Қазақстан Республикасында дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізудің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 141 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 01.01. 2023 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 46-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 01.09.2023 № 758 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 01.09.2023 № 758 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 36 қаулысымен бекітілген Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидаларының дактилоскопиялық тіркеуді жүргізу бөлігіндегі 2 және 4-тарауларының қолданылуы 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      4. "Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 36 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидаларында:

      63-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "63. Ауыр немесе аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124-баптарында көзделген қылмыстарды жасағаны үшін сотталған адамдардан биологиялық материалды алуды қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде (бұдан әрі – мекеме) орналасқан медициналық ұйымдардың қызметкерлері және пробация қызметінің қызметкерлері үлгілерді алуға жәрдем көрсету үшін ішкі істер органдары жедел-криминалистикалық бөлімшелерінің қызметкерлерін тарта отырып жүзеге асырады.".

      5. Осы қаулы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 141.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 01.09.2023 № 758 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 01.09.2023 № 758 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Приостановить до 1 января 2024 года действие глав 2 и 4 Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2018 года № 36, в части проведения дактилоскопической регистрации.

      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2018 года № 36 "Об утверждении Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации" следующее изменение:

      в Правилах проведения дактилоскопической и геномной регистрации, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 63 изложить в следующей редакции:

      "63. Отбор биологического материала у лиц, осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также преступлений, предусмотренных статьями 120, 121, 122, 123 и 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан, осуществляется работниками медицинских организаций, расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (далее – учреждение), и сотрудниками службы пробации с привлечением сотрудников оперативно-криминалистических подразделений органов внутренних дел для оказания содействия в отборе образцов.".

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов