Әкелiнетiн тауарларға кеден бажының ставкалары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 14 қарашадағы N 1389 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006.08.14. N 765 қаулысымен

       Ескерту. Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006.08.14.  N 765 қаулысымен.

        Әкелiнетiн тауарларға кеден бажының ставкаларын жүйелеу және олардың Бүкiл дүниежүзiлiк Сауда Ұйымының принциптерi мен ережелерiне сәйкес келуiн қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

      1. Әкелiнетiн тауарларға кеден бажының ставкалары 1-қосымшаға сәйкес белгiленсiн.

      2. Қазақстан Республикасының жеңiлдiктер кестесiн пайдаланушы дамушы елдердiң тiзбесi бекiтiлсiн (2-қосымша).

      3. Қазақстан Республикасының жеңiлдiктер кестесiн пайдаланушы мейлiнше аз дамыған елдердiң тiзбесi бекiтiлсiн (3-қосымша).

      4. Қазақстан Республикасының аумағына әкелген кезде жеңiлдiк режимi қолданылатын дамушы және ең аз дамыған елдерде шығарылған тауарлардың тiзбесi бекiтiлсiн (4-қосымша). 
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 1999.08.26. N 1249  қаулысымен

      5. Қазақстан Республикасына 4-қосымшада көрсетілген әкелiнетiн және Қазақстан Республикасының жеңiлдiктер кестесiн пайдаланушы дамушы елдерден шығатын тауарларға қатысты осы қаулының 1-қосымшасында көрсетiлгеннен 75 процент мөлшерiнде кеден бажының ставкасы қолданылады деп белгiленсiн. 
       Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 1999.08.26. N 1249  қаулысымен .

        6. 4-қосымшада көрсетілген Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін және Қазақстан Республикасының преференциялар схемасын пайдаланушы - ең аз дамыған елдерде шығарылған тауарлар кеден бажын алудан босатылады деп белгіленсін. 
       Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.26. N 1249  қаулысымен .

        7. <*>
       Ескерту. 7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.08.26. N 1249   қаулысымен .

      8. Қазақстан Республикасы мен Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiнiң арасында жасалған еркiн сауда туралы екiжақты келiсiмдерге сәйкес, осы мемлекеттерден шығатын, олардың аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн және аталған келiсiмдердiң күшiнiң қолданылуына жататын тауарлардан кеден бажы алынбайды.

      9. Шыққан елi белгiленбеген мемлекеттерден шыққан импортталатын тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының екi есе көбейтiлген кеден бажының ставкалары қолданылсын. 

      10. Қазақстан Республикасына әкелінетін тауарларға кеден бажының ставкаларын өзгерту және бекіту сыртқы сауда тиімділігінің көрсеткіштеріне, дүниежүзілік рыноктың конъюнктурасына байланысты және Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық келісімдерге сәйкес жүргізіледі деп белгіленсін. Әкелінетін тауарларға кеден бажының ставкаларын қайта қарауға өтінімдер белгіленген нысан бойынша (5-қосымша) Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігіне жолданылады.
       Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.02.25. N 177  қаулысымен , 2000.06.30. N 994   қаулысымен , тармаққа өзгеріс енгізілді - 2001.06.29. N 891  қаулысымен , 2004.12.27.  N 1404 қаулысымен.

     11. 6-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылған деп танылсын.

     12. Осы қаулы 1997 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi 

     Ескерту. N N 2-3 қосымшалар орыс тiлiнде берiлген, қазақша аудармасы жоқ.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
1997 жылғы 12 маусымдағы     
N 960 қаулысына        
1 қосымша            

      Ескерту.   N 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1997.06.12. N   960 , қосымша өзгердi 1997.08.08. N   1240 , қосымша жаңа редакцияда - 1998.06.26.N   608 , қосымша өзгердi 1998.09.21. N   927 , 1999.02.25. N  177 , 1999.06.25. N   852 , 2000.01.13. N 70 , 2000.03.31. N   473 , 2000.06.30. N   994 , 2001.03.19. N   358 , қосымша жаңа редакцияда 2001.06.29. N   891 , қосымша өзгерді 2001.11.20. N   1495 , 2002.09.23. N   1045 , 2003.02.07. N  141 , 2003.09.23. N  968 , 2003.10.14. N   1051 , 2004.03.12. N  310 , 2004.07.20. N   774 ,  2004.10.07. N  1034 , 2004.12.27.  N 1404 , 2005.05.05.   N 430 , 2005.10.20. N  1051 (қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн отыз күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен. 

      Әкелiнетiн тауарларға кедендiк баждардың ставкалары

____________________________________________________________________
   СЭҚ TН     |                                    | Баж ставкасы
   бойынша    |     Тауардың қысқаша атауы         |(кеден құнының
тауардың коды |                                    | пайызымен 
              |                                    | не ЕВРО-мен)*
____________________________________________________________________
01                Тiрi жануарлар                      5
                  мыналардан басқа:

0101 10 100 0     тегi таза асыл тұқымды жылқылар     0
 
  0102 10           тегi таза асыл тұқымды iрi
                  қара мал                            0
 
  0103 10 000 0     тегi таза асыл тұқымды шошқалар     0
 
  0104 10 100 0     тегi таза асыл тұқымды қойлар       0
 
  0104 20 100 0     тегi таза асыл тұқымды ешкілер      0

0106 31 001 0,    ғылыми-зерттеу мақсаттарына
                  арналған тiрi жануарлар             0
0106 12 001 0,
0106 19 901 0,
0106 20 001 0,
0106 33 001 0,
0106 32 001 0,
0106 39 901 0,
0106 90 001 0
02                Ет және тағамдық қосымша ет
                  өнiмдерi                            15
                  мыналардан басқа:

0202 10 000 0     iрi қара малдың ұшасы мен жартылай  15, бiрақ
                  ұшасы, мұздатылған                  0,15 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0202 20           iрi қара малдың өзге де шабылған    15, бiрақ
                  етi, мұздатылған, сүйегi сылынған   1 кг үшiн 0,15
                                                      ЕВРО-дан кем
                                                      емес

0202 30           iрi қара малдың етi, мұздатылған,   15, бiрақ
                  сүйегi сылынған                     1 кг үшiн
                                                      0,2 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0205 00           жылқылардың, есектердiң,            15, бiрақ
                  қашырлардың немесе лошактардың      1 кг үшiн
                  етi, жас, тоңазытылған немесе       0,15 ЕВРО-дан
                  мұздатылған                         кем емес

0206              iрi қара малдың, шошқалардың,       15, бiрақ
                  ешкiлердiң, жылқылардың, есектер.   1 кг үшiн
                  дiң, қашырлардың немесе лошактар.   0,15 ЕВРО-дан
                  дың тағамдық қосымша өнiмдерi,      кем емес
                  жас, тоңазытылған немесе
                  мұздатылған

                  мыналардан басқа:

0206 10 100 0     фармацевтикалық өнiмдi өндiруге     5
                  арналған қосымша өнiмдер

0206 21 000 0     iрi қара малдың тiлi, мұздатылған   20, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,8 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0206 22 000 1,    фармацевтикалық өнiмдi өндiруге     5
0206 29 100 0,    арналған қосымша өнiмдер
0206 30 200 1,
0206 30 300 1,
0206 30 800 1,
0206 41 200 1,
0206 41 800 1,
0206 49 200 1,
0206 49 800 1,
0206 80 100 0,
0206 90 100 0

0207 34           қаздың немесе үйректiң майлы        5, бiрақ
                  бауыры, жас немесе тоңазытылған     1 кг үшін
                                                      1 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0207 11 100 0-  тауық еті, жас,                       10
0207 13 700 0,  тоңазытылған немесе
0207 14 100 0-  мұздатылған
0207 14 700 0,
0207 32 900 0,
0207 33 900 0,
0207 35 150 9,
0207 35 250 0,
0207 35 310 1,
0207 35 410 1,
0207 35 530 9,
0207 35 630 9,
0207 35 790 1,
0207 36 150 9,
0207 36 250 0,
0207 36 310 1-
0207 36 410 1,
0207 36 530 9,
0207 36 630 9,
0207 36 790 1 

0207 13 910 0,    үй құсының тағамдық қосымша         15, бірақ
0207 13 990 0,    өнімдері, тоңазытылған немесе       1 кг үшін
0207 14 910 0,    мұздатылған                         0,15 ЕВРО-дан
0207 14 990 0,                                        кем емес
0207 26 910 0,
0207 26 990 0,
0207 27 910 0,
0207 27 990 0,
0207 35 910 0,
0207 35 990 0,
0207 36 810 0,
0207 36 850 0,
0207 36 890 0,
0207 36 900 0

0208              өзге де ет және тағамдық қосымша    15, бірақ
                  ет өнімдері, жас, тоңазытылған      1 кг үшін
                  немесе мұздатылған                  0,15 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0209 00           арық еттен сылынып алынған шошқа    15, бірақ
                  тоң майы және үй құсының тоң майы,  1 кг үшін
                  шыжғырылмаған немесе басқа әдiспен  0,15 ЕВРО-дан
                  алынбаған, жас, тоңазытылған,       кем емес
                  мұздатылған, тұздалған тұзды
                  судағы, кептiрiлген немесе
                  ысталған

0210              ет және тағамдық қосымша ет         15, бірақ
(0210 99 410 0-   өнiмдерi, тұздалған, тұзды судағы,  1 кг үшін
0210 99 900 0-    кептірілген немесе ысталған;        0,4 ЕВРО-дан
ден басқа)        еттен немесе қосымша ет өнімдері.   кем емес
                  нен жасалған тағамдық ұн

03                Балық және шаян тәрiздестер,        10
                  моллюскалар және басқа да судағы
                  омыртқасыздар

                  мыналардан басқа:

0305 10 000 0     балықтың майда және iрi иленген     5
                  ұны және тамаққа пайдалануға
                  жарамды ұнтақтар

0305 41 000 0     тынық мұхитының албырт балығы       10
                  (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
                  gorhuscha, Oncorhynchus keta,
                  Oncorhynchus tschawytscha,
                  Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus
                  masou және Oncorhynchus rhodurus),
                  Атлант мұхитының албырт балығы
                  (Salmo sаlаr) және Дунай өзенiнiң
                  албырт балығы (Hucho hucho)

04                Сүт өнiмi; құстардың жұмыртқалары;  15
                  табиғи бал; басқа жерде аталмаған
                  немесе енгiзiлмеген жануарлардан
                  алынған тағамдық өнiмдер

                  мыналардан басқа:

0402 29 110 0     құрамындағы майы 10 мас. %-дан      5
                  астам, ауасыз орамдағы, таза
                  салмағы 500 г-дан аспайтын,
                  емшектегi балаларға арналған сүт

0403              шайқалған май, ұйыған сүт және      15, бірақ
                  кiлегей, йогурт, айран және өзге    1 кг үшін
                  де ферменттелген немесе ашытылған   0,18 ЕВРО-дан
                  сүт және кiлегей, қоюлатылған       кем емес
                  немесе қоюлатылмаған, қант
                  немесе басқа да тәттiлендiретiн
                  заттар қосылған немесе қосылма.
                  ған, дәмдi-хош иiстi қоспаларымен
                  немесе оларсыз, жемiс, жаңғақ
                  немесе какао қосылған немесе
                  қосылмаған

0405              сары май мен басқа да сүттен        20, бiрақ
                  жасалған тоң майлар мен майлар;     1 кг үшін
                  сүт пасталары                       0,3 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0406              сырлар мен ірімшік                  15, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,3 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0407 00 110 0,    инкубацияға арналған құстардың      0
0407 00 190 0     жұмыртқалары

05                Басқа жерде аталмаған немесе        10
                  енгiзiлмеген жануарлардан алынған
                  өнiмдер

                  мыналардан басқа:

05 10 00 000 0    сұр амбра, кәмшәттың тобылғысы,     5
                  циветта мен мускус; шпанкалар;
                  өт, оның iшiнде құрғағы;
                  фармацевтикалық өнiмдердi өндiруде
                  пайдаланылатын бездер мен
                  жануарлардан алынған өзге де
                  өнiмдер, жас, тоңазытылған,
                  мұздатылған немесе қысқа мерзiмге
                  сақтау үшiн өзге де тәсiлмен
                  өңделген

0511 10 000 0     бұқаның шәуһаты                     5

0511 91 100 0     балық қалдықтары                    5

0511 99 80        басқа жерде аталмаған, жануарлар.   5
                  дан алынған өзге де өнiмдер

06                Өскiн ағаштар мен басқа да          5
                  өсiмдiктер; өсiмдiктердiң пиязшық.
                  тары, тамырлары және өзге де соған
                  ұқсас бөлшектерi; кесiлген гүлдер
                  мен әсемдiк жасыл желек

                  мыналардан басқа:

0602 (0602 90     өзге де өскiн өсiмдiктер (олардың   15
100 0-ден басқа)  тамырларын қоса алғанда), өскін
                  кесiндiлерi мен өркендерi;

0603              кесiлген гүлдер мен гүлшанақтар,    15, бірақ
                  гүлшоқтар жасауға жарамды немесе    1 кг үшін
                  әсемдiк мақсатқа арналған, жас,     0,9 ЕВРО-дан
                  кептiрiлген, боялған, ағартылған,   кем емес
                  сiңiрiлген немесе басқа да тәсiл.
                  дермен дайындалған

0604              жапырақтар, бұтақшалар және         15
                  өсiмдiктердiң гүлсiз және гүлша.
                  нақсыз басқа бөлiктерi, гүлшоқтар
                  жасауға немесе әсемдiк мақсат.
                  тарға арналған шөптер, мүктер
                  және қыналар, жас, кептiрiлген,
                  боялған, ағартылған, сiңiрiлген
                  немесе басқа да тәсiлмен
                  дайындалған

                  мыналардан басқа:

0604 91 900 0     өзгелерi                            15, бiрақ
                                                      1 кг үшiн
                                                      0,9 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

07                Көкөнiстер мен кейбiр жеуге         15
                  жарамды тамыр жемiстер және
                  түйнектi жемiстер

                  мыналардан басқа:

0701 0 000 0      картоп, жас немесе тоңазытыл.       5
                  ған, тұқымдық

0701 90           картоп, жас немесе тоңазытылған,    25
                  өзгелерi

0702 00 000 1,    жас немесе тоңазытылған томаттар    15, бірақ
0702 00 000 2,                                        1 кг үшін
0702 00 000 3,                                        0,08 ЕBPO-дан
0702 00 000 7,                                        кем емес
0702 00 000 9

0702 00 000 4,    жас немесе тоңазытылған томаттар    15 бiрақ
0702 00 000 5,                                        1 кг үшін
0702 00 000 6                                         0,12 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0707 00 050 1,    жас немесе тоңазытылған қияр        15, бірақ
0707 00 050 2,                                        1 кг үшін
0707 00 050 3,                                        0,08 ЕВРО-дан
0707 00 050 6,                                        кем емес
0707 00 050 9

0707 00 050 4     жас немесе тоңазытылған қияр        15, бiрақ
                                                      1  кг үшін
                                                      0,12 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

0707 00 900 0     корнишондар                         15, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,12 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

08                Жеуге жарамды жемiстер мен          10
                  жаңғақтар; цитрустардың немесе
                  қауындардың қабығы мен
                  қабықшалары

                  мыналардан басқа:

0801              кокос, бразилия жаңғақтары мен      5
                  кешью, жас немесе кептiрiлген,
                  қауызынан тазартылған немесе
                  тазартылмаған, қабығымен немесе
                  қабықсыз

0802              өзге де жаңғақтар, жас немесе       5
                  кептiрiлген, қауызынан тазартыл.
                  ған немесе тазартылмаған,
                  қабығымен немесе қабықсыз

0803 00           банандар, плантайндарды қоса        5
                  алғанда, жас немесе кептiрiлген     

0804              құрма, iнжiр, ананастар, авокадо,   5
                  гуайява, манго және мангостан
                  немесе гарциния, жас немесе
                  кептiрiлген

0805              цитрус жемiстерi, жас немесе        5
                  кептiрiлген

0808            алма, алмұрт пен айва, жас
0808 10         - алма:
0808 10 100 0   - - сидр өндiру үшiн, көп,      1 кг үшін 0,2 ЕВРО
                16 қыркүйек - 15 желтоқсан
                - - өзге де:
0808 10 200     - - - Голден Делишес сорты:
0808 10 200 1   - - - - 1 қаңтар - 31 наурыз    1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 200 2   - - - - 1 сәуiр - 30 маусым     1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 200 3   - - - - 1 шiлде - 31 шiлде      1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 200 4   - - - - 1 тамыз - 31 желтоқсан  1 кг үшін 0,2 ЕВРО
0808 10 500     - - - Гранни Смит сорты:
0808 10 500 1   - - - - 1 қаңтар - 31 наурыз    1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 500 2   - - - - 1 сәуiр - 30 маусым     1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 500 3   - - - - 1 шiлде - 31 шiлде      1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 500 4   - - - - 1 тамыз - 31 желтоқсан  1 кг үшін 0,2 ЕВРО
0808 10 900     - - - өзгелерi:
0808 10 900 1   - - - - 1 қаңтар - 31 наурыз    1 кг үшін 0,1 ЕВРО 
0808 10 900 2   - - - - 1 сәуiр - 30 маусым     1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 900 3   - - - - 1 шiлде - 31 шiлде      1 кг үшін 0,1 ЕВРО
0808 10 900 4   - - - - 1 тамыз - 31 желтоқсан  1 кг үшін 0,2 ЕВРО

09                Кофе, шай, мате немесе парагвай     5
                  шайы мен татымдылықтар

                  мыналардан басқа:

0902 10 000 1,    көк (хош иiстендiрiлмеген) және     10, бiрақ
0902 10 000 9,    қара (хош иiстендiрiлген) және      1 кг үшін
0902 30 000 1,    iшiнара хош иiстендiрiлген          0,2 ЕВРО-дан
0902 30 000 9     бастапқы орамадағы таза салмағы     кем емес
                  3 кг-дан аспайтын шай

0902 20 000 0,    өзге де шайлар                      0
0902 40 000 0

10                Дән тұқымдастар                     5

                  мыналардан басқа:

1001 10 000 0-ден тұқымдық қатты бидай **             0

1006              күріш                               20

1007 00 100 0     aстықтық құмай жүгерi; егеуге       0
                  арналған будандар

11                Ұн тарту-жарма өнеркәсiбiнiң        10
                  өнiмi; уыт; крахмал; инулин;
                  бидайдың сүттiлiгi

                  мыналардан басқа:

1103 19 500 0-ден күріштің жармасы**                  20

1107              уыт, қуырылған немесе қуырылмаған   15

12                Майлы тұқымдар мен жемiстер;        0
                  өзге де тұқымдар, жемiстер мен
                  астық; дәрiлiк өсiмдiктер мен
                  техникалық мақсаттарға арналған
                  өсiмдiктер; сабан мен жемшөп

                  мыналардан басқа:

1205 10 100       егiс үшiн уатылған немесе           5
0-ден,            уатылмаған рапстың тұқымы**
1205 90 000 1

1206              күнбағыс тұқымы, уатылған
                  немесе уатылмаған

1206 00 100 0     егiс үшiн                           5

1206 00 910 0     аршылған; сұр түстi қауызда
                  және ақ жолақшалармен               5

1206 00 990 0     өзгелері                            5

13                Тазартылмаған табиғи шеллак;        5
                  камедьтер, шайырлар және өзге де
                  өсiмдiк шырындары мен сығындылары

14                Өрiлген бұйымдар жасауға арналған   15
                  өсiмдiк материалдары; басқа жерде
                  аталмаған немесе енгiзiлмеген
                  өсiмдiктерден алынған өзге де
                  өнiмдер

                  мыналардан басқа:

1404 20 000 0     мақта линтi                         5

15                Жануарлардан немесе өсiмдiктерден   20
                  алынған тоң майлар мен майлар
                  және олардан ажыратылып алынған
                  өнiмдер; дайын тағамдық тоң
                  майлар; жануарлардан немесе
                  өсiмдiктерден алынған балауыздар

                  мыналардан басқа:

1501 00 110 0     тамаққа қолдануға пайдаланылатын    10
                  өнімдерді өндiруден басқа,
                  өнеркәсiптiк қолдануға арналған
                  шошқаның тоң майы (лярдты қоса
                  алғанда)

1502 00 100 0     iрi қара малдың, қойлардың немесе   5
                  ешкiлердiң тоң майы, тамаққа
                  қолдануға пайдаланылатын
                  өнiмдердi өндіруден басқа, өнер.
                  кәсiптiк қолдануға арналған, 1503
                  тауар позициясының тоң майынан
                  басқа

1503 00 110 0     өнеркәсiптiк қолдануға арналған     10
                  лярд-стеарин және олеостеарин

1505 00           майшайыр және одан алынатын майлы   5
                  заттар (ланолиндi қоса алғанда)

1508              жер жаңғақ майы мен оның            5
                  фракциялары, тазартылмаған немесе
                  тазартылған, бiрақ химиялық
                  құрамы өзгертiлмеген

1509              зәйтүн майы мен оның фракциялары,   10
                  тазартылмаған немесе тазартылған,
                  бiрақ химиялық құрамы
                  өзгертiлмеген

1511              пальма майы мен оның фракциялары,   5
                  тазартылмаған немесе тазартылған,
                  бiрақ химиялық құрамы
                  өзгертiлмеген

1512 11 910-нан   1 сәуiрден бастап 30 қыркүйектi     5, бiрақ
                  қоса алғанда, өнеркәсiптiк қайта    1 кг үшін
                  өңдеу үшiн құйылып жеткізiлетiн     0,03 ЕВРО-дан
                  күнбағыстың шикi майы**             кем емес

1511 11 910-нан   1 қазаннан бастaп 31 наурызды       15, бiрақ
                  қоса алғанда, өнеркәсіптік қайта    1 кг үшін
                  өңдеу үшін құйылып жеткiзiлетiн     0,09 ЕВРО-дан
                  күнбағыстың шикi майы**             кем емес

1512 19 910-нан   1 сәуiрден бастап 30 қыркүйектi     5, бiрақ
                  қоса алғанда, өнеркәсiптiк қайта    1 кг үшін
                  өңдеу үшiн құйылып жеткiзiлетiн     0,03 ЕВРО-дан
                  өзге де күнбағыс майы**             кем емес

1512 19 910-нан   1 қазаннан бастап 31 наурызды       15, бiрақ
                  қоса алғанда, өнеркәсiптiк қайта    1 кг үшін
                  өңдеу үшiн құйылып жеткiзiлетiн     0,09 ЕВРО-дан
                  өзге де күнбағыс майы**             кем емес

1513              кокос (копра), пальма өзенінiң      5
                  майы немесе бабассу майы және
                  олардың фракциялары, тазартылма.
                  ған немесе тазартылған, бiрақ
                  химиялық құрамы өзгертiлмеген

1515              өзге де өсiмдiктiң ұшпайтын тоң     5
                  майлары мен майлары (жожоба майын
                  қоса алғанда) және олардың
                  фракциялары, тазартылмаған немесе
                  тазартылған, бiрақ химиялық құрамы
                  өзгертiлмеген

1516 20-дан       саломас*                            0

1516209801     какао-майын алмастырғыштар             5

1516209802      какао-майының эквиваленттерi          5

1516209809      өзгелерi                              5      

1517 10           маргарин, сұйық маргариндi          15 бiрақ
                  қоспағанда                          0,12 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

1517 90           өзге де маргарин                    15, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,12 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

1520 00 000 0     шикi глицерин; глицерин суы мен     5
                  глицерин сiлтiсi

1522 00 910 0     майлы заттарды немесе өсiмдiктер.   15
                  ден немесе жануарлардан алынған
                  балауыздарды өңдеуден кейiнгi
                  өзге де қалдықтар: май тортасы
                  және тоң майлы қалдықтар:
                  соапстоктар

16                Еттен, балықтан немесе шаян         15
                  тәрiздестерден, моллюскалардан
                  немесе өзге де судағы
                  омыртқасыздардан жасалатын
                  дайын өнiмдер

                  мыналардан басқа:

1601 00         шұжықтар мен еттен, қосымша ет           35, бiрақ
                өнiмдерiнен немесе қаннан                1 кг үшін
                жасалатын соған ұқсас өнiмдер;        0,4 ЕВРО-дан
                олардың негізiнде дайындалған             кем емес
                дайын тамақ өнiмдерi

1602            еттен, қосымша ет өнiмдерiнен            35, бiрақ
                немесе қаннан жасалатын дайын            1 кг үшін
                немесе консервiленген өзге де         0,5 ЕВРО-дан
                өнiмдер                                 кем емес

                  мыналардан басқа:

1602 10 001 0-ден балалар тағамына арналған 250       5
                  г-ге дейiнгi орамдағы, еттен,
                  қосымша ет өнiмдерiнен немесе
                  қаннан жасалатын гомогендендiрiл.
                  ген дайын өнімдер**

1604 11 000 0     дайын немесе консервiленген,        20, бiрақ
                  тұтас немесе сомдап бөлшектелген,   1 кг үшін
                  бiрақ тартылмаған албырт балық      3 EBPO-дан
                                                      кем емес

1604 30           бекiре уылдырығы және оны           30, бiрақ
                  алмастырғыштар                      1 кг үшін
                                                      32 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

1605 10 000 0     дайын немесе консервiленген         20
                  таңқышаяндар

1605 20           дайын немесе консервiленген ас      20
                  шаяндар мен ара тiстi ас шаяндар

1605 30           дайын немесе консервiленген омарлар 20

1605 40 000 0     дайын немесе консервiленген өзге    20
                  де шаян тәрiздестер

1605 90           дайын немесе консервiленген         20
                  моллюскалар мен өзге де судағы
                  омыртқасыздар

17                Қант пен қанттан жасалатын
                  кондитерлiк өнiмдер 

1701              құрақ немесе қызылша қанты мен      1
                  қатты күйіндегi химиялық таза
                  сахароза

                  мыналардан басқа:

1701 11           дәмдi-хош иiстi немесе бояғыш       0
                  қосылмаған құрақтық шикi қант

1701 99           ақ қант, өзгелерi                   30, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,12 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

1702              өзге де қанттар, қатты күйiндегi
                  химиялық таза лактозаны,
                  мальтозаны, глюкозаны және
                  фруктозаны қоса алғанда; дәмдi-
                  хош иiстi немесе бояғыш заттар
                  қосылмаған қант шәрбаттары;
                  табиғи балмен араластырылған
                  немесе араластырылмаған жасанды
                  бал; карамель кулерi                5

1703              қантты алу немесе тазарту           5
                  нәтижесiнде алынған меласса

1704              қанттан жасалған құрамында          20
                  какао жоқ кондитерлiк өнiмдер
                  (ақ шоколадты қоса алғанда)

                  мыналардан басқа:

1704 10           қантпен көмкерiлген немесе          20, бірақ
                  көмкерiлмеген сағыз                 1 кг үшін
                                                      1,2 EBPO-дан
                                                      кем емес

1704 90           қанттан жасалған, құрамында какао   20, бiрақ
                  жоқ өзге де кондитерлiк өнiмдер     1 кг үшін
                  (ақ шоколадты қоса алғанда)         0,25 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

                  мыналардан басқа:

1704 90 550 0     тамақ ауруына қарсы баспалар және   10
                  жөтелге қарсы таблеткалар

1704 90 710 0     құрамында какао жоқ, iшiнде         20
                  салмасы бар немесе салмасы жоқ
                  қайнатылған конфеттер

1704 90 750 0     тоффилер, карамельдер және соған    20
                  ұқсас тәттiлер

1704 90 990 0     қанттан жасалған, құрамында какао   20
                  жоқ өзге де кондитерлік өнімдер

18                Какао және одан жасалған өнiмдер    5

                  мыналардан басқа:

1801 00 000 0     какао-бұршақтары, тұтас немесе      0
                  уатылған, шикi немесе қуырылған

1806 31 000 0,    құрамында какао бар, брикеттер.     25
1806 32           дегi, пластиналардағы немесе
                  салмасы бар тақталардағы салмасы
                  жоқ өзге де тамақ өнiмдерi

1806 90           өзге де шоколад пен шоколад         25
                  өнiмдерi

                  мыналардан басқа:

1806 90 900 0     құрамында какао бар өзге де         10
                  кондитерлiк өнiмдер

19                Астық дәндерiнен, ұннан,            15
                  крахмалдан немесе сүттен жасалған
                  дайын өнiмдер; ұннан жасалған
                  кондитерлiк өнiмдер

                  мыналардан басқа:

1901 10 000 0     балалар тамағы, бөлшек сауда үшiн   0
                  бөлшектеп оралған

20                Көкөністердiң, жемiстердiң,
                  жаңғақтардың немесе өсiмдiктердiң
                  өзге де бөлiктерiнiң қайта
                  өңделген өнiмдерi                   15

                  мыналардан басқа:

2001              көкөнiстер, жемiстер, жаңғақтар     15, бірақ
                  және өсiмдiктердiң басқа да жеуге   1 кг үшiн
                  жарамды бөлiктерi; сірке суы        0,075 ЕВРО-дан
                  немесе сірке қышқылы қосып          кем емес
                  дайындалған немесе
                  консервiленген:

2002              томаттар, сiрке суы немесе сiрке    15, бiрақ
                  қышқылы қосылмай дайындалған        1 кг үшiн
                  немесе консервiленген               0,075 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

2004              өзге де көкөнiстер, сiрке суы       15, бiрақ
                  немесе сiрке қышқылы қосылмай       1 кг үшiн
                  дайындалған немесе консервiлен.     0,075 EBPO-дан
                  ген, мұздатылған, 2006 тауар        кем емес
                  позициясының өнiмдерiнен басқа

2005              өзге де көкөнiстер, сiрке суы       15, бiрақ
                  немесе сiрке қышқылы қосылмай       1 кг үшiн
                  дайындалған немесе консервiлен.     0,075 ЕВРО-дан
                  ген, мұздатылмаған, 2006 тауар      кем емес
                  позициясының өнiмдерiнен басқа:

                  мыналардан басқа:

2005 10 001 0-ден көкөнiстер, 250 г-ға дейiнгi        0
                  ораудағы балалар тамағына арналып
                  гомогендендiрiлген**

2007 10 101       250 г-ға дейiнгi ораудағы балалар   0
0-ден,            тамағына арналып гомогендендiрiл.
2007 10 911       ген дайын өнiмдер**
0-ден,
2007 10 991
0-ден

2007 91 900       өнеркәсiптiк өңдеуге арналған, таза 5
0-ден             массасы 100 кг-дан астам бастапқы
                  ораудағы өзге цитрус езбесi**

2007 99 980 0     жылумен өңделген өзге де жемдер,    5
                  жемiс жидектi тоңба, мармеладтар,
                  жемiс жидектi немесе жаңғақ
                  езбесi, жемiс жидектi немесе
                  жаңғақ пастасы

2009              жемiс шырындары (жүзiм ашытқысын    15, бiрлiк
                  қоса алғанда) мен көкөнiс шырын.    1 кг үшін
                  дары, ашытылмаған және құрамында    0,07 ЕВРО-дан
                  спирт қоспалары жоқ, қант немесе    кем емес
                  басқа да тәттiлендiретiн заттар
                  қосылған немесе қосылмаған

                  мыналардан басқа:

2009 11 190 1      67-ден астам Брикс санымен,             5
                    мұздатылған, 100 кг таза массасы
                    үшін құны 30 ЕВРО-дан асатын,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегі қоюлатылған
                    апельсин шырыны
2009 11 990 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5***
                    Брикс санымен, мұздатылған, 100 кг
                    таза массасы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын және 30 мас. %-дан аспайтын
                    қант қосылған, сыйымдылығы кемінде
                    40 кг бөшкелердегі, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегi қоюлатылған
                    апельсин шырыны
2009 19 190 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      5
                    таза массасы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегі қоюлатылған өзге
                    де апельсин шырыны
2009 19 980 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшін құны 30 ЕВРО-дан асатын, және
                    30 мас. %-дан аспайтын қант қосылған,
                    сыйымдылығы кемінде 40 кг бөшкелердегі,
                    цистерналардағы, флекси-
                    танктердегi қоюлатылған өзге де
                    апельсин шырыны
2009 29 190 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      5
                    таза массасы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегi қоюлатылған
                    өзге де грейпфрут шырыны
2009 29 990 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5***
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын,
                    30 мас. %-дан аспайтын қант қосылған,
                    қоюлатылған, сыйымдылығы кемiнде 40
                    кг бөшкелердегі, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегі өзге де грейпфрут
                    шырыны
2009 39 190 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      5 
                    таза массасы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, сыйымдылығы кемiнде 40 кг,
                    бөшкелердегi, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі қоюлатылған өзге де
                    цитрустардың шырындары, өзгелер
2009 39 310 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг, қант
                    қоспасы бар, бөшкелердегі,
                    цистерналардағы, флекси-танктердегi
                    қоюлатылған өзге де цитрустардың
                    шырындары, өзгелер
2009 39 390 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшін құны 30 EBРО-дан асатын, қант
                    қоспасы жоқ қоюлатылған,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі өзге де цитрустардың
                    шырындары, өзгелер
2009 49 190 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      5
                    таза массасы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, қоюлатылған, сыйымдылығы
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегі,
                    цистерналардағы, флекси-танктердегі
                    өзге де ананас шырыны
2009 49 990 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, қант қоспасы жоқ, 100 кг
                    таза массасы үшiн құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, қоюлатылған, сыйымдылығы
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегі,
                    цистерналардағы, флекси-танктердегі
                    өзге де ананас шырыны
2009 50 900 1       қант қоспасы жоқ, қоюлатылған, 17-ден  10,бірақ
                    кем емес, бiрақ 67-ден аспайтын Брикс  1 л үшін
                    санымен, 100 кг таза салмағы үшін құны 0,05
                    30 ЕВРО-дан асатын, сыйымдылығы        ЕВРО-дан
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,            кем 
                    цистерналардағы, флекси-танктердегi    емес***
                    қызанақ шырыны
2009 61-ден,        жүзiм ашытқысы**                        5
2009 69-ден
2009 61 100 1       26-дан кем емес, бiрақ 30-дан аспайтын  5
                    Брикс санымен, қоюлатылған, 100 кг таза
                    салмағы үшін құны 30 ЕВРО-дан асатын,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегi жүзiм шырыны
2009 69 510 1       қоюлатылған, 26-дан кем емес, бiрақ     5***
                    67-ден аспайтын Брикс санымен, 100 кг
                    таза салмағы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі өзге де жүзiм шырыны
2009 79 190 1       67-ден аспайтын Брикс санымен,          10,бірақ
                    қоюлатылған, 100 кг таза салмағы үшін   1 л үшін
                    құны 30 ЕВРО-дан асатын, сыйымдылығы    0,05
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,             ЕВРО-дан
                    цистерналардағы, флекси-танктердегі     кем
                    өзге де алма шырыны                     емес***
2009 79 300 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     10,бірақ
                    Брикс санымен, қоюлатылған, 100 кг      1 л үшін
                    таза салмағы үшін құны 30 ЕВРО-дан      0,05
                    асатын, сыйымдылығы кемiнде 40 кг       ЕВРО-дан
                    бөшкелердегi, цистерналардағы,          кем
                    флекси-танктердегі өзге де алма         емес***
                    шырыны
2009 79 990 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     10,бірақ
                    Брикс санымен, қант қоспасы жоқ,        1 л үшін
                    қоюлатылған, 100 кг таза салмағы үшiн   0,05
                    құны 30 ЕВРО-дан асатын, сыйымдылығы    ЕВРО-дан
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,             кем
                    цистерналардағы, флекси-танктердегi     емес***
                    өзге де алма шырыны
2009 80 190 1       67-ден астам Брикс санымен,             5***
                    қоюлатылған, 100 кг таза салмағы
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі өзге де алмұрт шырыны
2009 80 330 0-ден   67-ден астам Брикс санымен,             5***
                    100 кг таза салмағы үшiн құны
                    30 ЕВРО-дан аспайтын, сыйымдылығы
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,
                    цистерналардағы, флекси-танктердегi
                    манго, мангостан немесе гарциний,
                    папайя, тамаринд, анакардия
                    немесе акажу, личи, джекфрут немесе
                    нан ағашы жемiсiнiң, саподилла,
                    карамбола және питайа шырындары**
2009 80 360 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      5
                    таза массасы үшін құны 30 ЕВРО-дан
                    асатын, қоюлатылған, сыйымдылығы
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,
                    цистерналардағы, флекси-танктердегi
                    тропикалық жемiстерден алынатын
                    өзге де шырындар
2009 80 380 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      10,бірақ
                    таза массасы үшiн құны 30 ЕВРО-дан      1 л үшін
                    асатын, қоюлатылған, сыйымдылығы        0,05
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегі,             ЕВРО-дан
                    цистерналардағы, флекси-танктердегі     кем
                    өзге де көкөнiстердiң немесе            емес***
                    жемiстердiң өзге де шырындары
2009 80 500 0-ден   67-ден аспайтын Брикс санымен, 100 кг   5***
                    таза салмағы үшiн 18 ЕВРО-дан асатын,
                    қант қоспасы бар, сыйымдылығы
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,
                    цистерналардағы, флекси-танктердегі
                    алмұрт шырыны**
2009 80 690 0-ден   67-ден аспайтын Брикс санымен, 100 кг   5***
                    таза салмағы үшiн 18 ЕВРО-дан
                    аспайтын, қант қоспасы жоқ,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегi алмұрт шырыны**
2009 80 710 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшін құны 30 ЕВРО-дан асатын,
                    қоюлатылған, қант қоспасы бар,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі шие немесе қызыл шие
                    шырындары
2009 80 730 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 EBРО-дан асатын,
                    қоюлатылған, қант қоспасы бар,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі тропикалық жемiстерден
                    алынған шырындар
2009 80 790 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     10,бірақ
                    Брикс санымен, 100 кг таза салмағы      1 л үшін
                    үшiн 30 ЕВРО-дан асатын, қант қоспасы   0,05
                    бар, қоюлатылған, сыйымдылығы кемiнде   ЕВРО-дан
                    40 кг бөшкелердегi, цистерналардағы,     кем
                    флекси-танктердегі өзге де              емес***
                    көкөнiстердiң немесе жемiстердiң
                    өзге де шырындары
2009 90 190 1       өзге де 67-ден астам Брикс санымен,     10,бірақ
                    қоюлатылған, 100 кг таза массасы        1 л үшін
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын,           0,05
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг               ЕВРО-дан
                    бөшкелердегi, цистерналардағы,          кем
                    флекси-танктердегі алма және алмұрт     емес***
                    шырындарының қоспалары
2009 90 290 1       67-ден астам Брикс санымен, 100 кг      10,бірақ
                    таза массасы үшiн құны 30 ЕВРО-дан      1 л үшін
                    асатын, қоюлатылған, сыйымдылығы        0,05
                    кемiнде 40 кг бөшкелердегi,             ЕВРО-дан
                    цистерналардағы, флекси-танктердегi     кем
                    шырындардың өзге де қоспалары           емес***
2009 90 390 0-ден   67-ден аспайтын Брикс санымен, 100 кг   10,бірақ
                    таза массасы үшін құны 18 ЕВРО-дан      1 л үшін
                    асатын, 30 мас. %-дан аспайтын қант     0,05
                    қоспасы бар, қоюлатылған,               ЕВРО-дан
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг               кем
                    бөшкелердегі, цистерналардағы,          емес***
                    флекси-танктердегі алма және алмұрт
                    шырындарының қоспалары**
2009 90 410 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын, қант
                    қоспасы бар, қоюлатылған,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi, цистерналардағы,
                    флекси-танктердегі цитрус және ананас
                    шырындарының қоспалары
2009 90 490 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын, қант
                    қоспасы жоқ, қоюлатылған,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі цитрус және ананас
                    шырындарының қоспалары
2009 90 510 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын     5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 EBPО-дан асатын, қант
                    қоспасы бар, қоюлатылған,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегi, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегі өзге де шырындар қоспалары
2009 90 590 1       20-дан астам, бiрақ 67-ден аспайтын       5
                    Брикс санымен, 100 кг таза массасы
                    үшiн құны 30 ЕВРО-дан асатын, қант
                    қоспасы жоқ, қоюлатылған,
                    сыйымдылығы кемiнде 40 кг
                    бөшкелердегі, цистерналардағы, флекси-
                    танктердегi өзге де шырындардың
                    қоспалары 

21               Әртүрлi тағамдық өнiмдер             15

                 мыналардан басқа:

2101 11 111 0    кофенiң экстракттары мен концент.    10, бiрақ
                 раттары, қатты, құрамында 95 мас.%   1 кг үшін
                 немесе одан көп кофенiң негізiндегi  0,5 ЕВРО-
                 құрғақ зат бар                       дан кем емес

2102 10          жылдам ашитын ашытқылар              30 

2103 90 300 0    құрамында 44,2-49,2 айн.% спирт пен  0
                 1,5-6 мас.% шерменгүл, татымдықтар
                 және әртүрлi ингредиенттер бар және
                 құрамында 4-10% қант бар, 0,5 л
                 немесе одан кiшi ыдыстардағы хош
                 иiстi ащы дәмдер

2104 20 001      250 г-ға дейiнгi ораудағы балалар    0
0-ден            тамағына арналған гомогендендiрiлген
                 құрамдас дайын тағамдық өнiмдер**

2106             басқа жерде аталмаған немесе енгi.   10
                 зiлмеген тағамдық өнiмдер

                 мыналардан басқа:

2106 90 100 0    балқытылған сырлар                   15, бiрақ
                                                      1 кг үшiн
                                                      0,3 ЕВРО-
                                                      дан кем емес

2106 90 980      премикстер (витаминдi-минералдық        0***
9-дан            қоспалар)**      

22               Алкогольдi және алкогольсiз
                 сусындар мен сiрке суы

2201             сулар, табиғи немесе жасанды         20, бiрақ
                 минералды, газдалған, қант немесе    1 кг үшін
                 басқа да тәттiлендiретiн немесе      0,25 EBPO-
                 дәмдi-хош иiстi заттарды қоса        дан кем емес
                 алғанда;
                 мұз бен қар

                 мыналардан басқа:

2201             құбырлардан өтетiн шаруашылық-ауыз
2201 90 000      су және техникалық мақсаттарға
0-ден            арналған өзге де ауыз су**            0

2202 10 000 0    сулар, минералды және газдалған,     25, бiрақ
                 қант немесе басқа да тәттiлендi.     1 л үшін
                 ретiн немесе дәмдi-хош иiстi         0,06 ЕВРО-
                 заттарды қоса алғанда                дан кем емес

2202 90          өзге де алкогольсіз сусындар,        15, бiрақ
                 2009 тауар позициясының жемiс        1 л үшін
                 немесе көкөнiс шырындарын қоспағанда 0.07 ЕВРО-
                                                      дан кем емес

2203 00          ашытылған сыра                       1 л үшін
                                                      0,6 ЕВРО

2204 10          көпiршiктi шараптар                  1 л үшiн
                                                      1.32 ЕВРО

2204 21          өзге де шараптар: сыйымдылығы 2      1 л үшін
                 литр немесе одан кiшi ыдыстардағы    0,5 ЕВРО

2204 29          өзге де шараптар; жүзiм ашытқысы,    1 л үшін
                 спирт қосу жолымен ашыту жойылған    0,12 ЕВРО
                 немесе ашытуы тоқтатылған

2204 30          өзге де жүзiм ашытқылары             5

2205 10          өсiмдiк немесе қош иiстi заттар      1 л үшін
                 қосылған, 2 литр немесе одан кiшi    0,5 ЕВРО
                 ыдыстардағы вермуттер мен өзге де
                 табиғи жүзiм шараптары

2205 90          өсiмдiк немесе хош иiстi заттар      1 л үшiн
                 қосылған, 2 литр немесе одан кiшi    0,12 ЕВРО
                 ыдыстардағы вермуттер мен өзге де
                 табиғи жүзім шараптары

2206 00 100 0    пикет                                1 л үшін
                                                      0,5 ЕВРО

2206 00 310 0    ашытылған көпiршiктi өзге де         1 л үшін
2206 00 390 0    сусындар                             1,32 ЕВРО

2206 00 510 0,   сыйымдылығы 2 литр немесе одан кiшi  1 л үшін
2206 00 590 0    ыдыстардағы ашытылған көпiршiксiз    0,5 ЕВРО
                 сусындар

2206 00 810 0    сыйымдылығы 2 литрден астам          1 л үшін
2206 00 890 0    ыдыстардағы ашытылған көпіршiксiз    0,5 ЕВРО
                 сусындар

