Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң жанындағы қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитет туралы Ереженi бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1996 жылғы 29 шiлде N 942. Күшi жойылды - ҚРҮ-нiң 1997.05.20. N 851 қаулысымен. ~P970851

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң жанындағы Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитет туралы Ереже бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      "Қазақстан Республикасының аумағындағы стратегиялық шабуыл жасау қаруларын жою жөнiндегi комиссия туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 25 қыркүйектегi N 1280 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының аумағындағы стратегиялық шабуыл жасау қаруларын жою жөнiндегi үкiметтiк комиссия туралы Ереженiң 4 және 9-тармақтарындағы "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң жанындағы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң жанындағы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      "Қазақстан Республикасында экспорттың бақылау жүйесiн одан әрi дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 24 наурыздағы N 338 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 10, 118-бап) 3-тармағының үшiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң жанындағы Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитет" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң жанындағы Қорғаныс

 

өнеркәсiбi жөнiндегi комитет" деген сөздермен ауыстырылсын;

     "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi

N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына (Қазақстан

Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-бап) 1-қосымшада:

     1. 10 реттiк нөмiрлердiң жолдары мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қазақстан Респуб.     Қару-жарақ және оған оқ-дәрiлер, әскери-

    ликасының Қорғаныс    техникалар, оларға қосалқы бөлшектер,

    министрлiгi           жинақтаушы элементтерi мен керек-жарақ.

                          тары, жарылғыш және пиротехникалық

                          заттар мен олар қолданылатын бұйымдар,

                          әскери уландырғыш заттарды және олардан

                          қорғану құралдарын, егер олар Қазақстан

                          Республикасының Қарулы Күштерiне талап

                          етiлмесе өндiру;

                          босаған әскери-техникалық құралдарды

                          жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және

                          қайта өңдеу

10. Қазақстан Респуб.     Қаруды (қызметтiк-штаттық және азаматтық)

    ликасының Iшкi        және оған арналған оқтарды сату, қару

    iстер министрлiгi     жөндейтiн шеберханаларды ашу және

                          тұрақты жұмыс атқару, өрттен қорғау

                          белгiсiн беру құралдары мен өртке қарсы

                          автоматиканы ретке келтiру және техникалық

                          қызмет көрсету өзiн-өзi қорғаудың жеке

                          құралдарын әзiрлеу

                          iс-кесу (детективтi) және күзет қызметiне

                          байланысты мемлекеттiк емес субъектiлерге

                          заң қызметiн көрсету"


     28 реттiк нөмiр мынадай редакциядағы жолдармен толықтырылсын:


"28. Қазақстан Респуб.    Әскери-техникалық құралдарды, қару-жарақ.

     ликасы Өнеркәсiп     тарды, оқ-дәрiлердi, әскери-техникаларды

     және сауда минис.    және оларға қосалқы бөлшектердi, қос

     трлiгiнiң жанын.     мақсатта қолдану өнiмдерiн оларды өндiруге

     дағы Қорғаныс        қажеттi арнаулы материалдар мен жабдықтар.

     өнеркәсiбi жөнiн.    ды, жауынгерлiк уландырғыш заттарды, сон.

     дегi комитет         дай-ақ қорғану құралдарын әзiрлеу, өндiру

                          және оларға қызмет көрсету

                          қаруды (қызметтiк-штаттық және азаматтық)

                          және оған арналған оқтарды әзiрлеу және

                          өндiру

                          шахталық ату қондырғыларын жою (құрту,

                          пайдаға асыру, көму)

                          әскери-техникалық құралдар мен екi мәрте

                          қолдану өнiмдерiн өндiрiстiк кәдеге

                          жарату және қайта өңдеу"


     3. Мыналардың күшi жойылған деп танылсын:


 
       "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң жанындағы

 

Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитет туралы" Қазақстан Республикасы

Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 15 қарашадағы N 1287 қаулысы;

     "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң жанындағы

Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитет туралы Ереженi бекiту туралы"

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 30 сәуiрдегi

N 605 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 16,

183-бап).


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрi


                                       Қазақстан Республикасы

                                            Үкiметiнiң

                                       1996 жылғы 29 шiлдедегi

                                          N 942 қаулысымен

                                            бекiтiлген


             ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНЕРКӘСIП ЖӘНЕ САУДА

            МИНИСТРЛIГIНIҢ ЖАНЫНДАҒЫ ҚОРҒАНЫС  ӨНЕРКӘСIБI

                        ЖӨНIНДЕГI КОМИТЕТ ТУРАЛЫ

                                ЕРЕЖЕ


                           1. Жалпы ережелер 
       1. Қазақстан Республикасының Өнеркәсiп және сауда министрлiгi жанындағы Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегi комитет (бұдан әрi - Қорғанысөнеркомы) Қарулы Күштердiң, Қазақстан Республикасының басқа әскерлерi мен әскери құрамаларының мұқтаждары үшiн қорғаныс және қос мақсатта қолданылатын арнаулы өнiмдi әзiрлеуге және өндiруге қатысушы субъектiлердiң қызметiн мемлекеттiк реттеу мен үйлестiру функциясын қамтамасыз ету жөнiндегi салааралық ведомство және өкiлеттi орган болып табылады, арнаулы атқарушы және бақылау-қадағалау функциясын, сондай-ақ республиканың қорғаныс өнеркәсiбiн басқаруды дербес жүзеге асырады.
      2. Қорғанысөнеркомының өз құзыретiнiң шегiндегi шешiмдердi Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi органдары үшiн мiндеттi.
      3. Қорғанысөнеркомы өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Парламентi мен Үкiметiнiң актiлерiн, Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп және сауда министрлiгiнiң нормативтiк құжаттарын, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.
      4. Қорғанысөнеркомының орталық аппаратын ұстау Қазақстан Республикасының республикалық бюджетiнде көзделген атқарушы үкiмет органдарын ұстауға арналған қаражаттың есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Қорғанысөнеркомы заңды тұлға болып табылады, оның банкте ағымдағы шоты, өзiнiң атауы қазақ және орыс тiлдерiнде жазылып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк гербi бейнеленген мөрi, сондай-ақ тиiстi мөрлерi, мөр таңбалары мен бланкiлерi бар.
 
             II. Қорғанысөнеркомының мiндеттерi
 
      6. Қорғанысөнеркомының негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:
      қорғаныстың жеткiлiктiлiк принциптерiнде қару-жарақты беру, әскери техника, оқ-дәрiлердi және қос мақсатта қолданылатын өнiмдi жоспарлау, әзiрлеу, өндiру саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен жүзеге асыруға қатысу, сондай-ақ қорғаныс өнеркәсiбiн басқару және құрылымдық қайта бағдарлау;
      қорғаныс өнеркәсiп кешенiнiң ғылыми-технологиялық даму, конверсия, реформалау, инвестициялық және әлеуметтiк саясат бағдарламаларын әзiрлеу және оларды жүзеге асыру тетiктерiн жасау;
       өз құзыретiнiң шегiнде жаппай қырып жоятын қаруды, стратегиялық шабуыл қару-жарақтарын таратпау жөнiндегi, сондай-ақ қару-жарақтар мен әскери техниканы шектеу, олардың өндiрiсiн қысқарту, жою және кәдеге жарату жөнiндегi халықаралық шарттарды, келiсiмдер мен мiндеттемелердi жүзеге асыру;
      қорғаныс өнеркәсiп кешенiнде жұмылдыру қуаттарын құру, жинау және сақтау жөнiндегi жоспарлауларға қатысу және орындауды ұйымдастыру;
      жұмылдыру әзiрлiгi бойынша ТМД елдерiнiң мемлекет аралық ынтымақтастығы саласында мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру;
      жергiлiктi атқарушы өкiмет органдарымен өзара iс-қимыл жасай отырып, Қорғанысөнеркомының қарамағына берiлген кәсiпорындар мен ұйымдарды басқару және қорғаныс және қос мақсатта қолданылатын өнiмдi әзiрлеу мен өндiру саласында шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қызметiн салааралық үйлестiру;
      қару-жарақты және әскери техниканы жасау, сату және сатып алуда экспорттық-импорттық бақылауға қатысу;
      қару-жарақты, әскери техника мен оқ-дәрiлердi қос мақсатта қолданылатын өнiмдi әзiрлеу және өндiру, жөндеу мен техникалық қызмет көрсету саласында кез келген меншiктi нысанындағы кәсiпорындардың қызметiн лицензиялау;
      мемлекетаралық келiсiмдерге сәйкес қорғаныс кешенiнiң өнiмiн сатып алу және беруге арналған мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын қалыптастыруға қатысу және оны жүзеге асыру жөнiндегi тапсырмалардың орындалуын ұйымдастыру;
      қорғаныс өнеркәсiбiнiң кәсiпорындарын дамыту бағдарламаларын, конверсиялау бағдарламаларын, сондай-ақ жұмылдыру қуаттарын құру, сақтау және дамыту, қару-жарақтар мен әскери техниканы дамыту бойынша НИОКР жүргiзу бағдарламаларын қаржыландыру жөнiнде Қазақстан Республикасына бюджетiн қалыптастыруға қатысу;
      шетелдiк ведомстволар, компаниялармен, кәсiпорындармен әскери-техникалық ынтымақтастық бойынша ғылыми-техникалық, өндiрiстiк, кооперациялық байланыстар орнату.
 
                 3. Қорғанысөнеркомының функциялары
       7. Қорғанысөнеркомы өзiне жүктелген мiндеттерге сәйкес мынадай негiзгi функцияларды орындайды:
      қорғаныс және қос мақсаттағы өнiмдi әзiрлеу мен өндiрудiң ағымдағы және ұзақ мерзiмдi бағдарламаларын әзiрлеуге қатысады және мүдделi министрлiктермен және ведомстволармен бiрлесiп олардың жүзеге асырылуын бақылайды;
      мемлекеттiк қорғаныс тапсырысының орындау, қорғаныс өнеркәсiбiн дамыту және конверсия бағдарламаларын жүзеге асыру бөлiгiнде заңды және жеке тұлғалардың қызметiн үйлестiру және бақылау бойынша, сондай-ақ ғылыми-техникалық зерттеулер, қару-жарақ пен әскери-техниканы әзiрлеу және өндiру бойынша мемлекеттiк уәкiлдi органның функциясын жүзеге асырады;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнде ғылыми-техникалық және технологиялық даму бағдарламаларын әзiрлеуге қатысады. Қорғанысөнеркомына ведомстволық кәсiпорындар мен ұйымдар құрылысын кеңейту, қайта жаңарту және техникалық қайта жарақтау туралы жобаларына қорытынды бередi;
      қару-жарақтарды, әскери техниканы, оқ-дәрiлердi арнаулы материалдарды, заттық мүлiктi және керек-жарақтарды экспорттық-импорттық беру саласында мемлекеттiк саясатты жүзеге асыруға қатысады;
      қорғаныс-өнеркәсiп тапсырыстарын, жұмыстарының, қызмет көрсетулерiн жүзеге асыруға қатысушы кәсiпорындарды мемлекет иелігiне алу мен жекешелендiру бағдарламаларын әзiрлеуге қатысады;
      өнiмнiң бәсекелестiк қабылетi мен сапасын қамтамасыз етуге, қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнде ғылыми-техникалық және өндiрiстiк әуелеттi тиiмдi пайдалануға бағытталған бiрыңғай техникалық саясатты жүргiзедi;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң ғылыми-техникалық және өндiрiстiк әуелетiн тиiмды пайдалануды ұйымдастырады;
      жаңа технологияларды әзiрлеу мен өндiрудi, сондай-ақ қару-жарақты, әскери техника мен оқ-дәрiлердi кәдеге жарату мен жою жөнiндегi жұмысты үйлестiредi;
      қару-жарақты, әскери техника және оқ-дәрiлердi, сондай-ақ қос мақсаттағы өнiмдi әзiрлеу, өндiру, жөндеу мен техникалық қызмет көрсету саласында заңды және жеке тұлғалардың қызметiн лицензиялауды жүзеге асырады, аталған қызметке жiберiлген кәсiпорындардың реестрiн жүргiзедi, қызметтiк-штаттық, азаматтық қару мен оларға арналған оқ-дәрiлердi өндiруге белгiленген тәртiппен лицензия бередi;
      қорғаныс-өнеркәсiп құрамына кiретiн кәсiпорындар мен ұйымдарды жұмылдыру дайындығы жөнiндегi шаралардың орындалуын ұйымдастырады;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң кәсiпорындары мен ұйымдарына шетелдiк әрiптестерiмен тiкелей өндiрiстiк және ғылыми-техникалық байланыстар орнатуда жәрдем көрсетедi, олардың сыртқы экономикалық қызметiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныс әзiрлейдi;
      Қазақстанның және басқа да мемлекеттердiң қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң дамуының тенденциялары мен серпiнiне талдау мен шолулар әзiрлейдi;
      жаппай қырып-жоятын қаруларды, стратегиялық шабуыл қару-жарақтарын таратпау жөнiндегi, сондай-ақ қару-жарақтарды шектеу, жою және қысқарту жөнiндегi Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, келiсiмдерi мен мiндеттемелерiне байланысты жұмыстардың орындалуын ұйымдастырады;
      жұмылдыру жұмысы, ғылыми-техника және технологиялар саласында халықаралық келiсiмдердi әзiрлеуге қатысады, қару-жарақтар мен әскери техниканы әзiрлеу және өндiру жөнiндегi кооперациялық байланыстар туралы келiсiм жасайды;
      конверсиялау және қорғаныс-өнеркәсiп кешенiн дамыту бағдарламаларын жүзеге асыруға арналған мақсатты, инвестициялық кредиттер мен басқа қаржыларды беру мәселелерiн шешуге қатысады;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң құрамындағы әртүрлi меншiк нысанындағы кәсiпорындар мен ұйымдардың оларды акционерлендiру немесе олардың қызметiн экономикалық реттеудiң басқа шешiмдерi мен әдiстерiнiң мәселелерi жөнiнде шешiм қабылдауда олардың кеңестерi мен жиналыстарының жұмысына қатысады;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенi қызметiнiң мәселелерi бойынша заңдарды қолдану практикасын қорытындылайды, ұсыныстар әзiрлейдi және оларды Қазақстан Республикасы Үкiметiне енгiзедi.
 
                  4. Қорғанысөнеркомының құқықтары
 
      8. Қорғанысөнеркомы қойылған мiндеттер мен жүктелген функцияларға сәйкес мынадай құқықтарға ие:
      мемлекеттiк және өзге де органдардан өздерiнiң функцияларын жүзеге асыру үшiн қажеттi құжаттар мен материалдарды белгiленген тәртiппен сұрап алады және алады;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқарудың басқа органдарының құзыретiне кiретiн, бiрақ қорғаныс-өнеркәсiп кешенiнiң мүдделерiн бiлдiретiн шетел мемлекеттерiнiң, халықаралық ұйымдардың экономикалық, әскери-техникалық ынтымақтастығын әзiрлеуге, қарауға және келiсу мәселелерiне қатысады;
      инвестициялық ынтымақтастық, сондай-ақ олардың қызметiн республиканың iшiнде және халықаралық деңгейде кредиттеу қызметi саласында қорғаныс өнеркәсiп кешенi кәсiпорындарының мүдделерiн бiлдiредi;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенi кәсiпорындарының қызметiне қатысты, оның iшiнде шетел инвесторларының қатысуымен Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар әзiрлеуге қатысады;
      осы мақсаттар үшiн сарапшыларды тартады. Қару-жарақтың жаңа үлгiлерiн және әскери-техниканы, оқ-дәрiлер мен қос мақсаттағы өнiмдi, конверсия бағдарламаларын әзiрлеу мен оларды сараптау бойынша елде, сондай-ақ шетелде ұйымдармен, мамандармен шарттар жасасады;
      өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша мемлекеттiк реттеу мен салааралық үйлестiрудi қамтамасыз ететiн нормативтiк материалдарды шешiмдердi белгiлеген тәртiппен шығарады;
      қорғаныс-өнеркәсiп кешенi кәсiпорындарының қаржы-экономикалық қызметiн тексеруге қатысады;
      қорғаныс-өнеркәсiбi кәсiпорындарының, ұйымдарының басшыларын тағайындау немесе босату туралы белгiленген тәртiппен ұсыныс енгiзедi (келiседi);
      қорғаныс пен республиканың қауiпсiздiгiнiң мұқтаждарын қамтамасыз ету жөнiнде әртүрлi нысандағы шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң басшыларын тыңдайды, өз құзыретiнiң шегiнде тиiстi ұйымдық шаралар қабылдайды;
      белгiленген құзыретi шегiнде қабылданған шешiмдердiң орындалуына тексеру жүргiзедi, осы мақсат үшiн келiсiмi бойынша республиканың мемлекеттiк органдарының мамандары мен қызметкерлерiн тартады;
      өзiнiң құзыретiн кiретiн мәселелердi талқылау кезiнде орталық және жергiлiктi атқарушы органдарды тартады;
      өзiнiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша орталық жергiлiктi атқарушы органдар мен заңды тұлғалардың өзара iс-қимылын үйлестiрудi жүзеге асырады;
      үйлестiру кеңесiн құрады. Кеңестiң дербес құрамы мен ол туралы Ереженi Қорғанысөнеркомының төрағасы бекiтедi.
 
              5. Қорғанысөнеркомының басшы органдары
 
      9. Қорғанысөнеркомының Қазақстан Республикасының Өнеркәсiп және сауда министрiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметi лауазымға тағайындайтын және одан босататын төраға басқарады.
      Қорғанысөнеркомы төрағасының Қорғанысөнеркомының Қорғанысөнеркомы төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Өнеркәсiп және сауда министрi тағайындайтын орынбасарлары болады.
      10. Қорғанысөнеркомының төрағасы:
      Қорғанысөнеркомына жүктелген мiндеттер мен функциялардың орындалуы үшiн жеке жауапкершiлiкте болады, өзiнiң орынбасарларының арасында мiндеттердi бөледi;
      Қорғанысөнеркомы жұмысының жоспарын бекiтедi;
      Қорғанысөнеркомы бойынша бұйрықтар мен өкiмдер шығарады және өзiнiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша орталық, жергiлiктi атқарушы органдар пен тиiстi шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң орындауы мiндеттi нұсқаулар бередi;
      Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес, Қорғаныс-өнеркәсiп кешенi кәсiпорындары мен ұйымдарының басшыларын ынталандыру немесе оларға тәртiптiк шаралар қолдану туралы тиiстi министрлiктерге, мемлекеттiк комитеттерге, өзге орталық және жергiлiктi атқарушы органдарға ұсыныстар енгiзедi.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады