Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігінің Көліктік бақылау комитетінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1998 жылғы 23 желтоқсан N 1322

       ЕСКЕРТУ. Қаулының атауындағы және мәтініндегі "Көлік және коммуникациялар министрлігінің" деген сөздер "Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігінің" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 1999.04.01. N 355  қаулысымен .

      Елдің көлік-коммуникация кешені жүйесіндегі бақылау-қадағалау функцияларын реттеу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қазақстан Республикасының Азаматтық авиация мен эксперименттік авиация әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қадағалау жөніндегі мемлекеттік авиация инспекциясы (Мемавиақадағалау), Кеме қатынасы мен теңізде жүзудің қауіпсіздігі бас инспекциясы Жоғары Ертіс кеме қатынасы қауіпсіздігі бассейндік инспекциясы, Қазақстан Республикасы Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігінің жанындағы Қазақстан Республикасының Теңіз және өзен регистрі, Қазақстан Республикасының Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігі Қазақстан Республикасының Көлік инспекциясы, Республикалық мемлекеттік электр байланысы инспекциясы, "Қазақстан Республикасының радио жиілігі спектрін тарату мен пайдалану жөніндегі бюро" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, оларды біріктіру жолымен Қазақстан Республикасының Көліктік бақылау комитеті болып қайта ұйымдастырылсын. 
      2.<*> 
       ЕСКЕРТУ.2-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 1999.09.08. N 1334  қаулысымен .  
      3. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 
      4. Мыналардың күші жойылған деп танылсын: 
      1) Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің "Қазақстан Республикасы Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігінің Көлік инспекциясы туралы ережені бекіту туралы" 1993 жылғы 5 сәуірдегі N 257  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1993 ж., N 10, 125-құжат); 
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 27 сәуірдегі N 3928 Жарлығын іске асыру туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі N 651  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж, N 22, 190-құжат); 
      3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасының Азаматтық және эксперименттік авиация әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қадағалау жөніндегі мемлекеттік авиациясы (Мемавиақадағалау) және Қазақстан Республикасының мемлекеттік авиациялық регистрі (Мемавиарегистр) туралы" 1998 жылғы 21 қаңтардағы N 31 қаулысының 1-тармағының екінші абзацы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 1,9-құжат).
     5. Осы қаулы 1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді және жариялауға жатады.     

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы        
Үкіметінің              
1998 жылғы 23 желтоқсандағы      
N 1322 қаулысына           
қосымша                 

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар 

       1. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің "Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық құралдары және жоғары жиіліктегі құрылғыларды алу, жобалау, жасау (орнату), пайдалану және шет елдерден әкелу тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1992 жылғы 9 қазандағы N 851  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1992 ж., N 39, 588-құжат): 
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық құралдары және жоғары жиіліктегі құрылғыларды алу, жобалау, жасау (орнату), пайдалану және шет елдерден әкелу тәртібі туралы ережеде: 
      мәтін бойынша "Қазақстан Республикасы Байланыс министрлігінің Мемлекеттік электр байланысы инспекциясының", "Қазақстан Республикасы Байланыс министрлігінің Мемлекеттік электр байланыс инспекциясымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көліктік бақылау комитетінің", "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көліктік бақылау комитетімен" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      14, 15, 16, 17, 18, 19-тармақтар алынып тасталсын. 
      2. <*>
       Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.07. N  646 қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      5. <*> 
      ЕСКЕРТУ. 5-тармағының күші жойылды - Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2002 жылғы 21 мамырдағы N 543   қаулысымен
     6. <*>
      ЕСКЕРТУ. 6-тармағының күші жойылды - Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2004.09.29. N 998   қаулысымен .  
     7. <*>
      ЕСКЕРТУ.7-тармағының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.09.13. N 1387   қаулысымен
     8.<*> 
     9.<*>
      ЕСКЕРТУ. 8-9-тармақтардың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.09.21. N 1433    қаулысымен
     10. Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін радиожиілік спектрін пайдаланудың тәртібі туралы" 1998 жылғы 9 шілдедегі N 652  қаулысына :
     8-тармақтағы "Республикалық мемлекеттік электр байланысы инспекциясын" деген сөздер "Көліктік бақылау комитетін" деген сөздермен ауыстырылсын. 

Вопросы Комитета транспортного контроля Министерства транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 1998 года N 1322

      В целях упорядочения контрольно-надзорных функций в системе транспортно-коммуникационного комплекса страны Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Реорганизовать Государственную авиационную инспекцию Республики Казахстан по надзору за безопасностью полетов воздушных судов гражданской авиации и экспериментальной авиации (Госавианадзор), Главную инспекцию безопасности судоходства и мореплавания, Верхне-Иртышскую бассейновую инспекцию безопасности судоходства, Морской и Речной Регистр Республики Казахстан при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Транспортную инспекцию Республики Казахстан Министерства транспорта Республики Казахстан, Республиканскую государственную инспекцию электросвязи, Республиканское государственное казенное предприятие "Бюро по распределению и использованию радиочастотного спектра Республики Казахстан" путем их слияния в Комитет транспортного контроля Министерства транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан. 
      2.  (Пункт 2 утратил силу - постановлением Правительства РК от 8 сентября 1999 г. N 1334   P991334_   )
      3. Утвердить изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению. 
      4. Признать утратившими силу: 
      1) постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 5 апреля 1993 года N 257 "Об утверждении Положения о Транспортной инспекции Республики Казахстан Министерства транспорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 10, ст. 125); 
      2) пункт 5 Изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N 651 "О реализации Указа Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 года N 3928" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 22, ст. 190); 
      3) абзац второй пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 21 января 1998 года N 31 "О Государственной авиационной инспекции Республики Казахстан по надзору за безопасностью полетов воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации (Госавианадзор) и Государственном авиационном регистре Республики Казахстан (Госавиарегистр)" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 1,ст.9). 
      5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 1999 года и подлежит опубликованию. 

          Премьер-Министр 
      Республики Казахстан

                                              Приложение
                                 к постановлению Правительства
                                      Республики Казахстан 
                                 от 23 декабря 1998 года № 1322


     Изменения и дополнения в некоторые решения Правительства 
                       Республики Казахстан  

      1. В постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 9 октября 1992 года N 851 "0б утверждении Положения о порядке приобретения, проектирования, строительства (установки), эксплуатации на территории Республики Казахстан и ввоза из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" (САПП Республики Казахстан, 1992 г., N 39, ст.588): 
      в Положении о порядке приобретения, проектирования, строительства (установки), эксплуатации на территории Республики Казахстан и ввоза из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, утвержденном указанным постановлением: 
      по тексту слова "Государственной инспекции электросвязи Министерства связи Республики Казахстан", "Государственной инспекцией электросвязи Министерства связи Республики Казахстан" заменить словами "Комитет транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан", "Комитетом транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"; 
      пункты 14,15,16,17,18,19 исключить. 
      2.  (Утратил силу - от 7 июля 2006 года N  646 ).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      5.  (Пункт 5 утратил силу - постановлением Правительства РК от 21 мая 2002 г. N 543   P020543_   )
      6.  (Пункт 6 утратил силу - постановлением Правительства РК от 29 сентября 2004 г.  N 998  ) 
      7.  (Пункт 7 утратил силу - постановлением Правительства РК от 13 сентября 1999 г. N 1387    P991387_   )
      8.  (Пункты 8,9 утратили силу - постановлением Правительства РК от 21 сентября 1999 г. N 1433    P991433_   )
      10. В постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 1998 года N 652 "О порядке использования радиочастотного спектра для государственных нужд":
      в пункте 8 слова "Республиканскую государственную инспекцию электросвязи" заменить словами "Комитет транспортного контроля". (Не для печати).