Лицензиялауға жататын сәулет-қала құрылысы қызметiнiң жұмыс түрлерiнiң тiзбесiн, Қазақстан Республикасында сәулет-қала құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау тәртiбiн және Қазақстан Республикасының құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi жанындағы сәулет-қала құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау департаментi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң қаулысы 11 шiлде 1994 ж. N 777. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002.01.10. N 23 қаулысымен. ~P020023

      "Қазақстан Республикасындағы сәулет және қала құрылысы туралы"

 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының

Министрлер Кабинетi қаулы етедi:

     1. N 1 қосымшаға сәйкес лицензиялауға жататын сәулет-қала

құрылысы қызметi жұмыс түрлерiнiң Тiзбесi;

     N 2 қосымшаға сәйкес сәулет-қала құрылысы қызметiн мемлекеттiк

лицензиялау Тәртiбi;
     Ескерту. 3-шi абзацтың күшi жойылған - ҚР Үкiметiнiң 1996.01.24.

              N 88 қаулысымен. 


P960088_     2. Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда

құрылыс салу министрлiгi бiр айлық мерзiмде сәулет-қала құрылысы

қызметiн жүзеге асырушы кәсiпорындар мен ұйымдарды лицензиялау

кезегiн анықтасын.

     3. Облыстардың және Алматы қаласының әкiмдерi бұрын қабылданған

шешiмдердi осы қаулының 1-тармағында көрсетiлген нормативтiк актiлерге

сәйкес келтiрсiн.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-министрi                                     Қазақстан Республикасы                                     Министрлер Кабинетiнiң

                                     1994 жылғы 11 шiлдедегi

                                        N 777 қаулысына

                                          N 1 қосымша 
 
                 Лицензиялауға жататын сәулет-қала құрылысы

 

                   қызметi саласындағы жұмыс түрлерiнiң

                              ТIЗБЕСI


        Күрделi құрылысқа арналған инженерлiк iздестiрулер


Инженерлiк-геодезиялық iздестiрулер

Инженерлiк-геологиялық iздестiрулер

Мелиорациялық, орман-техникалық iздестiрулер

Инженерлiк-экологиялық iздестiрулер

Инженерлiк iздестiрулердiң сапасын бақылау


         Күрделi құрылысқа арналған жобалау жұмыстары


Қала құрылысы құжаттамаларын жасау

Сәулеттiк жобалау

Құрылыстық жобалау

Инженерлiк жүйелер мен желiлердi жобалау

Жобалардың арнаулы тауарларын әзiрлеу

Технологиялық жобалау


Жұмысты атқару мен құрылысты ұйымдастыру жобаларын әзiрлеу Сәулет объектiлерiн салуға, қайта құруға және жаңғыртуға арналған қала құрылысы мен жобалау құжаттамаларын кешендi әзiрлеуге

 

басшылық жасау бойынша жобалардың бас сәулетшiсiнiң /жобалардың

бас инженерлерiнiң/ мiндеттерiн iс жүзiне асыру

Жобалау құжаттамаларының сараптамасы


         Құрылыс құрастырмаларын, бұйымдарын және   

              материалдарын әзiрлеу мен жасау


Құрылыс материалдарын жасау

Болатты және алюминийлi құрылыс құрастырмалары мен бұйымдарын

жасау

Бетонды және темiр-бетонды құрастырмалар мен бұйымдар жасау

Арнаулы темiр-бетонды құрастырмалар жасау

Қысымды және қысымсыз темiр-бетонды құбырлар жасау

Тауарлы бетон мен ерiтiндi жасау

Табиғи тастардан қаптама материалдар жасау

Асфальт-бетонды қоспалар жасау

Ағашты құрылыс құрастырмалары мен бұйымдарын жасау

Мүкәммалдар, құрылғылар, металды қалыптар жасау

Желдеткiштiк, санитарлық-техникалық және электр-монтаждық

бұйымдар мен дайындамаларын жасау


               Құрылыс-монтаж жұмыстары


Жер қазу жұмыстары

Жердегi арнаулы жұмыстар

Үйлер мен ғимараттардың салмақ түсетiн және қоршау

құрастырмаларын тұрғызу

Арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстары

Сыртқы инженерлiк жүйелер мен ғимараттарды орналастыру жұмыстары

Iшкi инженерлiк жүйелердi орналастыру жұмыстары

Құрастырмалар мен жабдықтарды қорғау жұмыстары

Құрастырмаларды өңдеу жұмыстары

Жол құрылысы жұмыстары

Аумақты көркейту жұмыстары

Технологиялық жабдықтарды монтаждау

Iске қосу-баптау жұмыстары

Жөндеу-құрылыс жұмыстары, үйлер мен ғимараттарды қайта

құру және мықтау

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасын бақылау


             Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң басқа да түрлерi


 
Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлiктi бағамдау Коммерциялық құрылыс салушылардың мiндеттерiн атқару Инжинирингтiк қызметтер
      Ескертпе. Берiлетiн лицензияларда көрсетiлетiн сәулет-қала құрылысы қызметiнiң жұмыс түрлерi Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi бекiткен құрылыстағы жұмыстар мен қызметтердiң жiктемесiмен нақтыланады.
 

                                       Қазақстан Республикасы                                       Министрлер Кабинетiнiң

                                       1994 жылғы 11 шiлдедегi

                                            N 777 қаулысына

                                              N 2 қосымша 
 
                 Қазақстан Республикасында сәулет-қала
             құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау
                           ТӘРТIБI
 
                   I. Жалпы ережелер
 
      1. Осы Тәртiп лицензиялық қызметтiң ұйымдық-құқылық негiздерiн, лицензияларды беру, қолданылуын тоқтату және күшiн жою тәртiбiн, лицензиялау органдары мәртебесi мен қызметiн белгiлейдi.
      2. "Қазақстан Республикасындағы сәулет және қала құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында сәулет-қала құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау құрылыс өнiмдерiн қауiпсiз пайдалануды, қоршаған ортаны қорғауды, азаматтар мен мемлекеттiң құқықтары мен мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.
      3. Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң түрлерi лицензиялауға жатады, олардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi бекiтедi.
      4. Меншiк нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, мұның iшiнде Қазақстан Республикасы аумағында сәулет-қала құрылысы қызметiн жүзеге асырушы немесе оны жүзеге асыруға ниет етушi шетел мемлекеттерiнiң заңды ұйымдары мен жеке тұлғаларының /жауапты орындаушылардың/ тиiстi лицензиялары болуы тиiс.
      Өз күштерiмен жекеменшiк құқына жататын жеке тұрғын үйлер мен қора-қопсы құрылыстарын салушы азаматтарда лицензияның болуы мiндеттi емес.
      5. Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң қандай да болмасын түрлерiн жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды ұйымдар осы жұмыстарды атқаруды тиiстi лицензиялары бар жауапты орындаушылармен қамтамасыз етуi тиiс.
      6. Заңды ұйымдардың лицензиясыз сәулет-қала құрылысы қызметiн жүзеге асыруына оның тиiстi түрлерiнiң тиiстi лицензиялары бар жауапты орындаушылар атқарған жағдайда жол берiледi.
      7. Қазақстан Республикасының аумағында сәулет-қала құрылысы қызметiн жүзеге асыруды ниет етушi шетел мемлекеттерiнiң заңды ұйымдары мен жеке тұлғаларының лицензиялары Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi белгiленген тәртiпте танылады.
 
            II. Лицензиялаудың мемлекеттiк жүйесi
 
      8. Қазақстан Республикасында сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялауды Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi жанындағы Сәулет-қала құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау департаментi /бұдан әрi - Мемқұрылыслицензия/ мен оның аумақтық бөлiмшелерi ғана жүзеге асырады.
      9. Мемқұрылыслицензия органдары берген лицензиялардың республиканың бүкiл аумағында күшi бар.
      10. Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң аса жауапты да күрделi түрлерiн лицензиялауды Мемқұрылыслицензияның орталық аппараты жүзеге асырады. Қызметтiң мұндай түрлерiнiң тiзбесiн Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi белгiлейдi.
      11. Мемқұрылыслицензия органдарының лицензияларының бар екендiгiн және лицензиялауға ие болу мәртебесiнiң сақталуын тексеру үшiн кәсiпорындардың, ұйымдар мен жеке тұлғалардың қызметiне iшiнара тексеру жүргiзуге құқы бар.
      12. Мемқұрылыслицензия органдары жанынан шарттық негiзде тартылатын бiлiктi мамандардан сараптама комиссиялары құрылады, сондай-ақ қорытындылар әзiрлеп және оларды Мемқұрылыслицензия органдарына ұсыну үшiн сәулет-қала құрылысы қызметiнiң тиiстi түрлерi бойынша жұмыс тәжiрибесi бар ұйымдардың базасында мамандандырылған сараптама орталықтары тiркеледi.
      13. Лицензиялау жөнiндегi материалдарды әзiрлеу мен ресiмдеу бойынша жұмыстар мен қызметтерге ақы Қазақстан Республикасы Экономика министрлiгiнiң келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi белгiлеген тәртiпте лицензия алуға ниет етушi заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың есебiнен төленедi.
 
               III. Лицензиялау iсiн ұйымдастыру
 
      14. Арнаулы бiлiмi мен аталмыш мамандығы бойынша тиiстi жұмыс стажы бар жеке тұлғалардың, сондай-ақ құрылтайшылық құжаттарында өздерi лицензия алуға ниет қылған жұмыс пен қызмет түрлерiн атқаруды көздеген кәсiпорындар мен ұйымдардың сәулет-қала құрылысы қызметiн жүзеге асыру үшiн лицензия алуға құқы бар.
      15. Жеке тұлғалар үшiн - арнаулы бiлiмiнiң, сол мамандығы бойынша тиiстi жұмыс стажының, лицензия берiлетiн жұмыс түрлерi бойынша практикалық қызметтiң оң нәтижелерiнiң, сондай-ақ тестiлеудiң оң нәтижелерiнiң болуын;
      заңды ұйымдар үшiн - iрi тапсырыс берушiлердiң /өнiмдерi тұтынушылардың/ пiкiрлерi, жобалау, iздестiру және мердiгерлiк ұйымдардың, тиiстi мемлекеттiк қадағалау органдарының тұжырымдары бойынша анықталатын орындалып жатқан жұмыстың, өнiмдердiң, қызметтiң сапалық деңгейiн; сапалық бақылаудың болуын; тиiстi мәшинелердiң, тетiктер мен жабдықтардың болуын немесе оларды тарту мүмкiншiлiгiн ескеру арқылы техникалық базаның жай-күйiн; арнаулы бiлiм деңгейi мен сәулет-қала құрылысы қызметiнiң тиiстi түрiнен жұмыс стажы болуы ескерiлген мамандардың бiлiктi құрамын растайтын құжаттар мен деректер негiзiнде қабылдайтын лицензиялау органының оң шешiмi лицензиялар алуға арналған шарт болып табылады.
      16. Мемқұрылыслицензия органдарына берiлетiн қажеттi құжаттар мен материалдар тiзбесiн, сондай-ақ лауазымды адамдар мен мамандығы бойынша қажеттi жұмыс стажы көрсетiлген лицензиясы болуға тиiстi жауапты орындаушылар тiзбесiн Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi белгiлейдi.
      17. Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң аса күрделi де жауапты түрлерiн орындауға лицензия алуға ниет қылған заңды және жеке тұлғалар Мемқұрылыслицензия органдарына мамандандырылған сараптама орталықтарының қорытындыларын тапсырады.
      18. Лицензия беру немесе беруден бас тарту туралы шешiм қажеттi материалдар мен құжаттарға қоса өтiнiш түскен күннен бастап 30 күн iшiнде қабылданады.
      19. Мемқұрылыслицензия органдары оң шешiм барысында заңды ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға белгiленген нысандағы лицензияны табыс етедi, ол көрсетiлген сәулет-қала құрылысы қызметi түрлерiн орындау құқын бередi. Лицензия нысанын Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi бекiтедi.
      20. Лицензия беруден бас тартқан жағдайда заңды ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға жазбаша түрде дәлелдi бас тартпа қолданады, мұнда берiлген материалдарды қарау бойынша шығын сомасы қайтарылмайды.
      21. Заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың сәулет-қала құрылысы қызметiнiң бiр немесе бiрнеше түрiне лицензия алуға құқы бар.
      22. Лицензиялардың қолданылу мерзiмi шектелмейдi, егер онда басқаша айтылмаса, ол жыл сайын Мемқұрылыслицензия органдарында қайта тiркеуден өтедi. Сәулет-қала құрылысы қызметiнiң қандай да болмасын түрiн алғаш рет орындауға ниет етушi заңды ұйымдар мен жеке тұлғаларға лицензия бiр жыл мерзiмге берiледi.
      23. Мемқұрылыслицензия органдарының материалдарды қарауы кезiнде заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың бұрыннан атқарып жатқан сәулет-қала құрылысы қызметi түрлерiн жалғастыра беруге құқы бар.
 
               IҮ. Лицензиялардың қолданылуын тоқтату
                         және күшiн жою
 
      24. Лицензиялардың қолданылуы:
      сәулет-қала құрылысы қызметi саласындағы жұмыстарды орындау негiзiнде атқару үшiн мiндеттi стандарттар, нормативтiк-техникалық шарттар, құрылыс нормалары мен ережелерi бұзылған;
      сәулет-қала құрылысы қызметi саласындағы бұзылымы үшiн әлденеше рет /бiр жыл iшiнде/ әкiмшiлiк санкциялар қолданылған;
      құрылыс-монтаж, жөндеу-құрылыс және басқа да жұмыстарды орындау кезiнде жобалау құжаттамаларынан ауытқыған;
      сәулет-қала құрылысы қызметi саласында сапасыз орындалған жұмыстар әлденеше рет тоқтатылған жағдайларда тоқтатылады.
      25. Лицензияның қолданылуы бiр жылдан аспайтын мерзiмге тоқтатылады, сөйтiп бұл заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың ұйғарымында көрсетiлген сәулет-қала құрылысы қызметiнiң түрлерiн доғаруына апарады.
      26. Лицензиялардың күшi:
      құрылыс заңдары мен нормативтiк актiлердiң талаптарының бұзылуы үйлердiң немесе ғимараттардың апатқа ұшырауына немесе адамдар мен қоршаған ортаға мейлiнше қауiп-қатер төндiруге әкелген;
      Мемқұрылыслицензия органдарына берiлген материалдар мен құжаттарда бұрмалау фактiлерi анықталған;
      лицензияның қолданылуы үш реттен астам тоқтатылған;
      лицензияның қолданылуын тоқтату жөнiндегi ұйғарымнамада көрсетiлген талаптар орындалмаған;
      шарттық қатынастар бiрнеше мәрте бұзылған;
      заңды ұйым таратылған немесе ол қайта құрылып, қызмет тұрқы өзгерiске ұшыраған жағдайларда күшi жойылады.
      27. Лицензияның күшi жойылған жағдайда заңды ұйымдар мен жеке тұлғалар бұрын орындаған сәулет-қала құрылысы қызметiнiң түрлерi үшiн екiншi қайтара лицензия алуға бiр жыл өткеннен кейiн ғана құқылы.
      28. Лицензиялардың қолданылуын тоқтату немесе күшiн жою туралы шешiмдi Мемқұрылыслицензия органы дербес немесе Мемсәулетқұрылысбақылау, Мемсараптама органдарының, бақылау мен қадағалаудың басқа да мемлекеттiк органдарының, тергеу органдарының, соттың, прокурордың, мамандандырылған сараптама орталықтарының, қоғамдық ұйымдар мен сәулет-қала құрылысы қызметiнiң өнiмдерiн тұтынушылардың ұсынысы бойынша қабылдайды.
      29. Лицензиялау органдары лицензиялардың қолданылуын тоқтату немесе күшiн жою туралы шешiм қабылдау кезiнде фактiлер мен деректердi тексеру үшiн сараптама комиссияларын құрады, олардың құрамына бақылау мен қадағалаудың мемлекеттiк органдарының, мамандандырылған сараптама орталықтарының, қоғамдық ұйымдардың мамандары тартылады.
      30. Лицензиялардың қолданылуын тоқтату немесе күшiн жою туралы мәселелердiң қаралуы кезiнде лицензия иесi аталмыш мәселе бойынша барлық материалдармен танысуға құқы бар, мәселе лицензия иесiнiң тiкелей қатысуымен қаралады.
      31. Лицензия иесi Мемқұрылыслицензия органы мәжiлiсiне дәлелдi себептерсiз екi рет келмеген жағдайда лицензияның қолданылуын тоқтату немесе күшiн жою туралы мәселе оның қатысуынсыз қаралады.
      32. Лицензияның қолданылуын тоқтату немесе күшiн жою туралы шешiм қабылданған күннен кейiн бiр апта мерзiм iшiнде жазбаша түрде лицензия иесiне табыс етiледi.
      33. Күшi жойылған лицензия лицензиялау органына тапсырылуы тиiс.
      34. Лицензияларды беру, қолданылуын тоқтату немесе күшiн жою мәселелерiнде туындайтын дау-дамайлар белгiленген заңдар тәртiбiнде қаралады.
 

                                    Қазақстан Республикасы                                    Министрлер Кабинетiнiң

                                    1994 жылғы 11 шiлдедегi

                                        N 777 қаулысына

                                         N 3 қосымша 
 
             Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және
        аумақтарда құрылыс салу министрлiгi жанындағы Сәулет-қала
       құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау департаментi туралы
                               ЕРЕЖЕ
 
      1. Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгi жанындағы Сәулет-қала құрылысы қызметiн мемлекеттiк лицензиялау департаментi /бұдан әрi - Мемқұрылыслицензия/ министрлiк өкiлеттiгi шегiнде Қазақстан Республикасы аумағында сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялауды дербес жүзеге асырушы өкiмет билiгiнiң орталық органы болып табылады.
      Департамент және оның құрамына енетiн облыстардағы аумақтық бөлiмшелер Қазақстан Республикасының Сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялау органдарының бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн құрайды.
      2. Департамент өз қызметiнде Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын, Республика Жоғарғы Кеңесiнiң заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң шешiмдерiн, осы Ереженi, Қазақстан Республикасы Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгiнiң бұйрықтары мен нұсқауларын басшылыққа алады.
      3. Мемқұрылыслицензияның негiзгi қызметтерi мен мiндеттерi:
      сәулет-қала құрылысы қызметiнiң осы қаулының N 1 тiзбесiнде келтiрiлген түрлерiнiң тiзбесiн лицензиялау;
      Лицензия алуға ниет етушi заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың қажеттi материалдары мен құжаттарын қарау;
      өтiнiм жасаушылар тапсырған материалдар мен құжаттарға сараптама ұйымдастыру;
      сәулет-қала құрылысы қызметiн жүзеге асырушы лицензия алуға ниет еткен кәсiпорындарға, ұйымдарға қажет болған жағдайда зерттеу-тексерудi ұйымдастыру;
      заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың сәулет-қала құрылысы қызметiн қойылатын талаптарға сай жүзеге асыру мүмкiншiлiктерiн бағамдау;
      сәулет-қала құрылысы қызметiн осы қаулының N 2 қосымшасында келтiрiлген тәртiпке сәйкес жүзеге асыру құқығына лицензия беру, қолданылуын тоқтату, күшiн жою және қайта тiркеу;
      шетелдiк лицензияларды белгiленген тәртiпте тану;
      Қазақстан Республикасының заңды ұйымдары мен жеке тұлғаларының шетелдерде жүзеге асыратын сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялау;
      Мемқұрылыслицензияның облыстық, Алматы және Ленинск қалалық аумақтық бөлiмшелерi туралы үлгiлiк ережелерiнiң жобасын жасап, оны Қазақстан Республикасының құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгiнiң бекiтiмiне ұсыну;
      лицензиялар алған заңды ұйымдар мен жеке тұлғалар есебiн жүргiзiп және олардың тiзбесiн басып шығару;
      лицензиялардың күшiн жою немесе қолданылуын тоқтату туралы жедел ақпараттар басып шығару;
      сәулет-қала құрылысы саласындағы лицензиялық қызмет тәжiрибесiн зерттеу және қорыту;
      сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялау мәселелерi бойынша нұсқамалық және нормативтiк-әдiстемелiк құжаттарды әзiрлеу, консультациялық қызмет көрсету;
      лицензиялық қызметтi жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстар әзiрлеу;
      лицензиялауға қатысушы қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастыру.
      4. Өзiне жүктелген мiндеттерге сәйкес Мемқұрылыслицензия:
      сәулет-қала құрылысы қызметiн лицензиялау мәселелерi бойынша кез келген құрылыс объектiлерiнде, ұйымдар мен кәсiпорындарда ешбiр кедергiсiз болуға;
      лицензиялардың болуын және лицензия мәртебесiн сақтауын тексеру үшiн кәсiпорындар мен ұйымдардың қызметiне қажет болғанда iшiнара бақылауды жүзеге асыру, бұл мақсаттар үшiн жобалардың мемлекеттiк сараптама, сәулет-құрылыс бақылау органдарын, басқа да қадағалау органдарын тартуға;
      кәсiпорындар мен ұйымдардың лицензияланатын заңды ұйымдарға қойылатын талаптарды бұзуына байланысты мемлекеттiк басқару органдарына ұсыныс енгiзуге;
      министрлiктер мен ведомстволардан, жергiлiктi әкiмдерден, холдингтiк компаниялардан, бiрлестiктерден, концерндерден, ассоциациялар мен шаруашылық жүргiзушi субъектiлерден Мемқұрылыслицензияға жүктелген мiндеттердi орындауға қажеттi лицензиялау мәселелерi бойынша материалдарды сұрауға;
      өз құзыры аясында министрлiктердiң, ведомстволардың, жергiлiктi әкiмдер мен шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң орындауы үшiн мiндеттi сәулет-қала құрылысын лицензиялау бойынша нормативтiк құжаттар жасап және басып шығаруға;
      лицензиялануға жататын сәулет-қала құрылысы қызметi түрлерiнiң тiзбесiне түзетпе жасау жөнiнде ұсыныс әзiрлеуге құқылы.
      5. Мемқұрылыслицензия қызметiн қаржыландыру лицензияларды бергенi, қайта тiркегенi, мамандандырылған сараптама орталықтары мен маман-сараптамашыларды тiркегенi, сондай-ақ консультациялық және ақпараттық қызмет көрсеткенi үшiн алатын қаражат есебiнен асырылады.
      6. Мемқұрылыс лицензия бастығын Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгiнiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi, ал облыстық, Алматы және Ленинск аумақтық бөлiмшелерiнiң бастықтарын - Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрi мен тиiстi облыстар мен қалалардың әкiмдерiнiң келiсiмiмен Мемқұрылыслицензия бастығы тағайындайды.
      7. Мемқұрылыслицензия бастығының орынбасарларын Мемқұрылыслицензия бастығының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрi қызметке тағайындап және қызметтен босатады.
      8. Мемқұрылыслицензия бастығы:
      департамент жұмысын жоспарлап, ұйымдастырады, осы Ережемен белгiленген мiндеттер мен қызметтердi орындау жөнiнен оның қызметiне жеке жауап бередi;
      орынбасарлары мен құрылымдық бөлiмшелерiнiң арасындағы мiндеттердi бөледi;
      өкiмет билiгiнiң мемлекеттiк басқару және атқару органдарында, сот органдарында, кәсiпорындар мен ұйымдарда департамент мүддесiн бiлдiредi;
      iс жүзiндегi заңдарға сәйкес мүлiкке және қаржы қаражаттарына иелiк етедi, сенiмхат, мұның iшiнде қайта сенiм құқын бередi, банкiлерде есеп айырысу және басқа да есеп шоттар ашады, қаржы тәртiбiнiң сақталуын қамтамасыз етедi;
      департаменттiң құрылымын, шығындар сметасын және штаттық кестесiн бекiтедi;
      департамент қызметкерлерiн ынталандыру және жазалау оларға материалдық көмек көрсету мәселелерiн шешедi;
      департаменттiң экономикалық нормативтерi мен шаруашылық қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiн бекiтедi;
      департаменттiң аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметi туралы есептердi қарап, бекiтедi;
      өз құзыры шегiнде департаменттiң барлық аумақтық бөлiмшелерiнiң орындауы үшiн мiндеттi бұйрықтар, өкiмдер шығарады және нұсқаулар бередi.
      9. Мемқұрылыслицензияның аумақтық бөлiмшелерi туралы ереженi облыстардың, Алматы және Ленинск қалалары жергiлiктi әкiмдерiнiң келiсiмi бойынша Мемқұрылыслицензия бекiтедi.
      10. Мемқұрылыслицензия дербес заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген, қазақ және орыс тiлдерiнде өзiнiң атауы жазылған дөңгелек мөрi болады.
 

Об утверждении Перечня видов работ в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, подлежащих лицензированию, порядка государственного лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности в Республике Казахстан и Положения о департаменте государственного лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности при Министерстве строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 11 июля 1994 г. N 777 Утратил силу - постановлением Правительства РК от 10.01.2002г. № 23 ~P020023

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об архитектуре и градостроительстве в Республике Казахстан" Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить:
      Перечень видов работ в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, подлежащих лицензированию, согласно приложению N 1;
      Порядок государственного лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности в Республике Казахстан согласно приложению N 2;
      Положение о Департаменте государственного лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности при Министерстве строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан согласно приложению N 3.
      2. Министерству строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан в месячный срок определить очередность лицензирования предприятий и организаций, осуществляющих архитектурно-градостроительную деятельность.
      3. Главам областных и Алматинской городской администраций привести ранее принятые решения в соответствие с нормативными актами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Казахстан
 

                                    Приложение N 1                            к постановлению Кабинета Министров

                                 Республики Казахстан

                                от 11 июля 1994 г. N 777 
 
                           Перечень

 

     видов работ в сфере архитектурно-градостроительной

           деятельности, подлежащих лицензированию


     Инженерные изыскания для капитального строительства


Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геологические изыскания

Мелиоративные, лесотехнические изыскания

Инженерно-экологические изыскания

Контроль качества инженерных изысканий


        Проектные работы для капитального строительства


Разработка градостроительной документации

Архитектурное проектирование

Строительное проектирование

Проектирование инженерных систем и сетей

Разработка специальных разделов проектов

Технологическое проектирование


Разработка проектов производства работ и организация строительства Осуществление функций главного архитектора проектов (главного инженера проектов) по руководству комплексной разработкой градостроительной и проектной документации для строительства, реконструкции и реставрации архитектурных объектов Экспертиза проектной документации
 
                Изготовление и производство строительных
                   конструкций, изделий и материалов
Производство строительных материалов Производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий Производство бетонных и железобетонных конструкций и изделий Производство специальных железобетонных конструкций Производство напорных и безнапорных железобетонных труб Производство товарного бетона и раствора Производство облицовочных материалов из естественных камней Производство асфальтобетонных смесей Производство деревянных строительных конструкций и изделий Производство инвентаря, оснастки, металлоформ Производство вентиляционных, санитарно-технических и электромонтажных изделий и заготовок строительного назначения
 
                Строительно-монтажные работы
 

 

Земляные работы

Специальные работы в грунтах

Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Специальные строительные и монтажные работы

Работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений

Работы по устройству внутренних инженерных систем

Работы по защите конструкций и оборудования

Работы по отделке конструкций

Работы по строительству дорог

Работы по благоустройству территории

Монтаж технологического оборудования

Пусконаладочные работы

Ремонтно-строительные работы, реконструкция и усиление зданий

и сооружений

Контроль качества строительно-монтажных работ


            Прочие виды архитектурно-градостроительной

                        деятельности


Оценка недвижимости в жилищной сфере

Выполнение функций коммерческих застройщиков

Инжиниринговые услуги


Примечание: Виды работы в сфере архитектурно-градостроительной

деятельности, указываемые в выдаваемой лицензии, конкретизируются

классификатором работ и услуг в строительстве, утверждаемым

Министерством строительства, жилья и застройки территорий

Республики Казахстан.                                  Приложение N 2 
                         к постановлению Кабинета Министров

 

                               Республики Казахстан

                           от 11 июля 1994 г. N 777


                         Порядок


            государственного лицензирования

       архитектурно-градостроительной деятельности

                 в Республике Казахстан


               1. Общие положения 
       1. Настоящий Порядок устанавливает организационно-правовые основы лицензионной деятельности, порядок выдачи, приостановления действия и аннулирования лицензий, статус и функции лицензионных органов.
      2. Государственное лицензирование архитектурно-градостроительной деятельности в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об архитектуре и градостроительстве в Республике Казахстан", в целях обеспечения безопасной эксплуатации строительной продукции, охраны окружающей среды защиты прав и интересов граждан и государства.
      3. Лицензированию подлежат виды архитектурно-градостроительной деятельности, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Республики Казахстан.
      4. Соответствующие лицензии должны иметь юридические лица, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и физические лица (ответственные исполнители), в том числе иностранных государств, осуществляющие или намеревающиеся осуществлять архитектурно-градостроительную деятельность на территории Республики Казахстан.
      Не является обязательным наличие лицензии у граждан, осуществляющих строительство собственными силами индивидуальных жилых домов и надворных построек, принадлежащих им на правах частной собственности.
      5. Юридические лица, имеющие лицензию на осуществление тех или иных видов архитектурно-градостроительной деятельности, должны обеспечить выполнение этих работ ответственными исполнителями, также имеющими соответствующие лицензии.
      6. Допускается осуществление архитектурно-градостроительной деятельности юридическими лицами без лицензии при условии выполнения соответствующих ее видов ответственными исполнителями, имеющими соответствующие лицензии.
      7. Признание лицензий юридических и физических лиц иностранных государств, намеревающихся осуществлять архитектурно-градостроительную деятельность на территории Республики Казахстан, производится в порядке, определяемом Министерством строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан.
 
                 II. Государственная система лицензирования
 
      8. Лицензирование архитектурно-градостроительной деятельности осуществляется в Республике Казахстан исключительно Департаментом государственного лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности при Министерстве строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан (в дальнейшем - Госстройлицензия) и его территориальными подразделениями.
      9. Лицензии, выданные органами Госстройлицензии, действительны на всей территории республики.
      10. Лицензирование наиболее ответственных и сложных видов архитектурно-градостроительной деятельности осуществляется центральным аппаратом Госстройлицензии. Перечень таких видов деятельности определяется Министерством строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан.
      11. Органы Госстройлицензии имеют право проведения выборочного контроля деятельности предприятий, организаций и физических лиц для проверки наличия лицензий и соблюдений ими статуса обладателя лицензии.
      12. При органах Госстройлицензии создаются экспертные комиссии из квалифицированных специалистов, привлекаемых на договорной основе, а также аккредитуются специализированные экспертные центры на базе организаций, имеющих опыт работы по соответствующим видам архитектурно-градостроительной деятельности, для подготовки заключений и представления их в органы Госстройлицензии.
      13. Оплата работ и услуг по подготовке и оформлению материалов по лицензированию производится за счет юридических и физических лиц, имеющих намерение получить лицензию, в порядке, устанавливаемом Министерством строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан по согласованию с Министерством экономики Республики Казахстан.
 
                 III. Организация проведения лицензирования
 
      14. Правом получения лицензии на осуществление архитектурно-градостроительной деятельности обладают физические лица, имеющие специальное образование и соответствующий стаж работы по данной специальности, а также предприятия и организации, в учредительных документах которых предусмотрено производство видов работ и услуг, по которым они намерены получить лицензию.
      15. Условием для получения лицензии является положительное решение органа лицензирования, принимаемое на основе документов и данных, подтверждающих:
      для физических лиц - наличие специального образования, соответствующего стажа работы по данной специальности, положительные результаты практической деятельности по видам работ, на которые выдается лицензия, а также положительные результаты тестирования;
      для юридических лиц - качественный уровень выполняемых работ, продукции, услуг, определяемый по отзывам наиболее крупных заказчиков (потребителей продукции), заключениям проектных, изыскательских и подрядных организаций, соответствующих государственных надзорных органов; наличие контроля качества; состояние технической базы, исходя из наличия или возможности привлечения соответствующих машин, механизмов и оборудования; квалификационный состав специалистов с учетом уровня специального образования и стажа работы в соответствующем виде архитектурно-градостроительной деятельности.
      16. Перечень необходимых документов и материалов, представляемых в органы Госстройлицензии, а также перечень должностных лиц и ответственных исполнителей, которые должны иметь лицензии с указанием необходимого стажа работы по специальности, устанавливаются Министерством строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан.
      17. Юридические и физические лица, имеющие намерение получить лицензию на выполнение наиболее сложных видов архитектурно-градостроительной деятельности, представляют в органы Госстройлицензии заключения специализированных экспертных центров.
      18. Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии принимается в течение 30 дней со дня поступления заявления с приложением необходимых материалов и документов.
      19. Органы Госстройлицензии при положительном решении выдают юридическим или физическим лицам лицензию установленной формы, которая предоставляет право выполнять указанные в ней виды архитектурно-градостроительной деятельности. Форма лицензии утверждается Министерством строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан.
      20. В случае отказа в выдаче лицензии юридическим или физическим лицам направляется мотивированный отказ в письменной форме, при этом сумма затрат по рассмотрению представленных материалов не возвращается.
      21. Юридические и физические лица имеют право получить лицензию на один или несколько видов архитектурно-градостроительной деятельности.
      22. Срок действия лицензии не ограничивается, и она подлежит

 

ежегодной перерегистрации в органах Госстройлицензии, если иное

в ней не оговаривается. Юридическим и физическим лицам,

намеревающимся впервые выполнять те или иные виды

архитектурно-градостроительной деятельности, лицензия выдается

сроком на один год.

     23. В период рассмотрения представленных материалов

Госстройлицензией юридические и физические лица имеют право

продолжать ранее выполнявшиеся ими виды

архитектурно-градостроительной деятельности.


               IV. Приостановление действия и

                    аннулирование лицензии


     24. Приостановление действия лицензии производится в случаях:


 
       нарушения обязательных для исполнения стандартов, нормативно-технических условий, строительных норм и правил при выполнении работ в сфере архитектурно-градостроительной деятельности;
      неоднократного (в течение года) применения административных санкций за нарушения в сфере архитектурно-градостроительной деятельности;
      отступления от проектной документации при выполнении строительно-монтажных, ремонтно-строительных и других работ;
      неоднократного приостановления некачественно выполняемых работ в сфере архитектурно-градостроительной деятельности.
      25. Приостановление действия лицензии производится на срок не более одного года и влечет за собой прекращение архитектурно-градостроительной деятельности юридическим или физическим лицом по тем ее видам, которые указаны в предписании.
      26. Аннулирование лицензии производится в случаях:
      нарушений строительного законодательства и требований нормативных актов, приведших к аварии здания или сооружения или потенциально грозящих опасностью для людей и окружающей среды;
      установления факта фальсификации представленных в органы Госстройлицензии материалов и документов;
      приостановления действия лицензии более трех раз;
      невыполнения требований, указанных в предписании по приостановлению действия лицензии;
      ликвидации юридического лица или его реорганизации, повлекшей изменение профиля его деятельности.
      27. В случае аннулирования лицензии юридические и физические лица имеют право повторно получать лицензию на ранее выполнявшиеся виды архитектурно-градостроительной деятельности только по истечении одного года.
      28. Решение о приостановлении действия или аннулировании лицензии принимается органом Госстройлицензии самостоятельно или по представлению органов Госархстройконтроля, Госэкспертизы, других государственных органов контроля и надзора, следственных органов, суда, прокурора, специализированных экспертных центров, общественных организаций и потребителей продукции архитектурно-градостроительной деятельности.
      29. При принятии решений о приостановлении действия или аннулирования лицензий для проверки фактов и сведений органами Госстройлицензии создаются экспертные комиссии, в состав которых привлекаются специалисты государственных органов контроля и надзора, специализированных экспертных центров, общественных организаций.
      30. При рассмотрении вопросов о приостановлении действия или аннулировании лицензии владелец лицензии имеет право ознакомления со всеми материалами по данному вопросу. Рассмотрение вопроса производится с личным участием владельца лицензии.
      31. В случае неявки обладателя лицензии без уважительных причин после двукратного письменного приглашения на заседание органа Госстройлицензии вопрос о приостановлении действия или аннулирования лицензии рассматривается в его отсутствие.
      32. Решение о приостановлении действия или аннулировании лицензии выдается владельцу лицензии в письменной форме в недельный срок после его принятия.
      33. Аннулированная лицензия должна быть сдана в лицензионный орган.
      34. Споры, возникающие в вопросах выдачи, приостановления действия или аннулирования лицензий, рассматриваются в установленном законодательном порядке.
 

                                         Приложение N 3                                к постановлению Кабинета Министров

                                      Республики Казахстан

                                    от 11 июля 1994 г. N 777 
 
                               Положение
           о Департаменте государственного лицензирования
             архитектурно-градостроительной деятельности
          при Министерстве строительства, жилья и застройки
                территорий Республики Казахстан
 
      1. Департамент государственного лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности при Министерстве строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан (в дальнейшем - Госстройлицензия) является центральным исполнительным органом власти, автономно осуществляющим в пределах полномочий Министерства лицензирование архитектурно-градостроительной деятельности на территории Республики Казахстан.
      Департамент и входящие в его состав территориальные подразделения составляют единую государственную систему органов лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности Республики Казахстан.
      2. Госстройлицензия руководствуется в своей деятельности Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, постановлениями Верховного Совета республики, актами Президента Республики Казахстан, решениями Кабинета Министров Республики Казахстан, настоящим Положением, приказами и инструкциями Министерства строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан.
      3. Основными функциями и задачами Госстройлицензии являются:
      лицензирование архитектурно-градостроительной деятельности, перечень видов которой приведен в приложении N 1 к настоящему постановлению;
      рассмотрение необходимых материалов и документов юридических и физических лиц, имеющих намерение получить лицензию;
      организация экспертизы представленных заявителями материалов и документов;
      организация в случае необходимости обследования предприятий, организаций, имеющих намерение получить лицензию на осуществление архитектурно-градостроительной деятельности;
      оценка возможности осуществления юридическими и физическими лицами архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии с предъявляемыми требованиями;
      выдача, приостановление действия, аннулирование и перерегистрация лицензий на право осуществления архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии с Порядком, приведенным в приложении N 2 к настоящему постановлению;
      признание в установленном порядке зарубежных лицензий;
      лицензирование архитектурно-градостроительной деятельности, осуществляемой за рубежом юридическими и физическими лицами Республики Казахстан;
      разработка и представление на утверждение Министерства строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан проекта типового положения об областных, Алматинском и Ленинском городских территориальных подразделениях Госстройлицензии;
      ведение учета и издание перечня юридических и физических лиц, получивших лицензии;
      издание оперативной информации об аннулировании или приостановлении действия лицензий;
      изучение и обобщение опыта лицензионной деятельности в архитектурно-градостроительной сфере;
      подготовка инструктивных и нормативно-методических документов, проведение консультационного обслуживания по вопросам лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности;
      подготовка предложений по совершенствованию лицензионной деятельности;
      организация повышения квалификации персонала, участвующего в лицензировании.
      4. В соответствии с возложенными задачами Госстройлицензия имеет право:
      беспрепятственного посещения любых объектов строительства, предприятий и организаций по вопросам лицензирования архитектурно-градостроительной деятельности;
      осуществлять при необходимости выборочный контроль за деятельностью предприятий и организаций для проверки наличия лицензий и соблюдения ими статуса обладателя лицензии, привлекать для этих целей органы государственной экспертизы проектов, архитектурно-строительного контроля, других надзорных органов;
      вносить в органы государственного управления предложения в связи с нарушением предприятиями и организациями требований, предъявляемых к лицензируемым юридическим лицам;
      запрашивать от министерств и ведомств, глав местных администраций, холдинговых компаний, объединений, концернов, ассоциаций и других хозяйствующих субъектов материалы по вопросам лицензирования, необходимые для выполнения возложенных на Госстройлицензию задач;
      разрабатывать и издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения министерствами, ведомствами, главами местных администраций и хозяйствующими субъектами нормативные документы по лицензированию архитектурно-градостроительной деятельности;
      подготавливать предложения по корректировке перечня видов работ в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, подлежащих лицензированию.
      5. Финансирование деятельности Госстройлицензии осуществляется за счет средств, получаемых за выдачу и перерегистрацию лицензий, аккредитацию специализированных экспертных центров и специалистов-экспертов, а также консультационное и информационное обслуживание.
      6. Начальник Госстройлицензии назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Республики Казахстан по представлению Министра строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан, а начальники областных, Алматинской и Ленинской городских территориальных подразделений - начальником Госстройлицензии по согласованию с Министром строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан и главами администраций соответствующих областей и городов.
      7. Заместители начальника Госстройлицензии назначаются на должности и освобождаются от должностей Министром строительства, жилья и застройки территорий Республики Казахстан по представлению начальника Госстройлицензии.
      8. Начальник Госстройлицензии:
      планирует и организует работу Департамента, несет персональную ответственность за его деятельность по выполнению задач и функций, определенных настоящим Положением;
      распределяет обязанности между заместителями и структурными подразделениями;
      представляет интересы Департамента в органах государственного управления и исполнительной власти, судебных органах, организациях и предприятиях;
      в соответствии с действующим законодательством распоряжается имуществом и финансовыми средствами, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банках расчетные и другие счета, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
      утверждает структуру, смету расходов и штатное расписание Департамента;
      решает вопросы поощрения и наказания работников Департамента, оказания им материальной помощи;
      утверждает экономические нормативы и основные показатели хозяйственной деятельности Департамента;
      рассматривает и утверждает отчеты о деятельности территориальных подразделений;
      в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми подразделениями Департамента.
      9. Положения о территориальных подразделениях Госстройлицензии утверждаются Госстройлицензией по согласованию с главами областных, Алматинской и Ленинской городских администраций.
      10. Госстройлицензия является самостоятельным юридическим лицом, имеет круглую печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и со своим наименованием на казахском и русском языках.