Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 31 наурыздағы № 189 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                               А. Мамин

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 31 наурыздағы
№ 189 қаулысына
қосымша

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      "Балық және балық өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 мамырдағы № 743 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 27-28, 236-құжат).

      "Тыңайтқыштардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 мамырдағы № 491 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 35, 285-құжат).

      "Консервілер, пресервілер қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 қарашадағы № 1201 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 60, 596-құжат).

      "Биодизель қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 10 ақпандағы № 116 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 226-құжат).

      "Биоэтанол қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 ақпандағы № 179 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж. № 21, 266-құжат).

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 сәуірдегі № 451 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 35, 421-құжат).

      "Тыңайтқыштардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 мамырдағы № 491 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 19 қыркүйектегі № 987 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 56, 772-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 189.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 марта 2021 года № 189

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009 года № 743 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 27-28, ст. 236).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2010 года № 491 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности удобрений" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 35, ст. 285).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года № 1201 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности консервов, пресервов" и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 60, ст. 596).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года № 116 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности биодизеля" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 226).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2011 года № 179 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности биоэтанола" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 21, ст. 266).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2011 года № 451 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 35, ст. 421).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2013 года № 987 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2010 года № 491 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности удобрений" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 56, ст. 772).