2207 10 000 0   ұйытылмаған этил спиртi               100, бiрақ
                спирттiң қоспасы 80 айн.%              1 л үшін
                немесе одан астам                     2,0 ЕВРО-дан
                                                         кем емес

2207 20 000 0    ұйытылмаған, кез келген қоспадағы    100, бiрақ
                 этил спиртi мен өзге де спирттер     1 л үшін
                                                      2,0 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

2208             ұйытылмаған, спирттiң қоспасы 80     1 л үшін
                 айн.% кем этил спиртi; спирт тұн.    1,0 ЕВРО
                 балары, ликерлер және өзге де
                 спирттiк iшiмдiктер

мыналардан басқа:

2208 60         арақ                                  1 л үшін 2,0
                                                        ЕВРО      

2209 00          сiрке қышқылынан алынған сiрке суы
                 мен оны алмастырғыштар               15

23               Тағамды дәмдеу өнеркәсiбiнiң         5
                 қалдықтары мен қалған-құтқандары;
                 жануарларға арналған дайын жемшөп
                 мыналардан басқа:

2309 10          иттерге немесе мысықтарға арналған   20, бірақ
                 азық, бөлшек сауда үшiн бөлшектеп    1 кг үшін
                 оралған                              0,16 ЕВРО-дан
                                                      дан кем емес

24               Темекi және өнеркәсiптiк темекi
                 алмастырғыштар

2401             темекi шикiзаты; темекi қалдықтары   5

2402             сигарлар, ұштары кесiлген сигарлар,  30, бiрақ
                 темекiден немесе оны алмастырғыш.    1000
                 тардан жасалған сигариллалар мен     данасы үшін
                 сигареттер                           3 EBPO-дан
                                                      кем емес

2403             өнеркәсіптік жолмен дайындалған
                 өзге де темекi                       30
                 мен өнеркәсiптiк темекi алмастыр.
                 ғыштар;
                 "гомогендендiрiлген" немесе "қал.
                 пына келтiрiлген" темекi, темекi
                 экстракттары мен эссенциялары

                 мыналардан басқа:

2403 10          құрамында кез келген үлесте темекi   20
                 алмастырғыштары бар немесе жоқ
                 шегуге арналған темекi

2403 91 000 0    "гомогендендiрiлген" немесе "қалпына 20
                 келтiрілген" темекi

2403 99 100 0    шайнайтын және иiскейтiн темекi      20

2403 99 900 0    өзгелерi                             20

25               Тұз; күкiрт; топырақ пен тас; сылау
                 материалдары, әк пен цемент          5
                 мыналардан басқа:

25-тен           титан-магний шикiзаты**               0

2529 21 000 0    плавиктi шпат, құрамында 97 мас. %
                 немесе одан кем кальций фторидi бар  15

2529 22 000 0    плавиктi шпат, құрамында 97 мас. %
                 асатын кальций фторидi бар           15

2530 90 980 0    минералды заттар, басқа жерде
                 аталмаған немесе енгiзiлмеген,
                 өзгелерi                             0

26               Кендер; қож және күл                 5

                 мыналардан басқа:

2603 00 000 0    жез кендерi мен концентраттары       0

2607 00 000 0    қорғасын кендерi мен концентраттары  0

2608 00 000 0    мырыш кендерi мен концентраттары     0

2612 10          уран кендерi мен концентраттары:     0

2614 00          титан кендерi мен концентраттары:    0

2615 90 100 0    ниобий және тантал кендерi мен
                 концентраттары                       0

2617 90 000      берриллий кендерi мен концентрат.    0
0-ден            тары**

2620 99 200 0    күл және құрамында негiзiнен ниобий
                 мен тантал бар қалдықтар             0

27               Минералды отын, мұнай және олардың   5
                 қайта айдау өнiмдерi; битуминозды
                 заттар; минералды балауыздар

                 мыналардан басқа:

2711 11 000 0,   табиғи газ                           0
2711 21 000 0

28               Органикалық емес химия өнiмдерi;     5
                 қымбат бағалы металдардың, жерде
                 сирек кездесетiн металдардың,
                 радиоактивтi элементтердiң немесе
                 изотоптардың органикалық емес немесе
                 органикалық қосылыстары

                 мыналардан басқа:

28 11 22 000 0   кремнийдiң қос тотығы                0

2815 11 000 0,   натрий гидроксидi (каустикалық сода) 15
2815 20 100 0    калий гидроксидi (күйдiргiш калий);
2815 30 000      қатты түрдегi натрийдiң немесе
0-ден            калийдiң пероксидтері**

2315 12 000 0    натрий гидроксидi (каустикалық сода) 15
2815 20 900 0    калий гидроксидi (күйдiргіш калий);
2815 30 000      су ерiтiндiсiндегi натрий немесе
0-ден            калий
                 пероксидтерi (натрий сiлтiсi немесе
                 сұйық сода)**

2825 90 200 0    бериллий оксидi мен гидроксидi       0

2825 90 800      ниобий және тантал оксидi,
0-ден            гидроксидi**                          0

2826 12 000 0    алюминий фторидi                     15

2826 30 000 0    натрий гексафторалюминаты
                 (синтетикалық криолит)               20

2826 90 900      калий, натрий фтортанталаты**         0
0-ден

2827 20 000 0    кальций хлоридi                      0

2827 39 800 0    өзге де хлоридтер                    0

2830             химиялық құрамы белгiленген немесе   0
                 белгiленбеген сульфидтер,
                 полисульфидтер

                 мыналардан басқа:

2830 10 000 0    натрий сульфидтерi                   30, бiрақ
                                                      1 тонна
                                                      үшiн 90
                                                      ЕВРО-дан
                                                      кем емес

2832 10 000 0    натрий сульфиттерi                   0

2838 00 000 0    фульминаттар, цианаттар және
                 тиоционаттар                         0

2840 30 000 0    перксобораттap (пербораттар)         0

2844 10          табиғи уран және оның қосылыстары;   0
                 қорытпалар, шашырандылар
                 (қышметалды қоса алғанда),
                 құрамында табиғи уран немесе табиғи
                 уранның қосылыстары бар қыш өнiмдерi
                 мен қоспалар

2844 20          235-уранымен байытылған уран және
                 оның қосылыстары; плутоний және оның
                 қосылыстары; қорытпалар, шашырандылар
                 (қышметалды қоса алғанда), құрамында
                 235-уранымен байытылған уран,
                 плутоний немесе осы өнiмдердiң
                 қосылыстары бар қыш өнiмдерi
                 мен қоспалары                        0

2844 30          235-уранымен сиретiлген уран және
                 оның қосылыстары; торий және оның
                 қосылыстары; қорытпалар, шашыран.
                 дылар (қышметалды қоса алғанда),
                 құрамында 235-уранымен сиретiлген
                 уран, торий немесе осы өнiмдердiң
                 қосылыстары бар қыш өнiмдерi мен
                 қоспалары                            0

2849 10 000 0    кальций карбидi                      15

29               Органикалық химиялық қосылыстар      5

                 мыналардан басқа:

2902 90          циклды көмiртегiлер, өзгелерi        0

2905 44 190 0    су ерітіндісiндегi D-глюцит
                 (сорбит), өзгелерi                   0

2909 49 110 0,   эфирспирттер мен олардың
2909 49 190 0    галогендендiрiлген, сульфирленген,
                 нитрленген немесе нитроздалған
                 туындылары, өзгелерi, ациклдiк       0

2916 19 800      изониазид**                          0
0-ден

2916 31 000 0    бензой қышқылы, оның тұздары және
                 күрделi эфирлер                      0

2917 32 000 0    диоктилортофталаттар                 0

2918 12 000 0    шарап қышқылы                        0

2918 14 000 0    лимон қышқылы                        5, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,05 ЕВРО-
                                                      дан кем емес

2918 16 000 0    глюкон қышқылы, оның тұздары және
                 күрделi эфирлер                      0

2918 22 000 0    О-ацетилсалицил қышқылы, оның
                 тұздары және күрделi эфирлер         0

2921 21 000 0    этилендиамил және оның тұздары       0

2922 49 200 0    өзге де аминқышқылдар                0
2922 49 950 0

2922 50 000 0    аминспиртфенолдар, аминқышқыл.
                 фенолдар және құрамында оттегi
                 бар функционалдық топтарымен
                 өзге де амин қосылыстары             0

2930 40          метионин (ІNN)                       0

2933 11 900 0    өзге де феназон {антипирин)
                 және оның туындылары                 0

2933 19 900 0    өзге де қосылыстар, құрамында
                 жетiлдiрiлмеген пиразоль сақинасы
                 бар (су араластырылған немесе су
                 араластырылмаған)                    0

2933 53 100      фенобарбитал (INN)**                 0
0-ден

2933 99 900      энолаприл малеат**                   0
0-ден

2936 27 000 0    С витаминi және оның туындылары      0

2941 10 200 2    ампициллин тригидраты                0

2941 10 900 9    өзге де пенициллиндер және пени.     0
                 циллин қышқылы құрылымы бар
                 олардың туындылары;
                 осы қосылыстардың тұздары

2941 40 000 1    левомицетин                          0

30                Фармацевтикалық өнiм                 0

                 мыналардан басқа:

3004             бөлшек сауда үшiн мөлшерленген
                 дәрiлiк нысандар түрiнде немесе
                 орамдарға бөлшектеп оралған
                 (трансдермальды жүйелер нысанындағы
                 дәрiлiк заттарды қоса алғанда)
                 терапевтiк немесе алдын алу
                 мақсаттарында пайдалану үшiн аралас
                 немесе аралас емес өнiмдерден
                 тұратын дәрiлiк заттар (3002, 3005
                 немесе 3006 тауар позициясының
                 тауарларынан басқа)

3004 50 900 9    өзге де дәрiлiк заттар, өзге де
                 құрамында витаминдер немece 2936
                 тауар позициясының басқа да қосы.
                 лыстары бар, өзгелерi                10

3004 90 990 1    өзгелерi, тек негiзгі әрекет ететiн  10
                 заттар ретiнде құрамында мыналар бар:
                 ацетилсалицил немесе парацетамол
                 қышқылы немесе рибоксин (инозин)
                 немесе поливинилпирролидон

31               Тыңайтқыштар                         0

                 мыналардан басқа:

3103 10          суперфосфаттар                       10

32               Илеу немесе бояу экстракттары;       5
                 таниндер мен олардың туындылары;
                 бояғыштар; пигменттер және өзге
                 де бояғыш заттар; бояулар мен
                 лактар;
                 тығыздағыштар мен өзге де
                 мастикалар;
                 типографиялық бояу, сия, тушь

                 мыналардан басқа:

3204 20 000 0    оптикалық ағартқыштар ретiнде
                 пайдаланылатын синтетикалық
                 органикалық өнiмдер                  0

3209             синтетикалық полимерлердiң немесе
                 химиялық жетiлдiрілген табиғи
                 полимерлердiң негiзiндегi,
                 суда шашыратылған немесе ерiтiлген
                 бояулар мен лактар (эмаль мен
                 политураны қоса алғанда)             15

3215 19 000 0  өзге баспаханалық бояу                 0******      

33               Эфир майлары мен резиноидтар;
                 парфюмерлiк, косметикалық немесе
                 жуыну заттары

3301             конкреттердi немесе абсолюттердi
                 қоса алғанда, эфир майлары,
                 (құрамында терпендер бар немесе
                 жоқ); резиноидтар; сығылған эфир
                 майлары; анфлераж немесе мацерация
                 әдiсiмен алынатын тоң майлардағы,
                 ұшпайтын майлардағы, балауыздардағы
                 немесе соған ұқсас өнiмдердегi
                 эфир майларының концентраттары; эфир
                 майларын терпенсiздендiру жолымен
                 алынған терпендiк қосымша өнiмдер;
                 эфир майларының су дистилляттары мен
                 судағы ерiтiндiлерi                  5

3302             хош иiстi заттардың қоспалары мен
                 бiр немесе одан да көп осындай
                 заттардың негiзiндегi, өнеркәсiптiк
                 шикiзат ретiнде пайдаланылатын
                 қоспалар (спирттiк ерiтiндiлердi
                 қоса алғанда); сусындар өндiру үшiн
                 пайдаланылатын хош иiстi заттардың
                 негiзiндегi өзге де препараттар      0

3303 00          әтiр мен иiс су                      10

3304             косметикалық заттар немесе макияжға
                 арналған заттар немесе күнге күюге
                 қарсы немесе күнге күюге арналған
                 заттарды қоса алғанда, терi күтiміне
                 арналған заттар (дәрiлiктерден басқа);
                 маникюрге немесе педикюрге арналған
                 заттар                               15

3305             шашқа арналған заттар                15

3306             бекiтетiн ұнтақтар мен тiс протез.
                 дерiнiң пасталарын қоса алғанда,
                 ауыз қуысының гигиенасына немесе
                 тiстерге арналған заттар;
                 тiстердiң аралығын тазалау үшiн
                 пайдаланылатын, бөлшек саудаға
                 арналған жеке ораудағы жiптер
                 (тiс жiбегi)                         15

3307             қырынғанға дейiн, қырынған кезде
                 немесе қырынғаннан кейiн пайдала.
                 нылатын заттар, жеке мақсаттағы
                 дезодоранттар, ванна қабылдауға
                 арналған құрамдар, жүн жұлуға
                 арналған заттар және басқа жерде
                 аталмаған немесе енгiзiлмеген        0
                 өзге де парфюмерлiк, косметикалық
                 немесе жуыну заттары; үй-жайға
                 арналған, хош иiстендірiлген немесе
                 хош иiстендiрiлмеген, дезинфекциялау
                 қасиеттерi бар немесе жоқ
                 дезодоранттар

34               Сабын, үстiңгi қабаты белсендi
                 органикалық заттар, жуғыш заттар,
                 майлау материалдары, жасанды және
                 дайын балауыздар, тазалау мен
                 әрлеуге арналған құрамдар, майшамдар
                 мен соған ұқсас бұйымдар, жапсыруға
                 арналған пасталар, пластилин, "тiс
                 дәрiгерiнiң балауызы" мен гипстiң
                 негiзiндегi тiс дәрiгерлiк құрамдар  0

                 мыналардан басқа:

3402 20          үстiңгi қабаты активтi органикалық
                 заттар, бөлшек саудаға арналып
                 бөлшектеп оралған жуғыш және тазалау
                 заттары                              15

35               Белокты заттар; түрлендiрiлген
                 крахмалдар; желiмдер; ферменттер     5

3504 00 000 0    пептондар және олардың туындылары;   0
                 басқа жерде аталмаған немесе
                 енгiзiлмеген өзге де белокты заттар
                 және олардың туындылары;
                 хромдалған немесе хромдалмаған терi
                 немесе голья ұнтағы

3507 90          ферменттер; басқа жерде аталмаған
                 немесе енгізiлмеген ферменттi
                 препараттар, өзгелерi                0

36               Жарылғыш заттар; пиротехникалық
                 бұйымдар; сiрiңкелер; пирофорлық
                 қорытпалар; кейбiр жанғыш заттары    0

                 мыналардан басқа:

3604 10 000 0    отшашқылар                           20

3605 00 000 0    сiрiңкелер, 3604 тауар позициясының  20
                 пиротехникалық бұйымдарынан басқа

3606             ферроцерий және кез келген нысандағы 20
                 өзге де пирофорлық қорытпалар; осы
                 топқа 2-ескертуде көрсетiлген жанғыш
                 материалдардан жасалған бұйымдар     

37               Фото және кино тауарлары             10

                 мыналардан басқа:

3701 10          фотопластинкалар мен фотоүлдiрлер,
                 жұқа,                                0
                 сенсибилизацияланған, экспонизация.
                 ланбаған, қағаздан, картоннан немесе
                 тоқымалардан басқа, кез келген
                 материалдардан жасалған, рентгендi

3702 10 000 0    орамдардағы фотоүлдiрлер,            0
                 сенсибилизацияланған, экспонизация.
                 ланбаған, қағаздан, картоннан
                 немесе тоқымалардан басқа, кез
                 келген материалдардан жасалған;
                 жылдам суретке түсiруге арналған
                 орамдардағы үлдiрлер, сенсибилиза.
                 цияланған, экспонизацияланбаған
                 ренгендi

3702 32 900      экспонизацияланбаған фотоүлдiр**      5
0-ден

3706             киноүлдiр, экспонизацияланған және
                 айқындалған, дыбыстық жолы бар
                 немесе дыбыстық жолы жоқ немесе
                 тек дыбыстық жолдан ғана тұратын     10

38               Өзге де химиялық өнiмдер             10

                 мыналардан басқа:

3801 30 000      электродты масса**                    15
0-ден

3808             инсектицидтер, родентицидтер,        0
                 фунгицидтер, гербицидтер, өсiмдiктiң
                 көктеуiне қарсы құралдар мен өсуiн
                 реттегiштер, бөлшек сауда үшiн
                 қалыптарға немесе орауыштарға
                 бөлшектеп оралған немесе дайын
                 препараттар немесе бұйымдар түрiнде
                 ұсынылған дезинфекциялайтын және
                 соған ұқсас заттар (мысалы,
                 күкiртпен өңделген ленталар,
                 бiлтелер мен шырақтар, шыбын
                 жабыстырғыш қағаз)

3809             әрлеу құралдары, бояуды жеделдетуге  0
                 арналған құралдар немесе бояғыштарды
                 бекiткiштер және өзге де өнiмдер
                 мен тоқыма, қағаз, былғары өнеркә.
                 сiбiнде немесе соған ұқсас салаларда
                 қолданылатын, басқа жерде аталмаған
                 немесе енгiзiлмеген дайын препарат.
                 тар (мысалы, өңдеу мен улау заттары)

3811-ден         деэмульгаторлар**                     0

3812             дайын каучукты вулканизациялауды     0
                 жеделдеткiштер; каучукке немесе
                 пластмассаларға арналған, басқа
                 жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген
                 құрамдас пастификаторлар; каучукке
                 немесе пластмассаларға арналған өзге
                 де антиоксиданттар мен құрамдас
                 стабилизаторлар

3822 00 000 0    3002 немесе 3006 тауар позициясының  5
                 тауарларынан басқа, тағандағы
                 диагностикалық немесе зертханалық
                 реагенттер, тағандағы немесе онысыз
                 дайын диагностикалық немесе зертха.
                 налық реагенттер; сертификатталған
                 эталлонды материалдар

3824 90 990 0    химиялық өнiмдер мен препараттар,    0
                 химиялық немесе өнеркәсiптiң аралас
                 салалары шығаратын (табиғи өнiмдер
                 қоспасынан тұратын препараттарды
                 қоса алғанда), басқа да жерде
                 аталмаған немесе енгiзiлмеген,
                 өзгелерi

39               Пластмассалар және олардан жасалатын
                 бұйымдар

3901             бастапқы қалыптардағы этиленнiң
                 полимерлерi                          10

                 мыналардан басқа:

3901 10 900 0    үлес салмағы 0,94-тен аз полиэтилен,
                 өзгесi                               0

3901 20          үлес салмағы 0,94 және одан асатын
                 полиэтилен                           0

3902             бастапқы қалыптардағы пропиленнiң
                 немесе өзге де олефиндердiң
                 полимерлерi                          0

3903             бастапқы қалыптардағы стиролдың
                 полимерлерi                          5

                 мыналардан басқа:

3903 11 000 0    көбiктелген полистирол               10

3903 19 000 1    өзге полистирол                      10
3903 19 000 9

3904-3914        бастапқы қалыптардағы полимерлер     10

                 мыналардан басқа:

3904 10 001 0    көбiктi қабатын химиялық қысу        5
                 арқылы және берiктiгi жоғары
                 ашық қабаты бар (маркаларының
                 үлгiсi: "Инавил ЕП-724", Инавил
                 ЕП-705", "Сольвик 367 НЦ")
                 көбiктендiрiлген линолеум
                 дайындауға арналған паста құрайтын
                 поливинилхлоридтi эмульсиялық шайыр
                 (ылғалдылығы - 0,2 мас.%,
                 эмульгатор; (алифатикалық пен
                 карбон қышқылдарының тұздары)
                 0,1 мас. %; сiлтi - 0,1 мас. %;
                 винилхлорид - 0,6 мас. %.)

3904 10 009 0    басқа құрамдас бөлiктермен           0
                 араластырылмаған өзге де поли.
                 винилхлорид

3904 22 000 0    пластифицияландырылған өзге де       5
                 поливинилхлорид

3904 30 000 0    винилхлорид пен винилацетаттың
                 сополимерлерi                        5

3905 12 000 0    суда ыдыраған түрдегi поливинил.
                 ацетат                               0

3906             бастапқы қалыптардағы акрил
                 полимерлерi                          5

3907             бастапқы қалыптардағы полиацеталдар,
                 өзге де қарапайым полиэфирлер және
                 эпоксидтi шайырлар; бастапқы
                 қалыптардағы поликарбонаттар,
                 алькидтi шайырлар, күрделi
                 полиаллиль эфирлерi және өзге де
                 күрделi полиэфирлер                  5

3909             бастапқы қалыптардағы амин-аль.
                 дегидтiк шайырлар, фенол-альдегидтi
                 шайырлар және полиуретандар          0

3912             басқа жерде аталмаған немесе енгiзi.
                 лмеген бастапқы қалыптардағы
                 целлюлоза және оның химиялық
                 туындылары                           0

3915             пластмассаның қалдықтары, кесiн.
                 дiлерi және кесiктерi                15

3916             бетi өңделген немесе өңделмеген,
                 бiрақ өзгедей өңдеуге ұшырамаған,
                 пластмассадан жасалған көлденең
                 кесiндiсiнiң мөлшерi 1 мм-ден астам
                 моножіп, шыбықтар, стержендер және
                 үлгiлi кесiндiлер                    15

3917             пластмассадан жасалған құбырлар,
                 түтiктер, шлангiлер және олардың
                 фитингiлерi (мысалы, қосылыстар,
                 иiндер, фланецтер)                   10

                 мыналардан басқа:

3917 32 310 0  басқа материалдармен
                бекiтiлмеген немесе
                араластырылмаған, фитингiсiз,
                этилен полимерлерінен жасалған
                құбырлар, түтiктер және
                шлангілер, өзгелерi                  10

3917 40          фитингiлер                           0

3918             пластмассадан жасалған, өздiгiнен    15
                 жабысатын немесе өздiгінен жабыс.
                 пайтын, орамдардағы немесе тiлiм.
                 дердегi еденге арналған жабынды,
                 осы топқа 9-ескертуде көрсетiлген
                 пластмассадан жасалған қабырғаға
                 немесе төбеге арналған жабынды

3919             тақталар, табақтар, үлдiр, фольга,   10
                 лента, жолақ және өзге де жұқа
                 қалыптар, пластмассадан
                 жасалған өздiгiнен жабысатын,
                 орамдардағы немесе орамдарда емес

3920             тақталар, табақтар, үлдiр, фольга    10
                 және жолақтар немесе ленталар,
                 өзгелерi, пластмассадан жасалған,
                 қуыс емес және арматура шыбықтары
                 салынбаған, қабатталмаған, тұғырсыз
                 немесе басқа материалдармен осындай
                 әдiспен бiрiктiрiлмеген

                 мыналаран басқа:

3920 10          полиолефиндерден жасалған үлдiрлер,
3920 20-дан      басқа полимерлiк материалдармен
                 бiрiктiрiлген**                       15

3920 49 100 1    қатты, қабатталмаған, қалыңдығы 
                 1 мм-ден аспайтын винилхлорид
                 полимерлерiнен жасалған үлдiрлер     15

3920 62 110 0,   қалыңдығы 0,35 мм-ден аспайтын       5
3920 62 130 0,   полиэтилентереоталаттан жасалған
3920 62 190      үлдiр

3921             пластмассадан жасалған тақталар,
                 табақтар, үлдiр және жолақтар
                 немесе ленталар, өзгелерi            10

                 мыналардан басқа:

3921 90 410 0    қайта топтастырылған, химиялық
                 түрлендiрiлген немесе түрлендi.
                 рiлмеген, бiр немесе екi
                 жағынан үстiңгi бетi безенден.
                 дiрiлген жоғары қысымдағы қабатты
                 амин-альдегидтi шайырлардың
                 конденсацияланған немесе
                 полимерлендiрiлген өнiмдерiнен
                 жасалған тақталар, ленталар,
                 үлдiр және жолақтар немесе
                 ленталар, өзгелерi                   0

3922-3925        пластмасса бұйымдары**                20

                 мыналардан басқа:

3923 30 10       сыйымдылығы 2 литрден аспайтын
                 шөлмектер, бөтелкелер, құтылар
                 және соған ұқсас пластмасса
                 бұйымдары                            10

3923 50          тығындар, қақпақтар, қалпақтар
                 және тығындауға арналған басқа
                 да бұйымдар                          10

3924 10 000 0    асханалық және ас үйлiк ыдыс         20, бiрақ
                                                      1 кг үшін
                                                      0,48 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

3924 90 900 0    өзгеде үй-ішi керек-жарақтары,       20, бiрақ
                 пластмассадан жасалған өзге де       1 кг үшін
                 дәретхана заттары, өзгелерi          0,48 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

3926             пластмассадан жасалған өзге де       20, бiрақ
                 бұйымдар және 3901-3914 тауар        1 кг үшiн
                 позициясының өзге де материал.       0,48 ЕВРО-
                 дарынан жасалған бұйымдар            дан кем емес

3926100000     кеңсе немесе мектеп керек-жарақтары    5****      

                 мыналардан басқа:

3926 30 000      көлiк құралдарына арналған бекiту    25, бiрақ
0-ден            бұйымдары мен фурнитура немесе       1 дана үшiн
                 соған ұқсас бұйымдар**               0,6 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

3926 30 000      жиһазға арналған бекiту бұйымдары
0-ден            мен фурнитура**                      0

3926 40 000 0    мүсiншелер және өзге әсемдiк
                 бұйымдар                             20

3926 90-нан      8523 11, 8523 13, 8524 51  және      25, бiрақ
                 8524 53 тауар позицияларында         1 дана үшiн
                 жiктелген магнит ленталарына         0,05 EBPO-
                 арналған таспалар**                  дан кем емес

3926 90 100 0    техникалық мақсаттар үшiн,
                 азаматтық авиацияға арналған
                 пластмассадан жасалған өзге
                 де бұйымдар                          20

3926 90 910 0    табақ материалынан дайындалған
                 пластмассадан жасалған өзге де
                 бұйымдар                             20

3926 90 990 1    медицина өнеркәсiбi үшiн сүзгiлiк
                 элементтер (гемодиализ үшiн мембра.
                 наларды қоса алғанда)                10

40               Каучук, резеңке және олардан жасал.
                 ған бұйымдар                         5

                 мыналардан басқа:

4001             табиғи каучук, балата, гуттаперча,
                 гваюга, чикл және бастапқы қалып.
                 тардағы немесе тiлiмдер, табақтар
                 немесе жолақтар немесе ленталар
                 түрiндегi соған ұқсас табиғи
                 шайырлар                             0

4002             майлардан алынған, бастапқы қалып.   0
                 тардағы немесе тiлiмдер, табақтар
                 немесе жолақтар немесе ленталар
                 түрiндегi синтетикалық каучук
                 және фактис; бастапқы қалыптардағы
                 немесе тiлiмдер, табақтар немесе
                 жолақтар немесе ленталар түрiндегi
                 4001 тауар позициясы кез келген
                 өнiмдерiнiң осы тауар позициясының
                 кез келген өнiмiмен қоспалары

4003 00 000 0    бастапқы қалыптардағы немесе         0
                 тiлiмдер, табақтар немесе жолақтар
                 немесе ленталар түрiндегi регенерир.
                 лендiрiлген каучук

4011 10 000 0    жеңiл автомобильдерге (жүк-жолаушы      15***
                 автомобильдeр-фургондар мен спорттық
                 автомобильдердi қоса алғанда)
                 арналған жаңа шиналар және
                 пневматикалық резеңке қаптамалар

4011 20          автобустарға немесе жүктердi         15, бiрақ
                 тасымалдауға арналған моторлы көлiк  1 дана үшін
                 құралдарына арналған шиналар мен     5 ЕВРО-дан
                 пневматикалық резеңке жаңа           кем емес
                 қаптамалар

4012             қалпына келтiрiлген немесе бұрын
                 пайдаланымда болған, шиналар мен
                 пневматикалық резеңке қаптамалар,
                 тұтас немесе жартылай пневматикалық
                 қаптамалар, шина протекторлары мен
                 резеңке құрсау таспалары             20

4013             резеңке камералар                    15

4014             қатты резеңкеден басқа, қыздырылған
                 резеңкеден жасалған, қатты резең.
                 кеден жасалған фитингiсi бар немесе
                 оларсыз гигиеналық немесе фармацев.
                 тикалық (үрлеу ұшын қоса алғанда)
                 бұйымдар                             0

4015             қатты резеңкеден басқа, қыздырылған
                 резеңкеден жасалған, әртүрлi
                 мақсаттарға арналған киiм және
                 киiмге керек-жарақтар (биялайларды,
                 қолғаптар мен митенкаларды
                 қоса алғанда)                        15

                 мыналардан басқа:

4015 11 000      хирургиялық биялайлар**              10
0-ден

4016             қатты резеңкеден басқа, қыздырылған
                 резеңкеден жасалған бұйымдар,
                 өзгелерi                             15

                 мыналардан басқа:

4016 93 900 0    өзге де аралық төсегiштер, шайбалар
                 және өзге де тығыздағыштар, өзгелерi 5

4016 99 880 1    инсулиндi резеңке тығындар           5

4017 00          қалдықтар мен кесiктердi қоса
                 алғанда, барлық қалыптардағы қатты
                 резеңке (мысалы, эбонит);
                 қатты резеңкеден жасалған бұйымдар   15

41               Өңделмеген терiлер (табиғи мехтан
                 басқа) мен иленген былғары           10
                 мыналардан басқа:

4101-4103        iрi (қодастарды қоса алғанда) және   5
                 ұсақ қара малдың немесе жылқы
                 тұқымдасына жататын жануарлардың
                 терiлерi және былғары шикiзатының
                 өзге де түрлерi (буланған немесе
                 тұздалған, кептiрiлген, күлденген,
                 басқа тәсiлмен пикелденген немесе
                 консервiленген, бiрақ иленбеген,
                 пергаментпен өңделмеген немесе
                 одан әрi өңдеуге ұшырамаған) ...

42               Былғарыдан жасалған бұйымдар;
                 ер-тұрман бұйымдары мен әбзел;
                 жолға керек-жарақтар, әйелдердiң
                 сөмкелерi және соларға ұқсас
                 тауарлар; жануарлардың iшектерiнен
                 жасалған бұйымдap (табиғи
                 жiбектiң фиброинынан жасалған
                 талшықтан басқа)

4201 00 000 0    кез келген жануарларға арналған      20
                 кез келген материалдан дайындалған
                 ер-тұрман бұйымдары мен әбзел
                 (мойынтұрықтарды, тiзгiндердi,
                 тоқымдарды, тұмылдырықтарды,
                 жабуларды, аспалы қоржындарды,
                 ит жабуларды және соған
                 ұқсас бұйымдарды қоса алғанда)

4202             саквояждар, чемодандар, әйелдiң      5, бiрақ
                 сөмке-кiшi чемодандары, iс қағаз.    1 кг үшiн
                 дарға арналған кейстер, портфельдер, 1 ЕВРО-дан
                 мектепке арналған арқаға асатын      кем емес
                 сөмкелер, көзiлдiрiкке, дүрбiлерге,
                 фотоаппараттарға, музыкалық аспап.
                 тарға, қаруларға арналған қаптар,
                 кобура және соған ұқсас қаптамалар;
                 жол сөмкелерi, тағамдық өнiмдерге
                 немесе сусындарға арналған термос
                 сөмкелер, косметикаға арналған
                 кiшкене сөмкелер, рюкзактар,
                 әйелдердiң сөмкелерi, шаруашылық
                 сөмкелер, портмоне, әмияндар,
                 географиялық карталарға арналған
                 қаптар, темекi сауыттары, дорбалар,
                 жұмыс аспаптарына арналған сөмкелер,
                 спорттық сөмкелер, шишаларға
                 арналған қаптар, зергерлiк
                 бұйымдарға арналған сандықшалар,
                 опаға арналған сауыт, кесетiн
                 заттарға қаптар және табиғи немесе
                 құрақ былғарыдан, пластмасса табақ.
                 тарынан, тоқыма материалдарынан,
                 қыздырылған талшықтардан немесе
                 картоннан жасалған немесе мұндай
                 материалдармен немесе қағазбен
                 толықтай немесе көп бөлiгi қапталған
                 соған ұқсас бұйымдар

4203             табиғи былғарыдан немесе құрақ
                 былғарыдан жасалған киiм заттары
                 және киiмге керек-жарақтар           15

4204 00          машиналарда немесе механикалық       5
                 құрылғыларда немесе өзге де
                 техникалық мақсаттар үшiн пайдала.
                 нылатын табиғи немесе құрақ
                 былғарыдан жасалған бұйымдар

4205 00 000 0    табиғи былғарыдан немесе құрақ       5, бiрақ
                 былғарыдан жасалған өзге де          1 дана үшiн
                 бұйымдар                             1 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

4206             iшектен (табиғи жiбектiң фиброины.   5
                 нан жасалған талшықтан басқа),
                 көкеттен, несеп қабынан немесе
                 сiңiрден жасалған бұйымдар

43               Табиғи және жасанды мех, одан
                 жасалған бұйымдар

4301             4101, 4102 немесе 4103-тауар пози.
                 циясының өңделмеген терiлерiнен
                 басқа, мамық мех шикiзаты
                 (мех бұйымдарды дайындау үшiн
                 жарамды бас терiсiн, құйрығын,
                 табанын және өзге де бөлiктерiн
                 немесе қиындыларын қоса алғанда)     5

4302             4303-тауар позициясында көрсетiл.    10
                 гендерден басқа, жиналмаған
                 немесе жиналған (басқа материалдар
                 қосылмаған), иленген немесе
                 өңделген мех терiлер (бас терiсiн,
                 құйрығын, табанын, өзге де бөлiк.
                 терiн немесе қиындыларын қоса
                 алғанда)

4303             киiм заттары, киiмге керек-жарақтар
                 мен табиғи мехтан жасалған өзге де
                 бұйымдар                             15

4304 00 000 0    жасанды мех және одан жасалған       10
                 бұйымдар

44               Сүрек және одан жасалған бұйымдар;
                 сүрек көмiрi                         15

                 мыналардан басқа:

4401 10 000 0    бөренелер, кеспек отындар, бұтақтар,    0***
                 шөпшек байламдары түрiндегі немесе
                 ұқсас түрлерiндегі отындық сүрек
4403             қабығы алынған немесе алынбаған         0***
                 немесе үстiңгі қабатымен, қомақты
                 кесектелген немесе кесектелмеген
                 өңделмеген орман материалдары
4404             бөшкелік сүрек; жарылған бөренелер;     0***
                 ағаштан жасалған, өткiрленген, бiрақ
                 ұзына бойы кесілмеген қадалар,
                 қазықтар және бағандар; таяқтар,
                 қолшатырлар, құралдардың немесе ұқсас
                 бұйымдардың тұтқаларын өндiру үшін
                 пайдаланылатын қомақты жонылған, бірақ
                 ұшталмаған, майыстырылмаған немесе
                 басқа тәсілмен өңделмеген орман
                 материалдары; аршылған және ұқсас
                 сүрек
4406             теміржол немесе трамвай жолдары үшін    0***
                 ағаш шпалдары       

4408 10 150 0    желiмделген сканер үшiн немесе       5
                 басқа да соған ұқсас қабатты сүрек
                 үшiн қаптауға арналған табақтар
                 (қабатты сүректi бөлуден алынған.
                 дарды қоса алғанда) және ұзыннан
                 арамен кесiлген, қабаттарға бөлiнген
                 немесе аршылған, сүргiленген немесе
                 сүргiленбеген, жылтыратылған немесе
                 жылтыратылмаған, қалыңдығы 6 мм-ден
                 аспайтын ұштастырылған немесе
                 ұштастырылмаған қылқан жапырақты
                 жыныстаудан өзге ағаш материалдары

4408 31-         осы топтың қосалқы позициясына       10
4408 39          1-ескертуде көрсетiлген желiмделген
                 фанер немесе басқа да соған ұқсас
                 қабатты сүрек үшін қаптауға арнал.
                 ған табақтар (қабатты сүректi
                 бөлуден алынғандарды қоса алғанда)
                 және ұзыннан арамен кесiлген, қабат.
                 тарға бөлiнген немесе аршылған,
                 сүргiленген немесе сүргiленбеген,
                 жылтыратылған немесе жылтыратылмаған,
                 кертiкке қосылған немесе қосылмаған,
                 қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын тропи.
                 калық тұқымдас сүректен жасалған
                 өзге ағаш материалдары

4409 10          пiшiнделген ұзын тақтай түрiндегi
                 (иректелген, қиысқан жiктерi бар,
                 шпунтталған, шеттерi ойылған,
                 жартылай шеңберлi калевкалар
                 түріндегі, қосылысы бар, (фасонды,
                 дөңгеленген немесе соған
                 ұқсас) кез келген жиек,
                 ұштарындағы немесе тегістіктегі,
                 сүргіленген немесе сүргіленбеген,
                 жылтыратылған немесе жылтыратылмаған,
                 ұштары жалғанған немесе жалғанбаған
                 қылқан жапырақты кесу материалдары
                 (едендi паркетпен жабуға арналған,
                 жиналмаған тақтайшаларды және
                 фриздердi қоса алғанда)      

4410 31-         шайырлар немесе басқа да органика.   5
4410 39          лық байланыстырушы заттар сiңiрiл.
                 ген немесе сiңiрiлмеген ағаш жаң.
                 қасынан жасалған өзге де тақталар
                 және сүректен жасалған соған ұқсас
                 тақталар

4411 21          тығыздығы 0,5 г/см 3 -ден асатын,      5
                 бiрақ 0,8 г/см 3 -ден аспайтын,
                 механикалық өңдеуден өтпеген
                 немесе қапталмаған сүрек талшықты
                 тақталар

4411 29          тығыздығы 0,5 г/см 3 -ден асатын,      5
                 бiрақ 0,8г/см 3 -ден аспайтын сүрек
                 талшықты тақталар, өзгелерi

4418             ұялы ағаш панелдердi, жинақтағы      20
                 қалқа паркеттi, гонтты, жабын
                 кесiндiлердi қоса алғанда, шебердiң
                 және балташының, ағаш, құрылыс
                 бұйымдары

4418 30-дан    үш қабатты паркеттi; қалқымалы
                тақта, көркем паркет**                0

4421 90 910 0,   талшықты тақтадан жасалған өзге де   0
4421 90 980 0    ағаш бұйымдар және өзгелерi

45               Тығын және одан жасалған бұйымдар    5

46               Сабаннан, альфадан және өзге де
                 өруге арналған материалдардан
                 жасалған бұйымдар; себет бұйымдары
                 және өрiлген бұйымдар                20

47               Сүректен немесе басқа да талшықты    0
                 целлюлоза материалдарынан жасалған
                 масса; қалпына келтiрiлетiн қағаз
                 бен картон (макулатура мен қалдықтар)

48               Қағаз бен картон; қағаз массасынан,  5
                 қағаздан немесе картоннан жасалған
                 бұйымдар

                 мыналардан басқа:

4802 40          тұсқағаздарға арналған негізгi қағаз 0

4806 20 000 0    май өтпейтiн қағаз                   15

4806 40 900 0    өзге де жылтыр мөлдiр немесе жарты.
                 лай мөлдiр, қағаз, өзгелерi          15

4811 41          гуммирленген немесе жабысқақ,
                 өздiгiнен жабысатын қағаз бен
                 картон                               0

4811 49          гуммирленген немесе жабысқақ қағаз
                 бен картон, өзгелерi                 0

4811 59 000      шырындар құятын тетрақағаз           0***
0-ден   

4814             тұсқағаздар және соған ұқсас қабырға 15, бiрақ
                 жабындары; терезеге арналған мөлдiр  1 кг үшiн 0,4
                 қағаз                                ЕВРО-дан кем
                                                      емес

4818 10          дәретхана қағазы                     20

4818 40          әйелдерге арналған гигиеналық
                 төсемдер және тампондар, балалардың
                 жаялықтары мен жөргектерi және
                 соған ұқсас санитарлық-гигиеналық
                 бұйымдар                             0

4818 90          қағаз массасынан, қағаздан,
                 целлюлоза мақтасынан жасалған
                 өзге де бұйымдар немесе целлюлоза
                 талшығынан жасалған маталар          0

4819             үлкен картон қораптар, жәшiктер,
                 қораптар, қаптар, пакеттер мен
                 қағаздан, картоннан, целлюлоза
                 мақтасынан жасалған басқа да орау
                 ыдыстары және целлюлозалық
                 талшықтан жасалған маталар;
                 картотекаларға арналған қораптар,
                 хаттарға арналған науалар және
                 мекемелерде, дүкендерде немесе
                 соған ұқсас мақсаттарда пайдала.
                 нылатын қағаздан немесе картоннан
                 жасалған соған ұқсас бұйымдар        10

49               Баспа кітаптары, газеттер, репро.
                 дукциялар және полиграфия өнеркә.
                 сiбiнiң басқа да бұйымдары;
                 қолжазбалар, машинамен басылған
                 мәтiндер және жоспарлар              15

                 мыналардан басқа:

4901             баспа кiтаптары, кiтапшалар, парақ.
                 шалар және                           0
                 кiтапша етiп жасалған немесе жеке
                 парақтар түріндегi соған ұқсас
                 баспа материалдары

4902             газеттер, журналдар және безенден.
                 дiрiлген немесе безендендiрiлмеген,
                 жарнамалық материалы бар немесе жоқ
                 өзге де мерзiмдi басылымдар          0

4903 00 000 0    балалардың сурет кітаптары, сурет
                 салуға немесе бояуға арналған кi.
                 таптары                              0

4904 00 000 0    басылған немесе қолжазба түрiндегi,
                 түптелген немесе түптелмеген,
                 безендендiрiлген немесе безенден.
                 дiрiлмеген ноталар                   0

4905             географиялық және гидрографиялық
                 карталар және атластарды, қабырғаға
                 iлетiн карталарды, топографиялық
                 жоспарларды және глобустарды
                 қоса алғанда, басылған ұқсас
                 карталардың барлық түрлерi           0

4906 00 000 0    түпнұсқа болып табылатын, қолдан
                 жасалған сәулеттiк, инженерлiк,
                 өнеркәсiптiк, коммерциялық,
                 топографиялық немесе соған
                 ұқсас мақсаттарға арналған жос.
                 парлар мен сызбалар; қолжазба
                 мәтiндер; сенсибилизацияланған
                 қағаздағы фоторепродукциялар
                 және жоғарыда аталған тауарлардың
                 көшiрме даналары                     0

4907 00 300 0    банкноттар                           0

4911 91          репродукциялар, сызбалар және
                 фотосуреттер                         0

50               Жiбек                                5

                 мыналардан басқа:

5007 20 190 0,   табиғи жiбектен немесе жiбек         0
5007 20 310 0,   қалдықтарынан жасалған маталар
5007 20 390 0,
5007 90 900 0

51               Жүн, жануарлардың жұқа немесе        15
                 қылшық жүнi; аттың қылынан
                 иiрiлген иiрiмжiп пен мата

                 мыналардан басқа:

5101             кардо немесе тарақпен таралуға
                 ұшырамаған жүн                       20

5111 11 190 0,   аппаратпен иiрiлген жүн иiрiм.       0
5lll 11 990 0,   жiптен маталар немесе малдың
5111 20 000 0,   жiңiшке қылынан аппаратпен
5111 30 300 0,   иiрiлген иiрiмжiптер
5111 30 900 0

5112 11 900 0,   тарақпен иiрiлген жүн иiрiмжiптен    0
                 маталар
5112 20 000 0,   немесе малдың жiңiшке қылынан
5111 30 300 0,   тарақпен иiрiлген иiрiмжiптер
5111 30 900 0

52                Мақта                               15

                  мыналардан басқа:

5201 00           кардо немесе тарақпен тарауға       0
                  ұшырамаған мақта талшығы

5202              мақта талшығының қалдықтары         0
                  (иiрiлген қалдықтарды және
                  жұлынған шикiзатты қоса алғанда)

5203 00 000 0     кардо немесе тарақпен тарауға       0
                  ұшыраған мақта талшығы

5204 11 000 0,    бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         5
5204 19 000 0     оралмаған мақта-мата тiгiн жiптерi

5204 20 000 0     бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         0
                  оралған мақта-мата тiгiн жiптерi

5205              бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         5
                  оралмаған 85% мас. немесе одан көп
                  мақта талшығынан тұратын мақта-
                  мата иiрiмжiбi (тiгiн жiптерiнен
                  басқа)

5206              бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         5
                  оралмаған 85% мас. кем мақта
                  талшығынан тұратын мақта-мата
                  иiрiмжiбi (тiгiн жiптерiнен басқа)

5207              бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         5
                  оралған мақта-мата иiрiмжiбi
                  (тiгiн жiбiнен басқа)

5209 11 000 0,    үстiңгi қабатының тығыздығы 200     0
5209 19 000 0,    г/м 2 асатын, құрамында 85% мас.
5209 21 000 0,    немесе одан көп мақта бар
5209 29 000 0,    мақта-мата
5209 31 000 0,
5209 39 000 0-
5209 42 000 0,
5209 49 000 0-
5209 51 000 0,
5209 59 000 0

53                Өзге де өсiмдiк тоқыма талшықта.    5
                  ры; қағаз иiрiмжiп және қағаз
                  иiрiмжiптен жасалған маталар

                  мыналардан басқа:

5301              зығыр шикiзаты немесе өңделген,     15
                  бiрақ иiруге ұшырамаған зығыр;
                  зығырдан таралғаннан қалғандары
                  және қалдықтары (иiрiлген қалдық.
                  тар мен түтiлген шикiзатты қоса
                  алғанда)

5309-             ширатылған талшықтардан немесе      0
5311 00           5303 тауар позициясының басқа да
                  тоқыма қабық талшықтарынан, өзге
                  де өсiмдiк тоқыма талшықтарынан
                  жасалған зығыр маталары; қағаз
                  иірімжіптен маталар

54                Химиялық жiптер                     10

                  мыналардан басқа:

5401 10 900 0,    бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         0
5401 20 900 0     оралған синтетикалық және жасанды
                  жiптерден жасалған тiгiн жiптер

5402 10 100 0     арамидтерден жасалған берiктiгi     20
                  жоғары жiптер

5402 20 000 0,    желiлiк тығыздығы 67 дтексадан      0
5402 31 000 0,    кем синтетикалық моножiптердi
5402 33 000 0,    қоса алғанда, бөлшек сауда үшiн
5402 41 000 0     бөлшектеп оралмаған кешендi
                  синтетикалық жiптер (тiгiн
                  жiптерiнен басқа)

5403 20 900 0,    желiлiк тығыздығы 67 дтексадан      0
5403 41 000 0-    кем жасанды моножiптердi қоса
5403 49 000 0     алғанда, бөлшек сауда үшiн
                  бөлшектеп оралмаған кешендi
                  жасанды жiптер (тiгiн
                  жiптерiнен басқа)

5404              желiлiк тығыздығы 67 дтекса         5
                  немесе одан жоғары және көлденең
                  қиығы 1 мм-ден аспайтын мөлшерде.
                  гi синтетикалық моножiптер; енi
                  5 мм-ден аспайтын, синтетикалық
                  тоқыма материалдардан жасалған
                  жалпақ және соған ұқсас жiптер
                  (мысалы, жасанды түтiк)

5405 00 000 0     жиiлiк тығыздығы 67 дтекса немесе   5
                  одан жоғары және көлденең қиығы
                  1 мм-ден аспайтын мөлшердегi
                  жасанды моножiптер; енi 5 мм-ден
                  аспайтын, жасанды тоқыма материал.
                  дардан жасалған жалпақ және соған
                  ұқсас жiптер (мысалы, жасанды
                  түтікше)

5406              бөлшек сауда үшiн бөлшектеп         0
                  оралған кешендi химиялық жiптер
                  (тiгiн жiптерiнен басқа)

5407 10 00,       5404 тауар позициясының материал.   5
5407 20 110 0,    дарынан дайындалатын маталарды
5407 30 000 0,    қоса алғанда, синтетикалық кешенді
5407 44 000 0,    жiптерден жасалған маталар
5407 61 500 0,
5407 69 900 0,
5407 73 000 0,
5407 81 000 0-
5407 84 000 0

5408 30 000 0,    5405 тауар позициясының материал.   5
5408 22 100 0,    дарынан дайындалатын маталарды
5408 22 900 0,    қоса алғанда, кешендi жасанды
5408 23 100 0-    жiптерден жасалатын маталар
5408 24 000 0,
5408 32 000 0-
5408 34 000 0

55                Химиялық талшықтар                  30

                  мыналардан басқа:

5501 10 000 1     арамидтерден жасалған ширақжiптер   10

5512 19 100 0,    құрамында осы талшықтар 85 мас.%    5
5512 19 900 0,    немесе одан көп синтетикалық
5512 29 900 0,    талшықтан жасалған маталар
5512 99 900 0

5513 11,          құрамында осы талшықтар 85 мас.%    5
5513 13 000 0,    -дан кем, үстiңгi қабатының
5513 19 000 0,    тығыздығы 170 г/м 2 -ден аспайтын,
5513 21,          негiзiнен немесе тек қана мақта
5513 23 000 0-    талшықтары араласқан синтетикалық
5513 31 000 0,    талшықтардан жасалған маталар
5513 33 000 0,
5513 41 000 0,
5513 43 000 0,
5513 49 000 0

5514 10 000 0,    құрамында осы талшықтар 85 мас.%    5
5514 13 000 0-    -дан аспайтын, үстiңгi қабатының
5514 21 000 0,    тығыздығы 170 г/м 2 -ден асатын,
5514 23 000 0-    негiзiнен немесе тек қана мақта
5514 31 000 0,    талшықтары араласқан синтетикалық
5514 33 000 0-    талшықтардан жасалған маталар
5514 41 000 0,
5514 43 000 0,
5514 49 000 0

5515 11 900 0,    синтетикалық талшықтардан жасал.    5
5515 12 900 0,    ған өзге де маталар
5515 13 190 0,
5515 13 990 0,
5515 19 900 0
5515 21 900 0,
5515 22 190 0,
5515 22 990 0,
5515 29 900 0,
5515 91 900 0,
5515 92 190 0,
5515 92 990 0,
5515 99 900 0

5516 12 000 0,    жасанды талшықтардан жасалған       5
5516 13 000 0,    маталар
5516 22 000 0,
5516 23,
5516 24 000 0,
5516 32 000 0,
5516 33 000 0,
5516 42 000 0,
5516 43 000 0,
5516 92 000 0-
5516 94 000 0

56                Мақта, киiз немесе фетр және        5
                  маталық емес материалдар; арнайы
                  иiрiмжiп; жiңiшке арқандар, қысқа
                  жiптер, арқандар мен жуан
                  арқандар және олардан жасалған
                  бұйымдар

                  мыналардан басқа:

5601-ден          мақта**

5602              киiз немесе фетр, сiңiрiлген        15
                  немесе сiңiрiлмеген, үстi қаптал.
                  ған немесе қапталмаған, иленген
                  немесе иленбеген

5603 13           үстiңгi қабатының тығыздығы         0
                  70 г/м 2 -ден астам, бiрақ 150
                  г/м 2 -ден аспайтын, химиялық
                  жiптерден жасалған маталық емес
                  материалдар

5604              тоқыма қаптамасы бар резеңке жiп    0
                  пен бау; резеңкеден немесе
                  пластмассадан жасалған тоқыма
                  жiптер, жұқа жiптер және 5404
                  немесе 5405-тауар позицияларының
                  соған ұқсас жiптерi, сiңiрiлген,
                  қаптамасы бар немесе қабы бар

5607              резеңкеден немесе пластмассадан     15
                  жасалған жiңiшке арқандар, қысқа
                  жiптер, арқандар және жуан
                  арқандар, өрiлген немесе
                  өрiлмеген немесе иiрiлiп оралған
                  немесе иiрiлiп оралмаған және
                  сiңiрiлген немесе сiңiрiлмеген,
                  қаптамасы бар немесе қаптамасы
                  жоқ, қабы бар немесе қапсыз

57                Кiлемдер және өзге де тоқыма еден   30, бiрақ
                  төсенiштерi                         1 м 2 үшiн
                                                      2 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

58                Арнайы маталар; тiгiлген түгi бар   20
                  тоқыма материалдар; шiлтерлер;
                  гобелендер; әрлеу материалдары;
                  кестелер

                  мыналардан басқа:

5808              тоқылған қиық бау; машинамен        0
                  немесе қолдан тоқылған трикотаж.
                  дан басқа, кестесiз қиық, өңдеу
                  материалдары; шашақтар, бумашашақ.
                  тар және соған ұқсас бұйымдар

59                Сiңiрiлген, қаптамасы бар немесе    5
                  иленген тоқыма материалдар;
                  техникалық мақсаттағы тоқыма
                  бұйымдар

                  мыналардан басқа:

5903              5902-тауар позициясының материал.   0
                  дарынан басқа, сiңiрiлген,
                  пластмассамен қапталған немесе
                  иленген тоқыма материалдар

5904              қалып бойынша пiшiлген немесе       15, бiрақ
                  пiшiлмеген линолеум; тоқымалық      1 кг үшiн
                  негiздi, қалып бойынша пiшiлген     0,3 EBPO-дан
                  немесе пiшiлмеген еденге арналған   кем емес
                  төсенiштер

5905 00           тоқыма материалдарынан жасалған     0
                  қабырға жабындылары

60                Машинамен немесе қолмен тоқылған    0
                  трикотаж маталар

61                Машинамен немесе қолмен             5*****
                  тоқылған трикотаж киiм заттары
                  және киiмге керек-жарақтар
62                Машинамен немесе қолмен             5*****
                  тоқылған, трикотаждан басқа,
                  киiм заттары және киiмге
                  керек-жарақтар

63                Өзге де дайын тоқыма бұйымдары;     20
                  жинақтар; бұрын пайдаланымда
                  болған киiм мен тоқыма бұйымдары;
                  ескi-құсқылар

                  мыналардан басқа:
 
  6302              Төсек-орын, асхана, дәретхана       5*****
                  және ас үй заттары

                  мыналардан басқа:

6305              қаптар мен орама пакеттер           10

                  мыналардан басқа:

6305 33-тен       тiлiктерден немесе соған ұқсас      15
                  нысанда дайындалған полипропилен
                  қаптары**

6307 20 000 0     құтқару кеудешелерi мен белдiктерi  5

64                Аяқ киiм, гетралар және соған        15*****
                  ұқсас бұйымдар; олардың
                  бөлiктерi                              
 
                                   мыналардан басқа:

6406              аяқ киiмнiң бөлiктерi (негiзгi      10
                  ұлтарақпен бекiтiлген немесе
                  бекiтiлмеген аяқ киiмнiң үстiн
                  қоса алғанда); қосымша ұлтарақтар,
                  өкшенiң астына салынатын төсенiш.
                  тер және соған ұқсас бұйымдар;
                  гетралар, гамаштар және соған
                  ұқсас бұйымдар және олардың
                  бөлiктерi

65                Бас киiмдер мен олардың бөлiктерi   0

                  мыналардан басқа:

6506 10 100 0     пластмассадан жасалған қорғаныш     20
                  бас киiмдер

6506 92 00        өзге де бас киiмдер, астарлы        20, бiрақ
                  немесе астарсыз немесе табиғи       1 дана үшiн
                  мехпен өңделген немесе өңделмеген   3,5 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

66                Қолшатырлар, күннен қорғайтын       20
                  қолшатырлар, таяқтар, таяқ-орын.
                  дықтар, бишiктер, салт атпен
                  жүруге арналған қамшылар және
                  олардың бөліктерi

67                Өңделген қауырсындар немесе мамық   20
                  және қауырсыннан немесе мамықтан
                  жасалған бұйымдар; жасанды гүлдер;
                  адамның шашынан жасалған бұйымдар

                  мыналардан басқа:

6702              жасанды гүлдер, жапырақтар және     20, бірақ
                  жемiстер және оның бөлшектерi;      1 кг үшін
                  жасанды гүлдерден, жапырақтардан    1 ЕВРО-дан
                  немесе жемiстерден жасалған         кем емес
                  бұйымдар

68                Тастан, гипстен, цементтен,         15
                  асбестен, слюдадан немесе coғaн
                  ұқсас материалдардан жасалған
                  бұйымдар

69                Қыш бұйымдар                        20

                  мыналардан басқа:

6902              отқа төзiмдi кiрпiштер, блоктар,    0
                  тақталар және кремнеземнiң тас
                  ұнынан және соған ұқсас
                  кремнеземдi жынысты бұйымдардан
                  басқа, соған ұқсас отқа төзiмдi
                  қыш құрылыс материалдары

6903-тен          отқа төзiмдi қыш тегенелер,         0
                  өнеркәсiп пештерiн қаптайтын қыш
                  бұйымдар**

6908 10 100 0,    төсеу үшiн пайдаланылатын тақта.    20, бірақ
6908 10 900 0,    лар, едендерге, пештерге,           1 кг үшін
6908 90 210 0,    каминдерге немесе қабырғаларға      0,08 ЕВРО-дан
6908 90 290 0,    арналған қыштан жасалған жылтыра.   кем емес
6908 90 310 0,    тылған қаптайтын тақтайлар;
6908 90 910 0,    мозаикалық жұмыстар үшін қыштан
6908 90 990 0     жасалған жылтыратылған текшелер
                  және оның негiзiндегi немесе онсыз
                  жасалған соған ұқсас бұйымдар

6908 90 110 0  беткі жағы 90 см 2 аспайтын                15
6908 90 510 0  "шпальтплаттен" үлгiсiндегi қосарланған
               тақтай      

6909              зертханалық, химиялық немесе        5
                  басқа да техникалық мақсаттарға
                  арналған қыштан жасалған бұйымдар;
                  ауыл шаруашылығында пайдаланылатын
                  қыш науаша, терең ыдыстар және
                  соған ұқсас резервуарлар;
                  тауарларды тасымалдау немесе
                  орауға пайдаланылатын қыштан
                  жасалған құмыралар, ыдыстар және
                  соған ұқсас бұйымдар

6910              раковиналар, қол жуғыштар,          20, бірақ
                  раковиналардың аспалары, ванналар,  1 кг үшін
                  биделер, унитаздар, ағызғыш         0,24 ЕВРО-дан
                  бөшкелер, писсуарлар және қыштан    кем емес
                  жасалған соған ұқсас санитарлық-
                  техникалық бұйымдар

70                Шыны және одан жасалған бұйымдар    15

                  мыналардан басқа:

7007 19 200 0     нығыздалған (шыңдалған) қауiпсiз,   5
                  өн бойы өзге де боялған (ауқымы
                  күңгiрттелген), бұлыңғыр,
                  жапсырмалы немесе жарықты тартатын
                  немесе жарықты қайыратын шыны

7009-дан          жиһазға арналған рамалы және        0
                  рамасыз шыны айналар**

7010 10 000 0     ампулалар                           0

7010 90           тауарларды сақтауға, тасымалдауға   2
                  немесе қаттауға арналған шөлмек.
                  тер, бөтелкелер, құтылар,
                  құмыралар, тостақтар, банкiлер
                  және өзге де шыны ыдыстар;
                  консервiлеуге арналған шыны
                  банкiлер, шыныдан жасалған
                  сақтандырғыш тығындар

7015 10 000 0     көрудi түзейтiн көзәйнектерге       5
                  арналған әйнектер

7017              өлшем сызығы салынған немесе        10
                  салынбаған, калибрленген немесе
                  калибрленбеген зертханалық,
                  гигиеналық немесе фармацевтикалық
                  мақсаттарға арналған шыны ыдыс

7019 19,          шыны талшығынан жасалған лента.     5
7019 40 000 0,    ларды қоса алғанда, маталар
7019 51 000 0,
7019 52 000 0,
7019 59 000 0

7019 39 000 1     енi 300 см-ден астам шыны кенеп     5

71                Табиғи немесе өңделген iнжу,        5
                  қымбат бағалы немесе жартылай
                  қымбат бағалы тастар, қымбат
                  бағалы металдар, қымбат бағалы
                  металдар жалатылған металдар және
                  олардан жасалған бұйымдар;
                  бижутерия; монеталар

                  мыналардан басқа:

7102 31 000 0     өңделмеген немесе жай кесiлген,     0
                  шағылған немесе қолмен қарапайым
                  өңдеуге ұшыраған өнеркәсiптiк
                  емес алмастар

7105 10 000 0-ден жасанды алмастардан жасалған        0
                  қиқым және ұнтақ**

7117              бижутерия                           15

72                Қара металдар                       5

                  мыналардан басқа:

7210 20-          қара металдардың илегi              0
7210 90 900 0,
7212 20-
7212 60 990 0

7217              темiрден немесе легирленбеген       0
                  болаттан жасалған сым

73                Қара металдардан жасалған           15
                  бұйымдар

                  мыналардан басқа:

7304 10 100 1     сыртқы диаметрi 168,3 мм-ден        0
                  аспайтын, күкiрттi сутегi (Н 2 S)
                  бар ортада жұмыс iстеуге арналған
                  мұнай және газ құбырларына
                  арналған жiксiз құбырлар (1)

7304 10 100 2     сыртқы диаметрi 168,3 мм-ден        0
                  аспайтын, 40 о С және одан төмен
                  сынақ температурасы кезiндегi
                  соғу тұтқырлығы 2,5 кгсм/см 2 және
                  одан жоғары болаттан жасалған
                  газ құбырларының бiрiктiрушi
                  бөлшектерiн дайындауға арналған
                  мұнай және газ құбырларына
                  арналған жiксiз құбырлар (1)

7304 10 300 1     сыртқы диаметрi 168,3 мм-ден        0
                  асатын, бiрақ 406,4 мм-ден
                  аспайтын, күкiрттi сутегi (H 2 S)
                  бар ортада жұмыс iстеуге арналған
                  мұнай және газ құбырларына
                  арналған жiксiз құбырлар (1)

7304 10 300 2     сыртқы диаметрi 168,3 мм-ден        0
                  асатын, бiрақ 406,4 мм-ден
                  аспайтын, 40 о C және одан төмен
                  сынақ температурасы кезiндегi
                  соғу тұтқырлығы 2,5 кгcм/см 2 және
                  одан жоғары болаттан жасалған,
                  газ құбырларының бiрiктiрушi
                  бөлшектерiн дайындауға арналған
                  мұнай және газ құбырларына
                  арналған жiксiз құбырлар (1)

7304 10 100 1     сыртқы диаметрi 406,4 мм-ден астам  0
                  күкiрттi сутегi (H 2 S) бар ортада
                  жұмыс iстеуге арналған мұнай және
                  газ құбырларына арналған жiксiз
                  құбырлар (1)

7304 10 900 2     сыртқы диаметрi 406,4 мм-ден        0
                  астам, 40 о С және одан төмен сынақ
                  температурасы кезiнде соғу
                  тұтқырлығы 2,5 кгс м/см 2 және
                  одан жоғары болаттан жасалған,
                  газ құбырларының бiрiктiрушi
                  бөлшектерiн дайындауға арналған
                  мұнай және газ құбырларына
                  арналған жiксiз құбырлар (1)

7304 21 000 1     берiктiк тобы 105 және одан жоғары  0
                  болаттан жасалған мұнай және газ
                  ұңғымаларын бұрғылауға арналған
                  жiксiз бұрғылау құбырлары (1)

7304 21 000 2     күкiрттi сутегi (H 2 S) бар ортада    0
                  жұмыс iстеуге арналған, берiктiк
                  тобы 95 және одан жоғары болаттан
                  жасалған, жоғары герметикалық газ
                  бұрандалы құлыптық қосындылары
                  бар мұнай немесе газ ұңғымаларын
                  бұрғылауға арналған шеген, сорғы-
                  компрессорлы және бұрғылау
                  құбырлары (1)

7304 29 110 1     берiктiк тобы 110 және одан         0
                  жоғары болаттан жасалған, сыртқы
                  диаметрi 406,4 мм-ден аспайтын
                  шеген және сорғы-компрессорлы
                  құбырлар (1)

7304 29 110 2     күкiрттi сутегi (H 2 S) бар ортада    0
                  жұмыс iстеуге арналған, сыртқы
                  диаметрi 406,4 мм-ден аспайтын,
                  берiктiк тобы 75 және одан жоғары
                  болаттан жасалған, жоғары
                  герметикалық газ бұрандалы құлып.
                  тық қосындылары бар шеген және
                  сорғы-компрессорлы құбырлар (1)

7304 29 110 3     муфтасыз бiрiктiрiлетiн шеген       0
                  құбырлар

7304 29 110 4     сыртқы диаметрi 339,7 мм шеген      0
                  құбырлар

7304 29 190 1     сыртқы диаметрi 509 мм және одан    0
                  астам шеген құбырлар

7304 51           суықтай тартылған немесе суықтай    20
                  оралған (суық күйiнде сығылған)
                  өзге де легирленген болаттан
                  жасалған дөңгелене кесiлген өзге
                  де құбырлар

                  мыналардан басқа:

7304 51 110 0     суықтай тартылған немесе суықтай    0
                  оралған (суық күйiнде сығылған)
                  және кемiнде 0,9 мас.%, бiрақ
                  1,15 мас.% аспайтын көмiртегi,
                  кемiнде 0,5 мас.% аспайтын, бiрақ
                  2 мас.% аспайтын хром және егер
                  ұзындығы 4,5 м астам 0,5 мас.%
                  аспайтын молибден болса,
                  легирленген болаттан жасалған түзу
                  және қабырғасының қалыңдығы тегiс
                  құбырлар

7304 51 190 0     суықтай тартылған немесе суықтай    5
                  оралған (суық күйiнде сығылған)
                  және кемiнде 0,9 мас.%, бiрақ
                  1,15 мас.% аспайтын көмiртегi,
                  0,5 мас.% аспайтын, бiрақ 2 мас.%
                  аспайтын хром және егер ұзындығы
                  4,5 м-ден астам 0,5 мас.% аспайтын
                  молибден болса, легирленген
                  болаттан жасалған түзу және
                  қабырғасының қалыңдығы тегiс
                  құбырлар

7305 11 000 1     тiк жiктi, сыртқы диаметрi 530 мм   10
                  және одан астам флюспен доғалық
                  дәнекерлеу әдiсiмен дайындалған,
                  жарылуға уақытша қарсы тұруы
                  (берiктiк шегi) 565 МПа (бұл 57,5
                  кгс/мм 2 сәйкес келедi) және одан
                  жоғары болаттан жасалған мұнай
                  және газ құбырларына арналған
                  құбырлар (1)

7305 11 000 2     тiк жiктi, сыртқы диаметрi 530 мм   10
                  және одан астам флюспен доғалық
                  дәнекерлеу әдiсiмен дайындалған,
                  жарылуға уақытша қарсы тұруы
                  (берiктiк шегi) 530 MПa (бұл 54
                  кгс/мм 2 сәйкес келедi) және одан
                  жоғары және 34 о С және одан төмен
                  сынақ температурасы кезiндегi
                  металдың соғу тұтқырлығы 2,5 кгс
                  м/см 2 және одан жоғары болаттан
                  жасалған мұнай және газ құбырла.
                  рына арналған құбырлар (1)

7305 11 000 3     тiк жiктi, сыртқы диаметрi 530 мм   0
                  және одан астам флюспен доғалық
                  дәнекерлеу әдiсiмен дайындалған,
                  ағызу шегi 290 МПа (бұл 29,6 кгс/
                  мм 2 сәйкес келедi) және одан
                  жоғары, күкiрттi сутегi (H 2 S) бар
                  ортада жұмыс iстеуге арналған,
                  болаттан жасалған мұнай және газ
                  құбырларына арналған құбырлар (1)

7305 12 000 1     тiк жiктi, жоғары жиiлiктi тоқпен   10
                  (ЖЖТ) электрлi байланыстық
                  дәнекерлеу әдiсiмен дайындалған,
                  сыртқы диаметрi 406,4 мм-ден
                  астам, бiрақ 530 мм-ден аспайтын,
                  жарылуға уақытша қарсы тұруы
                  (берiктiгiнiң шегi) 530 МПа (бұл
                  54 кгс/мм 2 сәйкес келедi) және
                  одан астам болаттан жасалған өзге
                  де дәнекерлейтiн мұнай және газ
                  құбырларына арналған құбырлар (1)

7305 20 100 1     дәнекерлейтiн тiк жiктi, сыртқы     0
                  диаметрi 508 мм және одан астам
                  мұнай немесе газ ұңғымаларын
                  бұрғылау кезiнде пайдаланылатын
                  шеген құбырлар

7306 40 910 0     дәнекерлейтiн, дөңгелек қималы,     0
                  таттануға төзiмдi болаттан
                  жасалған, суықтай тартылған немесе
                  суықтай оралған (суық күйiнде
                  сығылған) өзге де құбырлар

7309 00           қара металдардан жасалған, кез      20
                  келген заттарға (сығымдалған
                  немесе сұйытылған газдан басқа)
                  арналған, сыйымдылығы 300 л-ден
                  астам, қапталған немесе жылу
                  қорғағыш немесе онсыз, бiрақ
                  механикалық немесе жылу техникалық
                  жабдықсыз резервуарлар, цистерна.
                  лар, бактар және соған ұқсас
                  ыдыстар

7311 00           қара металдардан жасалған сығым.    20
                  далған немесе сұйытылған газдарға
                  арналған ыдыстар

7312 10 790 0     көлденең қиылысының ең үлкен        0
                  мөлшерi 3 мм-ден астам, қапталған
                  оралған сымдар, жуан арқандар
                  және арқандар, өзгелерi

7312 10 820 1,    қапталмаған арқандар мен жуан       5
7312 10 840 1,    арқандар
7312 10 860 1,
7312 10 880 1

7316 00 000 0     қара металдардан жасалған зәкiр.    10
                  лер, имек темiрлер және олардың
                  бөлшектерi

7317 00 900 1     сырғанауға қарсы тағалар            10

7318-ден          жиһазға арналған қара металдардан   0
                  жасалған бұрандалар, болттар,
                  гайкалар, глухарьлар, бұрама
                  iлмектер, тойтарма шегелер,
                  кiлтектер, сiргелер, шайбалар
                  (серiппелердi қоса алғанда) және
                  соған ұқсас бұйымдары

7323 93 100 0     таттануға төзiмдi болаттан          10
                  жасалған асхана бұйымдары

7325 91 000 0,    диiрмендерге арналған ұнтақтай.     20
7325 99,          тын шарлар мен соған ұқсас
7326 11 000 0,    бұйымдар, қара металдардан
7326 19           құйылған өзге де бұйымдар

74                Мыс және одан жасалған бұйымдар     5

75                Никель және одан жасалған бұйымдар  0

76                Алюминий және одан жасалған         0
                  бұйымдар

                  мыналардан басқа:

7615              алюминийден жасалған тұрмыстық      10, бiрақ
                  қажеттiлiктер үшiн асхана, ас үй    1 кг үшін
                  бұйымдары және өзге де бұйымдар     0,5 ЕВРО-дан
                  мен олардың бөлшектерi; ас үй       кем емес
                  ыдыстарын тазалауға арналған
                  жөкелер, тазалауға немесе жылтыра.
                  туға арналған көпшiктер, алюминий.
                  ден жасалған қолғаптар мен соған
                  ұқсас бұйымдар; алюминийден
                  жасалған санитарлық-техникалық
                  жабдықтар және оның бөлшектерi

78                Қорғасын және одан жасалған         5
                  бұйымдар

79                Мырыш және одан жасалған бұйымдар   5

80                Қалайы және одан жасалған бұйымдар  5

81                Өзге де қымбат бағалы емес          15
                  металдар;
                  қышметалл; олардан жасалған
                  бұйымдар

                  мыналардан басқа:

8103              қалдықтары мен сынықтарын қоса      5
                  алғанда, тантал және одан жасалған
                  бұйымдар

мыналардан басқа:

8103 30 000 0   тантал қалдықтары мен сынықтары       0      

8105 20 000 0     кобальтты; штейн және кобальт       0
                  металлургиясының өзге де аралық
                  өнiмдерi; өңделмеген кобальт;
                  ұнтақтар

8111 00           қалдықтары мен сынықтарын қоса      0
                  алғанда, марганец және одан
                  жасалған бұйымдар

8112 12 000 0,    өңделмеген бериллий; ұнтақтар;      5
8112 13 000 0     қалдықтары, сынықтары

82                Қымбат бағалы емес металдардан
                  жасалған аспаптар, тетiктер,
                  пышақ бұйымдары, қасықтар мен
                  шанышқылар; олардың қымбат бағалы
                  емес металдан жасалған бөлшектерi

8201              қол құралдары: үшкiр және жалпақ    15
                  күректер, күректер, кетпендер,
                  қайлалар, шапқылар, айырлар және
                  тырмалар; балталар, шапқыштар және
                  соған ұқсас шабатын құралдар;
                  секаторлардың барлық түрлерi;
                  шалғылар, орақтар, шөп шабатын
                  пышақтар, бақша қайшылары, ағаш
                  жаруға арналған сыналар және ауыл
                  шаруашылығында, бағбаншылықта
                  немесе орман шаруашылығында
                  пайдаланылатын өзге де құралдар

8202              қол аралар; аралардың барлық        5
                  үлгiсiне арналған табақтар
                  (көлденеңiнен кесуге арналған,
                  ойықтарды кесiп шығуға арналған
                  немесе тiссiз табақтарды қоса
                  алғанда)

8203              егеулер, надфильдер, рашпильдер,    15
                  қысқаштар (тiстеуіктердi қоса
                  алғанда), атаауыздар, пассатиждар,
                  пинцеттер, шымшуырлар, металл
                  кескiш қайшылар, құбыр кескiш
                  қондырғылар, болт кескiш қайшылар,
                  тескiштер және соған ұқсас қол
                  құралдары

8204              гайкалық қол кiлттер (торсиометр.   5
                  лер бар, бiрақ мойыншаларды
                  қоспағанда гайкалық кiлттер); сабы
                  бар немесе сапсыз гайкалық
                  кiлттердiң ауыспалы бастары

8205              басқа жерде аталмаған немесе        5
                  енгiзiлмеген қол құралдары (алмас
                  әйнек кескiштердi қоса алғанда;
                  дәнекерлеу лампалары; станоктардың
                  керек-жарақтары мен бөлiктерiнен
                  басқа, қысқыштар, қыспалар мен
                  соған ұқсас бұйымдар; төстер;
                  көшпелi ұста көрiктерi, тiрек
                  құрастырмалары бар, қол немесе
                  аяқ жетегi бар тегiстеу
                  дөңгелектерi

8206 00 000 0     8202-8205 тауар позициялардың екi   5
                  немесе одан көп, жиынтықтағы,
                  бөлшек саудаға арналған аспаптар

8207              механикалық жетегi бар немесе жоқ   5
                  қол аспаптарына арналған немесе
                  металды созып шыңдау немесе сығып
                  шығару фильерлерiн, жартасты
                  жыныстарды немесе топырақты
                  бұрғылау аспаптарын қоса алғанда,
                  станоктарға арналған (мысалы,
                  престеу, мөртабан соғу, бұранда
                  кесу, бұрғылау, кеңейту, тiгу,
                  фрезерлеу, токарьлық өңдеу немесе
                  бұрап кiргiзу үшiн) ауыспалы
                  жұмыс құралдары

8208              машиналарға немесе механикалық      5
                  құрал-жабдықтарға арналған
                  пышақтар мен кесетiн жүздер

8209 00           құралдарға орнатылмаған, оларға     5
                  арналған, қышметалдан жасалған
                  табақтар, қайрақтар, ұштықтар
                  және соған ұқсас бұйымдар

8210 00 000 0     тамақты немесе сусындарды           15
                  әзiрлеуге, өңдеуге немесе беруге
                  арналған, массасы 10 кг немесе
                  одан аз қолмен басқарылатын
                  механикалық қондырғылар

8211              8208-тауар позициясының пышақта.    15
                  рынан басқа, ара тектес кескiш
                  жүздерi бар немесе жоқ пышақтар
                  (ағаш кесуге арналған пышақтарды
                  қоса алғанда) және оларға
                  арналған тiлгiштер

8212              сақал қырғыштар және оларға         15
                  арналған жүздер (жүздерiне
                  арналған жолақты дайындамаларды
                  қоса алғанда)

8213 00 000 0     қайшылар, киiм пiшуге арналған      15
                  қайшылар және соған ұқсас
                  қайшылар мен оларға арналған
                  жүздер

8214              өзге де кесетiн бұйымдар (мысалы,   15
                  шаш алатын машинкалар, қасапшы.
                  ларға арналған арнайы пышақтар
                  немесе арнайы ас үйлiк пышақтар
                  және шаппалар, қағаз кесуге
                  арналған пышақтар); маникюр және
                  педикюр жинақтары мен құралдары
                  (тырнақ егегiштi қоса алғанда)

8215              қасық, шанышқы, ожаулар, шөміштер,  15
                  тортқа арналған күрекшелер,
                  балыққа, майға арналған пышақтар,
                  қант тiстеуiктерi және соған
                  ұқсас ас үй және асқана құралдары

83                Қымбат бағалы емес металдардан      20
                  жасалған өзге де бұйымдар

                  мыналардан басқа:

8301 30 000 0     жиһазға орнатуға арналған құлыптар  0
8302 10 900       жиһаз үшiн пайдаланылатын дөңге.    
0-ден             лектер, топсалар**
8302 20 900 0-ден

8302 42 100 0     азаматтық авиацияға арналған        25
                  жиһазда қолданылатын бекiту
                  арматурасы, фурнитура және соған
                  ұқсас өзге де бөлшектер

8302 42 900       жиһаз үшiн қолданылатын бекiту      0
0-ден             арматурасы, фурнитура және соған
8302 49 900 0-ден ұқсас бөлшектер**

8309              тығындар, қалпақшалар мен           2
                  қақпақтар (крондық тығындарды,
                  бұралып ашылатын қалпақшаларды
                  және құюға арналған құрылғысы
                  бар тығындарды қоса алғанда),
                  шөлмектерге арналған тығындаушы
                  қақпақтар, ойылма тығындар,
                  тығындардың қабықтары, пломбалар
                  қымбат бағалы емес металдардан
                  жасалған ауа кiргiзбейтiн және
                  өзге де буып-түю керек-жарақтары

84                Ядролық реакторлар, қазандықтар,    0
                  жабдықтар және механикалық
                  құрылғылар; олардың бөлшектерi

                  мыналардан басқа:

8407 33 100 0     87 топтың көлiк құралдарын          10
                  қозғалысқа келтiру үшін қолданы.
                  латын қайтарымды-үдемелi поршенi
                  бар двигательдер; двигатель
                  циллиндрлерiнiң жұмыс iстеу
                  көлемi 250 см 3 астам, бiрақ 1000
                  см 3 аспайтын өнеркәсiптiк жинауға
                  арналған двигательдер: қатар
                  жүрген жүргiзушi басқаратын,
                  8701 10 000 0 қосалқы позициядағы
                  тракторлар

8413 70 210 0,    бiр сатылы, көп сатылы орталықтың   5
8413 70 290 0,    тепкiш суға батырылатын сорғылар
8413 70 910 0,
8413 70 990 0

8422 11 000 0     тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналар      30

8423              өлшенетiн жүктiң ауырлық күшiмен    10
                  iске қосылатын есептеу немесе
                  бақылау машиналарын қоса алғанда,
                  өлшеуге арналған жабдықтар
                  (сезiмталдығы 0,05 г немесе одан
                  жоғары таразылардан басқа); барлық
                  үлгiдегi таразыларға арналған
                  әртүрлi салмақ басқыштар

8424 10           толтырылған немесе толтырылмаған    5
                  өрт сөндiргiштер

8432 10 100 0     аударғыш соқалар                    5

8432 29 100 0     қопсытқыштар мен культиваторлар     5

8432 29 300 0     тырмалар                            5

8432 30 900 0     өзге де сепкiштер                   5

8450 (8450 90 000 кiр жуғыш, тұрмыстық немесе сығу    10
0-ден басқа)      құрылғысымен жарақталған машина.
                  ларды қоса алғанда, кiр жууға
                  арналған машиналар

8452 10           тұрмыстық тiгiн машиналар           10

8458 11 200       металл кескiш, көлденеңдi, сандық   20
                  бағдарламамен басқарылатын, көп
                  мақсатты токарь станоктары

8471              есептеу машиналары және олардың     5
(8471 50-8471     блоктары; магниттiк немесе
90-нан басқа)     оптикалық есептеу құрылғылары,
                  деректердi кодталған нысанда
                  ақпаратты жеткiзгiштерге аударуға
                  арналған машиналар және осындай
                  ақпаратты өңдеуге арналған
                  машиналар, басқа жерде аталмаған
                  немесе енгізiлмеген

8481 10 990       көлемi 5 л, 12 л, 27 л баллондар.   15
0-ден             дан алынатын газ буыны қысымының
                  берiлген шегiнде автоматты түрде
                  ұстап тұруға арналған сұйытылған
                  газды реттегiштер (РДСГ - 1,2
                  үлгiсiндегi)**

8481 10 990       сыйымдылығы 5 л, 12 л, 27 л баллон. 15
0-ден             дарда бекiту құрылғысы ретiнде
                  қолданылатын клапандар (КБ-8,5
                  үлгiсiндегi)**

8482 50 000 0,    өзге де циллиндрлiк роликтерi бар   10
8482 80 000 0     подшипниктер; қиыстырылған
                  шариктi-роликтiлердi қоса алғанда,
                  өзгелерi

85                Электр машиналары және жабдықтары,  0
                  олардың бөлiктерi; дыбыс жазатын
                  және дыбыс шығаратын аппаратура,
                  теледидар бейнесi мен дыбысын
                  жазуға және қайта жаңғыртуға
                  арналған аппаратура, олардың
                  бөлiктерi мен керек-жарақтары
                  мыналардан басқа:

8504 21 000 0   қуаттылығы 650 кВА-дан аспайтын сұйық     15
                диэлектригi бар трансформаторлар
8504 22 100 0   қуаттылығы 650 кВА-дан астам, бiрақ       15
                1600 кВА-дан аспайтын сұйық
                диэлектригi бар трансформаторлар      

8504319009      қуаты 1 кВА-дан аспайтын трансформа-       20****
                торлар
8504329000      қуаты 1 кВА-дан астам, бiрақ 16 кВА-дан    15****
                аспайтын трансформаторлар
8504339000      қуаты 16 кВА-дан астам, бiрақ 500 кВА-дан  15****
                аспайтын трансформаторлар
8504340000      қуаты 500 кВА-дан астам трансформаторлар   15***      

8507 10           поршеньді двигательдерді icкe       15, бiрақ
                  қосу үшін пайдаланылатын массасы    1 дана үшiн
                  5 кг-ден астам сұйық электролитпен  5 ЕВРО-дан 
                  жұмыс iстейтiн электрлi, қорғасын   кем емес
                  аккумуляторлар

8507 90 100 0     азаматтық авиацияға арналған        5
                  аккумуляторлардың бөлiктерi

8507 90 910 0     аккумуляторларға арналған табақтар  10

8507 90 930 0     сепараторлар                        5

8507 90 980 0     аккумуляторлардың өзге де           5
                  бөлiктерi

8509              электр двигательдерi қондырылған    10
                  тұрмыстық электрлi механикалық
                  машиналар

8510              шашты қиюға арналған электр сақал   10
                  қырғыштар, машинкалар, электр
                  двигательдерi орнатылған шаш алуға
                  арналған тетiктер

8513 10 000 0     өз энергиясының көзiнен жұмыс       15
                  iстейтiн портативтiк электр
                  шамдары (мысалы, құрғақ элемент.
                  тердiң батареялары, аккумулятор.
                  лар, магнето) 8542 тауар
                  позициясының жарықтандыру
                  жабдықтарынан басқа

8516              екпiнсiз немесе аккумуляциялайтын   10
                  электрлiк су қыздырғыштары, суға
                  батырылатын электр қыздырғыштар;
                  кеңiстiктi қыздыратын және
                  топырақты қыздыратын электр
                  жабдықтары, шашты күтуге арналған
                  (мысалы, шашқа арналған кептiр.
                  гiш, бигуди, ыстық бұйралауға
                  арналған қысқыштар) және қолды
                  кептiруге арналған электртермика.
                  лық аппараттар; электр үтiктер;
                  өзге де тұрмыстық электр жылытқыш
                  аспаптары; 8545 тауар позициясында
                  көрсетiлгеннен басқа, электр
                  қыздырғыш кедергiлерi

8517 19 900 0     өзге де телефон аппараттары         10

8520 33           дыбыс жазу құрылғысы бар өзге де    10
                  магнитофондар; өзге де таспалық
                  үлгiдегi

8521 10 100 0     азаматтық авиацияға арналған        10
                  магниттi таспадағы бейне тюнерi
                  қосылған немесе қосылмаған бейне
                  жазатын немесе бейне көрсететiн
                  аппаратура

8525 40           кадрлық бейнелегiш бейне камералар  10
                  және өзге де жазба бейне камера.
                  лары; цифрлық камералар

8527-ден          радиохабарларын таратуға арналған   10
                  тұрмыстық аппаратура**

8528              теледидарлардың байланысына         10
                  арналған, радиохабарларын тарату
                  қабылдағышымен немесе дыбысты
                  немесе бейненi жазатын немесе
                  қайта жаңғыртатын аппаратурамен
                  қосылған немесе қосылмаған
                  қабылдау аппаратурасы; бейнемони.
                  торлар мен бейнепроекторлар

                  мыналардан басқа:

8528 12           теледидар байланысына арналған,     10, бірақ
                  радиохабарларын тарату қабылдағы.   1 дана үшiн
                  шымен немесе дыбысты немесе         20 ЕВРО-дан
                  бейненi жазатын немесе қайта        кем емес
                  жаңғыртатын аппаратурамен қосылған
                  немесе қосылмаған, түрлi-түстi,
                  ақ-қара немесе басқа да монохромды
                  бейнеде беретiн қабылдау
                  аппаратурасы;

                  мыналардан басқа:

8523 12 560 0     теледидар байланысына арналған,     10, бірақ
                  қондырмалы түтiкшесi бар түрлi-     1 дана үшін
                  түстi бейнелi, экран қабырғалары    40 ЕВРО-дан
                  ұзындығының ара қатынасы:           кем емес
                  енi/биіктiгi 1,5 кем экран
                  диагоналының мөлшерi 52 см-дан
                  астам, бiрақ 72 см-ден аспайтын
                  қабылдау аппаратурасы

8528 12 580 0     теледидар байланысына арналған,     10, бiрақ
                  қондырмалы түтiкшесi бар түрлi-     1 дана үшiн
                  түстi бейнелi, экран қабырғалары    40 ЕВРО-дан
                  ұзындығының ара қатынасы            кем емес
                  енi/биiктiгi 1,5 кем экран
                  диагоналының мөлшерi 72 см-ден
                  астам қабылдау аппаратурасы

8528 13 000 0     теледидар байланысына арналған,     10, бiрақ
                  радиохабарларын тарату қабылдағы.   1 дана үшiн
                  шымен немесе дыбысты немесе         20 ЕВРО-дан
                  бейненi жазатын немесе қайта        кем емес
                  жаңғыртатын аппаратурамен
                  қосылған немесе қосылмаған ақ-қара
                  немесе басқа да монохромды
                  бейнедегi қабылдау аппаратурасы;

86                Темiр жол локомотивтерi немесе      0
                  моторлы трамвай вагондары,
                  жылжымалы құрам және олардың
                  бөлшектерi; темiр жолдарға немесе
                  трамвай жылдарына арналған жол
                  жабдықтары мен қондырғылары және
                  олардың бөлшектерi; барлық түрдегi
                  механикалық (электр механикалықты
                  қоса алғанда) дабыл бергiш
                  жабдықтар

                  мыналардан басқа:

8609 00           көлiктiң бiр немесе бiрнеше түрі.   5
                  мен тасымалдауы арнайы арналған
                  және жабдықталған контейнерлер
                  (сұйықтарды немесе газдарды
                  тасымалдауға арналған ыдыстарды
                  қоса алғанда)

87                Темiр жол немесе трамвай жылжымалы
                  құрамынан басқа, жер бетiндегi
                  көлiк құралдары және олардың
                  бөлшектерi мен керек-жарақтары

8701              тракторлар (8709-тауар позициясы.   5
                  ның тракторларынан басқа)

                  мыналардан басқа:

8701 20 101       отыратын арбалар, жаңа              0***
8701 20 901       отыратын арбалар, бұрын пайдалануда 0***
                  болған      

8701 30           шынжыр табанды тракторлар           15

8701 90 900 0     өзге де тракторлар                  0

8702              жүргізушіні қоса алғанда, 10        0
                  немесе одан да көп адамды тасымал.
                  дауға арналған моторлы көлiк
                  құралдары (2)

8702-ден        жүргiзушiнi қоса алғанда, 10 немесе одан 10, бiрақ
                да көп адамды тасымалдауға арналған       1 см 3
                жеңiл автомобильдер (2)                двигательдiң
                                                       көлемi үшiн
                                                        0,1 ЕВРО-
                                                         дан кем
                                                          емес      

8703              Жүк-жолаушы-автомобиль-фургондарды  10, бiрақ
                  және жарыс автомобильдерiн қоса     двигатель
                  алғанда, ең бастысы адамдарды       көлемінің
                  тасымалдауға арналған, жеңiл        1 см 3 үшін
                  автомобильдер және өзге де моторлы  0,1 ЕВРО-дан
                  көлiк құралдары (8702 тауар         кем емес
                  позициясының моторлы көлiк құрал.
                  дарынан басқа) (2)

                  мыналардан басқа:

8703 21 101 0,    медициналық мақсаттарға арнайы      0
8703 21 901 0,    арналған автомобильдер (2.3)
8703 22 101 0,
8703 22 901 0,
8703 23 199 0,
8703 23 909 0,
8703 24 101 0,
8703 24 901 0,
8703 31 101 0,
8703 31 901 0,
8703 32 191 0,
8703 33 901 0,
8703 33 191 0,
8703 33 901 0,
8703 90 101 0,
8703 90 901 0

8704              жүктердi тасымалдауға арналған      0
                  моторлы көлiк құралдары

8705              жолаушыларды немесе жүктердi        0
                  тасымалдауға пайдаланылатындардан
                  басқа, арнайы мақсаттағы моторлы
                  көлiк құралдары (мысалы, авариялық
                  жүк автомобильдерi, автокрандар,
                  өрт сөндiргiш көлiк құралдары,
                  автобетонараластырғыштар, жолдарды
                  тазалауға арналған автомобильдер,
                  су құю-жуу автомобильдерi,
                  автошеберханалар, рентген
                  қондырғылары бар автомобильдер)

                  мыналардан басқа:

8705 10 00        автокрандар                         5

8706 00           8701-8705-тауар позицияларының      5
                  моторлы көлiк құралдарына
                  арналған двигательдер орнатылған
                  шассилер

8707              8701-8705-тауар позицияларының      15
                  моторлы көлiк құралдарына
                  арналған қораптар (кабиналарды
                  қоса алғанда)

                  мыналардан басқа:

8707 90 900 1     жалпы массасы 20 тоннадан астам     5
                  жүк автомобильдерiн жинауға
                  арналған кабиналар

8708              құралдарының бөлiктерi мен          0
                  керек-жарақтары

8709              зауыттарда, қоймаларда, айлақтарда  0
                  немесе әуежайларда жүктердi қысқа
                  қашықтықтарға тасымалдауға
                  пайдаланылатын көтергiш немесе
                  тиегiш қондырғылармен жабдықтал.
                  маған өнеркәсiптiк мақсаттағы,
                  өздiгiнен жүретiн көлiк құралдары;
                  темiр жол станцияларының
                  платформаларында пайдаланылатын
                  тракторлар; жоғарыда аталған
                  көлiк құралдарының бөлшектерi

8710 00 000 0     қару-жарағы бар немесе қару-        0
                  жарақсыз танктер және басқа да
                  өздiгiнен жүретiн жауынгерлiк
                  брондалған көлiк құралдары және
                  олардың бөлшектерi

8711              орнатылған көмекшi двигателi бар,   20
                  арбасы бар немесе оларсыз
                  мотоциклдер (мопедтердi қоса
                  алғанда) мен велосипедтер; арбалар

8712 00           двигателi жоқ, екi дөңгелектi       20
                  велосипедтер және өзге де
                  велосипедтер (жүк таситын үш
                  дөңгелектi велосипедтердi қоса
                  алғанда)

8713              двигательмен немесе қозғалу үшiн    0
                  басқа да механикалық қондырғылар.
                  мен жарақталған немесе жарақталма.
                  ған қозғалу қабiлетi жоқ адамдарға
                  арналған арбалар

8714              8711-8713-тaуap позицияларының      0
                  көлiк құралдарына арналған
                  бөлшектер мен керек-жарақтар

8715 00           балаларға арналған арбалар және     0
                  олардың бөлшектерi

8716              тiркемелер мен жартылай тiркеме.    15
                  лер; өзге де өздiгiнен жүрмейтiн
                  көлiк құралдары; олардың бөлшектерi

                  мыналардан басқа:

8716 20 000 0     ауыл шаруашылығына арналған өздігі. 0
                  нен жүк тиейтiн немесе өздiгiнен
                  жүк түсiретiн тiркемелер мен
                  жартылай тiркемелер

8716 39 300       жаңа жартылай тiркемелер            0

8716 39 800       бұрын пайдаланылған, жүктердi       0***
                  тасымалдауға арналған тiркемелер және
                  жартылай тiркемелер      

8716 90           бөлшектер: шасси, қораптар,         0
                  осьтер, өзге де бөлшектер

88                Ұшу аппараттары, ғарыш аппараттары  20
                  және олардың бөлшектерi

                  мыналардан басқа:

8802 40 100       бос кезiнде жарақталған аппарат.    0
                  тың массасы 15 000 кг-дан артық
                  азаматтық ұшу аппараттары

8803              8801 немесе 8802 тауар позициялары  0
                  ұшу аппараттарының бөлшектерi

89                Кемелер, қайықтар және басқа да     5
                  жүзбелi құрылмалар

90                Оптикалық, фотографиялық,           15
                  кинематографиялық, өлшеу, бақылау,
                  дәлдiк, медициналық немесе
                  хирургиялық аспаптар мен аппарат.
                  тар; олардың бөлшектерi мен
                  керек-жарақтары

                  мыналардан басқа:

9001 30 000 0     контактiлi линзалар                 0

9001 40 410 0     көздi түзеуге арналған шыныдан      0
                  жасалған көзiлдiрiктерге арналған,
                  екi жағынан өңделген, бiр
                  фокальды линзалар

9001 40 490 0     көздi түзеуге арналған шыныдан      0
                  жасалған көзiлдiрiктерге арналған,
                  екi жағынан өңделген линзалар,
                  өзгелерi

9001 50 410 0     көздi түзеуге арналған өзге де      0
                  материалдардан жасалған, екi
                  жағынан өңделген, бiр фокальды
                  көзiлдiрiктерге арналған линзалар

9001 50 490 0     көздi түзеуге арналған өзге де      0
                  материалдардан жасалған көзiлдiрiк.
                  терге арналған, екi жағынан
                  өңделген линзалар, өзгелерi

9003              көзiлдiрiктерге, қорғаныш           5
                  көзiлдiрiктерге немесе соған ұқсас
                  оптикалық құралдарға арналған
                  оправалар мен арматура және
                  олардың бөлшектерi

                  мыналардан басқа:

9003 19 100 0     қымбат бағалы металдан немесе       20
                  жұқартылған қымбат бағалы
                  металдан жасалған оправалар мен
                  арматура

9004              көзiлдiрiктер, қорғаныш көзiлдi.    0
                  рiктер мен түзетушi, қорғаушы
                  немесе өзге де соған ұқсас
                  оптикалық құралдар

9006 20 000 0     құжаттардың бейнелерiн              5
                  микрофильмдеу үшiн пленкаларға
                  көшiруге пайдаланылатын
                  фотокамералар, микрофиштер немесе
                  басқа да микротасымалдағыштар

9006 30 000 0     су астында түсiруге, аэрофото       0
                  түсiруге немесе iшкi органдарды
                  медициналық немесе хирургиялық
                  тексеруге арналған фотокамералар;
                  сот немесе криминалистика мақсат.
                  тары үшiн салыстыру жүргiзуге
                  мүмкiндiк беретiн камералар

9006 91           фотокамераларға арналған бөлшектер  5
                  мен керек-жарақтар

9007 91 000 0,    кинокамераларға арналған және       5
9007 92 000 0     кинопроекторларға арналған бөлшек.
                  тер мен керек-жарақтар

9008 90 000 0     кинематографиялықтан басқа,         5
                  бейнелеу проекторларына арналған
                  бөлшектер мен керек-жарақтар;
                  бейненi азайта отырып проекция.
                  лауға арналған фотоұлғайтқыштар
                  мен жабдықтар (кинематографиялық.
                  тан басқа)

9009              қондырмалы оптикалық жүйесi бар     5
                  немесе контактілі үлгiдегi
                  фотокөшiру машиналары және
                  термокөшiру машиналары

9010              фотозертханаларға (кинозертхана.    5
                  ларды қоса алғанда) арналған,
                  аппаратура мен жабдықтар
                  (сенсибилизацияланған жартылай
                  өткiзгiш материалдарға суретiн
                  проекциялауға немесе түсiруге
                  арналған аппаратураны қоса
                  алғанда) осы топтың басқа
                  жерiнде аталмаған немесе
                  енгiзiлмеген; негатоскоптар;
                  проекциялық экрандар

9011              микрофототүсiруге, микрокинотүсi.   0
                  руге немесе микропроекциялауға
                  арналған микроскоптарды қоса
                  алғанда, күрделi оптикалық
                  микроскоптар

9012              оптикалықтардан басқа, микроскоп.   0
                  тар; дифракциялық аппараттар

9013              басқа тауарлар позицияларында       5
                  мейлiнше дәл сипатталған бұйымдар.
                  дан басқа, сұйық кристалдардағы
                  қондырғылар; лазерлi диодтардан
                  басқа, лазерлер; осы топтың
                  басқа жерiнде аталмаған немесе
                  енгiзiлмеген өзге де оптикалық
                  құралдар мен аспаптар

9014              бағытты айқындауға арналған         5
                  компастар; өзге де навигациялық
                  құралдар және аспаптар

9015              компастардан басқа, геодезиялық     5
                  немесе топографиялық (фотограмме.
                  триялықты қоса алғанда), гидро.
                  графиялық, океанографиялық,
                  гидрологиялық, метеорологиялық
                  немесе геофизикалық құралдар мен
                  аспаптар; қашықтық өлшегiштер

9016 00           әртүрлi таразылары бар немесе       20
                  оларсыз сезiмталдығы 0,05 г немесе
                  одан жоғары таразылар

9018              сцинтиграфиялық аппаратураны қоса   0
                  алғанда, медицинада, хирургияда,
                  стоматологияда немесе ветеринария.
                  да қолданылатын құралдар мен
                  құрылғылар, өзге де электрлi
                  медициналық аппаратура және көздiң
                  көруiн зерттеуге арналған құралдар

                  мыналардан басқа:

9018 20 000       солярийлер**                         10
0-ден

9019              механикалық терапияға арналған      0
                  құрылғылар; массаж аппараттары;
                  қабiлеттерiн анықтауға арналған
                  психологиялық тесттерге арналған
                  аппаратура; озонмен, оттегiмен
                  және аэрозольмен емдеуге, қолдан
                  тыныс алдыруға арналған аппаратура
                  немесе өзге де терапевтiк тыныс
                  алу аппаратурасы

9019 10 900 1     гидромассаж ванналары мен душ       10
                  кабиналары

9020 00           өзге де тыныс алу жабдығы және      0
                  механикалық детальдар мен ауыспалы
                  сүзгiлерi жоқ қорғау маскаларынан
                  басқа, газ маскалары

9021              балдақтарды, хирургиялық белдiктер. 0
                  дi және бандаждарды қоса алғанда,
                  ортопедиялық тетiктер; сынықтарды
                  емдеуге арналған шиналар мен өзге
                  де тетiктер; жасанды дене
                  мүшелерi; органның кемшiлiгiн
                  немесе оның жұмыс iстей алмау
                  қабiлетiн өтеу үшiн тағып жүретiн,
                  өзiмен бiрге алып жүретiн немесе
                  денеге салынатын есту аппараттары
                  және өзге де тетiктер

9022              рентгенографиялық немесе            0
                  радиотерапевтiк аппаратураны қоса
                  алғанда, рентген, альфа, бета
                  немесе гамма сәулелерiн пайдала.
                  нуға негiзделген, медициналық,
                  хирургиялық, стоматологиялық
                  немесе ветеринарлық пайдалануға
                  арналған немесе арналмаған
                  аппаратура, рентген түтiктерi
                  және өзге де рентген сәулелерiнiң
                  генераторлары, жоғары қысымды
                  генераторлар, қалқандар мен
                  басқару пульттерi, экрандар,
                  үстелдер, креслолар және
                  тексеруге немесе емдеуге арналған
                  соған ұқсас бұйымдар

9023 00           көрсету мақсаттарына арналған       5
                  (мысалы, үйрету немесе
                  экспонаттау кезiнде), басқадай
                  пайдалануға жарамсыз құралдар,
                  аппаратуралар және модельдер

9024              материалдардың (мысалы, металдар,   5
                  сүректер, тоқыма материалдары,
                  қағаздар, пластмассалар)
                  қаттылығын, төзiмдiлiгiн,
                  тығыздығын, созылғыштығын
                  немесе басқа да механикалық
                  қасиеттерiн сынауға арналған
                  машиналар мен аспаптар

9025              сұйыққа батырған кезде жұмыс        5
                  iстейтiн ареометрлер мен соған
                  ұқсас құралдар, жазатын
                  құрылғысы бар немесе жазатын
                  құрылғысы жоқ, термометрлер,
                  пирометрлер, барометрлер,
                  гигрометрлер және психрометрлер
                  және осы құралдардың кез келген
                  комбинациялары

9026              9014, 9015, 9028 немесе 9032        10
                  тауар позициясының құралдары мен
                  аппаратурасынан басқа, сұйықтардың
                  немесе газдардың шығынын,
                  деңгейiн, қысымын немесе басқа
                  да құбылмалы сипаттамаларын
                  өлшеуге немесе бақылауға арналған
                  құралдар мен аппаратура (мысалы,
                  шығын өлшегiштер, деңгей
                  көрсеткiштер, манометрлер, жылу
                  өлшегiштер)

                  мыналардан басқа:

9026 10 101 0     азаматтық авиацияға арналған,       5
                  күкiрттi сутегі (Н 2 S) бар ортада
                  жұмыс iстеуге арналған сұйықтар.
                  дың шығынын немесе деңгейiн
                  өлшеуге немесе бақылауға арналған
                  құралдар мен аппаратура (1)

9027              физикалық немесе химиялық           10
                  талдауға арналған құралдар мен
                  аппаратура (мысалы, поляриметрлер,
                  рефрактометрлер, спектрометрлер,
                  газ немесе түтiн талдауыштар);
                  тұтқырлығын, кеуектiлiгiн,
                  кеңеюiн, үстiңгi жағының
                  созылғыштығын немесе соған ұқсас
                  өлшеуге немесе бақылауға арналған
                  құралдар мен аппаратура; жылу,
                  дыбыс немесе жарық мөлшерiн
                  өлшеуге немесе бақылауға арналған
                  құралдар мен аппараттар
                  (экспонометрлердi қоса алғанда);
                  микротомдар

                  мыналардан басқа:

9027 50 000 0     оптикалық сәулелендiру әсерiне      5
                  негiзделген құралдар мен
                  аппаратура (ультракүлгiн,
                  спектрдiң көрiнетiн бөлiгi,
                  инфрақызыл), өзгелерi

9027 80 130 0     жартылай өткiзгiш материалдардың    5
                  немесе сұйық кристалл құрылғылары
                  төсенiштерiнiң немесе жартылай
                  өткiзгiш пластиналар немесе
                  сұйық кристалл құрылғыларын
                  дайындау процесiнде жабылған
                  өткiзбейтiн немесе өткiзгiш
                  қабаттардың физикалық қасиеттерiн
                  өлшеуге арналған аппаратура

9028              калибрлеушiлердi қоса алғанда,      0
                  газды, сұйықты есептеуiштерi

                  мыналардан басқа:

9028 30 110 0     айнымалы бiрфазалық тоққа           20, бiрақ
                  арналған электр энергиясын          1 дана үшiн
                  есептеуiштер                        4 ЕВРО-дан
                                                      кем емес

9028 90 100 0     электр энергиясын есептеуiштер      20
                  үшiн бөлшектер мен керек-жарақтар

9030              9028 тауар позициясының өлшеу       0
                  құралдарынан басқа, электр
                  шамаларын өлшеуге немесе
                  бақылауға арналған осциллоскоптар,
                  спектр талдауыштар, өзге де
                  құралдар мен аппаратура; альфа,
                  бета, гамма, рентген, ғарыш
                  немесе өзге де иондаушы сәулелердi
                  табуға немесе өлшеуге арналған
                  құралдар мен аппаратура

                  мыналардан басқа:

9030 39 100 0     азаматтық авиацияға арналған        15
                  кернеудi, ток күшiн, кедергiнi
                  немесе қуатын өлшеуге немесе
                  бақылауға арналған, жазу
                  құрылғысы жоқ өзге де құралдар
                  мен аппаратура

9030 39 300 1     кернеудi, ток күшiн, кедергiнi      5
                  немесе қуатты өлшеуге немесе
                  бақылауға арналған жазу құрылғысы
                  жоқ өзге де құралдар мен
                  аппаратура, электронды,
                  теледидарларды жөндеп күйге
                  келтiруге мамандандырылған

9030 39 300 9     кернеудi, ток күшiн, кедергiнi      15
                  немесе қуатты өлшеуге немесе
                  бақылауға арналған, жазу
                  құрылғысы жоқ өзге де құралдар
                  мен аппаратура, электронды,
                  өзгелерi

9030 39 910 0     вольтметрлер                        15

9030 39 990 0     кернеудi, ток күшiн, кедергiнi      15
                  немесе қуатты өлшеуге немесе
                  бақылауға арналған жазу құрылғысы
                  жоқ өзге де құралдар мен
                  аппаратура, электронды, өзгелерi

9030 90           бөлшектер мен керек-жарақтар        5

9031 80 910       қуаты 200 кВт-дан астам дизельдер   0
0-ден             шығару үшiн пайдаланылатын
                  геометриялық шамаларды өлшеуге
                  немесе бақылауға арналған
                  құралдар, тетiктер мен машиналар**

9032              автоматты түрде peттeугe немесе     5
                  басқаруға арналған құралдар мен
                  құрылғылар

9033 00 000 0     90-топтың машиналарына, құралда.    5
                  рына, аспаптарына немесе
                  аппаратурасына бөлшектер мен
                  керек-жарақтар (осы топтың басқа
                  жерiнде аталмаған немесе
                  енгiзiлмеген)

9033 00 000       медициналық жабдықтарға бөлшектер   0
0-ден             мен керек-жарақтар**

91                Сағаттардың барлық түрi және        15
                  олардың бөлшектерi

                  мыналардан басқа:

9113 10 100 0   тағуға немесе өзiмен бiрге алып
                жүруге арналған, қымбат бағалы
                металдан жасалған сағаттарға      5, бiрақ кемiнде
                баулар, ленталар мен бiлезiктер          1 кг үшін
                және олардың бөлшектерi               1 ЕВРО-дан

92                Музыкалық аспаптар; олардың         5
                  бөлшектерi мен керек-жарақтары

                  мыналардан басқа:

9201 10           пианино                             15

9207              дыбысы электрлi тәсiлмен шығатын    15
                  немесе күшейтiлуi тиiс музыкалық
                  аспаптар (мысалы, органдар,
                  гитаралар, аккордеондар)

93                Қару-жарақ пен оқ-дәрiлер; олардың  20
                  бөлшектерi мен керек-жарақтары

94                Жиһаз; төсек-орын керек-жарақтары,  15
                  матрацтар, матрацтың негiздерi,
                  диван жастықтары және жиһаздың
                  соған ұқсас қаптама керек-
                  жарақтары; басқа жерде аталмаған
                  немесе енгiзiлмеген шамдар және
                  жарықтандырғыш жабдықтар; аты
                  немесе атауы немесе мекен-жайы
                  бар жарықтандырылған маңдайшалар,
                  жарықтандырылған көрсеткiштер
                  және соған ұқсас бұйымдар;
                  жиналатын құрылыс құрастырмалары

                  мыналардан басқа:

9402-ден          медициналық жиһаз**                  0

95                Ойыншықтар, ойындар және спорт      5
                  мүкаммалы; олардың бөлшектерi
                  мен керек-жарақтары

                  мыналардан басқа:

9504 40 000 0     ойын карталары                      30

9504 90 900 1     казиноға арналған арнаулы           30
                  үстелдер мен бұйымдар

9507              балық аулау қармақтары, балық       15
                  аулау iлмектерi мен қармақ бауды
                  пайдалану арқылы балық аулауға
                  арналған өзге де жарақтар; балық
                  аулау торлары, көбелек аулайтын
                  торлар және соған ұқсас торлар;
                  құс муляждары түрiндегi
                  алдауыштар (9208 немесе 9705
                  тауар позициясында көрсетiлген.
                  дерден басқа) және аңшылыққа
                  немесе нысана атуға арналған
                  соған ұқсас керек-жарақтар

96                Әртүрлi дайын бұйымдар              5

97                Өнер туындылары, коллекциялау       0
                  мен антиквариат заттары
___________________________________________________________________

      *Тауарлардың килограмм массасына EBPO-мен немесе тауарлардың килограмм массасына ЕВРО-ны ерекшелiкпен құрайтын құрамдастырылған ставкалармен белгiленген ерекше ставкалармен алынатын кедендiк баждар сомаларын есептеу кезiнде eceптiк база ретiнде тауар пайдаланылғанға дейiн одан ажырамайтын және тауар көтерме сауда үшін ұсынылатын оның алғашқы орамасын ескере отырып, тауар массасы пайдаланылады. <*>
      **Tayap номенклатурасы тауарлардың кодымен де, атауларымен де айқындалады..
      1) Белгiленген температураларда және күкiрттi сутегi (Н 2 S) бар ортада жұмыс iстеу үшiн техникалық параметрлер мен белгiлеулер тиiстi жазумен: машиналар мен жабдықтар үшiн - паспортында, құбырлар үшiн - зауыттық сынақтардың сертификатында расталуға тиiс.
      2) Дайындалған сәтiнен бастап 10 жылдан асқан көлiк құралдарын әкелу кезiнде жүрiс шамасына қарамастан, көлiк құралының кеден құнының 15 пайызы мөлшерiнде кедендiк баж төленедi.
      3) Медициналық мақсаттарға арнайы арналған автомобиль ауруды тасымалдау үшiн зембiлдермен, медициналық аппаратурамен, оны бекiтуге арналған тетiктермен жабдықталуға, арнайы тану таңбалары мен тиiстi дыбыс және жарық дабыл бергiштерi болуға, сондай-ақ ауруды онда орнатылатын медициналық зембiлдермен тасымалдау мүмкiндiгi болуға тиiс.
      *** кеден бажының ставкалары 2005 жылғы 1 маусымға дейiн қолданылады.
      **** кеден баждарының ставкалары 2005 жылғы 1 қыркүйекке дейiн қолданыста болады.
      ***** кеден баждарының ставкалары 2006 жылғы 15 наурызға дейiн қолданылады.
      ****** кеден баждарының ставкалары 2006 жылғы 1 қыркүйекке дейiн қолданыста болады.
 
     (2, 3-қосымшалардың аудармасы жоқ, орысша мәтінді ұсынып отырмыз) 

Приложение 2             
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан         
от 14 ноября 1996 г. N 1389      

                                Перечень
              развивающихся стран - пользователей схемой
                   преференций Республики Казахстан

1. Албания                        37. Катар
2. Алжир                          38. Кения
3. Ангола                         39. Кипр
4. Антигуа и Барбуда              40. Китай
5. Ангилья                        41. КНДР
6. Аргентина                      42. Колумбия
7. Аруба                          43. Конго
8. Багамские острова              44. Корея
9. Барбадос                       45. Коста-Рика
10. Бахрейн                       46. Кот-д Ивуар
11. Белиз                         47. Куба
12. Бермудские острова            48. Кувейт
13. Боливия                       49. Кука острова
14. Бразилия                      50. Ливан
15. Британские Виргинские острова 51. Ливия
16. Бруней                        52. Маврикий
17. Венесуэла                     53. Македония
18. Вьетнам                       54. Мальта
19. Габон                         55. Малайзия
20. Гайана                        56. Марокко
21. Гана                          57. Маршалловы острова
22. Гватемала                     58. Мексика
23. Гондурас                      59. Микронезия
24. Гонконг                       60. Монголия
25. Гренада                       61. Монтсеррат
26. Доминика                      62. Намибия
27. Доминиканская Республика      63. Науру
28. Египет                        64. Нигерия
29. Зимбабве                      65. Нидерландские Антильские
30. Индия                         острова
31. Индонезия                     66. Никарагуа
32. Иордания                      67. Ниуэ
33. Ирак                          68. Объединенные Арабские
34. Иран                          Эмираты
35. Каймановы острова             69. Оман
36. Камерун                       70. Острова Св. Елены
71. Острова Теркс и Кайкос        88. Словения
72. Пакистан                      89. Суринам
73. Панама                        90. Таиланд
74. Папуа-Новая Гвинея            91. Токелау
75. Парагвай                      92. Тонга
76. Перу                          93. Тринидад и Тобаго
77. Румыния                       94. Тунис
78. Сальвадор                     95. Турция
79. Саудовская Аравия             96. Уругвай
80. Свазиленд                     97. Фиджи
81. Сейшельские острова           98. Филиппины
82. Сенегал                       99. Хорватия
83. Сент-Винсент и Гренадины      1ОО. Чили
84. Сент-Китс и Невис             101. Шри Ланка
85. Сент-Люсия                    102. Эквадор
86. Сингапур                      103. Югославия
87. Сирия                         104. Ямайка

      Сноска. Товары, происходящие из Тайваня, при их ввозе в Республику Казахстан облагаются таможенными пошлинами по ставкам, применяемым к товарам, происходящим из Китая.

Приложение 3                
к постановлению Правительства       
Республики Казахстан            
от 14 ноября 1996 г. N 1389        

                               Перечень 
            наименее развитых стран - пользователей схемой
                   преференций Республики Казахстан

1. Афганистан                       25. Мадагаскар
2. Бангладеш                        26. Малави
3. Бенин                            27. Мали
4. Буркина Фасо                     28. Мальдивы
5. Бурунди                          29. Мозамбик
6. Ботсвана                         30. Мьянма
7. Бутан                            31. Непал
8. Вануату                          32. Нигер
9. Гаити                            33. Руанда
10. Гамбия                          34. Западное Самоа
11. Гвинея                          35. Сан-Томе и Принсипи
12. Гвинея-Бисау                    36. Соломоновы острова
13. Джибути                         37. Сомали
14. Заир                            38. Судан
15. Замбия                          39. Сьерра-Леоне
16. Йемен                           40. Танзания
17. Кабо Верде                      41. Того
18. Камбоджа                        42. Тувалу
19. Кирибати                        43. Уганда
20. Коморские острова               44. Центрально-Африканская
21. Лаос                                Республика
22. Лесото                          45. Чад
23. Либерия                         46. Экваториальная Гвинея
24. Мавритания                      47. Эфиопия

Қазақстан Республикасы Үкіметінің        
1999 жылғы 14 қарашадағы            
N 1389 қаулысына               
4-қосымша                   

      Ескерту. 4-қосымша ҚР Үкіметінің 1997.06.12. N 960 қаулысымен бекiтiлген 2 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда  берiлдi - ҚР Үкіметінің 1997.06.12. N 960  қаулысымен ,   жаңа редакцияда - 1998.06.26. N 608  қаулысымен , 1999.08.26. N 1249  қаулысымен , 2004.03.12. N 310  қаулысымен .

       Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген кезде
    преференциалдық режим қолданылатын тауарлардың тізбесі

___________________________________________________________________
     CЭҚ TH коды     |            Тауардың қысқаша атауы
____________________________________________________________________
03 (0305-тен басқа)   Балық пен шаян тәрiздестер, моллюскалар және
                      басқа да судағы омыртқасыздар, бекiре және
                      албырт балықтардан басқа

05                    Басқа жерде аты аталмаған немесе енгiзiлмеген
                      жануарлардан алынған өнiмдер

06                    Өскiн ағаштар мен басқа да өсiмдiктер;
                      өсiмдiктердiң пиязшықтары, тамырлары және
                      өзге де соған ұқсас бөлшектерi: кесiлген
                      гүлдер мен әсемдiк жасыл желек

07 (0701,
0703-тен басқа)       Көкөнiстер мен кейбiр жеуге жарамды тамырлы
                      жемiстер және түйнектi жемiстер

08                    Жеуге жарамды жемiстер мен жаңғақтар;
                      цитрустардың немесе қауындардың қабығы мен
                      қабықшалары

09                    Кофе, шай, мате немесе парагвай шайы мен
                      татымдылықтар

12                    Майлы тұқымдар мен жемiстер; өзге де тұқымдар,
                      жемiстер мен астық; дәрiлiк өсiмдiктер мен
                      техникалық мақсаттарға арналған өсiмдiктер;
                      сабан мен жемшөп

13                    Тазартылмаған табиғи шеллак; камедьтер;
                      шайырлар мен өзге де өсiмдiк шырындары және
                      сығындылары

14                    Өрiлген бұйымдар жасауға арналған өсiмдiк
                      материалдары; басқа жерде аталмаған немесе
                      енгiзiлмеген өсiмдiктерден алынған өзге де
                      өнiмдер

15                    Жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған тоң
(1509, 1517-1522      майлар мен майлар және олардан ажыратып
00-ден басқа)         алынған өнiмдер; дайын тағамдық тоң майлар;
                      жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған
                      балауыздар

16 (1601 00, 1602,    Еттен, балықтан немесе шаян тәрiздестерден,
1604 30-дан басқа)    моллюскалардан немесе өзге де судағы
                      омыртқасыздардан жасалатын дайын өнiмдер
                      (бекiре және албырт балықтардың уылдырығынан,
                      бекiре және албырт балықтардан дайындалған
                      жеңсiк тағамдардан басқа)

1801 00 000 0         какао-бұршақтары, тұтас немесе уатылған, шикi
                      немесе қуырылған

1802 00 000 0         какаоның қауызы, қабығы немесе қабықшасы және
                      өзге де қалдықтары

2103                  тұздықтар жасауға арналған өнiмдер және дайын
                      тұздықтар; дәмдiк қосымшалар мен аралас
                      асқатықтар; қыша ұнтағы мен дайын қыша

2104                  дайын көжелер мен сорпалар және оларды
                      әзiрлеуге арналған дайындамалар;
                      гомогендендiрiлген құрамдас дайын тағамдық
                      өнiмдер

2401                  темекi шикiзаты; темекi қалдықтары

25 (2501 00,          Тұз; күкiрт; топырақ пен тас; сылақ
2503 00, 2523,        материалдары; әк пен цемент
2529 21 000 0,
2529 22 000 0-нан
басқа)

26                    Кен, қож және күл

3003                  екi немесе одан көп қоспаның құрамдас
                      бөлiктерiнен тұратын, емдеу немесе алдын алу
                      мақсаттарында пайдалануға арналған, бiрақ
                      бөлшек сауда үшiн мөлшерленген дәрiлiк
                      нысандар түрiнде немесе орамдарға бөлшектеп
                      оралмаған дәрiлiк заттар (3002, 3005 немесе
                      3006 тауар позициясының тауарларынан бacқa)

32                    Илеу немесе бояу экстракттары; танниндер мен
                      олардың туындылары; бояғыштар; пигменттер және
                      өзге де бояғыш заттар; бояулар мен лактар;
                      тығыздағыштар мен өзге де мастикалар;
                      типографиялық бояу, сия, тушь

3301, 3302            эфир майлары мен резиноидтар, парфюмерлiк,
                      косметикалық немесе жуыну заттары

3402                  үстiңгi қабаты активтi органикалық заттар
                      (сабыннан басқа); үстiңгi қабаты белсендi
                      заттар, жуғыш заттар (қосалқы жуғыш заттарды
                      қоса алғанда) және құрамында сабын бар немесе
                      жоқ тазалау заттары (3401 тауар позициясының
                      заттарынан басқа)

35                    Белокты заттар; түрлендiрiлген крахмалдар;
                      желiмдер; ферменттер

3923                  пластмассадан жасалған тауарларды тасымалдауға
                      немесе орауға арналған бұйымдар, пластмассадан
                      жасалған тығындар, қақпақтар, қалпақтар және
                      тығындауға арналған басқа да бұйымдар

4001                  табиғи каучук, балата, гуттаперча, гваюла,
                      чикл және тiлiмдер, табақтар немесе жолақтар
                      немесе ленталар түрiндегi бастапқы
                      нысандардағы соған ұқсас табиғи шайырлар

4403 41 000 0,        тропикалық тұқымдас ағаштардан жасалған өзге
4403 49               де өңделмеген ағаш материалдары

4407 24 - 4407 29     ағаш материалдары, тропикалық тұқымдас ағаштан
                      жасалған ұзыннан арамен кесiлген немесе
                      сынған, сүргiленген немесе аршылған, жонылған
                      немесе жонылмаған, жылтыратылған немесе
                      жылтыратылмаған

4420                  ағаштан жасалған мозайкалық және бедерленген
                      бұйымдар; зергерлiк немесе өткiр және соған
                      ұқсас бұйымдарға арналған ағаштан жасалған
                      қобдишалар мен қораптар, ағаштан жасалған
                      мүсiншелер мен өзге де сәндiк бұйымдар;
                      94-топта көрсетiлмеген жиһаздың ағаш бұйымдары

4421                  өзге де ағаш бұйымдары*

45                    Тығын және одан жасалған бұйымдар

46                    Сабаннан, альфадан және өзге де өруге арналған
                      материалдардан жасалған бұйымдар; себеттiк
                      бұйымдар және өрiлген бұйымдар

50                    Жiбек

53                    Өзге де өсiмдiктен жасалған тоқыма талшығы;
                      қағаздан жасалған иiрiмжiп және қағаздан
                      жасалған иiрiмжiптен тоқылған маталар

56                    Мақта, киiз немесе фетр және маталық емес
                      материалдар; арнайы иiрiмжiп; жiңiшке
                      арқандар, қысқа жiптер, арқандар мен жуан
                      арқандар және олардан жасалған бұйымдар

5808                  тоқылған қиық бау; машинамен немесе қолмен
                      тоқылған трикотаждан басқа, кестесiз қиық
                      өңдеу материалдары; шашақтар, бумашашақтар
                      мен соған ұқсас бұйымдар

6702 90 000 0         жасанды гүлдер, жапырақтар, жемiстер,
                      көкөнiстерi мен олардың бөлшектерi; жасанды
                      гүлдерден, жапырақтардан немесе жемiстерден,
                      өзге де материалдан жасалған бұйымдар

6913                  қыштан жасалған мүсiншелер мен өзге де сәндiк
                      бұйымдар

6914                  өзге де қыш бұйымдар

7018 10               шыны моншақтар, маржан тәрiздi бұйымдар,
                      қымбат бағалы немесе жартылай қымбат бағалы
                      тастар және соған ұқсас шыныдан жасалған
                      кiшкене пiшiндер

7117                  бижутерия

9401 50 000 0         қамыстан, шыбықтан, бамбуктен немесе соған
                      ұқсас материалдардан отыруға арналған жиһаз

9403 80 000 0         қамысты, шыбықты, бамбуктi немесе соған ұқсас
                      материалдарды қоса алғанда, өзге де
                      материалдардан жасалған жиһаз

9403 90 900 0         өзге де материалдардан (ағаштан және металдан
                      басқа) жасалған жиһаздың бөлшектерi

9601                  ою үшiн өңделген және жарамды пiл сүйегi,
                      сүйек, тасбақаның тас қабығы, мүйiз, бұғының
                      мүйiзi, iнжулер, перламутр, жануарлардан
                      алынатын өзге де материалдар және осы
                      материалдардан жасалған бұйымдар (қалыпқа
                      салу жолымен алынған бұйымдарды қоса алғанда)

9602 00 000 0         өсiмдiктен немесе минералдан алынған, ою үшiн
                      жарамды өңделген материалдар және олардан
                      жасалған бұйымдар; балауыздан, стеариннен,
                      табиғи шайырлардан немесе табиғи каучуктен
                      немесе модельдi пасталардан қалыпқа салынған
                      немесе ойып жасалған бұйымдар және басқа
                      жерде аталмаған немесе енгiзiлмеген өзге де
                      қалыпқа салынған немесе ойын жасалған
                      бұйымдар; өңделген, қатпаған желатин (3503
                      тауар позициясының желатинiнен басқа) және
                      қатпаған желатиннен жасалған бұйымдар

9603                  сыпырғыштар, шөткелер (тетiктердiң,
                      құралдардың немесе көлiк құралдарының
                      бөлшектерi болып табылатын шөткелердi қоса
                      алғанда), едендердi тазартуға арналған
                      двигательсiз механикалық қол шөткелерi, шаңды
                      қағуға арналып қауырсыннан жасалған еден
                      жуатын таяқтар мен сыпырғылар; сыпырғыштар
                      мен шөтке бұйымдарын жасауға дайындалған
                      будалар мен байламдар; бояуға арналған
                      сылақ көпшiктер мен бiлiктер; резеңке еден
                      жуатын таяқтар (ылғалды сүртуге арналған
                      резеңке басқа) бiлiктерден

9604 00 000 0         қол електер және елеуiштер

9606                  түймелер, батырмалар, iлгек түймелер,
                      түймелерге арналған қалыптар және осы
                      бұйымдардың өзге де бөлшектерi; түймелерге
                      арналған дайындамалар

9609                  жай қарындаштар (9608 тауар позициясында
                      көрсетiлгендерден басқа), түрлi-түстi
                      қарындаштар, қарындаштардың грифельдерi,
                      пастельдер, көмiр қарындаштар, жазуға немесе
                      сурет салуға арналған борлар және
                      тiгiншiлерге арналған борлар

9614                  темекi трубкалары (табақша тәрiздi
                      бөлшектердi қоса алғанда), сигарларға немесе
                      сигареттерге арналған мундштуктер мен олардың
                      бөлшектерi

9615 11 000 0         эбониттен немесе пластмассадан жасалған шашқа
                      арналған тарақтар, тарақшалар және соған
                      ұқсас заттар

9617 00               термостар мен өзге де жиналған күйiндегi
                      вакуумды ыдыстар; шыны колбалардан басқа,
                      олардың бөлшектерi

97                    Өнер туындылары, коллекциялау мен антиквариат
                      заттары
____________________________________________________________________

     Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң             
1996 жылғы 14 қарашадағы       
N 1389 қаулысына          
5-қосымша               

      Ескерту. N 5-қосымша өзгердi - ҚРҮ-нiң 1999.02.25. N  177 , 2000.06.30. N  994 , 2001.06.29. N  891 , N 5-қосымша жаңа редакцияда 2002.09.23. N   1045   қаулыларымен. 

                                                             Нысан

               Импорттық кеден баждарының ставкаларын қайта
                       қарауға арналған өтiнiм

Өтiнiм берушi _________________________________________________________

Мекен-жайы ____________________________________________________________

Телефон, факс, E-mail _________________________________________________

Директор (басшы) ______________________________________________________

Заңды тұлғаның 

тiркелген күнi ________________________________________________________

Тiркелген орны ________________________________________________________

     Осы ақпарат мейлiнше толық болып табылады және қазiргi уақытта қол 
жетерлiк барлық деректер пайдаланыла отырып дайындалған. Ол кез келген қол 
жетерлiк тәсiлдермен тексерiлуi мүмкін.
     Ұсынылған деректердiң дұрыстығын куәландырамын (мыз)
     Кәсiпорын басшысы __________________       __________________
     (ведомство)            қолы                       күні
                                                                 мөрi
     Бас бухгалтер _______________       __________________
                       қолы                     күні
     Өтiнiмге мына ақпарат қоса берiлсiн:
     Тауардың атауы: ________________________________________________
     ТМД СЭҚ ТН коды: _______________________________________________
     Кеден бажының қолданыстағы ставкасы ____________________________
     Кеден бажының ұсынылған ставкасы _______________________________
     1. Жалпы сипаттағы мына деректердi көрсетiңiз:
     а) дайын өнiмнiң (дайын бұйымның) өзiндiк құнының орташа құрылымы.
     б) осы шикiзаттың ТМД СЭҚ TH кодтарын көрсете отырып, түпкi өнiмнiң (дайын бұйымның) импортталған шикiзат құнының үлесi. 
     в) импорт кезiндегi шығындар: кедендiк құны, кеден бажы, кеден алымы, акциздер, дайын өнiмге және импортталған шикiзатқа ҚҚС. 
     г) орташа көлiктiк шығыстар (импорт пунктiнен тұтынушыға дейiн, ел iшiндегi өндiрiс пунктiнен тұтынушыға дейiн). 
     2. Отандық өнеркәсiп саласының өндiрiстiк қуаттарының мөлшерiн және өндiрiстiң соңғы үш жылдағы нақты көлемiн көрсетiңiз. 
     3. Баға 5%, 10%, 15%, 20% және 30% артқан (төмендеген) жағдайда елдегi тауар өндiрiсiнiң өсу (төмендеу) мүмкiндiгiне Сiздiң бағалауыңызды келтiрiңiз. 
     4. Салада жұмыс істейтiндердiң саны. 
     5. Салада заттай алғандағы өндiрiс көлемдерiнiң 5%, 10%, 15%, 20% және 30% өзгеруi (төмендеуi/артуы) кезiнде салада жұмыс iстейтiндер санының өзгеруiне (төмендеуiне/өсуiне) Сiздiң бағалауыңызды берiңiз. 
     6. Көлiк және үстеме шығыстарды ескере отырып, СИФ (теңге) және iшкi көтерме бағалар (отандық өндiрiс) негiзiнде есептелген, осы тауарға импорттық бағалардың соңғы үш жылдағы ара қатынасын келтiрiңiз. 
     7. Осы өнiмдi республикаға негiзгi экспорттаушыларды, олардың осы өнiмдi берудiң жалпы көлемiндегi үлесiн көрсетiңiз (болмаған кезде - жекелей әрбiр экспорттаушының беру көлемдерi көрсетiлсiн). 
     8. Баға 5%, 10%, 15%, 20% және 30% артқан (төмендеген) жағдайда тауарға (импорттық және отандық) жалпы сұраныстың төмендеу (өсу) мүмкiндiгiне Сiздiң бағалауыңызды келтiрiңiз. 
     9. Iшкi рынокта импорттық тауарға баға 5%, 10%, 15%, 20% және 30% өзгерген (төмендеген/артқан) кезде импорттың заттай көлемiнiң өзгеру (төмендеу/арту) мүмкiндiгiне Сiздiң бағалауыңызды келтiрiңiз. 
     10. Iшкi рынокта отандық және импорттық тауарға бағалардың ара қатынасы 5%, 10%, 15%, 20% және 30% өзгерген жағдайда iшкi рынокта отандық және импорттық тауар сату ара қатынасының өзгеру (төмендеу/арту) мүмкiндiгiне Сiздiң бағалауыңызды берiңiз. 
     11. Оның бәсекеге қабiлеттiлiгiн қолдау мақсатында осындай тауар өндiрушi отандық өнеркәсiп саласы қабылдаған шаралар туралы мәлiметтер. 
     12. Қайта қараудың орындылығын негiздейтiн, қаралатын проблемаға қатысы бар қосымша мәлiметтер.

Қазақстан Республикасы        
Үкiметiнiң             
1996 жылғы 14 қарашадағы       
N 1389 қаулысына          
6-қосымша              

               Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi 
                  жойылған кейбiр шешiмдерiнiң 
                           ТIЗБЕСI

        "Қазақстан Республикасы беретiн жеңiлдiктер кестесiн пайдаланатын елдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 20 шiлдедегi N 1009  қаулысы (Қазақстан Респубилкасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 25, 292-құжат).
      "Әкелiнетiн тауарларға арналған кеден бажының ставкалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 15 тамыздағы N 1125 қаулысы.
      "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 15 тамыздағы N 1125 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 20 қазандағы N 1361  қаулысы .
      "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 15 тамыздағы N 1125 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 12 наурыздағы N 300 қаулысы.
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 13 наурыздағы N 305  қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 12, 91-құжат). 
      "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 15 тамыздағы N 1125 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 8 шiлдедегi N 849  қаулысы .
      "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 15 тамыздағы N 1125 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 10 шiлдедегi N 865  қаулысы .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады