Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 25 желтоқсандағы N 1621 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1999 жылғы 19 наурыз N 277. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.01.19. N 29 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі Заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 6  U990006_  Жарлығына және "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көліктік бақылау комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 23 желтоқсандағы N 1322  P981322_  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Қазақстан Республикасында жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауды лицензиялаудың тәртібі мен шарттары және біліктілік талаптары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 25 желтоқсандағы N 1621  P961621_  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 52, 506-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 
      1) атауында және мәтінінде: 
      "тасымалдауды" деген сөздің алдынан "халықаралық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      "жүктерді" деген сөзден кейін "қауіпті жүктерді" деген сөзбен толықтырылсын; 
      1-тармақтың үшінші абзацы "тасымалдаумен" деген сөздің алдынан "халықаралық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауды лицензиялаудың тәртібі мен шарттары туралы ережеде: 
      атауында: 
      "тасымалдауды" деген сөздің алдынан "халықаралық" деген сөзбен толықтырылсын; 
      "жүктерді" деген сөзден кейін "қауіпті жүктерді" деген сөзбен толықтырылсын; 
      мәтінінде: 
      "Көлік және коммуникациялар министрлігінің", "Көлік және коммуникациялар министрлігі" деген сөздер "Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігінің", "Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігі" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      "Көлік, инспекциясы", "Көлік инспекциясының" деген сөздер "Көліктік бақылау комитеті", "Көліктік бақылау комитетінің" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2. Меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жеке және заңды тұлғалар жүзеге асыратын автомобиль көлігімен жолаушылар мен жүктерді, қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдау лицензиялауға жатады"; 
      3-тармақтағы "немесе патент (бұдан әрі - лицензия)" деген сөздер алынып тасталсын;
      4-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын;
      6-тармақта:
      екінші және үшінші абзацтар "тасымалдауға" деген сөздің алдынан "халықаралық" деген сөзбен толықтырылсын;
      төртінші абзацтағы "бір мезгілде" деген сөз алынып тасталсын,  "тасымалдауға" деген сөздің алдынан "халықаралық" деген сөзбен ауыстырылсын; 
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған лицензияларда оның мынадай қолданылу аймақтары көрсетіледі:";
      он екінші абзац алынып тасталсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Лицензиялық алымды заңды және жеке тұлғалар лицензия алғанға дейін енгізеді.
      Лицензия беруден алынған қаражат салық заңдарына сәйкес төленеді";
      9-тармақта:
      б) тармақшасындағы "және әрбір көлік бірлігі үшін құжатқа ақы  төленгенін" деген сөздер алынып тасталсын; 
      мынадай мазмұндағы ж) тармақшасымен толықтырылсын:
      "ж) автокөлік құралдарының жолаушылар мен жүктерді
халықаралық тасымалдауға жіберілгені туралы  санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі";
      10-тармақтың бірінші абзацы "30 күннен" деген сөздерден кейін "шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін он күннен" деген сөздермен толықтырылсын; 
      17-тармақтағы "әрбір көлік құралына" және "немесе құжаттың" деген сөздер алынып тасталсын. 
      3) көрсетілген қаулымен бекітілген Жолаушылар мен       жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдаумен айналысатын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптарында:
      атауында:
      "тасымалдауды" деген сөздің алдынан "халықаралық" деген сөзбен толықтырылсын;
      "жүктерді" деген сөзден кейін "қауіпті жүктерді" деген сөзбен толықтырылсын; 
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Автомобиль көлігімен жолаушыларды және жүктерді, қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдаумен айналысатын субъектілер мынадай біліктілік талаптарына сай болуға тиіс:";
      алтыншы абзацтағы "және коммуникациялар" деген сөздер "коммуникациялар және туризм" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1996 года N 1621

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 1999 года N 277. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 19 января 2005 г. N 29 (P050029).

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.01.2005 № 29.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 1998 года № 1322 "Вопросы Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1996 года № 1621 "Об утверждении Положения о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов на автомобильном транспорте и квалификационных требований в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., № 52, ст. 506) следующие изменения и дополнения:

      1) в названии и тексте:

      после слова "лицензирования" дополнить словом "международных";

      после слова "грузов" дополнить словами "опасных грузов";

      в абзаце третьем пункта 1 после слова "занимающимся" дополнить словом "международной";

      2) в Положении о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов на автомобильном транспорте в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в названии:

      после слова "лицензирования" дополнить словом "международных";

      после слова "грузов" дополнить словами "опасных грузов";

      в тексте:

      слова "Министерства транспорта и коммуникаций", "Министерство транспорта и коммуникаций", "Министерством транспорта и коммуникаций" заменить словами "Министерства транспорта, коммуникаций и туризма", "Министерство транспорта, коммуникаций и туризма", "Министерством транспорта, коммуникаций и туризма";

      слова "Транспортной инспекцией", "Транспортной инспекции" заменить словами "Комитетом транспортного контроля", "Комитета транспортного контроля";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Лицензированию подлежит международная перевозка пассажиров и грузов, опасных грузов автомобильным транспортом, осуществляемая физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности".

      в пункте 3 слова "или патента (далее - лицензия)" исключить;

      абзац второй пункта 4 исключить;

      в пункте 6:

      в абзацах втором и третьем после предлога "на" дополнить словом "международную";

      в абзаце четвертом слово "одновременную" заменить словом "международную";

      абзац шестой изложить в следующей редакции:

      "В лицензии на перевозку опасных грузов указывается зона ее действия:";

      абзац двенадцатый исключить;

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Лицензионный сбор вносится юридическими и физическими лицами до получения лицензии.

      Средства, получаемые от выдачи лицензии, уплачиваются в соответствии с налоговым законодательством";

      в пункте 9:

      в подпункте б) слова "и оплаты за документ на каждую транспортную единицу" исключить;

      дополнить абзацем ж) следующего содержания:

      "ж) копию санитарно-эпидемиологического заключения о допуске автотранспортных средств к международной перевозке пассажиров и грузов";

      абзац первый пункта 10 после слов "в течение 30 дней" дополнить словами "для субъектов малого предпринимательства не позднее десяти дней";

      в пункте 17 слова "или документа на каждую транспортную единицу" исключить.

      3) в Квалификационных требованиях к субъектам, занимающимся перевозкой пассажиров и грузов на автомобильном транспорте, утвержденных указанным постановлением:

      в названии:

      после слова "занимающимся" дополнить словом "международной";

      после слова "грузов" дополнить словами "опасных грузов";

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "Субъекты, занимающиеся международной перевозкой пассажиров и грузов, опасных грузов на автомобильном транспорте, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:";

      в абзаце шестом слова "и коммуникаций" заменить словами "коммуникацийи туризма".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан