Қазақстан Республикасындағы мал дәрiгерлiк қызметтi лицензиялау туралы ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 20 тамыздағы N 1272. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.28. N 545 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      Қазақстан Республикасындағы мал дәрiгерлiк қызметтi лицензиялау туралы қоса берiлiп отырған Ереже бекiтiлсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
1997 жылғы 20 тамыздағы   
N 1272 қаулысымен    
бекiтiлген     

       Қазақстан Республикасындағы мал дәрiгерлiк қызметтi лицензиялау туралы
ЕРЕЖЕ

  I. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже мал дәрiгерлiк қызметтi мемлекеттiк лицензиялаумен байланысты қарым-қатынастарды реттейдi.

      2. Заңды және жеке тұлғалар жүзеге асыратын мынадай қызмет түрлерi лицензиялауға жатады:
      мал-дәрiгерлiк емдеу-алдын алу;
      мал-дәрiгерлiк мақсаттағы дәрi-дәрмек жасап шығару мен сату;
      азықтық қоспаларды, оның iшiнде жануарларға арналған дәстүрден тыс, минералды-витаминдi ұстама азықты өндiру мен сату;
      мал-дәрiгерлiк мақсаттағы дәрiлiк заттарды, биологиялық дәрi-дәрмектi, зоогигиеналық құралдар мен зооветеринарлық мақсаттағы атрибуттарды сату;
      мал шаруашылығы объектiлерiн дезинфекциялау, дератизациялау мен дезинсекциялау;
      жануарлардан алынатын өнiмдер мен шикiзаттарды базарларда
ветеринариялық-санитариялық сараптау;
      зертханалық-диагностикалық қызмет.
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12. 23. N 1347  қаулысымен.

      3. Мал дәрiгерлiк қызметтi жүзеге асыратын адамның лицензиясының (бұдан әрi - лицензия) болуы мiндеттi.
       ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556  қаулысымен .

      4. Лицензия иелiктен алынбайды. Лицензияны басқа адамдарға беруге тыйым салынады.

      5. Осы Ережеге сәйкес берiлген лицензия лицензиатқа онда көрсетiлген мал дәрiгерлiк қызмет түрлерiн жүзеге асыруға рұқсат берiлгенiн куәландыратын ресми құжат болып табылады.

      6. Шетелдiк заңды және жеке тұлғалар, сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар лицензияны, егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғаларымен бiрдей шарттар мен тәртiп бойынша алады.

  II. Лицензия берудiң шарттары мен тәртiбi

      7. Мал дәрiгерлiк қызметке лицензия берудi Қазақстан Республикасы уәкiлеттi мемлекеттiк орган мен оның аумақтық органдары (лицензиар) жүргiзедi.
       ЕСКЕРТУ. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556  қаулысымен .

      8. Лицензияның мынадай түрлерi белгiленедi:
      бас - белгiлi бiр қызмет түрiмен айналысуға арналған;
      бiржолғы - белгiлi бiр шаруашылық қызмет жасауға арналған;
       ЕСКЕРТУ. 8-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556 қаулысымен.

      9. Заңды және жеке тұлғалардың бiр мезгiлде мал дәрiгерлiк қызметтiң бiр, бiрнеше немесе барлық түрiне лицензиялары болуы мүмкiн.

      10. Лицензияның бланкiлерiнiң бағалы қағаз деңгейiнде қорғаныс дәрежесi болады, олар қатаң есептiлiк құжаты болып табылады және олардың есептiк сериясы мен нөмiрi болады.
      Лицензия бланкiлерiн жасап шығару, есепке алу мен сақтау лицензиарға жүктеледi.

      11. Лицензия алу үшiн заңды және жеке тұлғалар (өтiнiш берушiлер) лицензиарға мынадай құжаттарды ұсынады:
      белгiленген үлгiдегi өтiнiш;
      лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжат;
      жоғары немесе арнаулы орта мал дәрiгерлiк бiлiмi туралы дипломдарының көшiрмесi;
      заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiктiң көшiрмесi (заңды тұлғалар үшiн);
      жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат;
      лицензиаттың осы Ереженiң III тарауында көзделген талаптарға сай екенiн растайтын құжаттар.

      12. Лицензиар ұсынылып отырған мәлiметтердiң сенiмдiлiгiн тексеруге құқылы.

      13. Кәсiпкерлiктің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алымның мөлшерi, оны төлеу тәртiбi Қазақстан Республикасының салық заңдарымен белгiленедi.
       ЕСКЕРТУ. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556 қаулысымен.

      14. Лицензия беру туралы шешiм барлық қажеттi құжаттармен бiрге өтiнiш берiлген күннен бастап заңды тұлғалар үшiн - бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей, жеке тұлғалар үшiн - он күннен кешiктiрiлмей қабылданады.
      Лицензия беруден бас тартылған кезде лицензия беру үшiн белгiленген мерзiмдерде өтiнiш берушiге жазбаша түрде дәлелдi жауап қайтарылады.

      15. Лицензия, егер:
      осы Ереженiң 11-тармағына сәйкес талап етiлетiн барлық құжаттар ұсынылмаса;
      лицензия беру үшiн алым енгiзiлмесе;
      өтiнiш берушiге қатысты соттың оған қызметтiң осы түрiмен айналысуға тыйым салатын шешiмi болса, берiлмейдi.
      Өтiнiш берушi аталған ескертулердi жойған кезде өтiнiш осы Ережеде көзделген тәртiп бойынша қаралады.

      16. Мынадай себептермен:
      өтiнiш берушiге лицензияланатын қызметтi жүзеге асыру құқығын беру орынсыз;
      нарық жүргiзуге не сатуға лицензия талап етiлетiн жұмыстар мен (қызмет көрсетулермен) молыққан;
      нарықта монополиялық жағдай қамтамасыз етiлген;
      өтiнiш берушiнiң жеке басының қасиеттерi мен iскерлiк абыройы күмәндi, оның iшiнде егер тыйым салулар мен керi қайтарып алулар заңдарда белгiленген тәртiпке сәйкес өз күшiн жойған (өтелген) деп есептелсе, бұрын сотталғандығы, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға бұрын тыйым салынуы, алдыңғы лицензияның керi қайтарып алынуы себептерi бойынша күмәндi деп лицензия беруден бас тартуға тыйым салынады.

      17. Егер лицензия белгiленген мерзiмде берiлмесе немесе бас тарту өтiнiш берушiге негiзсiз деп көрiнсе, ол бұл әрекеттерге заңдарда белгiленген тәртiппен шағымдануға құқылы.

      18. Лицензия мынадай жағдайларда:
      лицензия керi қайтарып алынғанда;
      азаматтар кәсiпкерлiк қызметiн тоқтатқанда;
      заңды тұлға қайта ұйымдастырылғанда немесе таратылғанда;
      жеке тұлға қайтыс болғанда;
      жүзеге асырылуына лицензия берiлген iс-әрекеттер толық көлемде орындалғанда өз күшiн тоқтатады.
       ЕСКЕРТУ. 18-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556  қаулысымен .

      19. Заңды тұлға қайта тiркелген кезде лицензия заңды күшiн сақтайды.

      20. Лицензияны белгiленген тәртiппен мынадай жағдайларда:
      лицензиат лицензияда қамтылған лицензиялық және мал дәрiгерлiк заңдардың талаптарын орындамағанда;
      сот лицензиатқа жүзеге асыруға лицензиясы бар қызмет түрiмен айналысуға тыйым салғанда;
      лицензиар лицензияның күшiн уақытша тоқтатқан себептер жойылмағанда керi қайтарып алуы мүмкiн.
       ЕСКЕРТУ. 20-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556 қаулысымен.

      21. Лицензиар уақытша тоқтату себептерiн көрсете отырып, лицензияның күшiн алты ай мерзiмге дейiн белгiленген тәртiппен тоқтата алады.

      22. Лицензияның күшi уақытша тоқтатылған себептер жойылғаннан кейiн лицензия қайта жаңартылады.

      23. Керi қайтарып алынғаннан кейiн лицензияны қайта беру осы Ереженiң 11-тармағында көзделген жалпы негiздер бойынша жүргiзiледi.
      Лицензия жоғалған жағдайда лицензиаттың төлнұсқа алуға құқығы бар. Лицензиар лицензиаттың жазбаша өтiнiшi бойынша 10 күн iшiнде лицензияның төлнұсқасын бередi.
       ЕСКЕРТУ. 23-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556  қаулысымен .

  III. Мал дәрiгерлiк қызметке лицензия алу үшiн тұлғаларға қойылатын бiлiктiлiк талаптары

      24. Мал дәрiгерлiгi жөнiндегi жұмыстарды орындауға және қызметтердi жүзеге асыруға мынадай заңды және жеке тұлғалардың құқығы бар:
      Заңды тұлғаларға арналған бiлiктiлiк талаптарына мыналар енедi:
      ветеринариялық қызметке лицензия алуға үмiткер заңды тұлға басшысының не оның ветеринария саласындағы құрылымдық бөлiмшесi басшының арнайы ветеринариялық бiлiмi және мамандығы бойынша 3 жылдан кем емес жұмыс стажы болуы тиiс;
      мал дәрiгерлiк қызметті жүзеге асыратын қызметкерлерде арнаулы мал дәрiгерлiк бiлiмi болуы;
      қызметкерлердiң денсаулығының жай-күйi туралы анықтама (құжаты) болуы;
      санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау және өртке қарсы күрес органдарының қорытындысы болуы;
      СНТЖ 8-81 талаптарына және СН-245-71 санитарлық нормаларына сай өндiрiстiк үй-жайы және тиiстi бейiндегi технологиялық жабдықтың толық жиынтығы болуы;
      өндiрiстiк үй-жайлардың, технологиялық жабдықтар жинағының ветеринариялық нормативтерге сәйкестiгi туралы ветеринарияны мемлекеттiк басқару органдарының ветеринариялық-санитариялық қорытындысының болуы тиiс.
      Жеке тұлғаларға арналған бiлiктiлiк талаптарына мыналар енедi:
      арнаулы мал дәрiгерлiк бiлiмi және мамандығы бойынша:
      жоғары бiлiмi бар адамдарда - кемiнде бiр жыл еңбек стажы, арнаулы орта мал дәрiгерлiк бiлiмi бар адамдарда - кемiнде екi жыл еңбек стажы болуы;
      қатты әсер ететiн препараттарды сақтауға арналған күзетiлетiн үй-жайы (сейфi), сондай-ақ лабораториялық жабдығы мен құралдары (лицензияланатын мал дәрiгерлiк қызметтiң тиiстi түрi жүзеге асырылатын жағдайда) болуы;
      денсаулығының жай-күйi туралы анықтама (құжат) болуы;
      санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау және өртке қарсы күрес органдарының қорытындысы болуы тиiс.
       ЕСКЕРТУ. 24-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12. 23. N 1347  қаулысымен.

      25. <*>
       ЕСКЕРТУ. 25-тармақ алынып тасталды  - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556  қаулысымен .

      26. Лицензиаттар тiркеу сынақтарын өткiзу үшiн қажеттi көлемдерде өндiру, әкелу (импорт) жағдайларын қоспағанда, мемлекеттiк тiркеуден өткен және Ветеринариялық препараттардың мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ветеринариялық препараттарды пайдалануға мiндеттi. <*>
       ЕСКЕРТУ. 26-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.11. N 556 қаулысымен.
      ЕСКЕРТУ. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.12. 23. N 1347  қаулысымен.

  IV. Жауаптылық және бақылау

      27. Мал дәрiгерлiк қызметпен лицензиясыз не лицензиялық нормалар мен ережелердi бұза отырып айналысу заңдарда белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

      28. Лицензия иесi:
      Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын орындауға;
      өз қызметiн лицензияда көрсетiлген шарттармен қатаң сәйкестiкте жүзеге асыруға;
      лицензиардың талап етуi бойынша лицензияланатын қызмет туралы мәлiметтердi ұсынуға;
      өзiнiң ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерткенi туралы лицензиарға хабарлауға мiндеттi.

      29. Мал дәрiгерлiк қызметтi лицензиясыз жүзеге асырудан алынған қаражат лицензиардың ұсынуы бойынша сот тәртiбiмен тиiстi бюджеттiң кiрiсiне алуға жатады.

      30. Заңды және жеке тұлғалар лицензиарға ұсынылатын мәлiметтердiң сенiмдiлiгi үшiн заңдарда белгiленген тәртiппен жауап бередi.

      31. Лицензиялық нормалар мен шарттардың сақталынуына бақылау жасаудың тәртiбiн Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi белгiлейдi.

      32. Лицензияның тоқтатылуымен немесе уақытша тоқтатылуымен байланысты барлық даулар заңдарда белгiленген тәртiппен шешiледi.

Об утверждении Положения о лицензировании ветеринарной деятельности в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 1997 г. N 1272. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 545 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

       Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 1997 г. N 1272 утратило силу  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 545 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании ветеринарной деятельности в Республике Казахстан. 

        Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                              Утверждено
                                   постановлением Правительства
                                       Республики Казахстан
                                   от 20 августа 1997 г. N 1272

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании ветеринарной деятельности
в Республике Казахстан I. Общие положения

      1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с государственным лицензированием ветеринарной деятельности. 
      2. Лицензированию подлежат следующие виды деятельности, осуществляемые юридическими и физическими лицами: 
      ветеринарная лечебно-профилактическая; 
      производство и реализация препаратов ветеринарного назначения; 
      производство и реализация кормовых добавок, в том числе нетрадиционных, минерально-витаминных подкормок для животных; 
      реализация лекарственных средств для ветеринарных целей, биологических препаратов, зоогигиенических средств и атрибутов зооветеринарного назначения; 
      дезинфекция, дератизация и дезинсекция животноводческих объектов;

      ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного происхождения на рынках;
      лабораторно-диагностическая деятельность.  <*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 декабря 2002 г.  N 1347 .
      3. Лицо, осуществляющее ветеринарную деятельность должно иметь лицензию (далее - лицензия). 
       Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_   .
        4. Лицензия является неотчуждаемой. Передача лицензии другим лицам запрещена. 
      5. Лицензия, выданная в соответствии с настоящим Положением, является официальным документом, свидетельствующим о разрешении лицензиату осуществлять указанные в ней виды ветеринарной деятельности. 
      6. Иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства получают лицензию на таких же условиях и в таком же порядке, что юридические и физические лица Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

II. Условия и порядок выдачи лицензий

      7. Выдача лицензии на ветеринарную деятельность производится уполномоченным государственным органом Республики Казахстан и его территориальными органами      (лицензиаром). 
       Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556    P000556_   .
      8. Устанавливаются следующие виды лицензий:
      генеральные - на занятие определенным видом деятельности;
      разовые - на совершение определенной хозяйственной деятельности. 
       Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556    P000556_   .
      9. Юридические и физические лица могут иметь одновременнолицензии на один, несколько или все виды ветеринарной деятельности.
      10. Бланки лицензий имеют степень защиты на уровне ценной бумаги, являются документами строгой отчетности, имеют учетную серию и номер.
      Изготовление, учет и хранение бланков лицензий возлагаются на лицензиара.
      11. Для получения лицензии юридические и физические лица (заявители) представляют лицензиару следующие документы:
      заявление установленного образца;
      документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора;
      копию дипломов о высшем или среднем специальном ветеринарном образовании;
      копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
      документ, удостоверяющий личность физического лица;
      документы, подтверждающие соответствие лицензиата требованиям, предусмотренным в главе III настоящего Положения.
      12. Лицензиар вправе произвести проверку достоверности представляемых сведений.
      13. Размер сбора за право занятия отдельными видами предпринимательской деятельности, порядок его уплаты устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан. 
       Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556  P000556_   . 
      14. Решение о выдаче лицензии принимается не позднее месячного срока - для юридических лиц, и не позднее десяти дней - для физических лиц со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 
      При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии. 
      15. Лицензия не выдается, если: 
      не представлены все документы, требуемые в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения; 
      не внесен сбор за выдачу лицензии; 
      в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности. 
      При устранении заявителем указанных замечаний заявление рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
      16. Запрещается отказ в выдаче лицензии по мотивам: 
      нецелесообразности предоставления заявителю права осуществления лицензируемой деятельности; 
      насыщенности рынка работами (услугами), на производство либо реализацию которых требуется лицензия; 
      обеспечения монопольного положения на рынке; 
      сомнений в личностных качествах и деловой репутации заявителя, в том числе по мотивам бывшей судимости, прошлых запретов на осуществление предпринимательской деятельности, отзыва предыдущей лицензии, если эти запреты и отзывы считаются прекратившими свои действия (погашенными) в соответствии с установленным законодательством порядком. 
      17. Если лицензия не выдана в установленные сроки или отказ представляется заявителю необоснованным, он вправе обжаловать эти действия в установленном законодательством порядке. 
      18. Лицензия прекращает свое действие в случаях: 
      отзыва лицензии; 
      прекращения предпринимательской деятельности граждан; 
      реорганизации или ликвидации юридического лица; 
      смерти физического лица; 
      совершения действий в полном объеме, на осуществление которых выдана лицензия. 
       Сноска. В пункт 18 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_   .
        19. При перерегистрации юридического лица лицензия сохраняет юридическую силу. 
      20. Лицензия может быть отозвана в установленном порядке в случаях: 
      не исполнения лицензиатом требований лицензионного и ветеринарного законодательства, содержащихся в лицензии; 
      запрещения судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого он обладает лицензией; 
      не устранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицензии. 
       Сноска. В пункт 20 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_   .
        21. Лицензиар вправе в установленном порядке приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления. 
      22. После устранения причин, по которым действие лицензии было приостановлено, лицензия возобновляется. 
      23. Повторная выдача лицензии после ее отзыва производится на общих основаниях, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения. 
      При утере лицензии лицензиат имеет право на получение дубликата. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. 
       Сноска. В пункт 23 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_   . 

III. Квалификационные требования, предъявляемые к лицам,
для получения лицензии на ветеринарную деятельность

       Сноска. В название раздела внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_   .

        24. Право получения лицензии на выполнение работ и осуществление услуг по ветеринарии имеют юридические и физические лица. 
      Квалификационные требования для юридических лиц включают следующее: 
      руководитель юридического лица, претендующего на получение лицензии на ветеринарную деятельность, либо руководитель его структурного подразделения в области ветеринарии должен иметь специальное ветеринарное образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет; 
      наличие у сотрудников, осуществляющих ветеринарную деятельность, специального ветеринарного образования; 
      наличие справки (документа) о состоянии здоровья сотрудников; 
      наличие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и противопожарной службы; 
      наличие производственного помещения, отвечающего требованиям в соответствии ОНТП 8-81 и санитарным нормам СН-245-71, и полный набор технологического оборудования соответствующего профиля;

      наличие ветеринарно-санитарного заключения органов государственного управления ветеринарией о соответствии производственных помещений, набора технологического оборудования ветеринарным нормативам. 
      Квалификационные требования для физических лиц включают следующее: 
      наличие специального ветеринарного образования и стаж работы по специальности: для лиц с высшим образованием - не менее одного года, со средним специальным образованием - не менее двух лет; 
      наличие охраняемого помещения (сейфа) для хранения сильнодействующих препаратов, а также лабораторного оборудования и инструментов (в случае осуществления соответствующего вида лицензируемой ветеринарной деятельности); 
      наличие справки (документа) о состоянии здоровья; 
      наличие заключения органов санитарно-эпидемиологического надзора и противопожарной службы. 
       Сноска. Пункт 24 - в редакции постановления Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_ внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 декабря 2002 г.  N 1347 .
      25.  (Пункт 25 исключен - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556  P000556_   )

        26. Лицензиаты обязаны пользоваться ветеринарными препаратами, прошедшими государственную регистрацию и внесенными в Государственный реестр ветеринарных препаратов, за исключением случаев производства, ввоза (импорта) в объемах, необходимых для проведения регистрационных испытаний.  <*>
 
         Сноска. В пункт 26 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 апреля 2000 г. N 556   P000556_   . Новая редакция - постановлением Правительства РК от 23 декабря 2002 г.  N 1347

IV. Ответственность и контроль

      27. Занятие ветеринарной деятельностью без соответствующей лицензии, либо с нарушением лицензионных норм и правил влечет установленную законодательством ответственность. 
      28. Владелец лицензии обязан: 
      соблюдать требования законодательства Республики Казахстан; 
      осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с условиями, указанными в лицензии; 
      по требованию лицензиара предоставлять сведения о лицензируемой деятельности; 
      информировать лицензиара об изменении своей организационно-правовой формы. 
      29. Средства, полученные от осуществления ветеринарной деятельности без лицензии по представлению лицензиара подлежат изъятию в судебном порядке в доход соответствующего бюджета. 
      30. Юридические и физические лица несут ответственность за достоверность представляемых лицензиару сведений в установленном законодательством порядке. 
      31. Порядок осуществления контроля за соблюдением лицензионных норм и условий устанавливается Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. 
      32. Все споры, связанные с прекращением или приостановлением действия лицензии, решаются в установленном законодательством порядке.