Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 27 қаңтардағы N 39. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы N 578 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 12 маусымдағы  N 578  (қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан  қараңыз) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мына шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2001 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  P951894_  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат): 
      көрсетiлген қаулыға 1-қосымша: 
      реттiк нөмiрi 14-жолдағы, 3-бағандағы "этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн өндiру" деген сөздер алынып тасталсын; 
      реттiк нөмiрi 27-жолдағы 3-бағандағы "Алкогольдi өнiмдердi (сырадан басқа) сақтау және көтерме сату" деген сөздер алынып тасталсын; 
      реттiк нөмiрi 34-жолдағы 2-бағандағы "Қазақстан Республикасының Экономика және сауда министрлiгi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Алкогольдi өнiмдi өндiруге және олардың айналымына мемлекеттiк бақылау жасау жөнiндегi комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын, 3-баған мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: 
      "этил спиртi мен алкогольдi өнiмдердi өндiру; 
      алкогольдi өнiмдердi сақтау және көтерме сату"; 
      "Қазақстан Республикасында этил спиртi мен арақ импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 маусымдағы N 1031  P971031_  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 29, 263-құжат): 
      3-тармақтың екiншi абзацындағы "Экономика және сауда министрлiгi" деген сөздер "Қаржы министрлiгiнiң Алкогольдi өнiмдi өндiруге және олардың айналымына мемлекеттiк бақылау жасау жөнiндегi комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037  P971037_  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 29, 266-құжат): 
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "3. Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi осы қаулыға 2-6-қосымшаларға сәйкес белгiленген номенклатура бойынша тауарлардың экспорты мен импортына (этил спиртi мен арақтан басқа) лицензиялар берсiн."; 
      Мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын: 
      "4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Алкогольдi өнiмдi өндiруге және олардың айналымына мемлекеттiк бақылау жасау жөнiндегi комитетi этил спирті мен арақтардың импортына лицензиялар берсін"; 
      4-6-тармақтар тиiсiнше 5-7-тармақтар болып есептелсiн. 
      <*> 
      <*> 
      <*> 
      "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 21 қарашадағы N 1640  P971640_  қаулысына: 
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi туралы ережеде; 
      "Негiзгi мiндеттерi" деген тарау мынадай мазмұндағы 20-тармақпен толықтырылсын: 
      "20. Алкогольдi өнiмдi өндiруге және оның айналымына мемлекеттiк бақылау"; 
      20-63-тармақтар тиiсiнше 21-64-тармақтар болып есептелсiн; 
      көрсетiлген қаулыға "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң құрылымы" деген 1-қосымшада: 
      "Алкоголь өнiмiн өндiруге және оның айналымына мемлекеттiк бақылау жасау жөнiндегi комитет (заңды тұлға құқығында)" деген сөздермен толықтырылсын. 
      ЕСКЕРТУ. 1-тармағының 17-23 абзацтары күшін жойды - ҚР Үкіметінің 
               1999.08.27. N 1258 қаулысымен.  P991258_  
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақтың абзацтарының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 
               1999.09.21. N 1433 қаулысымен.  P991433_  

 
      2. Министрлiктер, мемлекеттiк комитеттер, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құрамына кiрмейтiн өзге де орталық атқарушы органдар және жергiлiктi атқарушы органдар бұрын қабылданған шешiмдерiн осы қаулыға сәйкес келтiрсiн. 

    Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрi

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1998 г. N 39. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года N 578.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.06.2008  N 578  (порядок введения в действие см.  п.3 ).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения: 
      в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 г. N 1894 "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515): 
      в приложении 1 к указанному постановлению: 
      в строке, порядковый номер 14, в графе 3 слова "производство этилового спирта и алкогольной продукции" исключить; 
      в строке, порядковый номер 27, в графе 3 слова "хранение и оптовая реализация алкогольной продукции (кроме пива)" исключить; 
      в строке, порядковый номер 34, в графе 2 слова "Министерство экономики и торговли Республики Казахстан" заменить словами "Комитет по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства финансов Республики Казахстан", графу 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
        "производство этилового спирта и алкогольной продукции; 
        хранение и оптовая реализация алкогольной продукции"; 
      в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 27 июня 1997 г. N 1031 "О лицензировании импорта этилового спирта и водки" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 29, ст. 263): 
      в абзаце втором пункта 3 слова "Министерству экономики и торговли" заменить словами "Комитету по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства финансов"; 
      в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1997 г. N 1037 "О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 29, ст. 266): 
      пункт 3 изложить в следующей редакции: 
      "3. Министерству энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан выдавать лицензии на экспорт и импорт товаров по установленной номенклатуре согласно приложениям 2-6 к настоящему постановлению (кроме спирта этилового и водки)."; 
      дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
      "4. Комитету по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства финансов Республики Казахстан выдавать лицензии на импорт этилового спирта и водки."; 
      пункты 4 - 6 считать соответственно пунктами 5 - 7; 
      в  постановлении  Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 1997 г. N 1640 "Вопросы Министерства финансов Республики Казахстан": 
      в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 
      раздел "Основные задачи" дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
      "20. Государственное контролирование производства и оборота алкогольной продукции"; 
      пункты 20-63 считать соответственно пунктами 21-64; 
      в приложении 1 к указанному постановлению "Структура Министерства финансов Республики Казахстан": 
      дополнить словами "Комитет по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции (на правах юридического лица)". <*> 
       Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 27 августа 1999 г.  N 1258 ; от 21 сентября 1999 г.  N 1433  . 
      2. Министерствам, государственным комитетам, иным центральным исполнительным органам, не входящим в состав Правительства Республики Казахстан, и местным исполнительным органам привести ранее принятые решения в соответствие с настоящим постановлением. 

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан