"Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 12 қазандағы № 814 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Министрліктің орналасқан жері: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 7-кіреберіс.";

      15-тармақта:

      156) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "156) басқа мемлекеттік органдардың рұқсаттар және хабарламалар саласындағы қызметін үйлестіру;";

      158) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "158) мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, іске асыру, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту;";

      165) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "165) кәсіпкерлік субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптарды белгілеу және бекіту;";

      171) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "171) шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік шараларының орындалуын ұйымдастыру және үйлестіру;";

      174) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "174) кәсіпкерлік субъектілері және әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімдерін жүргізу;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2022 года № 814.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" следующие изменения:

      в Положении о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Местонахождение Министерства: 010000, город Астана, Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, 8, административное здание "Дом министерств", 7 подъезд.";

      в пункте 15:

      подпункт 156) изложить в следующей редакции:

      "156) координация деятельности других государственных органов в сфере разрешений и уведомлений;";

      подпункт 158) изложить в следующей редакции:

      "158) утверждение правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, реализации, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования;";

      подпункт 165) изложить в следующей редакции:

      "165) установление и утверждение требований, обязательных для исполнения субъектами предпринимательства;";

      подпункт 171) изложить в следующей редакции:

      "171) организация и координация выполнения государственных мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;";

      подпункт 174) изложить в следующей редакции:

      "174) ведение реестров субъектов предпринимательства и субъектов социального предпринимательства;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов