"Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі туралы ережені бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 357 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 15 шiлдедегi № 593 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі туралы ережені бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 маусымдағы № 357 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі туралы ережеде:

      15-тармақта:

      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) әскери жоспарлау жүйесін әзірлейді;";

      74) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "74) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметімен келісу бойынша уәкілетті органдардың пилотсыз әуе кемелерінің шекаралық белдеу үстінен ұшуды жүзеге асыруына рұқсат береді;";

      116) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "116) Қарулы Күштердiң мəдениет жəне спорт саласында маманданатын мемлекеттік мекемесiнің бірінші басшысының ұсынысы негізінде ақылы негізде ұсынылатын көрсетілетін қызметтерге тарифтерді бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 116-1), 116-2), 116-3), 116-4), 116-5), 116-6) және 116-7) тармақшалармен толықтырылсын:

      "116-1) Қарулы Күштердің әскери, арнайы оқу орны бірінші басшысының ұсынысы негізінде ақылы негізде ұсынылатын әскери, арнайы оқу орнының тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаны бекітеді;

      116-2) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әуежай қызметі саласында маманданатын мемлекеттік мекемесінің өздерінің жарғылық мақсаттарына сəйкес келетін жəне өздерінің негізгі қызметіне жатпайтын қызметтерді көрсетуге және осындай көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін ақшаны пайдалану қағидаларын бекітеді;

      116-3) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің мәдениет саласында маманданатын мемлекеттік мемлекеттік мекемесінің өздерінің жарғылық мақсаттарына сəйкес келетін жəне өздерінің негізгі қызметіне жатпайтын қызметтерді көрсетуге және осындай көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін ақшаны пайдалану қағидаларын бекітеді;

      116-4) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің спорт саласында маманданатын мемлекеттік мекемесінің өздерінің жарғылық мақсаттарына сəйкес келетін жəне өздерінің негізгі қызметіне жатпайтын қызметтерді көрсетуге және осындай көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін ақшаны пайдалану қағидаларын бекітеді;

      116-5) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласында маманданатын мемлекеттік мекемесінің өздерінің жарғылық мақсаттарына сəйкес келетін жəне өздерінің негізгі қызметіне жатпайтын қызметтерді көрсетуге және осындай көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін ақшаны пайдалану қағидаларын бекітеді;

      116-6) әскери, арнайы оқу орындарының тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсету және олардың тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақшаны жұмсау қағидаларын бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 117-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "117-1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери полиция органдарының әскери қызметшілеріне қызметтік куәлік пен жетонды беру, пайдалану және олардың сипаттамасы қағидаларын бекітеді;";

      119) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "119) əскери көлік құралдарының жəне арнайы мақсаттағы көлік құралдарының колонналарына ілесіп жүруді ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету, автомобиль жолдары мен көшелерде осы колонналар өтетін уақытта жол жүрісін реттеу қағидаларын бекітеді;";

      120) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "120) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери полиция органдарының гауптвахтасындағы ішкі тәртіптеме және онда күдіктілер мен айыпталушыларды ұстау қағидаларын бекітеді;";

      мынадай мазмұндағы 120-1), 120-2), 120-3), 120-4), 120-5), 120-6), 120-7), 120-8) және 120-9) тармақшалармен толықтырылсын:

      "120-1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери полиция органдарының гауптвахтасындағы ішкі тәртіптеме жəне онда сотталғандарды ұстау қағидаларын бекітеді;

      120-2) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери полиция органы бойынша кезекші жанындағы уақытша ұсталғандарға арналған үй-жайлардың қызметін ұйымдастыру тәртібін және олардағы ішкі тәртіптеменің үлгілік қағидаларын бекітеді;

      120-3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери полиция органдарының гауптвахтасында ұсталатын әскери қызметшілерді (әкімшілік қамаққа алынған әскери қызметшілерден басқа) гауптвахтадан тыс жерде күзету және алып жүру (айдауылмен алып жүру) қағидаларын бекітеді;

      120-4) Қазақстан Республика Қарулы Күштерінің әскери полиция органдарындағы қызметке алғаш кіретін азаматтардың тағылымдамадан (сынақ мерзімінен) өту тәртібі мен шарттарын бекітеді;

      120-5) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери полиция органдары арнаулы құралдарының тізбесін бекітеді;

      120-6) Қазақстан Республикасының Бас прокурорымен келісу бойынша әскери басқару органдарының қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;

      120-7) бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша әскери басқару органдарының мемлекеттік қорғау шараларын қаржыландыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;";

      126) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "126) қылмыстық процесті жүргізетін органдардан жасырынып жүрген, сондай-ақ әскери бөлімді (мекемені) немесе қызмет орнын өз бетінше тастап кеткен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметшілерін іздестіруді ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;";

      243) және 244) тармақшалар алып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министр
Ә. Смайылов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 357 "Об утверждении Положения о Министерстве обороны Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2023 года № 593.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 357 "Об утверждении Положения о Министерстве обороны Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве обороны Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 15:

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) разрабатывает систему военного планирования;";

      подпункт 74) изложить в следующей редакции:

      "74) разрешает осуществление полетов беспилотных воздушных судов уполномоченных органов над пограничной полосой по согласованию с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;";

      подпункт 116) изложить в следующей редакции:

      "116) на основании предложения первого руководителя государственного учреждения Вооруженных Сил, специализирующегося в сфере культуры и области спорта, утверждает тарифы на оказываемые услуги, предоставляемые на платной основе;";

      дополнить подпунктами 116-1), 116-2), 116-3), 116-4), 116-5), 116-6) и 116-7) следующего содержания:

      "116-1) на основании предложения первого руководителя военного, специального учебного заведения Вооруженных Сил утверждает цены на товары (работы, услуги) военного, специального учебного заведения, предоставляемые на платной основе;

      116-2) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию утверждает правила оказания услуг государственным учреждением Вооруженных Сил Республики Казахстан, специализирующимся в области аэропортовской деятельности, соответствующих их уставным целям и не относящихся к их основной деятельности, и использования денег от реализации таких услуг;

      116-3) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию утверждает правила оказания услуг государственным учреждением Вооруженных Сил Республики Казахстан, специализирующимся в области культуры, соответствующих их уставным целям и не относящихся к их основной деятельности, и использования денег от реализации таких услуг;

      116-4) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию утверждает правила оказания услуг государственным учреждением Вооруженных Сил Республики Казахстан, специализирующимся в области спорта, соответствующих их уставным целям и не относящихся к их основной деятельности, и использования денег от реализации таких услуг;

      116-5) по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию утверждает правила оказания услуг государственным учреждением Вооруженных Сил Республики Казахстан, специализирующимся в сфере оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, соответствующих их уставным целям и не относящихся к их основной деятельности, и использования денег от реализации таких услуг;

      116-6) утверждает правила оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) военными, специальными учебными заведениями и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг);";

      дополнить подпунктом 117-1) следующего содержания:

      "117-1) утверждает правила выдачи, использования и описания служебного удостоверения и жетона военнослужащим органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;";

      подпункт 119) изложить в следующей редакции:

      "119) утверждает правила организации и обеспечения сопровождения колонн военных транспортных средств и транспортных средств специального назначения, регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах и улицах во время прохождения этих колонн;";

      подпункт 120) изложить в следующей редакции:

      "120) утверждает правила внутреннего распорядка и содержания подозреваемых и обвиняемых на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктами 120-1), 120-2), 120-3), 120-4), 120-5), 120-6), 120-7) и 120-8) следующего содержания:

      "120-1) утверждает правила внутреннего распорядка и содержания осужденных на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      120-2) утверждает порядок организации деятельности помещений для временно задержанных при дежурном по органу военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан и типовые правила внутреннего распорядка в них;

      120-3) утверждает правила охраны и сопровождения (конвоирования) военнослужащих, содержащихся на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан (кроме военнослужащих, подвергнутых административному аресту), за пределы гауптвахты;

      120-4) утверждает порядок и условия прохождения стажировки (испытательного срока) гражданами, впервые поступающими на службу в органы военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      120-5) утверждает перечень специальных средств органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;

      120-6) по согласованию с Генеральным Прокурором Республики Казахстан утверждает правила осуществления мер безопасности органами военного управления;

      120-7) по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета утверждает правила финансирования и материально-технического обеспечения мер государственной защиты органами военного управления;";

      подпункт 126) изложить в следующей редакции:

      "126) утверждает правила организации розыска военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, а также самовольно оставивших воинскую часть (учреждение) или место службы;";

      подпункты 243) и 244) исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов