Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті "Қолданбалы математика институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 914 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің "Қолданбалы математика институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің "Қолданбалы математика институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – кәсіпорын) болып қайта аталсын.

      2. Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі кәсіпорынға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық жасау жөніндегі уәкілетті орган болып белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне кәсіпорынның жарғысын бекітуге ұсынуды;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясында кәсіпорынның мемлекеттік қайта тіркелуін;

      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыру бекітілсін.

      5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 10 желтоқсандағы
№ 914 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтыру

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      2. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 шілдедегі № 700 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 27, 290-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

      "1. Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 16-5-жол алып тасталсын.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.06.2022 № 361 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

      1-тармақтың "Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар" деген бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар

      1) Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

      2) Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің "Қолданбалы математика институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.".

О некоторых вопросах республиканского государственного казенного предприятия "Институт прикладной математики" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2019 года № 914.

      Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2020.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Переименовать республиканское государственное казенное предприятие "Институт прикладной математики" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан в республиканское государственное казенное предприятие "Институт прикладной математики" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (далее – предприятие).

      2. Определить Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия.

      3. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) представление на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устава предприятия;

      2) государственную перерегистрацию предприятия в Государственной корпорации "Правительство для граждан";

      3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 декабря 2019 года № 914

Изменения и дополнение, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 700 "Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 27, ст. 290):

      в перечне организаций, находящихся в ведении Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "1. Республиканские государственные предприятия":

      строку, порядковый номер 16-5, исключить.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 03.06.2022 № 361 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года № 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан":

      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и его ведомств, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Республиканские государственные предприятия" пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Республиканские государственные предприятия

      1) республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      2) республиканское государственное казенное предприятие "Институт прикладной математики" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.".