"Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 10 қазандағы № 799 қаулысы.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1."Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 47-бабының 7-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері (бұдан әрі – Қағидалар) осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 10 қазандағы
№ 799 қаулысына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 7 ақпандағы
№ 116 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары және олардың мөлшерлері (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және мемлекеттік стипендияларды тағайындау мен төлеу тәртібін, сондай-ақ олардың мөлшерлерін айқындайды.

      2. Мемлекеттік стипендиялар білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға, резидент- дәрігерлерге, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына (бұдан әрі – алушылар) тағайындалады және төленеді.

      3. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын стипендияларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын мемлекеттік атаулы стипендияларды тағайындау және төлеу тәртібіне қолданылмайды.

      4. "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына, резидент-дәрігерлеріне, дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына стипендия тағайындау және төлеу тәртібі "Назарбаев Университеті", "Назарбаев Зияткерлік мектептері" және "Назарбаев Қоры" мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

2-тарау. Мемлекеттік стипендияны тағайындау тәртібі

      5. Мемлекеттік стипендия аралық аттестаттаудың (емтихан сессиясының) нәтижелері бойынша "үздік", "жақсы" деген бағаға сәйкес бағалардың баламасын алған, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алуға ауыстырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға тағайындалады.

      6. Докторанттарға, резидент-дәрігерлерге және дайындық бөлімшелерінің тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия бүкіл оқу кезеңіндегі аралық аттестаттаудың (емтихан сессиясының) нәтижелеріне қарамастан бүкіл оқу мерзіміне тағайындалады.

      7. Бірінші академиялық кезеңге мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша бірінші курсқа (бірінші оқу жылына) қабылданған барлық студенттерге, магистранттарға 1 қыркүйектен немесе 1 қаңтардан бастап бірінші академиялық кезең мен каникул аяқталатын айды қоса алғанда, оның соңына дейін тағайындалады.

      Келесі академиялық кезеңдерде мемлекеттік стипендия студенттерге, магистранттарға осы Қағидалардың 5-тармағына сәйкес алдыңғы академиялық кезеңдегі аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша тағайындалады.

      8. Аралық аттестаттауды (емтихан сессиясын) академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде дәлелді себептер бойынша (сырқаттану, отбасы жағдайы, дүлей апаттар, академиялық немесе кредиттік ұтқырлық бойынша оқу) тапсырмаған студенттерге, интерндерге, магистранттарға білім беру ұйымының басшылығы білім алушы растайтын құжаттарды тапсырғаннан кейін аралық аттестаттау (емтихан сессиясын) тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.

      Тапсырылған аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша білім алушылардың аталған санатына осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен мемлекеттік стипендия тағайындалады.

      9. Бір оқу орнынан басқасына ауысқан студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен тағайындалады.

      10. Академиялық демалыстан оралған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендияны тағайындау оқу жоспарларындағы академиялық айырма жойылғаннан кейін осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      Сырқатына байланысты екінші оқу жылына қалдырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия олар оралған кезден бастап осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен оқу жоспары орындалған алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша тағайындалады.

      Тиісті медициналық қорытындысы бар болса, туберкулезбен ауыратын студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидент-дәрігерлерге, докторанттарға мемлекеттік стипендия алдыңғы семестрдің қорытындысына қарамастан еңбекке жарамсыздық кезеңіне, бірақ еңбекке жарамсыздық басталған күннен бастап он айдан аспайтын кезеңге тағайындалады.

      11. Студенттер, интерндер, магистранттар, докторанттар, резидент-дәрігерлерге бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.

      12. Мемлекеттік стипендияларды тағайындау білім алушылардың үлгерімін бақылау жүктелген бөлімше бастығының қызметтік жазбасы (ұсынуы) негізінде білім беру ұйымы басшысының немесе оны алмастыратын адамның бұйрығымен жүргізіледі.

      13. Мемлекеттік стипендияларды тағайындау:

      1) шығарылу себебіне қарамастан, білім алушы білім беру ұйымынан шығарылған жағдайда;

      2) білім алушы қайтыс болған жағдайда;

      3) білім алушы оқу бітіргеннен кейін оқу бітіргені туралы бұйрық шыққан күнінен бастап тоқтатылады.

      14. Осы Қағидалардың 13-тармағында белгіленген жағдайлар бойынша мемлекеттік стипендияларды тағайындауды тоқтату білім беру ұйымы басшысының немесе оны алмастыратын адамның тиісті бұйрығын шығару арқылы жүзеге асырылады.

      15. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын көру қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға және есту қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және қорғаншылыққа (қамқорлыққа) алынған балаларға мемлекеттік стипендия растайтын құжаттар тапсырылған күннен бастап және емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық берешегі болмаған кезде ұлғайту ескеріліп тағайындалады.

3-тарау. Мемлекеттік стипендияны төлеу тәртібі

      16. Мемлекеттік стипендия осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген оны тағайындау туралы бұйрықтың негізінде төленеді.

      Мемлекеттік стипендияны төлеуді ("Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 13-1-тармағына сәйкес) білім беру саласындағы уәкілетті органның операторы – жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын, білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын, студенттерді, магистранттар мен докторанттарды жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етуге мемлекеттік тапсырысты, жекеменшік білім беру ұйымдарында орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруды және мемлекеттік атаулы стипендияларды қоспағанда, мемлекеттік стипендиялар төлеуді жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруға қатысушылардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын және Заңның 47-бабының 17-тармағында көрсетілген адамдардың бюджет қаражатының шығыстарын жұмыспен өтеу немесе жұмыспен өтемеген жағдайда орнын толтыру жөніндегі өз міндеттерін сақтауын мониторингтеу мен бақылауды қамтамасыз ететін заңды тұлға (бұдан әрі – оператор):

      әкімшісі білім беру саласындағы уәкілетті орган болып табылатын тиісті бюджеттік бағдарламалардың қаражаты шеңберінде;

      әкімшілері тиісті саланың өзге уәкілетті органдары болып табылатын тиісті бюджеттік бағдарламалардың қаражаты шеңберінде келісу бойынша жүзеге асырады.

      17. Мемлекеттік стипендияларды төлеу айдың 15-і күніндегі жағдай бойынша жүргізілетін алушылардың осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі тексерілгеннен кейін толық ай үшін бөлшектемей жүзеге асырылады, бұл бірінші курстың бірінші семестрінде білім алатын алушыларға қатысты емес, осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген фактілерді белгілеу үшін олардың сәйкестігін тексеру қыркүйекте 30 қыркүйектегі жағдай бойынша, ал келесі айларда айдың 15-і күніндегі жағдай бойынша жүргізіледі.

      18. Мемлекеттік стипендияларды төлеу шеңберінде оператор, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын ақпараттық жүйені айқындайды.

      Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары операторға өздерінде оқып жүрген алушылар, олардың аралық аттестаттауының (емтихан сессиясының) нәтижелері, осы Қағидаларға сәйкес алушылардың санаттары, сондай-ақ алушылардың таңдауы бойынша екінші деңгейдегі банкте не Ұлттық пошта операторында ашылған олардың ағымдағы шоттарының деректемелері туралы мәліметтерді ұсынады.

      19. Мемлекеттік стипендияларды төлеу олардың сомаларын алушылардың таңдауы бойынша екінші деңгейдегі банкте не Ұлттық пошта операторында ашылған ағымдағы шотқа аудару арқылы жүзеге асырылады.

      20. Мемлекеттік стипендия аралық аттестаттаудан (емтихан сессиясынан) және каникулдардан кейінгі келесі айдың бірінші күнінен бастап академиялық кезең, аралық аттестаттау мен каникул аяқталатын айды қоса алғанда, оның соңына дейін ай сайын төленеді. Бітіруші курстарда оқып жүргендерге мемлекеттік стипендия білім беру ұйымдарын бітіруіне байланысты оқудан шығарылған күніне дейінгі кезең үшін төленеді.

      21. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын көру қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға және есту қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және қорғаншылыққа (қамқорлыққа) алынған балаларға мемлекеттік стипендия растайтын құжаттар тапсырылған күннен бастап және емтихан сессиясының нәтижелері бойынша академиялық берешегі болмаған кезде ұлғайту ескеріліп төленеді.

      22. Мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия жазғы каникул кезеңінде екі ай (шілде, тамыз) үшін жиынтықтап төленеді.

      23. Кәсіптік практика, жазғы каникулдар кезеңінде, сондай-ақ жалақы төленетін жұмыс орындары мен лауазымдарда жұмыс істеген кезеңде студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік стипендия осы Қағидалардың 12-тармағында белгіленген тәртіппен төленеді.

      24. Медициналық қорытындының (дәрiгерлiк-консультациялық комиссияның қорытындысы) негізінде берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, студенттер, интерндер, магистранттар, резидент-дәрігерлер, докторанттар академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.

      25. Жүктілігіне және босануына байланысты демалыс кезеңіне студенттерге, интерндерге, магистранттарға, резидент-дәрігерлерге, докторанттарға мемлекеттік стипендия Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген бүкіл мерзім ішінде жүктілігіне және босануына байланысты демалысқа шыққанға дейін белгіленген мөлшерде төленеді.

      Академиялық демалыс кезеңінде жүктілігіне және босануына байланысты уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы анықтама ұсынылған кезде академиялық демалыс тоқтатылып, жүктілігіне және босануына байланысты демалыс ресімделеді.

4-тарау. Бiлiм беру ұйымдарында білім алушыларға берілетін мемлекеттiк стипендияның мөлшерлерi

      26. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға ай сайынғы мемлекеттік стипендия мынадай мөлшерде белгіленеді:

      1) даярлаудың педагогикалық бағыттарында және "Денсаулық сақтау" бағыты бойынша білім алатын студенттерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын студенттерге – 36660 (отыз алты мың алты жүз алпыс) теңге;

      2) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында даярлаудың педагогикалық бағыттарында білім алатын студенттерге – 58800 (елу сегіз мың сегіз жүз) теңге;

      3) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында даярлаудың "Денсаулық сақтау" бағыты бойынша білім алатын студенттерге – 58800 (елу сегіз мың сегіз жүз) теңге;

      4) интерндерге – 66403 (алпыс алты мың төрт жүз үш) теңге;

      5) магистранттарға – 86987 (сексен алты мың тоғыз жүз сексен жеті) теңге;

      6) "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымында білім алатын магистранттарға – 162500 (жүз алпыс екі мың бес жүз) теңге;

      7) докторанттарға – 195000 (жүз тоқсан бес мың ) теңге;

      8) даярлаудың "Денсаулық сақтау" бағыты бойынша докторанттарға 195000 (жүз тоқсан бес мың) теңге;

      9) даярлаудың "Денсаулық сақтау" бағыты бойынша резидент-дәрігерлерге және магистранттарға – 100036 (жүз мың отыз алты) теңге;

      10) мемлекеттік органдардан оқуға жіберілген Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясының магистранттарына соңғы жұмыс орны бойынша лауазымдық айлықақысының деңгейінде, бірақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алатын магистранттар үшін белгіленген мемлекеттік стипендияның мөлшерінен төмен емес;

      11) техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмысшы біліктіліктері бойынша оқитын студенттерге – 21787 (жиырма бір мың жеті жүз сексен жеті) теңге.

      27. Техникалық және кәсіптік (орта буын мамандарын даярлауды көздейтін), орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын студенттердің мемлекеттік стипендиясы – 20948 (жиырма мың тоғыз жүз қырық сегіз) теңге.

      28. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына берілетін мемлекеттік стипендия мөлшері осы Қағидалардың 25-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын студенттердің ай сайынғы мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 85 (сексен бес) пайызы деңгейінде белгіленеді.

      29. Көру қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға және есту қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және қорғаншылыққа (қамқорлыққа) алынған балалардың, сондай-ақ аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша тек "үздік" деген бағалары бар студенттер мен магистранттардың білім беру ұйымдарында оқу кезеңінде жоғарылатылған мемлекеттік стипендия алуға құқығы бар.

      Мемлекеттік стипендияның мөлшерлерін жоғарылату осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес белгіленеді.

      30. "Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес экологиялық апат аймағында тұратын білім алушыларға стипендия төлеу экологиялық жағынан қолайсыз жағдайда тұрғаны үшін коэффициент қолданыла отырып белгіленеді.

      31. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толықтай мемлекет қамтамасыз ететін студенттер мен магистранттарға мемлекеттік стипендия тиісінше студенттер мен магистранттардың мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 50 (елу) пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      32. Медициналық қорытындының негізінде академиялық демалыстағы студенттерге, интерндерге, магистранттарға, докторанттарға, резидент-дәрігерлерге мемлекеттік стипендия академиялық демалыс уақытына тиісінше докторанттардың, резидент-дәрігерлердің, студенттердің, интерндердің, магистранттардың мемлекеттік стипендиясы мөлшерінің 50 (елу) пайызы (мүгедектігі бар адамдарға – 75 (жетпіс бес) пайыз) мөлшерінде белгіленеді.

  Мемлекеттік стипендияларды
тағайындау, төлеу қағидаларына
және олардың мөлшеріне
қосымша

Мемлекеттік стипендиялардың мөлшерлерін жоғарылату

Р/с №

Стипендиаттар тізбесі

Мемлекеттік стипендияның белгіленген мөлшеріне шаққанда мөлшерлерді пайызбен жоғарылату, %

1 2 3

1

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын көру қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға және есту қабілеті жағынан мүгедектігі бар адамдарға

75

2

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын, "Ардагерлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысы кезеңінде жаралануы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруға шалдығуы салдарынан болған мүгедектігі бар адамдарға теңестірілген студенттерге, магистранттарға және интерндерге

50

3

Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қамқорлығындағы (қорғаншылығындағы) балалар қатарындағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын студенттерге, магистранттарға және интерндерге

30

4

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында білім алатын, емтихан сессиясының нәтижелері бойынша тек "үздік" деген бағалары бар студенттерге, магистранттарға (мемлекеттік атаулы стипендиялар мен Қазақстан Республикасы Президентінің стипендияларын алатын студенттерден басқа)

15


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2022 года № 799.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования" следующие изменения:

      наименование изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В целях реализации пункта 7 статьи 47 Закона Республики Казахстан "Об образовании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      Правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий (далее – Правила), утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 10 октября 2022 года № 799
  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 7 февраля 2008 года № 116

Правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий 

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании" (далее – Закон) и определяют порядок назначения и выплаты, а также размеры государственных стипендий.

      2. Государственные стипендии назначаются и выплачиваются студентам, интернам, магистрантам, докторантам, врачам-резидентам, слушателям подготовительных отделений организаций высшего и (или) послевузовского образования, обучающимся в организациях образования по государственному образовательному заказу по очной форме обучения (далее – получатели).

      3. Настоящие Правила не распространяются на порядок назначения и выплаты стипендий, учреждаемых Президентом Республики Казахстан, а также государственных именных стипендий, учреждаемых Правительством Республики Казахстан

      4. Порядок назначения и выплаты стипендии студентам, магистрантам, докторантам, врачам-резидентам, слушателям подготовительных отделений автономной организации образования "Назарбаев Университет" определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд".

Глава 2. Порядок назначения государственной стипендии

      5. Государственная стипендия назначается студентам, интернам, магистрантам, обучающимся по государственному образовательному заказу, а также студентам, интернам, магистрантам, переведенным на обучение по государственному образовательному заказу, получившим по результатам промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) эквивалент оценок, соответствующий оценкам "отлично", "хорошо".

      6. Докторантам, врачам-резидентам и слушателям подготовительных отделений государственная стипендия назначается на весь срок обучения независимо от результатов промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) в течение всего периода обучения.

      7. Государственная стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс (первый год обучения) по государственному образовательному заказу, с 1 сентября или 1 января до завершения первого академического периода и каникул включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период и каникулы.

      В последующих академических периодах государственная стипендия назначается студентам, магистрантам по результатам промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) за предшествующий академический период в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

      8. Студентам, интернам, магистрантам, которые не сдали промежуточную аттестацию (экзаменационная сессия) в сроки, определенные академическим календарем, по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, обучение по академической или кредитной мобильности), руководством организации образования после представления обучающимся подтверждающих документов устанавливаются индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации (экзаменационная сессия).

      По результатам сданной промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) данной категории обучающихся назначается государственная стипендия в порядке, установленном настоящими Правилами.

      9. Студентам, интернам, магистрантам, переведенным из одного учебного заведения в другое, государственная стипендия назначается в порядке, установленном настоящими Правилами, по итогам предыдущего семестра.

      10. Студентам, интернам, магистрантам, возвратившимся из академического отпуска, назначение государственной стипендии осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами, после устранения академической разницы в учебных планах.

      Студентам, интернам, магистрантам, оставленным на повторный год обучения по болезни, с момента их возвращения государственная стипендия назначается в порядке, установленном настоящими Правилами, по итогам предыдущего семестра, в котором выполнен учебный план.

      Студентам, интернам, магистрантам, врачам-резидентам, докторантам, больным туберкулезом, при наличии соответствующего медицинского заключения государственная стипендия назначается за период нетрудоспособности, но не более десяти месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от итогов предыдущего семестра.

      11. В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, докторантов, врачей-резидентов в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается.

      12. Назначение государственных стипендий производится приказом руководителя организации образования или лицом, его замещающим, на основании служебной записки (представления) руководителя подразделения, на которое возложен контроль успеваемости обучающихся.

      13. Назначение государственных стипендий прекращается:

      1) в случае отчисления (исключения) обучающегося из организации образования, независимо от причин отчисления (исключения);

      2) в случае смерти обучающегося;

      3) после завершения учебы обучающимся со дня выхода приказа о выпуске.

      14. Прекращение назначения государственных стипендий по случаям, определенным пунктом 13 настоящих Правил, осуществляется путем издания соответствующего приказа руководителя организации образования или лица, его замещающего.

      15. Государственная стипендия лицам с инвалидностью по зрению и лицам с инвалидностью по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся под опекой (попечительством), обучающимся по государственному образовательному заказу, назначается с учетом повышения, с даты представления подтверждающих документов и при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.

Глава 3. Порядок выплаты государственной стипендии

      16. Государственная стипендия выплачивается на основании приказа о ее назначении, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил.

      Выплату государственных стипендий осуществляет (согласно пункту 13-1 статьи 1 Закона Республики Казахстан "Об образовании") оператор уполномоченного органа в области образования - юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, определяемое уполномоченным органом в области образования, осуществляющее размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях, государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием и выплату государственных стипендий, за исключением государственных именных стипендий, а также осуществляющее координацию деятельности участников подушевого нормативного финансирования в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и обеспечивающее мониторинг и контроль за соблюдением лицами, указанными в пункте 17 статьи 47 Закона, своих обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств в случае неотработки (далее – оператор):

      в рамках соответствующих бюджетных программ, администратором которых выступает уполномоченный орган в области образования;

      по согласованию, в рамках соответствующих бюджетных программ, администраторами которых выступают иные уполномоченные органы соответствующей отрасли.

      17. Выплаты государственных стипендий осуществляются за полный месяц, без дробления, после проверки соответствия получателей требованиям настоящих Правил, проводимой по состоянию на 15 число месяца, за исключением получателей, обучающихся на первом семестре первого курса, проверка соответствия которых проводится в сентябре по состоянию на 30 сентября, а в последующие месяцы по состоянию на 15 число месяца для установления фактов, указанных в пункте 13 настоящих Правил.

      18. В рамках выплат государственных стипендий оператором определяется информационная система, посредством которой осуществляется взаимодействие с организациями высшего и (или) послевузовского образования.

      Организации высшего и (или) послевузовского образования представляют оператору сведения об обучающихся у них получателях, результатах их промежуточной аттестации (экзаменационная сессия), категории получателей согласно настоящим Правилам, а также реквизитах их текущих счетов, открытых в банке второго уровня либо Национальном операторе почты по выбору получателей.

      19. Выплаты государственных стипендий осуществляются путем зачисления их сумм на текущий счет, открытый в банке второго уровня либо Национальном операторе почты по выбору получателей.

      20. Государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией (экзаменационная сессия) и каникулами, включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период, промежуточная аттестация и каникулы. Обучающимся выпускных курсов государственная стипендия выплачивается за период до даты отчисления в связи с окончанием организаций образования.

      21. Лицам с инвалидностью по зрению и лицам с инвалидностью по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся под опекой (попечительством), обучающимся по государственному образовательному заказу, государственная стипендия выплачивается с учетом повышения, с даты предоставления подтверждающих документов и при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.

      22. Студентам, интернам, магистрантам, представленным на государственную стипендию, государственная стипендия за период летних каникул выплачивается суммарно за два месяца (июль, август).

      23. В период профессиональной практики, летних каникул, а также в период работы на рабочих местах и в должностях с выплатой заработной платы студентам, интернам, магистрантам, государственная стипендия выплачивается в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил.

      24. В период нахождения студентов, интернов, магистрантов, врачей-резидентов, докторантов в академическом отпуске государственная стипендия не выплачивается, за исключением академических отпусков, предоставленных на основании медицинского заключения (заключение врачебно-консультационной комиссии).

      25. Студентам, интернам, магистрантам, врачам-резидентам, докторантам на период отпуска по беременности и родам государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до ухода в отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, установленного действующим законодательством Республики Казахстан.

      При представлении справки о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами в период академического отпуска академический отпуск прерывается и оформляется отпуск по беременности и родам.

Глава 4. Размеры государственной стипендии обучающимся в организациях образования

      26. Обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:

      1) студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 36660 (тридцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят) тенге;

      2) студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 58800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге;

      3) студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 58800 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге;

      4) интернам – 66403 (шестьдесят шесть тысяч четыреста три) тенге;

      5) магистрантам – 86987 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) тенге;

      6) магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", – 162500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) тенге;

      7) докторантам – 195000 (сто девяносто пять тысяч) тенге;

      8) докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 195000 (сто девяносто пять тысяч) тенге;

      9) врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 100036 (сто тысяч тридцать шесть) тенге;

      10) магистрантам Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

      11) студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 21787 (двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят семь) тенге.

      27. Государственная стипендия студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 20948 (двадцать тысяч девятьсот сорок восемь) тенге.

      28. Слушателям подготовительных отделений организаций высшего и (или) послевузовского образования размер государственной стипендии устанавливается на уровне 85 (восемьдесят пять) процентов от размера ежемесячной государственной стипендии студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, указанных в подпункте 1) пункта 25 настоящих Правил.

      29. Лица с инвалидностью по зрению и лица с инвалидностью по слуху, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (попечительством), а также студенты и магистранты, имеющие по результатам промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) оценки только "отлично", имеют право на получение повышенной государственной стипендии в период обучения в организациях образования.

      Повышение размеров государственной стипендии устанавливается согласно приложению к настоящим Правилам.

      30. Обучающимся, проживающим в зоне экологического бедствия, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" устанавливается оплата стипендии с применением коэффициента за проживание в экологически неблагополучных условиях.

      31.Студентам и магистрантам, состоящим в соответствии с законодательством Республики Казахстан на полном государственном обеспечении, государственная стипендия устанавливается в размере 50 (пятьдесят) процентов от размера государственной стипендии, соответственно, студентов и магистрантов.

      32. Студентам, интернам, магистрантам, докторантам, врачам-резидентам, находящимся в академическом отпуске на основании медицинского заключения, на время академического отпуска государственная стипендия устанавливается в размере 50 (пятьдесят) процентов (лицам с инвалидностью – 75 (семьдесят пять) процентов), соответственно, от размера государственной стипендии докторантов, врачей–резидентов, студентов, интернов, магистрантов.

      _______________________

  Приложение
к Правилам назначения,
выплаты и размерам
государственных стипендий

Повышение размеров государственных стипендий

№ п/п Перечень стипендиатов Повышение размеров в процентах к установленному размеру государственной стипендии, %
1 2 3

1

Лицам с инвалидностью по зрению и лицам с инвалидностью по слуху, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования

75

2

Студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, приравненным в соответствии с Законом Республики Казахстан "О ветеранах" по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны

50

3

Студентам, магистрантам и интернам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) граждан

30

4

Студентам, магистрантам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, имеющим по результатам экзаменационной сессии (кроме студентов, получающих государственные именные стипендии и стипендии Президента Республики Казахстан) только оценки "отлично"

15

      _________________________