"Стандарттау, метрология және сертификаттау саласында біліктілікті арттыру институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 15 мамыр N 582

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік кәсіпорындар туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы  N 2335 заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Стандарттау, метрология және сертификаттау саласында біліктілікті арттыру институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) құрылсын. 
      2. Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті Кәсіпорынды мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің функцияларын жүзеге асырушы орган болып белгіленсін. 
      3. Кәсіпорын қызметінің негізгі нысанасы: стандарттау, сапаны басқару, метрология және сертификаттау саласында кадрларды қайта даярлау және мамандардың біліктілігін арттыру болып белгіленсін. 
      4. Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті бір ай мерзімде Кәсіпорынның жарғысын бекітсін, Кәсіпорынның жарғылық капиталын қалыптастырсын және заңдарда белгіленген тәртіппен оны тіркеуді қамтамасыз етсін. 
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      міндетін атқарушы

О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Институт повышения квалификации в области стандартизации, метрологии и сертификации"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 1999 года № 582

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 19 июня 1995 года № 2335 "О государственном предприятии" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Создать Республиканское государственное казенное предприятие "Институт повышения квалификации в области стандартизации, метрологии и сертификации" (далее - Предприятие).

      2. Органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта права государственной собственности, определить Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

      3. Основным предметом деятельности Предприятия определить переподготовку кадров и повышение квалификации специалистов в сфере стандартизации, управления качеством, метрологии и сертификации.

      4. Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан в месячный срок утвердить устав Предприятия, сформировать уставный капитал Предприятия и в установленном законодательством порядке обеспечить его регистрацию.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
 

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

   Исполняющий обязанности

      Премьер-Министра

    Республики Казахстан         
 
 

(Специалист: Э.Жакупова

Оператор:   Н.Мартина)