"Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 17 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі № 479 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 20 сәуірдегі № 232 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 17 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі № 479 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің мәселелері";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже), осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы:

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын Ереженің 15-тармағының 304), 305) және 444) тармақшаларын, 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын Ереженің 15-тармағының 459) тармақшасын;

      "Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын Ереженің 15-тармағының 651) тармақшасын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 20 сәуірдегі
  № 232 қаулысына
  қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 5 шілдедегі
№ 479 қаулысымен
  бекітілген

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі туралы ереже

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) қоршаған ортаны қорғау, метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг, "жасыл экономиканы" дамыту, қалдықтармен жұмыс істеу (медициналық, биологиялық және радиоактивті қалдықтарды қоспағанда), табиғи ресурстарды қорғау, олардың ұтымды пайдаланылуын бақылау және қадағалау, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын молықтыру, су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру, орман шаруашылығы, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар салаларында (бұдан әрі – реттелетін салалар) мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, басқару процестерін үйлестіру салаларында басқаруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Министрліктің мынадай ведомстволары бар:

      1) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті;

      2) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология комитеті;

      3) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті;

      4) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті;

      5) Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті.

      3. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Министрлік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері мен қазақ және орыс тілдерінде атауы жазылған мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Министрлікке Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, оның мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Министрлік өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Министрліктің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 14-кіреберіс.

      10. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Министрліктің қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Министрлікке кәсіпкерлік субъектілерімен Министрліктің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қатынастарға түсуіне тыйым салынады. Егер Министрлікке заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2-тарау. Министрліктің міндеттері мен өкілеттіктері

      13. Міндеттері:

      1) қоршаған ортаны қорғау, метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг, табиғи ресурстарды қорғауды, пайдалануды және молықтыруды мемлекеттік бақылау, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу (медициналық, биологиялық және радиоактивті қалдықтарды қоспағанда), қоршаған ортаны қорғау және мемлекеттік экологиялық бақылау, қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық әдістері, "жасыл экономиканы" дамытудың мемлекеттік саясатын бақылау, мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын молықтыру салаларындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілермен және өз құзыреті шегінде нормативтік-техникалық құжаттармен қамтамасыз ету;

      2) Министрліктің құзыретіне жатқызылған қызмет саласында орталық және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      3) Министрліктің құзыретіне жатқызылған салаларда халықаралық ынтымақтастық мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру;

      4) табиғи ресурстарды сақтау, ұтымды пайдалану және қалпына келтіру;

      5) қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстар саласында ақпарат тарату мен ағарту жүйесін дамыту;

      6) қоршаған ортаны қорғау саласында Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

      7) қоршаған ортаны қорғау, метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг саласында басшылық жасау және салааралық үйлестіру;

      8) реттелетін салаларда мемлекеттік басқару және мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз ету;

      9) биологиялық әртүрлілікті сақтау;

      10) су ресурстарын, орманды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласында мемлекеттік саясатты іске асыру мәселелері бойынша басшылық жасау және салааралық үйлестіру;

      11) су ресурстарын, орманды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласындағы заңнаманы жетілдіру;

      12) су ресурстарын, орманды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласындағы мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру;

      13) су ресурстарын, орманды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

      14) су ресурстарын, орманды, жануарлар дүниесін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды басқару саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды қамтамасыз ету;

      15) геология және минералды шикізат базасын молықтыру саласындағы заңнаманы жетілдіру;

      16) жер қойнауын геологиялық зерделеу, сондай-ақ жер қойнауы кеңістігін пайдалану бойынша операцияларға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      17) өз құзыреті шегінде Министрлікке жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

      14. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, лауазымды адамдар мен азаматтардан ақпарат сұрату;

      өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешімдерді өз бетінше қабылдау;

      Қазақстан Республикасының Президентіне және Үкіметіне Министрлік реттейтін салалардағы қызметті жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

      өз құзыреті шегінде орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілерді және нұсқаулық-әдістемелік құжаттарды қабылдау;

      нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу немесе осындай актілердің бастамашылық жобаларын уәкілетті органдардың қарауына беру;

      орталық және жергілікті атқарушы органдарға олар қабылдаған актілердің күшін жою немесе оларды өзгерту туралы ұсыныстар енгізу;

      Министрлікке жүктелген функцияларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мамандарын, сондай-ақ шетелдік және жергілікті сарапшылар мен мамандарды жұмысқа тарту;

      халықаралық шарттар (келісімдер) жасасу бойынша ұсыныстар енгізу, шетелдердің тиісті ведомстволарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдік заңды тұлғалармен келіссөздер жүргізу, шарттар (келісімдер) жасасу;

      реттелетін салаларда орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшыларымен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де құқықтар мен міндеттер;

      2) міндеттері:

      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қызметтік, заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде белгіленген тәртіппен және мерзімде жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарын қабылдау және қарау;

      тексерілетін субъектілерді тексеру санын, сондай-ақ тексеру парақтарына сәйкес анықталған бұзушылықтарды және оларға қолданылған әкімшілік ықпал ету шараларын ведомстволық есепке алуды жүргізу;

      заңнамалық актілерде, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

      15. Функциялары:

      1) реттелетін салаларда стратегиялық, реттеушілік, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асырады;

      2) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді;

      3) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекітеді;

      4) қоғамдық кеңес құрады;

      5) қоғамдық кеңестердің ұсынымдарын қарайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шешімдерді қабылдайды және уәжді жауаптар береді;

      6) қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

      7) қоғамдық кеңестерді азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты консультациялық құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастыру туралы хабардар етеді;

      8) Министрлік құратын қоғамдық кеңестің қоғамдық тыңдауларды өткізу мерзімдерін келіседі;

      9) Министрліктің қоғамдық мүдделерді қорғауға бағытталған жұмысының нәтижелері туралы есепті қоғамдық кеңеске ұсынады;

      10) реттелетін салаларда мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді жүргізеді;

      11) тиісті салада мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      12) құзыреті шегінде стандарттау жөніндегі құжаттардың жобаларын қарауды, сондай-ақ стандарттау саласындағы уәкілетті органға енгізу үшін ұлттық, мемлекетаралық стандарттарды, техникалық-экономикалық ақпараттың ұлттық сыныптауыштарын және стандарттау жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу, оларға өзгерістер енгізу, қайта қарау және жою жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      13) стандарттау жөніндегі құжаттар мен ұлттық стандарттау жоспарының жобаларын қарайды;

      14) нормативтік құқықтық актілерді, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды орындайды, реттелетін салалардағы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізеді;

      15) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      16) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруды, қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

      17) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің қолжетімділігін қамтамасыз етеді;

      18) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы қолжетімді нысанда хабардар болуын қамтамасыз етеді;

      19) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша жолданымдарын қарайды;

      20) көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шараларды қабылдайды;

      21) мемлекеттік қызметтер көрсету, мүгедектермен қарым-қатынас жасау саласындағы жұмыскерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді;

      22) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру және автоматтандыру жөнінде шаралар қабылдайды;

      23) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне жаңа мемлекеттік көрсетілетін қызмет енгізілгеннен кейін ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны электрондық форматта көрсетуге ауыстыру жөніндегі шаралар қабылдайды;

      24) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалауды жүргізу үшін ақпараттың, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі бақылау нәтижелері бойынша ақпараттың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      25) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын бағалауды жүргізу үшін ақпараттың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ұсынылуын қамтамасыз етеді;

      26) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелерге қолжетімділік береді;

      27) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс орталығына береді;

      28) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын ішкі бақылауды жүргізеді;

      29) көрсетілетін қызметті берушілердің мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді сақтауын қамтамасыз етеді;

      30) халықаралық шарттардан туындайтын Қазақстан Республикасы міндеттемелерінің орындалуын және құқықтарының жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ халықаралық шарттардың басқа қатысушыларының өз міндеттемелерін орындауын қадағалайды;

      31) Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық шарттарын іске асыруды жүзеге асырады;

      32) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер жөніндегі техникалық регламенттерді бекітуді, күшін жоюды, тоқтата тұруды, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер енгізуді жүзеге асырады;

      33) техникалық регламенттерді немесе техникалық регламенттерге өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды әзірлеу бойынша ұсыныстар дайындауды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға енгізуді жүзеге асырады;

      34) сараптамалық кеңестер құрады;

      35) Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігіне (ұлттық бөлігінен) сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды қосу немесе алып тастау жөніндегі жұмысқа қатысады;

      36) нормативтік техникалық құжаттар техникалық регламенттер талаптарын іске асыру үшін қолданылған жағдайда, оларды Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ұлттық стандарттар ретінде әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      37) реттелетін салада біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен, ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және бекітеді;

      38) рұқсат беру талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен, ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және бекітеді;

      39) ойын бизнесі саласындағы лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесін қоспағанда, біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен, ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және бекітеді;

      40) екінші санаттағы рұқсаттарды алуға арналған өтініштердің нысандарын, екінші санаттағы рұқсаттардың нысандарын әзірлейді, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен, ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келіседі және бекітеді;

      41) бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін), тексеру парақтарын іріктеу үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қатысты актілерді әзірлейді және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітеді, олар реттеуші мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылады;

      42) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес реттелетін салаларда тексерулер жүргізудің жартыжылдық жоспарларын әзірлеп, бекітеді және бекітілген тексерулер жүргізудің жартыжылдық графиктерін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының тексерулер жүргізудің жартыжылдық жиынтық графигін қалыптастыруы үшін құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органға жібереді;

      43) өз құзыреті шегінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына, Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы болуға ниеттенетін халықаралық шарттардың жобаларына сараптама жүргізуге қатысуға үміткер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін аккредиттеуді жүзеге асырады;

      44) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестiң құрамын бекітеді;

      45) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 82-бабының 2-тармағында көзделген құжаттар бойынша кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен реттеушілік әсерге талдау жүргізеді;

      46) реттелетін саладағы мемлекеттік бақылаудың және қадағалаудың тиімділігіне мониторингті жүзеге асырады;

      47) өз құзыреті шегінде кәсіпкерлік қызметті реттеудің жай-күйі туралы есептерді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға ұсынады;

      48) сапаның экологиялық нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      49) Жердің озон қабатын қорғау саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады;

      50) коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекітеді;

      51) қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      52) Қазақстан Республикасының Экология кодексінде көзделген жағдайларда қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді;

      53) табиғи ресурстардың жай-күйі мен пайдаланылуын есепке алу деректерінің негізінде табиғи ресурстардың тиісті түрлерінің мониторингін жүзеге асыратын арнайы уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп кадастрлардың бірыңғай жүйесін жүргізуді ұйымдастырады;

      54) Қазақстан Республикасы табиғи ресурстарының мемлекеттік кадастрларының бірыңғай жүйесін жүргізу қағидаларын бекітеді;

      55) ең озық қолжетімді техникалар бойынша анықтамалықтарды әзірлеу, қолдану, мониторингтеу және қайта қарау қағидаларын әзірлеу тәртібін айқындайды;

      56) қалдықтардың мемлекеттік кадастрын жүргізуді ұйымдастырады;

      57) мемлекеттік экологиялық ақпарат қорын жүргізуді ұйымдастырады;

      58) Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесіне қатысушылар арасында жұмыс процестерін үйлестіруді жүзеге асырады;

      59) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша техникамен және жабдықпен материалдық-техникалық жарақтандырудың заттай нормаларын, пайдалану шығындары үшін материалдардың жұмсалу нормаларын, химиялық реактивтер мен зертхана ыдыстарының, далалық жарақтардың және арнайы киімдердің тиесілілік нормаларын, Министрлік және оның аумақтық ведомстволары жұмыскерлерінің уақыт пен жұмыс жүктемесі нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      60) коммуналдық қалдықтарды басқару мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдарды әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      61) парниктік газдардың шығарылуы мен сіңірілуі саласындағы мемлекеттік реттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      62) қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      63) иесіз қауіпті қалдықтарды басқару тәртібін бекітеді;

      64) өндіруші немесе импорттаушы қолданатын қалдықтарды жинаудың, тасымалдаудың, қайта пайдалануға дайындаудың, сұрыптаудың, өңдеудің, қайта өңдеудің, залалсыздандырудың және (немесе) кәдеге жаратудың меншікті жүйесіне қойылатын талаптарды айқындайды;

      65) қалдықтарды жинаудың, тасымалдаудың, қайта пайдалануға дайындаудың, сұрыптаудың, өңдеудің, қайта өңдеудің, залалсыздандырудың және (немесе) кәдеге жаратудың меншікті жүйесі бар өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері бойынша міндеттемелердің орындалуын растау ретінде құжаттарды ұсыну тәртібін айқындайды;

      66) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауға қорытынды шығару қағидаларын және қорытынды нысандарын бекітеді;

      67) парниктік газдардың көздерінен және сіңірушілерінің абсорбциясынан шығарындыларды бағалаудың ұлттық жүйесін жүргізеді;

      68) парниктік газдардың шығарылуы мен сіңірілуі саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады;

      69) аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау өлшемшарттарын белгілейді;

      70) полигон операторының тарату қорын қалыптастыру тәртібін айқындайды;

      71) көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімін әзірлеуді және жүргізуді ұйымдастырады;

      72) мемлекеттік көміртегі кадастрын әзірлеуді және жүргізуді ұйымдастырады;

      73) қалдықтардың жинақталу лимиттерін және қалдықтарды көму лимиттерін есептеу әдістемесін бекітеді;

      74) парниктік газдардың шығарылуы мен сіңірілуі саласындағы мемлекеттік реттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      75) көміртегі квоталарының ұлттық жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      76) қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      77) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторын айқындау туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын әзірлейді;

      78) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін іске асыру қағидаларын әзірлейді;

      79) коммуналдық қалдықтарды басқару қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      80) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын өндірушілерге әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын буып-түю үшін қолданылатын полимер, шыны, қағаз, картон және (немесе) металл қаптамаларды, аралас материалдардан жасалған қаптаманы өндірушілердің (импорттаушылардың) кәдеге жарату төлемін енгізуіне байланысты шығыстарды өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      81) қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жолымен өндірілген электр энергиясына шекті аукциондық бағаларды әзірлейді және бекітеді;

      82) энергетикалық кәдеге жаратуға жатпайтын қалдықтардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      83) қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі объектілерді пайдалануға қойылатын экологиялық талаптарды әзірлейді және бекітеді;

      84) қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесін қалыптастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      85) қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату арқылы өндірілген электр энергиясына шекті аукциондық бағаларды әзірлейді және бекітеді;

      86) қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      87) ластағыштардың шығарылуы мен көшірілуінің тіркелімін жүргізуді ұйымдастырады;

      88) қоршаған ортаның жай-күйі және Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану туралы ұлттық баяндаманы әзірлеу, сондай-ақ Қоршаған ортаның жай-күйі және Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану туралы интерактивті баяндаманы әзірлеу және жүргізу қағидаларын бекітеді;

      89) Қазақстан Республикасының "жасыл" экономикаға көшуі жөніндегі ұлттық баяндаманы әзірлеуді ұйымдастырады;

      90) экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      91) мемлекеттік экологиялық ақпарат қорын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      92) Көміртегі офсетін мақұлдау және офсеттік бірліктерді ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      93) көміртегі квоталарының ұлттық жоспарының резервін басқаруды жүзеге асырады;

      94) жыл сайын 1 мамырға дейін ресми интернет-ресурста өткен жылғы:

      1) мемлекеттік экологиялық саясаттың іске асырылу барысы туралы;

      2) экологиялық залалды ремедиациялау жөніндегі іске асырылған іс-шаралар туралы;

      3) республикалық бюджеттің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған шығыстары туралы;

      4) мемлекеттік экологиялық бақылау нәтижелері және Қазақстан Республикасының экология заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін бюджетке өндіріп алынған айыппұлдардың жалпы сомасы туралы ақпаратты орналастырады;

      95) тарихи ластану объектілерін анықтау, бағалау және есепке алу, оның ішінде тарихи ластану объектілерінің мемлекеттік тізілімін жүргізу қағидаларын бекітеді;

      96) тарихи ластануды жою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      97) озонды бұзатын заттардың мемлекеттік кадастрын әзірлеуді және жүргізуді ұйымдастырады;

      98) "Қазақстан Республикасының қоршаған ортасы мен табиғи ресурстарының жай-күйі туралы ұлттық деректер банкі" ақпараттық жүйесін құруды, оның жұмыс істеуін, жүргізуді және пайдалануды, сондай-ақ осыған байланысты барлық жұмыс процестерін үйлестіруді қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      99) әртүрлі кластағы полигондарда көмуге арналған қалдықтар түрлерінің тізбесін айқындайды;

      100) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік экологиялық бақылауды ұйымдастыруға және жүргізуге қатысты құжаттардың нысандарын әзірлейді;

      101) өндірістік экологиялық бақылауды жүргізу кезінде қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      102) қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу жөніндегі нұсқаулық-әдістемелік құжаттарды әзірлейді және бекітеді;

      103) Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюға арналған диспергенттердің тізбесіне енгізу үшін диспергенттерді айқындау жөніндегі әдістемені әзірлейді және бекітеді;

      104) Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюға арналған диспергенттер мен хердерлер тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      105) Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың авариялық төгілуін жоюға арналған диспергенттер мен хердерлер тізбесіне қосу үшін хердерлерді айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      106) Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою үшін экологиялық сезімталдық картасын әзірлеу және сезімталдық индексін айқындау жөнінде шешім қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      107) Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында мұнайдың төгілуін жою үшін экологиялық сезімталдық картасын әзірлеу әдіснамасын әзірлейді және бекітеді;

      108) техникалық газды күкіртпен жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      109) Қазақстан Республикасының экология заңнамасының талаптарын бұзу нәтижесінде алынған экономикалық пайда сомасын айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      110) экологиялық рұқсаттар беру, қоршаған ортаға әсер ету туралы декларацияны ұсыну қағидаларын, сондай-ақ әсер етуге экологиялық рұқсат бланкілерінің нысандарын және оларды толтыру тәртібін, әсер етуге арналған экологиялық рұқсатты алуға өтініштің нысанын әзірлейді және бекітеді;

      111) республикалық деңгейде маңызы бар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуді және ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      112) кәдеге жарату төлемін есептеу әдістемесін бекітеді;

      113) өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын (Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінде белгіленген экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың компоненттерін, сондай-ақ техникалық регламенттерде айқындалған экологиялық талаптарға сәйкес келетін өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасын шығаруды ынталандыру қағидаларын бекітеді;

      114) өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіз (жанбайтын және (немесе) өрт қауіптілігі төмен және түтін мен газды аз бөлетін), қалдықтары Қазақстан Республикасының аумағында қайта өңделетін кәбілді-өткізгіш өнім шығаруды ынталандыру қағидаларын бекітеді;

      115) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбесін бекітеді;

      116) өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

      117) мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      118) қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді;

      119) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын және кәсіптік білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын келіседі;

      120) қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;

      121) жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру жөніндегі шаралар қабылдайды;

      122) қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша жастар ұйымдарымен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      123) жастардың қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешуге қатысуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін және оның нәтижелерін бағалауды жүзеге асырады;

      124) өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік орган халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келісу бойынша бекітетін пестицидтердің тіркеу (ұсақ-түйек және өндірістік) сынақтарын жүргізу және оларды мемлекеттік тіркеу қағидаларын келіседі;

      125) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының қызметін дамыту стратегиясын және инвестициялық саясатын келіседі;

      126) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімшелері мемлекеттік қызметшілерінің санаттарын қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік экологиялық бақылауды іске асыратын лауазымды адамдарға жатқызу тәртібін айқындайды;

      127) парниктік газдардың шығарылуы мен сіңірілуін түгендеудің мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастыруды және үйлестіруді жүзеге асырады;

      128) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган, оның құрылымдық және аумақтық бөлімшелері арасында мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді бөлуді белгілейді;

      129) әсер етуге экологиялық рұқсат берілетін I санаттағы объектілерді қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган, оның құрылымдық және аумақтық бөлімшелері арасында бөлуді белгілейді;

      130) климаттың өзгеруі мәселелері жөніндегі халықаралық шарттарға сәйкес климаттың өзгеруіне бейімделу нәтижелері бойынша есептілікті жүзеге асырады;

      131) қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды жоюды бақылау туралы халықаралық шарттарды іске асыру жөніндегі бөлінген орталықтың функцияларын жүзеге асырады;

      132) халықаралық саудадағы жекелеген қауіпті химиялық заттар мен пестицидтерге қатысты алдын ала негізделген келісім рәсімі туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын іске асыру жөніндегі ұлттық органның функцияларын жүзеге асырады;

      133) жалпымемлекеттік және халықаралық маңызы бар қызметтерді көрсетуге байланысты метеорологиялық және гидрологиялық мониторингті, қоршаған орта жай-күйінің мониторингін жүргізу жөніндегі қызметті ұйымдастырады;

      134) жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерінің тізбесін әзірлейді;

      135) қалдықтар сыныптауышын бекітеді;

      136) Қазақстан Республикасының орнықты органикалық ластағыштар туралы халықаралық шарттарын іске асыруды қамтамасыз етеді;

      137) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды адамдар лауазымдарының тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін, киіп жүру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      138) озон қабатын бұзатын заттар бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес озонды бұзатын заттарды тұтыну лимиттерін (квоталарын) белгілейді;

      139) коммуналдық қалдықтарды басқару мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдарды әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

      140) орман мен жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау, молықтыру және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      141) жануарлар санын реттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      142) карантиндік түрлерді қоспағанда, орманның аса қауіпті зиянкестері мен ауруларының тізбесін және оларға қарсы күрес тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      143) өз құзыреті шегінде су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысады;

      144) су ресурстарын кешенді пайдалану мен қорғаудың бас және бассейндік схемаларын және су шаруашылығы баланстарын әзірлеу және бекіту тәртібін айқындайды;

      145) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      146) аумақтық суларда жүзу және шаруашылық, зерттеу, іздестіру және кәсіпшілік жұмыстарын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      147) су объектілерін конкурстық негізде оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру тәртібін айқындайды;

      148) су шаруашылығы құрылыстарын жалға және сенімгерлік басқаруға беру тәртібін айқындайды;

      149) ортақ су пайдаланудың үлгілік қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      150) суды бастапқы есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      151) су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын әзірлеу жөніндегі әдістемені әзірлейді және бекітеді;

      152) экономиканың жекелеген салалары үшін су тұтынудың және су бұрудың ірілендірілген нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      153) су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      154) жерүсті су объектілері жай-күйінің нысаналы көрсеткіштерін және оларға қол жеткізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу әдістемесін әзірлейді және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп бекітеді;

      155) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен су қатынастарын реттеу, трансшекаралық суларды ұтымды пайдалану және қорғау мәселелері бойынша шектес мемлекеттермен ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      156) Қазақстан Республикасының Үкіметіне биоалуантүрлілікті сақтауға және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамытуға гранттар беретін халықаралық және мемлекеттік ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдар мен қорлардың тізбесін бекіту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      157) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін әзірлейді;

      158) Қазақстан Республикасының Үкіметіне өсімдіктердің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою және оларды алып қою көлемін бекіту жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      159) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік орман қорын санаттар бойынша бөлу жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      160) орман шаруашылығы саласында көтермелеу қағидаларын және құрметті атақтар, төсбелгілер және құрмет грамоталарын беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      161) білім беру саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша мектеп орманшылығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      162) халықаралық және республикалық маңызы бар сулы-батпақты алқаптардың тізімдерін әзірлейді және бекітеді;

      163) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында құрметті атақтар, төсбелгілер және құрмет грамоталарын беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      164) Қазақстан Республикасының аумағында шаруашылықаралық аңшылықты ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      165) су айдындарына балық жіберу, су объектілеріне балық шаруашылығы мелиорациясы жөніндегі жұмыстарды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      166) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында көтермелеу қағидаларын және құрметті атақтар, төсбелгілер және құрмет грамоталарын беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      167) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 2-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде белгіленген жағдайларда республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерін босалқы жерге ауыстыру, сондай-ақ босалқы жерді қайтадан ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жеріне ауыстыру ұсыныстар енгізеді;

      168) аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөнінде конкурс өткізу қағидаларын және конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      169) аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін қайта бекітіп беру жөніндегі қағидаларды және олар бұрын бекітіп берілген адамдарға қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді;

      170) ихтиологиялық байқаулар қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      171) балық шаруашылығы су айдындарында балық өсіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      172) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізуге арналған су айдындарына және (немесе) учаскелерге жатқызудың өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      173) сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлардан басқа, эпизоотияны болғызбау мақсатында жануарларды пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      174) балықтар мен басқа да су жануарлары мониторингінің қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      175) кәсіпшілік балық аулауды жүргізу үшін бекітіліп берілген балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін балық шаруашылығын (акваөсіру) жүргізу үшін балық шаруашылығы су айдындарына және (немесе) учаскелеріне ауыстыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      176) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан жабайы тірі, оның ішінде сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жабайы жануарларды экспорттауға лицензия береді;

      177) кәсіпшілік күш-жігер нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      178) жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымдар инспекторларының арнайы құралдар мен қызметтік қаруды қолдану, сондай-ақ қорықшылардың қызметтік қаруды қолдану қағидаларын әзірлейді;

      179) әкімшілік органның Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына импорттауға, Қазақстан Республикасының аумағынан экспорттауға және (немесе) кері экспорттауға рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      180) республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын тарату және олардың аумақтарын азайту тәртібін әзірлейді және ұсыныстар енгізеді;

      181) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды биосфералық резерваттарға жатқызу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      182) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман инспекциясы мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдарын айырым белгілері бар нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің заттай нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      183) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік орман қоры аумағында орман пайдаланушылар сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік, спорттық және басқа да іс-шаралар өткізетін жерлерде өрт сөндіру құралдарының тиесілік нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      184) мемлекеттік орман саясатын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар тұжырымдайды және оны іске асырады;

      185) Қазақстан Республикасының орман қорын күзету, қорғау және пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсіру саласындағы нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді және бекітеді;

      186) туристік қызмет саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келісу бойынша мемлекеттік ұлттық табиғи парктерде туристік және рекреациялық қызметті жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді;

      187) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде кеспеағаштарды бөліп беру мен мөлшерлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      188) орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттарға, аңшылық шаруашылығының мұқтаждары, жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс объектілері үшін учаскелер беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      189) орман ағаштарын, питомниктерді, орманның табиғи түрде қайта түлеуіне ықпал ету шаралары жүргiзілген және мемлекеттік орман қорында табиғи өсірілуге қалдырылған алқаптарды түгендеуді жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      190) орман орналастыруды жүргізу нұсқаулығын әзірлейді және бекітеді;

      191) Қазақстан Республикасының мемлекеттік орман инспекциясы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман күзетінің лауазымды адамдарының айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және оны киіп жүру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      192) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орманды пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелерін есептеудің; орман қоры аумағында өрттен келтірілген залалды есепке алудың және айқындаудың, орман қоры аумағында орманды заңсыз кесу көлемдерін және орманды заңсыз кесуден келтірілген залалды есепке алу және айқындау жөніндегі әдістемелік нұсқауларды әзірлейді және бекітеді;

      193) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсіру жөніндегі нормалар мен нормативтерді әзірлейді және бекітеді;

      194) отырғызу материалы мен арнайы мақсаттағы плантациялық екпелерді өсіру үшін мемлекеттік орман қоры учаскелерін пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      195) ағаш кесу билеті мен орман билетінің нысандарын, оларды есепке алу, сақтау, толтыру және беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      196) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесу орындарын куәландыруды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      197) мемлекеттік орман қорында таңбаларды қолдану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      198) тез өсетін ағаш және бұта тұқымдастардың плантацияларын отырғызуға және өсіруге, жекеше орман питомниктерін құруға және дамытуға арналған шығыстарды өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      199) мемлекеттік орман иеленушінің орман өрт станциясы туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      200) басқа санаттағы жерлерді орман қорының жерлеріне ауыстыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      201) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан жекелеген жабайы өсімдіктер мен жабайы өсетін дәрілік шикізатты, оның ішінде сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген шикізатты әкетуге қорытынды (рұқсат беру құжатын) береді;

      202) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан жекелеген жабайы өсімдіктер мен жабайы өсетін дәрілік шикізатты, оның ішінде сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген шикізатты экспорттауға лицензия береді;

      203) мемлекеттік орман қорында орман шаруашылығын жүргізумен және орман пайдаланумен байланысты емес жұмыстарды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      204) мемлекеттік орман қоры жерлерінде бүлінген жер учаскелерін рекультивациялау және жерасты ұңғымалық шайып сілтісіздендіру әдісімен уран өндіру кезінде оларды орман иеленушіге беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      205) орман шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттар үшін орман қоры жерлерінің санатынан басқа санаттағы жерлерге ауыстыру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      206) ормандарды молықтыру мен орман өсіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      207) орман қоры аумағында өрттен келтірілген залалды есепке алу, айқындау және өтеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      208) мемлекеттік орман қорғау туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      209) мемлекеттік орман қоры аумағында шайыр, ағаш шырындарын, қосалқы ағаш ресурстарын дайындау, орманды жанама пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      210) орман қорын күзету және қорғау жөніндегі авиациялық жұмыстарды жүзеге асыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      211) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату және ағаш кесу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      212) өзендер, көлдер, су қоймалары, арналар және басқа да су объектілері жағалауларындағы ормандардың тыйым салынған белдеулерінің енін белгілеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      213) әкімшілік органның Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын Қазақстан Республикасының аумағына импорттауға, Қазақстан Республикасының аумағынан экспорттауға және (немесе) кері экспорттауға рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      214) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтерді әзірлейді және бекітеді;

      215) орман қоры аумағында заңсыз ағаш кесудің көлемін және заңсыз ағаш кесуден келтірілген залалды есепке алу мен айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      216) қорықшы төсбелгісінің және айырым белгілері бар арнайы киімнің нысанын әзірлейді және бекітеді;

      217) уәкілетті орган ведомствосының және оның жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарының, сондай-ақ жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын, айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      218) аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерінің қорықшылық қызметі туралы үлгілік ережені әзірлейді және бекітеді;

      219) жолдаманың үлгілік нысанын, сондай-ақ оны беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      220) "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 1-тармағының 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген санаттарға жатқызылған жануарлар түрлерінің тізбелерін айқындайды және сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген санатқа жатқызуды қоспағанда, оларды бір санаттан басқа санатқа ауыстырады;

      221) жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      222) дериваттар тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      223) аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтарын, сондай-ақ балық аулаушылар мен балық шаруашылығы субъектілерінің қоғамдық бірлестіктерін аккредиттеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді, оларды аккредиттеуді жүргізеді;

      224) аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін алып қою лимиттерін, балық ресурстары мен басқа да су жануарларын алып қою лимиттерін әзірлейді және бекітеді;

      225) жануарлар дүниесі объектілерін алып қою квоталарын бөлу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      226) халықаралық және республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      227) балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) олардың учаскелерін кәсіпшілік балық аулауды, әуесқойлық (спорттық) балық аулауды, көлде тауарлы балық өсіру шаруашылығын, тор қоршамада балық өсіру шаруашылығын жүргізу үшін су айдындарына және (немесе) учаскелеріне жатқызу өлшемшарттарын айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      228) мемлекеттік монополия субъектісінің бекіре тұқымдас балық түрлерінің өнімін қайта өңдеу кезінде қалдықтар, ысыраптар және шикізат шығыстары нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      229) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерін, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдарды және мамандандырылған ұйымдарды материалдық-техникалық құралдармен жарақтандыру нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      230) су айдындарын халықаралық және республикалық маңызы бар сулы-батпақты алқаптарға жатқызу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      231) аң аулау, балық аулау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      232) аңшылық шаруашылығын жүргізу қағидаларын және балық шаруашылығын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      233) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшерін әзірлейді және бекітеді;

      234) мемлекеттік монополия субъектісі болып табылатын мемлекеттік кәсіпорынның табиғи мекендеу ортасынан алып қойылған бекіре тұқымдас балық түрлерін және олардың уылдырығын өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      235) акваөсіру (балық өсіру) өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды, сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіруді дамытуды субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      236) инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу жөніндегі субсидиялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      237) жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      238) жануарлар дүниесін мемлекеттік қорғау туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      239) жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеулер мен тыйым салуларды белгілеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      240) жануарлар дүниесін мемлекеттік есепке алуды, оның кадастры мен мониторингін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      241) зоологиялық коллекцияларды жасау және мемлекеттік есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      242) аң аулау және балық аулау объектілері болып табылатын жануарлардың бағалы түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      243) жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін және Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын жануарлардың түрлерін еріксіз және жартылай ерікті жағдайларда ұстау, өсіру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      244) аң аулауда пайдаланылатын аушы жыртқыш құстарды есепке алуды жүргізу және тіркеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      245) жануарлар дүниесін пайдалануға биологиялық негіздеме дайындау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      246) жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспектор актілерінің нысандарын, оларды жасау және беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      247) айырым белгілері бар нысанды киім (погонсыз) үлгілерін, оны киіп жүру тәртібін және онымен жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдарын, сондай-ақ жануарлар дүниесін тікелей қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар жұмыскерлерін қамтамасыз ету нормаларын әзірлейді және бекітеді;

      248) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелерін және Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасын бұзудан келтірілген зиянды өтеу мөлшерін айқындау, сондай-ақ балық ресурстары мен басқа да су жануарларына шаруашылық қызметі нәтижесінде келтірілетін және келтірілген, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды өтеу мөлшерін есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      249) аңшы, балықшы және қорықшы куәліктерінің нысаны мен оларды беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      250) аңшылық, балық шаруашылықтарын жүргізуге арналған шарттардың үлгі нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      251) аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерін дамыту жоспарының үлгі нысанын әзірлейді және бекітеді;

      252) су тарту және ағызу құрылыстарының балық қорғау құрылғыларына қойылатын талаптарды әзірлейді және бекітеді, оларды орнатуды келіседі;

      253) ғылыми ұйымның ұсынымдары негізінде балық шаруашылығы су айдындарына балық жіберу жоспарын әзірлейді және бекітеді;

      254) уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тыйым салынған, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерде су көлігі қозғалысының тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      255) ішкі және сыртқы нарықтарда сауда жасау үшін бекіре тұқымдас балық түрлерінің уылдырығын таңбалау тәртібін, сыртқы нарықта бекіре тұқымдас балық түрлерінің уылдырығымен сауда жасауға арналған таңба нысанын әзірлеп, бекітеді және ішкі нарықта оны сату үшін таңба беруді жүзеге асырады;

      256) аңшылық шаруашылықтары, өсімін молайту учаскелері мен тынығу аймақтары, балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелері шекаралары аншлагтарының үлгілерін, сондай-ақ аң аулауға және балық аулауға тыйым салынған мерзімдер мен орындарды, балық ресурстарын және басқа да су жануарларын аулауды есепке алу журналының (кәсіпшілік журналының) нысанын әзірлейді және бекітеді;

      257) Қазақстан Республикасының аумағында шаруашылықішілік аңшылықты ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      258) Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар түрлерін есепке алуды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      259) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның I және II қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асырады;

      260) балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтама нысанын әзірлейді және бекітеді;

      261) аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерін дамыту жоспарының үлгі нысанын әзірлейді және бекітеді;

      262) аңшылық минимумды әзірлейді және бекітеді;

      263) аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастығының аңшылық минимумы бойынша емтихан өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      264) республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғат ескерткіштерінің шекараларын және аумақтарын қорғау режимінің түрін бекітеді;

      265) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларын әзірлеу, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемені түзету тәртібін бекітеді;

      266) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 43-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда жергілікті халықтың мұқтажы үшін рұқсат етілетін әуесқойлық (спорттық) балық аулау қағидаларын бекітеді;

      267) биоәртүрлілікті сақтауға және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамытуға гранттар беретін халықаралық және мемлекеттік ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар мен қорлар тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      268) заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кіретін су объектілерінде (спорттық) балық аулау, мелиорациялық аулау, ғылыми-зерттеу үшін аулау, өсімін молайту мақсатында аулау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      269) республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды және республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың және олардың аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми негiздемесінің жобаларын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      270) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік кадастрын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      271) республикалық және жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың паспорттарын әзірлеу және тіркеу (қайта тіркеу) қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      272) табиғат қорғау ұйымын басқару жоспарын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      273) жеке тұлғалардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      274) "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 43-1-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда жүзеге асырылатын мелиорациялық аулауды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      275) табиғат қорғау мекемелерінде ғылыми қызметті және ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      276) ведомствоаралық ботаникалық және зоологиялық комиссиялар туралы ережені және оның құрамын әзірлейді және бекітеді;

      277) мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, ормандардың мемлекеттік мониторингін және орман орналастыруды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді, олардың жүргізілуін қамтамасыз етеді;

      278) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен, жер қойнауын зерделеу жөніндегі уәкілетті органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен және азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша су объектілеріне жол берілетін шекті зиянды әсерлердің нормативтерін белгілейді;

      279) бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталатын ұйымдарға қойылатын талаптарды әзірлейді;

      280) бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) бөлінісінде су пайдалану лимиттерін бекітеді;

      281) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген жер үсті көздеріндегі су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу әдістемесін бекітеді;

      282) су объектілерін және ауызсумен жабдықтау көздерін пайдалану режимін бекітеді;

      283) гидромелиорациялық жүйелер мен су шаруашылығы құрылыстарын паспорттауды жүргізу тәртібін, сондай-ақ паспорттың нысанын белгілейді;

      284) су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізу шарттарын келісу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      285) республикалық маңызы бар сауықтыру мақсатындағы су объектілерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      286) су объектілеріне жол берілетін шекті зиянды әсерлердің нормативтерін әзірлеу және бекіту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      287) тікелей су объектілерінде орналасқан су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      288) су шаруашылығы, гидромелиорациялық жүйелер мен құрылыстарды пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      289) Қазақстан Республикасының Үкіметіне республикалық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының тізбесін айқындау жөнінде ұсыну енгізеді;

      290) бөгеттерді декларацияланатын бөгеттерге жатқызу өлшемшарттарын айқындайтын қағидаларды және бөгеттің қауіпсіздігі декларациясын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      291) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздік өлшемшарттарын, су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздік өлшемшарттарын айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      292) гидротехникалық құрылыстар мен негізгі жабдықтарды көпфакторлы зерттеп-қарауды орындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      293) суларды мемлекеттік есепке алуды және оларды пайдалануды, мемлекеттік су кадастрын және су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізу тәртібін айқындайды, суларды және оларды пайдалануды мемлекеттік есепке алуды, мемлекеттік су кадастрын және су объектілерінің мемлекеттік мониторингін жүргізуді жүзеге асырады;

      294) су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін айқындайды;

      295) пайдалы қазбалар жатқан аумақтарда құрылыс салуға рұқсат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      296) геологиялық барлау кезеңділігінің қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      297) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі жобалау құжаттарын жасау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді;

      298) мемлекеттің меншігіндегі, сондай-ақ оның иеленуі мен пайдалануындағы геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйеге келтіру, жинақтап қорыту және беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      299) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу нәтижесінде алынған геологиялық ақпаратты және оның жеткізгіштерін сақтау және есепке алу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      300) жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған лицензияларды беруге өтініштер беру және оны қарау тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      301) жер қойнауына мемлекеттік сараптама жүргізу тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      302) жер қойнауын сараптау жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы ережені және оның құрамын әзірлейді және бекітеді;

      303) геологиялық есептің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      304) Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы ережені және оның құрамын әзірлейді және бекітеді;

      305) пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі өңіраралық комиссиялар туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      306) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша жер қойнауы кеңістігін пайдалану жобасын жасау жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      307) тиісті координаттары мен жеке кодтары бар блоктарды сәйкестендіру карталарын әзірлейді және бекітеді;

      308) мемлекеттік жер қойнауы мониторингін жүзеге асыру қағидаларын айқындайды;

      309) жер қойнауын пайдаланушылардың уәкілетті органға нормаланатын ысыраптар туралы деректерді ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      310) жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі есептердің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      311) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын жүргізу және пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу бойынша ақпарат ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      312) геологиялық есепке мемлекеттік сараптама жүргізу тәртібін айқындайды;

      313) құпия болып табылмайтын геологиялық ақпаратқа, сондай-ақ жер қойнауын пайдалануға өзі берген лицензиялар туралы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

      314) жер қойнауы кеңістігін пайдалануға лицензия алуға арналған өтініштердің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      315) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған уақыт нормалары мен бағаларды әзірлейді және бекітеді;

      316) мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасын әзірлеуге қатысады;

      317) халықаралық шарттарды іске асыруды қоса алғанда, су ресурстарын басқару, орман қатынастары, жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту, пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      318) қажет болған кезде бақылау жөніндегі іс-шараларды әзірлейді;

      319) өз құзыреті шегінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын қамтамасыз етеді;

      320) бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, азаматтық бюджетті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастырады, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді жария талқылауды жүргізеді;

      321) мемлекеттік органның қызметін бағалау туралы ақпаратты, стратегиялық жоспарлардың және аумақтарды дамыту бағдарламаларының нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы есептерді орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметін жария талқылауды жүргізеді;

      322) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Кеңсесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберілгенге дейін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің әзірленген жобаларын түсіндірме жазбаларымен және оларға салыстырма кестелермен (заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастырады;

      323) өзінің құрылымдық және аумақтық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдары мен ұйымдарының, лауазымды адамдарының мемлекеттік орган қабылдаған шешімдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауына ішкі бақылауды жүзеге асырады;

      324) өз құзыреті шегінде "Ұлттық қауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ұлттық қауiпсiздiк, "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес мемлекеттік құпияларды қорғау, "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабына сәйкес азаматтық қорғау, "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актiлерінiң сақталуын қамтамасыз етедi;

      325) тиісті мемлекеттік басқару саласында жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру үшін жауаптылықта болады, сондай-ақ жұмылдыру органдарының жұмыскерлеріне олардың өздеріне жүктелген міндеттерді орындауы үшін қажетті жағдайлар жасайды;

      326) өз құзыреті шегінде азаматтық қорғау іс-шараларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

      327) төтенше жағдайлар туындауының алдын алу және оларды жою, олар туындаған жағдайда нұқсан мен ысыраптың мөлшерін азайту, сондай-ақ төтенше жағдайларда объектілердің жұмыс істеуінің орнықтылығы мен қауіпсіздігін арттыру жөнінде жедел шаралар қабылдайды;

      328) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және өткізу бойынша ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

      329) ең озық қолжетімді техникалар жөнінде оларды қолданудың барлық салалары бойынша қорытындыларды 2023 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей бекітуді қамтамасыз етеді;

      330) технологияларды "жасыл" технологиялар ретінде тану қағидаларын әзірлейді;

      331) "жасыл" облигациялар және "жасыл" кредиттер арқылы қаржыландыруға жататын "жасыл" жобалардың сыныптамаларын (таксономияларын) әзірлейді;

      332) қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған өңдеу саласындағы жобаларды одан әрі қаржыландыру үшін дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке және/немесе ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымды қаржыландыру қағидалары мен шарттарын келіседі;

      333) қайтарымдылық шарттарында қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі объектілер құрылысын қаржыландыру не қоса қаржыландыру қағидалары мен шарттарын әзірлейді;

      334) қауіпті және басқа да қалдықтарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиттеу қағидаларын әзірлейді;

      335) Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағының шекарасын белгілеу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын әзірлейді;

      336) озонды бұзатын заттарды және құрамында солар бар өнімдерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан осы мемлекеттерге әкетуге рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      337) экономиканың реттелетін секторларындағы бенчмарктер тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      338) парниктік газдардың шығарылуы мен сіңірілуін мемлекеттік түгендеудің толықтығына, ашықтығына және анықтығына бақылау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      339) валидация және верификация жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      340) озонды бұзатын заттарды түгендеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      341) озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге, озонды бұзатын заттарды тасымалдауға, сақтауға, рекуперациялауға, қалпына келтіруге, кәдеге жаратуға рұқсаттар беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      342) озонды бұзатын заттармен жұмыс істеу жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      343) озонды бұзатын заттардың мемлекеттік кадастрын жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      344) ауыр металдар эмиссияларын есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      345) төзімді органикалық ластағыш заттар эмиссияларын есептеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      346) жобадан кейінгі талдау жүргізу қағидаларын және жобадан кейінгі талдау нәтижелері бойынша қорытынды нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      347) қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      348) мемлекеттік климаттық кадастрды жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік климаттық кадастр деректерінің құрамын және мемлекеттік органдарға, өзге де ұйымдар мен жеке тұлғаларға оның деректерін беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      349) мемлекеттік гидрометеорологиялық қорды жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      350) ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің ақпарат беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      351) стационарлық байқау пункттері және мемлекеттік байқау желісінің атмосфераның ластану жай-күйін байқау пункттері туралы ережені әзірлейді және бекітеді;

      352) жерді неғұрлым құнды жерден құндылығы төменіне ауыстыру, консервациялау, сондай-ақ экологиялық зілзала аймағына немесе төтенше экологиялық жағдай аймағына жатқызу қажеттігін айқындау мақсатында оны бағалаудың экологиялық өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      353) атмосфералық ауаға жол берілетін антропогендік әсер ету нормативтерін айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      354) су объектілеріне жол берілетін антропогендік әсер ету нормативтерін айқындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      355) күкіртті карталарда ашық түрде күкіртті орналастыру нормативтерінің жобасын әзірлеу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      356) жол берілетін жиынтық антропогендік жүктеме нормативтерін әзірлеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      357) қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      358) I және II санаттағы объектілерді өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу, ішкі есепке алуды жүргізу, өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша мерзімді есептерді қалыптастыру және ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      359) қоршаған ортаға әсер ету туралы қабылданған декларациялар бойынша жиынтық деректер нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      360) биоәртүрлілік шығынының орнын толтыруды орындау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      361) қабылданған қаржылық қамтамасыз етуді есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      362) I санаттағы объектіні пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қаржылық қамтамасыз ету мөлшерін айқындау әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      363) кепілдік, банктік салым кепілін, мүлік кепілін беру және сақтандыру ұсыну туралы өтініштің нысандарын әзірлейді және бекітеді;

      364) I санаттағы объектіні пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қаржылық қамтамасыз ету ретінде ұсынылатын кепілдіктердің үлгі нысанын әзірлейді және бекітеді;

      365) I санаттағы объектіні пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қаржылық қамтамасыз ету ретінде банктік салым кепілінің үлгі шартын әзірлейді және бекітеді;

      366) I санаттағы объектіні пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қаржылық қамтамасыз ету ретінде мүлік кепілінің үлгі шартын әзірлейді және бекітеді;

      367) сыртқы тәуелсіз сарапшыларды, оның ішінде оларға қойылатын біліктілік өлшемшарттарын тарту қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      368) шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерінің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      369) жиынтық экологиялық пайдаға талдау жүргізу әдістемесін әзірлейді және бекітеді;

      370) мұнайдың Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында авариялық төгілуін жою үшін диспергенттер мен хердерлерді диспергенттер мен хердерлер тізбесіне қосу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      371) қалдықтарды басқару саласындағы кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімін жүргізу қағидаларын бекітеді;

      372) тау-кен өндіру өнеркәсібінің қалдықтарын басқару кезінде ірі экологиялық оқиғаларды болғызбау бағдарламасын, сондай-ақ осындай оқиғаларға ден қоюдың ішкі жоспарын әзірлеу қағидаларын бекітеді;

      373) қалдықтардың жекелеген түрлерін басқару саласындағы ұлттық стандарттардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      374) қалдықтарды бөлек жинауға, оның ішінде техникалық, экономикалық және экологиялық орындылығы ескеріле отырып, міндетті бөлек жинауға жататын қалдықтардың түрлеріне немесе топтарына (түрлерінің жиынтығына) қойылатын талаптарды бекітеді;

      375) қалдықтарды бөлек жинауға, оның ішінде міндетті түрде бөлек жинауға жататын қалдықтардың түрлеріне немесе топтарына (түрлерінің жиынтығына) қойылатын талаптарына сәйкес және техникалық, экономикалық және экологиялық тұрғыдан орындылығын ескере отырып айқындайды;

      376) жабайы жануарлардың тіршілік ету өнімдерін алу мақсатында оларды пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      377) сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерге жатқызылған жануарлардың қырылу жағдайларын тергеп-тексеру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      378) қолайсыз метеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратты, осындай ақпараттың құрамы мен мазмұнына қойылатын талаптарды, оны жариялау және мүдделі тұлғаларға беру тәртібін әзірлейді және бекітеді;

      379) газдарды тазарту қондырғыларын пайдалану қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      380) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша тарихи ластанудың жекелеген объектілерін анықтау және бағалау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

      381) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жекелеген объектілерге қатысты тарихи ластануды жою жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

      382) тарихи ластануды жою бойынша жұмыстар жүргізілген басым объектілерді айқындайды, сондай-ақ тарихи ластану объектілерін санаттау нәтижелері бойынша өзге де кезек күттірмейтін шаралар қабылдайды;

      383) монополияға қарсы органмен келісу бойынша мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін және (немесе) өткізетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын белгілейді;

      384) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының кейінгі ұлттық салымдарын әзірлейді;

      385) көлік құралдарында қауіпті қалдықтарды тасымалдау қағидалары мен нормаларын, көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті орган бекітетін тиеу-түсіру жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар мен экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі басқа да талаптарды келіседі;

      386) қысқа мерзімді немесе орта мерзімді перспективада қоршаған орта үшін елеулі теріс салдарлар туғызатын немесе халықтың өміріне және (немесе) денсаулығына, сондай-ақ қоршаған орта үшін қатер төндіретін жабық (пайдаланудан шығарылған, жойылған) және қараусыз (иесіз) қалған тау-кен өндіру өнеркәсібінің қалдықтарын жинау объектілерінің тізілімін жүргізуді ұйымдастырады;

      387) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын жануарларды Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсаттар беруді жүзеге асырады;

      388) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілетін генетикалық түрлендірілген өнімдердің тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      389) экологиялық рұқсаттар мен қоршаған ортаға әсер ету туралы декларациялардың тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      390) ішкі есепке алуды жүргізу, өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының қоршаған ортасы және табиғи ресурстары туралы ұлттық деректер банкіне электрондық нысанда мерзімді есептерді қалыптастыру және ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      391) қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      392) реттеушілік әсерге жүргізілген талдау нәтижесін Министрліктің ресми интернет-ресурсында орналастырады;

      393) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 132-бабының 2-тармағына сәйкес тексерілетін субъектілер қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан байқауды және тексеруді жүзеге асырады;

      394) тиісті салада мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      395) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 141-бабының 2 және 3-тармақтарында, 143-бабының 1-тармағында көзделген нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ тексерулер жүргізудің жартыжылдық графиктерін әзірлейді;

      396) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізеді;

      397) мемлекеттік бақылау мен қадағалау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

      398) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес лицензиялауға жататын жекелеген қызмет түрлерін немесе әрекеттерді лицензиялауды жүзеге асырады;

      399) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша акциялардың мемлекеттік пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену және пайдалану құқықтарын, сондай-ақ республикалық мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерге қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылық ету жөніндегі уәкілетті органның функцияларын жүзеге асырады;

      400) Қазақстан Республикасының атынан жасалатын Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бойынша міндеттемелерді орындайды;

      401) реттелетін салаларда рұқсаттық бақылауды жүзеге асырады;

      402) қауіпті қалдықтардың экспорты мен импортына лицензия береді;

      403) озонды бұзатын заттарды және құрамында солар бар өнімдерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді және Қазақстан Республикасының аумағынан осы мемлекеттерге әкетуді лицензиялауды жүзеге асырады;

      404) мыналарға:

      экологиялық рұқсаттар беру рәсімі шеңберінде I санаттағы объектілерді салу және (немесе) пайдалану жөніндегі жобалау құжаттамасына, сондай-ақ кешенді экологиялық рұқсаттарды қайта қарау рәсіміне;

      операторлар оларды ерікті түрде алған жағдайда кешенді экологиялық рұқсаттар беру рәсімі шеңберінде II санаттағы объектілерді салу және (немесе) пайдалану жөніндегі жобалау құжаттамасына;

      Қазақстан Республикасы Экология кодексінің 87-бабы бірінші бөлігінің 3) – 8) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік экологиялық сараптама объектілеріне қатысты мемлекеттік экологиялық сараптаманы ұйымдастырады және жүргізеді;

      405) апелляциялық комиссия туралы ережені және құрамын бекітеді;

      406) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органды апелляциялық комиссияның тексеруі нәтижелері туралы актіге шағымды шағым жасалған мәселелер шегінде қарайды;

      407) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларын келіседі;

      408) экологиялық рұқсаттар береді, қоршаған ортаға әсер ету туралы декларациялар ұсынады;

      409) озонды бұзатын заттарды және құрамында солар бар өнімдерді Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан осы мемлекеттерге әкетуге рұқсаттар береді;

      410) Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы талаптарының бұзылуына байланысты жеке және заңды тұлғалардың рұқсаттарын, қорытындыларын, лицензияларын және басқа да рұқсат беру құжаттарын кері қайтарып алу, олардан айыру және олардың қолданысын тоқтата тұру жөнінде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шараларды қабылдайды;

      411) кешенді экологиялық рұқсаттар береді;

      412) өндірістік және басқа да сарқынды суларды белгіленген нормативтерге дейін тазалаған жағдайда осындай суларды теңізге ағызу үшін рұқсаттар береді;

      413) өз құзыреті шегінде табиғи ресурстарды пайдалану саласында лицензиялар, рұқсаттар, шарттар (келісімшарттар) беруді келіседі;

      414) озонды бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге, құрамында озонды бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге, озонды бұзатын заттарды тасымалдауға, сақтауға, рекуперациялауға, қалпына келтіруге, кәдеге жаратуға рұқсаттар береді;

      415) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен экологиялық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

      416) жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз етуді, оның ішінде:

      Қазақстан Республикасы Экология кодексінің қоршаған ортаны қорғау саласындағы ережелерінің сақталуын;

      ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы экологиялық талаптардың сақталуын;

      жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды консервациялау және олардың салдарын жою, бүлінген жерлерді рекультивациялау кезінде экологиялық талаптардың сақталуын;

      өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің орындалуын;

      өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының осы Кодексте айқындалған талаптарды орындауын;

      біліктілік талаптарының және қоршаған ортаны қорғау саласындағы лицензияланатын қызмет түрлерін, сондай-ақ өзіне қатысты хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті жүзеге асыру қағидаларының сақталуын;

      жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі талаптарын сақтауын мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге асырады;

      417) өз құзыретіне сәйкес Қазақстан Республикасының су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      418) өз құзыреті шегінде су қорғау аймақтары мен белдеулеріндегі шаруашылық қызмет режиміне қойылатын талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      419) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасы талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      420) әкімшілендірілетін қондырғылардың парниктік газдардың квоталанатын шығарындыларының көлемін бақылауды жүзеге асырады;

      421) шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалардың міндетті экологиялық сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндеттерді орындауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      422) полигондарда қалдықтарды орналастыруға және полигондарды күтіп-ұстауға қойылатын талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      423) тиісті зертханалық практика саласындағы нормативтік-әдістемелік базаны әзірлейді (әзірлеуге қатысады);

      424) сәйкестікті растау жөніндегі органдарды және сәйкестікті міндетті растауға жататын өнім жөніндегі зертханаларды құру, жаңғырту және жарақтандыру жөнінде ұсыныстар дайындауды жүзеге асырады;

      425) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша құзыретіне кіретін мәселелер бойынша техникалық регламенттерді әзірлейді, бекітеді, олардың күшін жояды, тоқтата тұрады, сондай-ақ техникалық регламенттерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;

      426) техникалық регламенттерді, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлейді және орындайды;

      427) белгіленген құзырет шеңберінде тиісті техникалық регламенттер талаптарының сақталуын Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалған тәртіппен мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

      428) Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемаларын, аумақты дамытудың өңіраралық схемаларын, қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемаларын және экологиялық дәліздердің аумағын қозғайтын өзге де қала құрылысы құжаттамасын келісуді жүзеге асырады;

      429) сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы уәкілетті орган айқындайтын кемелерден ластануды болғызбау жөніндегі қағидаларды келіседі;

      430) өтініш берушіге жер қойнауы кеңістігін пайдалануға лицензия береді;

      431) мемлекеттің меншігіндегі, сондай-ақ оның иелігі мен пайдалануындағы геологиялық ақпаратты есепке алады, сақтайды, жүйелейді, жинап қорытады және ұсынады;

      432) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған лицензиялар және жер қойнауы кеңістігін пайдалануға арналған лицензиялар шарттарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      433) жер қойнауына мемлекеттік сараптама жүргізу қағидаларын, жер қойнауын сараптау жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы ережені әзірлейді;

      434) тарихи шығындардың мөлшерін, геологиялық ақпараттың құны мен алу шарттарын айқындайды;

      435) кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, геологиялық және тау-кендік бөлулерді береді;

      436) мемлекеттік жер қойнауы қорының бірыңғай кадастрын жүргізеді;

      437) пайдалануға берілетін жер қойнауы учаскелерінің шекараларын айқындау, геологиялық ақпаратты пайдалану және "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген басқа да мәселелер бойынша құзыретті органмен өзара іс-қимыл жасайды және үйлестіреді;

      438) геологиялық есепке мемлекеттік сараптама жүргізуді ұйымдастырады;

      439) жерасты сулары бөлігінде мемлекеттік су кадастрын жүргізуге қатысады;

      440) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсаттарды облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органымен келіседі;

      441) жеке және заңды тұлғалар жүргізетін, су объектілерінің сарқылуын болғызбауға бағытталған су қорғау іс-шараларын келіседі;

      442) су объектілерінің жай-күйіне әсер ететін объектілерді салуға, реконструкциялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, қайта бейіндеуге), пайдалануға, консервациялауға, жоюға (кейіннен кәдеге жаратуға) қорытындылар береді;

      443) жер қойнауын геологиялық зерттеуге және оның кеңістігін пайдалану үшін жер қойнауын пайдалану құқығын береді;

      444) қатты пайдалы қазбалардың ресурстарын бағалау туралы есепте ресурстардың "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 121-бабына сәйкес бұрын бекітілген өнеркәсіптік санаттар қорларының жиырма бес пайызынан аса азайтылуының негізділігін растайды;

      445) мәлімделген жер қойнауы учаскесінде кең таралған пайдалы қазбалар болып табылмайтын пайдалы қатты қазбалар ресурстарының немесе ресурстар перспективасының жоқтығын растайтын геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері туралы есептің мемлекеттік сараптама қорытындыларын береді;

      446) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының елді мекендерді, өнеркәсіптік кешендерді және (немесе) басқа да шаруашылық объектілерін жобалау және салу кезінде алдағы құрылыс салу учаскесі астындағы жер қойнауында пайдалы қазбалардың жоқ немесе олардың аз мөлшерде екендігі туралы оң қорытындысын келіседі;

      447) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының пайдалы қазбалар жатқан аумақтарда құрылыс салуға рұқсаттарын келіседі;

      448) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастырады және жүргізеді;

      449) жер қойнауын геологиялық зерттеу және оның кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды реттейді;

      450) жер қойнауын геологиялық зерттеу, сондай-ақ оның кеңістігін пайдалану жөніндегі операцияларды мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      451) Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамасының геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, оның сақталуы мен дәйектілігі жөніндегі талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      452) техногендік минералдық түзілімдерді орналастырудың қолданыстағы объектілерін мемлекеттік есепке алуды ұйымдастырады және жүргізеді;

      453) жер қойнауының, геологиялық ақпаратты жинау мен жинақтап қорытудың мемлекеттік мониторингін жүзеге асырады;

      454) өздігінен төгілетін иесіз гидрологиялық және авариялық мұнай-газ ұңғымаларын жоюды және консервациялауды жүзеге асырады;

      455) мемлекеттік органдарға пайдалы қазбалар қорларын мемлекеттік есепке алу жөніндегі ақпаратты ұсынады;

      456) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімін жүргізеді;

      457) геологиялық ақпаратты жариялау немесе оған ашық қолжетімділік беру арқылы оны ашады;

      458) жер қойнауын пайдаланушының геологиялық ақпараттың сынамалар түріндегі табиғи жеткізгіштерін иеліктен шығаруына және (немесе) сынамаларды Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге әкетуіне рұқсаттар береді;

      459) жер қойнауын пайдаланушылар ұсынатын нормаланатын ысыраптар туралы деректер негізінде жүзеге асырылатын қатты пайдалы қазбаларды өндіру кезіндегі ысыраптардың есебін жүргізеді;

      460) ұңғымадан көмірсутектердің ағымын құжатпен растап алу арқылы, оның ішінде оған қабатты сынағышпен сынамалау және (немесе) мұнай-газ қанықтылығына коллектор-жынысты зертханалық зерттеу жүргізу кезінде жаңа кенжатынның (кенжатындар жиынтығының) ашылғанын растайды;

      461) жер қойнауын геологиялық зерттеуге берілген лицензиялар бойынша жерасты суларына арналған іздестіру-бағалау жұмыстарының жобаларына өзгерістерді келіседі;

      462) жерасты сулары учаскелері қорларына мемлекеттік сараптаманы ұйымдастырады және жүргізеді;

      463) ұңғымаларды, технологиялық бірліктерді қабылдайды және жер қойнауын пайдаланушының теңгеріміне береді;

      464) жер қойнауының мемлекеттік мониторингін жүзеге асыру қағидаларын айқындайды;

      465) жер қойнауы кеңістігін пайдаланудың салдарын жою актісіне қол қою жөнінде комиссия құрады;

      466) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген құзыреті шегінде мемлекеттік орман қорын иеленуді және пайдалануды жүзеге асырады;

      467) ормандарды күзетуді, қорғауды, молықтыру мен орман өсіруді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, өзінің функционалдық қарауындағы мемлекеттік орман қоры аумағында орман пайдалануды реттейді;

      468) орман қорының жай-күйін, күзетілуін, қорғалуын, пайдаланылуын, ормандардың молықтырылуын және орман өсіруді мемлекеттік бақылау мен қадағалауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      469) ормандарды зиянкестер мен аурулардан қорғау жөнiндегi iс-шаралардың орындалуына, орман зиянкестерi мен аурулары ошақтарының пайда болуының, таралуының алдын алу жөнінде қолданылған шаралардың уақтылығына, осы ошақтарды, табиғи және антропогендік сипаттағы қолайсыз әсерлерден екпелердің әлсіреуін және қурап-солып қалуын есепке алу мен болжаудың дәлме-дәлдігіне мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      470) кеспеағаштардың бөлінуін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      471) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату және ағаш кесу қағидаларының, орман пайдаланудың өзге де қағидаларының сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      472) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман тұқымдары аудандастырылуының, орман тұқымдарын дайындау, өңдеу, сақтау мен пайдалану және олардың сапасын бақылау қағидаларының сақталуын, питомниктер шаруашылығының жүргізілуін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      473) орман қоры жерлерінің олардың нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланылуын және осы жерлердің қорғалуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      474) құрылыс жұмыстары, пайдалы қазбаларды өндіру, коммуникацияларды тарту және орман шаруашылығын жүргізуге және орман пайдалануға байланысты емес өзге де жұмыстарды орындау кезінде мемлекеттік орман қорын пайдалану тәртібінің сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      475) мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі есептік кеспеағаш аймағын және ағаштың кесілетін жасын әзірлеу мен бекітуді қамтамасыз етеді;

      476) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген қағидаттарға сәйкес ормандарды күзету, қорғау, молықтыру, орман өсіру және орман пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      477) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының орман шаруашылығымен айналысатын құрылымдық бөлімшесі басшысының, сондай-ақ орман мекемелері мен табиғатты қорғау ұйымдары басшыларының орман қорының жай-күйі, оны күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру мәселелері жөніндегі есептерін тыңдайды;

      478) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдалану құқығын, сондай-ақ өзінің қарауындағы ормандардың жай-күйі мен молықтырылуына қауіп төндіретін жұмыстарды тоқтата тұрады, шектейді, тоқтатады;

      479) орман қорын күзету, қорғау және пайдалану, ормандарды молықтыру мен орман өсіру, орман селекциясы мен орман тұқым шаруашылығы саласында ғылыми-техникалық даму бағыттарын айқындайды, ғылыми зерттеу мен жобалау-іздестіру жұмыстарын ұйымдастырады;

      480) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілді және атқарушы органдары өкілдерінің қатысуымен өзінің қарамағындағы мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру жөнінде тендерлер ұйымдастырады және өткізеді;

      481) Қазақстан Республикасының орман заңнамасы, Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды;

      482) Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнамасын, жануарлар дүниесін қорғау, молықтыру және пайдалану, Қазақстан Республикасының орман заңнамасын бұзушылықтар анықталған кезде жеке және заңды тұлғалардың қызметін тоқтата тұрады;

      483) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орман шаруашылығымен айналысатын жергілікті атқарушы органдарын, сондай-ақ орман мекемелері мен табиғатты қорғау ұйымдарын орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру мәселелері бойынша үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асырады;

