Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1999 жылғы 29 маусым N 892. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002.09.11. N 993 қаулысымен. ~P020993

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігі туралы" 1999 жылдың 13 мамырдағы N 139 U990139_ Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) туралы ереже бекітілсін.
      2. Агенттік төрағасының бір орынбасары болуына рұқсат етілсін.
      3. Мынадай лимиттер:
      Агенттіктің штаттық саны 32 адам, оның ішінде қосымшаға сәйкес мемлекеттік органдардың штаттық санының лимитін қысқарту есебінен 25 адам;
      қызметтік жеңіл автомобильдер 2 дана болып белгіленсін.
      4. Құпия.
      5. Құпия.
      6. Құпия.
      7. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 1999 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаржының есебінен 1999 жылы Агенттікті 20 (жиырма) миллион теңге мөлшерінде, оның ішінде 4 750 мың теңгені - осы қаулыға қосымшаға сәйкес қысқаратын, мемлекеттік органдардың штаттық санын ұстауға арналған қаражаттың есебінен, 15 250 мың теңгені - Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаржыландыруды қамтамасыз етсін.
      8. Құпия.
      9. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік

және жекешелендіру комитеті Агенттікті Астана қаласында қажетті 
қызметтік үй-жайлармен қамтамасыз етсін.
   10. Агенттік бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
бұрын жарияланған актілерін Қазақстан Республикасы Президентінің "
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі 
агенттігі туралы" 1999 жылғы 13 мамырдағы N 139 Жарлығына сәйкес 
келтіру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізсін.
   11. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
                  Қазақстан Республикасы
                    Үкіметінің
                  1999 жылғы 29 маусым
                  N 892 қаулысымен
                    Бекітілген
   
     Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
    құпияларды қорғау жөніндегі агенттігі туралы
            Ереже
         1. Жалпы ережелер
   


      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган болып табылады. Агенттік Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган болып табылады. Агенттік мемлекеттік құпияларды қорғау саласында басшылықты, сондай-ақ заңдарда көзделген шектерде - салааралық үйлестіруді және өзге де арнаулы атқарушылық және рұқсат ету функцияларын жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігі "Қазақстан Республикасының мемлекеттік фельдъегерлік қызметі" республикалық мемлекеттік мекемесіне қатысты уәкілеттік берілген орган болып табылады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ абзацпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 1999.10.05.
               N 1522 қаулысымен. P991522_
      2. Агенттік өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Агенттік мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңдарға сәйкес банктерде шоттары болады.
      Агенттік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
      4. Агенттік өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңдарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші болатын бұйрықтар шығарады.
      5. Агенттіктің штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Агенттіктің құрылымын Қазақстан Республикасының Үкіметі Агенттікке бекіткен штат саны лимитінің шегінде Агенттіктің төрағасы бекітеді.
      6. Агенттіктің орналасқан жері Астана қаласы.
      7. Агенттіктің толық атауы - "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігі" мемлекеттік мекемесі.
      8. Осы Ереже Агенттіктің құрылтай құжаты болып табылады.
      9. Агенттіктің қызметін қаржыландыру тек республикалық бюджеттен ғана жүзеге асырылады.
      Агенттіктің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге Агенттікке тыйым салынады.
      Егер Агенттікке заң актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне бағытталады.

      2. Агенттіктің негізгі міндеттері, функциялары және құқықтары

      10. Агенттіктің негізгі міндеттері:
      1) мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру;
      2) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі қызметін үйлестіру;
      3) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшіліктік, экономикалық, техникалық және өзге де шаралардың жүйесін әзірлеу, олардың атқарылуын бақылау болып табылады.
      11. Агенттік заңдарға сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асырады;
      2) мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарда құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіреді;
      3) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі құқықтық, әкімшіліктік, экономикалық, техникалық, бағдарламалық және криптографиялық шаралардың жүйесін әзірлейді, олардың Қазақстан Республикасының аумағында атқарылуын бақылайды;
      4) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны, нормативтік құқықтық актілерді және әдістемелік құжаттарды әзірлеу және орындау мүддесінде мемлекеттік құпияларды қорғау органдарының қызметін үйлестіреді;
      5) мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөнінде өкілеттік берілген мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының Тізбесін әзірлейді және оны Мемлекет басшысына бекітуге ұсынады;
      6) Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты әзірлейді;
      7) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғаудың техникалық құралдарын сертификаттаудың тәртібін әзірлейді;
      8) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді жария етудің немесе жоғалтудың салдарынан Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне немесе мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мүдделеріне келтірілген немесе келтірілуі мүмкін зиянның, сондай-ақ оларды құпияландырудың нәтижесінде мәліметтер көздерінің иесіне келтірілген зиянның мөлшерін айқындаудың тәртібін әзірлейді;
      9) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарды Қазақстан Республикасының ерекше режимді, режимді және айрықша қорғалатын объектілерінің санатына жатқызудың тәртібін әзірлейді;
      10) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы мемлекеттік бағдарламаны және мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі жұмыстарды материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етудің тәртібін әзірлейді;
      11) мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшелердің кадрларын даярлауды және қайта даярлауды ұйымдастырады;
      12) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарға мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қорғау мәселелері бойынша практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;
      13) Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік құпияларға жіберілуіне байланысты оларды арнайы тексерудің тәртібін әзірлейді және оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге ұсынады;
      14) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Ақпаратты қорғау жөніндегі мемлекеттік комиссияның қызметін ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді, оның ішінде оның отырыстарында қарау үшін материалдарды дайындауды жүзеге асырады;
      15) мемлекеттік құпияларды қорғаудың арнайы құралдарын әзірлеу және өндіру саласында бірыңғай техникалық саясатты іске асырады;
      16) өзіне заңдармен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      12. Агенттік негізгі міндеттерін іске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру мақсатында өз құзыретінің шегінде заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелерін құқықтық реттеу және ұсыныстар енгізуге;
      2) мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі шешімдердің жобасын енгізуге;
      3) мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілер мен әдістемелік құжаттарды, ұйымдастырушылық-техникалық материалдарды әзірлеуге, бекітуге және шығаруға;
      4) мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға;
      5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Ақпаратты қорғау жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезектен тыс отырысын шақыру туралы ұсыныс енгізуге;
      6) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардан мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі мәліметтер мен материалдарды сұратуға және алуға;
      7) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда құпиялылық режимінің қамтамасыз етілуі мен құпия іс-қағаздардың жүргізілуінің жай-күйіне кешендік, техникалық және бақылаулық тексерулерді жүзеге асыруға;
      8) барлаудың техникалық құралдарына қарсы әрекет, барлаудың техникалық құралдарына қарсы әрекет мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындау жөніндегі іс-шаралардың пәрменділігін тексеруді ұйымдастыруға;
      9) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың мамандарын тексерулер жүргізу үшін тартуға;
     10) мемлекеттік органдар басшыларының мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындамағаны үшін жауаптылығы туралы ұсыныс енгізуге;
      11) тексеру барысында мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі

белгіленген нормалар мен талаптардың өрескел бұзылуы фактілері 
анықталған мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда құпия жұмыстарды 
тоқтатудың қажеттігі туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне ұсыныс енгізуге;
   12) мемлекеттік құпияларды қорғау жөнінде арнайы жұмыстар 
жүргізуді ұйымдастыруға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік органдар 
мен өзге де ұйымдардың мамандарын мемлекеттік құпияларды қорғау 
мәселелері бойынша сараптамалар жүргізу үшін тартуға;
   13) заңдарға сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
   
         3. Мемлекеттік органның мүлкі
   
   13. Агенттің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болады.
   14. Агенттікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
   15. Агенттіктің өзіне бекітілген мүлікті өз бетімен иеліктен 
шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқы жоқ.
   Агенттікке заңдарда белгіленген жағдайларда және шектерде мүлікке 
билік ету құқығы берілуі мүмкін.
   
          4. Агенттіктің қызметін ұйымдастыру
   


      16. Агенттікті Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Төраға басқарады.
      Төрағаның оның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын орынбасары болады.
      17. Төраға Агенттіктің жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасайды және Агенттікке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін жеке жауаптылықта болады.
      18. Агенттіктің Төрағасы осы мақсатта:
      1) өзінің орынбасары мен Агенттіктің құрылымдық бөлімшелері

басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;
   2) заңдарға сәйкес Агенттіктің қызметкерлерін қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;
   3) заңдарда белгіленген тәртіппен Агенттіктің қызметкерлеріне 
тәртіптік жазалар қолданады;
   4) Агенттіктің бұйрықтарына қол қояды;
   5) Агенттіктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
   6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де 
ұйымдарда Агенттікті білдіреді;
   7) заңдарға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
   19. Агенттікте консультативтік-кеңесші орган болып табылатын алқа 
құрылады. Алқаның сандық және жеке құрамын Төраға бекітеді. Алқаның 
шешімі Төрағаның бұйрығымен ресімеделеді.
        5. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату
   
   20. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
   
                 Қазақстан Республикасы
                 Үкіметінің
                 1999 жылғы 29 шілдедегі N 892
                 қаулысына қосымша
   
   Штаттық саны қысқартылатын және Қазақстан Республикасының
    Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі агенттігіне
        берілетін, мемлекеттік органдардың
             Тізбесі
   
    Мемлекеттік органдардың атауы         Қысқартылатын саны
    
   Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі   2
   Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі    3
   Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі     2
   Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия 
   және сауда министрлігі                2
   Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  1
   Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары 
   білім министрлігі                  1
   Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі     3
   Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кіріс 
   министрлігі                     2
   Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау, білім
   және спорт министрлігі                1
   Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі
   агенттігі                      1
   Қазақстан Республикасының Көлік, коммуникация және
   туризм министрлігі                  2
   Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты
   әлеуметтік қорғау министрлігі            1
   Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және   1
   қоғамдық келісім министрлігі
   Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және 
   қоршаған ортаны қорғау министрлігі          1
   Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
   министрлігі                     2
                        
   Барлығы                      25 бірлік
   
   
 
  Оқығандар:
  Қобдалиева Н.
  Омарбекова А.   
   
   
   
   
   


Вопросы Агентства Республики Казахстан по защите государcтвенных секретов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года № 892. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 11 сентября 2002 г. N 993 ~P020993 .

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.09.2002 № 993.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 мая 1999 года № 139 U990139_ "Об Агентстве Республики Казахстан по защите государственных секретов" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемое Положение об Агентстве Республики Казахстан по защите государственных секретов (далее - Агентство).

      2. Разрешить Председателю Агентства иметь одного заместителя.

      3. Установить лимиты:

      штатной численности Агентства в количестве 32 единиц, в том числе 25 единиц за счет сокращения лимита штатной численности государственных органов согласно приложению;

      служебных легковых автомобилей в количестве 2 единиц.

      4. Секретно.

      5. Секретно.

      6. Секретно.

      7. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить финансирование Агентства в 1999 году в размере 20 (двадцать) миллионов тенге за счет предусмотренных в республиканском бюджете на 1999 год ассигнований, из них 4 750 тыс. тенге - за счет средств, предусмотренных на содержание штатной численности государственных органов, сокращаемой согласно приложению к настоящему постановлению, 15 250 тыс.тенге - из резерва Правительства Республики Казахстан.

      8. Секретно.

      9. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в двухнедельный срок обеспечить Агентство необходимыми служебными помещениями в городе Астане.

      10. Агентству в месячный срок внести в Правительство Республики Казахстан предложения о приведении ранее изданных актов Правительства Республики Казахстан в соответствие с Указом Президента Республики Казахстан ог 13 мая 1999 года № 139 "Об Агентстве Республики Казахстан по защите государственных секретов".

      11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр

      Республики Казахстан

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 июня 1999 года № 892
 
  Положение
  об Агентстве Республики Казахстан
  по защите государственных секретов
 
  1. Общий положения
 

      1. Агентство Республики Казахстан по защите государственных секретов (далее - Агентство) является центральным исполнительным органом, не входящим в состав Правительства Республики Казахстан. Агентство является уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов Республики Казахстан. Агентство осуществляет руководство в сфере защиты государственных секретов, а также в пределах, предусмотренных законодательством, - межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции.

      Агентство Республики Казахстан по защите государственных секретов является уполномоченным органом по отношению к Республиканскому государственному учреждению "Государственная фельдъегерская служба Республики Казахстан. <*>

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 5 октября 1999 г. N 1522 P991522_ .

      2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также счета в банках в соответствии с законодательством.

      Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      4. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает приказы, которые имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

      5. Лимит штатной численности Агентства утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      Структура Агентства утверждается Председателем Агентства в пределах лимита штатной численности, утвержденного Правительством Республики Казахстан Агентству.

      6. Место расположения Агентства город Астана.

      7. Полное наименование Агентства - государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по защите государственных секретов".

      8. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

      9. Финансирование деятельности Агентства осуществляется только из республиканского бюжета.

      Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства.

      Если Агентству законодательными актами будет предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, будут направляться в доход республиканского бюджета.


      2. Основные задачи, функции и права Агентства


      10. Основными задачами Агентства являются:

      1) реализация единой государственной политики в области защиты государственных секретов;

      2) координация деятельности государственных органов и иных организаций по защите государственных секретов;

      3) разработка системы правовых, административных, экономических, технических и иных мер по защите государственных секретов, контроль за их исполнением.

      11. Агентство в соответствии с законодательством осуществляет следующие функции:

      1) реализует единую государственную политику в области защиты государственных секретов;

      2) координирует работу по обеспечению режима секретности в государственных органах и иных организациях;

      3) разрабатывает систему правовых, административных, экономических технических, программных и криптографических мер по защите государственных секретов, контролирует их исполнение на территории Республики Казахстан;

      4) координирует деятельность органов защиты государственных секретов в интересах разработки и выполнения государственной программы, нормативных правовых актов и методических документов по защите государственных секретов;

      5) разрабатывает Перечень должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам, и представляет его на утверждение Главе государства;

      6) разрабатывает Инструкцию по обеспечению режима секретности в Республике Казахстан;

      7) разрабатывает порядок сертификации технических средств защиты сведений, составляющих государственные секреты;

      8) разрабатывает порядок определения размеров ущерба, который нанесен или может быть нанесен национальной безопасности Республики Казахстан или интересам государственных органов и иных организаций вследствие разглашения или утраты сведений, составляющих государственные секреты, а также ущерба, наносимого собственнику носителей сведений в результате их засекречивания;

      9) разрабатывает порядок отнесения государственных органов и иных организаций к категории особо режимных, режимных и особо охраняемых обьектов Республики Казахстан;

      10) разрабатывает государственную программу и области защиты государственных секретов и порядок материально-технического и финансового обеспечения работ по защите государственных секретов;

      11) организует подготовку и переподготовку кадров подразделений по защите государственных секретов;

      12) оказывает практическую и методическую помощь государственным органам и иным организациям по вопросам защиты сведении, составляющих государственные секреты;

      13) разрабатывает порядок специальной проверки граждан Республики Казахстан в связи с их допуском к государственным секретам и представляет его на утверждение Правительству Республики Казахстан;

      14) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Государственной комиссии по защите информации при Правительстве Республики Казахстан, в том числе подготовку материалов для рассмотрения на ее заседаниях;

      15) реализует единую техническую политику в области разработки и производства специальных средств защиты государственных секретов;

      16) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством.

      12. В целях реализации основных задач и осуществления своих функций Агентство в пределах своей компетенции вправе в установленном законодательством порядке:

      1) вносить в Правительство Республики Казахстан предложения по правовому регулированию вопросов защиты государственных секретов;

      2) вносить проекты решений по вопросам защиты государственных секретов,

      3) разрабатывать, утверждать и издавать нормативные правовые акты и методические документы, организационно-технические материалы по вопросам защиты государственных секретов;

      4) взаимодействовать с государственными органами и иными организациями по вопросам защиты государственных секретов;

      5) вносить предложения Государственной комиссии по защите информации при Правительстве Республики Казахстан о созыве внеочередного заседания Комиссии;

      6) запрашивать и получать от государственных органов и иных организаций сведения и материалы по вопросам защиты государственных секретов;

      7) осуществлять в государственных органах и иных организациях комплексные, тематические и контрольные проверки состояния обеспечения режима секретности и ведения секретного делопроизводства;

      8) организовывать проверки эффективности мероприятий по противодействию техническим средствам разведки, выполнения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия техническим средствам разведки;

      9) привлекать специалистов государственных органов и иных организаций для проведения проверок;

      10) вносить предложения об ответственности руководителей государственных органов за неисполнение требований нормативных правовых актов по вопросам защиты государственных секретов;

      11) направлять в Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      предложения о необходимости приостановки секретных работ в государственных

      органах и иных организациях, в которых проверкой выявлены факты грубых

      нарушений установленных норм и требований по защите государственных секретов;

      12) организовывать проведение специальных работ по защите

      государственных секретов, привлекать, при необходимости, специалистов

      государственных органов и иных организаций для проведения экспертиз по

      вопросам зашиты государственных секретов;

      13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

      3. Имущество государственного органа

      13. Агентство имеет на праве оперативного управления обособленное

      имущество.

      14. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской

      собственности.

      15. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом

      распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

      Агентству может быть предоставлено право распоряжения имуществом в

      случаях и пределах,установленных законодательством.

      4. Организация деятельности Агентства

      16. Агентство возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики Казахстан.

      Председатель имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Председателя.

      17. Председатель организует и руководит работой Агентства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и осуществление им своих функций.

      18. В этих целях Председатель Агентства:

      1) определяет обязанности и полномочия своего заместителя и

      руководителей структурных подразделений Агентства;

      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и

      освобождает от должностей работников Агентства;

      3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные

      взыскания на сотрудников Агентства;

      4) подписывает приказы Агентства;

      5) утверждает положения о структурных подразделениях Агентства;

      6) представляет Агентство в государственных органах Республики

      Казахстан и иных организациях;

      7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

      19. В Агентстве образуется коллегия, являющаяся консультативно-

      совещательным органом. Численный и персональный состав коллегии

      утверждается Председателем. Решение коллегии оформляется приказом

      Председателя.

      5. Реорганизация и ликвидация Агентства

      20. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляется в соответствии

      с законодательством Республики Казахстан.

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 июня 1999 года № 892
 
  Перечень
  государственных органов, лимит штатной
  численности которых сокращается и передается
  Агентству Республики Казахстан по защите
  государственных секретов

      ______________________________________________________________________

      Наименование государственного органа !Сокращается численность

      ----------------------------------------------------------------------

      Министерство внутренних дел

      Республики Казахстан 2

      Министерство обороны Республики Казахстан 3

      Министерство юстиции Республики Казахстан 2

      Министерство энергетики, индустрии и

      торговли Республики Казахстан 2

      Министерство иностранных дел

      Республики Казахстан 1

      Министерство науки и высшего

      образования Республики Казахстан 1

      Министерство финансов Республики Казахстан 3

      Министерство государственных доходов

      Республики Казахстан 2

      Министерство здравоохранения,образования

      и спорта Республики Казахстан 1

      Агентство Республики Казахстан по статистике 1

      Министерство транспорта, коммуникаций

      и туризма Республики Казахстан 2

      Министерство труда и социальной зашиты

      населения Республики Казахстан 1

      Министерство культуры, информации

      и общественного согласия Республики Казахстан 1

      Министерство природных ресурсов и охраны

      окружающей среды Республики Казахстан 1

      Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 2

      Всего 25 единиц

      (Специалисты: Кушенова Д.

      Чунтонов В.)