"Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және "Болашақ" халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 6 мамырдағы № 271 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және "Болашақ" халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 30, 297-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Болашақ" халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарында:

      1-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) шет тілін білу деңгейін айқындау үшін қорытынды бақылау тестілеуді қоса алғанда, Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның шешімі бойынша олардан өту қажет болған жағдайда тілдік курстар;";

      6) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:

      "16) шетелдік жоғары оқу орындарының академиялық күнтізбесіне сәйкес Аустралияда, Жаңа Зеландияда және Солтүстік Америка елдерінде магистратура бағдарламасы бойынша оқитын стипендиаттарға академиялық оқу орнынан Қазақстан Республикасында тұратын жеріне дейін (ұзақтығы 2 (екі) ай және одан көп каникул кезеңінде) және кері жол жүру.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның жұмыс органы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі шет елдердің тиісті мемлекеттік органдары, шетелдік жоғары оқу орындары, тілдік мектептер, шетелдік ұйымдар, шетелдік серіктестер және/немесе статистикалық, рейтингтік және өзге де тиісті ұйымдар ұсынған құжаттардың және/немесе өзге де ақпараттың негізінде тамақтану, тұру, оқу әдебиеттерін сатып алу шығыстарының нормаларын әзірлейді және бекітеді, сондай-ақ конкурс жеңімпазының Қазақстан Республикасында тұратын жерінен академиялық оқу, тілдік курстардан, тағылымдамадан, магистратура алдындағы дайындықтан өту орнына дейін жол жүру көлігінің түрі мен класын айқындайды. Осы "Болашақ" халықаралық стипендиясының жұмсау бағыттарының 1-тармағында көзделген өзге де шығыстар қызмет көрсетуші ұйымдар беретін растау құжаттарының негізінде төленеді.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 6 мамырдағы
№ 271 қаулысына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 11 маусымдағы
№ 573 қаулысымен
бекітілген

"Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидалары 1. Жалпы ережелер

      1. Осы "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 4-бабының 15) тармақшасына, "Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарлығына сәйкес әзірленді және "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткер – бұл Қазақстан Республикасының ауылдық елді мекендерінде тұратын және еңбек қызметін жүзеге асыратын және магистр дәрежесін алу үшін конкурсқа қатысатын үміткер;

      2) "Болашақ" халықаралық стипендиясы (бұдан әрі – "Болашақ" стипендиясы) – Қазақстан Республикасы азаматтарының күндізгі оқу нысаны бойынша шетелдік жетекші жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі оқу орындарында оқуы немесе санаттарын Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия айқындайтын жұмыскерлердің шетелдік ұйымдарда тағылымдамадан өтуі үшін Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын стипендия;

      3) "Болашақ" стипендиясының әкімшісі (бұдан әрі – Әкімші) – шетелде кадрлар даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың халықаралық бағдарламалары, оның ішінде "Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ұйым;

      4) "Болашақ" стипендиясын тағайындау конкурсының жеңімпазы (бұдан әрі – конкурс жеңімпазы) – осы Қағидаларда көзделген барлық турлардан өткен және Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның шешіміне сәйкес "Болашақ" стипендиясы тағайындалған үміткер;

      5) жұмыс беруші – жұмыскер Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру бойынша еңбек қатынастарында тұратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы, оның филиалы, өкілдігі;

      6) кешенді тестілеу – зияткерлік қабілеті, тұлғалық-іскерлік құзыреттер деңгейін, шетелде оқуға психологиялық дайындығын айқындау бойынша тестілеу;

      7) магистратура алдындағы дайындық – конкурс жеңімпаздарын академиялық оқитын елінде 2 (екі) айдан аспайтын мерзімде шетелдік жоғары оқу орындарының, шетелдік ұйымдардың білім беру жүйесіне және оқыту әдістеріне бейімдеп дайындау;

      8) тәуелсіз сараптамалық комиссия – "Болашақ" стипендиясын тағайындау конкурсына (бұдан әрі – конкурс) қатысатын үміткермен жеке әңгімелесуді жүзеге асыратын, Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның жұмыс органы жанындағы консультативтік-кеңесші орган;

      9) үміткер – осы Қағидаларда көзделген талаптар мен шарттарға сай келетін және конкурсқа қатысатын Қазақстан Республикасының азаматы;

      10) Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия – "Болашақ" стипендиясы мәселелері жөніндегі іс-шараларды іске асыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган (бұдан әрі – Республикалық комиссия);

      11) Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның жұмыс органы – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Жұмыс органы).

      3. "Болашақ" стипендиясы дербес болып табылады және оны "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесіне сәйкес Республикалық комиссия:

      1) конкурс жеңімпаздарының оқуы, тілдік курстардан өтуі үшін ұсынылатын, конкурсқа қатысу сәтінде немесе кейінгі жылдары бекітілген Шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, шетелдік ұйымдардың тізіміне енгізілген шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында Қазақстан Республикасы азаматтарының күндізгі оқу нысаны бойынша магистр, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін оқуы, резидентурада оқуы;

      2) конкурс жеңімпаздарының оқуы, тілдік курстардан өтуі үшін ұсынылатын Шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, шетелдік ұйымдардың тізіміне кіретін шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының базасындағы шетелдік ұйымдарда, сондай-ақ әлемге танылған ғылыми-зерттеу орталықтарында, зерттеу науқандары шеңберінде ғылыми ұйымдарда, салалық ұйымдарда және өндірісте 12 (он екі) айға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы азаматтарының қатарынан Республикалық комиссия айқындайтын қызметкерлер санаттарының тағылымдамадан өтуі мақсатында тағайындайды.

      Жұмыс органы конкурс жеңімпаздарының оқуы, тілдік курстардан өтуі үшін ұсынылатын Шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының, шетелдік ұйымдардың тізімін (бұдан әрі – Тізім), сондай-ақ Тізімді қалыптастыру жөніндегі нұсқаулықты бекітеді.

      "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін басым мамандықтар тізбесін (бұдан әрі – Тізбе) "Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарлығына сәйкес орталық және жергілікті атқарушы органдар ұсынатын өтінімдер негізінде Жұмыс органы әзірлейді.

      Тізбені халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның еңбек нарығы қажеттілігінің орта мерзімді болжамын ескере отырып, мамандықтар бағыттары бойынша стипендиялардың шекті санын анықтап, жұмыс органы қалыптастырады.

      4. "Болашақ" стипендиясы мынадай санаттарға тағайындалады:

      1) магистр, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор дәрежесін алуға, резидентурада оқуға үміткерлер, оның ішінде магистр дәрежесін алуға ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер;

      2) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсыру кезінде Қазақстан Республикасы ұйымдарының Республикалық комиссия айқындаған қызметкерлер санатына жататын, кемінде 3 (үш) жыл, оның ішінде мамандығының таңдаған саласында соңғы 12 (он екі) ай жалпы жұмыс өтілі бар тағылымдамадан өтуге үміткерлер.

      5. Құжаттарды қабылдау және конкурс өткізу мерзімдерін Жұмыс органы жыл сайын бекітеді және Қазақстан Республикасының барлық аумағына таралатын Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында құжаттарды қабылдау мерзімі басталғанға дейін күнтізбелік 10 (он) күн бұрын орналастырады.

      6. "Болашақ" стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады және:

      "Болашақ" стипендиясы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру, оның ішінде "Болашақ" стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыруды ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстардың төлемін;

      үміткерлер үшін кешенді тестілеу жүргізу бойынша қызметтер төлемін;

      үміткерлермен жеке әңгімелесу жүргізгені үшін тәуелсіз сараптамалық комиссия мүшелері қызметтерінің төлемін;

      Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын "Болашақ" стипендиясын жұмсау бағыттары (бұдан әрі – Жұмсау бағыты) бойынша шығыстардың төлемін қамтиды.

      7. "Болашақ" стипендиясы тағылымдамадан өту, әрбір дәрежені (магистр, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор) алу, резидентурада оқу үшін бір рет тағайындалады.

      Бұрын тағайындалған стипендияны пайдаланбаған және оқуға немесе тағылымдамаға кіріспеген тұлғалардың Әкімші алдында берешегі болмаған жағдайда оларға "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін конкурсқа қайтадан қатысуға бір рет мүмкіндік беріледі.

      8. Конкурсқа қатысуға жоғары білімі не бакалавр дәрежесі бар және осы Қағидалардың шарттары мен талаптарына сәйкес құжаттарын ұсынған, тілдік курстарда оқуға, академиялық оқуға/тағылымдамаға және кейіннен еңбекпен өтеуге кететін жиынтық мерзімдерін ескергенде құжат тапсырған кезде заңнамада белгіленген зейнеткерлік жас шегінен аспайтын Қазақстан Республикасының азаматтары жіберіледі.

      Жұмыс органы үміткерлер үшін мемлекеттік тілді меңгерудің қажетті ең төменгі деңгейін бекітеді.

      Үміткерлер үшін шет тілдерін білудің қажетті ең төменгі деңгейін Жұмыс органы шетелдік жоғары оқу орындарының, шетелдік серіктестердің талаптарын ескере отырып айқындайды және бекітеді.

      "Болашақ" стипендиясы шеңберінде алған мамандығы бойынша үздіксіз еңбек қызметін жүзеге асыру бойынша шарттық міндеттемелерді орындамаған тұлғалар "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

2. "Болашақ" стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін магистр дәрежесін алуға үміткерлерге қойылатын талаптар

      9. "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін үміткерлердің магистр дәрежесін алуға конкурсқа қатысу шарттары мынадай болып табылады:

      1) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлерді қоспағанда, Тізімге енгізілген жетекші шетелдік жоғары оқу орнына академиялық оқуға сөзсіз қабылдануы (қаржылық шарттарды қоспағанда);

      2) белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес мемлекеттік тілді білуі;

      3) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер үшін белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес шет тілін білуі;

      4) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер үшін бакалавр немесе маман дипломының орташа балы кемінде 2.67 (4.0/4.33) GPA-ге немесе Жұмыс органы бекітетін "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындау үшін бағалар баламалығы кестесіне (бұдан әрі – бағалар баламалылығы кестесі) сәйкес оның баламасына сәйкес келуі;

      5) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер үшін соңғы 3 (үш) жылда ауылдық елдi мекенде тұруы және соңғы 2 (екі) жылды еңбек қызметін ауылдық елдi мекенде жүзеге асыруы;

      6) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер үшін Жұмыс органы бекітетін "Болашақ" халықаралық стипендиясы шеңберінде шетелде оқуы үшін мәндес мамандықтар тізбесіне (бұдан әрі – мәндес мамандықтар тізбесі) сәйкес таңдаған мамандығының бакалавр/маман дипломы бойынша мамандыққа сәйкес келуі.

      10. Үміткерлер магистр дәрежесін алуға конкурсқа қатысу үшін Әкімшіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Жұмыс органы бекітетін нысан бойынша "Болашақ" халықаралық стипендиясын тағайындауға арналған конкурсқа қатысу үшін толтырылған сауалнама (бұдан әрі – сауалнама);

      2) паспорт және жеке куәлік;

      3) қосымшасымен бірге бакалавр немесе маман дипломы, сондай-ақ шетелдік білім беру ұйымында оқыған болса – білімі туралы құжатты тану және/немесе нострификациялау туралы куәлік не Заңның 39-бабының 8-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, білімі туралы құжатты тану туралы өзге де құжат;

      4) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер үшін еңбек қызметін растайтын құжаттар, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес талап етілетін еңбек қызметі кезеңі үшін аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді;

      5) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлер үшін белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес нәтижесі бар шет тілі бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

      6) белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес нәтижесі бар мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

      7) шетелге шығатын тұлғалар үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама;

      8) ауылдық елдi мекеннен шыққан үміткерлерді қоспағанда, оқу бағдарламасы, мамандығы, оқу кезеңі көрсетілген, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар, академиялық оқуға сөзсіз қабылданғанын растайтын құжаттардың (қаржылық шарттарды қоспағанда) көшірмелері;

      9) Тізімге енгізілген жетекші шетелдік жоғары оқу орындарында академиялық оқуда оқитын тұлғалар үшін шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжат/мамандығын, курсын (оқу жылын), осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, сондай-ақ осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген үлгідегі анықтама, бар болса – мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы;

      10) ауылдық елді мекеннен шыққан үміткердің тұрғылықты жері туралы Әкімші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден және дерекқорлардан алған мәліметтер.

3. "Болашақ" стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алуға, резидентурада оқуға үміткерлерге қойылатын талаптар

      11. "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алуға, резидентурада оқуға конкурсқа қатысу шарттары мынадай болып табылады:

      1) Тізімге енгізілген жетекші шетелдік жоғары оқу орнына академиялық оқуға сөзсіз қабылдануы (қаржылық шарттарды қоспағанда);

      2) белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес мемлекеттік тілді білуі.

      12. Үміткерлер философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алуға, резидентурада оқуға конкурсқа қатысу үшін Әкімшіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) толтырылған сауалнама;

      2) паспорт және жеке куәлік;

      3) қосымшасымен бірге бакалавр немесе маман дипломы, сондай-ақ шетелдік білім беру ұйымында оқыған болса – білімі туралы құжатты тану және/немесе нострификациялау туралы куәлік не Заңның 39-бабының 8-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, білімі туралы құжатты тану туралы өзге де құжат;

      4) белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес нәтижесі бар мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

      5) шетелге шығатын тұлғалар үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама;

      6) мемлекеттік және орыс тілдеріне нотариалдық куәландырылған аудармасы бар, оқу бағдарламасы, мамандығы, оқу кезеңі көрсетілген академиялық оқуға сөзсіз қабылданғанын растайтын құжаттардың көшірмелері (қаржылық шарттарды қоспағанда);

      7) Тізімге енгізілген шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында академиялық оқуда оқитын тұлғалар үшін шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерімі туралы ресми құжат/мамандығын, курсын (оқу жылын), осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, сондай-ақ осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген үлгідегі анықтама, бар болса – мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы;

      8) Тізімге енгізілген шетелдік жетекші жоғары оқу орнымен келісілген және осы шетелдік жетекші жоғары оқу орны философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін белгілеген мерзімдерден аспайтын, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар жеке оқу жоспары.

4. "Болашақ" стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін тағылымдамадан өтуге үміткерлерге қойылатын талаптар

      13. "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін тағылымдамадан өтуге конкурсқа қатысу шарттары мынадай болып таблады:

      1) тағылымдамаға қабылдайтын шетелдік ұйымның сөзсіз (қаржылық шарттарды қоспағанда) шақыруының болуы;

      2) белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес мемлекеттік және шет тілдерін білу.

      14. Тағылымдамадан өтуге үміткерлер конкурсқа қатысу үшін Әкімшіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) толтырылған сауалнама;

      2) Жұмыс органы бекітетін нысан бойынша жұмыс орнын сақтап қалу шартымен маман даярлауға жұмыс берушінің өтінімі;

      3) жеке куәлік және паспорт;

      4) қосымшасымен бірге бакалавр немесе маман дипломы, сондай-ақ шетелдік білім беру ұйымында оқыған болса – білімі туралы құжатты тану және/немесе нострификациялау туралы куәлік не Заңның 39-бабының 8-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, білімі туралы құжатты тану туралы өзге де құжат;

      5) еңбек қызметін растайтын құжаттар, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес талап етілетін еңбек қызметі кезеңі үшін аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді;

      6) тағылымдамадан өту үшін қабылдайтын шетелдік ұйымның талабы болған жағдайда, сондай-ақ визаны ресімдеу қажет болған кезде тағылымдамадан өту үшін тиісті нәтижесі бар, шет тілі бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

      7) белгіленген ең төменгі талаптарға сәйкес нәтижесі бар мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

      8) шетелге шығатын тұлғалар үшін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама;

      9) тағылымдамаға қабылдайтын шетелдік ұйымның тағылымдамадан өту мерзімдері, құны (есептеулері толық жазылған) көрсетілген, мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар сөзсіз (қаржылық шарттарды қоспағанда) шақыруын растайтын құжаттар;

      10) Жұмыс органы белгілейтін талаптарға сәйкес құрылған және тағылымдамаға жіберуші және қабылдаушы ұйымдар бекітетін тағылымдамадан өту бағдарламасы.

5. "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін конкурсқа қатысуға үміткерлердің құжаттарын қабылдау және қарау тәртібі

      15. Үміткер құжаттар жиынтығын "электрондық үкімет" веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы Жұмыс органы бекіткен құжаттарды қабылдау мерзімі ішінде береді.

      Ұсынылған құжаттарды қарау нәтижесі бойынша үміткерге порталдағы жеке кабинетіне құжаттардың қабылданғаны және конкурсқа қатысуға рұқсат берілгені туралы немесе құжаттардың Жұмыс органына жеке тәртіппен қарау үшін жіберілгені не оларды қабылдаудан дәлелді бас тартылғаны туралы хабарлама жіберіледі.

      Құжаттар осы Қағидалардың талаптары мен шарттарына сәйкес келмеген, сондай-ақ құжаттар жиынтығы толық ұсынылмаған жағдайда үміткер кемшіліктерді жояды және құжаттарды қабылдау үшін белгіленген мерзім кезеңінде құжаттар жиынтығын қайта тапсыра алады.

      Конкурсқа қатысуға рұқсат алу үшін үміткердің және құжаттар жиынтығының осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігін қарауды Әкімші жүзеге асырады.

      16. Мына:

      1) конкурсқа қатысу үшін үміткер ұсынған дипломда (бакалавр немесе маман) көрсетілген мамандық атауы мәндес мамандықтар тізбесінде болмаған;

      2) академиялық оқуға тіркелгенін растау құжатында көрсетілген мамандық атауы Тізбеден таңдап алынған мамандық атауына сәйкес келмеген;

      3) үміткер ұсынған (бакалавр немесе маман) диплом немесе ағымдағы үлгерімі туралы анықтама бойынша оқуды бағалау жүйесі бағалар баламалылығы кестесінің бағалау жүйесіне сәйкес келмеген;

      4) Тізімде медициналық мамандықтар не өнер саласындағы мамандықтар бойынша мамандарды даярлауды жүзеге асыратын мамандандырылған шетелдік жоғары оқу орны болмаған;

      5) құжаттарды тапсыру сәтінде тілдік курстарда оқуға, академиялық оқуға/тағылымдамаға және кейіннен еңбекпен өтеуге кететін жиынтық шекті мерзімдер заңнамада белгіленген зейнеткерлік жас шегінен асып кеткен жағдайларда Әкімші құжаттарды қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Жұмыс органы үміткерлердің материалдарын қарауды және конкурсқа жіберу туралы шешім қабылдауды жеке тәртіппен жүзеге асырады.

      17. Осы Қағидалардың 16-тармағында көзделген жағдайларда құжаттары Жұмыс органына қарауға жіберілген үміткерлерге Жұмыс органы шешім қабылдаған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Әкімші конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы не конкурсқа қатысуға рұқсат беруден бас тарту туралы жазбаша хабарлама жібереді.

      Құжаттар жеке тәртіппен қаралған жағдайларда үміткерді конкурсқа қатысуға жіберуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:

      1) дипломда көрсетілген (бакалавр немесе маман) мамандықтардың оқу бағдарламаларының мәндес мамандықтар тізбесінде көрсетілген мамандықтардың оқу бағдарламаларының біріне сәйкес келмеуі;

      2) академиялық оқуға тіркелгенін растайтын құжатта көрсетілген мамандықты алуға арналған оқу бағдарламасының Тізбеден таңдап алынған мамандықтың оқу бағдарламасына сәйкес келмеуі;

      3) дипломның (бакалавр немесе маман) орташа балының немесе ағымдағы оқу үлгерімі туралы анықтаманың осы Қағидалардың 9-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген шарттарға сәйкес келмеуі;

      4) магистр, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу, резидентурада оқу үшін медициналық мамандықтар және өнер саласындағы мамандықтар бойынша мамандар даярлауды жүзеге асыратын мамандандырылған шетелдік жоғары оқу орнының мынадай үш және одан да көп өлшемшарттарға сәйкес келмеуі:

      жылына кемінде үш жарияланған оқу құралын, монография, авторлық куәлік шығару;

      трансұлттық компаниялардың іске асырылған кемінде үш ірі жобасының немесе/және осы оқу орны оқытушылары мен студенттерінің қатысуымен соңғы 10 жылда өткізілген ұлттық және халықаралық мәні бар жобалардың болуы;

      осы оқу орны оқытушылары мен студенттерінің қатысуымен халықаралық және ұлттық деңгейдегі жылына кемінде 50 көрсетілім/концерт немесе 10 конференция/көрме өткізу;

      осы оқу орнының халықаралық немесе/және мемлекеттік/ұлттық аккредиттеуден өткенін растайтын құжаттың болуы;

      осы оқу орны базасында клиникалардың, зертханалардың немесе зерттеу орталықтарының болуы;

      осы оқу орнының мамандануы саласында кемінде бір ұлттық және/немесе халықаралық сыйлығының болуы;

      5) үміткердің осы Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі.

      Үміткердің конкурсқа қатысуына рұқсат беруден бас тарту үшін негіз болған сәйкессіздіктер жойылған және бас тартуды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде құжаттар қайта тапсырылған жағдайда үміткер конкурсқа қатысуға жіберіледі.

      Әкімші үміткердің құжаттарды тапсыру немесе конкурстан өту кезеңінде көрінеу жалған мәліметтер бергенін анықтаған жағдайда ол ағымдағы жылы конкурстық іріктеуге жіберілмейді.

6. "Болашақ" стипендиясын тағайындау үшін үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру және жүргізу

      18. Конкурс 3 (үш) турдан тұрады.

      19. Бірінші және екінші турларды Қазақстан Республикасының ұйымдарымен және сарапшыларымен бірлесіп Әкімші ұйымдастырады және өткізеді.

      Бірінші турда үміткердің зияткерлік қабілеттілік деңгейін, сондай-ақ тұлғалық-іскерлік құзыреттерін, шетелде оқуға психологиялық дайындығын анықтау бойынша кешенді тестілеу жүргізіледі.

      20. Екінші тур үміткерлердің тәуелсіз сараптамалық комиссия мүшелерімен дербес анонимді әңгімелесуін ұйымдастыру арқылы өткізіледі. Тәуелсіз сараптамалық комиссияның құрамын, жұмыс тәртібі мен оны ұйымдастыруды Жұмыс органы бекітеді.

      Екінші турда үміткердің кәсіптік дайындық деңгейі, теориялық білімі және таңдаған мамандану саласы бойынша кәсіптік құзыреттерінің болуы анықталады.

      Әкімші бірінші және екінші турдың өтетін орны мен уақытын айқындап, бұл туралы электрондық/телефон байланысы арқылы күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей үміткерді хабардар етеді.

      21. Тәуелсіз сараптамалық комиссия бірінші турдың нәтижелерін ескере отырып, Жұмыс органы бекітетін нысан бойынша әрбір үміткерге ұсыным дайындайды.

      22. Жұмыс органы тәуелсіз сараптамалық комиссияның ұсынымдары бар үміткерлердің материалдарын Республикалық комиссияның қарауы үшін үшінші турға енгізеді.

      23. Республикалық комиссия тәуелсіз сараптамалық комиссияның ұсынымдары негізінде "Болашақ" стипендиясын тағайындау не тағайындаудан бас тарту туралы түпкілікті шешім қабылдайды, ол туралы үміткер Әкімшінің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабардар етіледі.

      24. Республикалық комиссияның шешімінде ауылдық елді мекендерден шыққан үміткерлердің Жұмыс органы бекітетін тілдік курстардың ұзақтығы кестесіне сәйкес мерзімі 6 (алты) айдан аспайтын тілдік курстардан өтуінің (ағылшын тілін үйрену үшін Қазақстан Республикасында жүзеге асырылады) қажеттігі көрсетіледі.

      Қазақстан Республикасында тілдік курстардан өткен соң конкурс жеңімпазы шет тілін білудің қажетті деңгейін анықтау үшін қорытынды бақылау тестін тапсырады.

      Тілдік курстардан өту сәтінде Тізімге кіретін шетелдік жоғары оқу орнына академиялық оқуға сөзсіз қабылданғанын растайтын құжат алған конкурс жеңімпазы қорытынды бақылау тестін тапсырудан босатылады.

      Егер қорытынды бақылау тест бойынша шет тілін білудің қажетті деңгейіне қол жеткізілмесе, онда конкурс жеңімпазына оны өтпеген күннен бастап 6 (алты) ай ішінде өз қаражаты есебінен қайтадан тапсыруға бір рет мүмкіндік беріледі.

      Қорытынды бақылау тест тапсырылған кезде шет тілін білудің қажетті деңгейін Жұмыс органы шетелдік серіктестердің талаптарын ескере отырып белгілейді.

      Егер конкурс жеңімпазы қорытынды бақылау тестін қайтадан тапсырмаса және шетелдік жоғары оқу орнына түсу үшін шет тілін білудің қажетті деңгейін осы тармаққа сәйкес белгіленген мерзімде меңгермесе, ол Республикалық комиссияның шешімі бойынша "Болашақ" стипендиясы бойынша одан әрі тілдік курстардан өту, академиялық оқу құқығынан айырылады және Республикалық комиссияның "Болашақ" стипендиясын тағайындау туралы шешімі шыққан күннен бастап өзіне жұмсалған барлық шығыстарды өтейді.

      25. Магистр дәрежесін алуға арналған конкурс жеңімпаздары академиялық оқу елінде қажеттілігіне қарай магистратура алдындағы дайындықтан өтеді.

      26. Республикалық комиссия шешімімен "Болашақ" стипендиясын тағайындаудан бас тартылған үміткерлердің ағымдағы жылғы конкурсқа қайтадан қатысуына жол берілмейді.

      27. Конкурс жеңімпазы өзіне "Болашақ" стипендиясын тағайындау туралы Республикалық комиссия шешім шығарған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде Әкімшімен Жұмыс органы бекіткен үлгілік нысандар бойынша оқу шартын/тағылымдамадан өту туралы шарт (бұдан әрі – шарт) жасасады, онда міндетті түрде мыналар қамтылуға тиіс:

      1) шарттың нысанасы;

      2) тараптардың құқықтары мен міндеттемелері;

      3) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда өзін оқытуға/тағылымдамадан өткізуге жұмсалған шығыстарды өтеу бойынша міндеттемелерді конкурс жеңімпазының орындауын қамтамасыз ету тәсілі;

      4) "Болашақ" стипендиясы бойынша оқудың/тағылымдамадан өтудің мерзімі мен шарттары;

      5) конкурс жеңімпазының шетелде академиялық оқуын аяқтағаннан немесе тағылымдамадан өткеннен кейін Қазақстан Республикасына міндетті түрде оралуы және "Болашақ" стипендиясы шеңберінде алған мамандығы бойынша үздіксіз еңбек қызметін мынадай мерзімдерде және өлшемшарттармен жүзеге асыруы туралы шарт:

      астанада немесе республикалық маңызы бар қалаларда, Қазақстан Республикасының шегінен тыс кемінде бес жыл не осы Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының өзге өңірлерінде, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан ұйымдарда, қазақстандық және шетелдік ұйымдардың филиалдарында, өкілдіктерінде не акциялары (жарғылық капиталға қатысу үлесі) Қазақстан Республикасына не ұлттық компанияларға тиесілі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан ұйымдарда кемінде үш жыл;

      осы Қағидалардың 4-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін жұмыс берушінің өтініміне сәйкес өздерін жіберген ұйымдарда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жұмыс берушінің филиалдарында, өкілдіктерінде не жұмыс берушінің келісімі болғанда Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан өзге ұйымдарда кемінде үш жыл;

      осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген барлық санаттар үшін қалаларда (облыс орталықтарында), облыстық, аудандық маңызы бар қалаларда және облыстың өзге де аудандарында мемлекеттік қызметте, сондай-ақ білім беру оқу бағдарламаларын іске асыратын бастауыш, орта, ортадан кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейдегі білім беру ұйымдарында, еңбек қызметін қоса атқармай жүзеге асыру шартымен кемінде үш жыл;

      6) конкурс жеңімпазы өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Жұмсау бағытында көзделген шығыстарды қаржыландыруды тоқтата тұру туралы шарт;

      7) еңсерілмес күш жағдайларының туындауы салдарынан конкурс жеңімпазын өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босату туралы шарт;

      8) осы Қағидалардың 4-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген үміткерлер үшін жұмыс берушінің жұмыс орнын (лауазымын) сақтауының міндеттілігі бойынша шарт;

      9) еңбек қызметін жүзеге асыруын растайтын құжаттарды ұсыну міндеттілігі туралы шарт.

      28. Конкурс жеңімпазы осы Қағидалардың 27-тармағында көрсетілген мерзімде шарт жасамаған, конкурсқа қатысу үшін көрінеу жалған мәлімет ұсынған, шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда конкурс жеңімпазын "Болашақ" стипендиясынан айыру туралы мәселені Республикалық комиссияның қарауына бастама жасалады.

      29. Шарт конкурс жеңімпазының оқуын/тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру бойынша "Болашақ" стипендиясы тағайындалған күннен бастап Жұмсау бағытына сәйкес туындаған барлық шығыстарды төлеуге байланысты ақшаны аудару үшін негіз болып табылады.

      30. Шарт жасалған соң және осы Қағидалардың 27-тармағының 3) тармақшасындағы талаптар орындалғаннан кейін конкурс жеңімпаздарын шетелдік жоғары оқу орындарына, шетелдік ұйымдарға оқуға/тағылымдамадан өтуге жіберу және осы Қағидалардың 29-тармағына сәйкес ақшаны аудару қамтамасыз етіледі.

      31. Конкурс жеңімпазы "Болашақ" стипендиясынан бас тартқан не Республикалық комиссияның шешімі бойынша одан айырылған жағдайда Республикалық комиссия "Болашақ" стипендиясын тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап оған жұмсалған барлық шығыстар, оған қоса тұрақсыздық айыбы (айыппұл) өтелуге тиіс.

      Егер "Болашақ" стипендиясынан бас тарту не одан айырылу еңсерілмес күш, атап айтқанда: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, ұрыс қимылдары, блокадалар, стипендия иегерінің медициналық-әлеуметтік сараптаманың тиісті анықтамасымен расталған науқастануы, заңнамадағы өзгерістер, мемлекеттік органдардың актілер шығаруы және басқа да мән-жайлар туындауының салдары болып табылса, егер олар шарттық міндеттемелерді орындауға тікелей әсер етсе, мұндай әсер етуге кедергі болу мүмкін болмаған және қалыптасқан жағдайларда қолданылуға болатын барлық ықтимал шаралар мен әрекеттер қабылданған жағдайда "Болашақ" стипендиясынан айырылған не одан бас тартқан тұлғалар шығыстарды өтеуден және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуден босатылады.

      32. Жұмыс органы "Болашақ" стипендиясынан бас тартқан не одан айырылған, сондай-ақ Әкімші алдында қаржылық берешегі бар конкурс жеңімпаздарын оқытуға жұмсалған бюджеттік қаражатты қайтаруға байланысты жұмысты ұйымдастыру тәртібін әзірлейді және бекітеді.

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 "Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № 271.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 "Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 30, ст. 297) следующие изменения и дополнение:

      Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

      в направлениях расходования международной стипендии "Болашак", утвержденных указанным постановлением:

      в пункте 1:

      подпункт 4) изложить в следующей редакции:

      "4) языковые курсы в случае необходимости их прохождения по решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, включая итоговое контрольное тестирование на определение уровня знания иностранного языка;";

      подпункт 6) исключить;

      дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

      "16) проезд от места академического обучения до места проживания в Республике Казахстан (на каникулярный период продолжительностью 2 (два) месяца и более) и обратно стипендиатам, обучающимся по программе магистратуры в Австралии, Новой Зеландии и странах Северной Америки согласно академическому календарю зарубежного высшего учебного заведения.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Рабочий орган Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом – Министерство образования и науки Республики Казахстан на основании документов и/или иной информации, предоставленных соответствующими государственными органами зарубежных стран, зарубежными высшими учебными заведениями, языковыми школами, зарубежными организациями, зарубежными партнерами и/или статистическими, рейтинговыми и иными соответствующими организациями, разрабатывает и утверждает нормы расходов на питание, проживание, приобретение учебной литературы, а также определяет вид и класс транспорта по проезду от места проживания победителя конкурса в Республике Казахстан до места академического обучения, прохождения языковых курсов, стажировки, предмагистерской подготовки. Иные расходы, предусмотренные в пункте 1 настоящих направлений расходования международной стипендии "Болашак", оплачиваются на основании подтверждающих документов, выдаваемых организациями-услугодателями.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 мая 2020 года №271
  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 11 июня 2008 года № 573

Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак"

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее – Закон), Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года № 470 "О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом" и определяют порядок организации и осуществления отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак".

      2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

      1) претендент из сельского населенного пункта – это претендент, проживающий и осуществляющий трудовую деятельность в сельских населенных пунктах Республики Казахстан и участвующий в конкурсе на получение степени магистра;

      2) международная стипендия "Болашак" (далее – стипендия "Болашак") – стипендия, учреждаемая Президентом Республики Казахстан для обучения граждан Республики Казахстан в ведущих зарубежных организациях высшего и (или) послевузовского образования по очной форме обучения или прохождения стажировки в зарубежных организациях работниками, категории которых определяются Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом;

      3) администратор стипендии "Болашак" (далее – Администратор) – организация, определяемая Правительством Республики Казахстан на осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии "Болашак";

      4) победитель конкурса на присуждение стипендии "Болашак" (далее – победитель конкурса) – претендент, прошедший все туры, предусмотренные настоящими Правилами, и которому согласно решению Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом присуждена стипендия "Болашак";

      5) работодатель – юридическое лицо Республики Казахстан, его филиал, представительство, с которым работник состоит в трудовых отношениях по осуществлению трудовой деятельности на территории Республики Казахстан;

      6) комплексное тестирование – тестирование по определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к обучению за рубежом;

      7) предмагистерская подготовка – адаптационная подготовка победителей конкурса к образовательной системе и методам обучения в зарубежных высших учебных заведениях, зарубежных организациях сроком не более 2 (двух) месяцев в стране академического обучения;

      8) независимая экспертная комиссия – консультативно-совещательный орган при рабочем органе Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, осуществляющий персональное собеседование с претендентом, участвующим в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" (далее – конкурс);

      9) претендент – гражданин Республики Казахстан, отвечающий требованиям и условиям, предусмотренным настоящими Правилами и принимающий участие в конкурсе;

      10) Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом – консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан, созданный в целях реализации мероприятий по вопросам стипендии "Болашак" (далее – Республиканская комиссия);

      11) рабочий орган Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом – Министерство образования и науки Республики Казахстан (далее – Рабочий орган).

      3. Стипендия "Болашак" является персональной и присуждается Республиканской комиссией в соответствии с перечнем приоритетных специальностей для присуждения стипендии "Болашак" в целях:

      1) обучения граждан Республики Казахстан по очной форме для получения ими степеней магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучения в резидентуре в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса, утвержденный на момент участия в конкурсе или последующие годы;

      2) прохождения стажировки категориями работников, определяемыми Республиканской комиссией, из числа граждан Республики Казахстан со сроком до 12 (двенадцати) месяцев в зарубежных организациях на базе ведущих зарубежных высших учебных заведений, входящих в Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса, а также признанных мировых, научно-исследовательских центрах, научных организациях в рамках исследовательских кампаний, отраслевых организациях и на производстве.

      Список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса (далее – Список), а также инструкция по формированию Списка утверждаются Рабочим органом.

      Перечень приоритетных специальностей для присуждения международной стипендии "Болашак" (далее – перечень) разрабатывается Рабочим органом на основе заявок, предоставляемых центральными и местными исполнительными органами в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года № 470 "О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом".

      Перечень формируется Рабочим органом путем определения предельного количества стипендий по направлениям специальностей с учетом среднесрочного прогноза потребности рынка труда уполномоченного государственного органа по вопросам занятости населения.

      4. Стипендия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

      1) претенденты на получение степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, в том числе претенденты из сельского населенного пункта на получение степени магистра;

      2) претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсе к категории работников, определенной Республиканской комиссией, организаций Республики Казахстан с общим стажем работы не менее 3 (трех) лет, в том числе последние 12 (двенадцать) месяцев в выбранной области специализации.

      5. Сроки приема документов и проведения конкурса ежегодно утверждаются Рабочим органом и размещаются в средствах массовой информации Республики Казахстан, распространяемых на всей территории Республики Казахстан за 10 (десять) календарных дней до начала срока приема документов.

      6. Реализация мероприятий по стипендии "Болашак" осуществляется за счет республиканского бюджета и включает в себя:

      оплату расходов, связанных с оказанием услуг по осуществлению комплекса мероприятий по стипендии "Болашак", в том числе по информационному обеспечению реализации мероприятий по стипендии "Болашак";

      оплату услуг по проведению комплексного тестирования для претендентов;

      оплату услуг членам независимой экспертной комиссии за проведение персонального собеседования претендентов;

      оплату расходов по направлениям расходования стипендии "Болашак", определяемых Правительством Республики Казахстан (далее – направления расходования).

      7. Стипендия "Болашак" присуждается однократно: для прохождения стажировки, получения каждой степени (магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю), обучения в резидентуре.

      Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденной стипендией и не приступившим к обучению или стажировке, при условии отсутствия задолженности перед Администратором предоставляется повторная однократная возможность участия в конкурсе для присуждения стипендии "Болашак".

      8. К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Казахстан с учетом их совокупных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки, не выходящих за пределы установленного законодательством пенсионного возраста на момент подачи документов, имеющие высшее образование либо степень бакалавра и представившие документы согласно условиям и требованиям настоящих Правил.

      Необходимый минимальный уровень знаний государственного языка для претендентов утверждается Рабочим органом.

      Необходимый минимальный уровень знаний иностранного языка для претендентов определяется и утверждается Рабочим органом с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, зарубежных партнеров.

      Лица, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", не допускаются к участию в конкурсе для присуждения стипендии "Болашак".

2. Требования, предъявляемые к претендентам на получение степени магистра, для участия в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак"

      9. Условиями участия в конкурсе для претендентов на присуждение стипендии "Болашак" на получение степени магистра являются:

      1) безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий) в ведущее зарубежное высшее учебное заведение, включенное в Список, за исключением претендентов из сельского населенного пункта;

      2) знание государственного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям;

      3) знание иностранного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям для претендентов из сельского населенного пункта;

      4) соответствие среднего балла диплома бакалавра или специалиста баллу не менее 2.67 (из 4.0/4.33) GPA или его эквиваленту в соответствии с таблицей эквивалентности оценок для присуждения международной стипендии "Болашак", утверждаемой Рабочим органом (далее – таблица эквивалентности оценок) для претендентов из сельского населенного пункта;

      5) проживание в сельских населенных пунктах последние 3 (три) года и осуществление трудовой деятельности в сельских населенных пунктах последние 2 (два) года для претендентов из сельского населенного пункта;

      6) соответствие специальности по диплому бакалавра/специалиста, выбранной специальности согласно перечню родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак" (далее – перечень родственных специальностей), утверждаемому Рабочим органом, для претендентов из сельского населенного пункта.

      10. Претенденты для участия в конкурсе на получение степени магистра предоставляют Администратору следующие документы:

      1) заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" (далее – анкета) по форме, утверждаемой Рабочим органом;

      2) паспорт и удостоверение личности;

      3) диплом бакалавра или специалиста с приложением, а также, в случае обучения в зарубежной организации образования – удостоверение о признании и/или нострификации документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании с учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 39 Закона;

      4) документы, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности для претендентов из сельского населенного пункта;

      5) действительный официальный сертификат установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям, для претендентов из сельского населенного пункта;

      6) действительный официальный сертификат установленной формы о сдаче экзамена по государственному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

      7) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения, для лиц, выезжающих за рубеж;

      8) копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий), с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или русский язык, за исключением претендентов из сельского населенного пункта;

      9) официальный документ об успеваемости, выданный зарубежным высшим учебным заведением/справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении, с нотариально заверенными переводами на государственный или русский язык, при его наличии, для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в Список;

      10) сведения о месте жительства претендента из сельского населенного пункта, полученные Администратором из соответствующих государственных информационных систем и баз данных.

3. Требования, предъявляемые к претендентам на получение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре, для участия в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак"

      11. Условиями участия в конкурсе для претендентов на присуждение стипендии "Болашак" на получение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре является:

      1) безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий) в ведущее зарубежное высшее учебное заведение, включенное в Список;

      2) знание государственного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям.

      12. Претенденты для участия в конкурсе на получение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре предоставляют Администратору следующие документы:

      1) заполненную анкету;

      2) паспорт и удостоверение личности;

      3) диплом бакалавра или специалиста с приложением, а также в случае обучения в зарубежной организации образования – удостоверение о признании и/или нострификации документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании с учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 39 Закона;

      4) действительный официальный сертификат установленной формы о сдаче экзамена по государственному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

      5) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения, для лиц, выезжающих за рубеж;

      6) копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий), с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или русский язык;

      7) официальный документ об успеваемости, выданный зарубежным высшим учебным заведением/справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении, с нотариально заверенными переводами на государственный или русский язык, при его наличии, для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в Список;

      8) индивидуальный учебный план, согласованный с ведущим зарубежным высшим учебным заведением, включенным в Список и не превышающий сроки, установленные данным ведущим зарубежным высшим учебным заведением, для получения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю с нотариально заверенным переводом на государственный или русский язык.

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе, для присуждения стипендии "Болашак" на прохождение стажировки

      13. Условиями участия в конкурсе для претендентов на прохождение стажировки на присуждение стипендии "Болашак" является:

      1) наличие безусловного приглашения (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации;

      2) знание государственного и иностранного языков, соответствующее установленным минимальным требованиям.

      14. Претенденты для участия в конкурсе на прохождение стажировки предоставляют Администратору следующие документы:

      1) заполненную анкету;

      2) заявку работодателя на подготовку специалиста с условием сохранения места работы по форме, утверждаемой Рабочим органом;

      3) паспорт и удостоверение личности;

      4) диплом бакалавра или специалиста с приложением, а также в случае обучения в зарубежной организации образования – удостоверение о признании и/или нострификации документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании с учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 39 Закона;

      5) документы, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности;

      6) действительный официальный сертификат установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку в случае наличия требования принимающей на стажировку зарубежной организации с соответствующим для прохождения стажировки результатом, а также при необходимости оформления визы;

      7) действительный официальный сертификат установленной формы о сдаче экзамена по государственному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

      8) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения, для лиц, выезжающих за рубеж;

      9) документы, подтверждающие безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации, с указанием сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения стажировки с нотариально заверенными переводами на государственный или русский язык;

      10) программу прохождения стажировки, составленную в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Рабочим органом и утверждаемую направляющей и принимающей на стажировку организациями.

5. Порядок приема и рассмотрения документов претендентов на участие в конкурсе для присуждения стипендии "Болашак"

      15. Пакет документов претендентом подается через веб-портал "электронного правительства" (далее – портал) в течение установленного Рабочим органом срока приема документов.

      По результатам рассмотрения предоставленных документов претенденту в личный кабинет портала направляется уведомление о приеме документов и допуске к участию в конкурсе или о направлении документов для рассмотрения в индивидуальном порядке в Рабочий орган либо мотивированный отказ в их приеме.

      В случае несоответствия документов требованиям и условиям настоящих Правил, а также предоставления неполного пакета документов претендент устраняет нарушения и может повторно представить пакет документов в период срока, установленного для их приема.

      Рассмотрение на соответствие требованиям настоящих Правил претендента и пакета документов для допуска к участию в конкурсе осуществляется Администратором.

      16. Рассмотрение материалов претендентов и принятие решения о допуске к участию в конкурсе осуществляется в индивидуальном порядке Рабочим органом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приема Администратором документов в следующих случаях:

      1) отсутствия наименования специальности, указанной в дипломе (бакалавра или специалиста), предоставленном претендентом для участия в конкурсе, в перечне родственных специальностей;

      2) несоответствия наименования специальности, указанной в документе, подтверждающем зачисление на академическое обучение, наименованию специальности, выбранной из перечня;

      3) несоответствия системы оценки обучения по предоставленному претендентом диплому (бакалавра или специалиста) либо справке о текущей успеваемости системам оценок таблицы эквивалентности оценок;

      4) отсутствия специализированного зарубежного высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов по медицинским специальностям или специальностям в области искусства, в Списке;

      5) превышения совокупных предельных сроков обучения на языковых курсах, академического обучения/стажировки и последующей отработки претендента установленного законодательством пенсионного возраста на момент подачи документов.

      17. Претендентам, документы которых направлены для рассмотрения Рабочему органу в случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Рабочим органом Администратором направляется письменное уведомление о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

      Основаниями для отказа в допуске претендента к участию в конкурсе в случае рассмотрения документов в индивидуальном порядке являются:

      1) несоответствие учебной программы специальности, указанной в дипломе (бакалавра или специалиста) одной из учебных программ специальностей, указанных в перечне родственных специальностей;

      2) несоответствие учебной программы для получения специальности, указанной в документе, подтверждающем зачисление на академическое обучение, учебной программе специальности, выбранной из перечня;

      3) несоответствие среднего балла диплома (бакалавра или специалиста) либо справки о текущей успеваемости условиям, указанным в подпункте 4) пункта 9 настоящих Правил;

      4) несоответствие специализированного зарубежного высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов по медицинским специальностям и специальностям в области искусства, для получения степеней магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучения в резидентуре трем и более из следующих критериев:

      выпуск не менее трех изданных учебных пособий, монографий, авторских свидетельств в год;

      наличие не менее трех реализованных крупных проектов транснациональных компаний и/или проектов, имеющих национальное и международное значение, проводимых с участием преподавателей и студентов данного учебного заведения, за последние 10 лет;

      проведение не менее 50 выступлений/концертов или 10 конференций/выставок с участием преподавателей и студентов данного учебного заведения на международном и национальном уровне в год;

      наличие документа, подтверждающего прохождение данным учебным заведением международной и/или государственной/национальной аккредитации;

      наличие клиник, лабораторий или исследовательских центров на базе данного учебного заведения;

      наличие не менее одной национальной и/или международной премии, награды данного учебного заведения в области специализации;

      5) несоответствие претендента требованиям пункта 8 настоящих Правил.

      В случае устранения несоответствий, явившихся основанием для отказа в допуске претендента к участию в конкурсе, и повторного предоставления документов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отказа претендент допускается к участию в конкурсе.

      В случае выявления Администратором предоставления заведомо ложных сведений на этапе приема документов или прохождения конкурса претендент не допускается к конкурсу в текущем году.

6. Организация и проведение отбора претендентов для присуждения стипендии "Болашак"

      18. Конкурс состоит из 3 (трех) туров.

      19. Первый и второй туры организуются и проводятся Администратором совместно с организациями и экспертами Республики Казахстан.

      В первом туре проводится комплексное тестирование по определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к обучению за рубежом.

      20. Второй тур проводится путем организации прохождения претендентами анонимного персонального собеседования с членами независимой экспертной комиссии. Состав, порядок и организация работы независимой экспертной комиссии утверждаются Рабочим органом.

      Во втором туре определяются уровень профессиональной подготовки претендента, теоретических знаний и наличие профессиональных компетенций в выбранной области специализации.

      Администратор определяет место и время проведения первого и второго тура, о которых претендент извещается посредством телефонной/электронной связи не позднее чем за 5 (пять) календарных дней.

      21. Независимая экспертная комиссия с учетом результатов первого тура дает рекомендацию по каждому претенденту по форме, утверждаемой Рабочим органом.

      22. Рабочий орган вносит материалы претендентов с рекомендациями независимой экспертной комиссии на третий тур для рассмотрения Республиканской комиссией.

      23. Республиканская комиссия на основании рекомендаций независимой экспертной комиссии принимает окончательное решение о присуждении либо об отказе в присуждении стипендии "Болашак", о котором претендент извещается путем размещения информации на официальном интернет-ресурсе Администратора.

      24. В решении Республиканской комиссии указывается о необходимости прохождения языковых курсов претендентами из сельских населенных пунктов сроком не более 6 (шести) месяцев (изучение английского языка осуществляется в Республике Казахстан) согласно таблице продолжительности языковых курсов, утверждаемой Рабочим органом.

      По окончании прохождения языковых курсов в Республике Казахстан победитель конкурса сдает итоговый контрольный тест на определение необходимого уровня знания иностранного языка.

      Победитель конкурса, получивший на момент прохождения языковых курсов документ, подтверждающий безусловное зачисление на академическое обучение в зарубежное высшее учебное заведение, входящее в Список, освобождается от сдачи итогового контрольного теста.

      В случае, если необходимый уровень знания иностранного языка по итоговому контрольному тесту не достигнут, то победителю конкурса предоставляется однократная возможность пересдачи теста в течение 6 (шести) месяцев со дня его непрохождения за счет собственных средств.

      Необходимый уровень знания иностранного языка при сдаче итогового контрольного теста устанавливается Рабочим органом с учетом требований зарубежных организаций.

      В случае, если победитель конкурса не пересдаст итоговый контрольный тест и не освоит необходимый уровень знания иностранного языка для поступления в зарубежное высшее учебное заведение, в сроки, установленные в соответствии с настоящим пунктом, по решению Республиканской комиссии он лишается права на дальнейшее прохождение языковых курсов, академическое обучение по стипендии "Болашак" и возмещает все расходы, затраченные на него со дня вынесения Республиканской комиссией решения о присуждении стипендии "Болашак".

      25. Победители конкурса для получения степени магистра при необходимости проходят предмагистерскую подготовку в стране академического обучения.

      26. Претенденты, которым было отказано в присуждении стипендии "Болашак" решением Республиканской комиссии, не допускаются к повторному участию в конкурсе текущего года.

      27. Победитель конкурса в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня принятия Республиканской комиссией решения о присуждении ему стипендии "Болашак" заключают с Администратором договор на обучение/договор о прохождении стажировки (далее – договор) по типовым формам, утверждаемым Рабочим органом, которые в обязательном порядке должны содержать:

      1) предмет договора;

      2) права и обязательства сторон;

      3) способ обеспечения исполнения обязательств победителя конкурса по возмещению расходов, затраченных на его обучение/прохождение стажировки, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

      4) срок и условия обучения/прохождения стажировки по стипендии "Болашак";

      5) условие об обязательном возвращении победителя конкурса в Республику Казахстан после завершения академического обучения или прохождения стажировки за рубежом и осуществлении непрерывной трудовой деятельности по специальности, полученной в рамках стипендии "Болашак", со следующими сроками и критериями:

      не менее пяти лет – в столице или городах республиканского значения, за пределами Республики Казахстан либо трех лет – в иных регионах Республики Казахстан для категории лиц, указанных в подпункте 1) пункта 4 настоящих Правил, – в организациях, филиалах, представительствах казахстанских и иностранных организаций, находящихся на территории Республики Казахстан, либо в организациях, находящихся за пределами Республики Казахстан, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Республике Казахстан либо национальным компаниям;

      не менее трех лет для категорий лиц, указанных в подпункте 2) пункта 4 настоящих Правил, – в организациях, которыми они были направлены согласно заявке работодателя, а также в филиалах, представительствах работодателя, находящихся на территории Республики Казахстан либо при наличии согласия работодателя в иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан;

      не менее трех лет – в городах (областных центрах), городах областного, районного значения и иных районах области для всех категорий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, – на государственной службе, а также в организациях начального, среднего, послесреднего, высшего и послевузовского уровней образования, реализующих образовательные учебные программы, при условии осуществления трудовой деятельности не по совместительству;

      6) условие о приостановлении финансирования расходов, предусмотренных направлениями расходования, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса своих обязательств;

      7) условие об освобождении победителя конкурса от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы;

      8) условие по обязательности сохранения места работы (должности) работодателем для претендентов, указанных в подпункте 2) пункта 4 настоящих Правил;

      9) условие об обязательности предоставления документов, подтверждающих осуществление трудовой деятельности.

      28. В случаях незаключения победителем конкурса договора в сроки, указанные в пункте 27 настоящих Правил, предоставления победителем конкурса заведомо ложных сведений, предоставленных для участия в конкурсе, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса своих обязательств по договору инициируется рассмотрение Республиканской комиссией вопроса о лишении победителя конкурса стипендии "Болашак".

      29. Договор является основанием для перечисления денег, связанных с оплатой всех расходов по организации обучения/прохождения стажировки победителем конкурса, возникших со дня присуждения стипендии "Болашак", согласно направлениям расходования.

      30. После заключения договора и выполнения условий подпункта 3) пункта 27 настоящих Правил Администратором обеспечивается направление победителей конкурса на обучение/прохождение стажировки в зарубежные высшие учебные заведения, зарубежные организации и перечисление денег в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил.

      31. В случае отказа либо лишения победителя конкурса стипендии "Болашак" по решению Республиканской комиссии расходы, затраченные на него со дня вынесения Республиканской комиссией решения о присуждении стипендии "Болашак", включая оплату неустойки (штрафа), подлежат возмещению.

      В случае, если отказ от стипендии "Болашак" либо ее лишение явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, болезни обладателя стипендии, подтвержденной соответствующей справкой медико-социальной экспертизы, изменений в законодательстве, издания актов государственных органов и других обстоятельств, если они непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств, при условии невозможности воспрепятствования таким воздействиям и принятии всех возможных мер и действий, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации, лица, лишенные стипендии "Болашак" или отказавшиеся от нее, освобождаются от возмещения расходов и оплаты неустойки (штрафа).

      32. Рабочий орган разрабатывает и утверждает порядок организации работы, связанной с возвратом бюджетных средств, затраченных на обучение победителей конкурса, отказавшихся от стипендии либо лишенных стипендии "Болашак", а также имеющих финансовую задолженность перед Администратором.