"Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 1539 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 тамыздағы № 526 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 1539 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 8, 159-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:

      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларымен марапаттау (ведомстволық наградаларынан айыру) қағидаларына:

      мынадай мазмұндағы "Су шаруашылығының ардагері" төсбелгісі" кіші бөлімімен және 86-тармақпен толықтырылсын:

      "Су шаруашылығының ардагері" төсбелгісі

      86. "Су шаруашылығының ардагері" төсбелгісімен су шаруашылығының дамуына үлкен үлес қосқан су саласындағы мінсіз жұмысы және кемінде 30 жыл еңбек сіңірген жылдары үшін үздік мамандар, қызметшілер, ұйымдардың басшылары марапатталады.";

      мынадай мазмұндағы "Су шаруашылығының үздігі" төсбелгісі" кіші бөлімімен және 87-тармақпен толықтырылсын:

      "Су шаруашылығының үздігі" төсбелгісі

      87. "Су шаруашылығының үздігі" төсбелгісімен жоғары кәсіби қабілеті және су шаруашылығын дамытуға қосқан жеке үлесі үшін үздік мамандар, қызметшілер, ұйымдардың басшылары, сондай-ақ Қазақстанның су шаруашылығы саласындағы ерекше еңбегі үшін өзге де адамдар марапатталады.";

      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларының тізбесі мен сипаттамаларында:

      "1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларының тізбесі:" деген бөлімде:

      "Төсбелгілер" деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы 13-тармақпен толықтырылсын:

      "13. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі:

      1) "Су шаруашылығының ардагері";

      2) "Су шаруашылығының үздігі".";

      "2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін кейбір мемлекеттік органдардың ведомстволық наградаларының сипаттамасы:" деген бөлімде:":

      мынадай мазмұндағы бөліммен және тараумен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің төсбелгілері

      "Су шаруашылығының ардагері" (63-қосымша)

      "Су шаруашылығының ардагері" төсбелгісі диаметрі 32 мм шеңбер нысанында сары металдан (жезден) дайындалады.

      Төсбелгінің алдыңғы жағында гидротехникалық құрылыс және артқы жағында Қазақстан Республикасының картасы бейнеленген. Сондай-ақ, қазақ тілінде шығыңқы жазу орналасқан: жоғарғы бөлігінде "СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ АРДАГЕРІ", төменгі бөлігінде "ҚАЗАҚСТАН".

      Төсбелгі киімге визорлы бекіткіші бар түйреуіш арқылы бекітіледі.".

      "Су шаруашылығының үздігі" (64-қосымша)

      "Су шаруашылығының үздігі" төсбелгісі диаметрі 32 мм шеңбер нысанында ақ металдан (мельхиор) дайындалады.

      Төсбелгінің алдыңғы жағында гидротехникалық құрылыс және артқы жағында Қазақстан Республикасының картасы бейнеленген. Сондай-ақ, қазақ тілінде шығыңқы жазу орналасқан: жоғарғы бөлігінде "СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҮЗДІГІ", төменгі бөлігінде "ҚАЗАҚСТАН".

      Төсбелгі киімге визорлы бекіткіші бар түйреуіш арқылы бекітіледі.";

      осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес сипаттамаларға 63 және 64-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2020 жылғы 20 тамыздағы
  № 526 қаулысына
  1-қосымша

"Су шаруашылығының ардагері" төсбелгісі  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2020 жылғы 20 тамыздағы
№ 526 қаулысына
  2-қосымша
  Сипаттамаларға
  64-қосымша

"Су шаруашылығының үздігі" төсбелгісі


О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2020 года № 526.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 8, ст. 159) следующие дополнения:

      1) Правила награждения ведомственными наградами (лишения ведомственных наград) некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан, утвержденные указанным постановлением:

      дополнить подразделом "Нагрудный знак "Су шаруашылығының ардагері" и пунктом 86 следующего содержания:

      "Нагрудный знак "Су шаруашылығының ардагері"

      86. Нагрудным знаком "Су шаруашылығының ардагері" награждаются лучшие специалисты, служащие, руководители организаций, внесшие большой вклад в развитие водного хозяйства, за безупречную работу и выслугу в водной отрасли не менее 30 лет.";

      дополнить подразделом "Нагрудный знак "Су шаруашылығының үздігі" и пунктом 87 следующего содержания:

      "Нагрудный знак "Су шаруашылығының үздігі"

      87. Нагрудным знаком "Су шаруашылығының үздігі" награждаются лучшие специалисты, служащие, руководители организаций за высокие профессиональные качества и личный вклад в развитие водной отрасли, а также иные лица за особые заслуги в области водного хозяйства Казахстана.";

      2) в перечне и описаниях ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      в разделе "1. Перечень ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан":

      подраздел "Нагрудные знаки:" дополнить пунктом 13 следующего содержания:

      "13. Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан:

      1) "Су шаруашылығының ардагері";

      2) "Су шаруашылығының үздігі".";

      раздел "2. Описания ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан:":

      дополнить главой и подразделом следующего содержания:

      "Нагрудные знаки Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

      "Су шаруашылығының ардагері" (приложение 63)

      Нагрудный знак "Су шаруашылығының ардагері" изготавливается из металла желтого цвета (латунь) в форме круга диаметром 32 мм.

      На лицевой стороне нагрудного знака в передней части изображено гидротехническое сооружение и на задней части карта Республики Казахстан. Также размещаются выступающие надписи: в верхней части – "СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ АРДАГЕРІ", в нижней части – "ҚАЗАҚСТАН".

      Нагрудный знак при помощи булавки с визорным замком крепится к одежде.

      "Су шаруашылығының үздігі" (приложение 64)

      Нагрудный знак "Су шаруашылығының үздігі" изготавливается из металла белого цвета (мельхиор) в форме круга диаметром 32 мм.

      На лицевой стороне нагрудного знака в передней части изображено гидротехническое сооружение и на задней части карта Республики Казахстан. Также размещаются выступающие надписи: в верхней части – "СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҮЗДІГІ", в нижней части – "ҚАЗАҚСТАН".

      Нагрудный знак при помощи булавки с визорным замком крепится к одежде.";

      дополнить приложениями 63 и 64 к описаниям согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 августа 2020 года № 526
  Приложение 63
к описаниям

Нагрудный знак "Су шаруашылығының ардагері"

     


  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 августа 2020 года № 526
  Приложение 64
к описаниям

Нагрудный знак "Су шаруашылығының үздігі"