Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 14 сәуірдегі № 307 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2023 жылғы 14 сәуірдегі
№ 307 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 865 қаулысымен.

      2. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық экономика министрліктерінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережеде:

      15-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын.

      3. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 18 ақпандағы № 81 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі туралы ережеде:

      15-тармақ мынадай мазмұндағы 229-12), 229-13), 229-14), 229-15) және 229-16) тармақшалармен толықтырылсын:

      "229-12) шетелдіктердің Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алуы үшін сұранысқа ие кәсіптердің тізбесін және оны қалыптастыру тәртібін бекіту;

      229-13) жастарды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, оның іске асырылу мониторингін және нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру;

      229-14) уақытша бос жүрген жастарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;

      229-15) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері жөніндегі уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың үлгілік біліктілік сипаттамаларын келісу;

      229-16) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері жөніндегі уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін жастар еңбек жасақтарын құру, ұйымдастыру, қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың қызметіне мониторинг жүргізу қағидаларын келісу;".

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

О внесении изменения и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2023 года № 307.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2023 года № 307

Изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 04.10.2023 № 865.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 "О некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан":

      в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 5) пункта 15 исключить.

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2017 года № 81 "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан":

      в Положении о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 15 дополнить подпунктами 229-12), 229-13), 229-14), 229-15) и 229-16) следующего содержания:

      "229-12) утверждение перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и порядка его формирования;

      229-13) осуществление формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа по вопросам трудовой занятости молодежи;

      229-14) содействие трудоустройству временно неустроенной молодежи;

      229-15) согласование типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики;

      229-16) согласование правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом по вопросам государственной молодежной политики;".

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 04.10.2023 № 866.