50) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi атқарушы органдарының (199 (екінші бөлігі), 294 (бірінші және екінші бөліктері), 320 (бірінші, екінші және үшінші бөліктері), 382 (екінші және үшінші бөліктері), 383 (үшінші және төртінші бөліктері), 401 (алтыншы және жетінші бөліктері), 402 (төртінші бөлігі), 404 (тоғызыншы бөлігі), 408-1, 453, 462, 463, 464 (екінші бөлігі), 489-1, 490-баптар);";

      58) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "58) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) әкiмдерi уәкiлеттік берген лауазымды адамдарының (656-бап);".

      9. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2015 ж., № 20-V, 20-VІ, 114-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; № 8, 16-құжат; № 16, 56-құжат; № 21, 98-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 16, 53-құжат):

      27-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттылығына жатқызылған істер кәмелетке толмаған адамның заңды өкілдерінің өтінішхаты бойынша, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, облыс орталықтарының шегінде орналасқан аудандық (қалалық) соттардың соттылығына жатқызылған істерді қоспағанда, баланың тұрғылықты (болатын) жеріндегі аудандық (қалалық) сотта қаралуы мүмкін немесе оған берілуі мүмкін. Өтінішхат істі сот талқылауына дайындау аяқталғанға дейін берілуі мүмкін.".

      10. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-I, 22-II, 107-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 15, 50-құжат):

      1) 18-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Салық органдарының жүйесі уәкілетті органнан және оның облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша, аудандар, қалалар мен қалалардағы аудандар бойынша аумақтық бөлімшелерінен, сондай-ақ ауданаралық аумақтық бөлімшелерінен тұрады. Арнайы экономикалық аймақтар құрылған жағдайда, осы аймақтардың аумақтарында уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері құрылуы мүмкін.";

      2) 172-бапта:

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Импорттаушының Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесі облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне есепке алу-бақылау маркаларын алғанға дейін ұсынылады.";

      10, 11, 12, 13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Импорттаушылардың Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесі облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің ақшаны уақытша орналастыру шотына ақша салу арқылы, сондай-ақ импорттаушының таңдау бойынша мынадай тәсілдердің кез келгені:

      1) банк кепілдігі;

      2) кепілгерлік;

      3) мүлік кепілі арқылы қамтамасыз етіледі.

      11. Ақшаны уақытша орналастыру шотын облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ашады.

      12. Облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша уәкілетті органның ақшаны уақытша орналастыру шоты Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттауды жүзеге асыратын тұлғаның ақша салуына арналған.

      Ақшаны уақытша орналастыру шотына ақша салу Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында жүргізіледі.

      13. Импорттаушы ақшамен қамтамасыз етілген, Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін орындамаған кезде облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі бес жұмыс күні өткен соң ақшаны уақытша орналастыру шотынан ақшаны бюджет кірісіне аударады.

      14. Облыстар, Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша уәкілетті органның ақшаны уақытша орналастыру шотына салынған ақшаны қайтару (есепке жатқызу) импорттаушының Қазақстан Республикасына алкоголь өнімін импорттау кезінде есепке алу-бақылау маркаларын нысаналы пайдалану туралы міндеттемесін орындағаны туралы есебі ұсынылғаннан кейін он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.";

      3) 505-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Елді мекендердің жеріне (үй маңындағы учаскелерді қоспағанда) арналған базалық салықтық мөлшерлемелер алаңның бір шаршы метріне есептегенде мына мөлшерлерде белгіленеді:

Р/с

Елді мекеннің санаты

Тұрғын үй қоры, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерді қоспағанда, елді мекендердің жеріне арналған базалық салықтық мөлшерлемелер (теңге)

Тұрғын үй қоры, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерге арналған базалық салықтық мөлшерлемелер (теңге)

1

2

3

4


Қалалар:1.

Алматы

28,95

0,96

2.

Астана

19,30

0,96

3.

Шымкент

19,30

0,96

4.

Ақтау

9,65

0,58

5.

Ақтөбе

6,75

0,58

6.

Атырау

8,20

0,58

7.

Қарағанды

9,65

0,58

8.

Қызылорда

8,68

0,58

9.

Көкшетау

5,79

0,58

10.

Қостанай

6,27

0,58

11.

Павлодар

9,65

0,58

12.

Петропавл

5,79

0,58

13.

Талдықорған

9,17

0,58

14.

Тараз

9,17

0,58

15.

Орал

5,79

0,58

16.

Өскемен

9,65

0,58

17.

Түркістан

9,17

0,58

18.

Алматы облысы:19.

Облыстық маңызы бар қалалар

6,75

0,39

20.

Аудандық маңызы бар қалалар

5,79

0,39

21.

Ақмола облысы:22.

Облыстық маңызы бар қалалар

5,79

0,39

23.

Аудандық маңызы бар қалалар

5,02

0,39

24.

Облыстық маңызы бар қалған қалалар

Облыс орталығы үшін белгіленген мөлшерлеменің 85 пайызы

0,39

25.

Аудандық маңызы бар қалған қалалар

Облыс орталығы үшін белгіленген мөлшерлеменің 75 пайызы

0,19

26.

Кенттер

0,96

0,13

27.

Ауылдар

0,48

0,09

      Бұл ретте елді мекендердің санаты техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен әкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышына сәйкес белгіленеді.";

      2-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Астана, Алматы, Шымкент қалалары және облыстық маңызы бар қалалар үшін:";

      1) 529-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Тұрғынжайдың, саяжай құрылысының бір шаршы метрінің ұлттық валютадағы базалық құны (Қ б) елді мекеннің түріне қарай мынадай мөлшерлерде айқындалады.

Р/с

Елді мекеннің санаты

Теңгемен базалық құн

1

2

3


Қалалар:


1.

Алматы

60 000

2.

Астана

60 000

3.

Шымкент

60 000

4.

Ақтау

36 000

5.

Ақтөбе

36 000

6.

Атырау

36 000

7.

Қарағанды

36 000

8.

Қызылорда

36 000

9.

Көкшетау

36 000

10.

Қостанай

36 000

11.

Павлодар

36 000

12.

Петропавл

36 000

13.

Талдықорған

36 000

14.

Тараз

36 000

15.

Орал

36 000

16.

Өскемен

36 000

17.

Түркістан

36 000

18.

Облыстық маңызы бар қалалар

12 000

19.

Аумақтық маңызы бар қалалар

6 000

20.

Кенттер

4 200

21.

Ауылдар

2 700

      Бұл ретте елді мекендердің санаттары техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен әкімшілік-аумақтық обьектілер сыныптамасына сәйкес айқындалады.";

      1) 543-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) арнайы аймақ – аумағында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттері бар елді мекендер (Астана, Алматы, Шымкент қалаларын және облыстардың әкімшілік орталықтарын қоспағанда);";

      2) 546-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Айына салық салу обьектісінің бірлігіне тіркелген салықтың ең төмен және ең жоғарғы базалық мөлшерлемелерінің мөлшері:

Р/с

Салық салу обьектісінің атауы

Тіркелген салықтың базалық мөлшерлеменің ең төмен мөлшері (айлық есепті көрсеткіш-термен)

Тіркелген салықтың базалық мөлшерлемелерінің ең жоғарғы мөлшері (айлық есептік көрсеткіштермен)

1

2

3

4

1.

