Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 10 маусымдағы № 368 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 10 маусымдағы
№ 368 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасында өнімдердің сәйкестігін міндетті түрде растау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 17, 203-құжат).

      2. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2007 жылғы 19 ақпандағы № 125 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерiстер мен толықтырулардың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 4).

      3. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2008 жылғы 6 мамырдағы № 424 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 23, 223-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 қазандағы № 1117 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 58, 560-құжат).

      5. "Кеден одағы тауарының және (немесе) шетелдік тауардың мәртебесін айқындауға уәкілетті ұйымды белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 210 қаулысы.

      6. "Қазақстан Республикасында өнімдердің сәйкестігін міндетті түрде растау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 мамырдағы № 564 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 48, 639-құжат).

      7. Қазақстан Республикаcы Үкіметінің 2013 жылғы 21 қаңтардағы № 15 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 11, 204-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасында өнімдердің сәйкестігін міндетті түрде растау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 мамырдағы № 447 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 31, 469-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасында өнімдердің сәйкестігін міндетті түрде растау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 сәуірдегі № 367 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 357 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 27-28, 177-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2020 года № 368.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 10 июня 2020 года № 368

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 "Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 17, ст. 203).

      2. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 125 (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 4).

      3. Подпункт 1) пункта 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 424 (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 23, ст. 223).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2010 года № 1117 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 58, ст. 560).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 210 "Об определении организации, уполномоченной на определение статуса товара Таможенного союза и (или) иностранного товара".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2012 года № 564 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 "Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 48, ст. 639).

      7. Пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2013 года № 15 (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 11, ст. 204).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2013 года № 447 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 "Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан"" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 31, ст. 469).

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 357 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 "Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан"" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 27-28, ст. 177).