      484) орман орналастыру жобаларын бекітеді;

      485) мемлекеттік орман қоры учаскелерінде сүректі түбірімен босату қағидаларына сәйкес мемлекеттік орман қоры аумағында ағаш кесудің жыл сайынғы көлемін қалыптастырады және бекітеді;

      486) орман тұқымдарын аудандастыруды әзірлейді және бекітеді;

      487) орман ресурстары сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мәдени, туристік және спорттық мақсаттар, аңшылық шаруашылығының мұқтаждары жанама орман пайдалану үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген, өзінің қарауындағы мемлекеттік орман қоры жерлерінде орман пайдаланушыларға құрылыс объектілері үшін учаскелер береді;

      488) Қазақстан Республикасының орман заңнамасын бұзудан келтірілген зиянның мөлшерін есептеу үшін базалық мөлшерлемелерді әзірлейді;

      489) ұзақ мерзімді орман пайдалану кезінде орман пайдаланушылар әзірлейтін өртке қарсы іс-шаралар жоспарларына қойылатын талаптарды айқындайды;

      490) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орман шаруашылығымен және ерекше қорғалатын табиғи аумақтармен айналысатын жергілікті атқарушы органдарын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      491) ормандардың тозу немесе құрып кету қаупі төнген кезде мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ағаш кесуге тыйым салу туралы шешім қабылдайды;

      492) мемлекеттік органдардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы қызметін салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;

      493) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      494) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ормандарындағы күзет режимдерінің сақталуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды тексерулер арқылы жүзеге асырады;

      495) республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды, республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын тарату және олардың аумақтарын азайту жөніндегі тәртіпті әзірлейді және ұсыныстар енгізеді;

      496) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің қарауындағы заңды тұлға мәртебесі бар республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар көрсететін қызметтер үшін тарифтердің мөлшерін бекітеді;

      497) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелерді бекітеді;

      498) табиғатты қорғау ұйымының рәміздерін (эмблемалары мен туын), сондай-ақ табиғатты қорғау мекемесінің рәміздерін (эмблемасы мен туын) әзірлеу және пайдалану тәртібін бекітеді;

      499) заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың құрамына кіретін, су объектілерінде балық аулау көлемдерін бекітеді;

      500) өздерінің қарауындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жай-күйі, оларды күзету, қорғау, пайдалану және қаржыландыру мәселелері бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың есептерін қарайды;

      501) өзінің қарауындағы республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, экологиялық дәліздерді құру мен кеңейту жөніндегі жаратылыстану-ғылыми және техникалық-экономикалық негіздемелердің жобаларын әзірлеуді ұйымдастырады және оларды бекітеді;

      502) өзінің қарауындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға басшылықты жүзеге асырады, оларды күзетуді, қорғауды және қалпына келтіруді, сондай-ақ ғылыми зерттеулер жүргізуді қамтамасыз етеді;

      503) республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда ғылыми қызметті ұйымдастырады;

      504) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік кадастрын жүргізеді;

      505) өздерінің қарауындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мен мемлекеттік табиғи-қорық қоры объектілерінің жай-күйін, күзетілуін, қорғалуын және пайдаланылуын мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      506) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемаларын, аумақты дамытудың өңіраралық схемаларын, қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемаларын және өзге де қала құрылысы құжаттамасын келіседі;

      507) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыреті шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді жүзеге асырады;

      508) Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның күші қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына импорттауға, Қазақстан Республикасының аумағынан экспорттауға және (немесе) кері экспорттауға рұқсаттар беруді жүзеге асырады;

      509) интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру мақсатында аулауды, өсімін молайту мақсатында аулауды, балықтың қырылу қаупі бар су айдындарында және (немесе) учаскелерінде аулауды жүзеге асырады және (немесе) ұйымдастырады, сондай-ақ бақылау үшін аулауды жүзеге асырады;

      510) жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды, будандастыруды жүргізуге рұқсаттар береді;

      511) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында ғылыми зерттеулер мен жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады және (немесе) қамтамасыз етеді;

      512) жануарлар дүниесін мемлекеттік есепке алуды, оның кадастры мен мониторингін жүргізуді ұйымдастырады;

      513) балықтардың қырылуына сөзсіз әкеп соғатын қырылу қаупі туындаған және су объектілеріне немесе олардың бөліктеріне ағымдағы балық шаруашылық мелиорациялауды жүргізу жолымен мұндай қатердің бетін қайтару мүмкін болмаған жағдайларда ғылыми ұсынымдар негізінде балықтарды мелиорациялық аулау туралы шешім қабылдайды;

      514) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      515) су тарту және ағызу құрылыстарын балық қорғау құрылғыларының бар-жоғына және олардың белгіленген талаптарға сәйкестігіне қарап-тексеруді жүзеге асырады;

      516) зоологиялық коллекциялар тізілімін жүргізеді, интернет-ресурста орналастырады және тоқсан сайын жаңартады;

      517) жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүзеге асыру тәртібінің сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      518) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын айқындау мақсатында жануарлар дүниесін пайдаланушылардың қызметін тексереді;

      519) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласында мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      520) аңшылық, балық шаруашылығын жүргізу қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      521) аң аулау және балық аулау қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      522) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы нормалар мен нормативтердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      523) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      524) жануарлар дүниесін пайдалануға белгіленген шектеулер мен тыйымдардың сақталуын бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      525) биологиялық негіздеменің негізінде бекітіліп берілген балық шаруашылығы су айдынындағы және (немесе) учаскесіндегі балық шаруашылығы мелиорациясын, балық ресурстарының және басқа да су жануарларының кәсіпшілік қорының деректерін жыл сайын түзетуді келіседі;

      526) "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 17-бабының 1 және 2-тармақтарында көрсетілген шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыратын субъектілер әзірлейтін техникалық-экономикалық негіздемені және жобалау-сметалық құжаттаманы келіседі;

      527) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан жабайы тірі жануарларды, оның ішінде сирек кездесетіндерін және құрып кету қаупі төнгендерін әкетуге қорытынды (рұқсат беру құжатын) береді;

      528) балық шаруашылығы су айдындарының резервтік қорында және (немесе) учаскелерінде және аңшылық алқаптарда жануарлар дүниесінің өсімін молайту мен мемлекеттік есепке алуды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

      529) балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде балық аулауға тыйым салынған кезеңде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған орындарда қозғалтқыштары қосылған су көлігінің барлық түрлерінің жүруін келіседі;

      530) жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға шектеулер мен тыйымдар енгізу туралы шешім қабылдайды, тиісті ғылыми ұйымдар берген, мемлекеттік экологиялық сараптамаға жататын биологиялық негіздеме негізінде оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін белгілейді;

      531) халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарының балық шаруашылығы учаскелерін бекітіп беру жөнінде конкурс өткізеді;

      532) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы жергілікті атқарушы органдарды мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

      533) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша мемлекеттік заңды тұлғалар көрсететін қызметтерге кәсіптік стандарттарды әзірлеуді, бекітуді, ауыстыруды және қайта қарауды жүзеге асырады;

      534) су объектілерінің бассейндері бойынша табиғатты қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық су жіберу көлемдерін белгілейді;

      535) жер үсті су объектілері үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті органның ведомствосы бекіткен су объектілеріндегі су сапасын сыныптаудың бірыңғай жүйесі негізінде олардағы су сапасының нормативтерін әзірлейді және бекітеді;

      536) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, су ресурстарын пайдаланудың республикалық ақпараттық-талдау жүйесін құрады;

      537) су объектілері деректерінің ақпараттық дерекқорын құрады және оған барлық мүдделі тұлғалардың қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      538) Қазақстан Республикасының Су кодексінде белгіленген тәртіппен арнайы су пайдалануға рұқсат беруді, оның қолданысын тоқтата тұруды, ұзартуды және қайта ресімдеуді, сондай-ақ арнайы су пайдалану құқығын тоқтатуды жүзеге асырады;

      539) мемлекеттік су кадастрында қамтылған ақпаратқа мүдделі жеке және заңды тұлғалардың қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

      540) су шаруашылығындағы инвестициялық жобаларды дайындайды және іске асырады;

      541) елді мекендер шегінен тыс жерлерде су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласында жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді және оларға әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асырады;

      542) республикалық меншіктегі су объектілерін, су шаруашылығы құрылыстарын пайдалануды ұйымдастырады;

      543) елді мекендерден тыс жерлерде су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласында жобалау, іздестіру, ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды ұйымдастырады;

      544) орталық атқарушы органдар әзірлеген өндіргіш күштерді және экономика салаларын дамыту мен орналастыру схемаларының құрамында су ресурстарын пайдалану мен қорғаудың болжамдарын су ресурстарын пайдаланудың жол берілетін деңгейі тұрғысынан келіседі;

      545) су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын келіседі;

      546) су қорғау аймақтары мен белдеулері шекараларының, олардағы және ерекше қорғалатын су объектілеріндегі шаруашылық қызметтің белгіленген режимінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      547) трансшекаралық сулар туралы халықаралық келісімдердің шарттары мен талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      548) су тұтыну және су бұру лимиттерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      549) су тарту құрылыстарын, су шаруашылығы жүйелері мен су қоймаларын пайдалану қағидаларының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      550) су объектілерінен алынатын және оларға ағызылатын су мөлшерінің бастапқы есебін жүргізудің дұрыстығын, суды тұтыну мен ағызуды есепке алуға арналған жабдық пен аппаратураның болуын, жарамды жай-күйін және мемлекеттік аттестаттау мерзімдерінің сақталуын, су пайдаланушылардың белгіленген есептілік мерзімдерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      551) жеке және заңды тұлғалардың арнайы су пайдалануға берiлген рұқсаттарда белгiленген шарттар мен талаптарды, сондай-ақ судың зиянды әсерiне (топан су, су басу, су алу, жағалауларды бұзу және басқа да зиянды құбылыстар) қарсы күрес жөнiндегi iс-шараларды орындауын бақылауды жүзеге асырады;

      552) су объектілерін оқшауланған және бірлесіп пайдалануға берудің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      553) су объектілерін өз бетінше пайдалануға жол бермеуді бақылауды жүзеге асырады;

      554) белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау құжаттамасының болуын және оның экономика салаларының объектілерін және су объектілерін салуға, реконструкциялаудың, техникалық қайта жарақтандыруға, аз объектілерін, су қорғау аймақтары мен белдеулерін пайдалану мен қорғауға байланысты өзге де қызметіне сай келуін бақылауды жүзеге асырады;

      555) Қазақстан Республикасының су заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды;

      556) жалпы республика бойынша негізгі өзендер мен басқа да су объектілерінің бассейндері бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларын әзірлейді;

      557) бассейндік схемаларға сәйкес бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) бөлінісінде он жылдық кезеңге су пайдалану лимиттерін белгілейді;

      558) бассейндік қағидат негізінде гидрографиялық бассейннің су ресурстарын кешенді басқаруды жүзеге асырады;

      559) оң экономикалық әсерге, орынды, әділ және экологиялық орнықты су пайдалануға қол жеткізу мақсатында су қатынастары субъектілерінің су ресурстарын пайдалану жөніндегі қызметін үйлестіруді жүзеге асырады;

      560) тиiстi бассейн шегiнде су объектiлерiн қалпына келтiру мен қорғау туралы бассейндiк келiсiмдерді дайындауды және іске асыруды жүзеге асырады;

      561) бассейндер бойынша мемлекеттiк есепке алуды, мемлекеттiк су кадастрын және су объектiлерiнiң мемлекеттiк мониторингін жүргізуді жүзеге асырады;

      562) тиiстi бассейннiң су объектiлерiн ұтымды пайдалану жөнiндегi облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының жоспарларын келісуді жүзеге асырады;

      563) сулардың жай-күйiне әсер ететiн кәсiпорындардың және басқа да құрылыстардың құрылыс орнын айқындау жөнiндегi ұсыныстарды келісуді жүзеге асырады;

      564) су объектiлерiнде, су қорғау белдеулерi мен аймақтарында құрылыс, түбiн тереңдету, пайдалы қазбалар, су өсiмдiктерiн өндiру жөнiндегi жарылыс жұмыстарын, кабельдер, құбырларды және басқа да коммуникацияларды төсеу, ағаш кесу, сондай-ақ бұрғылау, ауыл шаруашылығы және басқа да жұмыстарды жүргiзу туралы құжаттарды келісуді жүзеге асырады;

      565) су пайдаланушылардың су объектiлерiн сақтау, олардың жай-күйiн жақсарту жөнiндегi iс-шаралар жоспарларын келісуді жүзеге асырады;

      566) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың басталуы салдарынан туындаған зардаптарды жою жөніндегі жұмыстарға қатысады;

      567) облыстар, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандар және бастапқы су пайдаланушылар бөлінісінде су пайдалану лимиттерін айқындайды;

      568) су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыруға және өткізуге қатысады;

      569) тиiстi бассейн суларын кешендi пайдалану мен қорғау схемаларын, су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидаларын келiседі;

      570) тиiстi бассейн бойынша су шаруашылығы баланстарын әзiрлеуге қатысады;

      571) cу объектiлерiн оқшау және бiрлесiп пайдалануға беру туралы ұсыныстарды және оларда су пайдалану шарттарын келiседі;

      572) су қорын ұтымды пайдалану мен қорғау жөнiнде жүргiзiлiп жатқан жұмыс, сулардың жай-күйi мен сапасын жақсарту жөнiнде қолданылып жатқан шаралар туралы халықты хабардар етеді;

      573) су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру мәселелерi бойынша облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарымен және басқа да мүдделi мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасайды;

      574) су қорын ұтымды пайдалану мен қорғау iсiнде халық арасында ағарту және тәрбие жұмыстарын жүргiзеді;

      575) арнайы су пайдалану құқығын жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалардың суды алу немесе ағызу құрылыстарында немесе құрылғыларында орнатылатын суды есепке алу аспаптарын пломбалайды;

      576) салық органына ұсынғанға дейін жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем бойынша салық есептілігін куәландыруды жүзеге асырады;

      577) бассейндік кеңестің жұмысын, бассейндік кеңестің мүшелерімен бассейн аумағындағы су қорын пайдалану және қорғау мәселелері бойынша консультациялар өткізуді, бассейндік кеңес дайындаған ұсынымдарды талдауды, оларды іске асыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруды, бассейндік кеңестің ұсынымдарын мүдделі мемлекеттік органдар мен су пайдаланушыларға жеткізуді ұйымдастырады;

      578) облысаралық, өңіраралық, мемлекетаралық су объектiлерi бойынша су алу мен су бөлу жоспарларын әзірлейді және олардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

      579) су қорын пайдалану мен қорғауды, жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының су заңнамасын сақтауын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;

      580) бiрлесiп пайдаланылатын су қоймаларының, салааралық, облысаралық және мемлекетаралық маңызы бар iрi су қоймаларының жұмыс режимiн бақылауды жүзеге асырады;

      581) оқшау немесе бірлесіп пайдалануға берілген су объектілерін пайдаланған кезде жеке және заңды тұлғалардың белгіленген су сервитуттарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      582) сулардың жай-күйiне әсер ететiн, су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласында белгiленген нормалар мен қағидаларды бұзып жүзеге асыратын су шаруашылығы объектiлерi мен өзге де объектiлердi қаржыландыруды, жобалауды және салуды тоқтату туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен талаптар қояды;

      583) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кiнәлiлердi жауапкершiлiкке тарту үшiн Қазақстан Республикасы су заңнамасының бұзылуы туралы материалдарды құқық қорғау органдарына және сотқа береді;

      584) Қазақстан Республикасының су заңнамасы бұзылған жағдайда мемлекетке келтірілген шығынды өтеу туралы талап арыздарды сотқа береді;

      585) республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің нысанасы мен мақсатын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) айқындау бойынша мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға ұсыныстар енгізеді;

      586) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерді қарайды, келіседі және бекітеді;

      587) меншік иелерінің су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс режимін, сондай-ақ бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

      588) су қорғау аймақтарын, су объектілерінің қорғау белдеулерін, ауызсумен жабдықтау көздерінің санитариялық қорғау аймақтарын белгілеу жөніндегі жобалау құжаттамасын келіседі;

      589) ауызсу және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануды келіседі;

      590) су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарында жаппай демалу, туризм және спорт үшін орын белгілеуді келіседі;

      591) тіркеу шифрларын беру үшін бөгеттердің қауіпсіздігі декларациясын тіркейді;

      592) ағаш ағызу үшін пайдаланылатын су объектілерінің тізбесін және оларды тазалауды жүргізу тәртібін келіседі;

      593) ұйымдарды бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттаудан өткізеді;

      594) су объектілерінде және (немесе) су қорғау аймақтарында (су қорғау белдеулерінен басқа) жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды, олардың кешендерін және коммуникацияларды) жобалауды, салуды және орналастыруды, сондай-ақ өздері алып отырған жер учаскелері су қорғау аймақтары мен белдеулеріне немесе өзге де ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызылғанға дейін тұрғызылған бұрыннан бар объектілерді реконструкциялауды (кеңейтуді, жаңғыртуды, техникалық қайта жарақтандыруды, қайта бейіндеуді) келіседі;

      595) су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың басым бағыттарын тұжырымдауға қатысады;

      596) өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

      597) Экология кодексінің 337-бабының 1-тармағында көрсетілген субъектілерден хабарламалар қабылдауды жүзеге асырады, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастырады және жүргізеді;

      598) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қатты (кең таралған) пайдалы қазбалардың минералдануын (пайда болуын) растау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      599) геологиялық және тау-кендік бөлулерді беру және қайта ресімдеу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      600) эмиссиялары экологиялық нормалауға жататын ластаушы заттардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      601) құзыретті органмен бірлесіп, зерттеу нәтижелерін және жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі жұмыстарды қабылдау тәртібін айқындайды;

      602) нақты аумақтар және (немесе) акваторийлер (немесе олардың бөліктері) шегінде табиғи ортаның жекелеген компоненттеріне жол берілетін жиынтық антропогендік жүктеме нормативтерін белгілейді;

      603) шығарындылардың стационарлық көздеріне түгендеу жүргізу, оның деректерін түзету, осындай түгендеу және түзету жүргізу нәтижесінде алынған деректерді құжаттау және сақтау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      604) қалдықтарды түгендеу жөніндегі есеп нысанын және оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді және бекітеді;

      605) экологиялық рұқсаттар мен қоршаған ортаға әсер ету туралы декларациялардың тізілімін жүргізуді ұйымдастырады;

      606) қоршаған ортаны қорғау саласындағы лицензияланатын қызмет түріне олардың кіші түрлері бойынша қойылатын біліктілік талаптарын әзірлейді;

      607) I санаттағы объектіні пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қаржылық қамтамасыз ету ретінде сақтандырудың үлгілік шартын әзірлейді;

      608) сыртқы тәуелсіз сарапшыларды тарту қағидаларын, оның ішінде оларға қойылатын біліктілік өлшемшарттарын әзірлейді және бекітеді;

      609) Қазақстан Республикасының теңізінде, ішкі су айдындарында және сақтық аймағында жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде мұнайдың төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін айқындау, келісу және оларды таңдау туралы шешім қабылдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      610) жиынтық экологиялық пайданы талдау мәселелері және теңізде мұнайдың төгілуін жою әдістері бойынша ұсынылатын ең үздік халықаралық практикалар тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      611) жиынтық экологиялық пайданы талдау негізінде мұнайдың төгілуін жоюдың оңтайлы әдістерін келіседі;

      612) қалдықтардың жинақталу лимиттерін және қалдықтарды көму лимиттерін, қалдықтарды басқару туралы есептілікті ұсыну және бақылау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      613) жасыл белдеулерде орналасқан ормандарды пайдалану, күзету, қорғау, молықтыру ерекшеліктерін белгілейді;

      614) сараптама комиссияларын құрады және олар туралы ережелерді бекітеді;

      615) өз құзыреті шегінде мемлекеттік экологиялық сараптаманың сараптамалық кеңестері туралы ережелерді және олардың дербес құрамын бекітеді;

      616) қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      617) бастапқы консультациялар барысында келісілген тәртіп пен шарттарға сәйкес қатысы бар тараптармен консультациялар өткізуді ұйымдастырады;

      618) қатысы бар тараптармен консультациялар барысында алынған, сондай-ақ стратегиялық экологиялық бағалау немесе қоршаған ортаға әсерді бағалау процесінде өз функцияларын орындау кезінде қатысы бар тараптардың мүдделі органдары мен жұртшылығы ұсынған ескертпелер мен ұсыныстардың қаралуы мен ескерілуін қамтамасыз етеді;

      619) экологиялық рұқсаттар беру қағидаларына сәйкес экологиялық тиімділікті арттыру бағдарламасының орындалуына жыл сайынғы мониторингті жүзеге асырады;

      620) I санаттағы объектілер үшін әсер етуге экологиялық рұқсаттар береді;

      621) ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің, аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілердің, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қызметін қоспағанда, метеорологиялық ақпаратты өндірушілердің метеорологиялық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу тәртібін сақтауын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

      622) озонды бұзатын заттарды және құрамында солар бар өнімдерді ЕАЭО елдерінен (Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден) Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкетуге Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімімен бекітілетін бірыңғай нысан бойынша рұқсаттар береді;

      623) қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп, барлау жоспарын жасау жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;

      624) қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша жою жоспарын жасау жөніндегі нұсқаулықты және қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жоюдың болжамды құнын есептеу әдістемесін бекітеді;

      625) қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензиялар беруді жүзеге асырады (қызметтің кіші түрлері: шаруашылық және өзге де қызметтің I санаты үшін табиғат қорғауды жобалау, нормалау; шаруашылық және өзге де қызметтің I санаты үшін экологиялық аудит);

      626) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен экологиялық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді;

      627) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мұнайдың төгілуіне сезімталдық картасын және экологиялық сезімталдық индексін әзірлеуге, айқындауға және келісуге қатысады;

      628) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы аккредиттелген ғылыми ұйымдардың ұсынымы бойынша тыйым салудың жалпы ұзақтығын өзгертпестен, жануарлар дүниесі объектілерін алып қоюға тыйым салу мерзімін табиғи-климаттық жағдайларға байланысты қайсыбір жағына күнтізбелік он бес күнге ауыстыру туралы шешім қабылдайды;

      629) балық аулау аймағында және ортақ су кеңістігінде су биологиялық ресурстарын аулау мақсатында жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат береді;

      630) 2021 жылдың 1 қаңтарына ластаушы заттардың жиынтық шығарындылары бойынша неғұрлым ірі, I санаттағы елу объектінің тізбесін әзірлейді;

      631) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті орман және балық шаруашылығы дамуының негізгі көрсеткіштерін болжау әдістемелерін әзірлейді және бекітеді;

      632) террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді;

      633) Министрліктің бюджеттік бағдарламаларын әзірлейді, бекітеді және қайта бекітеді;

      634) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша зерттеулердің, консалтингтік көрсетілетін қызметтердің және мемлекеттік тапсырманың құнын айқындау жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      635) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша бюджеттік субсидиялардан экономикалық әсерді айқындау жөніндегі қағидаларды әзірлейді және бекітеді;

      636) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша заттай нормаларды әзірлейді және бекітеді;

      637) қызметінің ерекшелігін ескере отырып және мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алудың белгіленген тәртібін сақтай отырып, өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерінде бухгалтерлік есепке алу жөніндегі жалпы ережелерді қолдану тәртібі туралы нұсқауларды қажет болған жағдайларда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша шығарады;

      638) бюджеттік мониторингті және оның нәтижелері туралы есепті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға ұсынуды жүзеге асырады;

      639) тиісті салада мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады, өз құзыреті шегінде жетекшілік ететін салаларда мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді, бекітеді;

      640) "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерді қарайды, келіседі және бекітеді;

      641) өздеріне қатысты Министрлік басқару органы болып табылатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларының орындалуын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;

      642) ведомстволық бағынысты республикалық заңды тұлғаларды басқаруды жүзеге асырады;

      643) ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік мекемелердің жарғысын (ережесін), оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;

      644) ведомстволық бағынысты республикалық заңды тұлғаның жылдық қаржылық есептілігін бекітеді;

      645) ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттік мекемелердің филиалдар мен өкілдіктер құруына келісім береді;

      646) стратегиялық объектіні сатып алуға басым құқықты іске асыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын әзірлейді;

      647) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен жетекшілік ететін салаларда мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының салалық нормативтерін әзірлейді, бекітеді және келіседі;

      648) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша тиісті қызмет салаларының азаматтық қызметшілері лауазымдарының тізілімін әзірлейді және бекітеді;

      649) мемлекеттік сатып алуды өткізуді ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      650) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

      651) жануарларды жануарларға арналған панажайларда, зоологиялық жатынжайларда, жануарларды уақытша ұстау пункттерінде, жануарларға арналған оңалту орталықтарында, зоологиялық питомниктерде ұстау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      652) жануарларды мәдени-ойын-сауық мақсаттарында пайдалану және оларды ұстау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      653) өздерінің мекендеу ортасына қайтару мүмкін емес, еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайлардағы жабайы жануарларға қарау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      654) жануарларды аулаудың, уақытша ұстаудың және жансыздандырудың үлгілік қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      655) жануарларға арналған панажайлар қызметінің қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      656) жануарларға арналған панажайларды есепке алу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      657) жануарларды тасымалдау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      658) үй жануарларын есепке алу қағидаларын және есепке алуға жататын үй жануарларының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      659) тұрғынжайларда ұстауға тыйым салынған жануарлардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      660) жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарларының тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      661) үй жануарларын ұстаудың және серуендетудің үлгілік қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      662) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғамдық бақылауды жүргізу, сондай-ақ жеке тұлғаларға жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғамдық инспекторлар куәліктерін беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      663) қаңғыбас жануарларды вакциналау және стерилизациялау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;

      664) еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұсталатын басқа жануарларды қоректендіру үшін пайдаланылатын жануарлардың тізбесін әзірлейді және бекітеді;

      665) заңнамалық актілерде, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3-тарау. Министрліктің бірінші басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. Министрлікті басқаруды бірінші басшы жүзеге асырады, ол Министрлікке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына дербес жауаптылықта болады.

      17. Министрліктің бірінші басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

      18. Министрліктің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын орынбасарлары болады.

      19. Министрліктің бірінші басшысының өкілеттіктері:

      1) Министрлік реттейтін салалардағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі ұсыныстар тұжырымдайды;

      2) өз қызметінде өзінің бақылауында болатын комитеттердің басшыларын лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

      3) Қазақстан Республикасының Парламентінде, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдарда Министрлік атынан өкілдік етеді;

      4) Министрдің бұйрықтарына қол қояды;

      5) Министрліктің жұмыс регламентін бекітеді;

      6) Министрлікке келісуге келіп түскен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келіседі және оларға бұрыштама қол қояды;

      7) ведомстволар актілерінің күшін жояды немесе толық немесе ішінара тоқтата тұрады;

      8) Министрлікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша шаралар қабылдайды және ол үшін дербес жауаптылықта болады;

      9) тиісті Үкімет шешімі қабылданған жағдайда жарғылық капиталына мемлекет тікелей және жанама қатысатын коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінің құрамына кіреді;

      10) өз құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      20. Министрліктің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      21. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындайды.

      22. Министрліктің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын аппарат басшысы немесе Министрліктің лауазымды адамы басқарады.

4-тарау. Министрліктің мүлкі

      23. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Министрліктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Министрліктің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      24. Министрлікке бекітіп берілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке жатады.

      25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Министрлік өзіне бекітіп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқылы емес.

5-тарау. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату

      26. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Министрліктің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      1. "Жасыл даму" акционерлік қоғамы.

      2. "Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы.

      3. "Қазгидромет" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      4. "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      5. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология комитетінің "Ұлттық геологиялық қызмет" акционерлік қоғамы.

      6. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су шаруашылығы комитетінің "Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      7. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің "Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      8. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын.

      9. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Нұра топтық су құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      10. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жасыл аймақ" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      11. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ботаника және фитоинтродукция институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      12. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің "Атырау бекіре балық өсіру зауыты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      13. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің "Петропавл балық питомнигі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      14. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің "Қамыстыбас балық питомнигі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      15. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің "Жайық-Атырау бекіре балық өсіру зауыты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      16. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қазақ ормандарды авиациялық қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету базасы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      17. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қазақ орман орналастыру кәсіпорны" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      18. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Охотзоопром" өндірістік бірлестігі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      19. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Республикалық орман селекциялық тұқым өсіру орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      20. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.

      Министрліктің қарамағындағы аумақтық органдардың және оның ведомстволары аумақтық бөлiмшелерiнің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Алматы облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      8. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Түркістан облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қостанай облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      14. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      15. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      16. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақмола облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      17. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Шымкент қаласы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      18. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетiнiң "Шығысқазжерқойнауы" Шығыс Қазақстан өңiраралық геология департаментi" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      19. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетiнiң "Батысқазжерқойнауы" Батыс Қазақстан өңiраралық геология департаментi" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      20. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетiнiң "Солтүстiкқазжерқойнауы" Солтүстiк Қазақстан өңiраралық геология департаментi" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      21. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетiнiң "Орталыққазжерқойнауы" Орталық Қазақстан өңiраралық геология департаментi" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      22. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетiнiң "Оңтүстiкқазжерқойнауы" Оңтүстiк Қазақстан өңiраралық геология департаментi" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      23. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      24. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      25. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Ертіс бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      26. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      27. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      28. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Тобыл-Торғай бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      29. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      30. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Шу-Талас бассейндік инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      31. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      32. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Ақтөбе облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      33. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      34. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      35. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Шығыс Қазақстан облыстық шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі;

      36. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      37. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      38. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      39. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қостанай облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      40. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      41. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Маңғыстау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      42. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Павлодар облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      43. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      44. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Түркістан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      45. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Арал-Сырдария облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      46. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      47. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Зайсан-Ертіс облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      48. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Есіл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      49. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Жайық-Каспий облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      50. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Нұра-Сарысу облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      51. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Тобыл-Торғай облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      52. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің Шу-Талас облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      Министрліктің және оның ведомстволарының қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Қазагромелиосушар" республикалық әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      2. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      3. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      4. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      5. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Көкшетау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      6. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле Алатауы" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      7. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      8. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      9. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      11. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Көлсай көлдері" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      12. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      13. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      14. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Тарбағатай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      15. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ұлытау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      16. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      17. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      18. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алматы мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      19. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      20. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      21. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      22. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      23. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      24. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      25. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      26. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ертіс орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      27. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      28. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      29. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерваты республикалық мемлекеттік мекемесі.

      30. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Бөкейорда" мемлекеттік табиғи резерваты республикалық мемлекеттік мекемесі.

      31. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Алтын дала" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      32. "Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерваты" республикалық мемлекеттік мекемесі.

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2022 года № 232.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Вопросы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.";

      Положение о Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Положение), утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением:

      подпунктов 304), 305) и 444) пункта 15 Положения, которые действуют до 1 января 2024 года, подпункта 459) пункта 15 Положения, который действует до 1 января 2023 года в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

      подпункта 651) пункта 15 Положения, который действует до 1 января 2025 года в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными".

      Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 20 апреля2022 года
№ 232
  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 июля 2019 года № 479

Положение о Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

      1. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – Министерство) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга, развития "зеленой экономики", обращения с отходами (за исключением медицинских, биологических и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий (далее – регулируемые сферы).

      2. Министерство имеет ведомства:

      1) Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      2) Комитет геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      3) Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      4) Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      5) Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      3. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет символы и знаки отличия (при их наличии), печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском и русском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Министерства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Министерства утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      9. Местонахождение юридического лица: 010000, город Нур-Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, дом 8, административное здание "Дом министерств", 14–подъезд.

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.

      11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Министерства. Если Министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Министерства

      13. Задачи:

      1) формирование и реализация государственной политики, совершенствование системы государственного управления в сферах охраны окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга, государственного контроля за охраной, использованием и воспроизводством природных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления (за исключением медицинских, биологических и радиоактивных отходов), совершенствование системы государственного регулирования в области охраны окружающей среды и государственного экологического контроля, экономических методов охраны окружающей среды, контроля за государственной политикой развития "зеленой экономики", государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы и обеспечение нормативными правовыми актами в области технического регулирования и нормативно-техническими документами в пределах своей компетенции;

      2) осуществление координации деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в сфере деятельности, отнесенной к компетенции Министерства;

      3) реализация государственной политики по вопросам международного сотрудничества в областях, отнесенных к компетенции Министерства;

      4) сохранение, рациональное использование и восстановление природных ресурсов;

      5) развитие системы распространения информации и просвещения в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

      6) обеспечение выполнения международных договорных и иных обязательств Республики Казахстан, развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды;

      7) руководство и межотраслевая координация в области охраны окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга;

      8) государственное управление и обеспечение государственного контроля и надзора в регулируемых сферах;

      9) сохранение биологического разнообразия;

      10) руководство и межотраслевая координация по вопросам реализации государственной политики в сфере управления водных ресурсов, лесов, животного мира и особо охраняемых природных территорий;

      11) совершенствование законодательства в области управления водными ресурсами, лесами, животным миром и особо охраняемыми природными территориями;

      12) совершенствование системы государственного управления в области управления водными ресурсами, лесами, животным миром и особо охраняемыми природными территориями;

      13) развитие международного сотрудничества в области управления водными ресурсами, лесами, животным миром и особо охраняемыми природными территориями;

      14) обеспечение государственного контроля и надзора в области управления водными ресурсами, лесами, животным миром и особо охраняемыми природными территориями;

      15) совершенствование законодательства в области геологии и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

      16) осуществление государственного контроля за операциями по геологическому изучению недр, а также использованию пространства недр;

      17) осуществление иных задач, возложенных на Министерство, в пределах своей компетенции.

      14. Полномочия:

      1) права:

      запрашивать информацию из государственных органов и организаций, от должностных лиц и граждан;

      в пределах своей компетенции самостоятельно принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции Правительства Республики Казахстан;

      вносить Президенту и в Правительство Республики Казахстан предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых Министерством;

      принимать нормативные правовые акты, обязательные для исполнения, и инструктивно-методические документы в пределах своей компетенции;

      вносить предложения по разработке нормативных правовых актов или передавать на рассмотрение уполномоченных органов инициативные проекты таких актов;

      вносить предложения в центральные и местные исполнительные органы об отмене или изменении принятых ими актов;

      привлекать к работе специалистов государственных органов и иных организаций, а также иностранных и местных экспертов и специалистов при осуществлении возложенных на Министерство функций;

      вносить предложения по заключению международных договоров (соглашений), проводить переговоры с соответствующими ведомствами зарубежных стран, международными организациями и иностранными юридическими лицами, заключать договоры (соглашения);

      заключать меморандумы (соглашения) с руководителями центральных и местных исполнительных органов в регулируемых сферах;

      иные права и обязанности, установленные законами Республики Казахстан;

      2) обязанности:

      не разглашать информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую Законом тайну, полученную при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан;

      принимать и рассматривать обращения физических и юридических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

      вести ведомственный учет количества проверок проверяемых субъектов, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия;

      осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      15. Функции:

      1) осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в регулируемых сферах;

      2) обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в регулируемых сферах;

      3) утверждает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в регулируемых сферах;

      4) образует общественный совет;

      5) рассматривает рекомендации общественных советов, принимает предусмотренные законодательством Республики Казахстан решения и дает мотивированные ответы;

      6) осуществляет организационное обеспечение деятельности общественного совета;

      7) уведомляет общественные советы о размещении на интернет-портале открытых нормативных правовых актов консультативного документа или соответствующего проекта нормативного правового акта, касающегося прав, свобод и обязанностей граждан, для его публичного обсуждения;

      8) согласовывает сроки проведения общественных слушаний общественным советом, образуемым Министерством;

      9) представляет отчет общественному совету о результатах работы Министерства, направленной на защиту общественных интересов;

      10) проводит координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики в регулируемых сферах;

      11) реализует государственную политику в области государственного контроля и надзора в соответствующей отрасли (сфере);

      12) осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

      13) рассматривает проекты документов по стандартизации и национальный план стандартизации;

      14) исполняет нормативные правовые акты, стратегические и программные документы, достигает целей и задач в регулируемых сферах;

      15) разрабатывает и утверждает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;

      16) обеспечивает повышение качества, доступность оказания государственных услуг;

      17) обеспечивает доступность подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

      18) обеспечивает информированность услугополучателей в доступной форме о порядке оказания государственных услуг;

      19) рассматривает обращения услугополучателей по вопросам оказания государственных услуг;

      20) принимает меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов услугополучателей;

      21) обеспечивает повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, общения с инвалидами;

      22) принимает меры по оптимизации и автоматизации процессов оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

      23) после внесения в реестр государственных услуг новой государственной услуги принимает меры по переводу ее оказания в электронный формат в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

      24) обеспечивает представление информации в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг для проведения оценки качества оказания государственных услуг, а также информации по результатам внутреннего контроля за качеством оказания государственных услуг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

      25) обеспечивает представление информации в уполномоченный орган в сфере информатизации для проведения оценки качества оказания государственных услуг, оказываемых в электронной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

      26) представляет доступ государственной корпорации к информационным системам, содержащим необходимые для оказания государственных услуг сведения, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

      27) представляет информацию о порядке оказания государственных услуг в единый контакт-центр;

      28) проводит внутренний контроль за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      29) обеспечивает соблюдение услугодателями нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

      30) обеспечивает выполнение обязательств и осуществление прав Республики Казахстан, вытекающих из международных договоров, а также наблюдает за выполнением другими участниками международных договоров их обязательств;

      31) осуществляет реализацию международных договоров Республики Казахстан в области охраны окружающей среды;

      32) осуществляет утверждение, отмену, приостановление технических регламентов, а также внесение изменений в технические регламенты по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, по согласованию с уполномоченным органом в области технического регулирования;

      33) осуществляет подготовку и внесение в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предложений по разработке технических регламентов или изменений и (или) дополнений в технические регламенты;

      34) создает экспертные советы;

      35) участвует в работе по включению или исключению органов по оценке соответствия в национальную часть (из национальной части) единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза;

      36) в случае применения нормативных технических документов для реализации требований технических регламентов, вносит предложения по их разработке в качестве национальных стандартов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации;

      37) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждает нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, в регулируемой сфере;

      38) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждает нормативные правовые акты об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

      39) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждает нормативные правовые акты об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, за исключением квалификационных требований и перечня документов к лицензируемым видам деятельности в сфере игорного бизнеса;

      40) разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере информатизации и утверждает формы заявлений для получения разрешения второй категории, формы разрешений второй категории;

      41) разрабатывает и совместно с уполномоченным органом по предпринимательству утверждает акты, касающиеся критериев оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочных листов, которые размещаются на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов;

      42) разрабатывает и утверждает полугодовые планы проведения проверок в регулируемых сферах и направляет утвержденные полугодовые графики проведения проверок в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам для формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан полугодового сводного графика проведения проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      43) осуществляет в пределах своей компетенции аккредитацию объединений субъектов частного предпринимательства, претендующих на участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, концепций проектов законов, проектов международных договоров Республики Казахстан, а также международных договоров, участником которых намеревается стать Республика Казахстан, затрагивающих интересы частного предпринимательства;

      44) утверждает в пределах своей компетенции состав экспертного совета по вопросам частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      45) проводит анализ регуляторного воздействия по документам, предусмотренным пунктом 2 статьи 82 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству;

      46) осуществляет мониторинг эффективности государственного контроля и надзора в регулируемой сфере;

      47) представляет в пределах своей компетенции в уполномоченный орган по предпринимательству отчеты о состоянии регулирования предпринимательской деятельности;

      48) разрабатывает и утверждает экологические нормативы качества;

      49) осуществляет государственное регулирование в области охраны озонового слоя Земли;

      50) утверждает типовые правила расчета норм образования и накопления коммунальных отходов;

      51) разрабатывает и утверждает методику определения нормативов эмиссий в окружающую среду;

      52) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды в случаях, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      53) организует ведение единой системы кадастров совместно со специально уполномоченными государственными органами, осуществляющими мониторинг соответствующих видов природных ресурсов на основе данных учета состояния и использования природных ресурсов;

      54) утверждает правила ведения единой системы государственных кадастров природных ресурсов Республики Казахстан;

      55) определяет порядок разработки правил разработки, применения, мониторинга и пересмотра справочников по наилучшим доступным техникам;

      56) организует ведение государственного кадастра отходов;

      57) организует ведение государственного фонда экологической информации;

      58) осуществляет координацию рабочих процессов между участниками единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов;

      59) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию натуральные нормы материально-технического оснащения техникой и оборудованием, нормы расхода материалов для эксплуатационных затрат, нормы положенности химических реактивов и лабораторной посуды, полевого снаряжения и специальной одежды, нормы времени и загруженности работников Министерства и его территориальных ведомств; 60) организует методическое обеспечение местных исполнительных органов по вопросам управления коммунальными отходами;

      61) разрабатывает и утверждает правила государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов;

      62) разрабатывает и утверждает правила проведения общественных слушаний;

      63) утверждает порядок управления бесхозяйными опасными отходами;

      64) определяет требования к применяемой производителем или импортером собственной системе сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов;

      65) определяет порядок представления производителями (импортерами), имеющими собственную систему сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов, документов в качестве подтверждения исполнения обязательств по расширенным обязательствам производителей (импортеров); 66) утверждает правила вынесения заключения и формы заключения на трансграничную перевозку опасных отходов по территории Республики Казахстан;

      67) ведет национальную систему оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов;

      68) осуществляет государственное регулирование в сфере выбросов и поглощений парниковых газов;

      69) устанавливает критерии оценки экологической обстановки территорий;

      70) определяет порядок формирования ликвидационного фонда оператором полигона;

      71) организует разработку и ведение государственного реестра углеродных единиц;

      72) организует разработку и ведение государственного углеродного кадастра;

      73) разрабатывает и утверждает методику расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов;

      74) разрабатывает и утверждает правила государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов;

      75) разрабатывает и утверждает национальный план углеродных квот;

      76) разрабатывает и утверждает правила разработки программы управления отходами;

      77) разрабатывает проект решения Правительства Республики Казахстан об определении оператора расширенных обязательств производителей (импортеров);

      78) разрабатывает правила реализации расширенных обязательств производителей (импортеров);

      79) разрабатывает и утверждает правила управления коммунальными отходами;

      80) разрабатывает и утверждает правила компенсации производителям социально значимых продовольственных товаров расходов, связанных с внесением утилизационного платежа производителями (импортерами) полимерной, стеклянной, бумажной, картонной и (или) металлической упаковок, упаковки из комбинированных материалов, применяемых для упаковывания социально значимых продовольственных товаров;

      81) разрабатывает и утверждает предельные аукционные цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов;

      82) разрабатывает и утверждает перечень отходов, не подлежащих энергетической утилизации;

      83) разрабатывает и утверждает экологические требования к эксплуатации объектов по энергетической утилизации отходов;

      84) разрабатывает и утверждает правила формирования перечня энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов;

      85) разрабатывает и утверждает предельные аукционные цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов;

      86) разрабатывает и утверждает перечень энергопроизводящих организаций, использующих энергетическую утилизацию отходов;

      87) организует ведение регистра выбросов и переноса загрязнителей;

      88) разрабатывает и утверждает правила разработки национального доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов Республики Казахстан, а также разработки и ведения интерактивного доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов Республики Казахстан;

      89) организует разработку национального доклада по переходу Республики Казахстан к "зеленой" экономике;

      90) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного фонда экологической информации;

      91) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного реестра производителей метеорологической информации;

      92) разрабатывает и утверждает правила одобрения углеродного офсета и предоставления офсетных единиц;

      93) осуществляет управление резервом национального плана углеродных квот;

      94) ежегодно до 1 мая размещает на официальном интернет-ресурсе информацию за предыдущий год о:

      1) ходе реализации государственной экологической политики;

      2) реализованных мероприятиях по ремедиации экологического ущерба;

      3) расходах республиканского бюджета на мероприятия по охране окружающей среды;

      4) результатах государственного экологического контроля и общей сумме взысканных в бюджет штрафов за нарушение требований экологического законодательства Республики Казахстан;

      95) разрабатывает и утверждает правила выявления, оценки и учета объектов исторического загрязнения, в том числе ведения государственного реестра объектов исторического загрязнения;

      96) разрабатывает и утверждает правила ликвидации исторического загрязнения;

      97) организует разработку и ведение государственного кадастра озоноразрушающих веществ;

      98) организует создание, функционирование, ведение и эксплуатацию информационной системы "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан", а также обеспечение координации всех связанных с этим рабочих процессов;

      99) определяет перечень видов отходов для захоронения на полигонах различных классов;

      100) разрабатывает формы документов, касающихся организации и проведения государственного экологического контроля, за исключением случаев, предусмотренных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

      101) разрабатывает и утверждает правила ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля;

      102) разрабатывает и утверждает инструктивно-методические документы по проведению оценки воздействия на окружающую среду;

      103) разрабатывает и утверждает методику по определению диспергентов для включения их в перечень диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;

      104) разрабатывает и утверждает перечень диспергентов и хердеров для ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;

      105) разрабатывает и утверждает методику определения хердеров для включения в перечень диспергентов и хердеров для ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;

      106) разрабатывает и утверждает правила разработки карты экологической чувствительности и принятия решения по определению индекса чувствительности для ликвидации разлива нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;

      107) разрабатывает и утверждает методологию разработки карты экологической чувствительности для ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;

      108) разрабатывает и утверждает правила обращения с серой технической газовой;

      109) разрабатывает и утверждает методику определения суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

      110) разрабатывает и утверждает правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также формы бланков экологического разрешения на воздействие и порядок их заполнения, формы заявлений на получение экологического разрешения на воздействие;

      111) осуществляет разработку и организацию мероприятий по охране окружающей среды, имеющих значение на республиканском уровне;

      112) утверждает методику расчета утилизационного платежа;

      113) утверждает совместно с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности правила стимулирования производства в Республике Казахстан экологически чистых автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу, установленному техническим регламентом Евразийского экономического союза; с электродвигателями) и их компонентов, а также самоходной сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими регламентами;

      114) утверждает совместно с уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности правила стимулирования производства в Республике Казахстан кабельно-проводниковой продукции, экологически безопасной (негорючей и (или) с пониженной пожароопасностью и малым дымо- и газовыделением), отходы которой являются перерабатываемыми на территории Республики Казахстан;

      115) утверждает перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, совместно с уполномоченным органом в области обеспечения единства измерений;

      116) участвует в реализации единой государственной политики в области обеспечения единства измерений;

      117) разрабатывает и утверждает правила проведения государственной экологической экспертизы;

      118) разрабатывает правила организации и функционирования единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов;

      119) согласовывает государственные общеобязательные стандарты образования и типовые учебные программы профессионального образования по специальностям в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, утверждаемые уполномоченным органом в области образования;

      120) реализует государственную молодежную политику в области охраны окружающей среды;

      121) принимает меры по формированию экологической культуры среди молодежи;

      122) осуществляет взаимодействие и сотрудничество с молодежными организациями по вопросам охраны окружающей среды;

      123) осуществляет формирование, реализацию, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа по участию молодежи в решении вопросов охраны окружающей среды;

      124) согласовывает правила проведения регистрационных (мелкоделяночных и производственных) испытаний и государственной регистрации пестицидов, утверждаемые государственным органом по защите растений, по согласованию с государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

      125) согласовывает стратегию развития деятельности и инвестиционную политику оператора расширенных обязательств производителей (импортеров);

      126) определяет порядок отнесения категорий государственных служащих подразделений государственного экологического контроля уполномоченного органа в области охраны окружающей среды к должностным лицам, осуществляющим государственный экологический контроль;

      127) осуществляет организацию и координацию функционирования государственной системы инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов;

      128) устанавливает распределение функций и полномочий по проведению государственной экологической экспертизы между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, его структурными и территориальными подразделениями;

      129) устанавливает распределение объектов I категории, для которых выдается экологическое разрешение на воздействие, между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, его структурными и территориальными подразделениями;

      130) осуществляет отчетность по результатам адаптации к изменению климата в соответствии с международными договорами по вопросам изменения климата;

      131) осуществляет функцию выделенного центра по реализации международных договоров о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;

      132) осуществляет функции национального органа по реализации международных договоров Республики Казахстан о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле;

      133) организует деятельность по ведению метеорологического и гидрологического мониторинга, мониторинга состояния окружающей среды, которая связана с оказанием услуг общегосударственного и международного значения;

      134) разрабатывает перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

      135) утверждает классификатор отходов;

      136) обеспечивает реализацию международных договоров Республики Казахстан о стойких органических загрязнителях;

      137) разрабатывает и утверждает перечень должностей должностных лиц, имеющих право на ношение форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без погон), порядок ношения;

      138) устанавливает лимиты (квот) потребления озоноразрушающих веществ в соответствии с международными договорами Республики Казахстан по веществам, разрушающим озоновый слой;

      139) организует методическое обеспечение местных исполнительных органов по вопросам управления коммунальными отходами;

      140) осуществляет межотраслевую координацию реализации государственной политики в области охраны, воспроизводства и использования лесов и животного мира, особо охраняемых природных территорий;

      141) разрабатывает и утверждает правила регулирования численности животных;

      142) разрабатывает и утверждает перечень особо опасных вредителей и болезней леса, за исключением карантинных видов, и порядок борьбы с ними;

      143) участвует в разработке и реализации государственной политики в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей компетенции;

      144) определяет порядок разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов;

      145) разрабатывает и утверждает перечень особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;

      146) разрабатывает и утверждает правила плавания и производства хозяйственных, исследовательских, изыскательских и промысловых работ в территориальных водах;

      147) определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе;

      148) определяет порядок предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений;

      149) разрабатывает и утверждает типовые правила общего водопользования;

      150) разрабатывает и утверждает правила первичного учета вод;

      151) разрабатывает и утверждает методику по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения;

      152) разрабатывает и утверждает укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики;

      153) разрабатывает и утверждает правила установления водоохранных зон и полос;

      154) разрабатывает и совместно с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды утверждает методику разработки целевых показателей состояния поверхностных водных объектов и мероприятий по их достижению;

      155) осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам регулирования водных отношений, рационального использования и охраны трансграничных вод в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      156) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по утверждению перечня международных и государственных организаций, неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты на сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий;

      157) разрабатывает перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения;

      158) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по изъятию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов и утверждению объемов их изъятия;

      159) вносит предложения в Правительство Республики Казахстан по распределению государственного лесного фонда по категориям;

      160) разрабатывает и утверждает правила поощрения и порядок присвоения почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области лесного хозяйства;

      161) разрабатывает и утверждает правила организации и функционирования школьного лесничества по согласованию с уполномоченным государственным органом в области образования;

      162) разрабатывает и утверждает списки водно-болотных угодий международного и республиканского значения;

      163) разрабатывает и утверждает правила присвоения почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      164) разрабатывает и утверждает правила по межхозяйственному охотоустройству на территории Республики Казахстан;

      165) разрабатывает и утверждает правила проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;

      166) разрабатывает и утверждает правила поощрения и порядка присвоения почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области особо охраняемых природных территорий;

      167) вносит предложения по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий республиканского значения, переводу земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса, а также переводу земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий в случаях, установленных частями второй и третьей пункта 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях";

      168) разрабатывает и утверждает правила проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса;

      169) разрабатывает и утверждает правила по перезакреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и квалификационные требования, предъявляемые к лицам, за которыми они ранее были закреплены;

      170) разрабатывает и утверждает правила ихтиологических наблюдений;

      171) разрабатывает и утверждает правила рыбоводства на рыбохозяйственных водоемах;

      172) разрабатывает и утверждает критерии отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства;

      173) разрабатывает и утверждает правила использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в целях предотвращения эпизоотии;

      174) разрабатывает и утверждает правила мониторинга рыб и других водных животных;

      175) разрабатывает и утверждает правила перевода рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, закрепленных для ведения промыслового рыболовства, в рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для ведения рыбоводства (аквакультуры);

      176) выдает лицензию на экспорт с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      177) разрабатывает и утверждает нормативы промыслового усилия;

      178) разрабатывает правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями;

      179) разрабатывает и утверждает правила выдачи административным органом разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

      180) разрабатывает порядок и вносит предложения по упразднению государственных природных заказников республиканского и местного значения и государственных заповедных зон республиканского значения и уменьшению их территории;

      181) разрабатывает и утверждает правила отнесения особо охраняемых природных территорий к биосферным резерватам;

      182) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию натуральные нормы обеспечения форменной одеждой со знаками различия (без погон) должностных лиц государственной лесной инспекции Республики Казахстан и государственной лесной охраны Республики Казахстан;

      183) разрабатывает и утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы положенности средств пожаротушения в местах проведения лесопользователями оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских, спортивных и других мероприятий на территории государственного лесного фонда;

      184) вырабатывает предложения по формированию государственной лесной политики и реализует ее;

      185) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты Республики Казахстан в области охраны, защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

      186) разрабатывает и утверждает правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим функции государственного управления в области туристской деятельности;

      187) разрабатывает и утверждает правила отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда;

      188) разрабатывает и утверждает правила предоставления лесопользователям участков под объекты строительства на землях государственного лесного фонда, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей, нужд охотничьего хозяйства, побочного лесного пользования;

      189) разрабатывает и утверждает порядок проведения инвентаризации лесных культур, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и оставленных под естественное заращивание в государственном лесном фонде;

      190) разрабатывает и утверждает инструкцию проведения лесоустройства;

      191) разрабатывает и утверждает образцы и порядок ношения форменной одежды со знаками различия (без погон) должностных лиц государственной лесной инспекции Республики Казахстан и государственной лесной охраны Республики Казахстан;

      192) разрабатывает и утверждает методические указания по расчету ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда; учету и определению ущерба, причиненного пожарами на территории лесного фонда; учету и определению объемов незаконных порубок леса и ущерба, причиненного незаконными порубками леса на территории лесного фонда;

      193) разрабатывает и утверждает нормы и нормативы по охране, защите, пользованию лесным фондом, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда;

      194) разрабатывает и утверждает правила пользования участками государственного лесного фонда для выращивания посадочного материала и плантационных насаждений специального назначения;

      195) разрабатывает и утверждает формы лесорубочного билета и лесного билета, правила их учета, хранения, заполнения и выдачи;

      196) разрабатывает и утверждает правила проведения освидетельствования мест рубок на участках государственного лесного фонда;

      197) разрабатывает и утверждает правила применения клейм в государственном лесном фонде;

      198) разрабатывает и утверждает правила возмещения расходов на закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, создание и развитие частных лесных питомников;

      199) разрабатывает и утверждает положение о лесной пожарной станции государственного лесовладельца;

      200) разрабатывает и утверждает правила перевода земель других категорий в земли лесного фонда;

      201) выдает заключение (разрешительный документ) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      202) выдает лицензию на экспорт с таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      203) разрабатывает и утверждает правила проведения в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;

      204) разрабатывает и утверждает правила рекультивации нарушенных земельных участков на землях государственного лесного фонда и их передачи лесовладельцу при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания;

      205) разрабатывает и утверждает порядок перевода из категории земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

      206) разрабатывает и утверждает правила воспроизводства лесов и лесоразведения;

      207) разрабатывает и утверждает правила учета, определения и возмещения ущерба, причиняемого пожарами на территории лесного фонда;

      208) разрабатывает и утверждает положение о государственной лесной охране;

      209) разрабатывает и утверждает правила заготовки живицы, древесных соков, второстепенных древесных ресурсов, побочного пользования лесом на территории государственного лесного фонда;

      210) разрабатывает и утверждает правила осуществления авиационных работ по охране и защите лесного фонда;

      211) разрабатывает и утверждает правила отпуска древесины на корню и рубок леса на участках государственного лесного фонда;

      212) разрабатывает и утверждает правила установления ширины запретных полос лесов по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов и других водных объектов;

      213) разрабатывает и утверждает правила выдачи административным органом разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан объектов растительного мира, их частей и дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

      214) разрабатывает и утверждает нормы и нормативы в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      215) разрабатывает и утверждает правила учета и определения объемов незаконных порубок леса и ущерба, причиненного незаконными порубками на территории лесного фонда;

      216) разрабатывает и утверждает форму нагрудного знака егеря и специальной одежды со знаками различия;

      217) разрабатывает и утверждает перечень должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира, имеющих право на ношение форменной одежды со знаками различия (без погон);

      218) разрабатывает и утверждает типовое положение об егерской службе субъектов охотничьего и рыбного хозяйств;

      219) разрабатывает и утверждает типовую форму путевки, а также порядок ее выдачи;

      220) определяет перечни видов животных, отнесенных к категориям, предусмотренным подпунктами 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", и переводит их из одной категории в другую, за исключением отнесения к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      221) разрабатывает и утверждает правила интродукции, реинтродукции и гибридизации животных;

      222) разрабатывает и утверждает перечень дериватов;

      223) разрабатывает и утверждает правила аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства, проводит их аккредитацию;

      224) разрабатывает и утверждает лимиты изъятия видов животных, являющихся объектом охоты, лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных;

      225) разрабатывает и утверждает правила распределения квот изъятия объектов животного мира;

      226) разрабатывает и утверждает перечень рыбохозяйственных водоемов международного и республиканского значения;

      227) разрабатывает и утверждает методику определения критериев отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков к водоемам и (или) участкам для ведения промыслового рыболовства, любительского (спортивного) рыболовства, озерно-товарного рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного хозяйства;

      228) разрабатывает и утверждает нормы отходов, потерь и расходов сырья при переработке продукции осетровых видов рыб субъектом государственной монополии;

      229) разрабатывает и утверждает нормы оснащенности материально-техническими средствами территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа, местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и специализированных организаций по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      230) разрабатывает и утверждает правила отнесения водоемов к водно-болотным угодьям международного и республиканского значения;

      231) разрабатывает и утверждает правила охоты, рыболовства;

      232) разрабатывает и утверждает правила ведения охотничьего хозяйства и правила ведения рыбного хозяйства;

      233) разрабатывает и утверждает размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      234) разрабатывает и утверждает правила реализации осетровых видов рыб, изъятых из естественной среды обитания, и их икры государственным предприятием, являющимся субъектом государственной монополии;

      235) разрабатывает и утверждает правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства;

      236) разрабатывает и утверждает правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства при инвестиционных вложениях;

      237) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на пользование животным миром;

      238) разрабатывает и утверждает положение о государственной охране животного мира;

      239) разрабатывает и утверждает правила установления ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов;

      240) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного учета, кадастра и мониторинга животного мира;

      241) разрабатывает и утверждает правила создания и государственного учета зоологических коллекций;

      242) разрабатывает и утверждает перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты и рыболовства;

      243) разрабатывает и утверждает правила содержания, разведения в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

      244) разрабатывает и утверждает правила ведения учета и регистрации ловчих хищных птиц, используемых на охоте;

      245) разрабатывает и утверждает порядок подготовки биологического обоснования на пользование животным миром;

      246) разрабатывает и утверждает формы актов государственного инспектора по охране животного мира, порядок их составления и выдачи;

      247) разрабатывает и утверждает образцы форменной одежды со знаками различия (без погон), порядок ношения и нормы обеспечения ею должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира;

      248) разрабатывает и утверждает методики определения ставок плат за пользование животным миром и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности;

      249) разрабатывает и утверждает форму и порядок выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря;

      250) разрабатывает и утверждает типовые формы договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйства;

      251) разрабатывает и утверждает типовую форму плана развития субъектов охотничьего и рыбного хозяйства;

      252) разрабатывает и утверждает требования к рыбозащитным устройствам водозаборных и сбросных сооружений, согласовывает их установку;

      253) разрабатывает и утверждает план зарыбления рыбохозяйственных водоемов на основании рекомендаций научной организации;

      254) разрабатывает и утверждает порядок движения водного транспорта в запретный для рыболовства нерестовый период, а также в запретных для рыболовства водоемах и (или) участках;

      255) разрабатывает и утверждает порядок маркирования икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем и внешнем рынках, форму марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внешнем рынке и осуществляет выдачу марки для торговли ею на внутреннем рынке;

      256) разрабатывает и утверждает образцы аншлагов границ охотничьих хозяйств, воспроизводственных участков и зон покоя, рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, а также запретные для охоты и рыболовства сроки и места, форму журнала учета лова рыбных ресурсов и других водных животных (промысловый журнал);

      257) разрабатывает и утверждает правила по внутрихозяйственному охотоустройству на территории Республики Казахстан;

      258) разрабатывает и утверждает инструкцию по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан;

      259) осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

      260) разрабатывает и утверждает форму справки о происхождении вылова;

      261) разрабатывает и утверждает типовую форму плана развития субъектов охотничьего и рыбного хозяйств;

      262) разрабатывает и утверждает охотминимум;

      263) разрабатывает и утверждает правила проведения экзамена по охотминимуму республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства;

      264) утверждает границы и вид режима охраны территорий государственных памятников природы республиканского значения;

      265) утверждает порядок разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-экономического обоснования;

      266) утверждает правила любительского (спортивного) рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях";

      267) разрабатывает и утверждает перечень международных и государственных организаций, неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты на сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий;

      268) разрабатывает и утверждает правила (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица;

      269) разрабатывает и утверждает правила разработки проектов естественно-научного обоснования упразднения государственных природных заказников республиканского и местного значения и государственных заповедных зон республиканского значения и уменьшения их территории;

      270) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий;

      271) разрабатывает и утверждает правила разработки и регистрации (перерегистрации) паспортов особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения;

      272) разрабатывает и утверждает правила разработки плана управления природоохранной организацией;

      273) разрабатывает и утверждает правила посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами;

      274) разрабатывает и утверждает правила проведения мелиоративного лова, осуществляемого в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 43-1 Закона Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях";

      275) разрабатывает и утверждает правила организации и ведения научной деятельности и научных исследований в природоохранных учреждениях;

      276) разрабатывает и утверждает положения о межведомственных ботанических и зоологических комиссиях и их состав;

      277) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов и лесоустройства на территории государственного лесного фонда, обеспечивает их ведение;

      278) устанавливает нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты по согласованию с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченным органом в сфере гражданской защиты;

      279) разрабатывает требования, предъявляемые к организациям, аттестуемым на право проведения работ в области безопасности плотин;

      280) утверждает лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей (городов республиканского значения, столицы);

      281) утверждает методику расчета платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, установленной налоговым законодательством Республики Казахстан;

      282) утверждает режим использования водных объектов и источников питьевого водоснабжения;

      283) устанавливает порядок проведения паспортизации гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений, а также форму паспорта;

      284) разрабатывает и утверждает порядок согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;

      285) разрабатывает и утверждает перечень водных объектов оздоровительного назначения республиканского значения;

      286) разрабатывает и утверждает правила разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты;

      287) разрабатывает и утверждает правила эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на водных объектах;

      288) разрабатывает и утверждает правила эксплуатации водохозяйственных, гидромелиоративных систем и сооружений;

      289) вносит в Правительство Республики Казахстан представление по определению перечня водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности;

      290) разрабатывает и утверждает правила, определяющие критерии отнесения плотин к декларируемым, и правила разработки декларации безопасности плотины;

      291) разрабатывает и утверждает критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений, правила определения критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений;

      292) разрабатывает и утверждает правила выполнения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и основного оборудования;

      293) определяет порядок ведения государственного учета вод и их использования, государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов, осуществляет государственный учет вод и их использования, ведение государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;

      294) определяет порядок обеспечения безопасности водохозяйственных систем и сооружений;

      295) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых;

      296) разрабатывает и утверждает правила стадийности геологоразведки;

      297) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды инструкции по составлению проектных документов по геологическому изучению недр;

      298) разрабатывает и утверждает правила учета, хранения, систематизации, обобщения и представления геологической информации, находящейся в собственности, а также владении и пользовании у государства;

      299) разрабатывает и утверждает порядок хранения и учета недропользователями геологической информации и ее носителей, полученных в результате проведения операций по недропользованию, определяемых уполномоченным органом по изучению недр;

      300) разрабатывает и утверждает правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на геологическое изучение недр;

      301) разрабатывает и утверждает порядок проведения государственной экспертизы недр;

      302) разрабатывает и утверждает положение о государственной комиссии по экспертизе недр и ее состав;

      303) разрабатывает и утверждает формы геологического отчета;

      304) разрабатывает и утверждает положение о государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан и ее состав;

      305) разрабатывает и утверждает положения о межрегиональных комиссиях по запасам полезных ископаемых;

      306) утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды инструкции по составлению проекта эксплуатации пространства недр;

      307) разрабатывает и утверждает карты идентификации блоков с соответствующими координатами и индивидуальными кодами;

      308) определяет порядок осуществления государственного мониторинга недр;

      309) разрабатывает и утверждает правила представления недропользователями в уполномоченный орган данных о нормируемых потерях;

      310) разрабатывает и утверждает форму отчетов по геологическому изучению недр;

      311) разрабатывает и утверждает правила ведения единого кадастра государственного фонда недр и представления информации по государственному учету запасов полезных ископаемых;

      312) определяет порядок проведения государственной экспертизы геологического отчета;

      313) обеспечивает доступ к геологической информации, не являющейся конфиденциальной, а также информации о выданных им лицензиях на недропользование;

      314) разрабатывает и утверждает формы заявлений на получение лицензии на использование пространства недр;

      315) разрабатывает и утверждает нормы времени и расценок на проведение работ по государственному геологическому изучению недр;

      316) участвует в разработке программы управления государственным фондом недр;

      317) осуществляет международное сотрудничество в области управления водными ресурсами, лесных отношений, охраны, воспроизводства, использования животного мира, особо охраняемых природных территорий, включая реализацию международных договоров;

      318) разрабатывает при необходимости мероприятия по контролю;

      319) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственные секреты;

      320) размещает бюджетную отчетность, консолидированную финансовую отчетность, гражданский бюджет, результаты государственного аудита и финансового контроля, а также проводит публичное обсуждение проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ;

      321) размещает информацию об оценке деятельности государственного органа, отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий, а также проводит публичное обсуждение деятельности государственных органов;

      322) размещает для публичного обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых актов разработанные проекты подзаконных нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) дополнений в подзаконные нормативные правовые акты), за исключением проектов нормативных правовых актов Президента Республики Казахстан, разработанных Канцелярией Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Администрацией Президента Республики Казахстан, до направления на согласование в заинтересованные государственные органы;

      323) осуществляет внутренний контроль за исполнением его структурными и территориальными подразделениями, подведомственными государственными органами и организациями, должностными лицами принятых государственным органом решений, а также требований законодательства Республики Казахстан;

      324) обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области национальной безопасности в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О национальной безопасности", защиты государственных секретов в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан "О государственных секретах", гражданской защиты в соответствии со статьей 13 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите", мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

      325) несет ответственность за мобилизационную подготовку и мобилизацию в соответствующей сфере государственного управления, а также создает работникам мобилизационных органов необходимые условия для выполнения ими возложенных на них обязанностей;

      326) обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;

      327) принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;

      328) осуществляет руководство деятельностью подведомственных организаций по планированию и проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности;

      329) обеспечивает утверждение заключений по наилучшим доступным техникам по всем областям их применения не позднее 31 декабря 2023 года;

      330) разрабатывает правила признания технологий в качестве "зеленых" технологий;

      331) разрабатывает классификации (таксономию) "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты;

      332) согласовывает правила и условия финансирования организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и/или национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение окружающей среды;

      333) разрабатывает правила и условия финансирования либо софинансирования строительства объектов по энергетической утилизации отходов на условиях возвратности;

      334) разрабатывает правила ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан, транзита опасных и других отходов по территории Республики Казахстан;

      335) разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан об установлении границ государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря;

      336) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств – членов Евразийского экономического союза и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;

      337) разрабатывает и утверждает перечень бенчмарков в регулируемых секторах экономики;

      338) разрабатывает и утверждает правила проведения контроля за полнотой, прозрачностью и достоверностью государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов;

      339) разрабатывает и утверждает правила проведения валидации и верификации;

      340) разрабатывает и утверждает правила инвентаризации озоноразрушающих веществ;

      341) разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ;

      342) разрабатывает и утверждает правила по обращению с озоноразрушающими веществами;

      343) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного кадастра озоноразрушающих веществ;

      344) разрабатывает и утверждает методику расчета эмиссий тяжелых металлов;

      345) разрабатывает и утверждает методику расчета эмиссий стойких органических загрязняющих веществ;

      346) разрабатывает и утверждает правила проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа;

      347) разрабатывает и утверждает правила разработки плана мероприятий по охране окружающей среды;

      348) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного климатического кадастра, а также состав данных государственного климатического кадастра и предоставления государственным органам, иным организациям и физическим лицам его данных;

      349) разрабатывает и утверждает правила ведения государственного гидрометеорологического фонда;

      350) разрабатывает и утверждает правила представления информации национальной гидрометеорологической службой;

      351) разрабатывает и утверждает положение о стационарных пунктах наблюдений и пунктах наблюдений за состоянием загрязнения атмосферы государственной наблюдательной сети;

      352) разрабатывает и утверждает экологические критерии оценки земель в целях определения необходимости их перевода из более ценных в менее ценные, консервации, а также отнесения к зоне экологического бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации;

      353) разрабатывает и утверждает правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух;

      354) разрабатывает и утверждает правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на водные объекты;

      355) разрабатывает и утверждает методику разработки проекта нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах;

      356) разрабатывает и утверждает правила разработки нормативов допустимой совокупной антропогенной нагрузки;

      357) разрабатывает и утверждает инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

      358) разрабатывает и утверждает правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля;

      359) разрабатывает и утверждает формы сводных данных по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду;

      360) разрабатывает и утверждает правила выполнения компенсации потери биоразнообразия;

      361) разрабатывает и утверждает правила учета принятого финансового обеспечения;

      362) разрабатывает и утверждает методику определения размера финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории;

      363) разрабатывает и утверждает формы заявления о предоставлении гарантии, залога банковского вклада, залога имущества и страхования;

      364) разрабатывает и утверждает типовую форму гарантии, предоставляемой в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории;

      365) разрабатывает и утверждает типовой договор залога банковского вклада в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории;

      366) разрабатывает и утверждает типовой договор залога имущества в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории;

      367) разрабатывает и утверждает правила привлечения внешних независимых экспертов, в том числе предъявляемых к ним квалификационных критериев;

      368) разрабатывает и утверждает перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности;

      369) разрабатывает и утверждает методику проведения анализа суммарной экологической пользы;

      370) разрабатывает и утверждает правила включения диспергентов и хердеров в перечень диспергентов и хердеров для ликвидации аварийных разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан;

      371) утверждает правила ведения реестра субъектов предпринимательства в сфере управления отходами;

      372) утверждает правила разработки программы предотвращения крупных экологических происшествий при управлении отходами горнодобывающей промышленности, а также внутреннего плана реагирования на такие происшествия;

      373) разрабатывает и утверждает перечень национальных стандартов в области управления отдельными видами отходов;

      374) утверждает требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности;

      375) определяет порядок и условия организации сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания, утилизации, уничтожения отходов, содержащих стойкие органические загрязнители;

      376) разрабатывает и утверждает правила использования диких животных в целях получения продуктов их жизнедеятельности;

      377) разрабатывает и утверждает правила расследования случаев гибели животных, отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам;

      378) разрабатывает и утверждает правила предоставления информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требования к составу и содержанию такой информации, порядок ее опубликования и предоставления заинтересованным лицам;

      379) разрабатывает и утверждает правила эксплуатации установок очистки газов;

      380) организует по решению Правительства Республики Казахстан работу по выявлению и оценке отдельных объектов исторического загрязнения;

      381) организует по решению Правительства Республики Казахстан работу по ликвидации исторического загрязнения в отношении отдельных объектов;

      382) определяет приоритетные объекты, в отношении которых проведены работы по ликвидации исторического загрязнения, а также принимает иные неотложные меры по результатам категорирования объектов исторического загрязнения;

      383) устанавливает по согласованию с антимонопольным органом цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии;

      384) разрабатывает последующие национальные вклады Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      385) согласовывает правила и нормы транспортировки опасных отходов на транспортных средствах, требования к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, утверждаемые уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций;

      386) организует ведение реестра закрытых (выведенных из эксплуатации, ликвидированных) и заброшенных (бесхозяйных) объектов складирования отходов горнодобывающей промышленности, вызывающих существенные негативные последствия для окружающей среды или несущих угрозу для жизни и (или) здоровья населения, а также для окружающей среды в краткосрочной или среднесрочной перспективе;

      387) осуществляет выдачу разрешений на ввоз в Республику Казахстан и вывоза из Республики Казахстан животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

      388) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения перечень допускаемых к использованию в Республике Казахстан генетически модифицированных продуктов;

      389) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра экологических разрешений и деклараций о воздействии на окружающую среду;

      390) разрабатывает и утверждает правила ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан;

      391) осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей среды;

      392) размещает на официальном интернет-ресурсе Министерства результат проведенного анализа регуляторного воздействия;

      393) осуществляет наблюдение и проверки на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

      394) реализует государственную политику в области государственного контроля и надзора в соответствующей сфере;

      395) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также полугодовые графики проведения проверок;

      396) проводит государственный контроль и надзор в соответствии с законами Республики Казахстан;

      397) вносит предложения по совершенствованию проведения государственного контроля и надзора;

      398) осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности или действий, подлежащих лицензированию, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

      399) осуществляет по решению Правительства Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций (долями участия в уставном капитале), а также функции уполномоченного органа по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканских государственных предприятий и государственных учреждений;

      400) выполняет обязательства по международным договорам Республики Казахстан, заключаемым от имени Республики Казахстан;

      401) осуществляет разрешительный контроль в регулируемых сферах;

      402) выдает лицензию на экспорт и импорт опасных отходов;

      403) осуществляет лицензирование ввоза на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;

      404) организует и проводит государственную экологическую экспертизу в отношении:

      проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов I категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений, а также процедуры пересмотра комплексных экологических разрешений;

      проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи комплексных экологических разрешений в случае их получения операторами в добровольном порядке;

      объектов государственной экологической экспертизы, указанных в подпунктах 3) – 8) части первой статьи 87 Экологического кодекса Республики Казахстан;

      405) утверждает состав и положение об апелляционной комиссии;

      406) рассматривает жалобу на акт о результатах проверки уполномоченного органа в области охраны окружающей среды апелляционной комиссией в пределах обжалуемых вопросов;

      407) согласовывает планы мероприятий по охране окружающей среды местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

      408) выдает экологические разрешения, представления декларации о воздействии на окружающую среду;

      409) выдает разрешения на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств – членов Евразийского экономического союза и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;

      410) принимает предусмотренные законами Республики Казахстан меры по отзыву, лишению и приостановлению действия разрешений, заключений, лицензий и других разрешительных документов физических и юридических лиц в связи с нарушением требований экологического законодательства Республики Казахстан;

      411) выдает комплексные экологические разрешения;

      412) выдает разрешения для сброса производственных и других сточных вод в море при условии очистки таких вод до установленных нормативов;

      413) согласовывает выдачу лицензии, разрешения, договора (контрактов) в области использования природных ресурсов в пределах своей компетенции;

      414) выдает разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ;

      415) обеспечивает в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доступ к экологической информации в пределах своей компетенции;

      416) осуществляет государственный экологический контроль за обеспечением соблюдения физическими и юридическими лицами требований экологического законодательства Республики Казахстан, в том числе за:

      соблюдением положений Экологического кодекса Республики Казахстан в области охраны окружающей среды;

      соблюдением экологических требований в области особо охраняемых природных территорий;

      соблюдением экологических требований при консервации и ликвидации последствий операций по недропользованию, рекультивации нарушенных земель;

      выполнением расширенных обязательств производителей (импортеров);

      выполнением оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) требований, определенных Экологическим кодексом Республики Казахстан;

      соблюдением квалификационных требований и правил осуществления лицензируемых видов деятельности в области охраны окружающей среды, а также деятельности, в отношении которой установлен уведомительный порядок;

      соблюдением местными исполнительными органами требований экологического законодательства Республики Казахстан по оказанию государственных услуг в области охраны окружающей среды;

      417) осуществляет государственный контроль в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан в соответствии со своей компетенцией;

      418) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах в пределах своей компетенции;

      419) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о недрах и недропользовании при проведении операций по недропользованию;

      420) осуществляет контроль за объемом квотируемых выбросов парниковых газов администрируемых установок;

      421) осуществляет государственный контроль за выполнением физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, обязанностей по заключению договора обязательного экологического страхования;

      422) осуществляет контроль за соблюдением требований к размещению отходов на полигонах и содержанию полигонов;

      423) разрабатывает (участвует в разработке) нормативно-методическую базу в области надлежащей лабораторной практики;

      424) осуществляет подготовку предложений по созданию, модернизации и оснащению органов по подтверждению соответствия и лабораторий по продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;

      425) разрабатывает, утверждает, отменяет, приостанавливает технические регламенты, а также внесение изменений и (или) дополнений в технические регламенты по вопросам, входящим в компетенцию, по согласованию с уполномоченным органом в области технического регулирования;

      426) разрабатывает и исполняет планы мероприятий по реализации технических регламентов, в том числе Евразийского экономического союза;

      427) осуществляет государственный контроль и надзор в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, за соблюдением требований соответствующих технических регламентов в рамках установленной компетенции;

      428) осуществляет согласование генеральных схем организации территории Республики Казахстан, межрегиональных схем территориального развития, комплексных схем градостроительного планирования и иной градостроительной документации, затрагивающей территории экологических коридоров;

      429) согласовывает правила по предотвращению загрязнений с судов, определяемые уполномоченным органом в сфере торгового мореплавания;

      430) выдает заявителю лицензию на использование пространства недр;

      431) учитывает, сохраняет, систематизирует, обобщает и представляет геологическую информацию, находящуюся в собственности, а также владении и пользовании государства;

      432) осуществляет контроль за соблюдением недропользователями условий лицензии на геологическое изучение недр и лицензии на использование пространства недр;

      433) разрабатывает правила проведения государственной экспертизы недр, положение о государственной комиссии по экспертизе недр;

      434) определяет размер исторических затрат, стоимости и условий получения геологической информации;

      435) выдает геологические и горные отводы, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

      436) ведет единый кадастр государственного фонда недр;

      437) взаимодействует и координирует с компетентным органом по определению границ предоставляемых в пользование участков недр, использованию геологической информации и другим вопросам, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

      438) организует проведение государственной экспертизы геологического отчета;

      439) участвует в ведении государственного водного кадастра в части подземных вод;

      440) согласовывает с местным исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы) разрешения на использование подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым водоснабжением, на территориях, где отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества;

      441) согласовывает водоохранные мероприятия, проводимые физическими и юридическими лицами, направленные на предотвращение истощения водных объектов;

      442) выдает заключения на строительство, реконструкцию (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование), эксплуатацию, консервацию, ликвидацию (постутилизацию) объектов, влияющих на состояние водных объектов;

      443) предоставляет права недропользования для геологического изучения и использования пространства недр;

      444) подтверждает обоснованность уменьшения ресурсов в отчете об оценке ресурсов твердых полезных ископаемых более чем на двадцать пять процентов от запасов промышленных категорий, ранее утвержденных в соответствии со статьей 121 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании";

      445) выдает заключения государственной экспертизы отчета о результатах геологоразведочных работ, подтверждающих отсутствие ресурсов или перспективы ресурсов твердых полезных ископаемых, не являющихся общераспространенным полезным ископаемым, на заявленном участке недр;

      446) согласовывает положительное заключение местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки при проектировании и строительстве населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов;

      447) согласовывает разрешения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы на застройку территорий залегания полезных ископаемых;

      448) организовывает и проводит государственное геологическое изучение недр;

      449) регулирует операции по геологическому изучению и использованию пространства недр;

      450) осуществляет государственный контроль за операциями по геологическому изучению, а также использованию пространства недр;

      451) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в сфере недропользования по учету, хранению, сохранности и достоверности геологической информации;

      452) организовывает и ведет государственный учет действующих объектов размещения техногенных минеральных образований;

      453) осуществляет государственный мониторинг недр, сбора и обобщения геологической информации;

      454) осуществляет ликвидацию и консервацию бесхозных самоизливающихся гидрогеологических и аварийных нефтегазовых скважин;

      455) представляет информацию по государственному учету запасов полезных ископаемых государственным органам;

      456) ведет государственный баланс запасов полезных ископаемых;

      457) раскрывает геологическую информацию путем ее опубликования или представления к ней открытого доступа;

      458) выдает разрешения на отчуждение недропользователем природных носителей геологической информации в виде проб и (или) вывоз им проб за пределы Республики Казахстан;

      459) ведет учет потерь при добыче твердых полезных ископаемых, осуществляемый на основании данных о нормируемых потерях, представляемых недропользователями;

      460) подтверждает обнаружение открытия новой залежи (совокупности залежей) посредством документально подтвержденного получения притока углеводородов из скважины, в том числе при проведении ее опробования пластоиспытателем, и (или) лабораторных исследований породы-коллектора на нефтегазонасыщенность;

      461) согласовывает изменения в проекты поисково-оценочных работ на подземные воды по выданным лицензиям на геологическое изучение недр;

      462) организовывает и проводит государственную экспертизу запасов участков подземных вод;

      463) принимает и передает недропользователю на баланс скважины технологические единицы;

      464) определяет правила осуществления государственного мониторинга недр;

      465) создает комиссию по подписанию акта ликвидации последствий использования пространства недр;

      466) осуществляет владение и пользование государственным лесным фондом в пределах компетенции, установленной Правительством Республики Казахстан;

      467) организовывает и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, регулирует лесопользование на территории государственного лесного фонда, находящегося в его функциональном ведении;

      468) осуществляет путем проверок государственный контроль и надзор за состоянием, охраной, защитой, пользованием лесным фондом, воспроизводством лесов и лесоразведением;

      469) осуществляет государственный контроль и надзор за выполнением мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней, своевременностью принятых мер по предупреждению возникновения, распространения очагов вредителей и болезней леса, ослабления и гибели насаждений от неблагоприятных воздействий природного, антропогенного характера и точностью их учета и прогнозирования;

      470) осуществляет государственный контроль и надзор за отводом лесосек;

      471) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением правил отпуска древесины на корню и рубок леса, иных правил лесопользования на участках государственного лесного фонда;

      472) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением лесосеменного районирования, правил заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством, ведением питомнического хозяйства на участках государственного лесного фонда;

      473) осуществляет государственный контроль и надзор за использованием земель лесного фонда в соответствии с их целевым назначением и охраной этих земель;

      474) осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением порядка пользования государственным лесным фондом при строительных работах, добыче полезных ископаемых, прокладке коммуникаций и выполнении иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием;

      475) обеспечивает разработку и утверждает расчетные лесосеки на участках государственного лесного фонда и возраста рубок;

      476) осуществляет международное сотрудничество в области охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения и лесопользования в соответствии с принципами, установленными международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      477) заслушивает отчеты руководителя структурного подразделения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, ведающего лесным хозяйством, а также руководителей лесных учреждений и природоохранных организаций по вопросам состояния, охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

      478) приостанавливает, ограничивает, прекращает право лесопользования на участках государственного лесного фонда, а также работы, представляющие опасность для состояния и воспроизводства лесов, находящихся в их ведении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      479) определяет направления научно-технического развития, организовывает научное исследование и проектно-изыскательские работы в области охраны, защиты и пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, лесной селекции и лесного семеноводства;

      480) организовывает и проводит тендеры по предоставлению лесных ресурсов в долгосрочное лесопользование на участках государственного лесного фонда, находящихся в его ведении, с участием представителей местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы;

      481) рассматривает дела об административных правонарушениях в области лесного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;

      482) приостанавливает деятельность физических и юридических лиц при выявлении нарушений законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства Республики Казахстан;

      483) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, ведающих лесным хозяйством, а также лесных учреждений и природоохранных организаций по вопросам охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

      484) утверждает лесоустроительные проекты;

      485) формирует в соответствии с правилами отпуска древесины на корню на участках государственного лесного фонда и утверждает ежегодные объемы рубок леса на территории государственного лесного фонда;

      486) разрабатывает и утверждает лесосеменное районирование;

      487) предоставляет лесопользователям участки под объекты строительства на землях государственного лесного фонда, находящихся в его ведении, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей, нужд охотничьего хозяйства, побочного лесного пользования;

      488) разрабатывает базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан;

      489) определяет требования к планам противопожарных мероприятий, разрабатываемым лесопользователями при долгосрочном лесопользовании;

      490) осуществляет государственный контроль за местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, ведающими лесным хозяйством и особо охраняемыми природными территориями;

      491) принимает решение о запрещении рубок леса на участках государственного лесного фонда при возникновении угрозы деградации или гибели лесов;

      492) осуществляет межотраслевую координацию деятельности государственных органов в области особо охраняемых природных территорий;

      493) реализует государственную политику в области особо охраняемых природных территорий;

      494) осуществляет путем проверок государственный контроль и надзор за соблюдением режимов охраны в лесах особо охраняемых природных территорий;

      495) разрабатывает порядок и вносит предложения по упразднению государственных природных заказников республиканского и местного значения, государственных заповедных зон республиканского значения и уменьшению их территории;

      496) утверждает размеры тарифов за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения со статусом юридического лица, находящимися в их ведении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      497) утверждает естественно-научные и технико-экономические обоснования по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий республиканского значения;

      498) утверждает символику (эмблемы и флаг) природоохранной организации, а также порядок разработки и использования символики (эмблемы и флаг) природоохранного учреждения;

      499) утверждает объемы лова рыбы на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий, со статусом юридического лица;

      500) рассматривает отчеты центральных и местных исполнительных органов по вопросам состояния, охраны, защиты, использования и финансирования особо охраняемых природных территорий, находящихся в их ведении;

      501) организует разработку проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий республиканского значения, находящихся в его ведении, экологических коридоров и утверждает их;

      502) осуществляет руководство особо охраняемыми природными территориями, находящимися в его ведении, обеспечивает проведение их охраны, защиты и восстановления, а также научных исследований;

      503) организует научную деятельность на особо охраняемых природных территориях республиканского значения;

      504) ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий;

      505) осуществляет государственный контроль и надзор за состоянием, охраной, защитой и использованием особо охраняемых природных территорий и объектов государственного природно-заповедного фонда, находящихся в их ведении;

      506) согласовывает генеральные схемы организации территории Республики Казахстан, межрегиональные схемы территориального развития, комплексные схемы градостроительного планирования и иную градостроительную документацию в пределах своей компетенции;

      507) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;

      508) осуществляет выдачу разрешений на импорт на территорию Республики Казахстан, экспорт и (или) реэкспорт с территории Республики Казахстан видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

      509) осуществляет и (или) организует лов с целью интродукции, реинтродукции и гибридизации, лов в воспроизводственных целях, лов в замороопасных водоемах и (или) участках, а также осуществляет контрольный лов;

      510) выдает разрешения на производство интродукции, реинтродукции, гибридизации животных;

      511) организует и (или) обеспечивает проведение научных исследований и проектно-изыскательских работ в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      512) организует ведение государственного учета, кадастра и мониторинга животного мира;

      513) на основании научных рекомендаций принимает решение о мелиоративном лове рыб в случаях возникновения угрозы замора, который неизбежно приведет к гибели рыб и невозможности устранения такой угрозы, путем проведения текущей рыбохозяйственной мелиорации водных объектов или их частей;

      514) реализует государственную политику в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      515) осуществляет осмотр водозаборных и сбросных сооружений на наличие рыбозащитных устройств и их соответствие установленным требованиям;

      516) ведет, размещает и ежеквартально обновляет на интернет-ресурсе реестр зоологических коллекций;

      517) осуществляет государственный контроль за соблюдением порядка осуществления интродукции, реинтродукции и гибридизации животных;

      518) проверяет деятельность пользователей животным миром в целях определения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      519) осуществляет государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      520) осуществляет контроль за соблюдением правил ведения охотничьего, рыбного хозяйства;

      521) осуществляет контроль за соблюдением правил охоты и рыболовства;

      522) осуществляет контроль за соблюдением норм и нормативов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      523) осуществляет контроль и надзор за выполнением мероприятий по охране, воспроизводству и использованию животного мира;

      524) осуществляет контроль и надзор за соблюдением установленных ограничений и запретов на пользование животным миром;

      525) согласовывает на основании биологического обоснования рыбохозяйственную мелиорацию на закрепленном рыбохозяйственном водоеме и (или) участке, ежегодную корректировку данных промыслового запаса рыбных ресурсов и других водных животных;

      526) согласовывает технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию, разрабатываемые субъектами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира";

      527) выдает заключение (разрешительный документ) на вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза диких живых животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;

      528) организует и обеспечивает воспроизводство и государственный учет животного мира в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов и (или) участках и охотничьих угодьях;

      529) согласовывает движение всех видов водного транспорта с включенными двигателями в запретный для рыболовства период на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, а также в местах, запретных для рыболовства;

      530) принимает решение о введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, устанавливает места и сроки их пользования на основании биологического обоснования, выданного соответствующими научными организациями, подлежащего государственной экологической экспертизе;

      531) проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных участков водоемов международного, республиканского и местного значения;

      532) осуществляет государственный контроль и надзор за местными исполнительными органами в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      533) осуществляет разработку, утверждение, замену и пересмотр профессиональных стандартов на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами, по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;

      534) устанавливает по бассейнам водных объектов объемы природоохранных и санитарно-эпидемиологических попусков;

      535) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды для поверхностных водных объектов нормативы качества воды в них на основе единой системы классификации качества воды в водных объектах, утвержденной ведомством уполномоченного органа;

      536) создает совместно с заинтересованными государственными органами республиканскую информационно-аналитическую систему использования водных ресурсов;

      537) создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает доступ к ней всех заинтересованных лиц;

      538) осуществляет выдачу, приостановление действия, продление и переоформление разрешения на специальное водопользование, а также прекращение права специального водопользования в порядке, установленном Водным кодексом Республики Казахстан;

      539) обеспечивает доступ заинтересованных физических и юридических лиц к информации, содержащейся в государственном водном кадастре;

      540) подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве;

      541) осуществляет координацию и методическое руководство местных исполнительных органов в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов;

      542) организует эксплуатацию водных объектов, водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности;

      543) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения вне пределов населенных пунктов;

      544) согласовывает на предмет допустимого уровня использования водных ресурсов прогнозы использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и размещения производительных сил и отраслей экономики, разработанные центральными исполнительными органами;

      545) согласовывает удельные нормы водопотребления и водоотведения;

      546) осуществляет контроль за соблюдением границ водоохранных зон и полос, установленного режима хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых водных объектах;

      547) осуществляет контроль за выполнением условий и требований международных соглашений о трансграничных водах;

      548) осуществляет контроль за соблюдением лимитов водопотребления и водоотведения;

      549) осуществляет контроль за соблюдением правил эксплуатации водозаборных сооружений, водохозяйственных систем и водохранилищ;

      550) осуществляет контроль за правильностью ведения первичного учета количества забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод, наличием, исправным состоянием и соблюдением сроков государственной аттестации оборудования и аппаратуры для учета потребления и сброса вод, соблюдением установленных сроков отчетности водопользователями;

      551) осуществляет контроль за выполнением физическими и юридическими лицами условий и требований, установленных разрешениями на специальное водопользование, а также мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения берегов и другие вредные явления);

      552) осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка предоставления в обособленное и совместное пользование водных объектов;

      553) осуществляет контроль за недопущением самовольного использования водных объектов;

      554) осуществляет контроль за наличием утвержденной в установленном порядке проектной документации и соответствием ей строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов отраслей экономики и иной деятельности, связанной с использованием и охраной водных объектов, их водоохранных зон и полос;

      555) рассматривает дела об административных правонарушениях в области водного законодательства Республики Казахстан;

      556) разрабатывает схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов по бассейнам основных рек и других водных объектов в целом по республике;

      557) устанавливает лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей, городов республиканского значения, столицы на десятилетний период в соответствии с бассейновыми схемами;

      558) осуществляет комплексное управление водными ресурсами гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа;

      559) осуществляет координацию деятельности субъектов водных отношений по использованию водных ресурсов с целью достижения положительного экономического эффекта, разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования;

      560) осуществляет подготовку и реализацию бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов в пределах соответствующего бассейна;

      561) осуществляет ведение государственного учета, государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов по бассейнам;

      562) осуществляет согласование планов местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы) по рациональному использованию водных объектов соответствующего бассейна;

      563) осуществляют согласование предложений по определению мест строительства предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод;

      564) осуществляет согласование документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных работ по добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, сельскохозяйственных и других работ на водных объектах, водоохранных полосах и зонах;

      565) осуществляет согласование планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния водных объектов;

      566) участвует в работах по ликвидации последствий, возникших в результате наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

      567) устанавливает лимиты водопользования в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, районов и первичных водопользователей;

      568) участвует в организации и проведении конкурса по предоставлению водных объектов в обособленное или совместное пользование;

      569) согласовывает схемы комплексного использования и охраны вод соответствующего бассейна, правила эксплуатации водных объектов и водохозяйственных сооружений;

      570) участвует в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему бассейну;

      571) согласовывает предложения о предоставлении водных объектов в обособленное и совместное пользование и условия водопользования в них;

      572) информирует население о проводимой работе по рациональному использованию и охране водного фонда, принимаемых мерах по улучшению состояния и качества вод;

      573) взаимодействует с местными исполнительными органами областей (городов республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными государственными органами по вопросам использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;

      574) проводит работы по просвещению и воспитанию населения в деле рационального использования и охраны водного фонда;

      575) пломбирует приборы учета вод, устанавливаемые на сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими лицами, осуществляющими право специального водопользования;

      576) осуществляет заверение налоговой отчетности по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников до представления в налоговый орган;

      577) организует работу бассейнового совета, проведение консультаций с членами бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на территории бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, осуществление мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до заинтересованных государственных органов и водопользователей;

      578) разрабатывает планы забора воды и вододеления по межобластным, межрегиональным, межгосударственным водным объектам и осуществляет контроль за их соблюдением;

      579) осуществляет государственный контроль за использованием и охраной водного фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного законодательства Республики Казахстан;

      580) осуществляет контроль за режимом работы водохранилищ совместного пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и межгосударственного значения;

      581) осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, предоставленных в обособленное или совместное пользование;

      582) предъявляет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, требования о прекращении финансирования, проектирования и строительства водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;

      583) передает материалы о нарушении водного законодательства Республики Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;

      584) предъявляет в суд иски о возмещении ущерба, нанесенного государству, в случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан;

      585) вносит уполномоченному органу по государственному имуществу предложения по определению предмета и цели деятельности республиканского государственного предприятия, а также вида республиканского государственного предприятия (на праве хозяйственного ведения или казенное предприятие), осуществляющего такую деятельность;

      586) рассматривает, согласовывает в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе", и утверждает планы развития республиканских государственных предприятий и отчеты по их исполнению;

      587) осуществляет контроль за соблюдением собственниками режима работы водохозяйственных сооружений, а также требований, установленных нормативными правовыми актами в области безопасности плотин;

      588) согласовывает проектную документацию по установлению водоохранных зон, защитных полос водных объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

      589) согласовывает использование подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением;

      590) согласовывает установление места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях;

      591) регистрирует декларацию безопасности плотин для присвоения регистрационных шифров;

      592) согласовывает перечень водных объектов, используемых для лесосплава, и порядок проведения их очистки;

      593) проводит аттестацию организаций на право проведения работ в области безопасности плотин;

      594) согласовывает проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкцию (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным территориям;

      595) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества в области использования и охраны водного фонда;

      596) осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;

      597) осуществляет прием уведомлений от субъектов, указанных в пункте 1 статьи 337 Экологического кодекса Республики Казахстан, формирует и ведет государственный электронный реестр разрешений и уведомлений в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях";

      598) разрабатывает и утверждает правила подтверждения минерализации (проявления) твердых (общераспространенных) полезных ископаемых по контрактам на недропользование;

      599) разрабатывает и утверждает правила выдачи и переоформления геологического и горного отводов;

      600) разрабатывает и утверждает перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию;

      601) определяет совместно с компетентным органом порядок приемки результатов обследования и работ по ликвидации последствий операций по недропользованию;

      602) устанавливает нормативы допустимой совокупной антропогенной нагрузки на отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий (или их частей);

      603) разрабатывает и утверждает правила проведения инвентаризации стационарных источников выбросов, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения такой инвентаризации и корректировки;

      604) разрабатывает и утверждает форму отчета по инвентаризации отходов и инструкцию по ее заполнению;

      605) организует ведение реестра экологических разрешений и деклараций о воздействии на окружающую среду;

      606) разрабатывает квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности в области охраны окружающей среды по их подвидам;

      607) разрабатывает и утверждает типовой договор страхования в качестве финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории;

      608) разрабатывает и утверждает правила привлечения внешних независимых экспертов, в том числе предъявляемые к ним квалификационные критерии;

      609) разрабатывает и утверждает правила определения, согласования и принятия решения о выборе оптимальных методов ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне Республики Казахстан на основе анализа суммарной экологической пользы;

      610) разрабатывает и утверждает перечень рекомендуемых наилучших международных практик по вопросам анализа суммарной экологической пользы и методов ликвидации разливов нефти на море;

      611) согласовывает оптимальные методы ликвидации разливов нефти на основе анализа суммарной экологической пользы;

      612) разрабатывает и утверждает правила разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами;

      613) устанавливает особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в зеленых поясах;

      614) создает экспертные комиссии и утверждает положения о них;

      615) утверждает в пределах своей компетенции положения об экспертных советах государственной экологической экспертизы и их персональные составы;

      616) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан при проведении оценки воздействия на окружающую среду;

      617) организует проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами в соответствии с порядком и условиями, согласованными в ходе первоначальных консультаций;

      618) обеспечивает рассмотрение и учет замечаний и предложений, полученных в ходе консультаций с затрагиваемыми сторонами, а также представленных заинтересованными органами и общественностью затрагиваемых сторон, при выполнении своих функций в процессе стратегической экологической оценки или оценки воздействия на окружающую среду;

      619) осуществляет ежегодный мониторинг выполнения программы повышения экологической эффективности в соответствии с правилами выдачи экологических разрешений;

      620) выдает экологические разрешения на воздействие для объектов I категории;

      621) осуществляет государственный контроль за соблюдением порядка организации и проведения метеорологического мониторинга производителями метеорологической информации, за исключением деятельности национальной гидрометеорологической службы, поставщиков аэронавигационного обслуживания, Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      622) выдает разрешения по единой форме, утверждаемой решением Евразийской экономической комиссии, на ввоз на территорию Республики Казахстан из стран ЕАЭС (государств – членов Евразийского экономического союза) и вывоз с территории Республики Казахстан в эти страны озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;

      623) утверждает инструкции по составлению плана разведки совместно с уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых;

      624) утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых инструкции по составлению плана ликвидации и методику расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых;

      625) осуществляет выдачу лицензий на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (подвиды деятельности: природоохранное проектирование, нормирование для I категории хозяйственной и иной деятельности; экологический аудит для I категории хозяйственной и иной деятельности);

      626) обеспечивает в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доступ к экологической информации в пределах своей компетенции;

      627) участвует в разработке, определении и согласовании карты чувствительности и индекса экологической чувствительности к разливам нефти совместно с заинтересованными государственными органами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области охраны окружающей среды;

      628) принимает решение о переносе срока запрета на изъятие объектов животного мира на пятнадцать календарных дней в ту или иную сторону в зависимости от природно-климатических условий без изменения общей продолжительности запрета по рекомендации аккредитованных научных организаций в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

      629) выдает разрешение на пользование животным миром в целях лова водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и общем водном пространстве;

      630) разрабатывает перечень пятидесяти объектов I категории, наиболее крупных по суммарным выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду, на 1 января 2021 года;

      631) разрабатывает и утверждает методики прогнозирования основных показателей развития лесного и рыбного хозяйства, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития Республики Казахстан;

      632) разрабатывает и утверждает инструкции по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении;

      633) разрабатывает, утверждает и переутверждает бюджетные программы Министерства;

      634) разрабатывает и утверждает правила по определению стоимости исследований, консалтинговых услуг и государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      635) разрабатывает и утверждает правила по определению экономического эффекта от бюджетных субсидий по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      636) разрабатывает и утверждает натуральные нормы по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

      637) издает в необходимых случаях по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета указания о порядке применения общих положений по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях своей системы с учетом специфики их деятельности и соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях;

      638) осуществляет бюджетный мониторинг и представление отчета о его результатах в уполномоченный орган по исполнению бюджета;

      639) осуществляет реализацию государственной политики по управлению государственным имуществом в соответствующей отрасли, в пределах своей компетенции разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты в сфере управления государственным имуществом в курируемых отраслях;

      640) рассматривает, согласовывает в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе", и утверждает планы развития подведомственных республиканских государственных предприятий и отчеты по их исполнению;

      641) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития республиканских государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в отношении которых Министерство является органом управления;

      642) осуществляет управление подведомственными республиканскими юридическими лицами;

      643) утверждает устав (положение) подведомственных республиканских государственных учреждений, внесение в него изменений и дополнений;

      644) утверждает годовую финансовую отчетность подведомственного республиканского юридического лица;

      645) дает согласие на создание подведомственными республиканскими государственными учреждениями филиалов и представительств;

      646) разрабатывает проект решения Правительства Республики Казахстан о реализации приоритетного права на приобретение стратегического объекта;

      647) разрабатывает, утверждает и согласовывает отраслевые нормативы численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов в курируемых отраслях, в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по труду;

      648) разрабатывает и утверждает реестры должностей гражданских служащих соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду;

      649) осуществляет организацию проведения государственных закупок;

      650) реализует государственную политику в области ответственного обращения с животными;

      651) разрабатывает и утверждает правила содержания животных в приютах для животных, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках;

      652) разрабатывает и утверждает правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания;

      653) разрабатывает и утверждает правила обращения с дикими животными в неволе и (или) полувольных условиях, возврат которых в среду их обитания невозможен;

      654) разрабатывает и утверждает типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных;

      655) разрабатывает и утверждает правила деятельности приютов для животных;

      656) разрабатывает и утверждает правила учета приютов для животных;

      657) разрабатывает и утверждает правила перевозки животных;

      658) разрабатывает и утверждает правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету;

      659) разрабатывает и утверждает перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах;

      660) разрабатывает и утверждает перечень домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного;

      661) разрабатывает и утверждает типовые правила содержания и выгула домашних животных;

      662) разрабатывает и утверждает правила проведения общественного контроля в области ответственного обращения с животными, а также выдачи физическим лицам удостоверений общественных инспекторов в области ответственного обращения с животными;

      663) разрабатывает и утверждает правила вакцинации и стерилизации бродячих животных;

      664) разрабатывает и утверждает перечень животных, используемых для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) полувольных условиях;

      665) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Глава 3. Статус, полномочия первого руководителя Министерства

      16. Руководство Министерством осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих полномочий.

      17. Первый руководитель Министерства назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      18. Первый руководитель Министерства имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      19. Полномочия первого руководителя Министерства:

      1) вырабатывает предложения по формированию государственной политики в сферах, регулируемых Министерством;

      2) назначает на должности и освобождает от должностей руководителей комитетов, которые подконтрольны ему в своей деятельности;

      3) представляет Министерство в Парламенте Республики Казахстан, иных государственных органах и организациях;

      4) подписывает приказы Министерства;

      5) утверждает регламент работы Министерства;

      6) согласовывает и визирует проекты нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Министерство;

      7) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов ведомств;

      8) принимает меры по противодействию коррупции в Министерстве и несет за это персональную ответственность;

      9) входит в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации с прямым и косвенным участием государства в уставном капитале в случае принятия соответствующего решения Правительства;

      10) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции, и осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан.

      20. Исполнение полномочий первого руководителя Министерства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.

      21. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

      22. Аппарат Министерства возглавляется руководителем аппарата или должностным лицом Министерства, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество Министерства

      23. Министерство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      24. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской/коммунальной собственности.

      25. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Министерства

      26. Реорганизация и упразднение Министерства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень организаций, находящихся в ведении Министерства и его ведомств

      1. Акционерное общество "Жасыл даму".

      2. Некоммерческое акционерное общество "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".

      3. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет".

      4. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды".

      5. Акционерное общество "Национальная геологическая служба" Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства" Комитета водного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      7. Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      8. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      9. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      10. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жасыл Аймак" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      11. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт ботаники и фитоинтродукции" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      12. Республиканское государственное казенное предприятие "Атырауский осетровый рыбоводный завод" Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      13. Республиканское государственное казенное предприятие "Петропавловский рыбопитомник" Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      14. Республиканское государственное казенное предприятие "Камышлыбашский рыбопитомник" Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      15. Республиканское государственное казенное предприятие "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      16. Республиканское государственное казенное предприятие "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      17. Республиканское государственное казенное предприятие "Казахское лесоустроительное предприятие" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      18. Республиканское государственное казенное предприятие "Производственное объединение "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      19. Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      20. Республиканское государственное казенное предприятие "Иссыкский государственный дендрологический парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Перечень территориальных органов, находящихся в ведении Министерства и территориальных подразделений его ведомств

      1. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по городу Алматы Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      2. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      3. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Атырауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      4. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Мангистауской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      5. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Западно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      6. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      7. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      8. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      9. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      10. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      11. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      12. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      13. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Кызылординской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      14. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по городу Нур-Султану Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      15. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      16. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      17. Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по городу Шымкенту Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      18. Республиканское государственное учреждение "Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра".

      19. Республиканское государственное учреждение "Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Запказнедра".

      20. Республиканское государственное учреждение "Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Севказнедра" в городе Кокшетау.

      21. Республиканское государственное учреждение "Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Центрказнедра".

      22. Республиканское государственное учреждение "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Южказнедра".

      23. Республиканское государственное учреждение "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      24. Республиканское государственное учреждение "Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      25. Республиканское государственное учреждение "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      26. Республиканское государственное учреждение "Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      27. Республиканское государственное учреждение "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      28. Республиканское государственное учреждение "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      29. Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      30. Республиканское государственное учреждение "Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      31. Республиканское государственное учреждение "Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      32. Республиканское государственное учреждение "Актюбинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      33. Республиканское государственное учреждение "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      34. Республиканское государственное учреждение "Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      35. Республиканское государственное учреждение "Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      36. Республиканское государственное учреждение "Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      37. Республиканское государственное учреждение "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      38. Республиканское государственное учреждение "Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      39. Республиканское государственное учреждение "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      40. Республиканское государственное учреждение "Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      41. Республиканское государственное учреждение "Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      42. Республиканское государственное учреждение "Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      43. Республиканское государственное учреждение "Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      44. Республиканское государственное учреждение "Туркестанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      45. Республиканское государственное учреждение "Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      46. Республиканское государственное учреждение "Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      47. Республиканское государственное учреждение "Зайсан-Ертисская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      48. Республиканское государственное учреждение "Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      49. Республиканское государственное учреждение "Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      50. Республиканское государственное учреждение "Нура-Сарысуская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      51. Республиканское государственное учреждение "Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      52. Республиканское государственное учреждение "Шу-Таласская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства и его ведомств

      1. Республиканское государственное учреждение "Республиканский методический центр "Казагромелиоводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      2. Республиканское государственное учреждение "Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      3. Республиканское государственное учреждение "Баянаульский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      4. Республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      5. Республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Кокшетау" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      6. Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      7. Республиканское государственное учреждение "Каркаралинский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      8. Республиканское государственное учреждение "Катон-Карагайский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      9. Республиканское государственное учреждение "Чарынский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      10. Республиканское государственное учреждение "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      11. Республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      12. Республиканское государственное учреждение "Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      13. Республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Буйратау" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      14. Республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Тарбагатай" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".

      15. Республиканское государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Улытау" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      16. Республиканское государственное учреждение "Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      17. Республиканское государственное учреждение "Алакольский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      18. Республиканское государственное учреждение "Алматинский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      19. Республиканское государственное учреждение "Барсакельмесский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      20. Республиканское государственное учреждение "Западно-Алтайский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      21. Республиканское государственное учреждение "Каратауский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      22. Республиканское государственное учреждение "Коргалжинский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      23. Республиканское государственное учреждение "Маркакольский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      24. Республиканское государственное учреждение "Наурзумский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      25. Республиканское государственное учреждение "Устюртский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      26. Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      27. Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      28. Республиканское государственное учреждение "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      29. Республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Акжайык" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      30. Республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Бокейорда" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      31. Республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Алтын Дала" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

      32. Республиканское государственное учреждение "Государственный природный резерват "Иле-Балхаш" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".