Бір ойыншымен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы

1

12

2.

Біреуден көп ойыншының қатысуымен ойын өткізуге арналған ұтыссыз ойын автоматы

1

18

3.

Ойын өткізу үшін пайдаланылатын дербес компьютер

1

4

4.

Ойын жолы

5

83

5.

Карт

2

12

6.

Бильярд үстелі

3

25

7.

Уәкілетті ұйымның Астана, Алматы немесе Шымкент қалаларында орналасқан айырбастау пункті

30

100

8.

Уәкілетті ұйымның арнайы аймақта орналасқан айырбастау пункті

1

20

9.

Астана, Алматы және Шымкент қалаларын және арнайы аймақты қоспағанда, уәкілетті ұйымның елді мекенде орналасқан айырбастау пункті

10

50

      ";

      1) 595-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "595-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      1. Жылдық төлемақы мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және салықтық кезеңнiң бiрiншi күнiне қолданыста болатын АЕК-тің еселенген мөлшерiнде айқындалады.

      2. Радиобайланыстың мынадай түрлеріне жылдық төлемақы мөлшерлері мыналарды құрайды:

Р/с

Радиобайланыс түрлерi

Пайдалану аумағы

Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК)

1.

Дербес радиошақыру радиожүйелерi (енi 25 кГц жиiлiк берілгені үшiн)

облыс, Астана, Алматы, Шымкент қалалары

10

2.

Транкинг байланысы (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц радиоарна үшiн)2.1.


облыс, Астана, Алматы, Шымкент қалалары

140

2.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

80

2.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

10

3.

УҚТ-диапазонды радиобайланыс (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн)3.1.


Астана, Алматы, Шымкент қалалары

80

3.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

60

3.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

15

4.

УҚТ-диапазонды радиобайланыс (енi 25 кГц симплекстi арна үшiн)4.1.


Астана, Алматы, Шымкент қалалары

30

4.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

20

4.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

10

5.

Таратқыштың шығу қуаты:
- 50 Вт-қа дейiн;
- 50 Вт-тан астам болған кезде ҚT-байланыс (бiр жиiлiк берілгені үшiн)

облыс, Астана, Алматы, Шымкент қалалары

10
20

6.

Радиоұзартқыштар (арна үшiн)

облыс, Астана, Алматы, Шымкент қалалары

2

7.

Ұялы байланыс (қабылдауға енi 1 МГц/беруге 1 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн)

облыс, Астана, Алматы, Шымкент қалалары

2 850

8.

Жаһандық дербес жылжымалы спутниктік байланыс (қабылдауға енi 100 кГц/ беруге 100 кГц жиiлiктердiң дуплекстi белдеуi үшiн)

Қазақстан Республикасы

20

9.

HUB-технологиясы бар спутниктік байланыс (HUB-қа пайдаланылатын қабылдауға белдеуi 100 кГц/беруге 100 кГц болатын енi үшiн)

Қазақстан Республикасы

30

10.

HUB-технологиясынсыз спутниктік байланыс (бiр станция пайдаланатын жиiлiктер үшiн)

Қазақстан Республикасы

100

11.

Радиорелелi желiлер (бiр аралықтағы дуплекстi арна үшiн):11.1.

жергiлiктi

аудан, қала, кент, ауыл, ауылдық округ

40

11.2.

Аймақтық және магистральдық

Қазақстан Республикасы

10

12.

Сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн)12.1.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

25

12.2.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

2

13.

КБС-технологиясы пайдаланылған кезде сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц дуплекстi арна үшiн)13.1.


Астана, Алматы, Шымкент қалалары

140

13.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен
 

70

13.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

5

14.

Эфирлiк-кәбілдік телевизия (8 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн)14.1.


халқының саны 200 мың адамнан асатын елдi мекен

300

14.2.


халқының саны 50 мыңнан 200 мың адамға дейін болатын елдi мекен

135

14.3.


халқының саны 50 мың адамға дейiн болатын аудандық маңызы бар қала; аудан

45

14.4.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (кент, ауыл, ауылдық округ)

5

15.

Теңiздегi радиобайланыс (радиомодем, жағалаулық байланыс, телеметрия, радиолокациялық және т.б.), бiр радиоарна үшiн

облыс

10

16.

Төртінші буындағы ұтқыр байланыс (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц радиожиiлiктер белдеуi үшiн)

облыс, Астана, Алматы, Шымкент қалалары

2 650

      3. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған жылдық төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Р/с

Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға арналған жиілік диапазоны

Пайдалану аумағы

Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК)

1

2

3

4

1.

Телевизия/жиіліктердің метрлік диапазоны1.1.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 50 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

81облыс

15

1.2.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 250 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

361облыс

65

1.3.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 500 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

957облыс

174

1.4.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

1 353облыс

245

1.5.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-тан жоғары

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

2 344облыс

425

2.

Телевизия/ жиіліктердің дециметрлік диапазоны2.1.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 50 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

51облыс

9

2.2.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 250 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

228облыс

41

2.3.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 500 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

605облыс

110

2.4.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-ты қоса алғанға дейін

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

855облыс

155

2.5.

Таратушы радиоэлектрондық құралдың қуаты 1000 Вт-тан жоғары

Астана, Алматы, Шымкент қалалары

1 481облыс

269

      4. Алты айды қоса алғанға дейінгі мерзімде тәжірибелік пайдалануды, жарыстарды, көрмелер мен өзге де іс-шараларды өткізу кезеңіне радиожиілік спектрін пайдаланған кезде төлемақы радиобайланыстың түріне, радиожиілік спектрін пайдалану аумағына және таратушы радиоэлектрондық құралдың қуатына қарай, оны нақты пайдалану мерзіміне сәйкес келетін мөлшерде, бірақ жылдық төлемақы мөлшерлемесінің кемінде 1/12 мөлшерінде белгіленеді.

      Ені осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілгеннен ерекшеленетін дуплексті (симплексті) арнаның белдеуін пайдалана отырып технологиялар қолданылған жағдайда, төлемақы мөлшерлемелері төлеуші осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген дуплексті (симплексті) арна белдеуінің еніне нақты қолданатын дуплексті (симплексті) арна белдеуі енінің үлес салмағы негізге алына отырып айқындалады.

      Кең белдеулі сигнал технологиясы пайдаланылған кезде төлемақы қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц болатын белдеу үшiн алынады.";

      1) 702-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимiн қолдану мақсатында жеке меншік және (немесе) жер пайдалану құқықтарындағы (кейінгі жер пайдалану құқығын қоса алғанда) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің жиынтық алаңы мыналар үшін:

      1-аумақтық аймақ – 5 000 га;

      2-аумақтық аймақ – 3 500 га;

      3-аумақтық аймақ – 1 500 га;

      4-аумақтық аймақ – 500 га болып белгіленген жер учаскесінің шекті алаңының көлемінен аспауға тиіс.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін жер учаскелерін мынадай аймақтарға бөлу қолданылады:

      1-аумақтық аймақ: Алматы, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облысы, Шымкент және Алматы қалаларының топырақ-климаттық аймақтарындағы шөлді, жартылай шөлді және тау бөктеріндегі шөлді-далалық жерлеріндегі жайылымдар;

      2-аумақтық аймақ: Ақмола, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарының, Астана қаласының, сондай-ақ 1-аумақтық аймақтың жерлерін қоспағанда, Ақтөбе облысының жерлері;

      3-аумақтық аймақ: 1-аумақтық аймақтың жерлерiн қоспағанда, суармалы жерлерін қоса алғанда, Атырау, Маңғыстау облыстарының жерлері;

      4-аумақтық аймақ: 1-аумақтық аймақтың жерлерін қоспағанда, суармалы жерлерін қоса алғанда, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облысы, Шымкент және Алматы қалаларының жерлері.

      Шаруа немесе фермер қожалықтарында әртүрлі аумақтық аймақтардағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері болған жағдайда, осы тармақтың мақсаттары үшін мұндай учаскелердің жиынтық алаңы осындай аумақтық аймақтар үшін белгіленген жер учаскесінің неғұрлым ауқымды шекті алаңының көлемінен аспауға тиіс.

      Бұл ретте әрбір аумақтық аймақтағы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің алаңы, мұндай аймақ үшін осы тармақта белгіленген жер учаскесінің шекті алаңының мөлшерінен аспауға тиіс.".

      11. "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 23, 110-құжат; 2018 ж., № 15, 50-құжат):

      10-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша аумақтық кеден органдарынан (бұдан әрі – аумақтық кеден органдары);".

      12. "Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 13-14, 348-құжат; 1994 ж., № 8, 140-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; № 21, 274-құжат; 1998 ж., № 24, 432-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 23, 924-құжат; 2004 ж., № 24, 150-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2011 ж., № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат):

      5-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Экологиялық дағдарыс жағдайына жақындаған аймаққа Ақтөбе облысының Байғанин, Ырғыз, Мұғалжар (бұрынғы Мұғалжар ауданының елдi мекендерi шекарасының шегiнде), Темiр аудандарының; Түркiстан облысының Арыс (оның iшiнде Арыс қаласы), Отырар, Созақ, Шардара аудандарының, Түркiстан қаласының және Кентау қаласының Шаға, Жаңа Иқан, Ескі Иқан, Үшқайық, Иассы, Оранғай, Қарашық, Жүйнек, Бабайқорған, Шорнақ, Жібек жолы, Майдантал ауылдық округтерінің, сондай-ақ Қарағанды облысының Ұлытау ауданының (бұрынғы Жезқазған облысының Жездi ауданының елдi мекендерi шекарасының шегiнде) аумақтары кiредi.".

      13. "Жеке тұрғын үй құрылысы туралы" 1994 жылғы 3 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 20, 248-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 209-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат):

      8-баптың тақырыбы және бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарының, кәсiпорындар мен ұйымдардың жеке тұрғын үй құрылысы жағдайындағы құқықтары мен мiндеттерi

      Жеке тұрғын үй құрылысын салу ережелерiне сәйкес республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдары:".

      14. "Алкоголизмге, нашақорлық пен уытқұмарлық дертiне шалдыққан ауруларды ерiксiз емдеу туралы" 1995 жылғы 7 сәуiрдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 32-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2010 ж., № 24, 152-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 13, 62-құжат; 2014 ж., № 19-II, 96-құжат):

      9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдардан шыққан адамдарды жұмысқа және тұрмыстық орналастыру

      Мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдардан шыққан адамдарды жұмысқа және тұрмыстық орналастыру тұрғылықты жерi бойынша жүзеге асырылады және аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың), республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарына жүктеледі.".

      15. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 33-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118-құжат; 2015 ж., № 21-III, 135-құжат; № 22-V, 154, 156-құжаттар; 2016 ж., № 23, 118-құжат; № 24, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 8, 16-құжат; № 11, 29-құжат; № 13, 45-құжат; № 16, 56-құжат; № 24, 115-құжат):

      9-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң аумақтық органдары

      1. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша аумақтық органдары мен оларға бағынышты қалалық және аудандық басқармалар (бөлімдер, бөлімшелер) тиісті аумақтарда ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген міндеттерді іске асыру үшін құрылады.

      2. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана бойынша аумақтық органдары заңды тұлғалар болып табылады, олардың нақтылы және шартты атаулары, мөрлері мен мөртабандары, шоттары, негізгі қорлары, әлеуметтік-мәдени және медициналық мақсаттағы объектілері болады.

      3. Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң аумақтық органдары жедел- қызметтiк жұмысында жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсiз болады.".

      16. "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 11, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 104-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2010 ж., № 17-18, 108-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; 2015 ж., № 19-II, 104-құжат):

      1) 7-баптың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына аумақтық қорғанысты қамтамасыз ету, аумақтарды жедел жабдықтау және азаматтық қорғаныс жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу бойынша тапсырмалар белгiлейдi;";

      2) 7-1-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) мемлекеттік органдардың қатысуымен Қазақстан Республикасының жұмылдыру жоспарын және тауарларды өндірудің, жұмыстарды орындау мен қызметтерді көрсетудің тиісті кезеңге арналған жоспарын әзірлейді, мемлекеттік органдардың, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктерінің жұмылдыру жоспарларын келіседі;";

      3) 9-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің және қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы құзыреті";

      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктері өз құзыреті шегінде:";

      2-тармақта:

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) әкімшілік-аумақтық бірліктердің жұмылдыру жоспарларын әзірлейді, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктерімен келіседі және бекітеді, сондай-ақ тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктер шегінде жұмылдыру дайындығы бойынша іс-шараларды өткізеді;";

      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне жұмылдыру дайындығын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;".

      17. "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шiлдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 206-құжат; 1998 ж., № 22, 307-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 15-16, 236-құжат; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 48-құжат; № 12, 86-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 21, 172-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 16, 53-құжат):

      1) 7-1-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық әділет органдарында құрылатын нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссияларында аттестаттаудан өтеді.";

      2) 7-2-баптың 2, 3, 4 және 5-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адам тағылымдамадан өткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттарын қоса тіркей отырып, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық әділет органдары арқылы оны аттестаттауға жіберу туралы өтінішін тұрғылықты жері бойынша тиісті нотариаттық қызметпен айналысу құқығына әділет аттестаттау комиссиясына жолдайды.

      3. Құжаттар тиісінше ресімделмеген не олардың толық топтамасы табыс етілмеген жағдайда, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық әділет органдары қайтару себебі туралы жазбаша хабарламамен ол түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде үміткерге өзі ұсынған құжаттарымен бірге өтінішті қарамастан қайтарады.

      4. Егер үміткер осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, оны аттестаттауға жіберуден бас тартылады.

      Аттестаттауға жіберуден бас тартылған жағдайда, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық әділет органдары өтініш түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей дәлелді шешімді үміткерге жібереді.

      Аттестаттауға жіберуден бас тартуға заңда белгіленген тәртіппен сотқа шағым жасалуы мүмкін.

      5. Аттестаттауға жіберілген үміткерді аттестаттаудың өтетін орны, күні, уақыты, тәртібі туралы оны өткізгенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық әділет органдары жазбаша хабардар етеді.".

      18. "Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы" 1998 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 48-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 24, 148-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат):

      17-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттiк басқаруды, қадағалау мен бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органдарға, сондай-ақ облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына және сәуле алуы жоғары болуы мүмкiн аумақтар халқына радиациялық авария туралы дереу хабарлауға;".

      19. "Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 123-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 13, 65-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; 2017 ж., № 23-III, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      1) 7-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ведомствоның облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) аумақтық бөлімшелерінің басшылары тиiстi облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) өсiмдiктер карантинi жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары болып табылады.";

      2) 9-1-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-1-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының құзыреті";

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары:".

      20. "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 771-құжат; 2001 ж., № 10, 122-құжат; 2003 ж., № 24, 175-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 12, 77-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 7-құжат; № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 9, 18-құжат; № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      4-4-бапта:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4-4-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының құзыреті";

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары:".

      21. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 67-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 19-І, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 118, 122-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 21-I, 121, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-І, 47, 49-құжаттар; № 8-ІІ, 72-құжат; № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 3, 6-құжат; № 8, 16-құжат; № 13, 45-құжат; № 15, 55-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 16, 56-құжат):

      1) 5-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Тиiстi мәслихат депутаттарының санын Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы мынадай шектерде: облыстық мәслихатта, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттарында елуге дейiн; қалалық мәслихатта отызға дейiн; аудандық мәслихатта жиырма беске дейiн белгiлейдi.";

      2) 6-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттары тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте ядролық қондырғылар мен объектiлердi салуға келiсiм беру туралы мәселенi қарайды.";

      3) 24-1-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қолдарды жинау облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясынан таңдаушылар қол қою парақтарын алған күннен бастап отыз күннің ішінде жүзеге асырылады. Көрсетілген мерзім аяқталған соң қол қою парақтары облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың сайлау комиссияларының қабылдауына жатпайды.";

      4) 35-баптың 1-тармағының 18) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "18) республикалық маңызы бар қалаларда, астанада, облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан мәдениет мекемелерін қоспағанда, мектепке дейін тәрбие беретін және оқытатын ұйымдардың, мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз етеді;".

      22. "Қазақстанның Даму Банкі туралы" 2001 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 9, 85-құжат; 2003 ж., №11, 56-құжат; № 12, 83-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 15, 85-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., № 11, 37-құжат; № 23, 105-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 99-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат; 2011 ж., № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., №13, 91-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 27-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2018 жылғы 5 шілдеде "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау, қаржы ұйымдарының қызметін тәуекелге бағдарланған қадағалау, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 20-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "20-бап. Есептiлiк

      Даму Банкi:

      1) ай сайын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органға – республикалық бюджет ақшасының шығыстары туралы;

      2) ай сайын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына – жергiлiктi бюджеттер ақшасының шығыстары туралы;

      3) ай сайын мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органға – Даму Банкiне республикалық бюджеттен, тиiстi облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына – жергiлiктi бюджеттерден бөлiнген заем қаражатының игерiлуi туралы есептілікті табыс етеді.";

      2) 27-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Даму Банкiнің, облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының, мемлекеттiк органдардың, заңды тұлғалардың арасында осы Заңды орындау бойынша туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешiледi.".

      23. "Қазақстан Республикасындағы туристiк қызмет туралы" 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 175-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; 2003 ж., № 23, 168-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 143-құжат; № 22-II, 144-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; 2017 ж., № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      12-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) туристік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды әзірлейді және енгізеді;".

      24. "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 2, 10, 12-құжаттар; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 86-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 19-I, 99, 101-құжаттар; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 53-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 14, 51-құжат; № 22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      1) 13-баптың 6-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының iс-әрекеттерiне, сондай-ақ жобалардың сараптама қорытындысына сот тәртiбiмен шағым жасауға;";

      2) 19-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) халықаралық мамандандырылған көрменің объектілері бойынша сәулет-құрылыс құжаттамаларын қоспағанда, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және халқының есептік саны жүз мың тұрғыннан асатын облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларын (негізгі ережелерін қоса алғанда), жалпы мемлекеттік, мемлекетаралық немесе өңіраралық маңызы бар өзге де қала құрылысы және сәулет-құрылыс құжаттамасын, сондай-ақ оларға енгізілген өзгерістерді бекітеді;";

      3) 22-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Республикалық маңызы бар қалалар, астана мәслихаттарының қала аумағында және қала маңы аймағында жүзеге асырылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы құзыретiне:";

      4) 25-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "25-бап. Республикалық маңызы бар қала, астана және облыстық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құзыреті";

      1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Республикалық маңызы бар қалалар, астана әкімдіктерінің ведомстволық бағынысты аумақта белгіленген шекара шегінде жүзеге асырылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құзыретіне:";

      5) 27-бапта:

      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астана):

      сәулет және қала құрылысы;

      құрылыс (бірыңғай тапсырыс беруші қызметі);

      мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарына;";

      3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелерінің басшылары лауазымы бойынша қалалардың бас сәулетшілері болып табылады.";

      6) 60-баптың 2-тармағында:

      бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарымен келiсу бойынша тапсырысшы (меншiк иесi) жобалау (жобалау-смета) құжаттамаларынсыз не нобайлар (нобайлық жобалар) бойынша:";

      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы баптың 2-тармағының 3) және 4) тармақшаларында аталған үй-жайларды немесе құрылыстарды техникалық жағынан күрделi емес өзгерiстер тобына жатқызу туралы шешiмдi республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары қабылдайды.";

      7) 62-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес;";

      8) 63-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес;".

      25. "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 247-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 23, 117-құжат; 2011 ж., № 10, 86-құжат; № 16, 128-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-ІІ, 106-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-V, 158-құжат; 2016 ж., № 7-І, 49-құжат; 2017 ж., № 12, 36-құжат; № 7-8, 22-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      1) 5-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Учаскелік комиссиялар өз қызметін жергілікті өкілді органдармен келісілген және облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астаналық) атқарушы органдар бекітетін учаскелік комиссиялар туралы ережелерге сәйкес жүзеге асырады.

      Учаскелік комиссиялар туралы үлгі ережені орталық атқарушы орган бекітеді.";

      2) 7-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Адамға (отбасына) атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін уәкілетті орган жан басына шаққандағы орташа табыс пен облыстарда (республикалық маңызы бар қалаларда, астанада) отбасының әрбір мүшесіне есептелген кедейлік шегінің белгіленген айырмасы түрінде есептейді.".

      26. "Бал ара шаруашылығы туралы" 2002 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 5, 55-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., № 22-VІ, 161-құжат):

      14-1-баптың тақырыбы және бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14-1-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының құзыреті

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары:".

      27. "Әділет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 24, 145, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-ІІ, 145-құжат; № 22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., № 7-I, 47-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; № 16, 53-құжат):

      1) 8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, аудандар мен қалалардың әдiлет бөлiмшелерi аумақтық әдiлет органдары болып табылады.";

      2) 19-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) орталық атқарушы органдардың заң қызметiнiң жұмысын үйлестiру және оған әдiстемелiк басшылық жасау, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкiмдерi аппараттарының заң қызметтерiмен өзара iс-қимыл жасау;".

      28. "Өсімдіктерді қорғау туралы" 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 140-құжат; 2004 ж., № 17, 98-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; 2017 ж., № 12, 34-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      1) 4-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары;";

      2) 9-бапта:

      тақырып және бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының өсiмдiктердi қорғау саласындағы құзыретi

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарының өсімдіктерді қорғау саласындағы құзыретіне:".

      29. "Саяси партиялар туралы" 2002 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 16, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 13, 53-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2009 ж., № 2-3, 6-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 22-I, 140-құжат; 2018 ж., № 12, 39-құжат):

      1) 6-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Саяси партия саны бір мың адамнан кем емес, саяси партияның құрылтай съезін (конференциясын) шақыратын және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың үштен екісінің атынан өкілдік ететін Қазақстан Республикасы азаматтары тобының бастамасы бойынша құрылады. Азаматтар саяси партияның құрылтай съезіне (конференциясына) жеке өзі қатысады. Азаматтардың саяси партияның құрылтай съезінде (конференциясында) сенімхат бойынша өкілдік етуіне жол берілмейді. Саяси партияның құрылуын, оның ішінде құрылтай съезінің (конференциясының) өткізілуін ұйымдастыруды қаржыландыру осы Заңның 18-бабының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.";

      2) 10-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Саяси партияны мемлекеттiк тiркеу үшiн оның құрамында партияның барлық облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалар мен астанадағы әрқайсысында кемiнде алты жүз партия мүшесi бар құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) атынан өкiлдiк ететiн кем дегенде қырық мың партия мүшесi болуға тиiс.";

      3) 16-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Саяси партия съезiнiң (конференциясының) шешiмi саяси партияның съезiне (конференциясына) саяси партияның барлық облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астаналық филиалдары мен өкiлдiктерiнiң өкiлдерi қатысқан кезде көпшiлiк дауыспен қабылданады.".

      30. "Тұқым шаруашылығы туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 16-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      11-баптың 2-тармағының 1-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-1) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары;".

      31. "Төтенше жағдай туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 18-құжат; 2006 ж., № 2, 14-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      3-3-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мақсатында тұрақты жұмыс істейтін республикалық және өңірлік (облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жедел штабтар құрылады.".

      32. "Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 12, 84-құжат; 2009 ж., № 24, 134 құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 14, 84-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; 2018 ж., № 13, 41-құжат):

      15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Сақтандыру сомасының мөлшерi

      Жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшерi оның талаптарымен белгiленедi және қызметiн республикалық маңызы бар қалалар, астана аумағында жүзеге асыратын нотариустар үшiн тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жекеше нотариустардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасу күнгi белгiленген - 1000, өзге нотариустар үшiн - 500 еселенген айлық есептiк көрсеткiштен кем болмауға тиiс.".

      33. "Көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" 2003 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 14, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат;№ 4, 25-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 17, 81-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 25-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 8-I, 65-құжат; 2017 ж., № 23-III, 111-құжат; № 4, 7-құжат; 2018 ж., № 1, 4-құжат; № 13, 41-құжат);

      19-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Көлік құралын тіркеу аумағы бойынша коэффициенттер мынадай мөлшерде белгіленеді:

Р/с

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы

Көлік құралын тіркеу аумағы бойынша коэффициент мөлшері (астана, республикалық және облыстық маңызы бар қалалар үшін)

1

2

3

1.

Алматы облысы

1,78

2.

Түркістан облысы

1,01

3.

Шығыс Қазақстан облысы

1,96

4.

Қостанай облысы

1,95

5.

Қарағанды облысы

1,39

6.

Солтүстік Қазақстан облысы

1,33

7.

Ақмола облысы

1,32

8.

Павлодар облысы

1,63

9.

Жамбыл облысы

1,00

10.

Ақтөбе облысы

1,35

11.

Батыс Қазақстан облысы

1,17

12.

Қызылорда облысы

1,09

13.

Атырау облысы

2,69

14.

Маңғыстау облысы

1,15

15.

Алматы

2,96

16.

Астана

2,2

17

Шымкент

1,01

      ".

      34. "Йод тапшылығы ауруларының алдын алу туралы" 2003 жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 19-20, 149-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; 2007 ж., № 4, 95-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 23, 143-құжат):

      8-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "8-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті өкілді және атқарушы органдарының йод тапшылығы ауруларының алдын алу саласындағы құзыретi";

      1-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті өкілді органдары өз құзыретi шегiнде:";

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары мен ұйымдар басшыларының йод тапшылығы ауруларының алдын алу бойынша жұмыстың жай-күйi туралы ақпаратын тыңдайды;".

      35. "Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 7-8, 18-құжат; 2006 ж., № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-V, 152, 158-құжаттар; № 23-II, 170-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      1) 16-1-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары қамқорлықтағылардың Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін және мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларын медициналық-әлеуметтік мекеме әкімшілігінің дұрыс жұмсауын бақылауды жүзеге асырады.";

      2) 36-баптың 4-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) дене шынықтыру және спорт саласындағы уәкiлеттi органмен немесе облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарымен бiрлесiп республикалық спорттық iс-шараларды ұйымдастыру;".

      36. "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 20, 151-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 15-құжаттар; 2013 ж., № 15, 76, 82-құжаттар; № 20, 113-құжат; 2014 ж., № 11, 64-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; 2017 ж., № 14, 51-құжат; № 20, 96-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 15, 47-құжат):

      13-баптың тақырыбы және бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "13-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының өкiлеттiктерi

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдары өз құзыретi шегiнде:".

      37. "Мәдениет туралы" 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 24, 147-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 49-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 19-II, 105-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 2, 9-құжат; 2017 ж., № 9, 18-құжат; 2018 ж., № 14, 42-құжат):

      21-баптың 2-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-1. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органдары құжаттардың әмбебап жинақтарын қалыптастыруды, сақтауды және кітапхана пайдаланушыларға беруді жүргізетін, кітапхана ресурстарын өзара пайдалануды ұйымдастыруды жүзеге асыратын және басқа кітапханаларға әдістемелік көмек көрсететін облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, қалалық және аудандық, облыстық маңызы бар қалалардың кітапханаларына уәкілетті орган бекіткен тәртіппен "Орталық" мәртебесін береді.".

      38. "Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы" 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 127-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 21-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 23-ІІ, 170-құжат; 2017 ж., № 8, 16-құжат; № 12, 36-құжат; 2018 ж., № 14,42-құжат):

      1) 5-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемінен тыс көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің қосымша көлемін көрсетудің тізбесі мен тәртібін облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) жергілікті өкілді органдары бекітеді.";

      2) 11-бапта:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "11-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының құзыреті";

      1-тармақта:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) жергілікті атқарушы органдары өз құзыреті шегінде:";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемінен тыс көрсетілетін арнаулы әлеуметтік қызметтердің қосымша көлемін көрсетудің тізбесі мен тәртібін әзірлейді және оларды облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың және астананың) жергілікті өкілді органдарының бекітуіне ұсынады;".

      39. "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2009 ж., № 13-14, 61-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 72-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 14, 54-құжат; № 23-III, 111-құжат):

      7-баптың тақырыбы және бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті

      Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары:".

      40. "Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы" 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 21-ІІ, 130-құжат; № 22-V, 154, 156-құжаттар; № 23-ІІ, 172-құжат; 2016 ж., № 7-І, 50-құжат; № 12, 87-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 16, 56-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 16, 55-құжат):

      16-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзырет шегiнде:".

      41. "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 20-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 6-құжат; № 11, 57-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-II, 144-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 23-III, 111-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      6-баптың 5-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары:".

      42. "Телерадио хабарларын тарату туралы" 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 24-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2017 ж., № 24, 115-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Елді мекендерді абаттандыру, тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты), өзге де ғимараттар мен құрылысжайларды абаттандыру саласындағы мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді қамтамасыз ету мақсатында облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдарының ұсынуы бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді органдары сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген үлгілік қағидаларға сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік аумағындағы тұрғын үй кешендерінде дара спутниктік және эфирлік қабылдау құрылғыларын, кабельдік коммуникацияларды орналастыру бойынша талаптарды белгілейді.".

      43. "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 7, 36-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-ІІ, 103, 104-құжаттар; № 20-І, 111-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 23-І, 169-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53, 56-құжаттар, 2017 ж., № 11, 29-құжат; № 23-V, 113-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      20-баптың 2-тармағының екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) ерекше топқа республикалық маңызы бар қалалар мен астана жатады;".

      44. "Дене шынықтыру және спорт туралы" 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 14, 85-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 10, 50-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 2, 9-құжат; 2017 ж., № 10, 23-құжат; № 16, 56-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):

      8-баптың 1-тармағының 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) аккредиттелген өңірлік және жергілікті спорт федерацияларының ұсыныстары бойынша спорт түрлері бойынша облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың құрама командаларының тізімдерін қалыптастырады және бекітеді;".

      45. "Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, Астана бюджеттері арасындағы 2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" 2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 21, 114-құжат):

      1) тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы 2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы";

      2) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Заң республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің 2017 – 2019 жылдардағы үш жылдық кезеңге арналған жылдар бойынша бөлінген абсолюттік көріністегі көлемін айқындайды.";

      3) 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-бап. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

      1. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін 2017 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 1 488 290 236 мың теңге, оның ішінде:

      Ақмола облысына – 98 876 923 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 52 075 219 мың теңге;

      Алматы облысына – 149 323 221 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 154 177 713 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 148 950 489 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 47 523 970 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 98 979 375 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 130 493 866 мың теңге;

      Қостанай облысына – 103 540 487 мың теңге;

      Павлодар облысына – 43 979 033 мың теңге;

      Солтүстік Қазақстан облысына – 91 616 267 мың теңге;

      Оңтүстік Қазақстан облысына – 368 753 673 мың теңге сомасында белгіленсін.

      2. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін 2018 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 1 573 345 504 мың теңге, оның ішінде:

      Ақмола облысына – 104 043 009 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 56 275 267 мың теңге;

      Алматы облысына – 156 003 745 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 163 157 610 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 158 021 243 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 50 857 832 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 103 899 796 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 137 143 159 мың теңге;

      Қостанай облысына – 108 989 956 мың теңге;

      Павлодар облысына – 46 829 053 мың теңге;

      Солтүстік Қазақстан облысына – 95 748 762 мың теңге;

      Түркістан облысына – 392 376 072 мың теңге сомасында белгіленсін.

      3. Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге берілетін 2019 жылға арналған бюджеттік субвенциялар 1 584 148 603 мың теңге, оның ішінде:

      Ақмола облысына – 104 474 017 мың теңге;

      Ақтөбе облысына – 55 812 434 мың теңге;

      Алматы облысына – 153 723 098 мың теңге;

      Шығыс Қазақстан облысына – 163 954 224 мың теңге;

      Жамбыл облысына – 161 934 587 мың теңге;

      Батыс Қазақстан облысына – 51 393 369 мың теңге;

      Қарағанды облысына – 100 730 628 мың теңге;

      Қызылорда облысына – 137 165 718 мың теңге;

      Қостанай облысына – 110 192 744 мың теңге;

      Павлодар облысына – 46 106 965 мың теңге;

      Солтүстік Қазақстан облысына – 96 360 248 мың теңге;

      Түркістан облысына – 402 300 571 мың теңге сомасында белгіленсін.";

      4) осы заңға 1-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 1-қосымша

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсететін ұйымдар үшін күрделі шығыстарды жүзеге асыруға бағытталатын бюджет қаражатының ең төмен көлемі

  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

46 557 436

48 637 688

49 006 226

1

Ақмола облысы

1 991 046

1 982 433

1 993 008

2

Ақтөбе облысы

1 884 458

1 938 566

1 961 787

3

Алматы облысы

3 904 630

4 001 547

4 028 447

4

Атырау облысы

1 361 027

1 395 080

1 411 218

5

Шығыс Қазақстан облысы

3 706 941

3 780 313

3 796 860

6

Жамбыл облысы

2 851 759

2 900 601

2 931 215

7

Батыс Қазақстан облысы

1 751 322

1 788 200

1 803 345

8

Қарағанды облысы

3 578 551

3 613 248

3 614 449

9

Қызылорда облысы

2 284 944

2 315 757

2 336 405

10

Қостанай облысы

2 271 502

2 312 623

2 337 312

11

Маңғыстау облысы

1 390 013

1 420 219

1 449 173

12

Павлодар облысы

2 272 999

2 271 526

2 278 262

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 663 584

1 693 176

1 697 337

14

Түркістан облысы

6 102 474

6 277 738

5 256 288

15

Алматы қаласы

5 239 758

5 313 616

5 385 540

16

Астана қаласы

4 302 428

5 633 045

5 639 080

17

Шымкент қаласы1 086 500

      ";

      1) осы заңға 2-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 2-қосымша

2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға арналған қаражат


  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

103 877 884

113 474 447

123 516 338

1

Ақмола облысы

5 947 291

6 215 189

6 215 189

2

Ақтөбе облысы

3 025 030

3 584 167

4 145 627

3

Алматы облысы

9 202 014

10 844 704

11 871 821

4

Атырау облысы

3 199 565

3 453 992

3 987 001

5

Шығыс Қазақстан облысы

7 453 303

7 651 759

7 734 091

6

Жамбыл облысы

6 977 427

7 610 302

8 667 031

7

Батыс Қазақстан облысы

1 294 550

1 300 357

1 457 124

8

Қарағанды облысы

4 736 930

4 782 915

4 782 915

9

Қызылорда облысы

6 642 061

6 738 028

6 856 890

10

Қостанай облысы

2 439 155

2 526 161

2 609 539

11

Маңғыстау облысы

4 977 888

5 804 110

6 844 000

12

Павлодар облысы

3 647 842

3 688 099

3 836 737

13

Солтүстік Қазақстан облысы

2 880 456

2 901 474

2 901 474

14

Түркістан облысы

31 467 940

33 271 707

28 970 825

15

Алматы қаласы

2 952 801

3 417 297

4 009 529

16

Астана қаласы

7 033 631

8 531 630

9 432 753

17

Шымкент қаласы


1 152 556

9 193 792

      ";

      1) осы заңға 3-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 3-қосымша

2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға арналған қаражат

  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

5 060 040

3 346 437

2 098 561

1

Ақмола облысы

275 883

328 779

371 416

2

Ақтөбе облысы

335 418

160 668

91 578

3

Алматы облысы

183 374

57 089


4

Атырау облысы

65 187

28 074


5

Шығыс Қазақстан облысы

452 429

477 889

543 765

6

Жамбыл облысы

106 866

70 874

50 492

7

Батыс Қазақстан облысы

200 177

125 262

87 290

8

Қарағанды облысы

164 296

75 162


9

Қызылорда облысы

734 065

555 697

211 229

10

Қостанай облысы

243 515

218 458

147 416

11

Маңғыстау облысы
12

Павлодар облысы

279 761

339 681

392 523

13

Солтүстік Қазақстан облысы

252 991

216 651

157 905

14

Түркістан облысы

1 246 585

499 645


15

Алматы қаласы

458 572

152 719


16

Астана қаласы

60 921

39 789

44 947

      ";

      1) осы заңға 4-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 4-қосымша

2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге арналған (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) қаражат


  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

912 813

912 813

912 813

1

Ақмола облысы

3 860

3 860

3 860

2

Ақтөбе облысы

2 416

2 416

2 416

3

Алматы облысы
4

Атырау облысы
5

Шығыс Қазақстан облысы

2 054

2 054

2 054

6

Жамбыл облысы

3 248

3 248

3 248

7

Батыс Қазақстан облысы

48 901

48 901

48 901

8

Қарағанды облысы

46 438

46 438

46 438

9

Қызылорда облысы
10

Қостанай облысы
11

Маңғыстау облысы
12

Павлодар облысы

602 310

602 310

602 310

13

Солтүстік Қазақстан облысы

4 437

4 437

4 437

14

Түркістан облысы
15

Алматы қаласы

38 696

38 696

38 696

16

Астана қаласы

160 453

160 453

160 453

      ";

      1) осы заңға 5-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

  "
  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 5-қосымша

2017 – 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтықжәне оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға арналған қаражат

  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

6 157 536

6 157 536

6 157 536

1

Ақмола облысы

518 318

518 318

518 318

2

Ақтөбе облысы

48 444

48 444

48 444

3

Алматы облысы

10 057

10 057

10 057

4

Атырау облысы

173 146

173 146

173 146

5

Шығыс Қазақстан облысы

235 387

235 387

235 387

6

Жамбыл облысы

13 391

13 391

13 391

7

Батыс Қазақстан облысы

717 525

717 525

717 525

8

Қарағанды облысы

140 222

140 222

140 222

9

Қызылорда облысы

547 222

547 222

547 222

10

Қостанай облысы

654 312

654 312

654 312

11

Маңғыстау облысы

634 151

634 151

634 151

12

Павлодар облысы

53 975

53 975

53 975

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 244 568

1 244 568

1 244 568

14

Түркістан облысы

1 166 818

1 166 818

1 166 818

15

Алматы қаласы
16

Астана қаласы
      ";

      1) осы заңға 6-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 6-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау, мемлекеттік гранттарға кепілдік беру және оларды ұсыну түрінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға арналған қаражат

  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

30 000 000

30 000 000

30 000 000

1

Ақмола облысы

1 211 986

1 211 986

1 211 986

2

Ақтөбе облысы

1 166 897

1 166 897

1 166 897

3

Алматы облысы

1 802 641

1 802 641

1 802 641

4

Атырау облысы

1 543 460

1 543 460

1 543 460

5

Шығыс Қазақстан облысы

1 242 099

1 242 099

1 242 099

6

Жамбыл облысы

1 353 715

1 353 715

1 353 715

7

Батыс Қазақстан облысы

1 618 690

1 618 690

1 618 690

8

Қарағанды облысы

1 532 268

1 532 268

1 532 268

9

Қызылорда облысы

779 619

779 619

779 619

10

Қостанай облысы

2 103 296

2 103 296

2 103 296

11

Маңғыстау облысы

1 055 765

1 055 765

1 055 765

12

Павлодар облысы

1 876 286

1 876 286

1 876 286

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 128 024

1 128 024

1 128 024

14

Түркістан облысы

3 092 848

3 092 848

1409 848

15

Алматы қаласы

4 493 538

4 493 538

4 493 538

16

Астана қаласы

3 998 868

3 998 868

3 998 868

17

Шымкент қаласы1683000

      ";

      1) осы заңға 7-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 7-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге арналған қаражат

  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

5 038 436

5 311 093

5 453 119

1

Ақмола облысы

294 589

313 252

321 501

2

Ақтөбе облысы

240 488

243 566

245 745

3

Алматы облысы

581 844

616 560

633 322

4

Атырау облысы

167 581

178 026

186 927

5

Шығыс Қазақстан облысы

471 545

499 746

510 611

6

Жамбыл облысы

325 029

343 946

351 281

7

Батыс Қазақстан облысы

238 264

247 744

249 102

8

Қарағанды облысы

411 061

431 254

434 984

9

Қызылорда облысы

197 508

198 684

198 684

10

Қостанай облысы

351 765

374 686

393 420

11

Маңғыстау облысы

129 464

138 074

144 182

12

Павлодар облысы

300 932

320 696

339 941

13

Солтүстік Қазақстан облысы

251 187

265 300

270 400

14

Түркістан облысы

640 734

676 589

591331

15

Алматы қаласы

280 336

297 258

305 538

16

Астана қаласы

156 109

165 712

171 670

17

Шымкент қаласы104480

      ";

      1) осы заңға 8-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

      "

  "Республикалық және облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы
бар қалалар, астана бюджеттері
арасындағы 2017 – 2019 жылдарға
арналған жалпы сипаттағы
трансферттердің көлемі туралы"
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан
Республикасының № 24-VI ҚРЗ
Заңына 8-қосымша

2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына қосымша қосылған жұмыспен нәтижелі қамтуды қамтамасыз етуге және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған қаражат

  мың теңге

Р/с №

Облыстар мен қалалардың атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл


БАРЛЫҒЫ

40 000 000

40 000 000

40 000 000

1

Ақмола облысы

1 936 205

1 936 205

1 936 205

2

Ақтөбе облысы

1 913 246

1 913 246

1 913 246

3

Алматы облысы

4 482 478

4 482 478

4 482 478

4

Атырау облысы

1 377 062

1 377 062

1 377 062

5

Шығыс Қазақстан облысы

3 152 261

3 152 261

3 152 261

6

Жамбыл облысы

2 366 879

2 366 879

2 366 879

7

Батыс Қазақстан облысы

1 494 488

1 494 488

1 494 488

8

Қарағанды облысы

3 051 844

3 051 844

3 051 844

9

Қызылорда облысы

1 525 709

1 525 709

1 525 709

10

Қостанай облысы

2 341 533

2 341 533

2 341 533

11

Маңғыстау облысы

1 310 535

1 310 535

1 310 535

12

Павлодар облысы

1 906 242

1 906 242

1 906 242

13

Солтүстік Қазақстан облысы

1 440 253

1 440 253

1 440 253

14

Түркістан облысы

5 414 307

5 414 307

5 167154

15

Алматы қаласы

4 097 144

4 097 144

4 097 144

16

Астана қаласы

2 189 814

2 189 814

2 189 814

17

Шымкент қаласы247 153

      ".

      1. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., № 22-III, 108-құжат; 2018 ж., № 14, 44-құжат):

      1) мынадай мазмұндағы 43-3 және 43-4-баптармен толықтырылсын:

      "43-3-бап. Салық кодексінің 505-бабы 1-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "1. Елді мекендердің жеріне (үй маңындағы учаскелерді қоспағанда) арналған базалық салықтық мөлшерлемелер алаңның бір шаршы метріне есептегенде мына мөлшерлерде белгіленеді:

Р/с№

Елді мекеннің санаты

Тұрғын үй қоры, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерлерді қоспағанда, елді мекендердің жерлеріне арналған базалық салықтық мөлшерлемелер (теңге)

Тұрғын үй қоры, оның ішінде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерлерге арналған базалық салықтық мөлшерлемелер (теңге)

1

2

3

4


Қалалар:1.

Алматы

28,95

0,96

2.

Астана

19,30

0,96

3.

Шымкент

9,17

0,58

4.

Ақтау

9,65

0,58

5.

Ақтөбе

6,75

0,58

6.

Атырау

8,20

0,58

7.

Қарағанды

9,65

0,58

8.

Қызылорда

8,68

0,58

9.

Көкшетау

5,79

0,58

10.

Қостанай

6,27

0,58

11.

Павлодар

9,65

0,58

12.

Петропавл

5,79

0,58

13.

Талдықорған

9,17

0,58

14.

Тараз

9,17

0,58

15.

Орал

5,79

0,58

16.

Өскемен

9,65

0,58

17.

Түркістан

7,79

0,39

18.

Алматы облысы:19.

облыстық маңызы бар қалалар

6,75

0,39

20.

аудандық маңызы бар қалалар

5,79

0,39

21.

Ақмола облысы:22.

облыстық маңызы бар қалалар

5,79

0,39

23.

аудандық маңызы бар қалалар

5,02

0,39

24.

Облыстық маңызы бар қалған қалалар

облыс орталығы үшін белгіленген мөлшерлеменің 85 пайызы

0,39

25.

Аудандық маңызы бар қалған қалалар

облыс орталығы үшін белгіленген мөлшерлеменің 75 пайызы

0,19

26.

Кенттер

0,96

0,13

27.

Ауылдар

0,48

0,09

      ";

      43-4-бап. Салық кодексінің 529-бабы 2-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "2. Тұрғынжайдың, саяжай құрылысының бір шаршы метрінің ұлттық валютадағы базалық құны (Қ б) елді мекеннің түріне қарай мынадай мөлшерлерде айқындалады:

Р/с №

Елді мекеннің санаты

Теңгемен базалық құны

1

2

3


Қалалар:


1.

Алматы

60 000

2.

Астана

60 000

3.

Шымкент

36 000

4.

Ақтау

36 000

5.

Ақтөбе

36 000

6.

Атырау

36 000

7.

Қарағанды

36 000

8.

Қызылорда

36 000

9.

Көкшетау

36 000

10.

Қостанай

36 000

11.

Павлодар

36 000

12.

Петропавл

36 000

13.

Талдықорған

36 000

14.

Тараз

36 000

15.

Орал

36 000

16.

Өскемен

36 000

17.

Түркістан

12 000

18.

Облыстық маңызы бар қалалар

12 000

19.

Аудандық маңызы бар қалалар

6 000

20.

Кенттер

4 200

21.

Ауылдар

2 700

      ";

      1) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "44-бап. Салық кодексінің 595-бабы 2-тармағының қолданысы 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсін:

      2. Радиобайланыстың мынадай түрлеріне жылдық төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Р/с №

Радиобайланыс түрлерi

Пайдалану аумағы

Төлемақы мөлшерлемесі (АЕК)

1.

Дербес радиошақыру радиожүйелерi (енi 25 кГц жиiлiк берілгені үшiн)

облыс, Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

10

2.

Транкинг байланысы (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц радиоарна үшiн)2.1.


Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

140

2.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

80

2.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

10

3.

УҚТ-диапазонды радиобайланыс (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн)3.1.


Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

80

3.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

60

3.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

15

4.

УҚТ-диапазонды радиобайланыс (енi 25 кГц симплекстi арна үшiн)4.1.


Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

30

4.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

20

4.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

10

5.

Таратқыштың шығу қуаты:
- 50 Вт-қа дейiн;
- 50 Вт-тан астам болған кезде ҚT-байланыс (бiр жиiлiк берілгені үшiн)

облыс, Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

10
20

6.

Радиоұзартқыштар (арна үшiн) 

облыс, Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

2

7.

Ұялы байланыс (қабылдауға енi 1 МГц/беруге 1 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн) 

облыс, Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

2 850

8.

Жаһандық дербес жылжымалы спутниктік байланыс (қабылдауға енi 100 кГц/ беруге 100 кГц жиiлiктердiң дуплекстi белдеуi үшiн)

Қазақстан Республикасы

20

9.

HUB–технологиясы бар спутниктік байланыс (HUB-қа пайдаланылатын қабылдауға белдеуi 100 кГц/беруге 100 кГц болатын енi үшiн)

Қазақстан Республикасы

30

10.

HUB-технологиясынсыз спутниктік байланыс (бiр станция пайдаланатын жиiлiктер үшiн)

Қазақстан Республикасы

100

11.

Радиорелелi желiлер (бiр аралықтағы дуплекстi арна үшiн):11.1.

жергiлiктi 

аудан, қала, кент, ауыл, ауылдық округ

40

11.2.

аймақтық және магистральдық

Қазақстан Республикасы

10

12.

Сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 25 кГц/беруге 25 кГц дуплекстi арна үшiн)12.1.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

25

12.2.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

2

13.

КБС-технологиясы пайдаланылған кезде сымсыз радиоға қолжетiмдiлiк жүйелерi (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц дуплекстi арна үшiн) 13.1.


Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

140

13.2.


халқының саны 50 мың адамнан асатын елдi мекен

70

13.3.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (аудандық маңызы бар қала, аудан, кент, ауыл, ауылдық округ)

5

14.

Эфирлiк-кәбілдік телевизия (8 МГц жиiлiктер белдеуi үшiн)14.1.


халқының саны 200 мың адамнан асатын елдi мекен

300

14.2.


халқының саны 50 мыңнан 200 мың адамға дейін болатын елдi мекен

135

14.3.


халқының саны 50 мың адамға дейiн болатын аудандық маңызы бар қала; аудан

45

14.4.


қалған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктер (кент, ауыл, ауылдық округ)

5

15.

Теңiздегi радиобайланыс (радиомодем, жағалаулық байланыс, телеметрия, радиолокациялық және т.б.), бiр радиоарна үшiн

облыс

10

16.

Төртінші буындағы ұялы байланыс (қабылдауға енi 2 МГц/беруге 2 МГц радиожиiлiктер белдеуi үшiн) 

облыс, Астана, Алматы,
Шымкент қалалары

2 650

      ".

      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады