Қазақстан Республикасында этил спиртi мен алкогольді өнімдер импортын лицензиялау туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 27 маусымдағы N 1031. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы N 578 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы  N 578 (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

       ЕСКЕРТУ. Мәтіні мен тақырыбындағы сөздер ауыстырылды - ҚРҮ-нің 1998.12.29. N 1351   қаулысымен.
        ЕСКЕРТУ. Тақырыбы мен кіріспеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен

      Этил спиртi мен алкогольді өнімдер өндiрiсi және импорты саласында мемлекеттiк бақылауды күшейту, бюджетке салықтың толық түсуiн қамтамасыз ету, сондай-ақ отандық тауар өндiрушiлердiң мүдделерi мен тұтынушылар құқығын қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында этил спиртi мен алкогольді өнімдер импортын лицензиялаудың тәртібі бекiтiлсiн.<*> 
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.27. N 1151  қаулысымен.
         ЕСКЕРТУ. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен .

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң Салық комитетi осы тауарларды импорттауға лицензиясы болған жағдайда, оның iшiнде этил спиртiн және арақты Кеден одағына кiретiн мемлекеттердiң аумағынан әкелетiн жағдайларда да, әкелiнетiн этил спиртi мен алкогольді өнімдерге акциз маркiлерiне өтiнiмдердi қабылдауды және берудi жүзеге асырсын. <*>
       ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.27. N 1151 
қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен .

      3. <*>
       ЕСКЕРТУ. 3-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен

      4. <*>
       ЕСКЕРТУ. 4-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен

     5. Осы қаулы жарияланған күнiнен бастап бiр айдан кейiн күшiне енедi. 

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы         
Үкiметiнiң                
1997 жылғы 27 маусымдағы        
N 1031 қаулысымен            
бекiтiлген                

             Қазақстан Республикасында этил спиртi
     мен алкогольді өнімдер импортын лицензиялаудың тәртiбi

      ЕСКЕРТУ. Мәтіні мен тақырыбындағы сөздер ауыстырылды - ҚРҮ-нің   1998.12.29. N 1351   қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. Ереже өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.27. N 1151 
қаулысымен.
        ЕСКЕРТУ. Тақырыбы мен мәтініне өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен

      1. Осы Тәртіп Қазақстан Республикасында этил спиртi мен алкогольді өнімнің импортын лицензиялаудың тәртiбiн айқындайды. 

      2. Осы Тәртіптiң күшi ұйымдық-құқықтық нысаны мен тiркелген орнына қарамастан, шетелдiк тұлғаларды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының барлық заңды және жеке тұлғаларына (бұдан әрi - өтiнiм берушi) қолданылады. 

      3. Лицензиялар белгiленген нысандағы бланкiлерде ресiмделедi (1-қосымша). 
      Лицензия бланкiлерi ұсынушы үшiн бағалы қағаз деңгейiнде қорғалу дәрежесi, сондай-ақ есептiк сериясы мен нөмiрi бар, қатаң есептемелiк құжат болып табылады. Лицензия бланкiлерiн сатып алуды, есебiн жүргiзудi және сақтауды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi (бұдан әрi - Лицензиар) жүзеге асырады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1998.12.29. N 1351   қаулысымен.
         ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2000.11.28. N 1773 
қаулысымен.
         ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2003.01.22. N 72 
қаулысымен.
         ЕСКЕРТУ. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен .

     4. Этил спиртi мен алкогольді өнімді импорттауға лицензияны ресiмдеу үшiн өтiнiм берушi Лицензиарға мыналарды тапсырады: 
      а) лицензия алуға белгiленген үлгiдегi өтiнiш (2-қосымша); 
      б) сыртқы сауда мәмiлесiне қатысушылар арасындағы сатып алу-сату келiсiм-шартының (шарттың) көшiрмесi және салыстыру үшiн түпнұсқасы; 
      в) мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк: 
      заңды тұлғалар үшiн - мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк; 
      жеке тұлғалар үшiн - жеке кәсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк; 
      г) лицензиялық алым төленгенiн растайтын құжат; 
      д) этил спиртiн импорттау кезiнде алкогольдi өнiм өндiрiсiне берiлген лицензиясы; 
      е) <*>
      ж) алкоголді өнімнің импорты кезінде алкогольді өнімді  сақтауға және көтерме сатуға арналған лицензиясы. 
      "в", "д", "ж"-тармақшаларында аталған құжаттардың бiрiншi басшының қолымен, өтiнiм иесiнiң мөрiмен куәландырылған көшiрмесi;
      ж) тармақшасында көрсетiлген құжаттарды сыра импорттаушылар ұсынбайды. <*> 
      Өтiнiм берушiге тапсырылған мәлiметтердiң дұрыстығы үшiн жауапкершiлiк жүктеледi.
       ЕСКЕРТУ. 4-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1998.12.29. N 1351   қаулысымен.
         ЕСКЕРТУ. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен .
       ЕСКЕРТУ. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.13. N 860  қаулысымен .

      5. Өтiнiм берушiнiң тапсырған құжаттары Лицензиардың деректер банкiнде тiркелуге жатады. 
      Лицензия беру немесе беруден бас тарту туралы шешiм барлық қажеттi құжаттармен бiрге өтiнiш берiлген күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiкпей, ал шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін - он күндік мерзімнен кешікпей қабылданады.
      ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгерді - ҚРҮ-нің 1998.12.29. N 1351   қаулысымен.

        6. Лицензия шартқа кiргiзiлген тауарлар атауының санына қарамастан, ең кемi алты белгiсi бар коды көрсетiлiп, сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасына сәйкес тауардың бiр түрiне ресiмделедi. 
      Лицензия берiлген күннен бастап, ол берілген күнтiзбелiк жыл аяқталғанға дейінгі кезеңге, бiр мәмiле бойынша импортты жүзеге асыру үшiн лицензия берiледi. 

      7. Лицензия беруден бас тарту, күшiн тоқтату, лицензияны қайтып алу және кiдiрту "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200  Заңына сәйкес жүзеге асырылады. 
      Лицензияны қайтып алу және оның қолданылуын кiдiрту туралы шешiм қабылданған күннен бастап 3 күн мерзiмде жазбаша түрде лицензиатқа және кеден органына жеткiзiледi. 

      8. <*>
       ЕСКЕРТУ. 8-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен

      9. Лицензия иелiгiнен алынбайтын, яғни лицензиат оны басқа жеке немесе заңды тұлғаларға бермейтiн болып табылады. 
      Лицензия онда көрсетiлген мерзiмде тауардың бiр түрiн импорттауға берiлген рұқсат болып табылады. 
      Лицензиат этил спиртi мен алкогольді өнімнің импортын кедендiк ресiмдеу үшiн негiз болып табылатын лицензиялық түпнұсқаны Қазақстан Республикасының кеден органына тапсырады.

      10. Лицензияның күшiнде болатын мерзiмi өтiсiмен, өзiнде оның түпнұсқасы бар кеден органы, оның орындалуы туралы тиiстi белгi қойып, мөрмен және бiрiншi басшының қолымен куәландырылған лицензияның көшiрмесiн 10 күн мерзiмде Лицензиарға жiбередi.

      11. Лицензия алымының мөлшерi мен оны төлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.

      12. Лицензиардың этил спиртi мен алкогольді өнім импортын лицензиялауға байланысты шешiмдерi мен iс-әрекеттерiне сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн. 

1-қосымша       

      ЕСКЕРТУ. 1-қосымша өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2000.11.28. N 1773 
қаулысымен.
        ЕСКЕРТУ. 1-қосымша өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2003.01.22. N 72 
қаулысымен.
     ЕСКЕРТУ. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен .

                 Импортқа арналған лицензия

__________________________________________________________________
|1. Лицензия N                                                     
|
|__________________________________________________________________
|2. Өтiнiм берушi ұйым, оның мекен-жайы, телефоны  |_______________
|__________________________________________________________________
|3. Тапсырумен (ұйым |__________|7. Сатушы, оның мекен-жайы
|кәсiпорын, оның                |
|мекен-жайы, телефоны)          |
|_______________________________|__________________________________
4. Тұтынушы                     |8. Сатушының елi     _____________
|_______________________________|____________________|_____________
|5. Баратын елi                 |9. Мерзiмi  |Өтiнiш   |лицензия
|                  _____________|            |бойынша  |бойынша
|_________________|_____________|____________|_________|___________
|6. Кеден                       |10. Мәмiленiң сипаты
|                               |11. Төлем валютасы
|_______________________________|__________________________________
|12. Тауардың   |13. СЭҚ ТН     |14. Өлшем   |15. Саны |16.Тауардың
|атауы мен толық|бойынша тауар. |бiрлiгi     |         |жалпы құны
|сипаты         |дың коды       |            |         |   (мың)
|               |               |            |         |төлем  |тең.
|               |               |            |         |валю.  |ге.
|               |               |            |         |тасымен|мен
|_______________|_______________|____________|_________|___________
|_______________|_______________|____________|_________|___________
|_______________|_______________|____________|_________|___________
|17. Лицензия сұрау үшiн негiз  |19. Келiсiлдi
|_______________________________|__________________________________
|18. Өтiнiм берушi ұйымнан      |20.Қазақстан Республикасы Қаржы
|_______________________________|министрлігінің Салық комитеті, 
|                               |аты-жөнi, лауазымы, қолы
|                               | М.О.        күнi
|_______________________________|__________________________________
|21. Есеп (валюта) шоттарының номерi, банк бөлiмшесiнiң атауы
|__________________________________________________________________
|22. Лицензияның айрықша шарты
|__________________________________________________________________

2-қосымша       

       ЕСКЕРТУ. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2000.11.28. N 1773 
қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2003.01.22. N 72 
қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 663   қаулысымен .

                  Импортқа лицензия алуға арналған өтiнiш

__________________________________________________________________
|1. Лицензия N                                                    
|__________________________________________________________________
|2. Өтiнiм берушi ұйым, оның мекен-жайы, телефоны |________________
|__________________________________________________________________
|3. Тапсырумен (ұйым, |_________|7. Сатушы, оның мекен-жайы
|кәсiпорын, оның                |
|мекен-жайы, телефоны)          |
|_______________________________|__________________________________
|4. Тұтынушы                    |8. Сатушының елi    ______________
|_______________________________|___________________|______________
|5. Баратын елi                 |9. Мерзiмi  |Өтiнiш   |лицензия
|                  _____________|            |бойынша  |бойынша
|_________________|_____________|____________|_________|___________
|6. Кеден                       |10. Мәмiленiң сипаты  |___________
|                               |11. Төлем валютасы    |___________
|_______________________________|__________________________________
|12. Тауардың   |13. СЭҚ ТН     |14. Өлшем   |15. Саны |16.Тауардың
|атауы мен толық|бойынша тауар. |бiрлiгi     |         |жалпы құны
|сипаты         |дың коды       |            |         |   (мың)
|               |               |            |         |төлем  |тең.
|               |               |            |         |валю.  |ге.
|               |               |            |         |тасымен|мен
|_______________|_______________|____________|_________|___________
|_______________|_______________|____________|_________|___________
|_______________|_______________|____________|_________|___________
|17. Лицензия сұрау үшiн негiз  |19. Келiсiлдi
|_______________________________|__________________________________
|18. Өтiнiм берушi ұйымнан      |20.Қазақстан Республикасы Қаржы
|_______________________________|министрлігінің Салық комитеті, 
|                               |аты-жөнi, лауазымы, қолы
|                               | М.О.        күнi
|_______________________________|__________________________________
|21. Есеп (валюта) шоттарының номерi, банк бөлiмшесiнiң атауы
|__________________________________________________________________
|22. Лицензияның айрықша шарты
|__________________________________________________________________

О лицензировании импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 1997 г. N 1031. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года N 578.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.06.2008 N 578 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      Сноска. В названии и тексте заменены слова - постановлением Правительства РК от 29 декабря 1998 г. N 1351 (вступает в силу с 1 января 1999 года) ; с изменениями - от 17 июня 2004 года N 663 .

      В целях усиления государственного контроля в сфере производства и импорта этилового спирта и алкогольной продукции, обеспечения полноты поступления налогов в бюджет, а также защиты интересов отечественных товаропроизводителей и прав потребителей Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: <*>

      Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2004 года N 663 .

      1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан.

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ ; от 17 июня 2004 года N 663 .

      2. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан осуществлять прием заявок и выдачу акцизных марок на ввозимые этиловый спирт и алкогольную продукцию при наличии лицензии на импорт этих товаров, в том числе и в случае ввоза этилового спирта и алкогольной продукции с территории государств, входящих в Таможенный союз.

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ ; от 17 июня 2004 года N 663 .
      3. Исключен постановлением Правительства РК от 17.06.2004 № 663.
      4. Исключен постановлением Правительства РК от 17.06.2004 № 663.

      5. Настоящее постановление вступает в силу через месяц со дня опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 июня 1997 г. N 1031

Правила
лицензирования импорта этилового спирта
и алкогольной продукции в
Республике Казахстан

      Сноска. В заголовок внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ ; от 17 июня 2004 года N 663 .

      1. Настоящие Правила определяют порядок лицензирования импорта этилового спирта и алкогольной продукции в Республике Казахстан.

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ .

      2. Действие настоящих Правил распространяется на всех юридических и физических лиц Республики Казахстан, включая иностранных, независимо от организационно-правовой формы и места регистрации (далее - заявитель).

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ .

      3. Лицензии оформляются на бланках установленной формы (приложение 1).

      Бланки лицензий имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на предъявителя, а также учетную серию и номер и являются документами строгой отчетности. Приобретение, учет и хранение бланков лицензий осуществляется Налоговым комитетом Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Лицензиар).

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 29 декабря 1998 г. N 1351 (вступает в силу с 1 января 1999 года) P981351_ ; от 28 ноября 2000 г. N 1773 Р001773_ ; от 22 января 2003 г. N 72 ; от 17 июня 2004 года N 663 .

      4. Для оформления лицензии на импорт этилового спирта и алкогольной продукции заявитель представляет Лицензиару:

      а) заявление установленного образца на получение лицензии (приложение 2);

      б) копию контракта (договора) купли-продажи между участниками внешнеторговой сделки и оригинал для сличения;

      в) свидетельство о государственной регистрации:

      для юридических лиц - свидетельство о государственной регистрации;

      для физических лиц - свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

      г) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора;

      д) лицензию на производство алкогольной продукции при импорте этилового спирта;

      е) (исключен - N 1151 от 27.07.2000 г.)

      ж) лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции при импорте алкогольной продукции.

      Документы, указанные в подпунктах "в", "д", "ж" представляются в ксерокопиях, заверенных подписью первого руководителя и печатью заявителя.

      Документы, указанные в подпункте ж), импортерами пива не представляются.

      Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.

      Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 29 декабря 1998 г. N 1351 (вступает в силу с 1 января 1999 года) P981351_ ; от 27 июля 2000 г. N 1151 Р001151_ ; от 17 июня 2004 года N 663 ; от 13 августа 2004 г. N 860 .

      5. Предъявляемые заявителем документы подлежат регистрации в банке данных Лицензиара.

      Решение о выдаче лицензии или отказе в выдаче лицензии принимается не позднее месячного срока, а для субъектов малого предпринимательства - не позднее десятидневного срока со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 29 декабря 1998 г. N 1351 (вступает в силу с 1 января 1999 года) P981351_ .

      6. Лицензия оформляется на один вид товара в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, с указанием кода не менее шести знаков, независимо от количества их наименований, включенных в контракт (договор).

      Лицензия выдается для осуществления импорта по одной сделке на период, начиная с даты ее выдачи по окончании календарного года, в котором лицензия была выдана.

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ .

      7. Отказ в выдаче лицензии, прекращение действия, отзыв и приостановление лицензии осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. N 2200 Z952200_ "О лицензировании".

      Решение об отзыве лицензии и приостановление ее действия доводится до лицензиата и таможенного органа в письменной форме в 3-дневный срок со дня принятия решения.

      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ .
      8. Исключен постановлением Правительства РК от 17.06.2004 № 663.

      9. Лицензия является неотчуждаемой, то есть не передаваемой лицензиатом другим физическим или юридическим лицам.

      Лицензия является разрешением на импорт одного вида товара в указанные в ней сроки.

      Лицензиат представляет оригинал лицензии в таможенный орган Республики Казахстан, являющийся основанием для таможенного оформления импорта этилового спирта и алкогольной продукции.

      10. По истечении срока действия лицензии таможенный орган, в котором находится ее оригинал, в 10-дневный срок направляет Лицензиару копию лицензии с соответствующей отметкой об исполнении, заверенную печатью и подписью первого руководителя.

      11. Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты определяются Правительством Республики Казахстан.

      12. Решения и действия Лицензиара, связанные с лицензированием импорта этилового спирта и алкогольной продукции, могут быть обжалованы в судебном порядке.

  Приложение 1

      Сноска. В приложение 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ ; от 28 ноября 2000 г. N 1773 P001773_ ; от 22 января 2003 г. N 72 ; от 17 июня 2004 года N 663 .

      Лицензия на импорт

      --------------------------------------------------------------------

      1. Лицензия N

      --------------------------------------------------------------------

      2. Организация-заявитель, ее адрес, телефон

      --------------------------------------------------------------------

      3. По поручению (организации, !7. Продавец, его адрес

      предприятия, ее адрес, телефон) !

      ----------------------------------!---------------------------------

      4. Потребитель !8. Страна продавца

      --------------------------------------------------------------------

      5. Страна назначения !9. Срок !по заявлению!по лицензии

      --------------------------------------------------------------------

      6. Таможня !10. Характер сделки

      !11. Валюта платежа

      --------------------------------------------------------------------

      12. Наименование!13. Код товара!14. Единица!15. Коли-!16. Общая

      и полная !по ТН ВЭД !измерения !чество !стоимость

      характеристика ! ! ! !товара

      товара ! ! ! !(в тысячах) в

      ! ! ! !валюте !тенге

      ! ! ! !платежа!

      ----------------!--------------!-----------!---------!-------!------

      ! ! ! ! !

      ! ! ! ! !

      ! ! ! ! !

      ----------------!--------------!-----------!---------!-------!------

      17. Основание для запроса лицензии !19. Согласовано

      !--------------------------------

      !20. Налоговый комитет

      -----------------------------------!Министерства финансов

      18. От организации-заявителя !Республики Казахстан

      !

      !

      !

      !Ф.И.О.

      !должность

      !подпись, М.П. дата

      --------------------------------------------------------------------

      21. Номера расчетных (валютных) счетов, наименование отделений

      банков

      --------------------------------------------------------------------

      22. Особые условия лицензии

      --------------------------------------------------------------------

  Приложение 2

      Сноска. В приложение 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 июля 2000 г. N 1151 P001151_ ; от 28 ноября 2000 г. N 1773 P001773_ ; от 22 января 2003 г. N 72 ; от 17 июня 2004 года N 663 .

      Заявление на лицензию на импорт

      --------------------------------------------------------------------

      1. Лицензия N

      --------------------------------------------------------------------

      2. Организация-заявитель, ее адрес, телефон

      --------------------------------------------------------------------

      3. По поручению (организации, !7. Продавец, его адрес

      предприятия, ее адрес, телефон) !

      ----------------------------------!---------------------------------

      4. Потребитель !8. Страна продавца

      --------------------------------------------------------------------

      5. Страна назначения !9. Срок !по заявлению!по лицензии

      --------------------------------------------------------------------

      6. Таможня !10. Характер сделки

      !11. Валюта платежа

      --------------------------------------------------------------------

      12. Наименование!13. Код товара!14. Единица!15. Коли-!16. Общая

      и полная !по ТН ВЭД !измерения !чество !стоимость

      характеристика ! ! ! !товара

      товара ! ! ! !(в тысячах) в

      ! ! ! !валюте !тенге

      ! ! ! !платежа!

      ----------------!--------------!-----------!---------!-------!------

      ! ! ! ! !

      ! ! ! ! !

      ! ! ! ! !

      ----------------!--------------!-----------!---------!-------!------

      17. Основание для запроса лицензии !19. Согласовано

      !--------------------------------

      !20. Налоговый комитет

      -----------------------------------!Министерства финансов

      18. От организации-заявителя !Республики Казахстан

      !

      !

      !

      !Ф.И.О.

      !должность

      !подпись, М.П. дата

      --------------------------------------------------------------------

      21. Номера расчетных (валютных) счетов, наименование отделений

      банков

      --------------------------------------------------------------------

      22. Особые условия лицензии

      --------------------------------------------------------------------