Қазақстан Республикасының айналыс мерзiмi екi жыл және одан да көп мемлекеттiк орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелерiн шығарудың, айналысқа қосудың және өтеудiң ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 10 маусымдағы N 945. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.09.08. N 941 қаулысымен.

      Мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногын диверсификациялау мақсатында және республикалық бюджеттiң тапшылығын инфляциялық емес жабу көздерiнiң үлесiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      1. Қазақстан Республикасының айналыс мерзiмi екi жыл және одан да көп мемлекеттiк орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелерiн (бұдан әрi қазынашылық мiндеттемелер) шығару, айналысқа қосу және өтеу ережесі бекiтiлсiн.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .
        2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Ұлттық Банкiмен бiрлесiп (келiсiм бойынша), қаржы агентi ретiнде республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген үкіметтік борыш лимитінің шегінде қазынашылық міндеттемелерді пайдалана отырып қарыз алуды жүзеге асыруды ұйымдастырсын.<*>
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437   қаулысымен .  
     3. Қазынашылық мiндеттемелердi бастапқы орналастырудан алынған қаражат республикалық бюджетке түседi деп белгiленсiн.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы        
Үкiметiнiң               
1997 жылғы 10 маусымдағы        
N 945 қаулысымен            
бекiтiлген                

       Қазақстан Республикасының айналыс мерзiмi екi жыл және 
        одан да көп мемлекеттiк орта мерзiмдi қазынашылық
        мiндеттемелерiн шығарудың, айналысқа қосудың және
                      өтеудiң ережесі<*>

      ЕСКЕРТУ. Тақырыбы өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .

                         I. Жалпы ережелер 

       1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының аумағында айналыс мерзiмi екi жыл және одан да көп мемлекеттiк орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелерiн (бұдан әрi - қазынашылық мiндеттемелер) шығарудың, айналысқа қосудың және өтеудiң тәртiбiн айқындайды. Айналыс мерзімі алты айға еселенген болуы тиіс.<*> 
      "Мемлекеттiк орта мерзiмдi қазынашылық мiндеттеме" деген атау орыс тiлiнде "государственное среднесрочное казначейское обязательство" (ГСКО) деп аталады. 
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .
        2. Қазынашылық мiндеттемелер мемлекеттiк бағалы қағаздар болып табылады, оларды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi шығарады және олар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес Қазақстанның бағалы қағаздар рыногында еркiн айналыста болады. 
      3. Қазынашылық мiндеттемелерi бейқұжат (материалдық емес) нысанда шығарылады, қаржы агентiнiң депозитариiнде және бастапқы дилердiң қайталама депозитарилерiнде оларды ұстаушылардың депошоттары бойынша тиiстi жазбалар жүргiзу жолымен орналастырылады және айналыста болады. 

       II. Қазынашылық мiндеттемелердi шығару 

       4. Әрбiр шығарылымның Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заң актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі беретiн ұлттық бiрегейлендiру нөмiрi болады. <*> 
       ЕСКЕРТУ. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369 
қаулысымен .
         5. Мемлекеттiк қазынашылық мiндеттемелердi орналастыруды, айналысқа қосу мен өтеудi жүзеге асыратын қаржы агентi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi болады, эмитент Қаржы министрлiгi болады, Эмитент пен қаржы агентiнiң арасындағы өзара қарым-қатынастар осы Ережемен, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiмен, қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру мен айналысқа шығаруға қызмет көрсету туралы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен Ұлттық Банкiнiң арасында жасалатын келiсiммен және Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарымен реттеледi. 
      6. Қазынашылық мiндеттеменiң нақты құны - 1000 теңге. 
      7. Қазынашылық мiндеттемелер ең аз ставкадан бастап эмиссияның белгiлеген көлемiне жеткенге дейiн қатысушылардың өтiнiмiн қанағаттандыру жолымен аукциондық негiзде сатып алушылардың ұсыныстары бойынша айқындалатын сыйақының жылдық ставкасымен бiрге нақты бағасы бойынша ұстаушыларының арасында орналастырылады. Берiлген өтiнiмдердi қанағаттандыру осы Ереженiң 9-тармағына сәйкес белгiленген сыйақының бірыңғай ставкасы бойынша жүзеге асырылады.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 7-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .  
      8. Қазақстан Республикасының резидентi және резидентi емес заңды және жеке тұлғалар қазынашылық мiндеттемелердiң ұстаушылары бола алады. Бұл ретте қазынашылық мiндеттемелердiң аукциондарына Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Қаржы министрлiгiмен бiрлесiп белгiлейтiн бастапқы дилерлер ғана тiкелей қатысады. Мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногының басқа қатысушылары (инвесторлар) аукциондарға бастапқы дилерлер арқылы ғана қатысады. 
      9. Қазынашылық міндеттемелер бойынша сыйақының ставкасы қазынашылық мiндеттемелердi алғашқы орналастыру жөнiндегi аукциондi өткiзу барысында белгiленедi. Сыйақының ставкасы аукционға қатысқан қатысушылардың қанағаттандырылған өтiнiмiнiң ең жоғары ставкасына тең белгiленедi.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .
      10. Сыйақыны есептеу қазынашылық мiндеттемелердi айналдыру мерзiмi шектерiнде айналысқа қосылған күннен бастап, осы Ереженiң 9-тармағына сәйкес белгiленген тiркелген ставка бойынша жүргiзiледi, бұл ретте тиісті кезеңге арналған сыйақы сомасын есептеу үшін қазынашылық міндеттемелер айналысының есептік кезеңіндегі күнтізбелік күндердің саны және жылдағы 365 күн қолданылады.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 10-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .
      11. Қазынашылық мiндеттемелер бойынша сыйақы төлеу тиiстi күнге қазынашылық мiндеттемелер эмиссиясынан кейінгi әрбiр алты ай сайын аталған эмиссияның қазынашылық мiндеттемелерiнiң айналыс мерзiмiнiң шегiнде жүргiзiледi.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 11-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен
      12. Қазынашылық мiндеттемелердiң әрбiр эмиссиясының көлемi мен шарттарын тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген үкіметтік борыш лимитінің және оған қызмет көрсетуге арналған шығыстардың лимитiнiң шегiнде Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бекiтедi. Қазынашылық мiндеттемелердi бiр аукционда жеке бастапқы дилердiң немесе инвестордың сатып алуының ең үлкен көлемiн мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногындағы ахуалға қарай әрбiр аукцион үшiн жеке-жеке Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi белгiлейдi. Резидент еместердiң аукциондарға қатысу үлесiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi айқындайды.<*> 
      Өткiзiлген аукционның баға шарттары мен оның қатысушыларының өтiнiмiн қанағаттандыру көлемi бойынша шешiмдi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi жоғарыда аталған шарттарға сәйкес қабылдайды. 
       ЕСКЕРТУ. 12-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .
      13. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi кезектi аукцион өткiзiлетiн күнге дейiн он күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне қазынашылық мiндеттемелер аукционының өткiзiлетiн мерзiмi мен шарттарын хабарлайды, ол өз кезегiнде жетi күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей қазынашылық мiндеттемелер аукционының өткiзiлетiн уақыты мен шарттары туралы бастапқы дилерге хабарлап, онымен бiр мезгiлде бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялайды. Аукциондарды өткiзудiң тәртiбi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерімен реттеледi. 
      14. Қазынашылық мiндеттемелердi орналастыру жөнiнде аукциондарды осы Ереженiң 12-тармағына сәйкес, сондай-ақ мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногындағы ахуалға қарай айқындалатын көлемдерге сүйене отырып Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi белгiлейтiн кезеңдiлiкпен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi өткiзедi. 

       III. Қазынашылық мiндеттемелердiң айналысы және өтелуi 

       15. Қазынашылық мiндеттемелердiң айналысы республикалық бюджетке ақша түскеннен соң депо-шоты бойынша жазбалар жасалған сәттен басталады. 
      16. Қазынашылық мiндеттемелердiң ұстаушылары оларды аманатқа беруге, РЕПО операцияларын жүргiзуге, қайталама рынокта сатуға және сатып алуға құқылы. Бұл ретте инвестор сатып алу-сату, аманатқа беру және РЕПО операциялары жөнiндегi барлық операцияларды бастапқы дилер арқылы жүргiзедi. 
      17. Қазынашылық мiндеттемелердi есепке алу және оның қозғалысы мемлекеттiк қысқа мерзiмдi қазынашылық мiндеттемелердi есепке алу құрылымына - МЕККАМ-ға сәйкес мемлекеттiк бағалы қағаздар рыногының әрбiр қатысушысы бойынша тiкелей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Депозитарийiндегi және бастапқы дилерлердiң субдепозитарилерiндегi депо-шоттар бойынша жүзеге асырылады. 
      18. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi қазынашылық мiндеттемелердiң тиiстi шығарылымының айналыс мерзiмi бiткеннен кейiн сыйақыны түпкiлiктi төлеудiң нақты құны бойынша қазынашылық мiндеттемелерiн өтеудi жүргiзедi.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .
      19. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мемлекеттік орта мерзімді қазынашылық міндеттемелерді сыйақы есептеудің кезекті кезеңінде олардың іс жүзінде айналысты болған уақыты үшін сыйақы (мүдде) төлей отырып, мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асыруға құқылы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мерзімінен бұрын өтеу туралы шешімі мұндай өтеу күніне дейін 10 күнтізбелік күнде, өз кезегінде 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей ол туралы бастапқы дилерлерге хабарлайтын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жеткізіледі. Егер қазынашылық міндеттемелердің атаулы құнын мерзімінен бұрын өтеу күні немесе өтеу күні жұмыс істемейтін күнге келсе, онда, егер Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі өзгеше көздемесе, өтеу жұмыс істемейтін күннен кейінгі бірінші жұмыс күні жүргізіледі.<*> 
       ЕСКЕРТУ. Ереже жаңа 19-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің
1999.05.06. N 538  қаулысымен .  
      ЕСКЕРТУ. 19-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен
      20. Қазынашылық міндеттемелермен жасалатын операциялар бойынша салық салудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 20-тармақпен толықтырылды - ҚРҮ-нiң 2001.04.02. N 437  қаулысымен .  

Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан со сроком обращения два года и более

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 1997 г. N 945. Утратило силу с момента последнего погашения государственных ценных бумаг, выпущенных до даты принятия настоящего постановления, - постановлением Правительства РК от 8 сентября 2004 г. N 941 (P040941)

      Сноска. В заголовок постановления и Положения внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .

      В целях диверсификации рынка государственных ценных бумаг и увеличения доли источников неинфляционного покрытия дефицита республиканского бюджета Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила выпуска, обращения и погашения государственных среднесрочных казначейских обязательств Республики Казахстан со сроком обращения два года и более (далее казначейские обязательства). <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      2. Министерству финансов совместно с Национальным Банком Республики Казахстан (по согласованию) как финансовому агенту организовать осуществление заимствования с использованием казначейских обязательств в пределах лимита правительственного долга, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год. <*>
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437   P010437_ .
      3. Установить, что средства от первичного размещения казначейских обязательств поступают в республиканский бюджет.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                   Утверждено
                           постановлением Правительства
                               Республики Казахстан
                             от 10 июня 1997 г. N 945

                            Правила
                 выпуска, обращения и погашения
      государственных среднесрочных казначейских обязательств
              Республики Казахстан со сроком обращения
                         два года и более

                         I. Общие положения
 

      1. Настоящие Правила определяют порядок выпуска, обращения и погашения государственных среднесрочных казначейских обязательств со сроком обращения два года и более на территории Республики Казахстан (далее - казначейские обязательства). Срок обращения должен иметь шестимесячную кратность.
      Название "государственное среднесрочное казначейское обязательство" (ГСКО) на казахском языке именуется - "Мемлекеттiк ортамерзiмдi казынашылык мiндеттеме" (МЕОКАМ). <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      2. Казначейские обязательства являются государственными ценными бумагами, выпускаются Министерством финансов Республики Казахстан от законодательством Республики Казахстан.
      3. Казначейские обязательства выпускаются в бездокументарной (дематериализованной) форме, размещаются и обращаются путем ведения соответствующих записей по счетам-депо их держателей в депозитарии финансового агента и субдепозитариях первичных дилеров.

                 II. Выпуск казначейских обязательств

      4. Каждый выпуск имеет национальный идентификационный номер, присваиваемый Национальным Банком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .
      5. Финансовым агентом, осуществляющим размещение, депозитарное обслуживание обращения и погашения казначейских обязательств, выступает Национальный Банк, эмитентом выступает Министерство финансов Республики Казахстан. Взаимоотношения между эмитентом и финансовым агентом регулируются настоящими Правилами, нормативными правовыми актами Министерства финансов и Национального Банка Республики Казахстан, соглашением о размещении и обслуживании выпусков в обращение казначейских обязательств, заключаемым между Министерством финансов и Национальным Банком Республики Казахстан, и действующим законодательством Республики Казахстан.
      6. Номинальная стоимость казначейского обязательства - 1000 тенге.
      7. Казначейские обязательства размещаются среди их держателей по номинальной цене с годовой ставкой вознаграждения, определяемой по предложениям покупателей на аукционной основе путем удовлетворения их заявок начиная с наименьшей ставки до достижения установленного объема эмиссии. Удовлетворение поданных заявок осуществляется по единой ставке вознаграждения, определенной в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      8. Держателями казначейских обязательств могут быть юридические и физические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан. При этом на аукционах казначейских обязательств непосредственно участвуют только первичные дилеры, которые определяются Национальным Банком совместно с участием Министерства финансов Республики Казахстан. Остальные участники рынка государственных ценных бумаг (инвесторы) участвуют в аукционах только через первичных дилеров.
      9. Ставка вознаграждения по казначейским обязательствам определяется в ходе проведения аукциона по первичному размещению казначейских обязательств. Ставка вознаграждения устанавливается равной максимальной ставке удовлетворенной заявки участников, участвовавших на аукционе. <*>
      Сноска. В пункт 9 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      10. Начисление вознаграждения производится с даты начала обращения казначейских обязательств по фиксированной ставке, определенной в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, при этом для исчисления суммы вознаграждения за соответствующий период используется количество календарных дней в расчетном периоде обращения казначейских обязательств и 365 дней в году. <*>
      Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      11. Выплата вознаграждения по казначейским обязательствам производится на соответствующую дату через каждые шесть месяцев после эмиссии казначейских обязательств в пределах срока обращения казначейских обязательств данной эмиссии. <*>
      Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      12. Объемы и условия каждой эмиссии казначейских обязательств устанавливаются Министерством финансов Республики Казахстан в пределах лимита правительственного долга и расходов на его обслуживание, установленных Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год. Максимальный объем приобретения казначейских обязательств на одном аукционе отдельным первичным дилером или инвестором определяется Министерством финансов Республики Казахстан для каждого аукциона отдельно, исходя из ситуации на рынке государственных ценных бумаг. Доля участия нерезидентов на аукционах определяется Национальным Банком Республики Казахстан.
      Решение по ценовым условиям проводимого аукциона и объему удовлетворения заявок его участников принимается Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с вышеназванными условиями. <*>
      Сноска. В пункт 12 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      13. Министерство финансов Республики Казахстан не позднее чем за десять календарных дней до даты проведения очередного аукциона сообщает Национальному Банку Республики Казахстан дату и условия проведения аукциона казначейских обязательств, который, в свою очередь, не позднее чем за семь календарных дней оповещает первичных дилеров о дате и условиях проведения аукциона казначейских обязательств, с одновременной публикацией информации в средствах массовой информации. Порядок проведения аукционов регулируется нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.
      14. Аукционы по размещению казначейских обязательств проводятся Национальным Банком Республики Казахстан с периодичностью, устанавливаемой Министерством финансов Республики Казахстан, исходя из объемов, определяемых в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, а также из ситуации на рынке государственных ценных бумаг.

         III. Обращение и погашение казначейских обязательств

      15. Обращение казначейских обязательств начинается с момента совершения записи по счету-депо после поступления денег в республиканский бюджет.
      16. Владельцы казначейских обязательств вправе передавать их в залог, проводить операции РЕПО, покупать и продавать на вторичном рынке. При этом инвестор все операции по купле-продаже, залогу и операциям РЕПО оформляет через первичного дилера. Договор о залоге регистрируется в депозитарии Национального Банка Республики Казахстан.
      17. Учет и движение казначейских обязательств осуществляется по счетам-депо в Депозитарии Национального Банка Республики Казахстан и субдепозитариях первичных дилеров непосредственно по каждому участнику рынка государственных ценных бумаг аналогично со структурой учета государственных краткосрочных казначейских обязательств - МЕККАМ.
      18. Министерство финансов Республики Казахстан по окончании срока обращения соответствующего выпуска казначейских обязательств производит погашение казначейских обязательств по номинальной стоимости с окончательной выплатой вознаграждения. <*>
      Сноска. В пункт 18 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      19. Министерство финансов Республики Казахстан вправе осуществлять досрочное погашение государственных среднесрочных казначейских обязательств с выплатой вознаграждения (интереса) за время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления вознаграждения. Решение Министерства финансов Республики Казахстан о досрочном погашении доводится до Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию) за 10 календарных дней до даты такого погашения, который, в свою очередь, не позднее 5 календарных дней сообщает об этом первичным дилерам. В случае если дата досрочного погашения или дата погашения номинальной стоимости казначейских обязательств приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующим за нерабочим, если иное не предусмотрено Министерством финансов Республики Казахстан. <*>
      Сноска. Дополнено пунктом 19 - постановлением Правительства РК от 6 мая 1999 г. N 538 P990538_ . Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .
      20. Порядок налогообложения по операциям с казначейскими обязательствами определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <*>
      Сноска. Дополнено пунктом 20 - постановлением Правительства РК от 2 апреля 2001 г. N 437 P010437_ .