"Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 503 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 11 ақпандағы № 46 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 тамыздағы № 503 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 36-37-38, 251-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті жасау және ұсыну қағидаларында:

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп есепті қаржы жылындағы түзетілген республикалық бюджеттің атқарылуын көрсетеді және бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген мемлекеттік орган жүргізген бюджеттік мониторинг нәтижелері мен нәтижелерді бағалауға негізделген республикалық бюджеттік бағдарламалардың түсімдері және оларды іске асыру жөніндегі талдамалық деректерді қамтиды.

      Түсімдер бойынша талдамалық есепте мынадай ақпарат қамтылады:

      республикалық бюджет кірістері туралы, оның ішінде түсімдер жоспарының атқарылуына әсер ететін негізгі факторларды және кірістер түсімдерінің жоспарынан іс жүзіндегі атқарылудың ауытқу себептерін баяндай отырып, салықтық түсімдердің, салықтық емес түсімдердің, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің, трансферттер түсімдерінің атқарылуын талдау;

      бюджеттік кредиттерді өтеуден түсетін түсімдер туралы, оның ішінде іс жүзіндегі атқарылудың бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қаражаттардың түсу жоспарынан ауытқуының негізгі факторлары мен себептері;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін іс жүзіндегі түсімдердің жоспарлы сомадан ауытқу себептерін көрсете отырып, оларды сатудан түсетін түсімдер туралы.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы талдамалық есепте мынадай ақпарат қамтылады:

      бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде шығыстардың ведомстволық сыныптамасы бойынша қалыптастырылатын республикалық бюджеттің шығыстары туралы;

      республикалық бюджеттің атқарылу қорытындылары бойынша тапшылықтың (профициттің) іс жүзінде қалыптасқан сомасын түсіндіретін бюджет тапшылығы (профициті) туралы;

      қарызға алу және бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары есебінен бюджет тапшылығын жабуды іс жүзінде қамтамасыз ету немесе бюджет профицитін, қарыз қаражатын, бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтарын қарыздар бойынша негізгі борышты өтеуге жұмсау жолымен бюджет профицитін пайдалану нәтижелерін қамтитын бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) туралы.

      Республикалық бюджеттің шығыстары туралы талдамалық ақпаратта мыналар қамтылады:

      1) стратегиялық жоспарлар әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бойынша:

      мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының нысаналы индикаторларына қол жеткізу және стратегиялық мақсаттарды іске асыру туралы;

      бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің қол жеткізілген (қол жеткізілмеген) көрсеткіштерін көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша стратегиялық жоспардың мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған бюджет қаражаты туралы, бюджеттік бағдарламалардың тиімсіз атқарылуы туралы ақпарат;

      2) стратегиялық жоспарларды әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бойынша:

      қол жеткізілген (жеткізілмеген) көрсеткіштер көрсетіле отырып, бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) бөлінген қаражаттың игерілуі, бюджеттік бағдарламалардың тиімсіз атқарылуы туралы ақпарат.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Есепті қаржы жылында республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Үкіметі жыл сайын ағымдағы жылғы 20 сәуірден кешіктірмей Қазақстан Республикасының Парламентіне және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне береді.

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Парламентінде қарау кезінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді.

      Тиісті мемлекеттік органдар есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджетті атқару туралы жылдық есептің жобасын уақтылы дайындау мақсатында бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға мәндерді мың теңгемен көрсете отырып, мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай ақпаратты ұсынады:

      мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган – есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы және елдегі салық-бюджет саясатының негізгі бағыттарын іске асыру шеңберінде елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы талдамалық ақпарат;

      республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері:

      есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей:

      мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы есеп;

      бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп;

      республикалық бюджеттің шығыстары туралы талдамалық ақпарат;

      тиісті мемлекеттік органның квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында қаражат қалдықтарының қалыптасу себептері көрсетілген, олар туралы ақпарат;

      есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызынан кешіктірмей мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептер, сондай-ақ есепті жылы көзделген және олардың іске асырылуына пайдаланылған қаражат, жоспарланған іс-шаралардың орындалу (орындалмау) нәтижелері және себептері, олардың саланың, өңірдің, елдің дамуына ықпалы көрсетілген, талдамалы ақпарат.

      Стратегиялық жоспарларды әзірлейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің талдамалық ақпаратында мынадай ақпарат қамтылады:

      стратегиялық мақсаттарды іске асыру және нысаналы индикаторларға қол жеткізбеу (асыра орындау) себептері түсіндірілген, мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы (бекітілген мәндермен, қаржы жылындағы нысаналы индикаторлармен және көлемдермен салыстырғанда өзгерістер болған жағдайда, енгізілген өзгерістердің себептері);

      стратегиялық жоспардың мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған бюджет қаражаты, бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша және олардың орындалмау (асыра орындалу) себептері көрсетілген бюджеттік бағдарламалар нәтижелерінің қол жеткізілген (қол жеткізілмеген) көрсеткіштері туралы.

      Стратегиялық жоспарларды әзірлемейтін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің талдамалық ақпаратында іске асырылатын бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) бөлінген қаражаттың игерілуі және олардың орындалмауының (асыра орындалуының) себептері көрсетілген, қол жеткізілген (қол жеткізілмеген) көрсеткіштері туралы ақпарат қамтылады.

      Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік қаражаттары бойынша бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша жоспарланған және нақты игерілген сомалар, ал қаражат игерілмеген жағдайда – игерілмеу себептері көрсетіледі.

      Бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган басқа қажетті ақпаратты сұратады және өз құзыреті шегінде қосымша нысандарды белгілейді.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады