Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң салық комитетi туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 8 шiлде N 1076. Күшi жойылды - ҚРҮ-нiң 1997.12.18. N 1791 қаулысымен. ~P971791

 


     "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының жүйесiн

реформалау жөнiндегi кезектi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы

Президентiнiң 1997 жылғы 4 наурыздағы N 3377 Жарлығына 


U973377_(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 10, 69-құжат) сәйкес

Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi туралы

ереже бекiтiлсiн.


     Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрiнiң

       бiрiншi орынбасары


                                       Қазақстан Республикасы

                                            Үкiметiнiң

                                       1997 жылғы 8 шiлдедегi

                                          N 1076 қаулысымен

                                             бекiтiлген


            Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң

                       Салық комитетi туралы

                                ЕРЕЖЕ


     I. Жалпы ережелер 
       1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi (бұдан әрi - Салық комитетi) салық заңдары мен мемлекеттiк бюджетке төлемдердiң, сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорларына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi жарналар мен аударымдардың түсуiн көздейтiн басқа да заң актiлерiнiң негiзiнде барлық деңгейдегi бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң атқарылуы үшiн жауаптылықта болатын мемлекеттiк орган болып табылады.
      2. Салық комитетi және оның аумақтық органдары өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiн өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.
      3. Салық комитетiнiң құрылымы мен штаттық санын сондай-ақ оның аумақтық органдарының санын Қазақстан Республикасының Қаржы министрi бекiтедi.
      4. Салық комитетi мен оның аумақтық органдары республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiн ұстауға көзделген қаражаттың есебiнен ұсталады.
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi заңды тұлға болып табылады, банктерде шоттары, қазақ және орыс тiлдерiнде атауы жазылған Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген мөрi және бланкiлерi болады.
 
      II. Салық комитетiнiң негiзгi мiндеттерi,
          функциялары және құқықтары
 
      6. Салық комитетiнiң өз қызметi аясындағы негiзгi мiндеттерi:
      мемлекеттiк бюджетке салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерiн, сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорларына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi жарналар мен аударымдардың уақытында және толық түсуiн қамтамасыз ету;
      басқа мемлекеттермен, салық салу мәселелерi жөнiндегi заңдардың, шарттардың жобаларын әзiрлеуге қатысу;
      салық заңдарының атқарылуын қамтамасыз ету, оның тиiмдiлiгiн әзiрлеу;
      салық төлеушiлерге олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру, салық заңдары мен салық салу жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң өзгергендiгi туралы салық төлеушiлердi уақтылы хабарландырып отыру болып табылады.
      7. Комитет өзiне жүктелген мiндеттерге сәйкес мынадай негiзгi функцияларды орындайды:
      салық заңдары мен салық салу мәселелерiн реттейтiн өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң сақталуына бақылау жасауды жүзеге асырады;
      салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорларына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi жарналар мен аударымдардың дұрыс есептелуiнiң бюджетке толық және уақытында енгiзiлуiнiң қамтамасыз етiлуiне бақылауды жүзеге асырады;
      салық заңдарының бұзылуы туралы арыздарды, хабарламаларды және басқа да ақпараттарды тексерудi жүзеге асырады;
      салық төлеушiлердiң арасында салық заңдарының қолданылуы туралы түсiндiру жұмысын жүргiзедi;
      салық заңдарының бұзылуына талдау және бағалау жүргiзедi және салықтық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға ықпал ететiн себептер мен шарттарды жою жөнiнде тиiстi ұсыныс енгiзедi;
      салықтардың түсуi туралы есептердi алады, қорытады және талдайды, сондай-ақ бюджетке есептелген және төленген салықтардың есебiн жүргiзедi;
      аумақтық салық органдарының салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi, сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорларына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi жарналар мен аударымдарды жинау жөнiндегi жұмысының ұйымдастырылуына тексерулер жүргiзедi;
      тексерулердiң нәтижелерi бойынша анықталған кемшiлiктер мен тәртiп бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдайды;
      Салық комитетi құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшылары мен аумақтық салық органдары басшыларының есептерiн тыңдайды;
      аумақтық салық органдарына әдiстемелiк және практикалық көмек көрсетедi, салық органдарының жұмыс тәжiрибелерiн зерделейдi және енгiзедi;
      кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру жөнiнде шаралар жүргiзедi;
      қолда бар келiсiмдерге сәйкес шетелдiк мемлекеттердiң салық органдарымен және халықаралық салық ұйымдарымен байланысты жүзеге асырады, шетелдiк мемлекеттер салық қызметтерiнiң қызметтi ұйымдастыру тәжiрибелерiн зерделейдi және оны Қазақстан Республикасы салық органдарының қызметiнде практикалық қолдану жөнiнде ұсыныс әзiрлейдi;
      өз құзыретiнiң шегiнде салық салу мәселелерi бойынша мемлекетаралық және үкiметаралық келiсiмдердi жүзеге асырады;
      белгiленген тәртiппен әдiстемелiк және нұсқаулық материалдарды әзiрлейдi және бекiтедi, салық заңдарының қолданылуы жөнiнде түсiндiрмелер дайындайды;
      ақпараттық жүйе мен салық органдарын автоматтандырудың және компьютерлендiрудiң басқа жа құралдарын құру жөнiндегi шараларды жүзеге асырады.
      8. Салық комитетi өзiне жүктелген мiндеттер мен функцияларды жүзеге асыру үшiн өз құзыретiнiң шегiнде оған "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 24 сәуiрдегi N 2235 Заң күшi бар Жарлығымен Z952235_ берiлген құқықтарды пайдаланады.
 
      III. Салық комитетiнiң қызметiн ұйымдастыру
 
      9. Салық комитетi Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң бiрыңғай жүйесiне кiредi, және облыстар мен Алматы қаласы бойынша, аудандар, қалалар мен қалалардағы аудандар бойынша салық комитеттерiнен тұратын тiк бағыныстағы органдары болады.
      10. Салық комитетi өзiне берiлген өкiлеттiктердiң шегiнде арнайы атқарушылық және бақылаушылық функцияларды, сондай-ақ аумақтық салық органдарының жұмыстарын үйлестiрудi және оларға басшылықты жүзеге асырады.
      11. Салық комитетiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi қызметке тағайындайтын және қызметiнен босататын Төраға басқарады.
      Салық комитетi төрағасының орынбасарын Салық комитетi төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрi қызметке тағайындайды және қызметiнен босатады.
      Салық комитетi орталық аппаратының қызметкерлерi, облыстар және Алматы қаласы бойынша салық комитеттерiнiң төрағалары мен төрағаларының орынбасарлары аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша салық комитеттерiнiң төрағалары Қазақстан Республикасының Қаржы министрi бекiтетiн лауазымдар номенклатурасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметiнен босатылады.
      12. Салық комитетiнiң төрағасы:
      салық комитетi мен оның аумақтық органдарының жұмысын ұйымдастырады және оларға басшылықты жүзеге асырады. Салық комитетiне жүктелген мiндеттердiң орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыру үшiн жеке жауаптылықта болады;
      орынбасар мен Салық комитетiнiң құрылымдық бөлiмшелерi басшыларының мiндеттерi мен жауаптылық деңгейiн айқындайды;
      Салық комитетiнiң басқармалары мен бөлiмдерi туралы ереженi және аумақтық салық комитеттерi туралы үлгiлiк ереженi бекiтедi;
      өз құзыретiнiң шегiнде бұйрықтар шығарады;
      облыстар, Алматы қаласы бойынша салық комитеттерiнiң құрылымы мен штаттық санын бекiтедi;
      тәртiптiк жаза қолданады;
      өз құзыретiнiң шегiнде, қолданылып жүрген заңдарға сәйкес мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға Салық комитетiн бiлдiредi;
      өз құзыретiне жатқызылған басқа да мәселелер бойынша шешiм қабылдайды.
      13. Барлық деңгейлердегi салық органдарында әлеуметтiк даму және материалдық-техникалық қамтамасыз ету қорлары құрылады.
      Салық органдарының әлеуметтiк даму және материалдық-техникалық қамтамасыз ету қорларын құруы мен пайдалануының тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      14. Салық комитетiнiң облыстар мен Алматы қаласы бойынша, аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша салық комитеттерiнiң шешiмдерi қолданылып жүрген заңдарға сәйкес келмеген жағдайларда күшiн жоюға немесе тоқтата тұруға құқығы бар.
      15. Салық комитетi өз жұмысында орталық және жергiлiктi атқарушы органдармен, құқық қорғау және басқа да мемлекеттiк бақылаушы органдармен өзара iс-қимыл жасайды, бiрлескен бақылау шараларын қабылдайды, өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етедi.
      16. Салық комитетiнiң қызметкерлерi қызметтiк мiндеттерiн атқаруы кезiнде заңмен қорғалады.
      17. Салық комитетiнiң қызметкерлерi республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен мiндеттi сақтандырылуға жатады.
      18. Салық комитетiн тарату және қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
 

Об утверждении Положения о Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 1997 г. N 1076. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 18 декабря 1997 г. N 1791.

     В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 1997 г. N 3377 U973377_ "Об очередных мерах по реформированию системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 10, ст. 69) Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Утвердить Положение о Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан.
 

     Первый заместитель

      Премьер-Министра

    Республики Казахстан                                            УТВЕРЖДЕНО                                   постановлением Правительства

                                       Республики Казахстан

                                     от 8 июля 1997 г. N 1076 
 
                               ПОЛОЖЕНИЕ
              о Налоговом комитете Министерства финансов
                         Республики Казахстан
                     (Налоговый комитет Минфина)
 
                          1. Общие положения
 
      1. Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Налоговый комитет) является государственным органом, несущим ответственность за исполнение доходной части бюджетов всех уровней на основе налогового законодательства и других законодательных актов, предусматривающих поступление платежей в государственный бюджет, а также обязательных взносов и отчислений в Фонды государственного социального страхования, содействия занятости, обязательного медицинского страхования, Государственный центр по выплате пенсий, накопительные пенсионные фонды.
      2. Налоговый комитет и его территориальные органы в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики Казахстан, законами, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. Структура и штатная численность Налогового комитета, а также численность его территориальных органов утверждаются Министром финансов Республики Казахстан.
      4. Налоговый комитет и его территориальные органы содержатся за счет ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства финансов Республики Казахстан.
      5. Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан и его территориальные органы являются юридическими лицами, имеют счета в банках, печати и бланки с изображением Государственного герба Республики Казахстан со своим наименованием на казахском и русском языках.
 
                 II. Основные задачи, функции и права
                         Налогового комитета
 
      6. Основными задачами Налогового комитета в сфере его деятельности являются:
      обеспечение полного и своевременного поступления налогов и обязательных платежей в государственный бюджет, а также обязательных взносов и отчислений в Фонды государственного социального страхования, содействия занятости, обязательного медицинского страхования, Государственный центр по выплате пенсий, накопительные пенсионные фонды;
      участие в разработке проектов законов, договоров по вопросам налогообложения с другими государствами;
      обеспечение исполнения налогового законодательства, изучение его эффективности;
      разъяснение налогоплательщикам их прав и обязанностей, своевременное информирование налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и нормативных правовых актов по налогообложению.
      7. В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие основные функции:
      осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения;
      осуществляет контроль за обеспечением правильного исчисления, полного и своевременного внесения в бюджет налогов и других обязательных платежей, а также обязательных взносов и отчислений в Фонды государственного социального страхования, содействия занятости, обязательного медицинского страхования, Государственный центр по выплате пенсий, накопительные пенсионные фонды;
      осуществляет проверки заявлений, сообщений и другой информации о нарушениях налогового законодательства;
      проводит среди налогоплательщиков разъяснительную работу по применению налогового законодательства;
      проводит анализ и оценку нарушений налогового законодательства и вносит соответствующие предложения по устранению причин и условий, способствующих налоговым правонарушениям и преступлениям;
      получает, обобщает и анализирует отчеты о поступлении налогов, а также ведет учет начисленных и уплаченных налогов в бюджет;
      проводит проверки организации работы территориальных налоговых органов по сбору налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также обязательных взносов и отчислений в Фонды государственного социального страхования, содействия занятости, обязательного медицинского страхования, Государственный центр по выплате пенсий, накопительные пенсионные фонды;
      по результатам проверок принимает меры к устранению выявленных недостатков и нарушений;
      заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Налогового комитета и руководителей территориальных налоговых органов;
      оказывает методическую и практическую помощь территориальным налоговым органам;
      изучает и внедряет опыт работы налоговых органов;
      проводит мероприятия по повышению квалификации кадров;
      осуществляет связь с налоговыми органами иностранных государств и международными налоговыми организациями в соответствии с имеющимися соглашениями, изучает опыт организации деятельности налоговых служб зарубежных стран и разрабатывает предложения по его практическому применению в деятельности налоговых органов Республики Казахстан;
      в пределах своей компетенции реализует межгосударственные и межправительственные соглашения по вопросам налогообложения;
      разрабатывает и утверждает в установленном порядке методические и инструктивные материалы, готовит разъяснения по применению налогового законодательства;
      осуществляет меры по созданию информационных систем и других средств автоматизации и компьютеризации налоговых органов.
      8. Для реализации возложенных на него задач и функций Налоговый комитет пользуется правами, предоставленными ему Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 24 апреля 1995 г. N 2235 Z952235_ "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", в пределах его компетенции.
 
          III. Организация деятельности Налогового комитета
 
      9. Налоговый комитет входит в единую систему Министерства финансов Республики Казахстан и имеет органы с вертикальной подчиненностью, состоящие из налоговых комитетов по областям и городу Алматы, по районам, городам и районам в городах.
      10. Налоговый комитет в пределах предоставленных ему полномочий автономно осуществляет специальные исполнительные и контрольные функции, а также координацию и руководство работой территориальных налоговых органов.
      11. Налоговый комитет возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра финансов Республики Казахстан.
      Заместитель Председателя Налогового комитета назначается на должность и освобождается от должности Министром финансов Республики Казахстан по представлению Председателя Налогового комитета.
      Работники центрального аппарата Налогового комитета, председатели и заместители председателей налоговых комитетов по областям и городу Алматы, председатели налоговых комитетов по районам, городам и районам в городах назначаются на должность и освобождаются от должностей в соответствии с номенклатурой должностей, утверждаемой Министром финансов Республики Казахстан.
      12. Председатель Налогового комитета:
      организует и осуществляет руководство работой Налогового комитета и его территориальных органов, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Налоговый комитет задач и осуществление им своих функций;
      определяет обязанности и степень ответственности заместителя и руководителей структурных подразделений Налогового комитета;
      утверждает положения об управлениях и отделах Налогового комитета и типовое положение о территориальных налоговых комитетах;
      в пределах своей компетенции издает приказы;
      утверждает структуру и штатную численность налоговых комитетов по областям, городу Алматы;
      налагает дисциплинарные взыскания;
      в пределах своей компетенции представляет Налоговый комитет в государственных органах и организациях в соответствии с действующим законодательством;
      принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.
      13. В налоговых органах на всех уровнях создается фонд социального развития и материально-технического обеспечения.
      Порядок использования фонда социального развития и материально-технического обеспечения органов налоговой службы определяется Правительством Республики Казахстан.
      14. Налоговый комитет имеет право отменять или приостанавливать решения налоговых комитетов по областям и г. Алматы, по районам, городам и районам в городах в случае их несоответствия действующему законодательству.
      15. Налоговый комитет в своей работе взаимодействует с центральными и местными исполнительными органами, правоохранительными и другими государственными контролирующими органами, принимает совместные меры контроля, обеспечивает взаимный обмен информацией.
      16. Работники Налогового комитета при исполнении служебных обязанностей охраняются законом.
      17. Работники Налогового комитета подлежат обязательному личному страхованию за счет средств республиканского бюджета.
      18. Ликвидация и реорганизация Налогового комитета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.