Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігін құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 9 қыркүйектегі № 408 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже);

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      2. Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер – аумақтық бөлімшелер мен мемлекеттік мекемелердің атаулары өзгертілсін.

      3. Осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұйымдарың акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестеріне иелік ету және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне берсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.12.2020 № 934 қаулысымен.

      4. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 23 қазандағы
№ 701 қаулысымен
  бекітілген

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, азаматтық қорғаныс, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуі мен одан әрі дамуын қамтамасыз ету, өрттердің алдын алуды және сөндіруді ұйымдастыру салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.

      2. Министрліктің мынадай ведомстволары бар:

      1) Азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитеті;

      2) Өртке қарсы қызмет комитеті;

      3) Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті;

      4) Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті.

      3. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның рәміздері мен айырым белгілері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері және мемлекеттік тілде өз атауы бар мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.10.2022 № 844 қаулысымен.

      5. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Министрліктің, егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

      7. Министрлік өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Министрліктің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 2-кіреберіс.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 19.10.2022 № 834 (ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      10. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

      11. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      12. Министрліктің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      13. Министрлікке өз өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қарым-қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кірістер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

2-тарау. Мемлекеттік органның міндеттері мен өкілеттіктері

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.
      14. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

      15. Міндеттері:

      1) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою;

      2) азаматтық қорғаныс іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу;

      3) өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      4) мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту;

      5) азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуі және одан әрі дамуы;

      6) азаматтық қорғау саласында салааралық үйлестіру.

      15-1. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, лауазымды адамдар мен азаматтардан ақпарат сұрату;

      өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша дербес шешімдер қабылдау;

      өз құзыреті шегінде орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілер және нұсқаулық-әдістемелік құжаттар қабылдау;

      нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу немесе осындай актілердің бастамашыл жобаларын уәкілетті органдардың қарауына беру;

      орталық және жергілікті атқарушы органдарға өздері қабылдаған актілердің күшін жою немесе өзгерту туралы ұсыныстар енгізу;

      Министрлікке жүктелген функцияларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мамандарын, сондай-ақ шетелдік және жергілікті сарапшылар мен мамандарды жұмысқа тарту;

      сотқа жүгіну;

      өз құзыреті шегінде консультативтік-кеңесші және сарапшылық комиссиялар құру;

      әкімшілік рәсімді жүзеге асыруға қажетті ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сұрату және алу;

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде көзделген жағдайларда өз құзыреті шегінде әкімшілік органдарға, лауазымды адамдарға жәрдем көрсету;

      2) міндеттері:

      бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілікті қалыптастыру;

      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қызметтік, Заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

      өтініштерді қабылдау және тіркеу, оларды және оларға қоса берілген құжаттарды ресімдеуге жәрдемдесу, формалды қателерді жоюға және қоса берілетін құжаттарды толықтыруға мүмкіндік беру;

      әкімшілік рәсімге қатысушыға оның әкімшілік рәсімді жүзеге асыруға байланысты мәселелер бойынша құқықтары мен міндеттерін түсіндіру;

      әкімшілік рәсімге қатысушыны өткізілетін тыңдаудың орны, күні мен уақыты туралы күні бұрын хабардар ету;

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, әкімшілік рәсім бойынша шешім қабылдау алдында әкімшілік рәсімге қатысушыны тыңдау;

      әкімшілік актіні Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік рәсімге қатысушының не олардың өкілдерінің назарына жеткізу;

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген жағдайларда және негіздер бойынша әкімшілік рәсімге қатысушының құқықтарын іске асырудан бас тарту;

      бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тексеру санының, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтарды және оларға қолданылған әкімшілік ықпал ету шараларының ведомстволық есебін жүргізу.

      Министрлік Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге өкілеттіктерді де жүзеге асыра алады.

      Ескерту. 2-тарау 15-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.04.2022 № 244 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. Функциялары:

      1) азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және іске асырылуын қамтамасыз етеді;

      2) азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін және одан әрі дамуын қамтамасыз етеді;

      3) азаматтық қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      4) халықаралық шарттар (келісімдер) жасасу жөнінде ұсыныстар енгізеді, шет елдердің тиісті ведомстволарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдік заңды тұлғалармен келіссөздер жүргізеді, шарттар (келісімдер) жасасады;

      5) шет елдерге ізгілік көмек көрсетуге қатысады;

      6) өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      7) Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметіне Министрлік реттейтін салалардағы қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      8) жаһандық және өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарларын әзірлейді және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге енгізеді;

      9) Қазақстан Республикасы қорғаныс жоспарының құрамдас бөлігі болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс жоспарын әзірлейді және оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ұсынады;

      10) облыстардың, қалалардың, аудандардың азаматтық қорғаныс жоспарларын әзірлейді және оларды тиісті азаматтық қорғаныс бастықтарына бекітуге ұсынады;

      11) өз құзыреті шегінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдар мен азаматтардың орындауы үшін міндетті азаматтық қорғанысты дайындау және жүргізу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

      12) уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің, азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдерінің және мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін қамтамасыз етеді;

      13) шаруашылық жүргізу объектілерінің жұмыс істеу орнықтылығын арттыру және төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін бекітеді;

      14) азаматтық қорғау күштерінің қызметін қамтамасыз етеді;

      15) азаматтық қорғау іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу кезінде азаматтық қорғау күштерін басқарады;

      16) азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерін даярлау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      17) жедел резервтің материалдық құралдарын бөледі және пайдаланады;

      18) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсетеді, төтенше жағдайларды жоюға қатысушылардың денсаулығын сақтауды, қалпына келтіруді және оңалтуды қамтамасыз етеді;

      19) халыққа, азаматтық қорғаудың басқару органдарына төтенше жағдайдың туындау қатері туралы болжам болған кезде күні бұрын және (немесе) төтенше жағдай туындаған кезде жедел хабар беруді және құлақтандыруды қамтамасыз етеді;

      20) республикалық құлақтандыру жүйесін құрады, оның дереу пайдалануға үнемі әзірлігін, жарақтандыруды және дамытуды қамтамасыз етеді;

      21) орталық және жергілікті атқарушы органдардың, ғылыми ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің азаматтық қорғау саласындағы жұмысын үйлестіреді;

      22) республикалық азаматтық қорғау қызметтері туралы ережелерді бекітеді;

      23) азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі мен мазмұнын бекітеді;

      24) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік және жұмылдыру резервтерінің құрамындағы материалдық-техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа да ресурстар қорларын, төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу, оларды жою үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражатты пайдалану туралы ұсыныстар енгізеді;

      25) мемлекеттік органдардың, олардың аумақтық бөлімшелерінің, жергілікті атқарушы органдардың, адамдар жаппай болатын объектілерді, қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын заңды тұлғалардың ақпараттық-коммуникациялық желілері мен автоматтандырылған мониторинг жүйелерінің "112" бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметімен өзара іс-қимылын ұйымдастыру жөніндегі қызметті үйлестіреді;

      25-1) тікұшақ қызметтерін ұсыну жөніндегі бірыңғай операторды айқындайды;

      26) қолданыстағы заңнамаға сәйкес төтенше жағдайларды жою кезінде ұйымдардың материалдық-техникалық ресурстарын жұмылдырады;

      27) материалдық-техникалық ресурстардың қорларын құрады және пайдаланады;

      28) азаматтық қорғаныс жоспарларының және төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарларының құрылымын айқындайды;

      29) төтенше жағдайлар аймағындағы халықтың ең төмен тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету нормаларын бекітеді;

      29-1) адамдарды құтқару үшін, аса қажет болған жағдайда төтенше жағдайлар аймағындағы ұйымдардың байланыс, көлік құралдарын, мүлкі мен өзге де материалдық құралдарын пайдалану тәртібін белгілейді;

      30) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмасы негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөледі;

      31) құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарауды, сондай-ақ стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптауыштарын және стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, өзгерістер енгізу, қайта қарау және күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      32) азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату қағидаларын бекітеді;

      33) азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстарын есепке қою және есептен шығару қағидаларын бекітеді;

      34) азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерінің басшыларын, мамандарын даярлаудың, халықты төтенше жағдайлар мен әскери жанжалдар туындаған кезде немесе осы жанжалдар салдарынан қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға оқытудың оқу бағдарламасын бекітеді;

      35) азаматтық қорғау саласында даярлаудан немесе қайта даярлаудан өткен тыңдаушыларға берілетін бірыңғай үлгідегі сертификаттың нысанын бекітеді;

      36) азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның жедел резервінің материалдық құндылықтарымен операция жүргізу, олардың орнын ауыстыру, пайдалану, толықтыру қағидаларын бекітеді;

      36-1) азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның жедел резерві материалдық құндылықтарының номенклатурасы мен көлемін айқындайды;

      37) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының құтқарушыларын даярлау бағдарламасын бекітеді;

      38) азаматтық қорғау органдарының және Министрлікке ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлері үшін арнайы нысанды киім үлгілерін белгілейді;

      39) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі өрт қауіпсіздігі саласындағы арнаулы оқу орталықтарына қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

      40) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау жөніндегі оқыту курстарының бағдарламасын, сондай-ақ оларды бітіргені туралы куәліктің үлгісін бекітеді;

      41) ерікті өрт сөндірушілерді бастапқы даярлаудың оқу бағдарламасын бекітеді;

      42) құтқарушылардың денсаулық жағдайының сәйкестігіне және медициналық куәландырудан өткізуге қойылатын талаптарды бекітеді;

      43) азаматтық қорғау саласындағы әдістемелік ұсынымдарды бекітеді;

      44) мониторинг жүйелерінен, оның ішінде жерді қашықтықтан зондтау құралдарын пайдаланатын мемлекеттік органдармен, ұйымдармен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың қатері және туындауы туралы ақпарат алмасу бойынша өзара іс-қимылды ұйымдастырады;

      45) техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды және олар қабылдап жатқан шараларды талдауды ұйымдастырады;

      46) сел және көшкін жай-күйінің мониторингін ұйымдастырады;

      47) тау баурайларының, биік таулы, мұздық және мұздақ көлдердің қауіптілігін төмендету жөніндегі алдын алу іс-шараларын бекітеді және жүзеге асырады;

      48) құпиялылық режимін және қорғалған байланысты қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және жүзеге асырады;

      49) құтқарушыларды аттестаттау және қайта аттестаттау қағидаларын бекітеді;

      50) ұйымдардың қызметкерлері мен халыққа өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту тәртібін және өрт қауіпсіздігі шараларын оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекітеді;

      51) азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру және оның қызметі қағидаларын бекітеді;

      52) бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар кезінде азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесін ұйымдастыру қағидаларын және халықты, мемлекеттік органдарды құлақтандыру қағидаларын бекітеді;

      53) азаматтық қорғаныс мүлкін сатып алу, құру және пайдалану қағидаларын бекітеді;

      54) су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын бекітеді;

      55) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      55-1) өртке қарсы мемлекеттік емес қызмет міндетті түрде құрылатын ұйымдар мен объектілердің тізбесін бекітеді;

      56) азаматтық қорғау құралымдарын құру, ұстау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, даярлау және тарту қағидаларын бекітеді;

      57) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды мемлекеттік есепке алуды жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      58) азаматтық қорғаныс іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      59) азаматтық қорғауды бейбіт жағдайдан соғыс жағдайына ауыстыру, эвакуациялық іс-шараларды жүргізу қағидаларын бекітеді;

      60) бейбіт уақытта азаматтық қорғаныстың әскери бөлімдерін қолдану қағидаларын бекітеді;

      60-1) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерін бейбіт уақыттан соғыс уақытына ауыстыру кезінде жауынгерлік әзірлік дәрежесіне келтіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      60-2) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерін жұмыс істеу режимдеріне келтіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      60-3) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдері штабтарының қызметін ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-4) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде жауынгерлік әзірлікті ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-5) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінің авариялық-құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      60-6) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде әскерлер қызметін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      60-7) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдеріндегі байланысты ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-8) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінің полигондары мен оқу орталықтары қызметінің қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      60-9) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде авариялық-құтқару құрал-саймандарын, жабдықтарын, құрал-жабдықтарын және киім-кешектерін есепке алуды, пайдалануды және сақтауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      60-10) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде жеке броньды қорғау, белсенді қорғаныс құралдарын, инженерлік мүлікті және техникалық күзет құралдарын есепке алуды, пайдалануды және сақтауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      60-11) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау құралдарын есепке алуды, пайдалануды және сақтауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      60-12) азаматтық қорғау органдарын радиациялық, химиялық және биологиялық қорғауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;

      60-13) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде медициналық қызметтің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-14) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде қару мен олардың оқ-дәрілерін сақтау, беру, тасымалдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      60-15) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде автомобиль қызметінің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-16) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде пәтер пайдалану және өртке қарсы қызметтің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-17) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде киім-кешек қызметінің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-18) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде азық-түлік қызметінің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-19) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде жанар-жағармай материалдары қызметінің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      60-20) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдерінде әскери шаруашылықты жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      60-21) азаматтық қорғаныс әскери бөлімдеріне нақты және шартты атаулар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      61) еңбек сіңірген жылдары үшін пайыздық үстемеақы төлеу үшін кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары құтқарушыларының жұмыс өтілін есептеу қағидаларын бекітеді;

      62) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары құтқарушыларының сыныптылығы үшін үстемеақы төлеу қағидаларын бекітеді;

      63) халықты және азаматтық қорғау саласындағы мамандарды хабардар ету, білімді насихаттау, оқыту қағидаларын бекітеді;

      64) төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соққан аварияларды, зілзалаларды, апаттарды тергеп-тексеру қағидаларын бекітеді;

      65) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарына қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;

      66) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарын бекітеді;

      67) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құру, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру қағидаларын бекітеді;

      67-1) мемлекеттік өртке қарсы қызмет өрттерден қорғайтын аса маңызды мемлекеттік меншік объектілерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      68) дала өрттерін, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрттерді сөндіру қағидаларын бекітеді;

      69) Қазақстан Республикасының аумағында кезекші диспетчерлік қызметтердің жұмысын үйлестіру қағидаларын және "112" бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметінің өкілеттіктерін бекітеді;

      70) сүңгуірлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларын бекітеді;

      71) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын қызметкерлер, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері санының нормативтерін бекітеді;

      71-1) медициналық мекемелер мен оңалту орталықтары базасында азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін медициналық және психологиялық оңалту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      72) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша құзыретіне кіретін мәселелер бойынша техникалық регламенттерді әзірлейді, бекітеді, олардың күшін жояды, тоқтата тұрады, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      73) техникалық реттеу саласында сараптамалық кеңестер құрады;

      74) техникалық реттеу саласындағы сараптамалық кеңестердің құрамын және олар туралы ережені бекітеді;

      75) техникалық регламенттерді, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлейді және орындайды;

      76) сәйкестікті растау жөніндегі органдарды және сәйкестігі міндетті расталуға жататын өнім жөніндегі зертханаларды құру, жаңғырту және жарақтандыру жөнінде ұсыныстар дайындайды;

      77) Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігіне (ұлттық бөлігінен) сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды қосу немесе алып тастау жөніндегі жұмысқа қатысады;

      78) техникалық регламенттерді немесе техникалық регламенттерге өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды әзірлеу туралы ұсыныстар дайындайды және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға енгізеді;

      79) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша кезекшілікті атқару кезінде, сондай-ақ авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу кезеңінде кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын ұстауға бөлінетін қаражат есебінен шығыстарды төлей отырып, құтқарушыларды тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету нормаларын бекітеді;

      80) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін жарақтандыру және кинологиялық қызметтерді қамтамасыз ету нормаларын бекітеді;

      81) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын қызметкерлердің, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің нысанды киімі мен арнайы киім-кешегінің тиесілілік нормаларын бекітеді;

      82) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Министрліктің білім беру ұйымдарының курсанттарын тамақпен қамтамасыз ету жөніндегі нормаларды бекітеді;

      83) сараптама ұйымдарына қойылатын рұқсат беру талаптарын бекітеді;

      84) сараптама ұйымдарын аккредиттеу қағидаларын бекітеді;

      85) өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларын бекітеді;

      86) зерттеу сынақ өрт зертханаларының қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      87) өрт сөндіруді ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;

      88) Өртке қарсы қызметтің жұмыс жарғысын бекітеді;

      89) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді аттестаттау қағидаларын бекітеді;

      89-1) өрт қауіпсіздігі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      90) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 02.06.2023 № 439 қаулысымен;

      90-1) биологиялық тәуекелдерді басқару әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      91) жұмылдыру резервінің дәрілік заттары мен медициналық бұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау нормативтерін бекітеді;

      92) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспекторлардың актілерінің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      93) өнеркәсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды тұлғалар басшыларының, сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиялары мүшелерінің емтихан тапсыру және білімін тексеру тәртібін бекітеді;

      94) өнеркәсіп салаларының қауіпті өндірістік объектілері, сондай-ақ атом энергиясын пайдалануға, магистральдық құбырлар мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты оларға қойылатын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын белгілейтін қызмет түрлері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

      94-1) уранды геологиялық барлау, өндіру және қайта өңдеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-2) фторлы сутек қышқылын өндіру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-3) иондаушы сәулелендіру көздерімен жұмыс істеген кезде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-4) бериллий, оның қосылыстарын және олардан бұйымдар өндіру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-5) мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер, мұнай базалары және автожанармай құю станциялары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-6) өсімдік шикізатын сақтау және қайта өңдеу бойынша қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-7) өнеркәсіптің химия саласындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-8) қара, түсті, бағалы металдардың балқымаларын және осы металдардың негізінде алынатын қорытпаларды өндіру бойынша қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-9) пайдалы қатты қазбаларды қайта өңдеу жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-10) қауіпті өндірістік объектілердің қалдық және шлам шаруашылықтары үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-11) көмір шахталарының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-12) тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-13) өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-14) теңізде мұнай операцияларын жүргізуді жүзеге асыратын қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-15) газдарды дайындау және қайта өңдеу бойынша қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-16) қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-17) жүк көтергіш механизмдерді пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-18) компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-19) жарылыс жұмыстарын және өнеркәсіптік мақсаттағы жарылғыш материалдармен жұмыс жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      94-20) магистральдық құбырларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      95) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін аттестаттау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      96) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар мен оқыс оқиғаларға тергеп-тексеру жүргізу және оларды есепке алу, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың жоғалу жағдайларын техникалық тергеп-тексеру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      97) көлбеу рельсті-арқанды көтергіштерді (фуникулерлерді) орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      98) қауіпті өндірістік объектілерді және қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      99) жолаушылар аспалы арқан жолдарын орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      100) жүк аспалы арқан жолдарын орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      101) эскалаторларды орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      102) мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектігі бар адамдарға) арналған көтергіштерді қауіпсіз пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      103) дәнекерлеушілерді және дәнекерлеу өндірісінің мамандарын аттестаттау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      104) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      105) қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымдардың қауіпті өндірістік объектіні салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келісу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      106) мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларды пайдалану және жөндеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      107) жерасты құрылысжайлары мен метрополитендерді салу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      108) әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару тәртібін айқындайды;

      109) қауіпті өндірістік объектілерді иеленетін және (немесе) пайдаланатын ұйымдарға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің қызмет көрсету қағидаларын бекітеді;

      110) қауіпті өндірістік объектінің қауіптілігінің жалпы деңгейін айқындау қағидаларын бекітеді;

      111) жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру қағидаларын бекітеді;

      112) қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидаларын бекітеді;

      113) қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарын айқындайтын қағидаларды және қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу қағидаларын бекітеді;

      114) қауіпті өндірістік объектіде өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      115) нормативтік қызмет ету мерзімі өтелген жүк көтергіш машиналарды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі туралы нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      116) қызмет ету мерзімі өткен жалпы мақсаттағы өздігінен жүретін тізбекті крандарды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      117) қысыммен жұмыс істейтін түтіктерге, цистерналарға, бөшкелерге және баллондарға техникалық куәландыруды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      118) бу және ыстық су құбыржолдарына зерттеп-қарауды және техникалық куәландыруды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      119) қызмет ету мерзімі өткен мұнаралы крандарды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйін зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      120) қызмет ету мерзімі өткен монтаждық крандарды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      121) қызмет ету мерзімі өткен көпір типіндегі крандарды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      122) қызмет ету мерзімі өткен көтергіштерді (мұнараларды) одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      123) қызмет ету мерзімі өткен қысыммен жұмыс істейтін түтіктерді одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында оларға зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      124) қызмет ету мерзімі өткен лифтілерді, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектігі бар адамдарға) арналған көтергіштерді одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      125) қызмет ету мерзімі өткен мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға және жөндеуге арналған қондырғыларды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында оларға техникалық диагностикалауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      126) тұтқырлығы жоғары, күкіртті мұнайды өндіруге арналған жабдықты қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      127) қара металлургия кәсіпорындарының газ шаруашылығындағы қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      128) технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      129) ауаны бөлу өнімдерін өндіру және тұтыну кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      130) қауіпті өндірістік объектілерде аварияларды жою жоспарын әзірлеу және оқу дабылдары мен аварияға қарсы жаттығуларды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      131) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің жеке құрамына қойылатын талаптарды және олардың штат санын есептеу нормативтерін, оларды жарақтандыру нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      132) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің құтқарушыларын даярлаудың үлгілік бағдарламаларын әзірлейді және бекітеді;

      133) қауіпті өндірістік объектілерді декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарын бекітеді;

      134) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізуге аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптарды бекітеді;

      135) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтеріне және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби объектілік авариялық-құтқару қызметтеріне қойылатын талаптарды белгілейді;

      136) қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру не тыйым салу туралы актінің нысанын бекітеді;

      137) жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық заттар мен бұйымдарды қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      138) газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      138-1) газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, автогаз құю станциялары иелерінің және өнеркәсіптік тұтынушылардың – қысыммен жұмыс істейтін түтіктерді сұйытылған мұнай газын сақтау үшін пайдаланатын олардың иелерінің тізілімін жүргізеді және өзінің интернет-ресурсында жариялайды;

      138-2) газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, автогаз құю станциялары иелерінің және өнеркәсіптік тұтынушылардың – қысыммен жұмыс істейтін түтіктерді сұйытылған мұнай газын сақтау үшін пайдаланатын олардың иелерінің тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      139) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігімен келісу бойынша мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын сақтау пункттерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      140) Министрлік қызметкерлерін кәсіптік даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың мазмұны мен қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      141) оқуға бюджет қаражаты есебінен ақы төлене отырып, Министрліктің білім беру ұйымдарына, Министрліктің жолдамасы бойынша шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарының жоғары білім беретін кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына түсетін адамдармен келісімшарт жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу және тоқтату қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      142) Министрліктің арнаулы оқу орны қызметінің қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      143) Министрліктің арнаулы оқу орнында оқу процесін, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      144) Министрліктің арнаулы оқу орнында қашықтықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      145) Министрліктің арнаулы оқу орны білім алушыларының үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      146) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.12.2023 № 1104 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      147) Министрліктің арнаулы оқу орнында оқу басылымдары мен оқу-әдістемелік кешендерді дайындау, сараптау, байқаудан өткізу, басып шығару және оларға мониторинг жүргізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      148) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын Министрліктің арнаулы оқу орнына оқуға қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      149) Министрліктің арнаулы оқу орнында білім алушылардың кәсіптік практикасы мен тағылымдамасын ұйымдастыру және одан өту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      150) Министрліктің арнаулы оқу орнына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      151) азаматтық қызметшілер лауазымдарын қоспағанда, Министрліктің арнаулы оқу орнындағы педагогтер лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын әзірлейді және бекітеді;

      152) азаматтық қызметшілер лауазымдарын қоспағанда, Министрліктің арнаулы оқу орнының педагогтері, ғылыми қызметкерлері лауазымдарына орналасу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      153) Министрліктің арнаулы оқу орнының ақпараттық жүйелері мен интернет-ресурстарына қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      154) Министрліктің арнаулы оқу орнында іске асырылатын білім беру бағдарламаларының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      155) Министрліктің арнаулы оқу орнында білім беру технологияларын қолдана отырып, оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      156) Министрліктің арнаулы оқу орнының тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсету және олардың тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақшаны жұмсау қағидаларын бекітеді;

      157) Министрліктің арнаулы оқу орны тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) ақылы негізде ұсынылатын бағаларын бекітеді;

      158) Министрліктің жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын арнаулы оқу орнына оқуға қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      158-1) курсанттардың тыныс-тіршілігімен және тұрмысымен танысу үшін олардың Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын отбасы мүшелерінің Министрліктің арнаулы оқу орнының курсанттар қатарындағы өздерінің жақын туыстарына баруы қағидаларын бекітеді;

      158-2) азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және курсанттарын Министрлік қызметінің бағыты бойынша шетелдік оқу орындарына оқуға жіберу үшін іріктеу қағидаларын бекітеді;

      159) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      160) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      161) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      162) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      163) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      164) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      165) кадр резервін, кадр резервіне алынатын қызметкерлердің біліктілігіне қойылатын талаптарды қалыптастыру және азаматтық қорғау органдарының кадр резервіне алынған қызметкерлердің ведомстволық деректер банкімен жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

      166) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 08.09.2022 № 665 (11.09.2022 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      167) азаматтық қорғау органдарында конкурстық негізде орналасатын басшы лауазымдар тізбесін, азаматтық қорғау органдарында жоғары тұрған басшы лауазымдарға конкурс өткізу шарттары мен қағидаларын бекітеді;

      168) ротацияға жататын азаматтық қорғау органдарының басшы лауазымдарының тізбесін және оларды ауыстыруды жүргізу қағидаларын бекітеді;

      169) азаматтық қорғау органдарының басшы лауазымдарының тізбесін бекітеді;

      170) азаматтық қорғау органдары қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің кәсіби қызметтік (кәсіби) және дене шынықтыру дайындығының мазмұны мен оны ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;

      171) аттестаттауға жататын қызметкердің Қазақстан Республикасының заңнамасын білуін және логикалық ойлау қабілетін компьютерлік тестілеуден өткізудің қағидалары мен шарттарын, кәсіби жарамдылығын айқындау жөніндегі нормативтерді, сондай-ақ азаматтық қорғау органдары лауазымдарының санаттары үшін шекті мәндерді бекітеді;

      172) Министрліктің арнаулы оқу орнының түлектерін бөлу қағидаларын бекітеді;

      173) азаматтық қорғау органдары жүйесінде ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;

      174) азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің сыныптық біліктілігін айқындау қағидаларын бекітеді;

      174-1) азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау, лауазымға тағайындау, қызмет бабында ауыстыру, жоғарылату, демалыстар беру, арнаулы атақтар беру, жұмыстан шығару және іссапарға жіберу туралы нұсқаулықты бекітеді;

      174-2) азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекітеді;

      174-3) азаматтық қорғау органдарындағы кадрларға сұранысты айқындайды;

      174-4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, қызметкерлердің, әскери қызметшілердің және жұмыскерлердің құқық қорғау қызметінде, әскери және мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулерді сақтауы жөнінде шаралар қабылдайды;

      174-5) азаматтық қорғау органдары үшін кадрлар даярлауды және оқытуды, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін тағылымдамадан өткізуді, қайта даярлауды және біліктілігін жоғарылатуды ұйымдастырады;

      175) бірыңғай кадр саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді;

      175-1) азаматтық қорғау органдарының кадрмен қамтамасыз ету және кадр саясаты субъектілерінің жұмыс сапасы нәтижелерін бағалау әдістемесін бекітеді;

      175-2) ұйымдық-штаттық іс-шаралар материалдарын жоспарлау және дайындау, азаматтық қорғау органдарының штаттарын әзірлеу жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;

      175-3) азаматтық қорғау органдарына кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік дайындыққа іріктеу қағидаларын және одан өту шарттарын, сондай-ақ оларды алғашқы кәсіптік даярлықтан шығару негіздерін бекітеді;

      175-4) азаматтық қорғау органдарына құқық қорғау қызметіне алғаш кіретін адамдар үшін тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидалары мен мерзімдерін бекітеді;

      175-5) азаматтық қорғау органдары жеке құрамымен тәрбие, әлеуметтік-құқықтық, психологиялық және идеологиялық жұмысты ұйымдастырады;

      175-6) азаматтық қорғау органдары жеке құрамымен тәрбие, психологиялық және идеологиялық жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;

      175-7) азаматтық қорғау органдарының бөлімшелеріндегі моральдық-психологиялық ахуалдың жай-күйіне жыл сайынғы социологиялық мониторинг жүргізудің қағидалары мен әдістемесін бекітеді;

      175-8) азаматтық қорғау органдарындағы кәсіптік құзыреттерді, негізгі көрсеткіштерді айқындау және бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін есептеу қағидалары мен әдістерін бекітеді;

      175-9) азаматтық қорғау органдары қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің дербес деректерін қамтыған жеке ісін жүргізу қағидаларын бекітеді;

      175-10) трассалық медициналық-құтқару пункттерін орналастыру және қайта орналастыру жөніндегі орындарды айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      175-11) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде халыққа (оның ішінде азаматтық қорғау органдарының қызметкерлеріне) шұғыл психологиялық көмек көрсету қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      175-12) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестермен келісу бойынша жыл сайынғы негізде кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға кәсіптер тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар енгізеді;

      175-13) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестермен келісу бойынша жыл сайынғы негізде кәсіптік стандарттарды әзірлеу және (немесе) жаңарту жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға жібереді;

      175-14) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша жыл сайынғы негізде кәсіптердің ағымдағы және болашақ кезеңдердегі өзектілігін ескере отырып, кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен еңбек нарығының кәсіптік біліктілікті танудағы қажеттілігін қалыптастырады;

      175-15) кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестермен келісу бойынша кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органға Кәсіптік біліктілік жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында қарау үшін кәсіптік біліктілікті тану шарттары бойынша ұсыныстар енгізеді;

      175-16) кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен салалық біліктілік шеңберлерін әзірлейді және (немесе) жаңартып отырады;

      175-17) кәсіптілік біліктілік жөніндегі салалық кеңеспен және кәсіптілік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қорытындысын ескере отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіптер сыныптаушы, салалық біліктілік шеңберлері негізінде кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен кәсіптік стандарттарды әзірлейді, бекітеді және (немесе) жаңартып отырады;

      175-18) кәсіптік біліктілікті тану саласындағы уәкілетті орган бекіткен кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестер туралы үлгілік ереженің негізінде кәсіптік біліктілік жөніндегі салалық кеңестер туралы ережелерді әзірлейді және бекітеді;

      176) өз өкілеттіктері шегінде өрттерге байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша анықтау жүргізуді жүзеге асырады;

      176-1) өртті зерттеуді ұйымдастырып, оның туындау себептері мен ошақтарын анықтайды;

      177) өз құзыреті шегінде қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысында сот актілерін, судьялардың талаптарын, прокурордың қаулыларын, нұсқамалары мен талаптарын, анықтаушының жазбаша тапсырмаларын орындайды;

      178) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу және жою жөнінде шаралар қабылдау үшін броньнан шығару тәртібімен мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешім қабылдайды;

      179) өз құзыреті шегінде ақпараттық-талдау қызметін жүзеге асырады;

      180) қосалқы (қалалық, қала сыртындағы), көмекші және жылжымалы басқару пункттерін құруды қамтамасыз етеді;

      181) азаматтық қорғау құралдарына қажеттілікті айқындайды;

      182) авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының қызметін үйлестіреді;

      183) азаматтық қорғау саласында ғылыми зерттеулерді, білімді насихаттауды, халықты және мамандарды оқытуды ұйымдастырады;

      184) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың мемлекеттік есебін жүргізеді;

      184-1) табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасын белгілейді;

      184-2) климаттық қатерлерден болатын дүлей зілзала тәуекелдерін бағалауды өз құзыреті шегінде жүргізеді;

      184-3) климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі, оның ішінде жаңа тәуекелдерді болғызбауға, қазіргі қауіптілікті төмендетуге және орнықтылықты нығайтуға бағытталған шараларды өз құзыреті шегінде және басымдылықты ескере отырып жүзеге асырады;

      184-4) өз құзыреті шегінде іске асырылатын климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шаралардың тиімділігіне мониторинг пен бағалауды жүзеге асырады және осы шараларды түзетеді;

      185) ведомстволық бағынысты ұйымдарды, оның ішінде апаттар медицинасының жасақтары мен далалық жылжымалы госпитальдарын, сондай-ақ төтенше жағдайлардан қорғау саласындағы коммерциялық емес арнаулы ұйымдарды, оқу орындарын құру және қайта ұйымдастыру жөніндегі іс-шараларды жүргізеді;

      186) авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстар жүргізуді жүзеге асырады;

      187) азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесінің, ахуалдық-дағдарыс орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

      188) азаматтық қорғау органдарында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді;

      189) заңды және жеке тұлғаларға электрондық қызметтер көрсетуді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

      189-1) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде жүйелі мәселелерді анықтауды және талдауды жүзеге асырады;

      190) өрттің алдын алуды және оны сөндіруді ұйымдастырады;

      191) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және басшы құрамның лауазымдарына тағайындалған және белгіленген тәртіппен әскери есептен шығарылған әскери міндеттілердің арнайы есебін жүргізеді;

      192) стандарттау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ұлттық стандарттарды және ұлттық техникалық-экономикалық ақпарат сыныптамаларын әзірлеуді жүзеге асырады;

      193) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді құру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      194) стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің және стандарттау жөніндегі ұлттық органның, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың жұмысына қатысады;

      195) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      196) азаматтық қорғау саласындағы мәселелер бойынша қоғаммен және бұқаралық ақпарат құралдарымен байланысты қамтамасыз етеді;

      197) "Халықаралық дәрежедегі құтқарушы" біліктілігін береді;

      198) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдарының, ведомстволық бағынысты мекемелері мен ұйымдарының қызметіне бақылауды жүзеге асырады;

      199) мемлекеттік сатып алу туралы заңнама шеңберінде тартылған еңбекті нормалау жөніндегі мамандармен өзара іс-қимыл жасайды, басқарудың барлық деңгейлерінде сеніп тапсырылған бөлімшелердің қызметкерлері мен жұмыскерлері жүктемесінің ғылыми негізделген нормативтерін әзірлеу үшін талап етілетін материалдар мен мәліметтерді дайындауды және ұсынуды қамтамасыз етеді, әзірленген жүктеме нормативтерінің сапасы үшін, олардың объективтілігі мен практикада қолдану мүмкіндігін қоса алғанда, жауапты болады;

      200) ғылыми негізделген нормативтерге сәйкес басқарудың барлық деңгейлерінде сеніп тапсырылған бөлімшелердің қызметкерлері мен жұмыскерлерінің нақты жүктемесіне талдау жүргізеді, оның негізінде олардың нормативтік штат санын айқындайды және оны қайта бөлу жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      201) ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржылық жоспарлауын, есепке алуын, қаржыландыруын және есептілік (мерзімді және жылдық) жасауын ұйымдастырады;

      202) азаматтық қорғау саласында құқықтық қамтамасыз етуді, соттарда, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдарда өкілдікті ұйымдастырады;

      203) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      204) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою, халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын қызметкерлерді, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері мен әскери қызметшілерді қызметке қабылдауды, қызмет бойынша ауыстыруды, қызметтен босатуды, өз құзыреті шегінде әскери және арнайы атақтар беру мәселелерін шешуді жүзеге асырады;

      205) ведомстволық наградалармен марапаттайды және мемлекеттік наградалармен марапаттауға ұсынады;

      206) мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган айқындаған мұнай өнімдерін беру жөніндегі бірыңғай оператордан мұнай өнімдерін сатып алады;

      207) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою және олардың салдарын бағалау үшін Жерді қашықтан зондтау деректерін пайдаланады;

      207-1) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп мұнайдың төгілуіне сезімталдық картасын және экологиялық сезімталдық индексін әзірлеуге, айқындауға және келісуге қатысады;

      208) сараптама ұйымдарын аккредиттеуді жүргізеді;

      209) сараптама ұйымдарының мемлекеттік тізілімін жүргізеді;

      210) уәкілетті органның жедел резервін ұстауды қамтамасыз етеді;

      211) азаматтық қорғау органдарын қаржылық, материалдық-техникалық және медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      212) орталық аппараттың, азаматтық қорғау органдары мен бөлімшелерінің, Министрліктің қарамағындағы ұйымдардың ішкі мемлекеттік қаржылық аудитін жүзеге асырады;

      213) құпия және құпия емес іс жүргізуді ұйымдастырады және жүргізеді;

      214) құпия ақпаратты техникалық қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және жүзеге асырады;

      215) мемлекеттік материалдық резерв жүйесін басқарады;

      216) мемлекеттік органдардың әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайдың алдын алу және жою жөніндегі, әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың және олардың салдарының алдын алу және жою жөнінде шаралар қабылдау үшін броньнан шығару тәртібімен мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешімдерін келіседі;

      217) сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті органның нарыққа реттеушілік ықпал ету үшін мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын шығару қажеттілігі туралы ұсыныстарын сауда қызметінің субъектілерін – алушыларды, шығарылатын материалдық құндылықтардың сауда үстемесінің көлемін, бағасын және мөлшерін көрсете отырып келіседі;

      217-1) объектілік кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын құру, орнын ауыстыру, қайта бейіндеу немесе тарату туралы ұйымдар басшылығының шешімдерін келіседі;

      218) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген тәртіппен хаттамалар жасайды, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды және әкімшілік жазалар қолданады;

      219) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес тексеру парақтарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын, тексерулер жүргізудің кестелерін, сондай-ақ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) барып профилактикалық бақылау және қадағалау жүргізудің жартыжылдық тізімдерін әзірлейді және бекітеді;

      219-1) объектінің өртке қарсы қорғау жүйелері мен элементтерін аспаптық әдісті қолдана отырып тексеруді ұйымдастырады;

      220) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 82-бабының 3-тармағында көзделген әзірленетін құжаттардың жобаларына қатысты реттеушілік әсерге талдау жүргізеді;

      221) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға реттегіш құрал енгізілген немесе енгізу жоспарланып отырған жекелеген саладағы немесе мемлекеттік басқару саласындағы кәсіпкерлік қызметті реттеудің жай-күйі туралы есептерді ұсынады;

      221-1) Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуге және ықтимал қауіпті биологиялық объектілердің жұмыс істеуіне байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі жалпы азаматтық қорғау іс-шаралары туралы статистикалық ақпаратты, өзге де есепке алу мен есептілік құжаттамасын (ақпаратын) биологиялық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органға ұсынады;

      222) жаңарту тәртібімен мемлекеттік материалдық резерв жүйесінің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешімдер қабылдайды;

      223) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын кәдеге жарату туралы шешімдер қабылдайды;

      224) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының орнын ауыстыру туралы шешімдер қабылдайды;

      225) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сотқа талаптар қояды;

      226) өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік инспектордың қызметтік куәлігінің, төсбелгісінің, нөмірлік мөртабанының және пломбирінің үлгілерін белгілейді;

      227) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      227-1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың аудио-, бейнежазба техникалық құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      228) кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп, қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қатысты актілерді, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тексеру парақтарын әзірлейді және бекітеді;

      229) мемлекеттік резерв номенклатурасын толықтыру мақсатында жұмылдыру резервінің броньнан шығарылған материалдық құндылықтарын ауыстыру туралы шешім қабылдайды;

      230) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның номенклатурасы басқа мемлекеттік органдардың теңгеріміне өзгерген кезде жаңартуға жататын мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын және броньнан шығарылған материалдық құндылықтарды өтеусіз негізде беру туралы шешімдерін келіседі;

      231) мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау номенклатурасы мен көлемдері жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге енгізеді;

      232) ізгілік көмек көрсету қағидаларын әзірлейді;

      233) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарымен операциялар жүргізу қағидаларын әзірлейді және оларды Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге ұсынады;

      234) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын пайдалану қағидаларын әзірлейді;

      235) жарты жылдың қорытындысы бойынша – есепті жылдың 15 шілдесіне дейін, жылдың қорытындысы бойынша – есепті жылдан кейінгі жылдың 15 қаңтарына дейін мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын есепке алу жөніндегі ақпаратты жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға ұсынады;

      236) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау тиімділігінің мониторингін жүзеге асырады;

      237) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, азаматтық қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік актілер мен нормативтік техникалық құжаттардың жобаларын әзірлейді, бекітеді және келіседі;

      238) Қазақстан Республикасы заңнамасының реттелетін салада қолданылуына талдау жүргізеді;

      239) елді мекендердің аумақтарын және мемлекеттік меншіктің аса маңызды объектілерін өрттен қорғауды қамтамасыз етеді;

      240) өртке қарсы қызметтердің жұмысын үйлестіреді;

      241) мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерін жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру, бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар туындаған кезде олардың жұмысының орнықтылығын арттыру, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының жұмылдыруға тұрақты әзірлігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлейді;

      242) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өрттердің алдын алу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      243) азаматтарға, лауазымды және заңды тұлғаларға анықталған бұзушылықтарды жою және өрттердің алдын алу және азаматтық қорғаныс жөніндегі іс-шараларды жүргізу туралы нұсқамалар береді;

      244) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдардың, жекелеген өндірістердің, өндірістік учаскелердің, агрегаттардың жұмысын ішінара немесе толық тоқтата тұрады, субъектілер өрт қауіпсіздігінің нормалары мен ережелерін бұза отырып жүзеге асыратын, сондай-ақ ұйымдарды, объектіні, құрылысты, ғимаратты салу, реконструкциялау, кеңейту немесе техникалық қайта жарақтандыру кезінде жобаларда көзделген өрт қауіпсіздігі талаптарын орындамаған кезде ғимараттарды, құрылыстарды, электр желілерін, жылыту аспаптарын пайдалануға және өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізуге тыйым салады;

      245) елді мекендерде және объектілерде өрт сөндіру бөлімшелерінің өртке қарсы күресуге әзірлігін бақылауды жүзеге асырады;

      246) мемлекеттік органдарда, ұйымдарда, кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігі мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің орындалуын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      247) су айдындарында қауіпсіздік қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      248) су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын сақтамағаны үшін азаматтар мен заңды тұлғаларға нұсқамалар береді;

      249) ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде өрттердің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді аттестаттауды жүргізеді;

      249-1) мемлекеттік материалдық резерв саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске асырады;

      250) сауда қызметі субъектілерімен шарттар жасасу жолымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде нарыққа реттеушілік ықпал ету үшін мемлекеттік материалдық резервтен материалдық құндылықтарды шығарады;

      251) мемлекеттік материалдық резерв жүйесін басқаруды жүзеге асырады;

      252) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтауды және жаңартуды ұйымдастырады;

      253) мемлекеттік резервке жеткізілетін және онда сақтауда тұрған материалдық құндылықтардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне зерттеулер (сынақтар) жүргізуді ұйымдастырады;

      254) кәдеге жаратылған тауарларды өткізуді ұйымдастырады;

      255) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын орналастыру, сақтау, толықтыру, орнын ауыстыру, жаңарту және мақсатты пайдалану кезінде нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді;

      256) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының орнын ауыстыруды қамтамасыз етеді;

      257) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын орналастыруды, есепке алу мен сапалық және сандық сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді;

      258) қарыз беру тәртібімен мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы алушымен шарттар (келісімшарттар) жасасады;

      259) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарымен жүргізілетін операцияларға қатысушылармен жасалған шарттардан туындайтын талаптар бойынша борыш пен тұрақсыздық айыбын өндіріп алу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады;

      260) мемлекеттік материалдық резерв саласында түгендеу жүргізуге тиісті мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары мен мамандарын тартады;

      261) сақтау пункттерінде сақталатын мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының сақталуына түгендеу жүргізеді;

      262) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын сақтау және пайдалану тәртібінің бұзылуына кінәлі адамдарды жауаптылыққа тарту туралы мәселені шешу үшін құқық қорғау органдарына түгендеу материалдарын жібереді;

      262-1) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының бар-жоғы және қозғалысы туралы есептерді дайындау және ұсыну қағидаларын бекітеді;

      263) мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарының есебін жүргізеді;

      263-1) қарыз беру тәртібімен мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешім қабылдайды;

      263-2) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша құрту, кәдеге жарату үшін броньнан шығару тәртібімен мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешім қабылдайды;

      264) жұмылдыру резервінің дәрілік заттары мен медициналық мақсаттағы бұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік материалдық резервке материалдық құндылықтарды жеткізуге тапсырыстарды орналастырады;

      265) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және іске асыруды қамтамасыз етеді;

      266) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын ұйымдардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауына мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      267) қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын қауіпті өндірістік объектілер мен ұйымдардың авариялар мен олардың салдарларын жою және оқшаулау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге дайындығына мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      268) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстары мен техникалық құрылғыларын, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куәландырудың уақтылы жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      269) қауіпті өндірістік объектілерде тау-кен құтқару, газдан құтқару, атқыламаға қарсы жұмыстарды орындауға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің әзірлігіне өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      270) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      271) магистральдық құбырды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      272) тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығын қоспағанда, тұрмыстық баллондарды және газбен жабдықтау жүйелері объектілерін қауіпсіз пайдалану талаптарын сақтау бөлігінде газ және газбен жабдықтау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      273) адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ерекше жағдайларда сот шешімінсіз қауіпті өндірістік объектілерді, техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты дара кәсіпкерлердің, ұйымдардың қызметін немесе жекелеген қызмет түрлерін үш күннен аспайтын мерзімге тоқтата тұрады немесе тыйым салады, міндетті түрде көрсетілген мерзімде сотқа талап-арыз береді;

      274) жеке және заңды тұлғаларға тексеру нәтижелері туралы актілерді, анықталған бұзушылықтар бойынша нұсқамаларды, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу не тоқтата тұру туралы актілерді береді;

      275) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат береді;

      276) жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды тұрақты қолдануға, жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;

      277) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттаудан өткізеді;

      278) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін аттестаттаудан өткізеді;

      279) өз құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың жоғалу жағдайларына техникалық тергеп-тексеруді ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;

      280) қауіпті өндірістік объектілерде жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қолданылатын жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың қолданылуына және есепке алынуына талдау жүргізеді;

      281) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға берілген, кері қайтарып алынған рұқсаттардың есебін жүргізеді;

      282) қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын тіркеуді жүргізеді;

      283) өз құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар салдарынан болған авариялар мен жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асырады;

      284) қауіпті өндірістік объектілерде оқу дабылдарын өткізуге қатысады;

      285) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға беру кезінде оны қабылдау сынауларына, техникалық куәландыруларға қатысады;

      286) өнеркәсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын қауіпті өндірістік объектілердің заңды тұлғалары басшыларының, сондай-ақ аталған заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиялары мүшелерінің біліміне тексеру (емтихан) жүргізеді;

      287) жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарға бақылау және қабылдау сынауларын жүргізу жөніндегі комиссияға қатысады;

      288) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетеді;

      289) жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық заттар мен бұйымдарды қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиялар береді;

      290) "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келіседі;

      291) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген тәртіппен қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспарларын келіседі;

      292) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде белгіленген тәртіппен жер қойнауы кеңістігін пайдалану жобаларын келіседі;

      293) өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлiгiнде лицензия беруді келіседі;

      294) Жарылыс ісі жөніндегі кеңестің қызметін ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      295) азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      296) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      296-1) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, оның іске асырылу мониторингін және нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      296-2) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жөнінде кеңес құрады;

      296-3) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске асырылуы жөнінде ақпарат береді;

      296-4) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың жоспарланатын тақырыптарын және іске асырылуы жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың нәтижелерін бағалауды өзінің интернет-ресурсында орналастырады;

      296-5) мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдарға ақпараттық, консультативтік, әдістемелік қолдау көрсетеді;

      296-6) өздерінің құзыреті шегінде үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру саласындағы оператор арқылы мемлекеттік гранттар беру және оператордың мемлекеттік гранттардың іске асырылу нәтижелері туралы есебін қарайды;

      296-7) мемлекеттік гранттарды қалыптастыру, беру, мониторингтеу және олардың тиімділігін бағалау қағидаларына сәйкес азаматтық қоғам өкілдерін тарта отырып, мемлекеттік гранттардың тиімділігін бағалауды жүзеге асырады;

      296-8) үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган жанындағы Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің ұсынымдары негізінде бағыттары мен қаржыландыру көлемі бойынша мемлекеттік гранттарды қалыптастырады;

      296-9) стратегиялық әріптестерді конкурстық іріктеуді жүргізеді және стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес олармен шарттар жасасады;

      296-10) стратегиялық әріптестердің жасалған шарттарға және стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес міндеттемелерді орындауын бағалауды жүзеге асырады;

      296-11) жыл сайын 1 желтоқсанға дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырысты жүзеге асыру қағидаларына сәйкес стратегиялық әріптестікті іске асыруға арналған мемлекеттік тапсырыстың нәтижелері туралы ақпарат ұсынады;

      296-12) арнайы құқық субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілейді;

      297) Қазақстан Республикасының заңдарында, Президенті мен Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 16.03.2022 № 131 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.04.2022 № 244 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі); 08.09.2022 № 665 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 19.10.2022 № 834 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 22.10.2022 № 844 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 26.10.2022 № 850 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.06.2023 № 439; 01.09.2023 № 762 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.10.2023 № 890; 07.11.2023 № 985 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі); 11.12.2023 № 1104 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 28.12.2023 № 1227; 19.02.2024 № 100 қаулыларымен.
      17. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

3-тарау. Мемлекеттік органның бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттігі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

      18. Министрлікті басқаруды Төтенше жағдайлар министрі жүзеге асырады, ол Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауапты болады.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

      19. Төтенше жағдайлар министрі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      20. Төтенше жағдайлар министрінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.

      21. Төтенше жағдайлар министрінің өкілеттігі:

      1) Министрлік реттейтін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

      2) өз қызметінде бақылауындағы комитеттердің басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      3) Қазақстан Республикасының Парламентінде, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Министрлік атынан өкілдік етеді;

      4) бұйрықтарға қол қояды;

      5) Министрліктің жұмыс регламентін бекітеді;

      6) Министрлікке келісуге келіп түскен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келіседі және бұрыштама қояды;

      7) ведомстволар актілерінің қолданылуын толық немесе ішінара жояды немесе тоқтата тұрады;

      8) Министрлікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдайды және ол үшін дербес жауапты болады;

      9) Үкіметтің тиісті шешімі қабылданған жағдайда жарғылық капиталына мемлекет тікелей және жанама қатысатын коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіреді;

      10) өз құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      11) бірыңғай кадр саясатын жүргізеді;

      12) заңнамаға сәйкес еңбек қатынастары мәселелері өзінің құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      13) Қазақстан Республикасының Президентіне жоғары басшы құрамға арнаулы атақтар және жоғары әскери атақтар беру туралы ұсыныстар енгізеді;

      14) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ерекше көзге түскен қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттауға және құрметті атақтар беруге Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыныстар енгізеді;

      15) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жатқызылған қызметкерлерге заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жазалар және көтермелеу шараларын қолданады;

      16) өз құзыреті шегінде заңнамаға сәйкес азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның бөлімшелерін құрады және таратады, бөлінген бюджет қаражаты шегінде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен штат санының және еңбекақы төлеу қорының лимиті шегінде олардың құрылымын, штат санын белгілейді;

      17) республикалық бюджеттен бөлінген қаржы шегінде Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау органдарын ұстауға арналған қаржы қаражатын бөледі.

      Төтенше жағдайлар министрі болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      22. Төтенше жағдайлар министрі өз орынбасарларының өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындайды.

      23. Министрліктің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Министрліктің аппарат басшысы немесе лауазымды адамы басқарады.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.

4-тарау. Мемлекеттік органның мүлкі

      24. Министрліктің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін. Министрліктің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      25. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      26. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Министрліктің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      27. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Министрліктің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 180; 01.09.2021 № 597; 21.12.2022 № 1046 қаулыларымен.

Мемлекеттік кәсіпорындар

      "Селденқорғау құрылыс" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Акционерлік қоғамдар

      1. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 180 қаулысымен.

      2. "Қазавиақұтқару" акционерлік қоғамы.

      3. "Азаматтық қорғау саласындағы ұлттық ғылыми зерттеулер, даярлау және оқыту орталығы" акционерлік қоғамы.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер:

      1. "Қызылорда теміржол ауруханасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      2. "Сейсмологиялық байқау және зерттеу ұлттық ғылыми орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті

      "Резерв" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Министрліктің қарамағындағы аумақтық органдардың және оның ведомстволарының аумақтық бөлімшелерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 12.07.2021 № 484; 07.02.2022 № 55; 11.07.2022 № 471; 17.11.2022 № 915; 03.03.2023 № 180; 01.04.2024 № 249 қаулыларымен.

1. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

      1. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      1-1. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      2. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      3. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      4. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      5. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      6. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      6-1. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      7. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      8. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      9. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      10. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      11. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      12. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      13. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      13-1. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      14. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      15. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті.

      16. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті.

      17. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті.

      18. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Алматы" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      19. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Байқоңыр" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      20. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Есіл" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      20-1. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Нұра" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      21. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Сарыарқа" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      21-1. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      22. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Степногор қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      23. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Көкшетау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      24. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      25. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      25-1. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Қонаев қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      26. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Алатау ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      27. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Алмалы ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      28. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Әуезов ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      29. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Бостандық ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      30. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Жетісу ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      31. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Медеу ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      32. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Түрксіб ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      33. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Наурызбай ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      34. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Атырау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      35. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      36. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тараз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      36-1. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      37. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Балқаш қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      38. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      39. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      40. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      41. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қостанай қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      42. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Рудный қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      43. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      44. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      45. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Екібастұз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      46. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      47. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Петропавл қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      48. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сайрам ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      49. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Түркістан қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      49-1. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жезқазған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      50. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Алтай ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      51. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Өскемен қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      52. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Риддер қаласының төтенше жағдайлар басқармасы.

      53. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      54. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      55. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Әл-Фараби ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      56. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Еңбекші ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      56-1. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Тұран" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      57. Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Қаратау" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      57-1. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-2. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақсуат ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-3. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Аягөз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-4. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Бесқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-5. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Бородулиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-6. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-7. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Көкпекті ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-8. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Курчатов қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-9. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Үржар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-10. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Мақаншы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      57-11. Абай облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңасемей ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      58. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      59. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Аршалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      60. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Астрахан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      61. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Атбасар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      62. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Бұланды ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      63. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Егіндікөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      64. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Біржан сал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      65. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Ерейментау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      66. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      67. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Жақсы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      68. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарқайың ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      69. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      70. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Қорғалжын ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      70-1. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Қосшы қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      71. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Сандықтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      72. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Целиноград ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      73. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Шортанды ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      74. Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Бурабай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      74-1. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Алатау қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      75. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      76. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      77. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Балқаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      78. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Еңбекшіқазақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      79. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      80. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      81. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Іле ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      82. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      83. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарасай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      84. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      85. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Кеген ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      86. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      87. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      88. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      89. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Райымбек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      90. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      91. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Талғар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      92. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Текелі қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      93. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұйғыр ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      94. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      95. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Алға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      96. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      97. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ырғыз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      98. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарғалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      99. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мәртөк ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      100. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      101. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Темір ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      102. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      103. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Қобда ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      104. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Хромтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      105. Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      106. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жылыой ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      107. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Индер ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      108. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Исатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      109. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылқоға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      110. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Құрманғазы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      111. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Мақат ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      112. Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Махамбет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      113. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      114. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      115. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      116. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      117. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Глубокое ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      118. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      119. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Зайсан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      120. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Катонқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      121. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      122. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      123. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Күршім ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      123-1. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Самар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      124. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      125. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұлан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      126. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      127. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шемонаиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      127-1. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Үлкен Нарын ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      127-2. Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Марқакөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      128. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Байзақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      129. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      130. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Жуалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      131. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Қордай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      132. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Меркі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      133. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Мойынқұм ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      134. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарысу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      135. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Талас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      136. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137. Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Шу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-1. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақсу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-2. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Алакөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-3. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Ескелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-4. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаратал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-5. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Кербұлақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-6. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Көксу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-7. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Панфилов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-8. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарқан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137-9. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаменті Текелі қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      138. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақжайық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      139. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бөкей ордасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      140. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бөрлі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      141. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңақала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      142. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жәнібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      143. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бәйтерек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      144. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Казталов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      145. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаратөбе ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      146. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сырым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      147. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тасқала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      148. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Теректі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      149. Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      150. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      151. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      152. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Бұқар жырау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      153. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      154. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      155. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарқаралы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      156. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Нұра ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      157. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Осакаров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      158. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Приозерск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      159. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Саран қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      160. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.
      161. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      162. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Шахтинск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      163. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Шет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      164. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Алтынсарин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      165. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      166. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Әулиекөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      167. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Денисов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      168. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Жангелдин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      169. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Жітіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      170. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қамысты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      171. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарабалық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      172. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарасу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      173. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қостанай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      174. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Лисаков қаласының Төтенше жағдайлар бөлімі.

      175. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Меңдіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      176. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Науырзым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      177. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Арқалық қаласының Төтенше жағдайлар бөлімі.

      178. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарыкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      179. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Бейімбет Майлин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      180. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұзынкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      181. Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Федоров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      182. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      183. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Жалағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      184. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңақорған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      185. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қазалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      186. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қармақшы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      187. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Сырдария ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      188. Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Шиелі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      189. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      190. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңаөзен қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      191. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарақия ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      192. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Маңғыстау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      193. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұнайлы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      194. Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Түпқараған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      195. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақсу қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      196. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      197. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Баянауыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      198. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Железин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      199. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ертіс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      200. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Тереңкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      201. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Аққулы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      202. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Май ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      203. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Павлодар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      204. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Успен ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      205. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Шарбақты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      206. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Айыртау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      207. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      208. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Аққайың ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      209. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның төтенше жағдайлар бөлімі.

      210. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      211. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      212. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      213. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Мағжан Жұмабаев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      214. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Мамлют ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      215. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тайынша ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      216. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тимирязев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      217. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Уәлиханов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      218. Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шал ақын атындағы ауданның төтенше жағдайлар бөлімі.

      219. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Арыс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      220. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бәйдібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      221. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жетісай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      222. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Қазығұрт ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      223. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      224. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Кентау қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      225. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Мақтаарал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      226. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ордабасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      227. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Отырар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      228. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      228-1. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сауран ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      229. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Созақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      230. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Төлеби ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      231. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Түлкібас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      232. Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шардара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      233. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңаарқа ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      234. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаражал қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      235. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаменті Сәтбаев қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      236. Ұлытау облысы төтенше жағдайлар департаментінің Ұлытау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті

      Ескерту. 2-бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 11.07.2022 № 471 қаулысымен.

      1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      1-1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Абай облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесіне.

      3. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      6-1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Жетісу облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      8. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13-1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      14. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      15. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      16. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      17. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Министрліктің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      Ескерту. Тізбенің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2022 № 55 қаулысымен.
      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.05.2021 № 315; 11.07.2022 № 471; 17.11.2022 № 915; 13.02.2023 № 122; 29.08.2023 № 727 қаулыларымен.

      1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 28237 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 68303 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 52859 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3-1. "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 20982 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы.

      5. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Қазселденқорғау (Алматы қаласы).

      6. Республикалық жедел-құтқару жасағы (Алматы қаласы).

      7. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Апаттар медицинасы орталығы (Астана қаласы).

      7-1. Абай облысының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Семей қаласы).

      8. Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы).

      9. Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтөбе қаласы).

      10. Алматы облысының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қонаев қаласы).     

      11. Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Атырау қаласы).

      12. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Орал қаласы).

      13. Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Тараз қаласы).

      13-1. Жетісу облысының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Талдықорған қаласы).

      14. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қарағанды қаласы).

      15. Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қостанай қаласы).

      16. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қызылорда қаласы).

      17. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтау қаласы).

      18. Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Павлодар қаласы).

      19. Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Петропавл қаласы).

      20. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Түркістан қаласы).

      20-1. Ұлытау облысының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Жезқазған қаласы).

      21. Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Өскемен қаласы).

      22. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Астана қаласы).

      23. Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Алматы қаласы).

      24. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Шымкент қаласы).

      25. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Астана қаласы).

      26. Абай облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Семей қаласы).

      27. Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Көкшетау қаласы).

      28. Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Ақтөбе қаласы).

      29. Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Қонаев қаласы).

      30. Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Атырау қаласы).

      31. Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Өскемен қаласы).

      32. Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Тараз қаласы).

      33. Жетісу облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Талдықорған қаласы).

      34. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Орал қаласы).

      35. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Қарағанды қаласы).

      36. Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Қостанай қаласы).

      37. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Қызылорда қаласы).

      38. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Ақтау қаласы).

      39. Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Павлодар қаласы).

      40. Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің ждел-құтқару жасағы (Петропавл қаласы).

      41. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Түркістан қаласы).

      42. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Шымкент қаласы).

      43. Ұлытау облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел-құтқару жасағы (Жезқазған қаласы).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 23 қазандағы
№ 701 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысына:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитетіне" деген бөлімде:

      реттік нөмірлері 266-7, 266-8, 266-9, 266-11, 266-13, 266-14, 266-15, 266-16, 266-17, 266-18, 266-20, 266-21, 266-21-1, 266-22, 266-23 және 266-24- жолдар алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне" деген бөлім мынадай тармақтармен толықтырылсын:

      "295-7. "Өрт сөндіруші" АҚ.

      295-8. "Қазавиақұтқару" АҚ.

      295-9. "Азаматтық қорғау саласындағы ұлттық ғылыми зерттеулер, даярлау және оқыту орталығы" АҚ.

      295-10. "Қызылорда теміржол ауруханасы" ЖШС.".

      2. "Қазақстан Республикасының аумағында апатқа ұшыраған туристерге қажеттi көмек көрсететiн мамандандырылған қызметтердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 мамырдағы № 450 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 19, 198-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында апатқа ұшыраған туристерге қажетті көмек көрсететін мамандандырылған қызметтердің тізбесі осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. "Төтенше жағдай енгізiлген жерде халықаралық iзгілік көмектi бөлу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 наурыздағы № 271 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 11, 145-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Төтенше жағдай енгiзiлген жерде халықаралық iзгілік көмектi бөлу ережесiнде:

      2-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2017 жылғы 27 наурыздағы № 38-ө өкiмiмен құрылған Қазақстан Республикасының халықаралық iзгілік көмек мәселелерi жөнiндегi комиссиясы (бұдан әрi – Комиссия) өзiне жүктелген функцияларға сәйкес халықаралық iзгілік көмектi пайдалану мәселелерiн шешедi.";

      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) халықаралық iзгiлiк көмектi Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің өкiлдерiмен өзара iс-қимыл жасай отырып бөлудi;".

      4. "Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай қатері төнген немесе туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгізілген кезде үкіметтік және президенттік байланысты, шұғыл қызметтердің желілері мен байланыс құралдарын қоспағанда, уәкілетті органмен өзара іс-қимылда байланыс желілері мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметін тоқтата тұруға құқығы бар мемлекеттік органдардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 347 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 15, 187-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай қатері төнген немесе туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгізілген кезде үкіметтік және президенттік байланысты, шұғыл қызметтердің желілері мен байланыс құралдарын қоспағанда, уәкілетті органмен өзара іс-қимылда байланыс желілері мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметін тоқтата тұруға құқығы бар мемлекеттік органдардың тізбесі:

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі.".

      5. "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 25, 311-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi туралы ережеде:

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi (бұдан әрi – Министрлiк) Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының жүйесiне басшылық етудi, сондай-ақ заңнамада көзделген шекте қылмысқа қарсы күрес, қоғамдық тәртiптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.

      2. Министрліктің облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада, аудандарда, қалаларда, қалалардағы аудандарда және көлікте аумақтық органдары, сондай-ақ мынадай ведомстволары бар:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығы;

      2) Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті;

      3) Әкімшілік полиция комитеті;

      4) Көші-қон қызметі комитеті.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Министрліктің миссиясы – адам мен азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан қорғау.";

      15-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      16-тармақта:

      орталық аппараттың функцияларындағы 95-1), 95-2), 95-5), 95-6), 95-7), 95-8), 95-9), 95-10), 95-11), 95-12), 95-13), 95-14), 95-15), 95-16), 95-17), 95-18), 95-19), 95-20), 95-21), 95-22), 95-23), 95-24), 95-25), 95-26), 95-27), 95-28), 95-29), 95-30), 95-31), 95-32), 95-33), 95-34), 95-35), 95-36), 95-37), 95-38), 95-39) және 95-40) тармақшалар алып тасталсын;

      ведомстволардың функцияларындағы 84-1), 84-2), 84-4), 84-5), 84-6), 84-7), 84-8), 84-9), 84-10), 84-11), 84-12), 84-13), 84-14), 84-15), 84-16) және 84-17) тармақшалар алып тасталсын;

      Министрліктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:

      3-бөлім алып тасталсын;

      Министрлiктің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер – аумақтық органдардың және оның ведомстволарының тiзбесiнде:

      3-бөлім алып тасталсын;

      Министрлiктің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер – аумақтық органдардың және оның ведомстволарының тiзбесiнде:

      3-бөлімде:

      41, 42 және 43-тармақтар алып тасталсын;

      4-бөлім алып тасталсын.

      6. "Қазақстан Республикасында терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті ұйымдастыру қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № 1404 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 6, 80-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы қызметті ұйымдастыру қағидасында:

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Терроризм актісінің зардаптарын барынша азайту және (немесе) жою үшін мемлекеттік және мемлекеттік емес өртке қарсы және мамандандырылған өртке қарсы бөлімдер, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел құтқару бөлімшелері, ерікті құтқару құралымдары, әуе, су немесе теміржол көліктерінің тиісті бөлімшелері, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың жедел ден қою жасақтары қалалық (аудандық) коммуналдық қызметтердің авариялық-техникалық командаларымен бірлесіп тартылады.".

      7. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.06.2022 № 361 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. "Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 620 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 49, 675-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларында:

      16-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру факультеттерін бітірген әскерге шақырылушылар танк, авиация, зениттік-зымыран бөлімдеріне және азаматтық қорғаныс әскери бөлімдеріне, Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланына жіберіледі;".

      9. "Әскери қызметін өткеру кезеңінде әскери қызметші немесе әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оған мүгедектік белгіленген кезде немесе ол әскери қызмет міндеттерін орындауға байланысты мертіккен жағдайда біржолғы өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 тамыздағы № 868 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 50, 708-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Әскери қызметін өткеру кезеңінде әскери қызметші немесе әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оған мүгедектік белгіленген кезде немесе ол әскери қызмет міндеттерін орындауға байланысты мертіккен жағдайда біржолғы өтемақы төлеу қағидаларында:

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланында, әскери-тергеу органдарында әскери қызметте тұратын немесе әскери қызмет өткерген әскери қызметшілерге – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі;";

      6) тармақшадағы "Бас прокуратурасы жүзеге асырады." деген сөздер "Бас прокуратурасы;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

      "7) азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның азаматтық қорғаныс басқару органдары мен әскери бөлімдерінде әскери қызметте тұратын немесе әскери қызмет өткерген әскери қызметшілерге – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі жүзеге асырады.".

      10. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 555-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7) жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік атқарушы органы болып табылады.";

      2-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;

      15-тармақтың 38-4) тармақшасы алып тасталсын;

      16-тармақтың 339-84), 339-85), 339-86), 339-87), 339-88), 339-89), 339-90) және 339-91) тармақшалары алып тасталсын;

      17- тармақтың 266-73), 266-74), 266-75), 266-76), 266-77), 266-78), 266-79), 266-80), 266-81), 266-82), 266-83), 266-84), 266-85), 266-86), 266-87), 266-88), 266-89), 266-90), 266-91) және 266-92) тармақшалары алып тасталсын;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті қарамағындағы ұйымдардың тізбесі алып тасталсын.

      11. "Босатылатын оқ-дәрілерді, қару-жарақтарды, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу жөніндегі қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1059 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 531-құжат):

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі босатылатын оқ-дәрілерді, қару-жарақтарды, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беруді өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде келісетін мемлекеттік орган болып айқындалсын.".

      12. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 862 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен
толықтыруларға
қосымша

Қазақстан Республикасының аумағында апатқа ұшыраған туристерге қажетті көмек көрсететін мамандырылған қызметтердің тізбесі

Р/с

Атауы

Орналасқан жері

Тиесілігі

1

2

3

4

1.

"Республикалық жедел-құтқару жасағы" мемлекеттік мекемесі

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

2.

"Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

3.

"Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Өскемен қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

4.

"Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Қостанай қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

5.

"Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Атырау қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6.

"Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Қызылорда қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

7.

"Алматы қаласының құтқару қызметі" Алматы қаласы әкімі аппаратының шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Алматы қаласы

Алматы қаласының әкімі аппараты

8.

"Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

9.

"Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Талдықорған қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

10.

"Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Көкшетау қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

11.

"Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық- құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Тараз қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

12.

"Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Орал қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

13.

"Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Қарағанды қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

14.

"Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Ақтау қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

15.

"Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Павлодар қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

16.

"Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" мемлекеттік мекемесі

Петропавл қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

17.

"Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің

Шымкент қаласы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 23 қазандағы
№ 701 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қарамағындағы атауы өзгертілетін мемлекеттік мекемелер – аумақтық бөлімшелер мен мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      5. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      6. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      7. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      8. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      9. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      10. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      11. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      12. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті –Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      13. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      14. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті.

      15. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті.

      16. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті.

      17. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті.

      18. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаменті "Алматы" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің "Алматы" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы.

      19. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаменті "Байқоңыр" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің "Байқоңыр" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы.

      20. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаменті "Есіл" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің "Есіл" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы.

      21. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаменті "Сарыарқа" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің "Сарыарқа" ауданы төтенше жағдайлар басқармасы.

      22. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Көкшетау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінің Көкшетау қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      23. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Степногор қаласы төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаментінің Степногор қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      24. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің Ақтөбе қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      25. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Талдықорған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің Талдықорған қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      26. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Атырау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің Атырау қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      27. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Орал қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Орал қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      28. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тараз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің Тараз қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      29. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Балқаш қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің Балқаш қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      30. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жезқазған қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің Жезқазған қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      31. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің Қарағанды қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      32. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Теміртау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің Теміртау қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      33. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қостанай қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің Қостанай қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      34. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Рудный қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің Рудный қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      35. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің Қызылорда қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      36. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтау қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің Ақтау қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      37. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Екібастұз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің Екібастұз қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      38. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Павлодар қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің Павлодар қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      39. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Петропавл қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Петропавл қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      40. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Сайрам ауданы Төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Сайрам ауданы төтенше жағдайлар басқармасы.

      41. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Түркістан қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Түркістан қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      42. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Алтай ауданы төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Алтай ауданы төтенше жағдайлар басқармасы.

      43. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Өскемен қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Өскемен қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      44. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Риддер қаласының төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Риддер қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      45. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Семей қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің Семей қаласы төтенше жағдайлар басқармасы.

      46. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Алатау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Алатау ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      47. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Алмалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Алмалы ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      48. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Әуезов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Әуезов ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      49. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Бостандық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Бостандық ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      50. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Жетісу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Жетісу ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      51. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Наурызбай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Наурызбай ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      52. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Медеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Медеу ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      53. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Түрксіб ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Түрксіб ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      54. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      55. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Әл-Фараби ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Әл-Фараби ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      56. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті Еңбекші ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Еңбекші ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      57. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласының Төтенше жағдайлар департаменті "Қаратау" ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті "Қаратау" ауданының төтенше жағдайлар басқармасы.

      58. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақкөл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақкөл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      59. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аршалы ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Аршалы ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      60. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Астрахан ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Астрахан ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      61. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Атбасар ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Атбасар ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      62. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бұланды ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Бұланды ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      63. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Егіндікөл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Егіндікөл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      64. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Біржан сал ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Біржан сал ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      65. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ерейментау ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Ерейментау ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      66. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      67. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жақсы ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Жақсы ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      68. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жарқайың ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарқайың ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      69. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Зеренді ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      70. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қорғалжын ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Қорғалжын ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      71. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сандықтау ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Сандықтау ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      72. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Целиноград ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Целиноград ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      73. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шортанды ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Шортанды ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      74. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бурабай ауданы төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Бурабай ауданы төтенше жағдайлар бөлімі.

      75. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      76. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Алға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Алға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      77. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      78. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ырғыз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ырғыз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      79. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарғалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарғалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      80. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мәртөк ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мәртөк ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      81. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      82. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Темір ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Темір ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      83. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      84. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қобда ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Қобда ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      85. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Хромтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Хромтау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      86. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      87. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақсу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақсу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      88. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Алакөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Алакөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      89. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Балқаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Балқаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      90. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Еңбекшіқазақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Еңбекшіқазақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      91. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ескелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Ескелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      92. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      93. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Іле ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Іле ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      94. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қапшағай қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Қапшағай қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      95. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарасай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарасай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      96. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қаратал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаратал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      97. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Кеген ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Кеген ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      98. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Кербұлақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Кербұлақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      99. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Көксу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Көксу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      100. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Панфилов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Панфилов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      101. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Райымбек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Райымбек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      102. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарқан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарқан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      103. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Талғар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Талғар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      104. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Текелі қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Текелі қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      105. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұйғыр ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұйғыр ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      106. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жылыой ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жылыой ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      107. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Индер ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Индер ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      108. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Исатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Исатай ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі.

      109. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қызылқоға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылқоға ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      110. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Құрманғазы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Құрманғазы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      111. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақат ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Мақат ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      112. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Махамбет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысының төтенше жағдайлар департаменті Махамбет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      113. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақжайық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақжайық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      114. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бөкей ордасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бөкей ордасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      115. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бөрлі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бөрлі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      116. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңақала ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңақала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      117. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жәнібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жәнібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      118. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бәйтерек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бәйтерек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      119. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Казталов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Казталов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      120. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қаратөбе ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаратөбе ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      121. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сырым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сырым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      122. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тасқала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тасқала ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      123. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Теректі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Теректі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      124. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шыңғырлау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      125. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Байзақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Байзақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      126. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      127. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жуалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Жуалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      128. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қордай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Қордай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      129. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Меркі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Меркі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      130. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мойынқұм ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Мойынқұм ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      131. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарысу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарысу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      132. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Талас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Талас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      133. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      134. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Шу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      135. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      136. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      137. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бұқар Жырау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Бұқар жырау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      138. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңаарқа ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңаарқа ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      139. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қаражал қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаражал қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      140. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарқаралы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарқаралы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      141. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Нұра ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Нұра ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      142. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Осакаров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Осакаров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      143. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Приозерск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Приозерск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      144. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Саран қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Саран қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      145. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сәтбаев қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Сәтбаев қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      146. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұлытау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұлытау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      147. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шахтинск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Шахтинск қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      148. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Шет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      149. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Алтынсарин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Алтынсарин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      150. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Амангелді ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      151. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Әулиекөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Әулиекөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      152. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Денисов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Денисов ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі.

      153. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жангелдин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Жангелдин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      154. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жітіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Жітіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      155. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қамысты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қамысты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      156. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарабалық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарабалық ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      157. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарасу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарасу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      158. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қостанай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Қостанай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      159. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Лисаков қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Лисаков қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      160. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Меңдіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Меңдіқара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      161. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Науырзым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Науырзым ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      162. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Арқалық қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Арқалық қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      163. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарыкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарыкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      164. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бейімбет Майлин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Бейімбет Майлин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      165. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұзынкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұзынкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      166. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысының Төтенше жағдайлар Департаменті Федоров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті Федоров ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      167. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      168. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жалағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Жалағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      169. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңақорған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңақорған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      170. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қазалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қазалы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      171. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қармақшы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қармақшы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      172. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сырдария ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Сырдария ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      173. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шиелі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Шиелі ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      174. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Бейнеу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      175. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жаңаөзен қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Жаңаөзен қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      176. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қарақия ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Қарақия ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      177. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Маңғыстау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Маңғыстау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      178. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мұнайлы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұнайлы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      179. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті Түпқараған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Түпқараған ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      180. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақсу қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақсу қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      181. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақтоғай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      182. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Баянауыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Баянауыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      183. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Железин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Железин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      184. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ертіс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Ертіс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      185. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тереңкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Тереңкөл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      186. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аққулы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Аққулы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      187. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Май ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Май ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      188. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Павлодар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Павлодар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      189. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Успен ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Успен ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      190. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шарбақты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті Шарбақты ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      191. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Айыртау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Айыртау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      192. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ақжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      193. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аққайың ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Аққайың ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      194. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның төтенше жағдайлар бөлімі.

      195. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      196. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      197. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қызылжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      198. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мағжан Жұмабаев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Мағжан Жұмабаев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      199. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мамлют ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Мамлют ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      200. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тайынша ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тайынша ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      201. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тимирязев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тимирязев ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      202. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Уәлиханов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Уәлиханов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      203. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шал ақын атындағы ауданның төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шал ақын атындағы ауданның төтенше жағдайлар бөлімі.

      204. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Арыс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Арыс ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      205. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бәйдібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бәйдібек ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      206. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жетісай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жетісай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      207. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Қазығұрт ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Қазығұрт ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      208. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Келес ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      209. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Кентау қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Кентау қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      210. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтаарал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Мақтаарал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      211. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ордабасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ордабасы ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      212. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Отырар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Отырар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      213. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Сарыағаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      214. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Созақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Созақ ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      215. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Төлеби ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Төлеби ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      216. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Түлкібас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Түлкібас ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      217. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шардара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шардара ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      218. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      219. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Аягөз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Аягөз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      220. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бесқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бесқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      221. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Бородулиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Бородулиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      222. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Глубокое ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Глубокое ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      223. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Жарма ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      224. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Зайсан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Зайсан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      225. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Катонқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Катонқарағай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      226. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Көкпекті ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Көкпекті ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі.

      227. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Курчатов қаласының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Курчатов қаласының төтенше жағдайлар бөлімі.

      228. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Күршім ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Күршім ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      229. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      230. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ұлан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Ұлан ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      231. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Үржар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Үржар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      232. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Шемонаиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының төтенше жағдайлар департаменті Шемонаиха ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

      233. "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 28237 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 28237 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      234. "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 68303 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 68303 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      235. "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 52859 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 52859 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      236. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Көкшетау техникалық институты – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институты.

      237. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Қазселденқорғау (Алматы қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Қазселденқорғау (Алматы қаласы).

      238. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Республикалық жедел-құтқару жасағы (Алматы қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Республикалық жедел-құтқару жасағы (Алматы қаласы).

      239. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Апаттар медицинасы орталығы (Нұр-Сұлтан қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Апаттар медицинасы орталығы (Нұр-Сұлтан қаласы).

      240. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы).

      241. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақтөбе облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтөбе қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтөбе қаласы).

      242. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Талдықорған қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Талдықорған қаласы).

      243. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Атырау қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Атырау қаласы).

      244. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Орал қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Орал қаласы).

      245. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Тараз қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Тараз қаласы).

      246. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қарағанды облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қарағанды қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қарағанды қаласы).

      247. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қостанай облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қостанай қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қостанай қаласы).

      248. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қызылорда қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Қызылорда қаласы).

      249. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Маңғыстау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтау қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Ақтау қаласы).

      250. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Павлодар облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Павлодар қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Павлодар қаласы).

      251. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Солтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Петропавл қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Петропавл қаласы).

      252. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Түркістан қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Түркістан қаласы).

      253. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Өскемен қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Өскемен қаласы).

      254. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Нұр-Сұлтан қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Нұр-Сұлтан қаласы).

      255. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Алматы қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Алматы қаласы).

      256. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Шымкент қаласы) – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Шымкент қаласы).

      257. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      258. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      259. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      260. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      261. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      262. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      263. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      264. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қостанай облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      265. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      266. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      267. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      268. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      269. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      270. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      271. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      272. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      273. "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі – "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 23 қазандағы
№ 701 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне берілетін заңды тұлғалардың, акциялардың мемлекеттік пакеттері мен қатысудың мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану құқықтарының тізбесі

      Ескерту. Тізбенің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.12.2020 № 934 қаулысымен.
      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 30.12.2020 № 934; 30.03.2021 № 180 қаулыларымен.

      Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

      Акционерлік қоғамдар

      1. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.03.2021 № 180 қаулысымен.

      2. "Қазавиақұтқару" акционерлік қоғамы.

      3. "Азаматтық қорғау саласындағы ұлттық ғылыми зерттеулер, даярлау және оқыту орталығы" акционерлік қоғамы".

      Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

      "Қызылорда теміржол ауруханасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      "Резерв" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады