Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 22 мамырдағы N 616 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005.06.30. N 662 қаулысымен.

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005.06.30. N 662  қаулысымен .  

      "Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтыру мен өзгерістер енгізілсін: 
      1) <*>
      2) "Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының жүйесін одан әрі реформалау жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 22 сәуірдегі N 3465 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 22 шілдедегі N 1143  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 33, 305-құжат): 
      3-тармақта: 
      екінші абзац алынып тасталсын; 
      үшінші абзацтағы "Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің төрағасы" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      төртінші абзацтағы "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінің төрағасы" деген сөздер "облыстардың, Астана және Алматы қалаларының мемлекеттік өртке қарсы қызметтерінің бастықтары" деген сөздермен ауыстырылсын. 
       ЕСКЕРТУ. 1)-тармақша күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2004.02.27. N 239  қаулысымен .
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
1999 жылғы 22 мамырдағы      
N 616 қаулысына қосымша    

"Қазақстан Республикасы   
Министрлер Кабинетінің   
1994 жылғы 22 сәуірдегі  
N 430 қаулысына 4-қосымша 

  Міндетті түрде өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдардың
Тізбесі

___________________________________________________________________
N |    Ұйымдар               |      Үй-жайлар,        |Өртке қарсы 
  |                          |    нормативтер         |қызметтердің
  |                          |                        |   түрлері   
__|__________________________|_______________________ |_____________
1 |            2             |         3              |       4     
__|__________________________|_______________________ |_____________
1 |Өнеркәсіптік ұйымдар      |                        |           
  |1) өндірістік ғимараттар  |"В" санатындағы аумағы  |көшпелі 
  |                          |700 және одан да көп    |техникасы 
  |                          |шаршы м өндірістік      |өртке қарсы
  |                          |үй-жайлары, А,Б,В сана. |қызмет
  |                          |тындағы ені 60 және одан|
  |                          |да көп м жарылыс және   |
  |                          |өрт қаупі бар өндірістік|
  |                          |үй-жайлары барлар алаңы.|
  |2) энергетикалық объекті. |на қарамастан           |көшпелі 
  |лер: атом электр станцияла.|                       |техникасы 
  |ры, жылу электр станцияла. |                       |өртке
  |ры, мемлекеттік аудандық   |                       |қарсы қызмет
  |электр станциялары, жылу   |                       |
  |энергия орталықтары, су    |                       |
  |электр станциялары және    |                       |
  |т.с.с.                     |                       |
  |3) ағаш өңдеу, жиһаз, фа.  |алаңы 1500 шаршы м және|көшпелі 
  |нерлер, ағаш жаңқасы немесе|одан артық үйлер мен   |техникасы   
  |ағаш талшықты плиталар жа. |үй-жайлар              |бар өртке 
  |сайтын ағаш шеберлігі,     |                       |қарсы қызмет
  |ағаштан конструкциялар және|                       |           
  |бөлшектер жасайтын, ағаш   |                       |
  |кесетін және басқа да цех. |                       |
  |тар                        |                       | 
  |4) құю кәсіпорындары (шойын|алаңына қарамастан     |көшпелі 
  |болат және түрлі-түсті ме. |                       |техникасы   
  |талдарды құю)              |                       |бар өртке 
  |5) мұнай-газ өндіру және   |алаңына қарамастан     |қарсы қызмет
  |мұнай-газ өңдеу кешенінің  |                       |көшпелі
  |объектілері                |                       |техникасы 
  |                           |                       |бар өртке
  |                           |                       |қарсы қызмет
  |6) мұнай базалары, газ     |алаңына қарамастан     |
  |толтыру станциялары        |                       |көшпелі 
  |                           |                       |техникасы 
  |                           |                       |бар өртке
2 |Қоймалары бар ұйымдар      |                       |қарсы қызмет
  |1) жеңіл металл конструк.  |жанатын және жанғыш    |*** 
  |циясынан жасалған полимерлі|орамдағы жанбайтын жүк.|
  |жанғыш жылытқышы бар қойма.|терді сақтауға арналған|
  |лар (отқа төзімділігі IVа  |аумағы 500 және одан да|
  |дәрежедегі)                |көп шаршы м қойма үй-  |
  |                           |жайлары                |
  |2) биіктігі 18 метрге дейін|алаңы 1000 шаршы м одан|
  |жоғары механикаландырылған |да көп жанғыш жүктерді |
  |әмбебап мақсаттағы қоймалар|немесе алаңы 1500 шаршы|
  |                           |м жанғыш орамдағы жан. |
  |                           |байтын жүктерді сақтауға|
  |                           |арналған биіктігі 5,5   |
  |                           |метр және одан да биік  |
  |                           |сөрелері бар үй-жайлар  | 
  |                           |                        |
  |3) жарылғыш заттарға (ЖЗ)  |алаңына қарамастан      |           
  |арналған қоймалар          |                        |***
  |4) бір қабатты қоймалар    |алаңы 1000 және одан да |
  |                           |көп шаршы м жанғыш жүк. |
  |                           |терге арналған қойма    |
  |                           |үй-жайлары              |
  |                           |алаңы 1500 және одан көп|
  |                           |шаршы м жанғыш орамдағы |
  |                           |жанбайтын жүктерге ар.  |
  |                           |налған қойма үй-жайлары |
  |                           | жанатын және жанғыш    |
  |                           |орамдағы жанбайтын      |
  |                           |жүктерге арналған 300   |
  |                           |және одан да көп шаршы  |
  |                           |м подвалдағы қабаттарға |
  |                           |орналасқан қойма үй-жай.| 
  |                           |лары                    |           
  |                           | Алаңы:                 |          
  |                           |отқа төзімділігі V дәре.| 
  |                           |жедегі 1200 шаршы м.    |
  |                           |үйлердегі отқа төзімді. |
  |                           |лігі IV дәрежедегі 1600 |           
  |                           |және одан да көп шаршы  |           
  |                           |м отқа төзімділігі ІІІ  |
  |                           |дәрежедегі аумағы 1200  |
  |                           |және одан көп шаршы м   |
  |                           |отқа төзімділігі І және | 
  |                           |ІІ дәрежедегі 300 және  |
  |                           |одан көп шаршы м        |
  |                           |қоймалар                |
3 |Ауылшаруашылығы кешенінің  |                        |
  |ұйымдары                   |                        | 
  |1) мал өсіру, аң өсіру,    |алаңы 1500 шаршы м және |
  |құс өсіру, шаруашылықтары  |одан көп үйлер          |көшпелі 
  |және мал тұқымын асылданды.|                        |техникасы
  |ру станциялары             |                        |бар өртке
4 |Ғылым зерттеу және қаржы   |                        |қарсы қызмет
  |мекемелері                 |                        |
  |1) банктер, биржалар,      |жердегі жоспарланған    |           
  |кеңселер және ғылыми зерт. |белгіден соңғы қабаттың |көшпелі 
  |теу институттары           |еденіне дейін биіктігі  |техникасы
  |                           |30 метр үйлер, алаңына  |жоқ өртке 
  |                           |қарамастан              |қарсы қызмет
5 |Сауда кәсіпорындары және   |                        |
  |қоғамдық тамақтандыру ұйым.|                        | 
  |дары                       |                        |
  |1) дүкендер, универмагтар, |жалпы сауда алаңы 3500  |
  |универсамдар, гастрономдар,|және одан да көп шаршы  |көшпелі 
  |жабық рыноктар, базарлар,  |м барлық екі қабатты    |техникасы 
  |жәрмеңкелер, супермаркет.  |үйлер                   |бар өртке  
  |тер және басқа да сауда    |                        |қарсы қызмет
  |кәсіпорындары              |                        |
6 |Халыққа тікелей қызмет     |                        |
  |көрсетуге арналған көлік   |                        |
  |ұйымдары                   |                        | 
  |1) теміржол, автобус, әуе, |есепті жолаушылар сиым. |
  |өзен, теңіз вокзалдары     |дылығы:                 |***        
  |                           |аумағына қарамастан     |
  |                           |аэровокзалдарда, әуе    |
  |                           |жайларда 1000 адамнан,  |
  |                           |теміржол және теңіз     |
  |                           |вокзалдарында 700 адам. |
  |                           |нан, қалалық аэровок.   |           
  |                           |залдарда 600 адамнан,   |
  |                           |өзен вокзалдарында 400  |
  |                           |адамнан, автоквокзалдар.|
  |                           |да 300 адамнан астам жо.|
  |                           |лаушыларға арналған     |
  |                           |                        |
7 |Білім беру, тәрбие және    |                        |
  |кадрларды даярлау ұйымдары |                        |
  |1) кәсіптік техникалық және|алаңына қарамастан жос. | *** 
  |арнаулы оқу орындары,      |парланған жердегі белгі.|
  |акедемиялар, университеттер|ден соңғы қабаттың еде. |
  |                           |ніне дейін биіктігі 30 м|
  |                           |үйлер                   |
8 |Дене тәрбиесі-сауықтыру,   |                        | 
  |спорт, мәдени-ағарту, діни |                        |
  |және демалыс ұйымдары      |                        |
  |1) шіркеулер, мешіттер     |алаңына қарамастан      |көшпелі 
  |және басқа да діни үйлер   |                        |техникасы 
  |мен ғимараттар             |                        |жоқ өртке 
  |2) стадиондар, ипподромдар |                        |қарсы қызмет
  |                           |сиымдылығы 3000 және    |көшпелі 
  |                           |одан да көп адамдық     |техникасы 
  |                           |трибуналары бар         |бар өртке
  |3) спорт сарайлары, жабық  |                        |қарсы қызмет
  |спорт манеждері, бассейін. |аумағы 500 шаршы м және |көшпелі 
  |дер, мұз айдындары, тирлер |одан көп, сиымдылығы 800|техникасы
  |                           |және одан да көп адамдық|жоқ өртке  
  |4) көрме павильондарының   |жабық спорт ғимараттары |қарсы қызмет
  |ғимараттары:               |                        |
  |бір қабатты                |ғимараттың алаңы 1000   |көшпелі 
  |                           |және одан көп шаршы м   |техникасы 
  |                           |болған кезде            |жоқ өртке  
  |екі және одан көп          |алаңына қарамастан      |қарсы қызмет
  |қабатты                    |                        |сы жоқ өртке
  |                           |                        |қарсы қызмет
  |5) театрлар                |алаңына қарамастан      |көшпелі 
  |                           |                        |техникасы 
  |                           |                        |қарсы қызмет
  |6)клубтар, мәдениет үйлері,|800 және одан көп орын. |көшпелі 
  |концерт залдары, филармо.  |дық залдары бар         |техникасы 
  |ниялар                     |                        |жоқ өртке   
  |                           |                        |қарсы қызмет
 9|Тұрмыстық қызмет көрсету   |                        |
  |ұйымдары                   |                        |
  |1) тұрмыстық қызмет көрсету|жалпы алаңы 150 шаршы м |*** 
  |үйлері, моншалар, кір жуа. |                        |
  |тын орындар, химиялық та.  |                        |
  |зарту орындары, тұрмыс     |                        |
  |техникаларын жөндеу шебер. |                        |
  |ханалары                   |                        |
  |2) қонақ үйлер, отельдер,  |алаңына қарамастан жер. |*** 
  |кемпингтер                 |дегі белгіден соңғы     | 
  |                           |қабаттың еденіне дейін  |
  |                           |биіктігі 30 м үйлер     |
10|Қазақстан Республикасының  |                        |
  |Президенті, Үкіметі және   |                        |
  |Парламенті Резиденциялары. |                        |
  |ның ұйымдары               |                        |
  |Қазақстан Республикасының  |ғимараттардың           |көшпелі 
  |Президенті, Парламенті,    |қабаттылығы мен алаңына |техникасы 
  |және Үкіметі Резиденцияла. |қарамастан              |бар өртке
  |рының әкімшілік ғимараттары|                        |қарсы қызмет
11|Денсаулық сақтау және дема.|алаңына қарамастан      |
  |лыс ұйымдары               |жердегі белгіден соңғы  | 
  |1) санаторийлер, демалыс   |қабаттың еденіне дейін  |
  |және саяхат үйлері, сана.  |биіктігі 30 м үйлер     |
  |торий-прафилакторийлер     |                        |
  |                           |                        |
  |2) ұлттық бақтар мен қорық.|алаңына қарамастан      |көшпелі 
  |тар                        |                        |техникасы 
  |                           |                        |бар өртке
  |                           |                        |қарсы қызмет
  |3) диспансерлер: туберку.  |жердегі белгіден соңғы  |***
  |лездік, онкологиялық, тері-|қабаттың еденіне дейін  |
  |венерологиялық және басқа  |биіктігі 30 м үйлер     |
  |да емдеу-алдын алу мекеме. |                        |
  |лері:                      |                        |
  |ауруханалар, госпитальдар, |                        |
  |психиатриялық, туберкулез, |                        |
  |жұқпалы аурулар, көз және  |                        |
  |басқа да мамандандырылған  |                        |
  |ауруханалар, жоғарғы оқу   |                        |
  |орындарының емханалары,    |                        |
  |стационарлар               |                        |
__|___________________________|________________________|____________

      Ескертпе:
      1. Автоцистерналар мен автонасостардың саны 2,04,02-84 "Сумен жабдықтау мен сыртқы жүйелер және ғимараттар" ҚНжЕ бойынша судың өрт сөндіруге арналған қажетті мөлшерінің есебінен айқындалады; 
      2. Өртке қарсы қызметтің санын нақты жағдайда Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің Мемлекеттік өртке қарсы қызмет департаментімен келісім бойынша облыстардағы, Астана және Алматы қалаларындағы өртке қарсы қызмет басқармалары айқындайды.
      3. *** - әрбір нақты жағдайда Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігімен келісім бойынша белгіленеді.
      4. Ұйымдарға өртке қарсы қауіпсіздік саласында өртке қарсы қызмет органдары шарттық негізде қызмет көрсете алады.

      

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады