Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк пен қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктiң үлгiлiк жарғыларын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 21 қыркүйектегi N 928 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 қыркүйектегі N 852 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.09.16 N 852 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      "Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуiрдегi Z980220_ Заңын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:
      1. Қоса берiлiп отырған:
      Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң үлгiлiк жарғысы;
      Қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктiң үлгiлiк жарғысы бекiтiлсiн.
      2. "Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғалардың үлгiлiк жарғысы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 29 қыркүйектегi N 1382 P971382_ қаулысына мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
      "жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк (3-қосымша);
      қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiк (4-қосымша)" деген жолдар алынып тасталсын.
      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 29 қыркүйектегi N 1382 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 9 сәуiрдегi N 308  P980308_ қаулысының күшi жойылған деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
1998 жылғы 21 қыркүйектегi
N 928 қаулысына    
1-қосымша    

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң
ҮЛГIЛIК ЖАРҒЫСЫ 1. Жалпы ережелер

      1.1._________________________________________________________
______________________________жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
(бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша
заңды тұлға болып табылады.
      1.2. Серiктестiктiң құрылтайшылары (бұдан әрi - қатысушылар)
мыналар болып табылады:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     1.3. Серiктестiктiң атауы:
     мемлекеттiк тiлде:____________________________________________
___________________________________________________________________
орыс тiлiнде ______________________________________________________
___________________________________________________________________
     1.4. Серiктестiктiң орналасқан жерi:__________________________
___________________________________________________________________
     1.5. Серiктестiк қызметiнiң мерзiмi __________________________
      1.6. Серiктестiк заң актiлерiмен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.
      Тiзбесi заң актiлерiнде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен серiктестiк лицензияның негiзiнде айналыса алады.
 

2. Серiктестiктiң заңдық мәртебесi
 

       2.1. Серiктестiк мемлекеттiк тiркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын иеленедi.
      2.2. Серiктестiктiң мөрi, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атауы жазылған бланкiлерi болады.
      2.3. Серiктестiк өз қызметiнiң мақсатына жету үшiн өз атынан мәмiлелер жасасуға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.
      2.4. Серiктестiк Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкiлдiктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.
      2.5. Серiктестiк өз мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлiкпен жауап бередi. Мемлекет серiктестiктiң борыштары бойынша жауап бермейдi. Серiктестiк мемлекеттiң борыштары бойынша жауап бермейдi. Серiктестiк қолданылып жүрген заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда өз қатысушыларының мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.
      2.6. Серiктестiктiң қатысушылары оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және серiктестiктiң қызметiне байланысты шығындар бойынша енгiзген салымдар құнының шегiнде тәуекелге барады.
      2.7. Серiктестiк қолданылып жүрген заңдарға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

3. Серiктестiк қатысушыларының құқықтары мен мiндеттерi

      3.1. Серiктестiктiң қатысушылары:
      1) осы жарғымен белгiленген тәртiп бойынша серiктестiк iстерiн басқаруға қатысуға;
      2) серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға және оның құжаттамасымен танысуға;
      3) серiктестiктiң қызметiнен табыс алуға;
      4) серiктестiк таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейiн қалған мүлiктiң бiр бөлiгiнiң құнын немесе серiктестiктiң барлық қатысушыларының келiсiмi бойынша оның мүлкiнiң бiр бөлiгiн заттай алуға;
      5) өз үлесiн иелiктен шығару жолымен серiктестiкке қатысуды тоқтатуға құқылы.
      3.2. Серiктестiктiң қатысушылары:
      1) құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;
      2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртiп пен мөлшерде, тәсiлдер мен мерзiмдерде салымдар енгiзуге;
      3) серiктестiк коммерциялық құпия деп жарияланған мәлiметтердi жария етпеуге мiндеттi.
      3.3. Серiктестiк қатысушыларының заңдарда және құрылтай шартында көзделген басқа да құқықтары (мiндеттері) болуы (көтеруi) мүмкiн.

4. Серiктестіктiң мүлкi

      4.1. Серiктестiктiң жарғылық капиталы_________________________
_________________________________________________ теңгенi құрайды.
      4.2. Серiктестiктiң жарғылық капиталына салынатын салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүлiктiк құқықтар, оның iшiнде жердi пайдалану құқығы мен интеллектуалдық қызмет нәтижелерiне құқық және өзге де мүлiк болуы мүмкiн.
      Жеке мүлiктiк емес құқықтарды және өзге де материалдық емес игiлiктердi салым ретiнде енгiзуге жол берiлмейдi.
      4.3. Барлық қатысушылардың серiктестiктiң мүлкiндегi үлестерi олардың жарғылық капиталдағы салымдарына бара-бар болады және құрылтай шартында өзгеше көзделмесе, бүтiндегi бөлiктер немесе процент түрiнде белгiленедi.
      4.4. Серiктестiктiң қатысушысы салымның өзiне тиесiлi бөлiгiн жарғылық капиталға бiр жылдың iшiнде енгiзу жөнiндегi өзiнiң мiндеттемесiн орындамаған жағдайда ол серiктестiктiң шығынын өтеуге, сондай-ақ серiктестiкке төленбеген бөлiк сомасына тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi. Тұрақсыздық төлемiнiң мөлшерi ақша мiндеттемесi немесе оның тиiстi бөлiгi атқарылатын күнгi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру жөнiндегi ресми ставкасына қарай есептеледi.
      4.5. Серiктестiктiң мүлкi қатысушылардың жарғылық капиталдағы бастапқы жарналарының, қосымша жарналарының, шаруашылық және кәсiпкерлiк қызметтен түскен табыстардың, сондай-ақ серiктестiктiң белгiленген тәртiппен сатып алған немесе алған қарыз қаражатының және басқа да мүлкiнiң есебiнен құралады.
      4.6. Қатысушылардың шешiмi бойынша серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерi өзгертiлуi мүмкiн.
      Серiктестiктiң жарғылық капиталын ұлғайту барлық қатысушылар енгiзетiн қосымша бара-бар салымдар жолымен, серiктестiктiң өз капиталының есебiнен, нақты құны олардың баланстық құнынан асатын таза активтердi қайта бағалаудың есебiнен, барлық қалған қатысушылардың келiсiмi болған жағдайда бiр немесе бiрнеше қатысушының қосымша салымдар енгiзуi, серiктестiктiң құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау жолымен жүзеге асырылады.
      Серiктестiктiң жарғылық капиталы серiктестiктiң барлық қатысушыларының салымдарының мөлшерiн бара-бар мөлшерде кемiту не жекелеген қатысушылардың үлестерiн толық немесе iшiнара өтеу жолымен азайтылады.
      Серiктестiктiң жарғылық капиталын ол мемлекеттiк тiркеуге алынған сәттегi заңдарда белгiленген ең төменгi мөлшерден төмен азайтуға жол берiлмейдi.
 

5. Серiктестiктiң органдары
 

       5.1. Серiктестiктiң жоғарғы органы оның қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады.
      Серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысының айрықша құзыретiне мыналар жатады:
      1) серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерiн, орналасқан жерi мен фирмалық атауын өзгертудi немесе серiктестiктiң жаңа редакциядағы жарғысын қоса алғанда, серiктестiктiң жарғысын өзгерту;
      2) серiктестiктiң атқарушы органын құру және оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ серiктестiктi немесе оның мүлкiн сенiмдi басқаруға беру туралы шешiм қабылдау және осылай берудiң шарттарын айқындау;
      3) серiктестiктiң байқаушы кеңесiн және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушiсiн) сайлау және олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ серiктестiктiң тексеру комиссиясының (тексерушiсiнiң) есептерi мен қорытындыларын бекiту;
      4) жылдық қаржылық есептi бекiту және таза табысты бөлу;
      5) iшкi ережелердi, олардың қабылдану рәсiмiн және серiктестiктiң iшкi қызметiн реттейтiн басқа да құжаттарды бекiту;
      6) серiктестiктiң өзге де шаруашылық серiктестiктерiнде, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы шешiм;
      7) серiктестiктi қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешiм;
      8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекiту;
      9) серiктестiктiң қатысушысынан үлестi мәжбүрлеп сатып алу туралы шешiм;
      10) серiктестiктiң барлық мүлкiн кепiлге беру туралы шешiм;
      11) серiктестiктiң мүлкiне қосымша жарналар енгiзу туралы шешiм.
      Қатысушылардың жалпы жиналысында шешiм жалпы жиналысқа қатысушылардың және өкiлдерi арқылы бiлдiрiлгендердiң жай көпшiлiк дауысымен, ал 1), 7), 9)-тармақшаларда көзделген мәселелер бойынша серiктестiк қатысушыларының жиналысына қатысушылардың және өкiлдерi арқылы бiлдiрiлгендердiң төрттен үшiнiң даусымен және 10)-тармақша бойынша бiрауыздан дауыс беру арқылы қабылданады. 9)-тармақшада көзделген мәселе бойынша шешiм қабылданған кезде үлесi мәжбүрлеу тәртiбiмен сатылып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесiлi дауыс саны санақ кезiнде ескерiлмейдi. Серiктестiктiң әрбiр қатысушысы жалпы жиналыста өзiнiң серiктестiктiң жарғылық капиталындағы үлесiне бара-бар дауыс санын иеленедi.
      5.2. Жалпы жиналыс серiктестiктiң қызметiне байланысты кез келген мәселенi қарауға қабылдауға құқылы.
      5.3. Атқарушы орган директор және (немесе) дирекция болып табылады, олар қатысушылардың жалпы жиналысына есеп бередi және оның шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастырады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңдарына сәйкес реттеледi.
      Дирекция___________ мүшеден тұрады. Дирекцияны директор басқарады. Шешiмдер дирекция мүшелерiнiң көпшiлiк дауысымен қабылданады, дауыстар тең болған жағдайда директордың дауысы шешушi дауыс болып есептеледi.
      5.4. Дирекция жалпы жиналыстың айрықша құзыретiне жатпайтын барлық мәселелер бойынша құзыреттi, оның iшiнде:
      ағымдағы және болашақтағы жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етедi;
      қатысушылардың шешiмдерiнiң дайындалуы мен орындалуын ұйымдастырады;
      серiктестiктiң ақшалай қаражатын қоса алғанда, қатысушылар берген шекте оның мүлкiне билiк жүргiзедi;
      қатысушылар ұсынған және осы жарғымен белгiленген өкiлеттiктер шегiнде серiктестiк қызметiнiң мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдарды, соттарды қоса алғанда, ұйымдармен қарым-қатынастарда серiктестiктi бiлдiредi;
      өз құзыретi шегiнде басқа да функцияларды орындайды.
      5.5. Серiктестiк директорының өкiлеттiктерi:
      серiктестiктiң атынан сенiмхатсыз әрекет жасайды;
      серiктестiктiң өкiлi болу құқығына сенiмхат, оның iшiнде қайта сенiм бiлдiру құқығымен сенiмхаттар бередi;
      серiктестiктiң қызметкерлерi жөнiнде оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесiн белгiлейдi, лауазымдық жалақылар мен дербес үстеме ақылардың мөлшерiн белгiлейдi, сыйлық беру мәселесiн шешедi, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртiптiк жазалар бередi;
      қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретiне немесе байқаушы органдардың құзыретiне жатқызылмаған өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      5.6. Серiктестiк өз қызметiнiң нәтижелерiне бухгалтерлiк есеп жүргiзедi, Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген ережелерге сәйкес статистикалық және қаржылық есептiлiктi жүргiзедi.
      Серiктестiк есеп пен есеп берудiң сенiмдiлiгi және жүргiзу тәртiбiнiң сақталмағаны үшiн заңдарға сәйкес жауап бередi.
      5.7. Байқаушы кеңес құрылған жағдайда жалпы жиналыс оның құзыретiн белгiлейдi, оған мынадай мәселелер кiредi:
      1.____________________________________________________________
      2.____________________________________________________________
      3.____________________________________________________________
      5.8. Байқаушы кеңес_______ мүшеден тұрады. Байқаушы кеңестiң мүшелерi бес жылдан аспайтын мерзiмге сайланады. Байқаушы кеңестiң мүшесi сонымен бiр мезгiлде серiктестiктiң атқарушы органының мүшесi бола алмайды. Байқаушы кеңес қарайтын мәселелер бойынша шешiм байқаушы кеңес мүшелерiнiң көпшiлiк дауысымен қабылданады.
      5.9. Серiктестiкте атқарушы органның қаржы-шаруашылық қызметiн бақылауды жүзеге асыру үшiн тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексерушi сайлануы мүмкiн.
      Егер серiктестiкте тексеру комиссиясы құрылмаса (тексерушi сайланбаса), онда тексеру комиссиясының заңдарда белгiленген барлық өкiлеттiктерiн серiктестiктiң байқаушы кеңесi иеленедi.
      5.10. Тексеру комиссиясы (тексерушi) серiктестiк қатысушыларының және (немесе) олардың өкiлдерiнiң арасынан жалпы жиналыста сайланады.
      Серiктестiктiң атқарушы органдарының мүшелерi тексеру комиссиясының мүшелерi бола алмайды.
      5.11. Тексеру комиссиясының (тексерушiнiң) жұмыс тәртiбi iшкi қызметтi реттейтiн ережелермен және өзге де құжаттармен белгiленедi.
      5.12. Тексерулер жүргiзу үшiн сырттан аудитор қатыстырылуы мүмкiн.
 

6. Серiктестiктiң таза табысын бөлу
 

       6.1. Серiктестiктiң оның жыл iшiндегi қызметiнiң нәтижелерi бойынша алған таза пайдасы серiктестiкке қатысушылардың серiктестiктiң тиiстi жылдағы қызметiнiң нәтижелерiне арналған кезектi жалпы жиналысының шешiмiне сәйкес бөлiнедi.
      Жалпы жиналыс таза табысты немесе оның бiр бөлiгiн серiктестiктiң қатысушылары арасында бөлуден шығарып тастау туралы шешiм қабылдауға құқылы.
      6.2. Серiктестiкте резерв қоры құрылған жағдайда серiктестiктiң ықтимал шығындары осы қордың есебiнен жабылады. Резерв қорының қаражаты жетiспеген кезде немесе резерв қоры болмаған жағдайда шығындарды жабудың көздерi туралы шешiмдi қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдайды.
      6.3. Серiктестiк қатысушыларының қай-қайсысын болмасын таза табысты бөлуге қатысудан шеттеткен келiсiмдер жарамсыз болып табылады.
 

7. Серiктестiктiң еңбек ұжымы
 

       7.1. Директор жалдау туралы келiсiм-шарттардың, сондай-ақ еңбек қатынастарын реттейтiн басқа да нысандардың негiзiнде қызметкерлердi жалдауға құқылы.
      7.2. Серiктестiк қызметкерлерге Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген барлық әлеуметтiк-экономикалық құқықтарының берiлуiн кепiлдендiредi.
      7.3. Әрбiр қызметкердiң еңбек табысының ең жоғарғы мөлшерiне шек қойылмайды және белгiленген ережелерге сәйкес салықтар салынады.
      7.4. Серiктестiк еңбекке ақы төлеудiң нысандары мен жүйесiн өз бетiнше белгiлейдi, еңбек келiсiм-шарттарында тарифтiк ставкалар мен лауазымдық жалақылардың мөлшерiн белгiлейдi, бұл ретте мемлекеттiк тарифтердi тиiстi бiлiктiлiгi бар қызметкерлер мен мамандардың еңбегiне ақы төлеудiң ең төменгi кепiлi ретiнде қарастырады.
      7.5. Серiктестiктiң қызметкерлерi мiндеттi әлеуметтiк сақтандыруға жатады.
      7.6. Серiктестiк барлық жұмыс iстеушiлердi қауiпсiз еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге мiндеттi және олардың денсаулығы мен еңбек қабiлетiне келтiрiлген залал үшiн заңдарда белгiленген тәртiппен жауап бередi.
 

8. Серiктестiктiң қызметiн тоқтату
 

       8.1. Серiктестiктiң қызметiн тоқтату жалпы жиналыстың немесе соттың шешiмi бойынша қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.
      8.2. Серiктестiк өзiнiң қызметiн мынадай негiздер бойынша тоқтатады:
      1) егер серiктестiк қатысушыларының саны елуден асса;
      2) егер жарғылық капиталды азайтудың нәтижесiнде оның мөлшерi ең төменгi мөлшерден кем болса;
      3) егер қатысушылар заңдарда және құрылтай шартымен белгiленген мерзiмде серiктестiктiң жарғылық капиталын құрмаса;
      4) банкрот болғанда;
      5) серiктестiктi құру кезiнде заңдардың түзеуге келмейтiндей дәрежеде бұрмалануына жол берiлуiне байланысты серiктестiктiң тiркелуi жарамсыз деп танылған кезде;
      6) қызметтi тиiстi рұқсатсыз (лицензиясыз), не заң актiлерiнде тыйым салынған қызметтi, не заңдарды бiрнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асырған кезде;
      7) қайта ұйымдастырылған кезде;
      8) заң актiлерiнде көзделген өзге де негiздер болған кезде.
      8.3. Серiктестiктi қайта ұйымдастыру (бiрiктiру, қосу, бөлу, бөлiп шығару, қайта құру) заңдарда көзделген тәртiппен жүргiзiледi.
      8.4. Серiктестiктi таратуды жалпы жиналыс немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргiзедi. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серiктестiк iсiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктер көшедi.
      8.5. Тарату қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.
      8.6. Заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмiне тарату туралы жазба жазылған сәттен бастап тарату аяқталды, ал серiктестiк өз қызметiн тоқтатты деп есептеледi.

     Серiктестiктiң құрылтайшылары:
     ___________________________               ____________________
     ___________________________               ____________________
     ___________________________               ____________________

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
1998 жылғы 21 қыркүйектегi
N 928 қаулысына     
2-қосымша     

Қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктiң
ҮЛГIЛIК ЖАРҒЫСЫ 1. Жалпы ережелер

      1.1.__________________________________________________________
______________________________қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiгi
(бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша
заңды тұлға болып табылады.
     1.2. Серiктестiктiң құрылтайшылары (бұдан әрi - қатысушылар)
мыналар болып табылады:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
     1.3. Серiктестiктiң атауы:
     мемлекеттiк тiлде:____________________________________________
___________________________________________________________________
орыс тiлiнде ______________________________________________________
___________________________________________________________________
     1.4. Серiктестiктiң орналасқан жерi:__________________________
___________________________________________________________________
     1.5. Серiктестiк қызметiнiң мерзiмi __________________________
      1.6. Серiктестiк заң актiлерiмен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады.
      Тiзбесi заң актiлерiнде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен серiктестiк лицензияның негiзiнде айналысқа алады.
 

2. Серiктестiктiң заңдық мәртебесi
 

       2.1. Серiктестiк мемлекеттiк тiркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқықтарын иеленедi.
      2.2. Серiктестiктiң мөрi, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атауы жазылған бланкiлерi болады.
      2.3. Серiктестiк өз қызметiнiң мақсатына жету үшiн өз атынан мәмiлелер жасасуға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.
      2.4. Серiктестiк Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкiлдiктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.
      2.5. Серiктестiк өз мiндеттемелерi бойынша өзiне тиесiлi барлық мүлiкпен жауап бередi. Мемлекет серiктестiктiң борыштары бойынша жауап бермейдi. Серiктестiк мемлекеттiң борыштары бойынша жауап бермейдi. Серiктестiк қолданылып жүрген заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда өз қатысушыларының мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi.
      2.6. Серiктестiктiң қатысушылары оның мiндеттемелерi бойынша жарғылық капиталдағы өз салымдарымен жауап бередi, ал бұл сомалар жетiспеген жағдайда - енгiзген салымдарына еселi мөлшерде қосымша өздерiне тиесiлi мүлiкпен жауап бередi.
      Қатысушылардың жауапкершiлiгiнiң шектi мөлшерi олардың жарғылық капиталдағы үлестерiнiң _______ есесiндей болады.
      Мүлiк жетiспеген жағдайда, сондай-ақ серiктестiк қатысушыларының бiрi банкрот болған жағдайда оның серiктестiктiң мiндеттемелерi бойынша жауапкершiлiгi қалған қатысушылардың арасында олардың серiктестiктiң жарғылық капиталындағы салымдарына бара-бар мөлшерде бөлiнедi.
      2.7. Серiктестiк қолданылып жүрген заңдарға сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

3. Серiктестiк қатысушыларының құқықтары мен мiндеттерi

      3.1. Серiктестiктiң қатысушылары:
      1) осы жарғымен белгiленген тәртiп бойынша серiктестiк iстерiн басқаруға қатысуға;
      2) серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға және оның құжаттамасымен танысуға;
      3) серiктестiктiң қызметiнен табыс алуға;
      4) серiктестiк таратылған жағдайда кредиторлармен есеп айырысқаннан кейiн қалған мүлiктiң бiр бөлiгiнiң құнын немесе серiктестiктiң барлық қатысушыларының келiсiмi бойынша оның мүлкiнiң бiр бөлiгiн заттай алуға;
      5) өз үлесiн иелiктен шығару жолымен серiктестiкке қатысуды тоқтатуға құқылы.
      3.2. Серiктестiктiң қатысушылары:
      1) құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға;
      2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртiп пен мөлшерде, тәсiлдер мен мерзiмдерде салымдар енгiзуге;
      3) серiктестiк коммерциялық құпия деп жарияланған мәлiметтердi жария етпеуге мiндеттi.
      3.3. Серiктестiк қатысушыларының заңдарда және құрылтай шартында көзделген басқа да құқықтары (мiндеттерде) болуы (көтеруi) мүмкiн.

4. Серiктестiң мүлкi

      4.1. Серiктестiктiң жарғылық капиталы________________________
_________________________________________________ теңгенi құрайды.
      4.2. Серiктестiктiң жарғылық капиталына салынатын салымдар ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүлiктiк құқықтар, оның iшiнде жердi пайдалану құқығы мен интеллектуалдық қызмет нәтижелерiне құқық және өзге де мүлiк болуы мүмкiн.
      Жеке мүлiктiк емес құқықтарды және өзге де материалдық емес игiлiктердi салым ретiнде енгiзуге жол берiлмейдi.
      4.3. Барлық қатысушылардың серiктестiктiң мүлкiндегi үлестерi олардың жарғылық капиталдағы салымдарына бара-бар болады және құрылтай шартында өзгеше көзделмесе, бүтiндегi бөлiк немесе процент түрiнде белгiленедi.
      4.4. Серiктестiктiң қатысушысы салымның өзiне тиесiлi бөлiгiн жарғылық капиталға бiр жылдың iшiнде енгiзу жөнiндегi өзiнiң мiндеттемесiн орындамаған жағдайда ол серiктестiктiң шығынын өтеуге, сондай-ақ серiктестiкке төленбеген бөлiк сомасына тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi. Тұрақсыздық төлемiнiң мөлшерi ақша мiндеттемесi немесе оның тиiстi бөлiгi атқарылатын күнгi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң қайта қаржыландыру жөнiндегi ресми ставкасына қарай есептеледi.
      4.5. Серiктестiктiң мүлкi қатысушылардың жарғылық капиталдағы бастапқы жарналарының, қосымша жарналарының, шаруашылық және кәсiпкерлiк қызметтен түскен табыстардың, сондай-ақ серiктестiктiң белгiленген тәртiппен сатып алған немесе алған қарыз қаражатының және басқа да мүлкiнiң есебiнен құралады.
      4.6. Қатысушылардың шешiмi бойынша серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерi өзгертiлуi мүмкiн.
      Серiктестiктiң жарғылық капиталын ұлғайту барлық қатысушылар енгiзетiн қосымша бара-бар салымдар жолымен, серiктестiктiң өз капиталының есебiнен, нақты құны олардың баланстық құнынан асатын таза активтердi қайта бағалаудың есебiнен, барлық қалған қатысушылардың келiсiмi болған жағдайда бiр немесе бiрнеше қатысушының қосымша салымдар енгiзуi, серiктестiктiң құрамына жаңа қатысушыларды қабылдау жолымен жүзеге асырылады.
      Серiктестiктiң жарғылық капиталы серiктестiктiң барлық қатысушыларының салымдарының мөлшерiн бара-бар мөлшерде кемiту не жекелеген қатысушылардың үлестерiн толық немесе iшiнара өтеу жолымен азайтылады.
      Серiктестiктiң жарғылық капиталын ол мемлекеттiк тiркеуге алынған сәттегi заңдарда белгiленген ең төменгi мөлшерден төмен азайтуға жол берiлмейдi.
 

5. Серiктестiктiң органдары
 

       5.1. Серiктестiктiң жоғарғы органы оның қатысушыларының жалпы жиналысы болып табылады.
      Серiктестiк қатысушыларының жалпы жиналысының айрықша құзыретiне мыналар жатады:
      1) серiктестiктiң жарғылық капиталының мөлшерiн, орналасқан жерi мен фирмалық атауын өзгертудi немесе серiктестiктiң жаңа редакциядағы жарғысын қоса алғанда, серiктестiктiң жарғысын өзгерту;
      2) серiктестiктiң атқарушы органын құру және оның өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ серiктестiктi немесе оның мүлкiн сенiмдi басқаруға беру туралы шешiм қабылдау және осылай берудiң шарттарын айқындау;
      3) серiктестiктiң байқаушы кеңесiн және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушiсiн) сайлау және олардың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату, сондай-ақ серiктестiктiң тексеру комиссиясының (тексерушiсiнiң) есептерi мен қорытындыларын бекiту;
      4) жылдық қаржылық есептi бекiту және таза табысты бөлу;
      5) iшкi ережелердi, олардың қабылдану рәсiмiн және серiктестiктiң iшкi қызметiн реттейтiн басқа да құжаттарды бекiту;
      6) серiктестiктiң өзге де шаруашылық серiктестiктерiнде, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы шешiм;
      7) серiктестiктi қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешiм;
      8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекiту;
      9) серiктестiктiң қатысушыларынан үлестi мәжбүрлеп сатып алу туралы шешiм;
      10) серiктестiктiң барлық мүлкiн кепiлге беру туралы шешiм;
      11) серiктестiктiң мүлкiне қосымша жарналар енгiзу туралы шешiм.
      Қатысушылардың жалпы жиналысында шешiм жалпы жиналысқа қатысушылардың және өкiлдерi арқылы бiлдiрiлгендердiң көпшiлiк дауысымен, ал 1), 7), 9)-тармақшаларда көзделген мәселелер бойынша серiктестiк қатысушыларының жиналысына қатысушылардың және өкiлдерi арқылы бiлдiрiлгендердiң төрттен үшiнiң даусымен және 10)-тармақша бойынша бiрауыздан дауыс беру арқылы қабылданады. 9)-тармақшада көзделген мәселе бойынша шешiм қабылданған кезде үлесi мәжбүрлеу тәртiбiмен сатылып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесiлi дауыс саны санақ кезiнде ескерiлмейдi. Серiктестiктiң әрбiр қатысушысы жалпы жиналыста өзiнiң серiктестiктiң жарғылық капиталындағы үлесiне бара-бар дауыс санын иеленедi.
      5.2. Жалпы жиналыс серiктестiктiң қызметiне байланысты кез келген мәселенi қарауға қабылдауға құқылы.
      5.3. Атқарушы орган директор және (немесе) дирекция болып табылады, олар қатысушылардың жалпы жиналысына есеп бередi және оның шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастырады. Құрылтайшылар директорды тағайындаған кезде еңбек қатынастары еңбек заңдарына сәйкес реттеледi.
      Дирекция___________ мүшеден тұрады. Дирекцияны директор басқарады. Шешiмдер дирекция мүшелерiнiң көпшiлiк дауысымен қабылданады, дауыстар тең болған жағдайда директордың дауысы шешушi дауыс болып есептеледi.
      5.4. Дирекция жалпы жиналыстың айрықша құзыретiне жатпайтын барлық мәселелер бойынша құзыреттi, оның iшiнде:
      ағымдағы және болашақтағы жұмыс бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етедi;
      қатысушылардың шешiмдерiнiң дайындалуы мен орындалуын ұйымдастырады;
      серiктестiктiң ақшалай қаражатын қоса алғанда, қатысушылар берген шекте оның мүлкiне билiк етедi;
      қатысушылар ұсынған және осы жарғымен белгiленген өкiлеттiктер шегiнде серiктестiк қызметiнiң мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдарды, соттарды қоса алғанда, ұйымдармен қарым-қатынаста серiктестiктi бiлдiредi;
      өз құзыретi шегiнде басқа да мiндеттердi орындайды.
      5.5. Серiктестiк директорының өкiлеттiктерi:
      серiктестiктiң атынан сенiмхатсыз әрекет жасайды;
      серiктестiктiң өкiлi болу құқығына сенiмхат, оның iшiнде қайта сенiм бiлдiру құқығымен сенiмхаттар бередi;
      серiктестiктiң қызметкерлерi жөнiнде оларды қызметке тағайындау туралы, оларды ауыстыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесiн белгiлейдi, лауазымдық жалақылар мен дербес үстеме ақылардың мөлшерiн белгiлейдi, сыйлық беру мәселесiн шешедi, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртiптiк жазалар бередi;
      қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретiне немесе байқаушы органдардың құзыретiне жатқызылмаған өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      5.6. Серiктестiк өз қызметiнiң нәтижелерiне бухгалтерлiк есеп жүргiзедi, Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген ережелерге сәйкес статистикалық және қаржылық есептiлiктi жүргiзедi.
      Серiктестiк есеп пен есеп берудiң сенiмдiлiгi және жүргiзу тәртiбiнiң сақталмағаны үшiн заңдарға сәйкес жауап бередi.
      5.7. Байқаушы кеңес құрылған жағдайда жалпы жиналыс оның құзыретiн белгiлейдi, оған мынадай мәселелер кiредi:
      1.____________________________________________________________
      2.____________________________________________________________
      3.____________________________________________________________
      5.8. Байқаушы кеңес_______ мүшеден тұрады. Байқаушы кеңестiң мүшелерi бес жылдан аспайтын мерзiмге сайланады. Байқаушы кеңестiң мүшесi сонымен бiр мезгiлде серiктестiктiң атқарушы органының мүшесi бола алмайды. Байқаушы кеңес қарайтын мәселелер бойынша шешiм байқаушы кеңес мүшелерiнiң көпшiлiк дауысымен қабылданады.
      5.9. Серiктестiкте атқарушы органның қаржы-шаруашылық қызметiн бақылауды жүзеге асыру үшiн тексеру комиссиясы құрылуы немесе тексерушi сайлануы мүмкiн.
      Егер серiктестiкте тексеру комиссиясы құрылмаса (тексерушi сайланбаса), онда тексеру комиссиясының заңдарда белгiленген барлық өкiлеттiктерiн серiктестiктiң байқаушы кеңесi иеленедi.
      5.10. Тексеру комиссиясы (тексерушi) серiктестiк қатысушыларының және (немесе) олардың өкiлдерiнiң арасынан жалпы жиналыста сайланады.
      Серiктестiктiң атқарушы органдарының мүшелерi тексеру комиссиясының мүшелерi бола алмайды.
      5.11. Тексеру комиссиясының (тексерушiнiң) жұмыс тәртiбi iшкi қызметтi реттейтiн ережелермен және өзге де құжаттармен белгiленедi.
      5.12. Тексерулер жүргiзу үшiн сырттан аудитор қатыстырылуы мүмкiн.
 

6. Серiктестiктiң таза табысын бөлу
 

       6.1. Серiктестiктiң бюджетпен қарым-қатынастар жөнiндегi сомалары және серiктестiктiң қорларын құруға және толықтыруға бағытталған сомалары шығарылып тасталғаннан кейiнгi табысы, егер серiктестiктiң құрылтай шартында өзгеше көзделмесе, қатысушылар арасында олардың серiктестiктiң жарғылық капиталындағы салымдарына бара-бар мөлшерде бөлiнедi.
      6.2. Серiктестiкте резерв қоры құрылған жағдайда серiктестiктiң ықтимал шығындары осы қордың есебiнен жабылады. Резерв қорының қаражаты жетiспеген кезде немесе резерв қоры болмаған жағдайда шығындарды жабудың көздерi туралы шешiмдi қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдайды.
      6.3. Серiктестiк қатысушыларының қай-қайсысын болмасын таза табысты бөлуге қатысудан шеттеткен келiсiмдер жарамсыз болып табылады.
 

7. Серiктестiктiң еңбек ұжымы
 

       7.1. Директор жалдау туралы келiсiм-шарттардың, сондай-ақ еңбек қатынастарын реттейтiн басқа да нысандардың негiзiнде қызметкерлердi жалдауға құқылы.
      7.2. Серiктестiк қызметкерлерге Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген барлық әлеуметтiк-экономикалық құқықтарының берiлуiн кепiлдендiредi.
      7.3. Әрбiр қызметкердiң еңбек табысының ең жоғарғы мөлшерiне шек қойылмайды және белгiленген ережелерге сәйкес салықтар салынады.
      7.4. Серiктестiк еңбекке ақы төлеудiң нысандары мен жүйесiн өз бетiнше белгiлейдi, еңбек келiсiм-шарттарында тарифтiк ставкалар мен лауазымдық жалақылардың мөлшерiн белгiлейдi, бұл ретте мемлекеттiк тарифтердi тиiстi бiлiктiлiгi бар қызметкерлер мен мамандардың еңбегiне ақы төлеудiң ең төменгi кепiлi ретiнде қарастырады.
      7.5. Серiктестiктiң қызметкерлерi мiндеттi әлеуметтiк сақтандыруға жатады.
      7.6. Серiктестiк барлық жұмыс iстеушiлердi қауiпсiз еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге мiндеттi және олардың денсаулығы мен еңбек ету қабiлетiне келтiрiлген залал үшiн заңдарда белгiленген тәртiппен жауап бередi.
 

8. Серiктестiктiң қызметiн тоқтату
 

       8.1. Серiктестiктiң қызметiн тоқтату жалпы жиналыстың немесе соттың шешiмi бойынша қайта ұйымдастыру немесе тарату жолымен жүзеге асырылады.
      8.2. Серiктестiк өзiнiң қызметiн мынадай негiздер бойынша тоқтатады:
      1) егер серiктестiк қатысушыларының саны елуден асса;
      2) егер жарғылық капиталды азайтудың нәтижесiнде оның мөлшерi ең төменгi мөлшерден кем болса;
      3) егер қатысушылар заңдарда және құрылтай шартында белгiленген мерзiмде серiктестiктiң жарғылық капиталын құрмаса;
      4) банкрот болғанда;
      5) серiктестiктi құру кезiнде заңдардың түзеуге келмейтiндей дәрежеде бұрмалануына жол берiлуiне байланысты серiктестiктiң тiркелуi жарамсыз деп танылған кезде;
      6) қызметтi тиiстi рұқсатсыз (лицензиясыз), не заң актiлерiнде тыйым салынған қызметтi, не заңдарды бiрнеше рет немесе өрескел бұза отырып жүзеге асырған кезде;
      7) қайта ұйымдастырылған кезде;
      8) заң актiлерiнде көзделген өзге де негiздер болған кезде.
      8.3. Серiктестiктi қайта ұйымдастыру (бiрiктiру, қосу, бөлу, бөлiп шығару, қайта құру) заңдарда көзделген тәртiппен жүргiзiледi.
      8.4. Серiктестiктi таратуды жалпы жиналыс немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргiзедi. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серiктестiк iсiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктер көшедi.
      8.5. Тарату қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртiппен жүзеге асырылады.
      8.6. Заңды тұлғалардың бiрыңғай мемлекеттiк тiзiлiмiне тарату туралы жазба жазылған сәттен бастап тарату аяқталды, ал серiктестiк өз қызметiн тоқтатты деп есептеледi.

      Серiктестiктiң құрылтайшылары:
      ___________________________               ____________________
      ___________________________               ____________________
      ___________________________               ____________________

Об утверждении Типовых уставов товарищества с ограниченной ответственностью и товарищества с дополнительной ответственностью

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 1998 г. N 928. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2008 года N 852.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.09.2008 N 852 (порядок введения в действие см. п.4 ).
      Во исполнение Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года Z980220_ "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      Типовой устав товарищества с ограниченной ответственностью;
      Типовой устав товарищества с дополнительной ответственностью.
      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1997 года N 1382 P971382_ "О типовых уставах юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства" следующее изменение:
      строки "товарищество с ограниченной ответственностью (приложение 3);
      товарищество с дополнительной ответственностью (приложение 4);" исключить.
      3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1998 года N 308 P980308_ "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1997 г. N 1382".
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 1998 года N 928
 
 
                        ТИПОВОЙ УСТАВ товарищества с ограниченной ответственностью 1. Общие положения 1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью _____________ ____________________________________________________________________ (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. 1.2. Учредителями (далее - участники) товарищества являются: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________. 1.3. Наименование товарищества: на государственном языке ______________________________________ ____________________________________________________________________ на русском языке_______________________________________________ ____________________________________________________________________ 1.4. Место нахождения товарищества ____________________________ ____________________________________________________________________ 1.5. Срок деятельности товарищества____________________________
      1.6. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.
      Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, товарищество может заниматься на основании лицензии.
 
                  2. Юридический статус товарищества
 
      2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
      2.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.
      2.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
      2.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
      2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
      2.6. Участники товарищества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 2.7. Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством. 3. Права и обязанности участников товарищества 3.1. Участники товарищества имеют право: 1) участвовать в управлении делами товарищества в порядке, определенном настоящим уставом; 2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его документацией; 3) получать доход от деятельности товарищества;
      4) получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть его имущества в натуре;
      5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли. 3.2. Участники товарищества обязаны: 1) соблюдать требования учредительных документов; 2) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами; 3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной. 3.3. Участники товарищества могут иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством и учредительным договором. 4. Имущество товарищества 4.1. Уставный капитал товарищества составляет _________________ ____________________________________________________________ тенге.
      4.2. Вкладом в уставный капитал товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
      Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
      4.3. Доли всех участников в имуществе товарищества пропорциональны их вкладам в уставный капитал и выражаются в части целого или в процентах, если иное не предусмотрено учредительным договором.
      4.4. В случае невыполнения участником товарищества обязанности по внесению своей части вклада в уставный капитал в течение года он обязан возместить товариществу убытки, а также уплатить товариществу неустойку на сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
      4.5. Имущество товарищества образуется за счет первоначальных взносов участников в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного товариществом в установленном порядке.
      4.6. По решению участников может быть изменен размер уставного капитала товарищества.
      Увеличение уставного капитала товарищества может осуществляться путем дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками, за счет собственного капитала товарищества, переоценки чистых активов, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость, внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников, принятия новых участников в состав товарищества.
      Уменьшение уставного капитала товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников.
      Уменьшение уставного капитала товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.
 
                        5. Органы товарищества
 
      5.1. Высшим органом товарищества является общее собрание его участников.
      К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относится:
      1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;
      2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
      3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
      4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
      5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
      6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
      7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
      8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
      9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;
      10) решение о залоге всего имущества товарищества;
      11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества.
      Решение на общем собрании участников принимается простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании, а по вопросам, предусмотренным подпунктами 1),7), 9), - квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества и 10)- единогласно. При принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 9), участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Каждый участник товарищества обладает в общем собрании количеством голосов пропорционально своей доле в уставном капитале товарищества.
      5.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.
      5.3. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.
      Дирекция состоит из_____ членов. Во главе дирекции стоит директор. Решения принимаются большинством голосов членов дирекции, в случае равенства голосов решающим считается голос директора.
      5.4. Дирекция компетентна во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания, в том числе:
      обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;
      организует подготовку и выполнение решений участников;
      распоряжается имуществом товарищества, включая его денежные средства, в пределах, предоставляемых участниками;
      представляет товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности товарищества в пределах полномочий, предоставленных участниками и определенных настоящим уставом;
      выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
      5.5. Полномочия директора товарищества:
      без доверенности действует от имени товарищества;
      выдает доверенность на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
      в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
      осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников или компетенции наблюдательных органов. 5.6. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с действующими в Республике Казахстан правилами. Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности. 5.7. В случае образования наблюдательного совета общее собрание определяет его компетенцию, в которую входят следующие вопросы: 1.__________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________ 5.8. Наблюдательный совет состоит из _____ членов. Члены наблюдательного совета избираются на срок не более пяти лет. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа товарищества. Решения по вопросам, рассматриваемым наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета.
      5.9. В товариществе может быть образована ревизионная комиссия или избран ревизор для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа.
      Если в товариществе ревизионная комиссия не образовывается (не избирается ревизор), то всеми установленными законодательством правами ревизионной комиссии обладает наблюдательный совет товарищества.
      5.10. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников из числа участников товарищества и (или) их представителей.
      Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.
      5.11. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.
      5.12. Для проведения ревизий может быть привлечен внешний аудитор.
 
             6. Распределение чистого дохода товарищества
 
      6.1. Чистый доход, полученный товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.
      Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.
      6.2. Возможные убытки товарищества покрываются за счет резервного фонда в случае его создания в товариществе. При недостатке средств резервного фонда или в случае отсутствия резервного фонда решение об источниках покрытия убытков принимается общим собранием участников.
      6.3. Соглашения, устраняющие от участия в распределении чистого дохода кого-либо из участников товарищества, являются недействительными.
 
                  7. Трудовой коллектив товарищества
 
      7.1. Директор вправе осуществлять наем работников на основе контрактов о найме, а также других форм, регулирующих трудовые отношения.
      7.2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.
      7.3. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с установленными правилами.
      7.4. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.
      7.5. Работники товарищества подлежат обязательному социальному страхованию.
      7.6. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
 
               8. Прекращение деятельности товарищества
 
      8.1. Прекращение деятельности товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению общего собрания или суда.
      8.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:
      1) если число участников товарищества превысит пятьдесят;
      2) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
      3) если участники не образуют уставный капитал товарищества в сроки, установленные законодательством и учредительным договором;
      4) при банкротстве;
      5) при признании недействительной регистрации товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
      6) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
      7) при реорганизации;
      8) при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.
      8.3. Реорганизация товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством.
      8.4. Ликвидация товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами товарищества.
      8.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8.6. Ликвидация считается завершенной, а товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц. Учредители товарищества: _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________
Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 1998 года N 928
 
 
                         ТИПОВОЙ УСТАВ
         товарищества с дополнительной ответственностью
      
      1. Общие положения

1.1. Товарищество с дополнительной ответственностью ___________ ____________________________________________________________________ (далее - товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. 1.2. Учредителями (далее - участники) товарищества являются: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 1.3. Наименование товарищества: на государственном языке ______________________________________ ____________________________________________________________________ на русском языке ______________________________________________ ____________________________________________________________________ 1.4. Место нахождения товарищества ____________________________ ____________________________________________________________________ 1.5. Срок деятельности товарищества ___________________________
      1.6. Товарищество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.
      Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, товарищество может заниматься на основании лицензии.
 
                  2. Юридический статус товарищества
 
      2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
      2.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием.
      2.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
      2.4. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
      2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство не отвечает по долгам товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
      2.6. Участники товарищества отвечают по его обязательствам своими вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм - дополнительно принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими вкладам.
      Предельный размер ответственности участников кратен _________ их вкладам в уставный капитал.
      При недостаточности имущества, а также банкротстве одного из участников товарищества его ответственность по обязательствам товарищества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам в уставный капитал товарищества.
      2.7. Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством.
 
            3. Права и обязанности участников товарищества
 
      3.1. Участники товарищества имеют право:
      1) участвовать в управлении делами товарищества в порядке, определенном настоящим уставом;
      2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его документацией;
      3) получать доход от деятельности товарищества;
      4) получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть его имущества в натуре;
      5) прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли. 3.2. Участники товарищества обязаны: 1) соблюдать требования учредительных документов; 2) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами; 3) не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной. 3.3. Участники товарищества могут иметь (нести) и другие права (обязанности), предусмотренные законодательством и учредительным договором. 4. Имущество товарищества 4.1. Уставный капитал товарищества составляет _________________ _____________________________________________________________ тенге.
      4.2. Вкладом в уставный капитал товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, и иное имущество.
      Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
      4.3. Доли всех участников в имуществе товарищества пропорциональны их вкладам в уставный капитал и выражаются в части целого или в процентах, если иное не предусмотрено учредительным договором.
      4.4. В случае невыполнения участником товарищества обязанности по внесению своей части вклада в уставный капитал в течение года он обязан возместить товариществу убытки, а также уплатить товариществу неустойку на сумму неуплаченной части. Размер неустойки исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
      4.5. Имущество товарищества образуется за счет первоначальных взносов участников в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного товариществом в установленном порядке.
      4.6. По решению участников может быть изменен размер уставного капитала товарищества.
      Увеличение уставного капитала товарищества может осуществляться путем дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками, за счет собственного капитала товарищества, переоценки чистых активов, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость, внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных участников, принятия новых участников в состав товарищества.
      Уменьшение уставного капитала товарищества может осуществляться путем пропорционального уменьшения размера вкладов всех участников товарищества либо путем полного или частичного погашения долей отдельных участников.
      Уменьшение уставного капитала товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.
 
                        5. Органы товарищества
 
      5.1. Высшим органом товарищества является общее собрание его участников.
      К исключительной компетенции общего собрания участников товарищества относится:
      1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества в новой редакции;
      2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
      3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
      4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
      5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
      6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
      7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
      8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
      9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;
      10) решение о залоге всего имущества товарищества;
      11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества.
      Решение на общем собрании участников принимается простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании, а по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 7), 9), - квалифицированным большинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании участников товарищества и 10) - единогласно. При принятии решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 9), участник, чья доля выкупается в принудительном порядке, в голосовании не участвует и число принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Каждый участник товарищества обладает в общем собрании количеством голосов пропорционально своей доле в уставном капитале товарищества.
      5.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.
      5.3. Исполнительным органом являются директор и (или) дирекция, которые подотчетны общему собранию участников и организуют выполнение его решений. При назначении учредителями директора трудовые отношения регулируются в соответствии с трудовым законодательством.
      Дирекция состоит из_____ членов. Во главе дирекции стоит директор. Решения принимаются большинством голосов членов дирекции, в случае равенства голосов решающим считается голос директора.
      5.4. Дирекция компетентна во всех вопросах, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания, в том числе:
      обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;
      организует подготовку и выполнение решений участников;
      распоряжается имуществом товарищества, включая его денежные средства, в пределах, предоставляемых участниками;
      представляет товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности товарищества в пределах полномочий, предоставленных участниками и определенных настоящим уставом;
      выполняет другие функции в пределах своей компетенции.
      5.5. Полномочия директора товарищества:
      без доверенности действует от имени товарищества;
      выдает доверенность на право представлять товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
      в отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
      осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников или компетенции наблюдательных органов.
      5.6. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с действующими в Республике Казахстан правилами.
      Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности.
      5.7. В случае образования наблюдательного совета общее собрание определяет его компетенцию, в которую входят следующие вопросы: 1.__________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________
      5.8. Наблюдательный совет состоит из ____ членов. Члены наблюдательного совета избираются на срок не более пяти лет. Член наблюдательного совета не может быть одновременно членом исполнительного органа товарищества. Решения по вопросам, рассматриваемым наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета.
      5.9. В товариществе может быть образована ревизионная комиссия или избран ревизор для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа.
      Если в товариществе ревизионная комиссия не образовывается (не избирается ревизор), то всеми установленными законодательством правами ревизионной комиссии обладает наблюдательный совет товарищества.
      5.10. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников из числа участников товарищества и (или) их представителей.
      Члены исполнительных органов товарищества не могут быть членами ревизионной комиссии.
      5.11. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) определяется правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность.
      5.12. Для проведения ревизий может быть привлечен внешний аудитор.
 
             6. Распределение чистого дохода товарищества
 
      6.1. Чистый доход, полученный товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением очередного общего собрания участников товарищества, посвященного утверждению результатов деятельности товарищества за соответствующий год.
      Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.
      6.2. Возможные убытки товарищества покрываются за счет резервного фонда В случае его создания в товариществе. При недостатке средств резервного фонда или в случае отсутствия резервного фонда решение об источниках покрытия убытков принимается общим собранием участников.
      6.3. Соглашения, устраняющие от участия в распределении чистого дохода кого-либо из участников товарищества, являются недействительными.
 
                  7. Трудовой коллектив товарищества
 
      7.1. Директор вправе осуществлять наем работников на основе контрактов о найме, а также других форм, регулирующих трудовые отношения.
      7.2. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.
      7.3. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с установленными правилами.
      7.4. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.
      7.5. Работники товарищества подлежат обязательному социальному страхованию.
      7.6. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
 
               8. Прекращение деятельности товарищества
 
      8.1. Прекращение деятельности товарищества производится путем реорганизации или ликвидации по решению общего собрания или суда.
      8.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:
      1) если число участников товарищества превысит пятьдесят;
      2) если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
      3) если участники не образуют уставный капитал товарищества в сроки, установленные законодательством и учредительным договором;
      4) при банкротстве;
      5) при признании недействительной регистрации товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
      6) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
      7) при реорганизации;
      8) при иных основаниях, предусмотренных законодательными актами.
      8.3. Реорганизация товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производятся в порядке, предусмотренном законодательством.
      8.4. Ликвидация товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами товарищества.
      8.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 8.6. Ликвидация считается завершенной, а товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц. Учредители товарищества: _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________