Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 14 қазандағы № 826 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 14 қазандағы
№ 826 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Әскери қызметін өткеру кезеңінде әскери қызметші немесе әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оған мүгедектік белгіленген кезде немесе ол әскери қызмет міндеттерін орындауға байланысты мертіккен жағдайда біржолғы өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 тамыздағы № 868 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Әскери қызметін өткеру кезеңінде әскери қызметші немесе әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оған мүгедектік белгіленген кезде немесе ол әскери қызмет міндеттерін орындауға байланысты мертіккен жағдайда біржолғы өтемақы төлеу қағидаларында:

      6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) қайтыс болуы туралы куәлiктiң көшiрмесiн немесе хабарламаны;";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Әскери қызмет орны бойынша жауапты құрылымдық бөлімшелер немесе жергілікті әскери басқару органдары осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдағаннан кейін әскери қызметші ақшалай ризықта тұратын (тұрған) әскери бөлімнен (мекемеден) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оқиға болған кездегі ақшалай қамтылымының мөлшері туралы анықтаманы сұратады.".

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.08.2023 № 734 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. "Азаматтық персонал қатарындағы адам бітімгершілік операция кезеңінде, сондай-ақ бітімгершілік операцияға қатысу нәтижесінде мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы), ауыруы салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған), бітімгершілік операция кезеңінде мүгедектік белгіленген немесе мертіккен (жараланған, жарақаттанған, контузия алған) жағдайларда біржолғы өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 5 мамырдағы № 277 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Азаматтық персонал қатарындағы адам бітімгершілік операция кезеңінде, сондай-ақ бітімгершілік операцияға қатысу нәтижесінде мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы), ауыруы салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған), бітімгершілік операция кезеңінде мүгедектік белгіленген немесе мертіккен (жараланған, жарақаттанған, контузия алған) жағдайларда біржолғы өтемақы төлеу қағидаларында:

      5-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "қайтыс болуы туралы куәлiктiң көшiрмесі немесе хабарлама;".

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
кейбір шешімдеріне енгізілетін
өзгерістерге қосымша

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 29.08.2023 № 734 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
     

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2022 года № 826.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 октября 2022 года № 826

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 868 "Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы":

      в Правилах выплаты единовременной компенсации в случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения им воинской службы или военнообязанного, призванного на воинские сборы, при установлении ему инвалидности или в случае получения им увечья, связанного с исполнением обязанностей воинской службы, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "2) копию свидетельства или уведомление о смерти;";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Ответственные структурные подразделения по месту воинской службы или местные органы военного управления, приняв документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, запрашивают справку из воинской части (учреждения), в которой военнослужащий состоит (состоял) на денежном довольствии, о размере денежного содержания на момент события по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.".

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 29.08.2023 № 734 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2016 года № 277 "Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации в случаях гибели (смерти) лица из числа гражданского персонала в период миротворческой операции, а также в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате участия в миротворческой операции, установления инвалидности или получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период миротворческой операции":

      в Правилах выплаты единовременной компенсации в случаях гибели (смерти) лица из числа гражданского персонала в период миротворческой операции, а также в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате участия в миротворческой операции, установления инвалидности или получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период миротворческой операции, утвержденных указанным постановлением:

      абзац третий подпункта 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "копию свидетельства или уведомление о смерти;".

      ________________________

  Приложение к изменениям,
которые вносятся в некоторые
решения Правительства
Республики Казахстан

      Сноска. Приложение утратило силу постановлением Правительства РК от 29.08.2023 № 734 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).