Ақмола облысы орталығының қоныс аударуына байланысты босайтын ғимараттар мен қызметтік үй-жайларды бөлу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 1999 жылғы 17 маусым N 796

      Мемлекеттік органдар мен мекемелерді орналастыру үшін Ақмола облысы орталығының Көкшетау қаласына қоныс аударуына байланысты босайтын ғимараттар мен қызметтік үй-жайларды тиімді пайдалану мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасының қосымшаға сәйкес босайтын ғимараттар мен қызметтік үй-жайларды бөлу жөніндегі ұсынысына келісім берілсін.

     2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және  жекешелендіру комитеті, Астана қаласының және Ақмола облысының әкімдері Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасымен бірлесіп заңдарда белгіленген тәртіппен қосымшада көрсетілген ғимараттар мен қызметтік үй-жайларды қабылдап алуды-беруді қамтамасыз етсін.

     3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Үкіметінің босайтын ғимараттар мен қызметтік үй-жайларды пайдалану жөніндегі бұрын қабылданған қаулыларын осы қаулыға сәйкес келтіру туралы ұсыныс енгізсін.

     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

          Қазақстан Республикасының
        Премьер-Министрі
 

     Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің 1999 жылғы    
17 маусымдағы        
796 қаулысына        
қосымша           

     Ақмола облысы орталығының қоныс аударуына байланысты босайтын ғимараттар мен қызметтік үй-жайлардың және оларға орналастырылатын мемлекеттік органдардың
тізбесі

__________________________________________________________________________

|NN|         Ғимараттың атауы     |Алаңы,  |Орталық атқарушы органның

|р/|                              |шаршы м.|атауы                         

|с |                              |        |                              

|__|______________________________|________|_______________________________

|1 |              2               |   3    |              4               

|__|______________________________|________|_______________________________

1. Ақмола облысының әкімі аппара.  3098     Астана қаласының әкімі

   тының әкiмшiлiк

   ғимараты, Ж.Омаров көшесі, 60

     2. Еңбек және халықты әлеуметтік   1627     Мемлекеттік кіріс            

                                            министрлігінің

   қорғау жөнiндегi облыстық                Кеден комитеті

   басқарма, М.Әуезов  көшесі, 116           

                  3. Облыстық ішкі істер басқармасы, 5474     Астана қалалық ішкі істер

   Бейбітшілік көшесі, 19                   басқармасы

4. Облыстық экология және био.     1076,5   ҰҚК

   ресурстар басқармасы,

   Жамбыл көшесі, 71/1

5. Ақмола облыстық әскери          1404    ҚР Сыртқы істер министрлігі<*>

   комиссариаты,

   Жангелдин көшесі, 40 

6. Облыстық соттың ғимараты,       1225    Қалалық сот

   Достық көшесі, 018

7. Ақмола облысының әкімі          910,7   Ақмола облысының әкімі

   аппаратының әкімшілік          

   ғимараттар шаруашылық

   басқармасы, Отырар көшесі, 27

8. Облыстық білім басқармасы,              Көші-қон демография жөніндегі

   Әуезов көшесі, 103а             1285<*> агенттік

       9. Облыстық прокуратура (келісім   1623,4  Бас прокуратура <*>

   бойынша), Желтоқсан көшесі, 59 

10. Облыстық қаржы басқармасы,     787     Табиғи ресурстар және қоршаған

    Достық көшесі, 29 б                    ортаны қорғау министрлігі

11. Ақмола облыстық білім беру     2451    Қорғаныс министрлігі <*>

    қызметкерлерінің біліктілігін                

    арттыру институты, Кенесары

    көшесі, 270

12. Облыстық гидрометеорология     225     Астана қаласының ЕЭА әкімшілік

    жөніндегі орталық,                     кеңесі<*>

    Республика даңғылы, 4         

     13. Ақмола стандарттау, метро.     875     "Қазақстан СМСО" РМК-нің

    логия және сертификаттау               Астанадағы филиалы<*>

    орталығы, М.Әуезов көшесі, 104

  14. Аумақтық мүлік және жекешелен.  423    Мемлекеттік құпияларды қорғау

    діру комитеті,                         жөніндегі агенттік<*>

    Полевая көшесі, 4/2           

15. Облыстық статистика жөніндегі  594,9   Статистика жөніндегі агенттік

    басқарма, Желтоқсан көшесі, 28

16. Астана қалалық ішкі істер      3500    Денсаулық сақтау, білім және

    басқармасы                             спорт министрлігі, "Қару-жарақ"

                                           РМК (5 кабинет), ТАСИС бюросы

                                           (5 кабинет)

17. Мемлекеттік кіріс министрлі.   1456    Мемлекеттік кіріс

    гінің Кеден комитеті                   министрлігінің Кеден

                                           комитеті<*>

                                            18. Облыстық ауыл шаруашылығы              Ішкіісмині

    басқармасының гаражы

     19  Қаржы министрлігінің           1151    Табиғи монополияларды

    Мемлекеттік мүлік және                 реттеу, бәсекелестікті

    жекешелендіру комитеті,                қорғау және шағын бизнесті

    Әуезов көшесі, 36                      қолдау жөніндегі агенттік<*>

     20  Табиғи монополияларды           2107   Мемлекеттік қызмет   

    реттеу, бәсекелестікті                 академиясы<*>

    қорғау және шағын бизнесті

    қолдау жөніндегі агенттік,

    Абай көшесі, 92

    21 <*> 

     22 Әкімшілік ғимараты,             6081,7 Президенттің Іс Басқармасы

   Бейбітшілік көшесі, 2                  (балансқа), Мемлекеттік

                                           қызмет істері жөніндегі

                                           агенттік<*>

     23 Білім және ғылым                 1708   Қазақстан Республикасы

   министрлігі, Кенесары                   Жоғарғы Сотының жанындағы

   көшесі, 83                              Сот әкімшілігі жөніндегі

                                           комитет<*>

  24 Әкімшілік ғимараты,              2500   Білім және ғылым

   Республика даңғылы, 60                  министрлігі<*>

    25 Әкімшілік ғимараты,              1252   Қаржы министрлігі<*>

   Абай көшесі, 48                     

                                                  26 Әкімшілік ғимараты,              1006   Қазақстан Республикасы

   Бейбітшілік көшесі, 57                  Жоғарғы Сотының жанындағы

                                           Сот әкімшілігі жөніндегі

                                           комитет <*>

27 <*>

28 Әкімшілік ғимараты,             720     Қазақстан Республикасы

   Абай көшесі, 37а                        Мемлекеттік кіріс           

                                           министрлігінің Салық

                                           полициясы комитеті<*>

     29 Әкімшілік ғимараты,             368     Қазақстан Республикасы

   Абай көшесі, 45                         Мемлекеттік кіріс           

                                           министрлігінің Салық

                                           полициясы комитеті<*>  

     30 Әкімшілік ғимарат             1232,3    Қазақстан Республикасының

   М. Әуезов көшесі, 59-үй                 Қорғаныс министрлігі <*>

    31 Әкiмшiлiк ғимарат,             807,6    Қазақстан Республикасының

   Абай көшесi, 50.                        Мемлекеттiк кiрiс

                                           министрлiгi (3 қабат)

                                  1039,1   Қазақстан Республикасының

                                           Қаржы полициясы агенттігі

                                           (1, 2-қабаттар)<*> 

32. Ақмола облысы бойынша           1126,5   Астана қаласының

    мемлекеттік мұрағат,                     әкімшілігі<*>

    Әуезов көшесі, 43/1             

         Ескерту. Тізбе өзгерді және 19-25-жолдармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 1999.12.04. N 1855 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.12.10. N 1900 қаулысымен .
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.12.30. N 2025 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.03.29. N 457 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.04. N 662 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді және 31-жолмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2000.05.19. N 747 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.06.28. N 967 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбеден 21-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.07.14. N 1071 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.11.21. N 1744 қаулысымен.
     ЕСКЕРТУ. Тізбеден 27-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.01.31. N 166 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.03.04. N 442 қаулысымен.
     ЕСКЕРТУ. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.04.06. N 455 қаулысымен.
     ЕСКЕРТУ. Тізбе 32-жолмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2001.04.26. N 564 қаулысымен.
       Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.08.17. N 1078 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.10. N 1105 қаулысымен.
     Ескерту. Тізбе өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.31.10. N 1157 қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады