Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 3 желтоқсандағы № 821 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Оқулық" республикалық ғылыми-практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны заңнамада белгіленген тәртіппен қайта құру жолымен "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – кәсіпорын) болып қайта ұйымдастырылсын.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі кәсіпорынға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық ету жөніндегі уәкілетті орган;

      2) кәсіпорын қызметінің негізгі нысаны білім беру деңгейлері бойынша оқулықтарға, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдарға сараптама жүргізуді ұйымдастыру болып айқындалсын.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулының 1-тармағында көрсетілген кәсіпорынның жарғысын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне бекітуге енгізуді;

      2) кәсіпорынды "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамында мемлекеттік тіркеуді;

      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 821.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать в установленном законодательством порядке республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский научно-практический центр "Учебник" Министерства образования и науки Республики Казахстан" путем преобразования в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования" Министерства образования и науки Республики Казахстан" (далее – предприятие).

      2. Определить:

      1) уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      2) основным предметом деятельности предприятия организацию проведения экспертизы учебников, учебно-методических комплексов и пособий по уровням образования.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) внесение на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устава предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

      2) государственную регистрацию предприятия в некоммерческом акционерном обществе "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

      3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин