Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың екінші жарты жылдығына және 2000 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 6 тамыз N 1108. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2000.03.07. N 367 қаулысымен. ~P000367

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 U983834_ Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың екінші жарты жылдығына және 2000 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) 1-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары Жоспарда белгіленген іс-шаралардың сөзсіз іске асырылуын қамтамасыз етсін және есепті айдан кейінгі айдың 1-ші күнінен кешіктірмей, ай сайын, олардың орындалуы жөнінде Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөніндегі агенттігіне ақпарат беріп отырсын.
      3. Қазақстан Республикасы Экономикалық жоспарлау жөніндегі агенттігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
      1) есепті айдан кейінгі айдың 10-ші күнінен кешіктірмей - іс-шаралар жоспары тапсырмаларының орындалуы туралы жиынтық ақпаратты;
      2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-ші күнінен кешіктірмей - жоспардың іске асырылуы барысы туралы жиынтық талдамалы баяндаманы тапсырып отырсын.
      4. Жауапты атқарушылар болып орталық және жергілікті атқарушы органдар 1999 жылдың 5 желтоқсанына және 2000 жылдың 5 маусымына дейін Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөніндегі агенттігіне Жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс жасай алады деп белгіленсін.
      Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөніндегі агенттігі Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігімен келісе отырып, 1999 жылдың 25 желтоқсанына және 2000 жылдың 25 маусымына дейін Жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тиісті шешімнің жобаларын енгізсін.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Экономикалық жоспарлау жөніндегі агенттігіне жүктелсін.
      6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші 2-қосымшаға сәйкес жойылды деп танылсын.
      7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 

     Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрі                                     Қазақстан Республикасы                                     Үкіметінің 1999 жылғы

                                      6 тамыздағы N 1108

                                      қаулысына 1-қосымша
 

     Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың екінші

      жартыжылдығына және 2000 жылға арналған іс-қимыл

       бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар

                         Жоспары


         1999 жылдың екінші жартыжылдығы

          3-Басымдық. Экономикалық өсу

       3.1. Макроэкономикалық тұрақтылық


     Мақсат: Орташа жылдық инфляцияның деңгейін төмендету, басқарылатын

бюджет тапшылығын және теңгенің тұрақты бағамын сақтау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

            3.1.1. Ақша-несие саясатын қатайту

_________________________________________________________________________

Ақша несие саясатының жанама құралдарын пайдалануды кеңейту

_________________________________________________________________________

3.1.1.1. Ақша-несие    |Қазақстан Респуб. |Ұлттық Банк    |IV тоқсан

саясатының жанама құ.  |ликасының Прези.  |(келісім бойын.|

ралдарын пайдаланудың  |денті мен Үкіметі.|ша), Қаржымині |

тетігін жетілдіру:     |не есеп           |               |

тек қысқа мерзімді     |                  |               |

өтімдіктегі қажеттік.  |                  |               |

терді қанағаттандыру   |                  |               |

үшін банктерге несиелер|                  |               |

беру.                  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.1.2. Айналым мер.  |Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |Несие капиталы

зімдері ең ұзақ мемле. |ликасы Үкіметінің |               |рыноктарындағы

кеттік бағалы қағаздар.|қаулысы           |               |ахуалға байла.

ға эмиссия жүргізу     |                  |               |нысты

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.1.3. Бір жыл және  |Нормативтік құқық.|Қаржымині,     |Бір жыл ішінде,

одан көбірек мерзімге  |тық актілер       |Ұлттық Банк    |несие капиталы

Қазақстан Республикасы.|                  |(келісім бойын.|рыноктарындағы

ның мемлекеттік индекс.|                  |ша), БҚҰК      |ахуалға байла.

телген қазынашылық     |                  |(келісім       |нысты

міндеттемелерін шығару.|                  |бойынша)       |

ға кірісу              |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.1.4. Мемлекеттік   |Нормативтік құқық.|Қаржымині,     |Ұдайы         

бағалы қағаздармен     |тық актілер       |Ұлттық Банк    |             

операцияларды реттеу   |                  |(келісім бойын.|             

жөніндегі нормативтік  |                  |ша), БҚҰК      |              

құқықтық базаны дамыту |                  |(келісім       |    

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

Ұлттық Банктің талдағыштық және болжамдық функцияларын күшейту

_________________________________________________________________________

3.1.1.5. Талдаудың және|Қазақстан Респуб. |               |IV тоқсан     

болжам жасаудың әдісте.|ликасының         |Ұлттық Банк    |              

месін жетілдіру:       |Президенті мен    |(келісім бойын.|             

- банктерде шоттардың  |Үкіметіне есеп    |ша), Қаржымині |             

жаңа жоспары жөніндегі |                  |               |     

бухгалтерлік есептің   |                  |               |

автоматтандырылған     |                  |               |

жүйесін енгізуге әдіс. |                  |               |              

темелік басшылықты қам.|                  |               |              

тамасыз ету;           |                  |               |             

- ашық экономика жағ.  |                  |               |             

дайында Қазақстанның   |                  |               |       

ақша рыногындағы ахуал.|                  |               |

ды талдау және болжау  |                  |               |

әдістемесін жетілдіру; |                  |               |

- ақпарат алмасу, тал. |                  |               |              

дау және болжау сала.  |                  |               |             

сында Қазақстан Ұлттық |                  |               |             

Банкінің шетелдердің   |                  |               |             

Орталық банктерімен    |                  |               |     

және халықаралық талдау|                  |               |

орталықтарымен ынтымақ.|                  |               |

тастығын кеңейту;      |                  |               |              

- банк статистикасын   |                  |               |             

жақсарту және оның ха. |                  |               |              

лықаралық стандарттарға|                  |               |             

сай болуын қамтамасыз  |                  |               |      

ету.                   |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2. Қаржы институттарын дамыту және қаржы рыноктарын тереңдету

_________________________________________________________________________

Қаржы жүйесін реттейтін мемлекеттік органдарды үйлестіру

_________________________________________________________________________

3.1.2.1. Қаржы жүйесін |Министрліктер мен |Ұлттық Банк    |IІІтоқсан

реттеу мәселелері жө.  |ведомстволардың.  |(келісім бойын.|

нінде Ұлттық Банктің,  |басшылары арасын. |ша), Қаржымині,|

Қаржыминінің, БҚҰК-ның |дағы келісім      |БҚҰК (келісім  |

және НПА-ның өзара іс- |                  |бойынша),      |

қимылдарының Келісімін |                  |Еңбекәлеумет.  |

қабылдау және қаржы ры.|                  |мині           |

ноктарының бірлескен   |                  |               |

мониторингін жүзеге    |                  |               |

асыру                  |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

Қаржы жүйесін дамыту үшін құқықтық базаны жетілдіру

_________________________________________________________________________

3.1.2.2. Төлем жүйесін |Нормативтік құқық.|Ұлттық Банк    |Ұдайы   

қоса алғанда, банк     |тық актілер       |(келісім бойын.|

жүйесін құқықтық рет.  |                  |ша)            |

теуді жетілдіру        |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.3. Сақтандыру    |Нормативтік құқық.|Ұлттық Банк    |Ұдайы   

рыногын құқықтық рет.  |тық актілер       |(келісім бойын.|

теуді жетілдіру        |                  |ша)            |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.4. Сақтандыру    |Нормативтік құқық.|Ұлттық Банк    |Ұдайы   

ұйымдарының қызметін   |тық актілер       |(келісім бойын.|

реттеу және бақылау    |                  |ша)            |

жөніндегі нормативтік  |                  |               |

құқықтық базаны        |                  |               |        

жетілдіру              |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.5. Зейнетақы жүй.|Нормативтік құқық.|Еңбекәлеумет.  |Ұдайы   

есін құқықтық реттеуді |тық актілер       |мині, Қаржы.   |

жетілдіру              |                  |мині, Ұлттық   |

                        |                  |Банк (келісім  |

                        |                  |бойынша), БҚҰК |        

                        |                  |(келісім бойын.|

                        |                  |ша)            |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.6. Салық заңдарын|Нормативтік құқық.|Қаржымині,     |Ұдайы   

банктерге, сақтандыру  |тық актілер       |Ұлттық Банк    |

ұйымдарына, банк қыз.  |                  |(келісім       |

метінің жекелеген түр. |                  |бойынша),      |

лерін жүзеге асыратын  |                  |Мемкірісмині,  |        

ұйымдарға, бағалы қа.  |                  |БҚҰК (келісім  |        

ғаздары рыногының кәсі.|                  |(келісім бойын.|

би қатысушыларына салық|                  |ша)            |

салу бөлігінде жетілді.|                  |               |

ру                     |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

Банк жүйесін жетілдіру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.7. Ашық тендер   |Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |IV тоқсан

негізінде мемлекеттік  |ликасының Үкіметі.|               |

бағдарламалар жөніндегі|не есеп           |               |

банк-агенттерді ірік.  |                  |               |

теуді жүзеге асыру     |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.8. Банкаралық    |Қазақстан Респуб. |Ұлттық Банк    |IV тоқсан

өзара іс-қимылдар жүйе.|ликасының Прези.  |(келісім бойын.|

сін жетілдіру:         |денті мен Үкіметі.|ша)            |

банкаралық ақша рыногы.|не есеп           |               |

ның дамуына мүмкіндік  |                  |               |        

туғызу;                |                  |               |        

екінші деңгейдегі банк.|                  |               |

тердің халықаралық     |                  |               |

стандарттарға көшу     |                  |               |

Бағдарламасын іске     |                  |               |        

асыруды жалғастыру     |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

Банктік емес қаржы институттарының дамуы

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.9. Несиелік се.  |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |Ұдайы   

ріктестіктердің қызметі|Басқармасының     |(келісім бойын.|

үшін нормативтік құқық.|қаулысы           |ша)            |

тық базаны жетілдіру   |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.10. Ломбардтар.  |Нормативтік құқық.|Ұлттық Банк    |Ұдайы   

дың қызметін реттеу    |тық актілер       |(келісім бойын.|

жөніндегі нормативтік  |                  |ша)            |

құқықтық базаны жетіл. |                  |               |

діру                   |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.11. Банк опера.  |Ұлттық Банк бас.  |Ұлттық Банк    |ІІІ тоқсан

цияларының жекелеген   |қармасының қаулысы|(келісім бойын.|

түрлерін жүзеге асыра. |                  |ша)            |

тын ұйымдардың және    |                  |               |

сақтандыру ұйымдарының |                  |               |        

қаржы есебін беру      |                  |               |        

тәртібін әзірлеу       |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.12. Электрондық  |Қазақстан Респуб. |Ұлттық Банк    |IV тоқсан

әдіспен жүзеге асыры.  |ликасының Прези.  |(келісім бойын.|

латын аударым арқылы   |денті мен Үкіметі.|ша)            |

төлемдердің жүйесін    |не есеп           |               |

дамыту                 |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3. Несие-бюджет саясатының тиімділігін арттыру және бюджет тапшылығын

инфляциясыз қаржыландыру

_______________________|__________________|_______________|______________

Салық әкімшілігін реформалау

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.1. Тұрақты эконо.|Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |IІІ тоқсан

микалық өсуге мүмкіндік|ликасы Үкіметінің |Мемкірісмині   |

туғызатын, 2000 жылға  |қаулысы           |               |

арналған салық сая.    |                  |               |

сатының негізгі бағыт. |                  |               |        

тарын әзірлеу          |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.2. Салық және ке.|Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині   |IV тоқсан

ден заңдарын бұзғаны   |ликасы Заңының    |               |

үшін жауапкершілік     |жобасы            |               |

жүйесін жетілдіру      |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.3. Шаруашылық    |Нормативтік       |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

жүргізуші субъектілерді|құқықтық актілер  |Қаржымині      |

салық бойынша тексеру  |                  |               |

жөнінде нұсқаулықтар   |                  |               |

әзірлеу                |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.4. Кеден және са.|Нормативтік       |Мемкірісмині,  |Ұдайы   

лық режимдері жөніндегі|құқықтық актілер  |Қаржымині      |

нормативтік базаны     |                  |               |

жетілдіру              |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.5. - Қосымша құн |Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |IV тоқсан

салығын өндіріп алу    |ликасы Заңының    |Мемкірісмині   |

әдістемесін жетілдіру; |жобасы            |               |

- Салық Кодексінің іс  |                  |               |

жүргізу бөлігіне өзге. |                  |               |         

рістер мен толықтыру.  |                  |               |

лар;                   |                  |               |

- негізгі қаражаттарды |                  |               |

қалпына келтіру жағ.   |                  |               |             

дайларын реттеу бойынша|                  |               |              

Қазақстан Республикасы |                  |               |        

Президентінің "Салық   |                  |               |

және бюджетке төленетін|                  |               |

басқа да міндетті тө.  |                  |               |

лемдер туралы" заң күші|                  |               |             

бар Жарлығына өзгеріс. |                  |               |        

тер мен толықтырулар   |                  |               |

енгізу жөнінде ұсыныс. |                  |               |

тар әзірлеу            |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.6. Салықтың жеке.|Қазақстан Респуб. |               |IV тоқсан

леген түрлері бойынша  |ликасы Үкіметінің |Мемкірісмині   |

салық төлеушілердің    |қаулысы           |               |

тізілімін жүргізу      |                  |               |

әдістемесін әзірлеу    |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.7. Шағын бизнес. |Нормативтік құқық.|Мемкірісмині,  |IV тоқсан

тің субъектілері үшін  |тық актілер       |Шағын бизнесті |

патенттердің құнын     |                  |қолдау жөнінде.|

есептеу әдістемесін    |                  |гі агенттік,   |

жетілдіру жөнінде      |                  |Қаржымині, об. |         

ұсыныстар әзірлеу      |                  |лыстардың және |             

                        |                  |қалалардың     |        

                        |                  |әкімдері       |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.8. ТМД елдерімен |Үкіметаралық      |Мемкірісмині,  |IІІтоқсан

орын белгілеу принципі |келісім           |СІМ, Қаржымині,|

бойынша салықтар өнді. |                  |Көліккоммині   |

ріп алуға көшу жөнінде.|                  |               |

гі жұмысты жалғастыру  |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.9. Біріккен салық|Бірлескен бұйрық  |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

жүйесінің пилоттық     |                  |Қаржымині      |

жобасын енгізу         |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.10. Кедендік ор. |Бірлескен бұйрық  |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

гандардың жұмысын ұйым.|                  |Қаржымині      |

дастырудың, кедендік   |                  |               |

жүктерді жеткізуді     |                  |               |

бақылаудың бірыңғай    |                  |               |         

автоматтандырылған жү. |                  |               |             

йесін әзірлеу          |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.11. Алынған алко.|Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині   |IV тоқсан

голь өнімінің өтуін    |ликасы Үкіметінің |               |

және оны өңдеуді бақы. |қаулысы           |               |

лау сызбасын әзірлеу   |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.12. "Этил спиртін|Нормативтік құқық.|Мемкірісмині,  |IІІ тоқсан

және алкоголь өнімін   |тық актілер       |Әділетмині     |

өндіруді және оның ай. |                  |               |

налымын мемлекеттік    |                  |               |

реттеу туралы" Қазақ.  |                  |               |         

стан Республикасының   |                  |               |             

заңын іске асыру жөнін.|                  |               |        

дегі барлық нормативтік|                  |               |

құжаттарды әзірлеу және|                  |               |         

енгізу                 |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.13. Спирт контра.|Министрдің бұйрығы|Мемкірісмині   |IІІ тоқсан

бандасының жолын кесу  |                  |               |

мақсатымен жасанды ал. |                  |               |

коголь өнімдерін анық. |                  |               |

тау және оны айналымнан|                  |               |         

алу жөнінде рейдтік    |                  |               |             

оперативтік-іздестіру  |                  |               |        

іс-шараларын           |                  |               |

жүргізу                |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.14. Акцизделген  |Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

мұнай өнімдерін (бен.  |ликасы Үкіметінің |Энергетика,    |

зинді және дизель оты. |қаулысы           |индустрия және |

нын) өндіруді және     |                  |саудамині,     |

олардың айналымын мем. |                  |Табиғат ресурс.|         

лекеттік реттеуді кү.  |                  |тары және қор. |             

шейту                  |                  |шаған ортаны   |        

                        |                  |қорғаумині     |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.15. Салық жүйесі.|Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

нің банк, зейнетақы    |ликасы Үкіметінің |Ұлттық Банк    |

жүйелерімен және қазы. |қаулысы           |(келісім бойын.|

нашылықпен өзара іс-   |                  |ша), Еңбекәлеу.|

қимылын ұйымдастыру    |                  |метмині, БҚҰК  |         

                        |                  |(келісім       |             

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.16. Салық төлеу. |Бірлескен бұйрық  |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

ден жалтарушы салық    |                  |ІІМ            |

төлеушілердің деректер |                  |               |

базасын құру           |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.17. Қазақстан    |Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині,  |IV тоқсан

Республикасы кедендік  |ликасы Үкіметінің |Қаржымині      |

постыларының дамуын    |қаулысы           |               |

жүзеге асыру           |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.18. Республиканың|Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині   |Тоқсан сайын

ірі салық төлеушілері  |ликасының Үкіметі.|               |

бойынша салық түсімде. |не есеп           |               |

рінің мониторингін     |                  |               |

және оған талдау       |                  |               |         

жүргізу                |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Бюджеттік реформаны "орталық-аймақтар" өзара қатынасында жүргізу

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.19. "Бюджет жүйе.|Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |ІІІ тоқсан 

сі туралы" Қазақстан   |ликасы Заңының    |Әділетмині     |

Республикасының заңына,|жобасы            |               |

оның ішінде орталық    |                  |               |

және жергілікті атқару.|                  |               |         

шы органдардың арасын. |                  |               |             

дағы әкімшілік басқару,|                  |               |              

қаржыландыру және шы.  |                  |               |           

ғындарды атқару үшін   |                  |               |

жауапкершілікті одан әрі|                 |               |

бөлу және бекіту бөлі. |                  |               |

гінде өзгерістер мен   |                  |               |         

толықтырулар енгізу    |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.20. Республикалық|Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |ІІІ тоқсан 

бюджеттен жергілікті   |ликасы Заңының    |               |

бюджеттерге бөлінетін  |жобасы            |               |

мақсатты жәрдемдердің  |                  |               |

және жергілікті бюджет.|                  |               |         

терден республикалық   |                  |               |             

бюджеттің пайдасына    |                  |               |             

алымдардың тұрақты     |                  |               |             

көлемдерін белгілеу    |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік шығыстарды оңтайландыру және бюджеттің шығыс бөлігін қалыптас.

тырудың бағдарламалық әдісіне көшу                            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.21. Мемлекеттік  |Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік са.|ІІІ тоқсан 

бюджет қаражаттарының  |ликасының Үкіметі.|тып алулар     |

есебінен жүзеге асыры. |не есеп           |жөніндегі      |

латын мемлекеттік сатып|                  |агенттік       |

алуларды үйлестіруді,  |                  |               |         

бақылауды және оның    |                  |               |             

мониторингін жүзеге    |                  |               |             

асыру                  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.22. Мемлекеттік  |Нормативтік       |Мемлекеттік    |Ұдайы      

сатып алулар мәселелері|құқықтық актілер  |сатып алулар   |

жөніндегі нормативтік  |                  |жөніндегі      |

құқықтық базаны жетіл. |                  |агенттік       |

діру                   |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.23. Мемлекеттік  |Қазақстан         |Мемлекеттік    |ІІІ тоқсан 

сатып алулар бюллетенін|Республикасы      |сатып алулар   |

шығаруды қамтамасыз ету|Үкіметінің        |жөніндегі      |

                        |қаулысы           |агенттік       |

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік міндеттемелердің оңтайлы портфелін қалыптастыру және елдің

несиелік рейтингін жоғарылату

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.24. Үкіметтік    |Қазақстан         |Қаржымині,     |Тоқсан сайын

және Үкімет кепілдік   |Республикасының   |Экономикалық   |

ететін қарыз алудың    |Үкіметіне есеп,   |жоспарлау      |

1999-2008 жылдарға     |көшірмесі Эконо.  |жөніндегі      |

арналған бағдарламасын |микалық жоспарлау |агенттік,      |         

іске асыру             |жөніндегі агент.  |Ұлттық Банк    |              

                        |тікке және Стра.  |(келісім       |           

                        |тегиялық жоспар.  |бойынша)       |

                        |лау және реформа. |               |

                        |лар жөніндегі     |               |

                        |агенттікке        |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.25. 1999-2001    |Қазақстан         |Экономикалық   |IV тоқсан  

жылдарға арналған Мем. |Республикасының   |жоспарлау жө.  |

лекеттік инвестициялар |Үкіметіне есеп,   |ніндегі агент. |

бағдарламасын іске     |көшірмесі         |тік, Қаржымині |

асыру                  |Стратегиялық      |               |         

                        |жоспарлау және    |               |              

                        |реформалар жөнін. |               |             

                        |дегі агенттікке   |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.26. Рейтингтік   |Қазақстан         |Қаржымині,     |ІІІ тоқсан 

агенттіктермен жұмыс   |Республикасы      |Экономикалық   |

жөніндегі ведомство.   |Үкіметінің        |жоспарлау жө.  |

аралық комиссия құру   |қаулысы           |ніндегі агент. |

                        |                  |тік, Ұлттық    |         

                        |                  |Банк (келісім  |              

                        |                  |бойынша),      |             

                        |                  |Инвестициялар  |           

                        |                  |жөніндегі      |

                        |                  |агенттік       |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.27. Елдің шетел. |Қазақстан         |СІМ, Мәдениет, |ІІІ тоқсан 

дегі абыройының стра.  |Республикасы      |ақпарат және   |

тегиясын әзірлеу       |Үкіметінің        |қоғамдық келі. |

                        |қаулысы           |сім министрлі. |

                        |                  |гі, Инвести.   |         

                        |                  |циялар жөнін.  |             

                        |                  |дегі агенттік  |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4. Ақша-несие саясатын салық және бюджет саясатымен және зейнетақы  

                      реформасын үйлестіру

_______________________|__________________|_______________|______________

Ақша-несие, салық және бюджет саясатын, зейнетақы реформасын жүргізетін

мемлекеттік органдарды тиімді үйлестіруді қамтамасыз ету  

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4.1. Нормативтік-  |Қазақстан Респуб. |Еңбкәлеумет.   |Тоқсан сайын

құқықтық базаны жетіл. |ликасының Үкіметі.|мині, БҚҰК     |

діру жөнінде ұсыныстар |не талдау жазбасы |(келісім       |

әзірлеу арқылы жинақ.  |                  |бойынша)       |

таушы зейнетақы жүйесі.|                  |               |         

нің жұмысына талдау    |                  |               |             

жүргізу                |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4.2. Банк саласын. |Ұлттық Банк       |Ұлттық Банк    |ІІІ тоқсан 

дағы ақпараттық техно. |Басқармасының     |(келісім       |

логияларға қойылатын   |қаулысы           |бойынша)       |

негізгі талаптарды     |                  |               |

әзірлеу                |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4.3. Банктік және  |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV тоқсан  

қаржылық телекоммуника.|Республикасының   |(келісім       |

циялар жүйесін дамыту  |Президентіне      |бойынша),      |

                        |есептің құрамында.|Көліккомтуризм.|

                        |ғы бөлім          |мині           |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4.4. Зейнетақы ре. |Қазақстан         |Қаржымині,     |IV тоқсан  

формасының және салық  |Республикасының   |Еңбекәлеумет.  |

және бюджет саясатта.  |Үкіметіне есеп    |мині, БҚҰК     |

рындағы өзгерістердің  |                  |(келісім       |

макроэкономикалық      |                  |бойынша),      |         

көрсеткіштерге әсерінің|                  |Мемкірісмині   |              

мониторингін жүргізу   |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

                    3.1.5 Төлем балансын нығайту

_______________________|__________________|_______________|______________

Экспорттың және импорттың құрылымын жақсарту                          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.1. Экономиканы   |Қазақстан         |Энергетика,    |IІІтоқсан  

қайта құрылымдауға     |Республикасы      |индустрия және |

бағытталған импорттық  |Үкіметінің        |саудамині      |

тарифтер саясатын      |қаулысы           |Қаржымині,     |

жалғастыру             |                  |Мемкірісмині   |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.2. Қазақстан     |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІтоқсан  

Республикасының префе. |Республикасы      |индустрия және |

ренциалдық жүйесін     |Үкіметінің        |саудамині      |

жетілдіру жөніндегі    |қаулысы           |Инвестициялар  |

жұмысты жалғастыру     |                  |жөніндегі      |         

                        |                  |агенттік,      |              

                        |                  |Мемкірісмині   |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.3. Болаттан жа.  |Келісімнің жобасы |Энергетика,    |Жыл ішінде 

салған кейбір бұйымдар.|                  |индустрия және |

мен сауда жасау жөнінде|                  |саудамині      |

Қазақстан Республикасы.|                  |               |

ның Үкіметі мен Көмір. |                  |               |         

дің және Болаттың Евро.|                  |               |              

палық Бірлестігінің    |                  |               |           

арасында Келісімге келу|                  |               |           

және қол қою жөнінде   |                  |               |

келіссөздерді жалғасты.|  

               |               |

ру                     |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Валюталық реттеудің нысандары мен әдістерін жетілдіру                 

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.4. Валюталық рет.|Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы      

теу саласындағы норма. |құқықтық актілер  |(келісім       |

тивтік құқықтық базаны |                  |бойынша)       |

жетілдіру              |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Ағымдағы шоттың тапшылығын қаржыландырудың оңтайлы құрылымы           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.5. Ақшалай еркін |Қазақтан          |Мемкірісмині,  |ІІІ тоқсан 

айналымдағы валюталарды|Республикасы      |Қаржымині,     |

әкелуге кедендік баж   |Үкіметінің        |Ұлттық Банк    |

салығын енгізу         |қаулысы           |(келісім       |

                        |                  |бойынша)       |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.6. Жеке тұлғалар.|Нормативтік       |Қаржымині,     |IV тоқсан  

дың ақшалай шетелдік   |құқықтық актілер  |Ұлттық Банк    |

валютаны сатып алғаны  |                  |(келісім       |

үшін алым жөніндегі нор|                  |бойынша),      |

мативтік-құқықтық база.|                  |Мемкірісмині   |

ны жетілдіру           |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.7. Халықаралық   |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

қаржы институттарының  |Республикасының   |(келісім       |

жағдайын және мемлекет.|Үкіметіне есеп    |бойынша),      |

тің сыртқы міндеттеме. |                  |Қаржымині      |

лерін негізге ала оты. |                  |               |           

рып, Ұлттық Банктің    |                  |               |

алтын валюта резерв.   |                  |               |

терінің құрылымын      |                  |               |

оңтайландыру           |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.8. Ұлттық Банктің|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

халықаралық резервтерін|Республикасының   |(келісім       |

басқарудың белсенді    |Үкіметіне есеп    |бойынша)       |

саясатын жүргізу       |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.9. Ұлттық Банктің|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

халықаралық резервтерін|Республикасының   |(келісім       |

басқаруда туынды қаржы.|Үкіметіне есеп    |бойынша)       |

лық құралдарды пайда.  |                  |               |

лану                   |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.10. Халықаралық  |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

қаржы рыноктары жағ.   |Республикасының   |(келісім       |

дайының мониторингін   |Үкіметіне есеп    |бойынша),      |

және оған талдауды     |                  |Қаржымині      |

жүзеге асыру           |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Төлем балансын нығайтуға мүмкіндік туғызатын теңгенің айырбас бағамының

саясатын жүзеге асыру                                        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.11. Қазақстан    |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |IV тоқсан  

Республикасы Ұлттық    |Республикасының   |(келісім       |

банкінің айтарлықтай   |Президентіне және |бойынша)       |

араласуынсыз валюта    |Үкіметіне есеп    |               |

рыногында сұраныс пен  |                  |               |           

ұсыныс негізінде теңге |                  |               |           

бағамын қалыптастыруға |                  |               |

мүмкіндік туғызу және  |                  |               |

оның бағамының оңтайлы |                  |               |

күткендегіден асып     |                  |               |           

түсетін ауытқуларын    |                  |               |              

болдырмау              |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Төлем балансын құрудың және сыртқы қарыздың бағасын қалыптастырудың

статистикалық базасын жетілдіру                            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.12. Халықаралық  |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |IІІ тоқсан  

валюта қорының ұсыныс. |құқықтық актілер  |(келісім       |

тарын ескере отырып,   |                  |бойынша),      |

халықаралық қызмет     |                  |Статистика     |

көрсетулер, жұмыс іс.  |                  |жөніндегі      |           

тейтіндерге өтемақылар,|                  |агенттік,      |           

трансферттер және тіке.|                  |Қаржымині      |

лей инвестициялар жө.  |                  |               |

нінде ақпарат жинау    |                  |               |

үшін статистикалық есеп|                  |               |           

беру нысанын әзірлеу   |                  |               |              

және бекіту            |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.13. Мемлекеттік  |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

кепілдіктермен қамта.  |Республикасының   |(келісім       |

масыз етілмеген сыртқы |Президентіне және |бойынша)       |

міндеттемелердің мони. |Үкіметіне есеп    |               |

торингін жүзеге асыру  |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________


             3.2. Ашық нарықтық экономика және еркін сауда

     Мақсат: Экономикадағы құрылымдық реформаларды негізінен аяқтау


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

            3.2.1. Негізінен экономиканы жекешелендіруді және

     монополиясыздандыруды аяқтау

_________________________________________________________________________

Негізінен экономиканы монополиясыздандыруды аяқтау           

_________________________________________________________________________

3.2.1.1. "Қазақстан    |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІІІ тоқсан

темір жолы" РМК-н моно.|ликасы Үкіметінің |лияларды реттеу|

полиясыздандыру бағ.   |қаулысы           |және бәсекелес.|

дарламасын әзірлеу     |                  |тікті қорғау   |

                        |                  |жөніндегі      |

                        |                  |агенттік,      |

                        |                  |Қаржымині,     |

                        |                  |Көлікком және  |

                        |                  |туризммині     |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.2. "Казтелеком"  |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІV тоқсан

акционерлік қоғамын    |ликасы Үкіметінің |лияларды реттеу|

монополиясыздандыру,   |қаулысы           |және бәсекелес.|

телекоммуникация рыно. |                  |тікті қорғау   |

гында бәсекелестікті   |                  |жөніндегі      |

дамыту бағдарламасын   |                  |агенттік,      |

әзірлеу                |                  |Қаржымині,     |

                        |                  |Көлікком және  |

                        |                  |туризммині     |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.3. 1999-2000 жыл.|Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |Тоқсан сайын

дарға арналған мемле.  |ликасының         |               |

кеттік мүлікті жеке.   |Үкіметіне есеп    |               |

шелендіру және басқару |                  |               |

тиімділігін арттыру    |                  |               |

Бағдарламасын іске     |                  |               |

асыру                  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Табиғи монополиялардың қызметіндегі адал бәсекелестікті және қатаң     

бақылауды ынталандыру                                       

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.4. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІІІ тоқсан 

Республикасында тұтыну.|ликасы Үкіметінің |лияларды реттеу|

шылар құқығын қорғау   |қаулысы           |және бәсекені  |

жөніндегі нормативтік  |                  |қорғау жөнінде.|

құқықтық базаны        |                  |гі агенттік    |

жетілдіру              |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Нарықтық инфрақұрылымды дамытуды ынталандыру                            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.5. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІV тоқсан 

Республикасы Прези.    |ликасы Заңының    |лияларды реттеу|

дентінің "Лицензиялау  |жобасы            |және бәсекелес.|

туралы" Заң күші бар   |                  |тікті қорғау   |

Жарлығына қызметтің    |                  |жөніндегі      |

лицензияланатын түрле. |                  |агенттік,      |

рін қысқарту, лицензия.|                  |Шағын бизнесті |           

лар беру тәртібін же.  |                  |қолдау жөнінде.|

ңілдету және лицензиат.|                  |гі агенттік,   |

тардың қызметін бақылау|                  |Қаржымині      |

бөлігінде өзгеріс пен  |                  |               |

толықтыру енгізу       |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2. Экспорттың және импорттың құрылымы мен географиясының жақсаруы  

арқылы сыртқы сауданың өсуі                               

_______________________|__________________|_______________|______________

Заңдарды БСҰ-ның талаптарына сәйкес келтіру және БСҰ-на кіру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.1. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Жыл ішінде

Республикасының БСҰ-на |ликасының         |индустрия және |

кіруі жөнінде материал.|Үкіметіне келіс.  |сауда министр. |

дар әзірлеу, көп және  |сөздердің нәтижесі|лігі, Қаржымині|

екі жақты келіссөздер  |бойынша есеп      |               |

жүргізу                |                  |               |   

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.2. БСҰ-на кіру   |Консультациялар   |Энергетика,    |Жыл ішінде

жөнінде Кеден Одағы    |өткізу хаттамалары|индустрия және |

елдерімен бірлескен    |                  |сауда министр. |

консультациялар өткізу |                  |лігі           |

_______________________|__________________|_______________|______________

Кеден Одағының, Орталық Азия одағының және ТМД-ның шеңберінде сыртқы

сауда Заңдарын үйлестіру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.3. Кеден Одағы   |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Интеграциялық

туралы келісімге қаты. |ликасы Үкіметінің |индустрия және |комитеттің

сушы мемлекеттердің    |қаулысы           |сауда министр. |жұмыс жоспарына

жалпы кедендік тариф.  |                  |лігі, Қаржымині|сәйкес

терін жүйеге келтіру   |                  |               |

бойынша жұмыс жүргізу  |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Сыртқы сауданы, әсіресе күрделі тауарларды әкелу бөлігінде жүргізумен

байланысты рәсімдерді реттеу

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.4. Тауар рынокта.|Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Тоқсан сайын

рын талдау және ішкі   |ликасы Үкіметіне  |индустрия және |           

рынокты қорғау жөнінде |есеп              |сауда министр. |              

іс-шаралар кешенін     |                  |лігі, Қаржымині|     

әзірлеу                |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.5. Заңды тұлға   |Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині,  |ІІІ тоқсан  

құрмай кәсіпкерлік қыз.|ликасы Үкіметінің |Энергетика,    |           

метпен айналысатын жеке|қаулысы           |индустрия және |              

тұлғалардың Қазақстан  |                  |сауда министр. |     

аумағына тауарлар      |                  |лігі           |

әкелуін реттеу         |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.6. Қазақстан Рес.|Қазақстан Респуб. |СІМ, Энергетика|Тоқсан сайын

публикасының сауда-эко.|ликасының         |индустрия және |           

номикалық байланыстарын|Үкіметіне есеп    |сауда министр. |              

дамыту басымдықтарына  |                  |лігі           |     

сәйкес бірлескен үкі.  |                  |               |

метаралық комиссиялар. |                  |               |            

дың қызметін екі жақты |                  |               |            

ынтымақтастықты жан.   |                  |               |           

дандыруға бағыттау     |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.7. Көп жақты ын. |Қазақстан Респуб. |ІІМ            |ІІІ тоқсан  

тымақтастықты одан әрі |ликасының         |               |           

дамыту, сыртқы сауда.  |Үкіметіне ақпарат |               |              

ның тауар айналымын ке.|                  |               |     

ңейту, ТМД Кеден одағы |                  |               |

шеңберінде интеграцияны|                  |               |            

нығайту үшін Қазақстан |                  |               |            

Республикасының шека.  |                  |               |           

лық облыстарының және  |                  |               |              

Ресей Федерациясы      |                  |               |            

субъектілері (Орынбор  |                  |               |           

қаласы) басшыларының   |                  |               |              

кездесуін әзірлеу      |                  |               |     

_______________________|__________________|_______________|______________

Экспорттық бақылауды жетілдіру                               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.8. Лицензиялау   |Нормативтік       |Энергетика,    |Ұдайы       

және экспорттық бақылау|құқықтық актілер  |индустрия және |           

саласында нормативтік  |                  |сауда министр. |              

құқықтық базаны жетіл. |                  |лігі           |     

діру                   |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.3. Басқа рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектегенде жекелеген      

рыноктарда мемлекеттік бақылауды күшейту                               

_______________________|__________________|_______________|______________

Монополиясыздандырылған рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектеу          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.3.1. Экономикалық  |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ тоқсан  

өсуді тежейтін институ.|Республикасының   |индустрия және |           

ционалдық факторларды  |Үкіметіне баяндама|сауда министр. |              

анықтау мақсатымен     |                  |лігі, Экономи. |     

макроэкономикалық      |                  |калық жоспарлау|

деңгейдегі ахуалды     |                  |жөніндегі      |            

талдау                 |                  |агенттік,      |           

                        |                  |Қаржымині      |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.3.2. Өзара үйлесті.|Қазақстан         |Табиғи монопо. |ІІІ тоқсан  

рілген тарифтік, өнер. |Республикасы      |лияларды реттеу|           

кәсіптік және көліктік |Үкіметінің қаулысы|және бәсекелес.|              

саясат жөнінде Ведомст.|                  |тікті қорғау   |     

воаралық кеңес құру    |                  |жөніндегі      |

                        |                  |агенттік,      |             

                        |                  |Энергетика,    |      

                        |                  |индустрия және |           

                        |                  |сауда министр. |              

                        |                  |лігі, Көлікком |     

                        |                  |және саудамині |

_______________________|__________________|_______________|______________


              3.3. Басымдықты жеке меншік сектор


     Мақсат: Жеке меншік сектордың жалпы ішкі өнімдегі және жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етудегі үлесін арттыруға қол жеткізу, сондай-ақ

өндірісті диверсификациялау үшін негіз қалау


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

            3.3.1. Компаниялардың қаржылық ресурстарға жетуі үшін

                      жағдайлар жасау

_________________________________________________________________________

Қазақстанның қор рыногын дамыту                              

_________________________________________________________________________

3.3.1.1. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |БҚҰК (келісім  |Тоқсан сайын

Республикасының 1999-  |ликасының Прези.  |бойынша)       |

2000 жылдарға арналған |дентіне баяндама, |               |

бағалы қағаздар рыногын|көшірмелері - Үкі.|               |

дамыту Бағдарламасын   |метке және Эконо. |               |

іске асыру             |микалық жоспарлау |               |

                        |жөніндегі агент.  |               |

                        |тікке             |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.1.2. Жергілікті    |Нормативтік       |Қаржымині,     |IV тоқсан  

атқарушы органдардың   |құқықтық актілер  |БҚҰК (келісім  |

бағалы қағаздарының    |                  |бойынша),      |

шығуын және айналымын  |                  |Әділетмині     |

реттейтін нормативтік  |                  |               |

құқықтық актілер әзір. |                  |               |

леу                    |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке меншік секторды қаржыландырудың нысандары мен әдістерін жетілдіру

_______________________|__________________|_______________|______________

     3.3.2. Мемлекет пен жеке меншік сектордың арасындағы диалогқа баста.

       машылық жасау және қолдау                             

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке бизнес пен Үкімет өкілдерінің ұдайы кездесулерін өткізу          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.2.1. Шағын кәсіп.  |Форумның шешімде. |Шағын бизнесті |IV тоқсан  

керлікті дамыту мәселе.|рі, Қазақстан     |қолдау жөнінде.|

лері жөнінде бірлескен |Республикасы      |гі агенттік,   |

құжат қабылдау мақса.  |Үкіметінің        |Қазақстан      |

тында атқарушы билік.  |қаулысы           |кәсіпкерлері   |

тің қатысуымен кәсіп.  |                  |Форумының      |

керлердің Республика.  |                  |Кеңесі         |

лық форумын өткізу     |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3. Шетелдік инвестицияларды тартуды және қазақстандық тауарлардың   

жаңа рыноктарға жылжуын ынталандыру                           

_______________________|__________________|_______________|______________

Қазіргі заманғы технологиялардың, басқару және маркетингтік дағдылардың 

енгізілуімен қоса жүретін тікелей инвестициялардың түсімін ынталандыру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.1. Өнімді бөлу   |Инвестициялар жө. |Инвестициялар  |IІІ тоқсан  

жөнінде Үлгілік келі.  |ніндегі агенттік  |жөніндегі      |

сім-шарттың жобасын    |төрағасының       |агенттік,      |

әзірлеу                |бұйрығы           |Табиғи ресурс. |

                        |                  |тары және қор. |

                        |                  |шаған ортаны   |

                        |                  |қорғау министр.|

                        |                  |лігі           |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.2. "Инвестиция.  |Инвестициялар жө. |Инвестициялар  |IІІ тоқсан  

лар қызметін экономи.  |ніндегі агенттік  |жөніндегі      |

каның басымдықты сек.  |төрағасының       |агенттік,      |

торларында жүзеге асы. |бұйрығы           |Экономикалық   |

ратын инвесторға мем.  |                  |жоспарлау жө.  |

лекеттік қолдау көрсету|                  |ніндегі агент. |

және ынталандыру шара. |                  |тік            |

ларын ұсыну туралы"    |                  |               |           

Рамалық келісім-шарттың|                  |               |              

жобасын әзірлеу        |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.3. 2002 жылғы    |Инвестициялар жө. |Инвестициялар  |IV тоқсан  

кезеңге дейінгі инвес. |ніндегі агенттік  |жөніндегі      |

тициялық басымдықтарды |төрағасының       |агенттік,      |

анықтау                |бұйрығы           |Стратегиялық   |

                        |                  |жоспарлау және |

                        |                  |реформалар жө. |

                        |                  |ніндегі агент. |

                        |                  |тік (келісім   |           

                        |                  |бойынша),      |           

                        |                  |Экономикалық   |

                        |                  |жоспарлау жө.  |

                        |                  |ніндегі агент. |

                        |                  |тік, Табиғат   |

                        |                  |ресурстары және|

                        |                  |қоршаған ортаны|

                        |                  |қорғау министр.|           

                        |                  |лігі,          |              

                        |                  |Энергетика,    |           

                        |                  |индустрия және |

                        |                  |сауда министр. |

                        |                  |лігі           |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.4. Экономиканың  |Қазақстан         |Инвестициялар  |IІІ тоқсан  

басымдықты секторларына|Республикасы      |жөніндегі      |

тікелей инвестицияларды|Заңының жобасы    |агенттік,      |

ынтыландырудың құқықтық|                  |Қаржымині,     |

негіздерін одан әрі    |                  |Мемкірісмині   |

жетілдіру              |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.5. Қазақстан     |Қазақстан         |Инвестициялар  |Тоқсан сайын

Республикасында тікелей|Республикасының   |жөніндегі      |

инвестицияларды тарту. |Үкіметіне есеп,   |агенттік       |

дың 1999-2000 жылдарға |көшірмесі Эконо.  |               |

арналған Бағдарламасын |микалық жоспарлау |               |

іске асыру             |жөніндегі агент.  |               |

                        |тікке және Стра.  |               |

                        |тегиялық жоспарлау|               |           

                        |және реформалар   |               |              

                        |жөніндегі агент.  |               |           

                        |тікке             |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Шетелдік тауар рыноктарының конъюнктурасын зерделеу       |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.6. Қазақстандық  |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

тауарлар мен қызмет    |Республикасының   |индустрия және |

көрсетулерді дүние.    |Үкіметіне         |сауда          |

жүзілік рыноктарға     |ұсыныстар         |министрлігі    |

жылжыту бойынша үкімет.|                  |               |

тік емес сауда-ақпарат.|                  |               |

тық орталық құру жөнін.|                  |               |

де ұсыныстар енгізу    |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________


         3.4. Қолайлы инвестициялық климат


     Мақсат: Одан әрі экономикалық өсу мақсатында ішкі және инвестициялық

     ресурстарды жұмылдыру


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауапты      |

_______________________|__________________|______________|_______________

            3.4.1. Капитал жинақтау үшін қолайлы жағдайлар жасау

_________________________________________________________________________

Капитал жинақтауды ынтыландыратын ақша-несие және салық-бюджет саясатын

     жүргізу

_________________________________________________________________________

3.4.1.1. Сыйақының     |Қазақстан Респуб. |Ұлттық Банк    |4-тоқсан   

(мүдденің) банктік     |ликасының Прези.  |(келісім       |

ставкаларының нақты оң |дентіне есеп      |бойынша)       |

көрсеткіштерін қолдауды|                  |               |

қамтамасыз ету         |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.1.2. Инвестициялық |Қазақстан Респуб. |Инвестициялар  |IV тоқсан  

қатерлерді азайту      |ликасы Үкіметінің |жөніндегі      |

жөніндегі жүйелерді    |қаулысы, Инвести. |агенттік,      |

құру                   |циялар жөніндегі  |Қаржымині      |

                        |агенттік төрағасы.|               |

                        |ның бұйрығы       |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

           3.4.2. Қазақстанның жоғары инвестициялық рейтингін қалыптастыру

_________________________________________________________________________

"Қазақстанға инвестиция" халықаралық ақпараттық компаниясын дамыту       


_________________________________________________________________________

3.4.2.1. Қазақстан     |Бұқаралық ақпарат |Мәдениет, ақпа.|Тоқсан сайын

Республикасы Үкіметінің|құралдарында      |рат және қоғам.|

өзінің қызметін жақ-   |жариялау, Қазақс. |дық келісім    |

жақты көрсету мақсатын.|тан Республикасы. |министрлігі    |

да Қазақстан Республи. |ның Үкіметіне есеп|               |

касының және шетелдер. |                  |               |             

дің бұқаралық ақпарат  |                  |               |           

құралдарымен тұрақты   |                  |               |

байланысын тәртіпке    |                  |               |

келтіру                |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.2. Донор-елдер.  |Қазақстан Респуб. |СІМ, Инвести.  |2 айда 1 рет

ден (АҚШ, Жапония,     |ликасының Үкіметі.|циялар жөнін.  |

Батыс Европа және Пер. |не есеп           |дегі агенттік  |

сия шығанағы елдері)   |                  |               |

елдің экономикасына    |                  |               |

инвестициялар тарту    |                  |               |             

жөніндегі қызметті     |                  |               |           

жандандыру             |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.3. Астанада      |Қазақстан Респуб. |СІМ, Астана    |IV тоқсан  

объектілер салуға      |ликасының Үкіметі.|қаласының Әкімі|

гранттар мен инвести.  |не есеп           |               |

циялар тарту (Президент|                  |               |

Сарайы, Сенаттың ғима. |                  |               |

раты, Дипломатиялық    |                  |               |             

квартал, Қазақстан     |                  |               |           

Республикасы СІМ       |                  |               |

қабылдау үйі, сауда-   |                  |               |            

көрме орталығы)        |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.4. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |СІМ, Қорғаныс. |IІІ тоқсан  

-американ бірлескен    |ликасының Үкіметі.|мині, Энергети.|

комиссиясының кезекті  |не ақпарат        |ка, индустрия  |

мәжілісін дайындау     |                  |және сауда     |

(қазан, Вашингтон      |                  |министрлігі,   |

қаласы)                |                  |Ғылым және     |             

                        |                  |жоғары білім   |           

                        |                  |министрлігі,   |

                        |                  |Денсаулық      |            

                        |                  |сақтау, білім  |

                        |                  |және спорт     |           

                        |                  |министрлігі,   |

                        |                  |Мемкірісмині,  |

                        |                  |Қаржымині,     |

                        |                  |Инвестициялар  |

                        |                  |жөніндегі      |             

                        |                  |агенттік,      |           

                        |                  |Әділетмині     |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.5. Түркі тілдес  |Қазақстан Респуб. |СІМ            |IІІ тоқсан  

мемлекеттер басшылары. |ликасының Үкіметі.|               |

ның (қыркүйек, Баку);  |не ақпарат        |               |

ЕҚЫҚ-на мүше мемлекет. |                  |               |IV тоқсан

тер басшыларының       |                  |               |

(қараша, Стамбул)      |                  |               |             

кездесулерін дайындау  |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Үкіметтің трансұлттық корпорацияларымен өзара іс-қимылының мемлекеттік   

     саясатын қалыптастыру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4

.2.6. Инвесторлар.  |Қазақстан Респуб. |Инвестициялар  |Тоқсан сайын

дың қатысуымен қазақс. |ликасының Үкіметі.|жөніндегі      |

тандық экономикаға     |не есеп           |агенттік       |

инвестициялаудың нақты |                  |               |        

проблемаларын қарау    |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________


                 3.5. Диверсификациялау

               3.5.1. Өнеркәсіп саясаты


     Мақсат: Ішкі рыноктың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін салалар

     кәсіпорындарының басым дамуы үшін жағдайлар жасау


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

3.5.1.1. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |IV тоқсан  

Республикасында эконо. |ликасы Үкіметінің |индустрия және |

микалық өсуді қамтама. |қаулысы           |сауда министр. |

сыз етудің орта мерзім.|                  |лігі, Экономи. |

дік Бағдарламасын      |                  |калық жоспар.  |

әзірлеу                |                  |лау жөніндегі  |           

                        |                  |агенттік және  |

                        |                  |басқа орталық  |

                        |                  |атқарушы орган.|

                        |                  |дар            |

______________________________________________________________________

            3.5.1.2. Кен-металлургиялық кешенді қайта жаңарту           

                  (түсті және қара металлургия)              

______________________________________________________________________

Цифрлы геоақпарттық жүйелерінің негізінде кадастрлар жүйесін құру

______________________________________________________________________

3.5.1.2.1. Цифрлы гео. |Қазақстан Респуб. |Табиғат ресурс.|IІІ тоқсан  

ақпараттық жүйелердің  |ликасы Үкіметінің |тары және қор. |

негізінде кадастрлар   |қаулысы           |шаған ортаны   |

жүйесін құру           |                  |қорғау минис-гі|

_______________________|__________________|_______________|______________

Қолда бар шикізатты тиімді пайдалану, қалдықтарды және техногендік

кен орындарын өңдеуге тарту

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.2.2. 1999-2003   |Министрлердің     |Энергетика,    |IІІ тоқсан  

жылдарға арналған кен- |бірлескен бұйрығы |индустрия және |

металлургиялық кешенді |                  |сауда министр. |

дамыту бағдарламасын   |                  |лігі, Ғылым    |

әзірлеу                |                  |және жоғары    |           

                        |                  |білім министр. |

                        |                  |лігі           |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.2.3. Алтын өнді. |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

ретін шағын кәсіпорын. |Республикасы      |индустрия және |

дардың (ынталылар      |Үкіметінің        |сауда министр. |

артельдері) жұмысы     |қаулысы           |лігі, Ұлттық   |

туралы ереже әзірлеу   |                  |Банк, Қаржы.   |           

                        |                  |мині, Шағын    |

                        |                  |бизнесті қолдау|

                        |                  |жөніндегі      |           

                        |                  |агенттік, Таби.|

                        |                  |ғат ресурстары |

                        |                  |және қоршаған  |

                        |                  |ортаны қорғау  |           

                        |                  |министрлігі,   |

                        |                  |Инвестициялар  |

                        |                  |жөніндегі      |             

                        |                  |агенттік       |             

_______________________|__________________|_______________|______________

     3.5.1.3. Мұнай және газ өңдеу, мұнай-химия және химия салаларын жедел

                          дамыту                              

______________________________________________________________________

Мұнай-химия және химия өнеркәсібі                                       

______________________________________________________________________

3.5.1.3.1. 1999 жылға  |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

көзделген көлемде      |Республикасының   |тау, білім     |

Қазақстан Республикасы.|Үкіметіне есеп,   |және спорт     |

ның фармацевтика және  |көшірмесі Экономи.|министрлігі,   |

медицина өнеркәсібін   |калық жоспарлау   |Ғылым және жо. |           

дамытудың Мемлекеттік  |жөніндегі агент.  |ғары білім     |

Бағдарламасын іске     |тікке             |министрлігі    |

асыру                  |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.3.2. Қазақстан   |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

Республикасының химия  |Республикасы      |индустрия және |

өнеркәсібін дамыту     |Үкіметінің        |және сауда     |

бағдарламасын әзірлеу  |қаулысы           |министрлігі    |

_______________________|__________________|_______________|______________

          3.5.1.4. Жеңіл және тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарын қайта  

                         жаңарту                              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.4.1. Жеңіл өнер. |Қазақстан         |Энергетика,    |IІІ тоқсан  

кәсіпті дамыту бағдар. |Республикасы      |индустрия және |

ламасын әзірлеу        |Үкіметінің        |және сауда     |

                        |қаулысы           |министрлігі    |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.5. Отандық өндірушілердің қажетіне бағытталған машина жасау   

      өндірістерін дамыту                                     

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.5.1. 1999-2003   |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

жылдарға рпналған маши.|Республикасы      |индустрия және |

на жасау кешенін дамыту|Үкіметінің        |және сауда     |

бағдарламасын әзірлеу  |қаулысы           |министрлігі,   |

                        |                  |Ғылым және     |           

                        |                  |жоғары білім   |

                        |                  |министрлігі,   |

                        |                  |Ауылшармині    |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.5.2. Қазақстан   |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

Республикасының қорға. |Республикасының   |индустрия және |

ныс өнеркәсібін дамы.  |Үкіметіне есеп,   |және сауда     |

тудың және конверсия.  |көшірмесі Экономи.|министрлігі,   |

лаудың ұзақ мерзімге   |калық жоспарлау   |Ғылым және жо. |             

арналған Мемлекеттік   |жөніндегі агент.  |ғары білім     |           

бағдарламасын іске     |тікке             |министрлігі    |

асыру                  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.5.3. Ірі өнер.   |Қазақстан         |Энергетика,    |Тоқсан сайын

кәсіп кәсіпорындарының |Республикасының   |индустрия және |

өндірістік, қаржы-эко. |Үкіметіне есеп    |және сауда     |

номикалық жағдайының   |                  |министрлігі,   |

мониторингін жүргізу   |                  |Мемкірісмині,  |           

                        |                  |Статистика жө. |

                        |                  |ніндегі агент. |

                        |                  |тік, Табиғат   |

                        |                  |ресурстары және|              

                        |                  |қоршаған ортаны|           

                        |                  |қорғау министр.|

                        |                  |лігі, облыстар.|

                        |                  |дың, Астана    |

                        |                  |және Алматы    |              

                        |                  |қалаларының    |

                        |                  |Әкімдері       |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.5.4. Кәсіби кадр.|Министрлер бекіт. |Денсаулық сақ. |Жыл ішінде 

ларды үздіксіз оқытудың|кен стандарттар   |тау, білім және|

және қайта даярлаудың  |мен бағдарламалар |спорт министр. |

стандарттары мен бағ.  |                  |лігі, Ғылым    |

дарламаларын әзірлеу   |                  |және жоғары    |             

                        |                  |білім министр. |           

                        |                  |лігі, Энергети.|

                        |                  |ка, индустрия  |

                        |                  |және сауда     |

                        |                  |министрлігі    |

_______________________|__________________|_______________|______________


            3.5.2. Ғылыми-технологиялық саясат


     Мақсат: Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық басымдықтарын

     ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету және отандық ғылым мен

     технологиялардың бәсекелестік қабілетін арттыру


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

3.5.2.1. Ғылыми-техникалық саланы реформалау және қайта құрылымдау    

_________________________________________________________________________

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыру және өзін-өзі қаржыландыру

     жүйесін айтарлықтай жақсарту

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.1.1. Ғылыми-тех. |Келісімдер,       |Ғылым және жо. |Ұдайы       

никалық салаға халық.  |келісім-шарттар   |ары білім      |

аралық қорлардың және  |                  |министрлігі    |

гранттардың қаражатта. |                  |               |

рын тарту тетіктерін   |                  |               |             

әзірлеу                |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.1.2. Қазақстан   |Нормативтік       |Ғылым және жо. |ІІІ тоқсан  

Республикасының Инова. |құқықтық актілер  |ғары білім     |

циялық қызмет тұжырым. |                  |министрлігі,   |

дамасын іске асыру те. |                  |Стратегиялық   |

тігін жасау            |                  |жоспарлау және |             

                        |                  |реформалар     |           

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |

                        |                  |(келісім       |

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.2. Тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған зерттеулер мен жоспарлардың

дамуы                  |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Адамның тіршілік әрекетінің әлеуметтік-экономикалық жағдайларын зерттеу 

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.2.1. Қазақстан   |Қазақстан Респуб. |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

Республикасының орта   |ликасының Үкіметі.|тау, білім және|

білім беру жүйесін ақ. |не есеп, көшірмесі|спорт министр. |

параттандыру жөніндегі |Экономикалық жос. |лігі, Ғылым    |

мемлекеттік бағдарлама.|парлау жөніндегі  |және жоғары    |             

ны іске асыру          |агенттікке        |білім министр. |           

                        |                  |лігі           |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3. Өнеркәсіптің басымдықты салаларында қоршаған ортаға техногендік 

әсер етуді азайтатын, ғылымды көп қажет ететін және ресурс сақтайтын

технологияларды әзірлеу

_______________________|__________________|_______________|______________

Ғылым мен техниканың тиімді жетістіктерін іріктеу мен іске асырудың

конкурстық жүйесін құру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.1. Қазақстан   |Қазақстан Респуб. |Ғылым және     |III тоқсан   

Республикасындағы      |ликасы Үкіметінің |жоғары білім   |

инновациялық қызметтің |қаулысы           |министрлігі    |

тұжырымдамасын әзірлеу |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.2. Қазақстан   |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |IV тоқсан   

Республикасының физика.|ликасының Үкіметі.|индустрия және |

лық көлемдер бірлігінің|не есеп, көшірмесі|сауда министр. |

ұлттық эталондық база. |Экономикалық жос. |лігі           |

сын қолдау мен дамыту  |парлау жөніндегі  |               |             

бағдарламасын іске     |агенттікке        |               |           

асыру                  |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Әлемдік деңгейдегі ресурс үнемдейтін және экологиялық таза

технологиялардың басым салаларын өнеркәсіптік игеруді жеделдету

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.3. "Отандық    |Қазақстан Респуб. |Ғылым және     |Тоқсан сайын

шикізат негізінде тех. |ликасының Үкіметі.|жоғары білім   |

нологиялық байланысты  |не есеп, көшірмесі|министрлігі    |

химиялық және мұнай-хи.|Экономикалық жос. |               |

миялық өндірістерін    |парлау жөніндегі  |               |

дамыту" кешенді ғылыми-|агенттікке        |               |             

техникалық бағдарлама. |                  |               |           

сын іске асыру         |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

        3.5.2.4. Жоғары білікті мамандар даярлау                        

_______________________|__________________|_______________|______________

Жоғары білікті ғылыми кадрларды басым бағыттар бойынша даярлау және

аттестациялау          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.4.1. Жоғары бі.  |Министрдің        |Ғылым және     |IV тоқсан   

лікті ғылыми кадрларды |бұйрықтары        |жоғары білім   |

басымдықты бағыттар    |                  |министрлігі    |

бойынша даярлауды және |                  |               |

аттестациялауды жүргізу|                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________


             3.5.3. Шағын кәсіпкерлік


     Мақсат: Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

3.5.3.1. Мемлекеттік, қоғамдық және донорлық ұйымдардың шағын

кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі өзара іс-қимылы

_________________________________________________________________________

Шағын кәсіпкерлікті дамытудың аймақтық стратегияларын әзірлеу және іске

  асыру                          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.1. 1999-2000   |Қазақстан         |Шағын бизнесті |Тоқсан сайын

жылдарға арналған шағын|Республикасының   |қолдау жөнін.  |

кәсіпкерлікті дамытудың|Үкіметіне есеп    |дегі агенттік  |

және қолдаудың Мемле.  |                  |               |

кеттік бағдарламасын   |                  |               |             

іске асыру             |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.2. 1999-2000   |Қазақстан         |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

жылдарға арналған шағын|Республикасының   |Астана және    |

кәсіпкерлікті дамытудың|Үкіметіне есеп    |Алматы қалала. |

және қолдаудың аймақтық|                  |рының Әкімдері,|

бағдарламаларын іске   |                  |Шағын бизнесті |             

асыру                  |                  |қолдау жөнін.  |           

                        |                  |дегі агенттік  |             

                        |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.3. Бақылау-    |Орталық және      |Табиғи монопо. |IV тоқсан   

инспекторлық функция.  |жергілікті        |лияларды реттеу|

ларды жүзеге асыруға   |бұқаралық ақпарат |және бәсекелес.|

және олардың құнын     |құралдарында      |тікті қорғау   |

көрсете отырып ақылы   |жариялау          |жөніндегі      |             

қызметтер көрсетуге    |                  |агенттік,      |           

құқықтары бар мемлекет.|                  |Облыстардың,   |             

тік органдардың тізбе. |                  |Астана және    |

сін бұқаралық ақпарат  |                  |Алматы қалала. |            

құралдарында жариялау  |                  |рының Әкімдері |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.4. 1999-2000   |Қазақстан Респуб. |Шағын бизнесті |IV тоқсан   

жылдарға арналған      |ликасы Президенті |қолдау жөнінде.|

Қазақстан Республика.  |Жарлығының жобасы |гі агенттік,   |

сында шағын кәсіпкер.  |                  |министрліктер, |

лікті дамытудың және   |                  |агенттіктер,   |             

қолдаудың Мемлекеттік  |                  |Ұлттық Банк    |           

бағдарламасын іске асы.|                  |(келісім       |             

ру жөнінде 2000 жылға  |                  |бойынша),      |

арналған негізгі іс-   |                  |Бас прокурату. |            

шараларды әзірлеу      |                  |ра (келісім    |

                        |                  |бойынша        |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке кәсіпкерлік идеяларын насихаттау                                   

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.5. Орта мектеп.|Денсаулық сақтау, |Денсаулық сақ. |IІІ тоқсан   

терде кәсіпкерлік қыз. |білім және спорт  |тау, білім және|

меттің негіздері жөнін.|министрлігі       |спорт министр. |

де курстар (сабақтар)  |бойынша бұйрық    |лігі           |

енгізу                 |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.6. Шағын кәсіп.|Бұқаралық ақпарат |Мәдениет, ақпа.|Тоқсан сайын

керлік жөніндегі норма.|құралдарында көр. |рат және қоғам.|

тивтік құқықтық акті.  |сету, Қазақстан   |дық келісім    |

лерді қолдану және     |Республикасының   |министрлігі,   |

оларға енгізілетін     |Үкіметіне есеп    |Шағын бизнесті |             

өзгерістер туралы түсі.|                  |қолдау жөнінде.|            

нік жұмысын жүргізу    |                  |гі агенттік    |

_______________________|__________________|_______________|______________

          3.5.3.2. Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамыту

_______________________|__________________|_______________|______________

Жұмыс істемейтін ірі кәсіпорындарды екшеу                               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.2.1. Өндірістік  |Қазақстан         |Қаржымині,     |IV тоқсан   

және кеңсе ғимаратта.  |Республикасының   |Ауылшармині,   |

рын, жер учаскелерін   |Үкіметіне         |облыстардың,   |

және аяқталмаған құры. |баяндама          |Астана және    |

лыс объектілерін шағын |                  |Алматы қалала. |             

кәсіпкерліктің субъек. |                  |рының Әкімдері |            

тілеріне беруді        |                  |               |

жалғастыру             |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.2.2. Жұмыс істе. |Қазақстан         |Мемкірісмині   |IV тоқсан   

мейтін ірі кәсіпорын.  |Республикасының   |               |

дарды екшеуді жүргізу  |Үкіметіне есеп    |               |

және олардың негізінде |                  |               |

шағын кәсіпорныдар құру|                  |               |             

                        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________


                      3.5.4. Тұрғын үй құрылысы

     Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту және тұрғын үй рыногын қалыптастыру


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

3.5.4.1. Тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың және несиелендірудің     т  

тетігін қалыптастыру                

_________________________________________________________________________

Тұрғын үй-коммуналдық саласында нормативтік базаны жетілдіру            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.4.1.1. Тұрғын үй-  |Қазақстан         |Табиғи монопо. |ІІІ тоқсан  

коммуналдық саласындағы|Республикасының   |лияларды реттеу|

қатынастарды реттеу    |Табиғи монополия. |және бәсекелес.|

жөніндегі мынадай:     |ларды реттеу және |тікті қорғау   |

тұрғын үй-коммуналдық  |бәсекелестікті    |жөніндегі      |             

қызметтерін көрсету    |қорғау жөніндегі  |агенттік,      |           

ережелері (тұрғын үйді |агенттігінің      |Энергетика,    |            

және жер учаскесін     |қаулысы           |индустрия және |

пайдалану, ұстау, жылу-|                  |сауда министр. |

мен, электрмен, сумен  |                  |лігі           |

және газбен жабдықтау, |                  |               |             

канализация, қоқыс     |                  |               |           

шығару, лифтілер);     |                  |               |            

үй (пәтер) иелері коо. |                  |               |

перативтерінің тұрғын  |                  |               |

үй жанындағы жер       |                  |               |

учаскелерін ұстау      |                  |               |             

ережелері;             |                  |               |           

электр энергиясын пай. |                  |               |            

далану ережелері;      |                  |               |

жылу энергиясын пайда. |                  |               |

лану ережелері;        |                  |               |

Қазақстан Республикасы.|                  |               |             

ның қалаларында және   |                  |               |           

елді мекендерінде      |                  |               |            

коммуналдық су құбырын |                  |               |

және канализацияны пай.|                  |               |

далану ережелері нор.  |                  |               |

мативтік құқықтық акті.|                  |               |             

лерін қолданылып жүрген|                  |               |           

заңдарға сәйкес келтіру|                  |               |            

жөнінде жұмыс жүргізу  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

_________________________________________________________________________

3.5.4.2. Салаға және тұрғын үй рыногын дамытуға инвестициялар тарту үшін 

жағдайларды жақсарту                

_________________________________________________________________________

Тұрғын үй рыногын дамыту                                                

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.4.2.1. Құрылыста   |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІІ тоқсан  

баға қалыптастыру жө.  |Республикасы      |индустрия және |

нінде нормативтік және |Үкіметінің қаулысы|сауда          |

ақпараттық база құру   |                  |министрлігі    |

жөніндегі бірінші ке.  |                  |               |             

зектегі шараларды әзір.|                  |               |           

леу                    |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________


                     3.5.5. Туризм


     Мақсат: Елдің туристік кешенін дамыту


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.5.1. Туристік мүмкіндікті толық бағалау                          

_________________________________________________________________________

Ел туралы кешенді туристік ақпарат дайындау және белсенді жарнамалық

науқан жүргізу

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.1.2. Қазақстан   |Тізілім           |Көлікком және  |ІV тоқсан  

бойынша бұрыннан бар   |                  |туризммині,    |

және жаңадан құрылатын |                  |Ғылым және     |

туристік бағыттардың   |                  |жоғары білім.  |

тізілімін, сондай-ақ   |                  |мині           |             

келешекті бағыттарды   |                  |               |           

көрсете отырып Қазақс. |                  |               |            

танның карталарын жасау|                  |               |

__________________________________________________________________________

Халықаралық туристік ұйымдармен, шетелдік мемлекеттермен және

компаниялармен ынтымақтастықты нығайту және кеңейту

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.1.3. Қазақстан   |Министрлер        |Көлікком және  |ІІІ тоқсан  

Республикасы елшілік.  |бекіткен бағдарла.|туризммині,    |

терінің туризм саласын.|ма                |Сыртқыісмині   |

дағы қатынастарды дамы.|                  |               |

ту мәселелері жөніндегі|                  |               |             

бағдарламаларын әзірлеу|                  |               |           

және бекіту            |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.1.4. Дүниежүзілік|Қазақстан         |Көлікком және  |ІV тоқсан  

туристік ұйымдардың же.|Республикасының   |туризммині,    |

лісі бойынша өткізетін |Үкіметіне баяндама|Сыртқыісмині   |

іс-шараларға Қазақстан.|                  |               |

ның қатысуын қамтамасыз|                  |               |             

ету                    |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

        3.5.5.2. Саланың инфрақұрылымын дамыту                          

_______________________|__________________|_______________|______________

Дамытудың бекітілген бағдарламаларын іске асыру                       

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.2.1. "Ұлы Жібек  |Қазақстан         |Көлікком және  |ІV тоқсан  

Жолының тарихи орталық.|Республикасының   |туризммині,    |

тарын қалпына келтіру, |Президентіне және |"Қазақстан     |

түркі тілдес мемлекет. |Қазақстан Респуб. |Жібек жолы"    |

тердің мәдени мұраларын|ликасының Үкіметі.|ұлттық         |             

сақтау және мирасқор.  |не есеп           |компаниясы     |           

лықты дамыту, туризмнің|                  |               |           

инфрақұрылымын жасау"  |                  |               |

мемлекеттік бағдарлама.|                  |               |

сын іске асыруды       |                  |               |

жалғастыру             |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Салаға шетелдік және отандық инвестицияларды тарту                    

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.2.2. "Қазақстан  |Семинарлар, көрме.|Көлікком және  |Жыл ішінде 

- жаңа бірегей туристік|лер, конференция. |туризммині,    |

ел" деген халықаралық  |лар               |Сыртқыісмині   |

семинарлар, көрмелер   |                  |               |

мен конференциялар     |                  |               |             

ұйымдастыру            |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

       3.5.5.3. Туристік қызметтердің сапасын жақсарту                  

_______________________|__________________|_______________|______________

Дүниежүзілік деңгейге сай келетін туристік қызмет көрсету стандарттарының

жүйесін әзірлеу                                               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.3.1. Қазақстанда |Қазақстан Респуб. |Көлікком және  |ІІІ тоқсан 

туристік-экскурсиялық  |ликасы Үкіметінің |туризммині     |

қызметтер көрсетудің   |қаулысы           |               |

ережелерін әзірлеу     |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.3.2. Қазақстанның|Қазақстан Респуб. |Көлікком және  |ІV тоқсан 

және туристік фирмалар.|ликасы Үкіметінің |туризммині     |

дың төлқұжатын әзірлеу |қаулысы           |               |

_______________________|__________________|_______________|______________


                         3.5.6. Ауыл шаруашылығы


     Мақсат: Аграрлық сектордағы реформаларды жедел аяқтау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.6.1. Нақты және тиімді меншік

иесін қалыптастыру                 

_________________________________________________________________________

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.1.1. 1999-2003   |Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІІІ тоқсан  

жылдарға арналған мем. |Республикасы      |Ғылым және жо. |

лекеттік аграрлық сая. |Үкіметінің        |ғары біліммині |

саттың негізгі бағыт.  |қаулысы           |               |

тарын әзірлеу          |                  |               |             

__________________________________________________________________________

     3.5.6.2. Аграрлық секторды қамтамасыз етудің инфрақұрылымын дамыту   

_________________________________________________________________________

Жерге меншік құқығын табиғи дербестендіру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.2.1. Жерге меншік|Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІV тоқсан  

құқығын заңды түрде    |Республикасы      |барлық деңгей. |

бекіту және осы құқық. |Үкіметінің        |дегі әкімдері  |

тарды нақты қамтамасыз |қаулысымен бекі.  |               |

етудің бағдарламасын   |тілген бағдарлама |               |             

әзірлеу                |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.2.2. Жер үлесте. |Қазақстан         |Ауылшармині    |ІV тоқсан  

рін табиғи дербестен.  |Республикасының   |               |

діруді жалғастыру      |Үкіметіне есеп    |               |

__________________________________________________________________________

     3.5.6.3. Агроөнеркәсіп кешенінде өңдеу өндірісін дамыту              

_________________________________________________________________________

Консальтингтік, лизингтік, ақпараттық және маркетингтік қызмет көрсету

жүйелерін дамыту

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.3.1. Ауыл шаруа. |Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІV тоқсан  

шылығы өнімдерін дайын.|Республикасының   |               |

даумен ұқсату және ли. |Үкіметіне есеп    |               |

зингтік қатынастар жү. |                  |               |

йесін жетілдіру        |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.3.2. Отандық және|Қазақстан         |Ауылшармині,   |ІV тоқсан  

шетелдік инвесторлардың|Республикасының   |барлық деңгей. |

қатысуымен ауылдағы да.|Үкіметіне есеп    |дегі әкімдер   |

йындау жүйесін дамыту, |                  |               |

отандық және шетелдік  |                  |               |             

капиталдың қатысуымен  |                  |               |           

қосымша МТС торабын    |                  |               |

құру                   |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

   3.5.6.4. Тиімді жеке және фермер шаруашылықтарын мемлекеттік қолдау

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке және фермер шаруашылықтарын қаржыландырудың тиімді жүйесін

қалыптастыру            |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.4.1. Ауыл шаруа. |Қазақстан         |Ауылшармині    |ІV тоқсан  

шылығында сақтандыруды |Республикасы      |               |

қолдауды қамтамасыз ету|Үкіметінің қаулысы|               |

_______________________|__________________|_______________|______________


4-Басымдық. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және әл-ауқаты


                 4.1. Денсаулық сақтау


     Мақсат: Аурулардың алдын алу және оларды азайту

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

        4.1.1. Белсенді демографиялық саясат                 

_______________________|__________________|_______________|______________

Қазақстанның демографиялық саясатын әзірлеу                             

Заңдық база құру                                           

Біртіндеп отбасын жоспарлау принциптеріне көшу                

Жастарды тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етуді көздейтін

жастар саясатын әзірлеу                                                  

__________________________________________________________________________

4.1.1.1. Қазақстан Рес.|Қазақстан         |Көші-қон және  |ІV тоқсан  

публикасының демогра.  |Республикасы      |демография жө. |

фиялық саясатының      |Үкіметінің қаулысы|ніндегі агент. |

негізгі бағыттарын     |                  |тік, Ғылым және|

әзірлеу және бекіту    |                  |жоғары білім.  |             

                        |                  |мині, Денсаулық|           

                        |                  |сақтау, білім  |

                        |                  |және спорт     |

                        |                  |министрлігі,   |           

                        |                  |Стратегиялық   |

                        |                  |жоспарлау және |

                        |                  |реформалар     |

                        |                  |жөніндегі      |             

                        |                  |агенттік       |           

                        |                  |(келісім       |

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

             4.1.2. Салауатты өмір салтын қалыптастыру                    

_______________________|__________________|_______________|______________

Салауатты өмір салтын, бірінші кезекте балалар мен жастар үшін насихаттау

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2.1. Салауатты өмір|Қазақстан         |Мәдениет, ақпа.|Тоқсан сайын

салты, дұрыс тамақтану,|Республикасының   |рат және қоғам.|

жеке гигиена мен сани. |Үкіметіне есеп    |дық келісім.   |

тария ережелерін сақ.  |                  |мині, Денсау.  |           

тау үшін кең ақпарат.  |                  |лық сақтау,    |

тық-насихат науқанын   |                  |білім және     |

қолдауды қамтамасыз ету|                  |спорт министр. |

                        |                  |лігі, облыстар.|             

                        |                  |дың, Астана    |           

                        |                  |және Алматы    |

                        |                  |қалаларының    |

                        |                  |әкімдері       |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2.2. Орталық Азияда|Конференция       |СІМ, ІІМ, Бас  |IV тоқсан  

(Алматы) есірткіге     |                  |прокуратура    |

бақылау жасау проблема.|                  |(келісім       |

лары жөнінде халықара. |                  |бойынша),      |           

лық ғылыми-практикалық |                  |Денсаулық сақ. |

конференция өткізу     |                  |тау, білім және|

                        |                  |спорт министр. |

                        |                  |лігі, Ауылшар. |             

                        |                  |мині, Есірткіге|           

                        |                  |бақылау жасау  |

                        |                  |жөніндегі мем. |

                        |                  |лекеттік       |           

                        |                  |комиссия (келі.|              

                        |                  |сім бойынша)   |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2.3. Салауатты өмір|Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

салтын қалыптастыру    |Республикасының   |тау, білім және|

мәселелері бойынша ма. |Үкіметіне есеп,   |спорт министр. |

мандар даярлау бағдар. |көшірмесі Эконо.  |лігі, Ғылым    |           

ламасын іске асыру     |микалық жоспарлау |және жоғары    |

                        |жөніндегі агент-ке|біліммині      |

________________________|__________________|_______________|______________

Спорттық-сауықтыру ғимараттарының торабын кеңейту және бұқаралық спортты

дамыту                                                      

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2.4. Халықтың дене |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |IV тоқсан  

шынықтыру дайындығының |Республикасының   |тау, білім және|

Президенттік тестерін  |Үкіметіне есеп    |спорт министр. |

өткізу                 |                  |лігі           |           

_______________________|__________________|_______________|______________

     4.1.3. Мақсатты экологиялық саясат және халықтың денсаулығын қорғау  

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылауды күшейту              

Болуы мүмкін денсаулық зардабынан халықты сақтандыру жүйесін енгізу

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.1. 1999-2000 жыл.|Қазақстан         |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

дарға арналған туберку.|Республикасының   |Астана және    |

лезбен күрестің аймақ. |Үкіметіне есеп    |Алматы қалала. |

тық бағдарламаларын    |                  |рының әкімдері,|           

іске асыру             |                  |Денсаулық сақ. |           

                        |                  |тау, білім және|

                        |                  |спорт министр. |

                        |                  |лігі           |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.2. Шаруашылық    |Қазақстан         |Төтенше жағдай.|IV тоқсан  

жүргізу объектілерінде |Республикасы      |лар жөніндегі  |

өртке қарсы қызметтерді|Үкіметінің        |агенттік       |

құру                   |қаулысы           |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Дәрігерлік-экологиялық бағдарламаларды іске асыру                      

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.3. "Халық денсау.|Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

лығы" мемлекеттік      |Республикасының   |тау, білім және|

бағдарламасын іске     |Үкіметіне есеп,   |спорт министр. |

асыру                  |көшірмесі Экономи.|лігі           |           

                        |калық жоспарлау   |               |           

                        |жөніндегі агент.  |               |

                        |тікке             |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

    4.1.4. Денсаулық сақтау жүйесін институционалдық қайта құру және   

           медициналық қызмет рыноктарын қалыптастыру           

_______________________|__________________|_______________|______________

Денсаулық сақтау басқарудың оңтайлы жүйесін құру, медицина қызметкерлерін

әлеуметтік қорғау                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.4.1. Медициналық   |Министр бекіткен  |Денсаулық сақ. |ІІІ тоқсан 

қызмет көрсетулердің   |нормативтік акті. |тау, білім және|

сапасын басқару жүйесін|лер               |спорт министр. |

құру                   |                  |лігі           |           

_______________________|__________________|_______________|______________

     4.1.5. Медицина ғылымын және медициналық білім беруді дамыту      

_______________________|__________________|_______________|______________

Медицина ғылымын денсаулық сақтау саласының реформаларына және практиканың

сұраныстарына бағыттау                                         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.5.1. Жыныстық жол. |Қазақстан Респуб. |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

мен берілетін аурулар. |ликасының Үкіметі.|тау, білім және|

дың алдын алу жөніндегі|не есеп, көшірмесі|спорт министр. |

кешенді бағдарламаны   |Экономикалық      |лігі, Облыстар.|           

іске асыру             |жоспарлау жөнін.  |дың, Астана    |           

                        |дегі агенттікке   |және Алматы қа.|

                        |                  |лаларының әкім.|

                        |                  |дері           |           

_______________________|__________________|_______________|______________


          4.2. Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.


     Мақсат: Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, кадрлар даярлау және қайта

     біліктендіру жүйесін қалыптастыру


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

        4.2.1. Заңдық базаны жетілдіру                       

_______________________|__________________|_______________|______________

Елімізде қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерді Халықаралық   

Еңбек Ұйымының Конвенцияларымен бекітілген халықаралық стандарттарға

барынша жақындату                                             

__________________________________________________________________________

4.2.1.1. Мемлекеттік   |Қазақстан         |Мәдениет, ақпа.|ІV тоқсан  

Жастар саясатының тұжы.|Республикасы      |рат және қоғам.|

рымдамасын әзірлеу     |Президентінің     |дық келісімми. |

                        |өкімі             |ні, Денсаулық  |

                        |                  |сақтау, білім  |             

                        |                  |және спорт     |           

                        |                  |министрлігі,   |

                        |                  |Еңбекәлеумет.  |

                        |                  |мині,          |           

                        |                  |Стратегиялық   |

                        |                  |жоспарлау және |

                        |                  |реформалар     |

                        |                  |жөніндегі      |             

                        |                  |агенттік       |           

                        |                  |(келісім       |

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.1.2. Жұмыс іздеп   |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІІ тоқсан  

жүрген азаматтарға ең. |Республикасы      |мині           |

бек делдалдығын көрсе. |Үкіметінің        |               |

тудың және оларды тір. |қаулысы           |               |

кеудің ережелерін      |                  |               |             

әзірлеу                |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.1.3. 1999 жылға    |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІІІ тоқсан  

арналған Өнеркәсіптік  |Республикасы      |мині           |

саясатты іске асыру    |Үкіметінің        |               |

жөніндегі іс-қимылдар  |қаулысы           |               |

жоспарына сәйкес жұмыс |                  |               |             

орындарын құрудың ере. |                  |               |           

желерін әзірлеу        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.1.4. 1999-2000 жыл.|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІV тоқсан  

дарға арналған жұмыс.  |Республикасы      |мині           |

пен қамтудың Республи. |Үкіметінің        |               |

калық бағдарламасын    |қаулысы           |               |

әзірлеу                |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.1.5. Сақтандырушы. |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |ІV тоқсан  

ның (ұйымның) кәсіптік |Республикасы      |мині           |

қатерінің сыныбына бай.|Үкіметінің        |               |

ланысты сақтандыру     |қаулысы           |               |

тарифтерінің шекті мөл.|                  |               |             

шерлері туралы ереже.  |                  |               |           

лер әзірлеу            |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________


                  4.3. Әлеуметтік қорғау және кедейлікпен күрес


     Мақсат: орын алып отырған бюджеттік шектеулер жағдайында әлеуметтік

     бағдарламалардың тиімділігін арттыру


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

4.3.1. Зейнетақыларды, жәрдемақыларды және бюджеттік ұйымдарда жалақыны

толық және уақытында төлеуді қамтамасыз ету

_______________________|__________________|_______________|______________

Барлық деңгейлерде нақты бюджеттерді қалыптастыру                       

Бюджеттің орындалу процесіне және зейнетақыларды, жәрдемақыларды және

жалақыны уақытында төлеуге Үкіметтің және әкімшіліктердің басымдықты

көңіл аударуы

__________________________________________________________________________

4.3.1.1. Зейнетақылар. |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |Ай сайын   

дың және мемлекеттік   |Республикасының   |мині,          |

жәрдемақылардың толық  |Үкіметіне есеп,   |Қаржымині      |

және уақытында төленуін|көшірмесі Экономи.|               |

қамтамасыз ету         |калық жоспарлау   |               |             

                        |жөніндегі агент.  |               |           

                        |тікке             |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.1.2. Ынтымақтастық |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |IV тоқсан   

зейнетақыларын және    |Республикасы      |мині           |

мемлекеттік әлеуметтік |Үкіметінің        |Ұлттық Банк    |

жәрдемақыларды зейнет. |қаулысы           |(келісім       |

керлер мен жәрдемақы   |                  |бойынша)       |             

алушылардың өздері     |                  |               |           

таңдаған кез келген    |                  |               |

банкте ашқан жеке      |                  |               |           

шоттарына аудару жолы. |                  |               |

мен төлеуге көшу       |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

      4.3.2. Халықтың табысының өсуін қамтамасыз ету                    

_______________________|__________________|_______________|______________

Еңбекақы деңгейін реттеудің шарттық принципін күшейту                  

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.2.1. Табиғи монопо.|Үкіметке норматив.|Еңбекәлеуметми.|жыл ішінде  

лиялардың және мемлекет|тік актілерді     |ні, Көлікком   |

тік органдардың ақылы  |қарау және келісу |және туризммині,|

қызметтер көрсететін   |туралы ақпарат    |Табиғи монопо. |

субъектілері үшін сан. |                  |лияларды реттеу|             

дық нормативтер мен    |                  |және бәсекелес.|           

еңбек шығындарын қарау |                  |тікті қорғау   |

және келісу            |                  |жөніндегі      |           

                        |                  |агенттік       |

                        |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

          4.3.3. Кедей азаматтарды атаулы мемлекеттік қолдау            

_______________________|__________________|_______________|______________

* Денсаулық сақтау және білім беру секторларында мемлекет кепілдік берген

қызмет көрсетулердің ең аз көлемін белгілеудің әдістемесін әзірлеу

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.3.1. Атаулы әлеу.  |Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |ІІІ тоқсан  

меттік көмек көрсетудің|ликасы Үкіметінің |мині,          |

уақытша ережелерін     |қаулысы           |Қаржымині      |

әзірлеу                |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.3.2. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |ІV  тоқсан  

Республикасының халыққа|ликасы Үкіметінің |мині,          |

әлеуметтік көмек көрсе.|қаулысы           |Қаржымині      |

ту мәселелері жөніндегі|                  |               |

кейбір заң актілеріне  |                  |               |            

өзгерістер енгізу      |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.3.3. Әртүрлі жаста.|Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |Тоқсан сайын

ғы және жыныстық топтар|ликасының         |мині           |

үшін кедейлік шегі мен |Үкіметіне ақпарат,|               |

ең төменгі күнкөріс    |көшірмесі Экономи.|               |

деңгейінің мөлшерлерін |калық жоспарлау   |               |            

ұсыну                  |жөніндегі агент-ке|               |

_______________________|__________________|_______________|______________


                           4.4. Білім беру


     Мақсат: Білім берудің жаңа ұлттық моделін әзірлеу және оны жүзеге

асыра бастау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

              4.4.1. Білім берудің жаңа ұлттық моделін қалыптастыру       

_______________________|__________________|_______________|______________

Үздіксіздік пен сабақтастықтың қамтамасыз етілуін ескере отырып білім

берудің әрбір деңгейі бойынша стратегиялар әзірлеу                       


__________________________________________________________________________

4.4.1.1. Білім берудің |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІІІ тоқсан 

барлық деңгейлерін     |Республикасының   |тау, білім және|

дамытудың тұжырымдама. |Үкіметіне есеп    |спорт министр. |

ларын әзірлеу және бе. |                  |лігі, Ғылым    |

кіту                   |                  |және жоғары    |             

                        |                  |біліммині,     |           

                        |                  |Стратегиялық   |

                        |                  |жоспарлау және |           

                        |                  |реформалар жө. |

                        |                  |ніндегі агент. |

                        |                  |тік (келісім   |

                        |                  |бойынша)       |             

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2. Білім беру жүйесінің институционалдық қайта құруларын аяқтау және

білім беру жүйесінде қызмет көрсетулер рыногын қалыптастыру

_______________________|__________________|_______________|______________

Аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып оқу орындарының жүйесі мен

құрылымын диверсификациялау                                            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.1. Аймақтық ерек.|Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

шеліктерді ескере оты. |Республикасы      |тау, білім және|

рып барлық деңгейдегі  |Үкіметінің қаулы. |спорт министр. |

оқу орындарының жүйесін|лары, Министрлер. |лігі, Ғылым    |

оңтайландыру және құры.|дің бұйрықтары    |және жоғары    |             

лымын диверсификациялау|                  |біліммині,     |           

                        |                  |барлық         |

                        |                  |деңгейдегі     |           

                        |                  |әкімдер        |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.2. Жаңа оқулықтар|Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

мен оқу құралдарын     |Республикасының   |тау, білім және|

енгізу жөніндегі жұмыс.|Үкіметіне есеп    |спорт министр. |

ты жалғастыру:         |                  |лігі, Ғылым    |

бастауыш мектептің     |                  |және жоғары    |             

2-4-сыныптары үшін;    |                  |біліммині      |           

орта мектептің 5-11-сы.|                  |               |

ныптары үшін оқулықтар |                  |               |           

әзірлеу және ресми қа. |                  |               |

былдау;                |                  |               |

жоғары оқу орындары,   |                  |               |

колледждер және мектеп.|                  |               |             

тер үшін әлеуметтік-гу.|                  |               |           

манитарлық циклді      |                  |               |

дайындау.              |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Білім беру туралы заңдарды жетілдіру                              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.3. Оқу орындары. |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІІІ тоқсан 

ның барлық үлгілері жә.|Республикасы      |тау, білім және|

не қосымша білім беру  |Үкіметінің        |спортмині,     |

мекемелері туралы      |қаулысы           |Ғылым және     |

ережелер әзірлеу және  |                  |жоғары         |             

бекіту                 |                  |біліммині      |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.4. Халықаралық   |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

келісімдерге сәйкес    |Республикасы      |тау, білім және|

Қазақстан Республика.  |Үкіметінің        |спортмині,     |

сында білім туралы құ. |қаулысы           |Ғылым және     |

жаттарды тану тәртібін |                  |жоғары         |             

әзірлеу                |                  |біліммині      |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Білім берудің жеке секторын дамыту                                    

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.5. Оқу-әдістеме. |Қазақстан         |Ғылым және     |Жыл ішінде

лік қолдауды қамтамасыз|Республикасы      |жоғары білім.  |

ету;                   |Үкіметінің        |мині, Денсаулық|

жоғары оқу орындарын   |қаулысы           |сақтау, білім  |

жекешелендіру;         |                  |және спортмині |             

босайтын үйлер мен     |                  |               |           

ғимараттарды беру және |                  |               |          

сату;                  |                  |               |

білім беру мекемелерін.|                  |               |

де конкурстық мемлекет.|                  |               |

тік тапсырысты орналас.|                  |               |             

тыру жолымен оқу про.  |                  |               |           

цесінің сапасына қатаң |                  |               |             

бақылауды қамтамасыз   |                  |               |          

ете отырып, білім беру.|                  |               |

дің мемлекеттік емес   |                  |               |

секторының дамуына     |                  |               |

жәрдемдесу             |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.6. Мемлекеттік   |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

оқу орындарының оқушы. |Республикасы      |тау, білім және|

лары мен студенттеріне |Үкіметінің        |спортмині,     |

шәкіртақы тағайындаудың|қаулысы           |Ғылым және     |

жаңа тетігін әзірлеу   |                  |жоғары         |             

және енгізу            |                  |біліммині,     |           

                        |                  |Қаржымині      |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.2.7. Педагогикалық |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

кадрларды жалдау және  |Республикасы      |тау, білім және|

аттестациялау туралы   |Үкіметінің        |спортмині,     |

Ережелер әзірлеу       |қаулысы           |Ғылым және     |

                        |                  |жоғары         |             

                        |                  |біліммині,     |           

                        |                  |Еңбекәлеумет.  |           

                        |                  |мині           |          

_______________________|__________________|_______________|______________

      4.4.3. Қазақстанның білім беру жүйесін жалпы дүниежүзілік

             жүйеге интеграциялау                                    

_______________________|__________________|_______________|______________

Халықаралық шарттар мен келісімдерді дайындау және іске асыру        

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.3.1. ЮНЕСКО-ның    |Министрлердің     |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

"Білім барлығымыз үшін-|бірлескен бұйрығы |тау, білім және|

2000" жобасы бойынша   |                  |спортмині,     |

Ұлттық есеп әзірлеу    |                  |Ғылым және     |

                        |                  |жоғары         |             

                        |                  |біліммині      |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.3.2. Халықаралық   |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |ІV тоқсан 

шарттар мен келісімдер.|Республикасының   |басқа да орта. |

ді Парламентте бекіту  |Үкіметіне есеп    |лық атқарушы   |

жөніндегі мемлекетіші. |                  |органдар       |

лік рәсімдер жоспарын  |                  |               |             

орындау                |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

                    4.4.4. Мәдениет, тіл                              

_______________________|__________________|_______________|______________

Қазақтың ұлттық мәдениетін, Қазақстан Республикасын мекендейтін

халықтардың мәдениетін сақтау және дамыту

Еліміздің мәдени, интеллектуалдық және ғылыми әлеуетін қолдау және

дамыту                                                      

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.4.1. Қазақстан     |Қазақст

ан         |Мәдениет, ақпа.|ІІІ тоқсан 

Республикасы компози.  |Республикасы      |рат және қоғам.|

торлар Одағының 60 жыл.|Үкіметінің        |дық келісімми. |

дығына арналған Қазақ. |қаулысы           |ні, Қазақстан  |

стан композиторларының |                  |композиторлары.|             

классикалық және қазір.|                  |ның Одағы      |           

гі заманғы музыкасының |                  |(келісім       |          

республикалық фестива. |                  |бойынша)       |

лін өткізу             |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.4.2. Қорқыт Ата    |Қазақстан         |Мәдениет, ақпа.|ІV тоқсан 

жылына арналған мере.  |Республикасы      |рат және қоғам.|

келік іс-шаралар дайын.|Үкіметінің        |дық келісімми. |

дау және өткізу        |қаулысы           |ні             |

("Қорқыт Ата кітабы"   |                  |               |             

эпосының 1300 жылдығы) |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.4.3. Қазақстан     |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

Республикасының спорт. |Республикасының   |тау, білім және|

тық делегациясын Бішкек|Үкіметіне есеп    |спортмині      |

қаласында өтетін ІІІ   |                  |               |

Орталық Азия ойындары. |                  |               |             

на дайындау және оларға|                  |               |           

қатысу                 |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________


                        4.5. Экология және табиғи ресурстар


     Мақсат: Қоршаған орта жағдайының нашарлауы қарқынын төмендету


_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

   4.5.1. Табиғат пайдалануды басқаруды және қоршаған ортаны қорғаудың

   тиімді жүйесін жасау

_______________________|__________________|_______________|______________

Қоршаған орта және табиғат қорғау жағдайын мемлекеттік басқару және

бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымын оңтайландыру                       

__________________________________________________________________________

4.5.1.1. Қоршаған орта |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІV тоқсан 

гигиенасы жөнінде іс-  |Республикасы      |тау, білім және|

қимылдардың ұлттық жос.|Үкіметінің        |спортмині,     |

парын әзірлеу және     |қаулысы           |Табиғи ресурс. |

бекіту                 |                  |тар және қорша.|             

                        |                  |ған ортаны     |           

                        |                  |қорғаумині     |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.2. Қазақстан     |Келісімдер        |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан 

Республикасының қорша. |                  |тар және қорша.|

ған ортаны қорғау жө.  |                  |ған ортаны қор.|

ніндегі жобаларын қар. |                  |ғаумині, Қаржы.|

жыландыруға және іске  |                  |мині, Сыртқыіс.|             

асыруға халықаралық    |                  |мині, Экономи. |           

қаржылық және экология.|                  |калық жоспарлау|

лық ұйымдарды тарту    |                  |жөніндегі      |          

                        |                  |агенттік       |

_______________________|__________________|_______________|______________

Табиғи-ресурстық және өзге де заңдарда экологиялық аспектіні күшейту

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.3. Семей аймағын |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |ІV тоқсан 

оңалту жөнінде БҰҰ Бас |Республикасы      |Табиғи ресурс. |

Ассамблеясының Қарарын |Үкіметіне есеп,   |тар және қорша.|

(Токио) орындау жөнінде|көшірмесі -       |ған ортаны қор.|

халықаралық донорлық   |Экономикалық      |ғаумині, Эконо.|             

мәслихат өткізу        |жоспарлау жөнінде.|микалық жоспар.|           

                        |гі агенттікке     |лау жөніндегі  |

                        |                  |агенттік       |

_______________________|__________________|_______________|______________

                        |                  |Ғылым және     |          

                        |                  |жоғары білім.  |

                        |                  |мині, Денбілім |

                        |                  |және спортмині,|

                        |                  |Шығыс Қазақстан|             

                        |                  |облысының әкімі|           

_______________________|__________________|_______________|______________

      4.5.2. Табиғи ресурстарды тепе-тең пайдалану үшін негіздер жасау

_______________________|__________________|_______________|______________

Республика аумағын экологиялық аудандастыру                          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.2.1. Қоршаған орта |Министрдің        |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан 

мен табиғи ресурстар   |бұйрығы           |тар және қорша.|

мониторингінің бірыңғай|                  |ған ортаны     |

ақпараттық жүйесін     |                  |қорғаумині     |

әзірлеу                |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Шаруашылық қызметінің қоршаған ортаға әсерін жан-жақты бағалау және  

экологиялық аудит негізінде шаруашылық қызметінің қоршаған ортаға әсерін

төмендету

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.2.2. Шетел компа.  |Қазақстан         |Табиғи ресурс. |ІІІ тоқсан 

ниялары қоршаған ортаны|Республикасы      |тар және қорша.|

ластағаны үшін төлем.  |Үкіметінің        |ған ортаны     |

дердің міндетті түрде  |қаулысы           |қорғаумині,    |

енгізілуін қамтамасыз  |                  |Инвестициялар  |             

ету жөнінде шаралар    |                  |жөніндегі      |           

әзірлеу (инвестор-кә.  |                  |агенттік,      |

сіпорындармен шартта.  |                  |Қаржымині,     |

малар жасаған жағдайда)|                  |Мемкірісмині   |

                        |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Ресурс үнемдеу технологияларын енгізу                                  

_______________________|__________________|_______________|______________

Айрықша қорғалатын аумақтар торабын дамыту                             

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.2.3. Ормандарды    |Қазақстан         |Төтенше жағдай.|ІІІ тоқсан 

өрттен қорғауды қамта. |Республикасы      |лар жөніндегі  |

масыз ету              |Үкіметінің        |агенттік,      |

                        |қаулысы           |Ауылшармині    |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.2.4. 2030 жылға    |Қазақстан         |Табиғи ресурс. |ІV  тоқсан 

дейінгі кезеңде геоло. |Республикасы      |тар және қорша.|

гиялық суретке түсіру, |Үкіметі бекіткен  |ған ортаны     |

геологиялық-геофизик-қ,|бағдарлама        |қорғаумині     |

гидрогеологиялық, инже.|                  |               |

нерлік-геологиялық,    |                  |               |             

геоэкологиялық және    |                  |               |           

карта құрастыру жұмыс. |                  |               |

тарының мемлекеттік    |                  |               |

бағдарламасын әзірлеу  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

                   4.5.3. Экологиялық ағарту                             

_______________________|__________________|_______________|______________

Экологиялық білім беру мен тәрбие жүйесінің негізін жасау               

_______________________|__________________|_______________|______________

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелері

жөніндегі насихат және ағарту                                

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.3.1. Журналдар,    |Қазақстан         |Табиғи ресурс. |ІІІ тоқсан 

кітапшалар, газеттер   |Республикасы      |тар және қорша.|

шығаруды; семинарлар,  |Үкіметіне есеп    |ған ортаны қор.|

мәслихаттар ұйымдасты. |                  |ғаумині,       |

руды қамтамасыз ету;   |                  |Мәдениет ақпа. |             

экология және қоршаған |                  |рат және қоғам.|           

орта туралы тұрақты    |                  |дық келісіммині|

ағарту телехабарларын  |                  |               |

жасау                  |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.3.2. Жер сілкінісі.|Қазақстан         |Төтенше жағдай.|ІІІ тоқсан 

не көңіл бөлу жөнінде  |Республикасы      |лар жөніндегі  |

халықаралық семинар    |Үкіметіне есеп    |агенттік,      |

өткізу (Алматы)        |                  |Сыртісмині,    |

                        |                  |Табиғи ресурс. |             

                        |                  |тар және қорша.|           

                        |                  |ған ортаны     |

                        |                  |қорғаумині     |

_______________________|__________________|_______________|______________                           4.6. Көші-қон


     Мақсат: Көші-қон процесінің кері сальдосын төмендету

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

           4.6.1. Отандастардың қайтуына жәрдемдесу                       


_______________________|__________________|_______________|______________

Азаматтықтан шығудың және отандастардың Қазақстанға қоныс аударуына жәрдем

десудің жеңілдетілген тәртібі туралы мемлекетаралық келісімдерге қол қою

Отанына оралуға ерік білдірген отандастарды Қазақстанға қоныс аудару

кезеңінде мемлекеттік қолдау

__________________________________________________________________________

4.6.1.1. "Шетелдегі    |Қазақстан         |Көші-қон және  |ІV тоқсан 

қазақ диаспорасы және  |Республикасы      |демография жө. |

оралу" ақпарат базасын |Үкіметіне есеп,   |ніндегі агент. |

құру                   |көшірмесі Экономи.|тік, Ғылым     |

                        |калық жоспарлау   |және жоғары    |             

                        |жөніндегі агент.  |біліммині      |           

                        |тікке             |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2. Көші-қон процесін басқару және үйлестіру                          

__________________________________________________________________________

Көші-қон қызметтерін ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету                 

Халықтың көші-қон мәселелері жөнінде мамандарды кәсіптік даярлау

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2.1. Азаматтықтан  |Келісімдер,       |Көші-қон және  |ІV тоқсан 

шығудың және бұрынғы   |шарттар           |демография жө. |

отандастардың отанынан |                  |ніндегі агент. |

қоныс аударуына жәрдем.|                  |тік, Сыртісмині|

десудың оңайлатылған   |                  |және жоғары    |             

тәртібі туралы мемле.  |                  |біліммині      |           

кетаралық келісімдерге |                  |               |

қол қою                |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2.2. Халықтың көші-|Қазақстан Респуб. |Көші-қон және  |ІV тоқсан 

қон мәселелері жөнінде |ликасы Үкіметіне  |демография жө. |

халықаралық ұйымдармен |есеп              |ніндегі агент. |

(ХКҰ, БҰҰ, ЖКББ, Қызыл |                  |тік,Сыртісмині,|

Крест және Қызыл жарты |                  |ІІМ, Денсақтау,|

ай халықаралық         |                  |білім және     |             

федерациясы) ынтымақ.  |                  |спортмині      |           

тастық үшін жағдайлар  |                  |               |

жасау:                 |                  |               |          

байқаушы ретінде ХКҰ-  |                  |               |          

ның қызметіне қатысу;  |                  |               |

нормативтік-құқықтық   |                  |               |

актілер әзірлеу жөнін. |                  |               |

де халықаралық ұйымдар.|                  |               |             

мен ынтымақтасу        |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2.3. Оралмандардың |Қазақстан Респуб. |Денсақтау,     |ІІ тоқсаннан

қазақ және орыс тілде. |ликасы Үкіметіне  |білім және     |бастап,

рін оқып үйренуі жөнін.|есеп              |спортмині,     |тоқсан сайын

де арнайы тұрақты жұмыс|                  |Ғылым және жоға|

істейтін курстар ұйым. |                  |ры біліммині,  |

дастыру                |                  |Көші-қон және  |

                        |                  |демография жөн.|

                        |                  |індегі агент.  |

                        |                  |тік, Облыстар. |

                        |                  |дың және Алматы|

                        |                  |мен Астана     |          

                        |                  |қалаларының    |          

                        |                  |әкімдері       |

_______________________|__________________|_______________|______________


                  4.7. Су ресурстары


     Мақсат: Елдің су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

   4.7.1. Қазақстанның су ресурстарын қорғау                             

_______________________|__________________|_______________|______________

Сарқын суларды биологиялық тазарту                                 

__________________________________________________________________________

4.7.1.1. Кәсіпорындар  |Министр бекіткен  |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан 

кадастрын жасау және   |кадастр           |тар жне қорша. |

қалдық сулардың монито.|                  |ған ортаны     |

рингін ұйымдастыру     |                  |қорғаумині     |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.1.2. Су экожүйесін |Министрлер бекіт. |Ауылшармині,   |ІІІтоқсан 

қалпына келтіру және   |кен пилоттық бағ. |Табиғи ресурс. |

сауықтыру мақсатымен   |дарламалар        |тар және айнала|

экологиялық қатерге    |                  |ортаны қорғау. |

ұшыраған аумақтар үшін |                  |мині, облыстар.|          

пилоттық бағдарламалар |                  |дың әкімдері   |

әзірлеу                |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

   4.7.2. Су ресурстарын ұтымды пайдалану                                

_______________________|__________________|_______________|______________

Ауылшаруашылығы дақылдарын суарудың жоғары технологиялық және үнемді

тәсілдерін енгізу

__________________________________________________________________________

4.7.2.1. Су үнемдеу    |Ұсынымдар, іс-тә. |Ауылшармині    |ІV тоқсан 

технологияларын қолда. |жәрибелік семинар.|               |

нуда, суару техникала. |лар, көрмелер,    |               |

рын, суды жұмсауды     |оқыту бағдарлама. |               |

есептеу құралдарын жақ.|лары              |               |              

сартуда фермер және    |                  |               |          

шаруа қожалықтарына    |                  |               |

жәрдемдесу             |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|_____________

Ауыз суды ұтымды пайдалануды насихаттау  

__________________________________________________________________________


4.7.2.2. "Орталық Азия.|Министрлер бекіт. |Ауылшармині,   |ІV тоқсан 

ның энергетика және су |кен бағдарлама    |Энерго, индус. |

ресурстарын (ПРГ-Энер. |                  |трия және сауда|

го) ұтымды және тиімді |                  |мині           |

пайдалану" тақырыбы    |                  |               |              

бойынша БҰҰ-ның арнайы |                  |               |          

бағдарламасы шеңберінде|                  |               |

Орталық Азия мемлекет. |                  |               |

тері үшін (СПЕКА) жоба.|                  |               |          

лық жұмыс тобының      |                  |               |

жұмысын жалғастыру     |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

  4.7.3. Су ресурстарын басқару                            

_______________________|__________________|_______________|______________

Елді сумен қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу,

Қазақстанды сумен жабдықтаудың бас схемасын дайындау

Су ресурстарын басқаруда экономикалық тұтқаларды анықтау

__________________________________________________________________________

4.7.3.1. Жер асты және |Бекітілген        |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан 

сарқын, дренаж суларды |нормативтер       |тар және қорша.|

тұтынуға негізделген   |                  |ған ортаны     |

нормалар мен бағаларды |                  |қорғаумині,    |

әзірлеу және енгізу    |                  |Ауылшармині,   |

                        |                  |Стратегиялық   |

                        |                  |жоспарлау және |              

                        |                  |реформалар жө. |

                        |                  |ніндегі агент. |

                        |                  |тік (келісім   |

                        |                  |бойынша)       |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Су ресурстарын зерделеу және пайдалану саласында ғылыми-зерттеу және

жобалық-іздестіру жұмыстарын күшейту

__________________________________________________________________________


4.7.3.2. Жер асты және |Министрлер бекіт. |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан 

жер бетіндегі сулардың |кен карталар      |тар және қорша.|

мемлекеттік мониторин. |                  |ған ортаны     |

гін жүргізудің карто.  |                  |қорғаумині,    |

графиялық негізін      |                  |Ауылшармині    |              

дайындау               |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

  4.7.4. Ауыз судың сапасын арттыру                        

_______________________|__________________|_______________|______________

Ауыз судың көзі - су объектілерінің жағдайын жақсарту            

__________________________________________________________________________

4.7.4.1. Астана қаласы.|Қазақстан Респуб. |Ауылшармині,   |ІV тоқсан 

ның суының сапасын және|ликасы Үкіметіне  |Қаржымині,     |

сумен жабдықтауды      |есеп, көшірмесі   |Астана қаласы. |

ұлғайту                |Экономикалық жос. |сының әкімі    |

                        |парлау жөніндегі  |               |

                        |агенттікке        |               |

_______________________|__________________|_______________|______________


        5 Басымдық. Энергоресурстар


     Мақсат: Экспортқа бағдарланған, технологиялық байланысты отын-

     энергетикалық кешенді қалыптастыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

   5.1. Мұнайға, газға және олардан өңделген өнімдерге ішкі сұранысты

        қанағаттандыру

_______________________|__________________|_______________|______________

Мұнай мен газ өндіру көлемінің өсуі                                

__________________________________________________________________________

5.1.1. Теңіз тағанында |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |ІІІ, IV   

іздестіру-барлау бұрғы.|ликасы Үкіметіне  |индустрия және |тоқсандар

лауын бастау           |есеп              |саудамині,     |

                        |                  |"Қазақойл"     |

                        |                  |МГҰК (келісім  |          

                        |                  |бойынша),      |

                        |                  |Табиғи ресурс. |

                        |                  |тар және қор.  |

                        |                  |шаған ортаны   |              

                        |                  |қорғаумині     |          

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.2. Өзбекстанмен жә.|Өзбекстан Респуб. |Сыртісмині,    |ІІІ тоқсан

не Түрікменстанмен газ |ликасы, Түрікменс.|Энергетика,    |

тасымалдаудың аймақтық |тан Республикасы  |индустрия және |

мәселелерін шешу       |мемлекеттік кәсіп.|саудамині      |

                        |орындары мен      |               |          

                        |Қазақстан Респуб. |               |

                        |ликасы шаруашылық |               |

                        |жүргізуші субъек. |               |

                        |тілері арасындағы |               |             

                        |келісімдер (хатта.|               |          

                        |ма)               |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.3. Оңтүстік Қазақ. |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |ІІІ тоқсан

станның газ ресурстарын|ликасы Үкіметінің |индустрия және |IV тоқсан

кешенді пайдалану бағ. |Қаулысы           |саудамині,     |

дарламасын дайындау    |                  |Оңтүстік Қазақ.|

және іске асыру        |                  |стан, Жамбыл   |          

                        |Қазақстан         |және Қызылорда |

                        |Республикасы      |облыстарының   |

                        |Үкіметіне есеп    |әкімдері,      |

                        |                  |Инвестиция жө. |             

                        |                  |ніндегі агент. |          

                        |                  |тік, "Қазақойл"|

                        |                  |ҰМК            |           

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.4. Каспий құбыр    |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Тоқсан сайын

желісі консорциумы     |ликасы Үкіметіне  |индустрия және |

құрылысын бастау       |есеп              |саудамині,     |

                        |                  |"Қазақойл"     |

                        |                  |МГҰК (келісім  |          

                        |                  |бойынша),      |

                        |                  |Табиғи ресурс. |

                        |                  |тар және айнала|

                        |                  |ортаны қорғау. |             

                        |                  |мині, "ҚазТра. |          

                        |                  |нсОйл" ҰМК ЖАҚ |

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.5. Тұрғын үй қорын.|Қазақстан Респуб. |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

да газ есептегіштер    |ликасы Үкіметіне  |Астана мен     |

қондыру                |есеп              |Алматы қалала. |

                        |                  |рының әкімдері |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.6. Атырау мұнай    |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |IV тоқсан  

өңдеу зауытын қайта    |ликасы Үкіметінің |индустрия және |

жаңартудың ТЭН-ін      |қаулысы           |саудамині,     |

дайындау               |                  |"Қазақойл" ҰМК |

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

               5.2. Экспорттық мұнай құбырлары мен газ құбырларының    

                 еуразиялық желісін жасау                       

_______________________|__________________|_______________|______________

Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерумен байланысты саяси және  

заңдық мәселелерді шешу                                        

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.1. Каспий теңізінің|Келіссөздер,      |Сыртісмині,    |Жыл ішінде 

құқықтық мәртебесін    |халықаралық       |Энергетика,    |

айқындау жөніндегі     |шарттар           |индустрия және |

жұмысты жалғастыру     |                  |саудамині,Таби.|

                        |                  |ғи ресурстар   |            

                        |                  |және қоршаған  |

                        |                  |ортаны қорғау. |           

                        |                  |мині, "Қазақ.  |

                        |Қазақстан         |ойл" ҰМК       |

                        |Республикасы      |(келісім       |Тоқсан сайын

                        |Үкіметіне есеп    |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.2. Қазақстан       |Қазақстан         |               |IV тоқсаннан

Республикасы мұнай     |Республикасы      |Энергетика,    |бастап тоқсан

өндіруші кәсіпорындар. |Үкіметіне есеп    |индустрия және |сайын

ының экспорттық мүм.   |                  |саудамині,     |

кіндіктерін арттыру    |                  |"Қазақойл" ҰМК |            

жөнінде қажетті шаралар|                  |ЖАҚ-ы, "Қаз.   |

қолдану                |                  |ТрансОйл" МТҰК |           

                        |                  |ЖАҚ-ы          |

_______________________|__________________|_______________|______________

Шетелдік әлеуетті, оның ішінде азиялық рыноктарды айқындау               

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.3. Мұнай беру жө.  |Қазақстан         |               |Тоқсан сайын

нінде Иранмен келісімді|Республикасы      |Энергетика,    |             

іске асыру             |Үкіметіне есеп    |индустрия және |    

                        |                  |саудамині,     |

                        |                  |"Қазақойл" ҰМК |            

                        |                  |(келісім       |

                        |                  |бойынша),      |           

                        |                  |"Маңғыстау.    |

                        |                  |мұнайгаз АҚ-ы  |           

                        |                  |(келісім       |              

                        |                  |бойынша)       |       

_______________________|__________________|_______________|______________

Экспорттық және ішкі мұнай құбырлары мен газ құбырларының түпкілікті

нұсқаларын әзірлеу

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.4. Батыс Қазақстан |Қазақстан         |               |ІІІ тоқсан 

-Қытай мұнай құбырының |Республикасы      |Энергетика,    |             

ТЭН-ін әзірлеу         |Үкіметіне есеп    |индустрия және |    

                        |                  |саудамині,     |

                        |                  |"ҚазТрансОйл"  |            

                        |                  |ҰМК ЖАҚ-ы      |

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.5. Қосымша экспорт.|Қазақстан         |Сыртісмині,    |ІІІ, IV    

тық мұнай құбырларының |Республикасы      |Энергетика,    |тоқсандар    

басым нұсқаларын       |Үкіметіне баяндама|индустрия және |    

айқындау               |                  |саудамині,     |

                        |                  |"ҚазақОйл" ҰМК |            

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша),      |

                        |                  |"ҚазТрансОйл"  |           

                        |                  |ҰМК ЖАҚ-ы      |             

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.6. Газ құбырының   |Қазақстан         |               |IV тоқсан

қырғыз учаскесінің     |Республикасы      |Энергетика,    |             

транзиттік қуатын      |Үкіметіне есеп    |индустрия және |    

кеңейту                |                  |саудамині,     |

                        |                  |"ОА Интергаз"  |            

                        |                  |ЖАҚ-ы (келісім |           

                        |                  |бойынша)       |       

_______________________|__________________|_______________|______________

                   5.3. Әртүрлі энергоресурстарды пайдаланумен тиімді

                             энерго технологиялар

_______________________|__________________|_______________|______________

Мұнайгаз кәсіпшіліктерінде энерготехнологиялық кешендер құру          

_______________________|__________________|_______________|______________

Көмір өндіруді тұрақтандыру                                           

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.1. Электрэнергети. |Қазақстан         |               |Тоқсан сайын

касын дамытудың бағдар.|Республикасы      |Энергетика,    |             

ламасын іске асыру     |Үкіметіне есеп    |индустрия және |    

                        |                  |саудамині      |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.2. 2003 жылға дейін|Министрдің        |               |ІII тоқсан 

Көмір өнеркәсібін дамы.|бұйрығы      

    |Энергетика,    |             

ту тұжырымдамасын      |                  |индустрия және |    

әзірлеу                |                  |саудамині      |

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.3. Жылдық бюджеттік|Қазақстан         |               |ІV тоқсан 

қаражат шеңберінде     |Республикасы      |Энергетика,    |             

Қарағанды көмір алабы. |Үкіметіне есеп    |индустрия және |    

ның рентабельсіз       |                  |саудамині,     |

шахталарында тарату    |                  |Қарағанды облы.|       

жұмыстарын жүргізу     |                  |сы әкімі       |             

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.4. Жұмыс істеп тұр.|Қазақстан         |               |ІV тоқсан 

ған және салынып жатқан|Республикасы      |Энергетика,    |             

объектілердің энергети.|Үкіметінің        |индустрия және |    

калық сараптамасы      |қаулысы           |саудамині      |

туралы ереже әзірлеу   |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Атом энергетикасын және уран өнеркәсібін дамыту бағдарламасын әзірлеу

және іске асыру                                                       

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.5. Атом энергетика.|Қазақстан         |               |ІV тоқсан 

сын және уран өнеркәсі.|Республикасы      |Энергетика,    |             

бін дамытудың мемлекет.|Үкіметінің        |индустрия және |    

тік бағдарламасын      |қаулысы           |саудамині,     |

бекіту                 |                  |Ғылым және     |           

                        |                  |жоғары білім.  |          

                        |                  |мині, "Қазатом.|             

                        |                  |өнеркәсібі"    |    

                        |                  |ҰАК-ы          |

_______________________|__________________|_______________|______________

                 5.4. Экология және қоршаған ортаны қорғау             

_______________________|__________________|_______________|______________

ИСО 14000 стандарттарын ескере отырып көмірсутегін өндірудің табиғат  

қорғау технологияларын енгізу                                  

_______________________|__________________|_______________|______________

5.4.1. Халықаралық     |Қазақстан         |               |ІV тоқсан 

стандарттар негізінде  |Республикасы      |Энергетика,    |             

көмірсутегін өндірудің |Үкіметіне есеп    |индустрия және |    

табиғат қорғау техноло.|                  |саудамині,     |

гияларын енгізу        |                  |Табиғи ресурс. |           

                        |                  |тар және қор.  |          

                        |                  |шаған ортаны   |             

                        |                  |қорғаумині     |    

_______________________|__________________|_______________|______________

Көмір сутегі шикізатын тасымалдаудың экологиялық таза және жоғары сенімді

жүйелерін әзірлеу                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

5.4.2. Мұнай және газ  |Нормативтік       |               |ІV тоқсан 

құбырлары құрылысының  |құқықтық          |Энергетика,    |             

және пайдаланудың нор. |актілер           |индустрия және |    

мативтік құжаттамаларын|                  |саудамині,     |

әзірлеу                |                  |Табиғи ресурс. |           

                        |                  |тар және қор.  |          

                        |                  |шаған ортаны   |             

                        |                  |қорғаумині,    |    

                        |                  |"ҚазТрансОйл"  |          

                        |                  |ҰМК ЖАҚ-ы      |             

                        |                  |(келісім       |    

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________


             6 Басымдық. Инфрақұрылым, көлік және байланыс

     Мақсаты: Ұлттық экономиканың және қоғамның қажеттілігін толық

     қамтамасыз ететін бәсекелес қабілетті көлік-коммуникация кешенін құру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

   6.1. Бар көлік-коммуникация желілерін түбірлі жаңарту және дамыту      

_______________________|__________________|_______________|______________

Магистральдық жолдар бойынша қалпына келтіріп жөндеуді жүзеге асыру,

негізгі транзиттік жүк ағыны қозғалысының бағыттарында құрылыстар бастау

__________________________________________________________________________

6.1.1. Достық станция. |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

сын және Достық-Ақтоғай|ликасы Үкіметіне  |мині, Қаржымині|        

жолын қайта жаңартуды  |есеп              |               |

жалғастыру             |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.2. Ақтау портын    |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IІІтоқсан

қайта жаңартудың бірін.|ликасы Үкіметіне  |мині, Қаржымині|        

ші кезегін аяқтау      |есеп              |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.3.Өскемен және Бұқ.|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

тырма шлюздерін ағымда.|ликасы Үкіметіне  |мині, Қаржымині|        

ғы жөндеуден өткізу    |есеп              |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.4. Киров-Қызыләскер|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

автомобиль жолы құрылы.|ликасы Үкіметіне  |мині, Оңтүстік |        

сын бастау             |есеп              |Қазақстан      |

                        |                  |облысының әкімі|          

_______________________|__________________|_______________|______________

Автожолдардың негізгі тірек желілерін дамыту, жол бойының инфрақұрылымын

жасау, байланыс пен телекоммуникацияның бар жүйелерін жетілдіру     

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.5. Гүлшат-Ақшатау  |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

жолын қайта жаңартуды  |ликасы Үкіметіне  |мині,          |        

жалғастыру             |есеп              |Қаржымині      |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.6. Батыс Қазақстан.|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

ның автомобиль жолдарын|ликасы Үкіметіне  |мині           |        

қайта жаңарту жобаларын|есеп              |               |

әзірлеуді жалғастыру:  |                  |               |         

Ырғыз-Қарабұтақ (жалға.|                  |               |        

сы);                   |                  |               |

Қарабұтақ-Торғай (жаңа |                  |               |             

құрылыс)               |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2. Тасымалдың озық технологияларын енгізу, көліктің жылжымалы құрамын

сапалық жаңарту                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

Жүк терминалдарын салу және мультимодальдық тасымалды дамыту үшін

жағдайлар жасау

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.1. Мультимодальдық |Пайдалануға беру  |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

тасымал ұйымдастыру    |туралы актілер    |мині           |        

үшін (Алматы, Шымкент) |                  |               |

жүк терминалдарын жа.  |                  |               |         

ңартудан өткізу        |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

Коммуникация желілерін дамытуға, ақпараттық құралдар енгізуге қатысты    

инновациялық саясатты жүзеге асыру, отандық байланыс рыногында бәсекені

қамтамасыз ету

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.2. Ауылдық және ба.|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

руы қиын аймақтарға    |ликасы Үкіметіне  |мині           |        

телефон тарту үшін ДАМА|есеп              |               |

спутник желісін жетіл. |                  |               |         

діру, абоненттер санын |                  |               |        

миллионға дейін арттыра|                  |               |          

отырып телекоммуника.  |                  |               |        

цияның бар жүйелері мен|                  |               |

желілерін жаңарту      |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.3. Мемлекеттік бас.|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IІІ тоқсан

қару органдарының, қор.|ликасы Үкіметіне  |мині, ІІМ, ҰҚК |        

ғаныстың, қауіпсіздік. |есеп              |(келісім       |

тің және құқық тәртібі.|                  |бойынша),      |         

нің қажеті үшін жалпы  |                  |Қорғанысмині   |        

пайдаланылатын коммуни.|                  |               |          

кация желілерін пайда. |                  |               |        

ланудың тәртібін әзір. |                  |               |

леу                    |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.4. "Индустриалдық  |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IІІ тоқсан

парк" АҚ-ы жобасы шең. |ликасы Үкіметіне  |мині           |        

берінде электронды және|есеп              |               |

электротехникалық өнер.|                  |               |         

кәсіп саласын дамыту   |                  |               |        

жөнінде ұсыныстар енгі.|                  |               |          

зу                     |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.5. (Алматы, Атырау)|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

ұлттық әуежайлар желі. |ликасы Үкіметіне  |мині, қалалар. |        

сін құру: Алматы мен   |есеп              |дың әкімдері   |

Атыраудағы навигациялық|                  |               |         

құрал-жабдықты жаңарту |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.6. Қаржы лизингі   |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|III тоқсан

негізінде ұшақтар алу  |ликасы Үкіметіне  |мині           |        

                        |есеп              |               |

                        |                  |               |         

                        |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

Көлік-коммуникация кешені үшін біртұтас ақпарат өрісін құру          

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.7. Көлік кешенінің |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан

біртұтас автоматтанды. |ликасы Үкіметіне  |мині, Ғылым    |        

рылған ақпарат жүйесін |есеп              |және жоғары    |

құру                   |                  |білімині       |         

_______________________|__________________|_______________|______________

Темір жолдың негізгі бағыттарын электрлендіру және өткізу қабілеттерін

арттыру, жолаушы және жүк тасымалы үшін жылжымалы құрамды сапалы   

жаңарту                                                             

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.8. "Солтүстік      |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|Тоқсан сайын

Қазақстан-Батыс Қазақ. |ликасы Үкіметіне  |мині           |        

стан" Орталық көлік    |есеп              |               |

дәлізін құру. Дөң-     |                  |               |         

Қызылоктябрь кеніші    |                  |               |         

жаңа темір жолының жо. |                  |               |        

басын әзірлеуді        |                  |               |

жалғастыру             |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.9. Алматы-Астана   |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

қатынасы бағытында уа. |ликасы Үкіметіне  |мині,          |        

қытты қысқарту жөнінде.|есеп              |Қаржымині      |

гі жұмысты жалғастыру  |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.10. 60 километр    |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

учаскеде Бейнеу-Маңғыс.|ликасы Үкіметіне  |мині           |        

тау темір жолын қайта  |есеп              |               |

жаңарту жөніндегі жұ.  |                  |               |         

мысты жалғастыру       |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.11. Ақсу-Конечная  |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

жолы құрылысын жалғас. |ликасы Үкіметіне  |мині           |        

тыру                   |есеп              |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.12. Өскемен-Шар    |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

жолының жобасын жалғас.|ликасы Үкіметіне  |мині           |        

тыру                   |есеп              |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

Көлік-коммуникация кешені жылжымалы құрамының және техникалық құралдарының

жөндеу базасын жасау                                       

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.13. Күрделі жөндеу.|Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

дің өзіндік базасын жа.|ликасы Үкіметіне  |мині, Инвести. |        

сау: цистерналар       |есеп              |циялар жөнінде.|

(Тараз, Павлодар, Пет. |                  |гі агенттік    |           

ропавл, Атырау);       |                  |               |        

вагондар (Алматы));    |                  |               |

сүйрейтін (Шу, Атбасар)|                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

6.2.14. Барлық тапсы.  |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IІІ тоқсан  

рыстардың кемі 60 про. |ликасы Үкіметіне  |мині           |        

центі орналастырылатын |есеп              |               |

болып конверсиялық за. |                  |               |           

водтар негізінде темір |                  |               |        

жол көлігінің қосалқы  |                  |               |

бөлшектері мен жинақ.  |                  |               |             

таушы бұйымдарының им. |                  |               |           

порт алмастыратын өнді.|                  |               |        

рісін құру             |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

        6.3. Саланы басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету           

_______________________|__________________|_______________|______________

Көлік-коммуникация кешені салаларын, соның ішінде стратегиялық

жоспарлау және бақылау жүйесін енгізу арқылы басқаруды жетілдіру

_______________________|__________________|_______________|______________

Көлік ғылымын және салалық ғылыми-техникалық және зерттеу базасын құру

_______________________|__________________|_______________|______________

6.3.1. Салалық ғылыми  |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

база құру және оның да.|ликасы Үкіметінің |мині, Ғылым    |        

муын қамтамасыз ету    |Қаулысы           |және жоғары    |

                        |                  |біліммині      |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Көлік және коммуникация желісі жүйесі жұмысының тұтастығының бұзылуына

жол бермей, жекешелендірілген кәсіпорындардың үлесін арттыру жағына қарай

көлік-коммуникация кешенінде меншік нысанын өзгерту (табиғи монополияларды

қоспағанда)

_______________________|__________________|_______________|______________

6.3.2. Аймақтық авиа.  |Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |IV тоқсан  

компаниялар акциялары. |ликасы Үкіметіне  |Көліккомтуризм.|        

ның мемлекеттік пакетін|есеп              |мині           |

іске асыру жөнінде     |                  |               |           

тендер өткізу          |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Транзит көлемін арттыру жөнінде мақсатты бағытталған мемлекеттік саясат

жүргізу                                                                 

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4. Заңдарды, есеп пен есептемені жетілдіру                           

_______________________|__________________|_______________|______________

Көлік-коммуникация кешенінің осы заманғы нормативтік базасын құру       

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4.1. Ұлттық рынокты  |Нормативтік       |Көліккомтуризм.|Ұдайы      

және мемлекеттің эконо.|актілер, Халық.   |мині,          |        

микалық мүдделерін қор.|аралық келісімдер.|Сыртісмині     |

ғау мақсаттарында нор. |ге өзгерістер     |               |           

мативтік актілерге     |енгізу туралы     |               |           

және халықаралық келі. |ұсыныстар         |               |           

сімдерге өзгерістер    |                  |               |        

енгізу                 |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4.2. 1999-2003 жыл.  |Қазақстан         |Көліккомтуризм.|ІІІ тоқсан 

дарда темір жол көлігін|Республикасы      |мині           |        

дамытудың тұжырымдама. |Үкіметіне есеп    |               |

сын және Қазақстан     |                  |               |           

Республикасының темір  |                  |               |           

жол саласын монополия. |                  |               |           

сыздандыру бағдарлама. |                  |               |        

сын әзірлеу            |                  |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4.3. Мемлекеттік емес|Нормативтік       |Көліккомтуризм.|Ұдайы      

тасымалдаушы компания. |құқықтық          |мині           |        

лардың жұмысы үшін жағ.|актілер           |               |

дайлар қамтамасыз ету  |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4.4. Қазақстан       |Қазақстан Респуб. |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

Республикасының көлік- |ликасы Президенті |мині           |        

коммуникация инфрақұры.|Жарлығының жобасы |               |

лымын құру туралы мем. |                  |               |           

лекеттік бағдарлама    |                  |               |           

әзірлеу                |                  |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4.5. Экспедиторлық   |Нормативтік       |Көліккомтуризм.|Ұдайы      

қызметтер нарығының    |құқықтық актілер  |мині           |        

нормативтік құқықтық   |                  |               |

базасын әзірлеу        |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

6.4.6. Автомобиль тасы.|Нормативтік       |Көліккомтуризм.|IV тоқсан  

малы рыногын реттеу    |құқықтық актілер  |мині           |        

үшін нормативтік құқық.|                  |               |

тық актілер әзірлеу    |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________


     7-Басымдық. Кәсіби Үкімет

     Мақсаты: Қазақстан Республикасының жинақы және кәсіби үкіметін құру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

   7.1. Стратегиялық жоспарлар негізіндегі жұмыс                       

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік атқарушы органдардың қызметін стратегиялық жоспарлар негізінде

жүзеге асыру                                                            

Стратегиялық жоспарлау және бюджеттік бағдарламалау жөніндегі нормативтік

құқықтық актілер мен әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және қабылдау

__________________________________________________________________________

7.1.1. Облыстарды, Ас. |Қазақстан Респуб. |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

тана және Алматы қала. |ликасы-ң Үкіметіне|Астана және    |        

ларын дамытудың 1998-  |есеп, көшірмесі   |Алматы қалала. |

2000 жылдарға арналған |Экономикалық      |рының әкімдері,|

стратегиялық жоспарла. |жоспарлау жөнін.  |Стратегиялық   |            

рын іске асыру         |дегі агенттікке   |жоспарлау және |        

                        |                  |реформалар     |

                        |                  |жөніндегі      |

                        |                  |агенттік       |            

                        |                  |(келісім       |        

                        |                  |бойынша)       |

_______________________|__________________|_______________|______________

  7.2. Ведомствоаралық үйлестіру                                      

_______________________|__________________|_______________|______________

Министрліктер мен ведомстволардың функцияларын нақтылау

Атқарушы органдардың қызметін стратегиялық жоспарлау мен бақылау негізінде

үйлестіру                                                               

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүйесін ұйымдастыру                 

Рәсімдік тетіктерді күшейту және нығайту

__________________________________________________________________________

7.2.1. Ұлттық шоттар   |Қазақстан Респуб. |Статистика     |ІІІ тоқсан 

жүйесінің кеңейтілген  |ликасы Үкіметінің |жөніндегі      |        

бағдарламасы бойынша   |қаулысы           |агенттік       |

2002 жыл үшін салаара. |                  |               |

лық балансты әзірлеуге |                  |               |            

арналған бір мезгілді  |                  |               |        

зерттеулерді жүргізуге |                  |               |

дайындық жұмыстарын    |                  |               |

ұйымдастыру            |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

7.2.2. Қазақстан Рес.  |Қазақстан Респуб. |Статистика     |ІV тоқсан 

публикасында 1999 жылғы|ликасының         |жөніндегі      |        

халық санағының қоры.  |Президенті мен    |агенттік       |

тындыларын шығару      |Үкіметіне есеп    |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

7.2.3. 1999 жылға ар.  |Қазақстан Респуб. |Әділетмині,    |Ай сайын  

налған заң жобалары    |ликасының Үкіметі.|министрліктер  |        

жұмыстары жоспарының   |не есеп, көшір.   |мен ведомство. |

орындалу барысы туралы |месі Экономикалық |лар            |

есепті дайындау        |жоспарлау жөнінде.|               |          

                        |гі агенттікке     |               |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.2.4. 2000 жылға ар.  |Қазақстан Респуб. |Әділетмині,    |IV тоқсан 

налған заң жобалары    |ликасының Үкіметі.|министрліктер  |        

жұмыстарының жоспарын  |нің қаулысы       |мен ведомство. |

әзірлеу                |                  |лар            |

_______________________|__________________|_______________|______________

7.2.5. Экономикалық ын.|Қазақстан Респуб. |Сыртқыісмині,  |Тоқсан сайын

тымақтастық ұйымына    |ликасының Үкіметі.|Көлікком және  |        

мүше мемлекеттер басшы.|не ақпарат        |туризммині,    |

ларының кездесуіндегі  |                  |               |

(1998 жыл, Алматы      |                  |Денсаулық,     |          

қаласы) уағдаластықты  |                  |білім және     |        

іске асыру             |                  |спортмині      |

_______________________|__________________|_______________|______________

  7.3. Мемлекеттік функцияларды орталықтан шығару                      

_______________________|__________________|_______________|______________

Әрбір орталық және жергілікті атқарушы органда функционалдық талдау

жүргізу                                                                  

Жергілікті атқарушы органдарға және мемлекеттік емес ұйымдарға берілуге 

жататын функцияларды анықтау                                        

Бюджеттік процесті жетілдіру             

__________________________________________________________________________

7.3.1. Мемлекеттік     |Қазақстан Респуб. |Стратегиялық   |ІV тоқсан 

функцияларды орталықтан|ликасы Үкіметінің |жоспарлау және |        

шығару бағдарламасын   |қаулысы           |реформалар     |

әзірлеу                |                  |жөніндегі      |

                        |                  |агенттік (келі.|            

                        |                  |сім бойынша),  |        

                        |                  |әкімдер, орта. |

                        |                  |лық атқарушы   |

                        |                  |органдар       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

  7.4. Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және жылжыту жүйесін жетілдіру

_______________________|__________________|_______________|______________

Басым бағыттар бойынша мемлекеттік қызмет кадрларын даярлаудың ұлттық

жүйесін дамыту бағдарламасын әзірлеу                                     

Мемлекеттік қызметшілер санағын жүргізу                                 

Мемлекеттік қызметшілердің әрбір санағы үшін біліктілік талаптарын

айқындау

Кадрларды конкурстық іріктеу мен аттестациялаудың, сондай-ақ мемлекеттік

қызметшілерді қайта даярлаудың және жылжытудың біркелкі тетігін әзірлеу

Мемлекеттік басқарудың біркелкі ақпараттық жүйесін қалыптастыру

__________________________________________________________________________

7.4.1. Жұмыс істеуші.  |Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |ІІІ тоқсан

лердің штаттық және іс |ликасының         |               |        

жүзіндегі санын есепке |Үкіметіне есеп    |               |

ала отырып, мемлекеттік|                  |               |

бюджеттің есебінен қар.|                  |               |            

жыландырылатын мемле.  |                  |               |        

кеттік қызметшілер мен |                  |               |

ұйымдар қызметкерлері  |                  |               |

санағының екінші кезе. |                  |               |            

ңін жүзеге асыру       |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

7.4.2. Мемлекеттік қыз.|Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

мет өтеудің тәртібі ту.|ликасы            |қызмет істері  |        

ралы ережені әзірлеу   |Президентінің     |жөніндегі      |

және енгізу            |актісі            |агенттік       |

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.4.3. Әкімшілік мем.  |Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

лекеттік қызметшілер   |ликасы            |қызмет істері  |        

лауазымдарының тізілі. |Президентінің     |жөніндегі      |

мін әзірлеу және енгізу|актісі            |агенттік       |

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.4.4. Мемлекеттік қыз.|Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

метшілерді санаттар    |ликасы            |қызмет істері  |        

бойынша әкімшілік лауа.|Президентінің     |жөніндегі      |

зымдарға жатқызудың    |актісі            |агенттік       |

тәртібін әзірлеу және  |                  |(келісім       |            

енгізу                 |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.4.5. Әкімшілік мемле.|Нормативтік       |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

кеттік қызметшілердің  |құқықтық акт,     |қызмет істері  |        

бос лауазымдары орнына |Мемлекеттік қыз.  |жөніндегі      |

конкурстар өткізудің   |мет істері жөнін. |агенттік       |

ережесін әзірлеу және  |дегі агенттік     |(келісім       |            

енгізу                 |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.4.6. Әкімшілік мем.  |Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

лекеттік қызметшілерді |ликасы            |қызмет істері  |        

аттестациялау туралы   |Президентінің     |жөніндегі      |

ережені әзірлеу және   |актісі            |агенттік       |

енгізу                 |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

  7.5. Мемлекеттік қызметті нормативтік құқықтық қамтамасыз ету        

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша заңдарды жетілдіру            

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу мәселелері бойынша заңдарды

жетілдіру

Бюджет жүйесінің мәселелері бойынша заңдарды жетілдіру                   


Атқарушы өкімет органдарының жүйесіндегі басқарудың барлық деңгейлерінде

шешімдер қабылдаудың рәсімін әзірлеу

__________________________________________________________________________

7.5.1. Әкімшілік мемле.|Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

кеттік қызметшілер үшін|ликасы            |қызмет істері  |        

үлгілік біліктілік та. |Президентінің     |жөніндегі      |

лаптарын әзірлеу       |актісі            |агенттік       |

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша),      |        

                        |                  |Стратегиялық 

|

                        |                  |жоспарлау және |

                        |                  |реформалар     |            

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |         

                        |                  |(келісім       |        

                        |                  |бойынша),      |

                        |                  |Қаржымині,     |

                        |                  |Еңбекәлеумет.  |            

                        |                  |мині           |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.5.2. Әкімшілік мемле.|Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

кеттік қызметшілердің  |ликасы            |қызмет істері  |        

еңбегіне ақы төлеудің  |Президентінің     |жөніндегі      |

бірыңғай жүйесін әзір. |актісі            |агенттік       |

леу                    |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.5.3. Мемлекеттік қыз.|Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

меттің кадрлық бөлінісі|ликасы            |қызмет істері  |        

туралы ережені әзірлеу |Президентінің     |жөніндегі      |

                        |актісі            |агенттік       |

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.5.4. Мемлекеттік қыз.|Қазақстан Респуб. |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

метшілердің әдеп кодек.|ликасы            |қызмет істері  |        

сін әзірлеу және енгізу|Президентінің     |жөніндегі      |

                        |актісі            |агенттік       |

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________

7.5.5. "Мемлекеттік    |Нормативтік       |Мемлекеттік    |ІV тоқсан

қызмет туралы" Заңды   |құқықтық актілер, |қызмет істері  |        

іске асыру жөніндегі   |Қазақстан Респуб. |жөніндегі      |

нормативтік құқықтық   |ликасы Президенті.|агенттік       |

актілерді әзірлеу      |нің актісі        |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |        

_______________________|__________________|_______________|______________


Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың екінші жарты жылдығына

және 2000 жылға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі

іс-шаралар жоспары

                            2000 жыл


                 3-Басымдық. Экономикалық өсу

               3.1. Макроэкономикалық тұрақтылық


     Мақсаты: Орташа жылдық инфляцияның деңгейін төмендету, басқарылатын

     бюджет тапшылығын және теңгенің тұрақты бағамын сақтау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.1.1. Ақша-несие саясатын қаталдандыру                            

_______________________|__________________|_______________|______________

Ақша-несие саясатының жанама құралдарын пайдалануды кеңейту        

__________________________________________________________________________

3.1.1.1. Мемлекеттік   |Қазақстан Респуб. |Қаржымині      |Несиелік   

бағалы қағаздарды не.  |ликасы Үкіметінің |               |капитал рыно.

ғұрлым ұзақ айналыс    |қаулысы           |               |гындағы жағдай.

мерзімдерімен шығару   |                  |               |ға қарай

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.1.2. Қазақстан     |Нормативтік       |Қаржымині,     |Жыл бойында,

Республикасының бір жә.|құқықтық актілер  |Ұлттық Банк    |несиелік капи.

не одан да көп жылдық  |                  |(келісім       |тал рыногындағы

мерзімге арналған мем. |                  |бойынша), БҚҰК |жағдайға қарай

лекеттік индекстелген  |                  |(келісім       |           

қазынашылық міндетте.  |                  |бойынша)       |             

мелерін шығаруға кірісу|                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.1.3. Халықтың ара. |Нормативтік       |Қаржымині,     |Жыл бойында,

сында тарату үшін ұсы. |құқықтық актілер  |Ұлттық Банк    |несиелік капи.

нушыға арналған құжатты|                  |(келісім       |тал рыногындағы

нысандағы мемлекеттік  |                  |бойынша), БҚҰК |жағдайға қарай

жинақ облигацияларын   |                  |(келісім       |           

шығаруға кірісу        |                  |бойынша)       |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Ұлттық Банктің талдамшы және болжамшы функцияларын күшейту

________________________________________________________________________ 


     3.1.2. Қаржылық институттарды дамыту және қаржылық рыноктарды      

                                 ұлғайту

_______________________|__________________|_______________|______________

Қаржы жүйесін реттейтін мемлекеттік органдарды үйлестіру                 

_________________________________________________________________________

3.1.2.1. 2001 жылға    |Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |ІІ тоқсан  

дейін республика көле. |ликасы Үкіметіне  |Ұлттық Банк    |            

мінде қаржылық бағдар. |талдама жазба хат |(келісім       |              

ламалауға бірте-бірте  |                  |бойынша),      |       

көшудің мүмкіндігін    |                  |Экономикалық   |           

қарастыру              |                  |жоспарлау жө.  |            

                        |                  |ніндегі агент. |              

                        |                  |тік, Статистика|

                        |                  |жөніндегі агент|

                        |                  |тік, Стратегия.|       

                        |                  |лық жоспарлау  |              

                        |                  |және реформалар|           

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |              

                        |                  |(келісім       |       

                        |                  |бойынша)       |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Қаржы жүйесін дамыту үшін құқықтық базаны жетілдіру                      

_________________________________________________________________________

3.1.2.2. Қаржы жүйесін |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы      

қоса алғанда, банк     |құқықтық актілер  |(келісім       |            

жүйесін құқықтық рет.  |                  |бойынша)       |              

теуді жетілдіру        |                  |               |       

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.3. Сақтандыру    |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы      

рыногын құқықтық рет.  |құқықтық актілер  |(келісім       |            

теуді жетілдіру        |                  |бойынша)       |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.4. Сақтандыру    |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы      

ұйымдарының қызметін   |құқықтық актілер  |(келісім       |            

реттеу мен қадағалау   |                  |бойынша)       |              

жөніндегі нормативтік  |                  |               |           

құқықтық базаны жетіл. |                  |               |            

діру                   |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.5. Зейнетақы     |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы      

жүйесін құқықтық рет.  |құқықтық актілер  |(келісім       |            

теуді жетілдіру        |                  |бойынша), БҚҰК |              

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.6. Салық салу    |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы      

бөлігінде салық заңда. |құқықтық актілер  |(келісім       |            

рын: банктерді, сақтан.|                  |бойынша),      |              

дыру ұйымдарын, банк   |                  |Мемкірісмині,  |           

қызметінің жекелеген   |                  |БҚҰК (келісім  |            

түрлерін жүзеге асыра. |                  |бойынша)       |              

тын ұйымдарды, бағалы  |                  |               |           

қағаздар рыногына кәсі.|                  |               |            

би қатысушыларды жетіл.|                  |               |              

діру                   |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

Банк жүйесін нығайту                                                   

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.7. Эксимбанк пен |Қазақстан         |Қаржымині,     |IV тоқсан  

Халықтық Банкті қоспа. |Республикасының   |Ұлттық Банк    |            

ғанда, банктерде акция.|Үкіметіне есеп    |(келісім       |              

лардың мемлекеттік па. |                  |бойынша)       |           

кеттерін жекешелендіру.|                  |               |            

ді аяқтау              |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.8. Екінші деңгей.|Қазақстан         |Қаржымині,     |IV тоқсан  

дегі банктерде акция.  |Республикасының   |Ұлттық Банк    |            

лардың мемлекеттік     |Үкіметіне есеп    |(келісім       |              

пакеттерін сатудың     |                  |бойынша),      |           

мүмкіндігін қарастыру  |                  |Стратегиялық   |            

                        |                  |жоспарлау және |              

                        |                  |реформалар     |           

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |              

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Банктік емес қаржылық институттарды дамыту                             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.2.9. Қазақстан     |Банктердің жинақ. |Еңбекәлеумет.  |IІІ тоқсан  

Республикасының барлық |таушы зейнетақы   |мині, Ұлттық   |            

азаматтары үшін әлеу.  |қорларының зейнет.|Банк (келісім  |              

меттік дербес кодтар   |ақы төлеу жөнін.  |бойынша),      |           

(ӘДК) беру туралы куә. |мемлекеттік орта. |Мемкірісмині   |            

ліктерді бере бастау   |лықтың бірлескен  |               |              

және СТН-дан (жеке     |бағдарламасы      |               |              

тұлғалардың) ӘДК-ге    |                  |               |           

көшу                   |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3. Салық-бюджет саясатының тиімділігін арттыру және бюджет

тапшылығын инфляциясыз қаржыландыру

_______________________|__________________|_______________|______________

Салықтық әкімгершілік реформасы                                        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.1. Кеден және    |Нормативтік       |Мемкірісмині,  |Ұдайы       

салық режимдері бойынша|құқықтық актілер  |Қаржымині      |            

нормативтік базаны     |                  |               |

жетілдіру              |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.2. Біркелкі сы.  |Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині,  |II тоқсан     


ныптауға көшу мақсатын.|ликасының Үкіметі.|Статистика     |            

да шаруашылық жүргізуші|не есеп           |жөніндегі      |              

субъектілердің (өзіне  |                  |агенттік,      |           

салықтық, санақтық,    |                  |Еңбекәлеумет.  |            

заңдық және басқа      |                  |мині           |              

сыныптамаларды қамти.  |                  |               |              

тын) салыстырмалы      |                  |               |           

сыныптамасын жасау     |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.3. Республиканың |Қазақстан Респуб. |Мемкірісмині   |Тоқсан сайын

ірі салық төлеушілері  |ликасының Үкіметі.|               |            

бойынша салықтардың тү.|не есеп           |               |              

сімдеріне мониторинг   |                  |               |           

және талдама жасау     |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.4. Кедендік ор.  |Нормативтік       |Мемкірісмині,  |ІІІ тоқсан  

гандардың жұмысын ұйым.|құқықтық актілер  |Қаржымині,     |            

дастырудың, кедендік   |                  |Көлікком және  |              

жүк тасымалын бақылау. |                  |туризммині     |           

дың біркелкі автомат.  |                  |               |            

тандырылған жүйесін    |                  |               |             

енгізу                 |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

"Орталық-аймақтар" өзара қатынастарында бюджеттік реформа жүргізу        

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.5. Орталық және  |Нормативтік       |Қаржымині,     |Ұдайы       

жергілікті атқарушы    |құқықтық актілер  |Облыстардың,   |            

органдар арасында жа.  |                  |Астана және    |              

уапкершілікті арттыру  |                  |Алматы қалала. |           

және өкілеттіктерді    |                  |рының әкімдері |            

бөлісу бөлігінде мем.  |                  |               |              

лекеттік қаржылар бо.  |                  |               |              

йынша нормативтік      |                  |               |           

құқықтық базаны жетіл. |                  |               |            

діру                   |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік шығыстарды ұтымды ету және бюджеттің шығыс бөлігін қаржылан.

дырудың бағдарламалық әдістемесіне көшу

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.6. 2001 жылға    |                  |Қаржымині,     |IV тоқсан   

дейін барлық деңгейдегі|                  |Облыстардың,   |            

бюджеттерді қалыптасты.|                  |Астана және    |              

ру кезінде бюджеттік   |                  |Алматы қалала. |           

бағдарламалауға бірте- |                  |рының әкімдері,|            

бірте көшуді жалғастыру|                  |Стратегиялық   |              

                        |                  |жоспарлау және |              

                        |                  |реформалар     |           

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |              

                        |                  |(келісім       |           

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.7. "Қазынашылық. |Қазақстан         |Қаржымині      |IV тоқсан   

ты жаңғырту" жобасын   |Республикасының   |               |            

жүзеге асыру           |Үкіметіне есеп    |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.8. Мемлекеттік   |Нормативтік       |Мемлекеттік    |Ұдайы       

сатып алу мәселелері   |құқықтық актілер  |сатып алу жө.  |            

бойынша нормативтік    |                  |ніндегі агент. |              

құқықтық базаны        |                  |тік            |            

жетілдіру              |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.9. Мемлекеттік   |Қазақстан         |Мемлекеттік    |І, ІІІ тоқсан

бюджеттің қаражаты     |Республикасының   |сатып алу жө.  |            

есебінен жүзеге асыры. |Үкіметіне есеп    |ніндегі агент. |              

латын мемлекеттік сатып|                  |тік            |            

алуларды үйлестіруді,  |                  |               |            

бақылауды және         |                  |               |            

мониторингін жүзеге    |                  |               |            

асыру                  |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.10. Қазақстан    |Қазақстан         |Мемлекеттік    |ІІ тоқсан   

Республикасының "Мемле.|Республикасы      |сатып алу жө.  |            

кеттік сатып алу тура. |Заңының жобасы    |ніндегі агент. |              

лы" Заңына өзгерістер  |                  |тік            |            

мен толықтырулар енгізу|                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.11. Облыстар мен |Қазақстан         |Мемлекеттік    |Жыл ішінде  

Астана мен Алматы қала.|Республикасы      |сатып алу жө.  |            

ларында Қазақстан      |Үкіметінің        |ніндегі агент. |              

Республикасының мемле. |қаулысы           |тік            |            

кеттік сатып алу жөнін.|                  |               |            

дегі агенттігінің мем. |                  |               |            

лекеттік сатып алу про.|                  |               |            

цестерін реттеу жөнін. |                  |               |              

дегі аймақтық бөлім.   |                  |               |            

шелерін құру           |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік міндеттемелердің оңтайлы қоржынын қалыптастыру және елдің  

несиелік рейтингін көтеру                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.12. 2000-2009    |Қазақстан         |Мемлекеттік    |Тоқсан сайын

жылдарға арналған үкі. |Республикасының   |сатып алу жө.  |            

меттік және үкімет     |Үкіметіне есеп,   |ніндегі агент. |              

кепілдік берген қарыз  |көшірмесі Эконо.  |тік            |            

алу бағдарламаны іске  |микалық жоспарлау |               |            

асыру                  |жөніндегі агент.  |               |            

                        |тікке және Страте.|               |            

                        |гиялық жоспарлау  |               |

                        |және реформалар   |               |

                        |жөніндегі агент-ке|               |

                        |(келісім бойынша) |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.13. 1999-2001    |Қазақстан         |Экономикалық   |IV тоқсан   

жылдарға арналған мем. |Республикасының   |жоспарлау жө.  |            

лекеттік инвестициялар |Үкіметіне есеп    |ніндегі агент. |              

бағдарламаларын іске   |                  |тік, Қаржымині,|            

асыру                  |                  |Стратегиялық   |            

                        |                  |жоспарлау және |            

                        |                  |реформалар     |            

                        |                  |жөніндегі агент|

                        |                  |тік (келісім   |            

                        |                  |бойынша)       |            

                        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.3.14. Қазақстан    |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан   

Республикасының Ганно. |Республикасының   |индустрия және |            

вер (Германия) қаласын.|Үкіметіне есеп    |саудамині      |              

дағы "ЭКСПО-2000" дү.  |                  |               |            

ниежүзілік көрмесіне   |                  |               |            

дайындалуы және қатысуы|                  |               |            

                        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4. Ақша-несие саясатын салық және бюджет саясатымен және зейнетақы   

реформасымен үйлестіру                                                 

_______________________|__________________|_______________|______________

Ақша-несие және салық пен бюджет саясатын және зейнетақы реформасын

жүргізуші меморгандардың тиімді үйлестірілуін қамтамасыз ету            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.4.1. Нормативтік   |Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |Тоқсан сайын

құқықтық базаны жетіл. |Республикасының   |мині           |            

діру жөніндегі ұсыныс. |Үкіметіне талдама |               |              

тарды ескере отырып    |жазба             |               |            

жинақтаушы зейнетақы   |                  |               |            

жүйесінің жұмыс істеуі.|                  |               |            

не талдау жасау        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

         3.1.5. Төлем балансын нығайту                                    

_______________________|__________________|_______________|______________

Экспорт пен импорттың құрылымын жақсарту                             

Валюталық реттеудің нысандары мен әдістерін жетілдіру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.1. Валюталық     |Нормативтік       |Ұлттық Банк    |Ұдайы       

реттеу саласында норма.|құқықтық актілер  |(келісім       |            

тивтік құқықтық базаны |                  |бойынша)       |              

жетілдіру              |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Ағымдағы шот тапшылығын қаржыландырудың ұтымды құрылымы               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.2. Шетел капиталы|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |І тоқсан    

ағымының құрылымына    |Республикасының   |(келісім       |            

талдау жасау           |Үкіметіне талдама |бойынша)       |              

                        |жазба             |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.3. Халықаралық   |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

қаржы рыноктарының жай-|Республикасының   |(келісім       |            

күйін және мемлекеттің |Үкіметіне есеп    |бойынша),      |              

сыртқы міндеттемелерін |                  |Қаржымині      |            

ескере отырып, Ұлттық  |                  |               |            

банктің алтын-валюта   |                  |               |            

резервтерінің құрылымын|                  |               |              

оңтайландыру           |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.4. Ұлттық банктің|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

халықаралық резервтерін|Республикасының   |(келісім       |            

басқаруда белсенді     |Үкіметіне есеп    |бойынша)       |              

саясат жүргізу         |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.5. Ұлттық банктің|Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

халықаралық резервтерін|Республикасының   |(келісім       |            

басқаруда еркін қаржы. |Үкіметіне есеп    |бойынша)       |              

лық құралдарды пайдала.|                  |               |            

ну                     |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.6. Халықаралық   |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

қаржылық рыноктардың   |Республикасының   |(келісім       |            

жай-күйіне мониторинг  |Үкіметіне есеп,   |бойынша),      |              

пен талдаманы жүзеге   |Стратегиялық жос. |Қаржымині      |            

асыру                  |парлау жөніндегі  |               |             

                        |агенттік          |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Теңгенің төлем балансын нығайтуға көмектесетін алмасу бағамы саясатын

жүзеге асыру

Төлем балансын құрудың және сыртқы борышты бағалауды қалыптастырудың   

статистикалық базасын жетілдіру                                          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.1.5.7. Мемлекеттік   |Қазақстан         |Ұлттық Банк    |Тоқсан сайын

кепілдікпен қамтамасыз |Республикасының   |(келісім       |            

етілмеген сыртқы мін.  |Үкіметіне талдама |бойынша)       |              

деттемелердің монито.  |жазба             |               |            

рингі                  |                  |               |             

_______________________|__________________|_______________|______________


                3.2. Ашық рыноктық экономика және еркін сауда


     Мақсаты: Экономикадағы құрылымдық реформаларды негізінен аяқтау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.2.1. Экономиканы жекешелендіруді және монополиясыздандыруды  

                  негізінен аяқтау

_______________________|__________________|_______________|______________

Монополиясыздандыруды негізінен аяқтау                               

Адал бәсекелестікті ынталандыру және табиғи монополиялардың қызметін

қатаң бақылау

__________________________________________________________________________

3.2.1.1. Жекешелендіру |Қазақстан Респуб. |Қаржымині,     |Тоқсан сайын

бағдарламасын іске асы.|ликасының         |Мемкірісмині   |            

ру және 1999-2000 жыл. |Үкіметіне есеп,   |               |              

дарға арналған мемле.  |көшірмелері       |               |         

кеттік мүлікті басқару.|Экономикалық жос. |               |            

дың тиімділігін арттыру|парлау жөніндегі  |               |            

                        |агенттікке және   |               |              

                        |Экономикалық жос. |               |         

                        |парлау және рефор.|               |              

                        |малар жөніндегі   |               |             

                        |агенттікке        |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.2. "Қазақстан    |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІІІ тоқсан 

темір жолы" РМК-ын мо. |ликасының         |лияларды рет.  |            

нополиясыдандыру бағ.  |Үкіметіне есеп    |теу және бәсе. |              

дармаламасын іске асыру|                  |кені қорғау    |         

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.3. "Қазақтелеком"|Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІV тоқсан 

ААҚ-ын монополиясыздан.|ликасының         |лияларды рет.  |            

дыру бағдарламасын     |Үкіметіне есеп    |теу және бәсе. |              

іске асыру             |                  |кені қорғау    |         

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.4. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІІ тоқсан 

Республикасында 1999-  |ликасының         |лияларды рет.  |            

2000 жылдарға арналған |Үкіметіне есеп    |теу және бәсе. |              

табиғи монополияларды  |                  |кені қорғау    |         

реттеу жөніндегі тұжы. |                  |жөніндегі      |            

рымдаманы іске асыру   |                  |агенттік       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.1.5. "Теріс пиғил. |Қазақстан Респуб. |Табиғи монопо. |ІІ тоқсан 

ды бәсекелестік туралы"|ликасының         |лияларды рет.  |            

Қазақстан Республикасы.|Үкіметіне есеп    |теу және бәсе. |              

ның Заңын іске асыру   |                  |кені қорғау    |         

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Нарықтық инфрақұрылымды дамытуды ынталандыру                           

_______________________|__________________|_______________|______________

  3.2.2. Экспорт пен импорттың географиясын жақсарта отырып сыртқы сауданы

             өркендету                                                  

_______________________|__________________|_______________|______________

Заңдарды ДСҰ талаптарына сәйкес келтіру және ДСҰ-ға кіру               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.1. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Жыл ішінде

Республикасының ДСҰ-ға |ликасының      

  |индустрия және |            

кіруі жөніндегі мате.  |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

риалдарды дайындау және|                  |Қаржымині      |         

бір және екі жақты     |                  |               |            

келіссөздер жүргізу    |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.2. Кеден Одағы   |Консультация      |Энергетика,    |Жыл ішінде

елдерімен ДСҰ-ға кіруі |жүргізудің        |индустрия және |            

жөнінде бірлескен кон. |хаттамасы         |саудамині,     |              

сультациялар жүргізу   |                  |Қаржымині      |         

_______________________|__________________|_______________|______________

Кеден Одағы,, Орталық Азия одағы және ТМД шеңберінде сыртқы сауда заңдарын

үйлестіру                                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.3. Кеден Одағы   |Қазақстан         |Энергетика,    |Интеграциялық

туралы келісімге қаты. |Республикасы      |индустрия және |комитет     

сушы мемлекеттердің    |Үкіметінің        |саудамині,     |жұмысының     

жалпы кедендік тариф.  |қаулысы           |Қаржымині      |жоспарына

терін біркелкілендіру  |                  |               |сәйкес    

жөнінде жұмыс жүргізу  |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Сыртқы сауданы жүргізуге байланысты әсіресе күрделі тауарларды әкелу бөлі.

гіндегі рәсімдерді реттеу                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.4. Тауар рынок.  |Қазақстан         |Энергетика,    |Тоқсан сайын

торын талдау және ішкі |Республикасының   |индустрия және |            

рынокты қорғау жөнінде.|Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

гі іс-шаралар кешенін  |                  |Қаржымині      |         

әзірлеу                |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.2.5. Бірлескен     |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |Тоқсан сайын

Үкіметаралық комиссия. |Республикасының   |Энергетика,    |            

лардың қызметін Қазақ. |Үкіметіне есеп    |индустрия және |              

стан Республикасының   |                  |саудамині,     |         

сауда-экономикалық бай.|                  |басқа да мүдде.|           

ланыстарын дамытудың   |                  |лі министрлік. |            

басымдықтарына сәйкес  |                  |тері мен агент.|            

екіжақты ынтымақтастық.|                  |тіктер         |              

ты жандандыруға бағыт. |                  |               |         

тау                    |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

      3.2.3. Бас рыноктарда мемлекеттік реттеудің шектелген жағдайында    

         жекелеген рыноктарда мемлекеттік бақылауды күшейту             

_______________________|__________________|_______________|______________

3.2.3.1. 1999 жылы     |Қазақстан         |Табиғи монопо. |Тоқсан сайын

түрғын үй коммуналдық  |Республикасының   |лияларды рет.  |            

саласында реформаны    |Үкіметіне есеп    |теу және бәсе. |              

жалғастыру             |                  |кені қорғау    |         

                        |                  |жөніндегі      |          

                        |                  |агенттік       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Монополиясыздандырылған рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектеу          

_______________________|__________________|_______________|______________


           3.3. Басымдықты жеке меншік сектор


     Мақсаты: Жалпы ішкі өнімдегі жеке меншік сектордың үлесін ұлғайтуға

     және жұмыспен қамтамасыз етуге қол жеткізу, сондай-ақ өндірісті

     диверсификациялау үшін негіздер жасау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.2.1. Экономиканы жекешелендіруді және монополиясыздандыруды

            негізінен аяқтау

_______________________|__________________|_______________|______________

Монополиясыздандыруды негізінен аяқтау                               

_________________________________________________________________________

  3.3.1. Компаниялардың қаржылық ресурстарға жіберілуі үшін жағдайлар   

                           жасау                                        

_______________________|__________________|_______________|______________

  Қазақстанның қор рыногын дамыту                                       

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.1.1. Қазақстан     |Қазақстан         |БҚҰК (келісім  |Тоқсан сайын

Республикасының бағалы |Республикасының   |бойынша)       |            

қағаздар рыногын дамы. |Президентіне      |               |              

тудың 1999-2000 жылдар.|баяндама, көшірме.|               |         

ға арналған бағдарла.  |сі Экономикалық   |               |          

масын іске асыру       |жоспарлау жөнін.  |               |            

                        |дегі агенттікке   |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке меншік секторды қаржыландырудың нысандары меп әдістерін жетілдіру 

_______________________|__________________|_______________|______________

     3.3.2. Мемлекет пен жеке меншік сектор арасындағы диалогқа бастама

         жасау және қолдау

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке меншік бизнес пен Үкімет өкілдерінің тұрақты кездесулерін өткізіп

тұру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.2.1. Жеке бизнесті |Форумның шешімі   |Шағын бизнесті |ІІ, IV тоқсан

дамыту мәселелері жө.  |                  |қолдау жөнінде.|            

ніндегі бірлескен құ.  |                  |гі агенттік,   |              

жатты қабылдау мақса.  |                  |Қазақстан      |         

тында атқарушы өкіметті|                  |кәсіпкерлері   |          

қатыстыра отырып жылына|                  |форумның кеңесі|            

екі рет Кәсіпкерлердің |                  |(келісім       |            

республикалық форумын  |                  |бойынша)       |            

өткізіп отыру          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

   3.3.3. Шетелдік инвестицияларды тартуды ынталандыру және қазақстандық

  тауарларды жаңа рыноктарға тарату

_______________________|__________________|_______________|______________

Осы заманғы технологияларды, басқару және маркетинг дағдыларын енгізумен

жүргізілетін тікелей инвестициялардың ағынын ынталандыру               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.3.3.1. Қазақстан     |Қазақстан         |Инвестициялар  |Тоқсан сайын

Республикасында 1999-  |Республикасының   |жөніндегі      |            

2000 жылдар кезеңінде  |Үкіметіне есеп,   |агенттік       |              

тікелей инвестицияларды|Экономикалық      |               |         

тарту бағдарламасын    |жоспарлау жөнінде.|               |          

іске асыру             |гі агенттігі және |               |            

                        |Стратегиялық      |               |            

                        |жоспарлау және    |               |            

                        |реформалар        |               |            

                        |жөніндегі         |               |            

                        |агенттік          |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Шетелдік тауар рыноктарының коньюктурасын зерделеу                      

Қазақстандық тауарлардың шетелге таралуын мемлекеттік ақпараттық қолдау

_______________________|__________________|_______________|______________


                   3.4. Қолайлы инвестициялық ахуал

     Мақсат: Одан әрі экономикалық өсу мақсатында ішкі және сыртқы

     инвестициялық ресурстарды жұмылдыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.4.1. Капитал жинақтау үшін қолайлы жағдайлар жасау           

_______________________|__________________|_______________|______________

Капитал жинақтауды ынталандыратын ақша-несие және салық-бюджет саясатын

жүргізу

_________________________________________________________________________

3.4.2. Қазақстанның жоғары инвестициялық рейтингін қалыптастыру         

_______________________|__________________|_______________|______________

"Қазақстандағы инвестициялау" халықаралық ақпараттық науқанын дамыту    

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.1. Қазақстан     |БАҚ-да жариялау,  |Мәдениетақпа.  |Тоқсан сайын

Республикасы Үкіметінің|Қазақстан         |ратмині        |            

қызметін жариялап отыру|Республикасының   |               |              

мақсатында, Қазақстан  |Үкіметіне есеп    |               |         

Республикасының және   |                  |               |          

шет елдердің бұқаралық |                  |               |            

ақпарат құралдарымен   |                  |               |            

оның тұрақты байланысын|                  |               |             

орнықтыру              |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.2. Алматы инвес. |Халықаралық форум |Инвестициялар  |ІІ тоқсан   

тициялық саммитін      |                  |жөніндегі      |            

дайындау және өткізу   |                  |агенттік,      |              

                        |                  |Сыртқыісмині   |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.3. Ел экономика. |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |2 айда 1 рет

сына донор елдердің    |Республикасының   |Инвестициялар  |            

(АҚШ, Жапония, Батыс   |Үкіметіне есеп    |жөніндегі      |              

Еуропа, Парсы шығанағы |                  |агенттік       |         

елдері) инвестицияларын|                  |               |          

тарту жөніндегі қызмет.|                  |               |            

ті жандандыру          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.4. Астанадағы    |Қазақстан         |Сыртқыісмині,  |ІІ, IV тоқсан

объектілердің (Прези.  |Республикасының   |Астана қаласы. |            

дент сарайы, Сенат     |Үкіметіне есеп    |ның әкімі      |              

ғимараты, Дипломатия.  |                  |               |         

лық махалла, Қазақстан |                  |               |          

Республикасы СІМ қабыл.|                  |               |            

даулар үйі, Сауда-көрме|                  |               |            

орталығы) құрылысына   |                  |               |             

гранттар мен инвести.  |                  |               |            

ияларды тарту          |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.5. Қазақстан     |Қазақстан         |Инвестициялар  |І тоқсан    

Республикасы инвести.  |Республикасы      |жөніндегі      |            

циялық мүмкіндіктерінің|Үкіметінің        |агенттік,      |              

тұсаукесерлері жөнінде |қаулысымен        |Сыртқыісмині,  |         

ақпараттық жұмыс жүргі.|бекітілген жоспар |Экономикалық   |

зу                     |                  |жоспарлау      |         

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік,      |            

                        |                  |Қаржымині      |             

_______________________|__________________|_______________|______________

Үкіметтің ұлтаралық корпорациялармен өзара іс-қимылының мемлекеттік    

саясатын қалыптастыру                                                   

_______________________|__________________|_______________|______________

3.4.2.6. Қазақстан     |Қазақстан         |Инвестициялар  |І, IV тоқсан

Республикасы Прези.    |Республикасы      |жөніндегі      |            

дентінің жанындағы     |Президентінің     |агенттік,      |              

Шетелдік инвесторлар   |жанындағы Шетелдік|Сыртқыісмині,  |         

кеңесінің және олардың |инвесторлар кеңе. |Қаржымині,     |          

біріккен жұмысшы топ.  |сінің мәжілісі    |Әділетмині     |            

тарының қызметін       |                  |               |            

қамтамасыз ету және    |                  |               |             

дамыту                 |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________                   3.5. Диверсификациялау

                  3.5.1. Өнеркәсіп саясаты


     Мақсаты: Ішкі рыноктың тұтынысын қамтамасыз ететін салалардың

кәсіпорындарын басым дамыту, экспорттық әлеуеттің дамуын ынталандыру үшін

жағдайлар жасау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.1.1. Минералдық шикізат базасын озық дамыту             

_______________________|__________________|_______________|______________

Жұмыс істеп тұрған кен орындарында жаңа қуаттарды іске қосу           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.1. 2015 жылға  |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІІІ тоқсан  

дейінгі өндіргіш күш.  |Республикасы      |дустрия және   |            

терді дамыту мен орна. |Үкіметінің        |саудамині, мүд.|              

ластарудың схемасы бой.|хаттамалық шешімі |делі министр.  |         

ынша ұсыныстар әзірлеу |                  |ліктер мен ве. |          

                        |                  |домстволардың  |            

                        |                  |қатысуымен     |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.2. 2005 жылға  |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІV тоқсан  

дейінгі аймақтық эко.  |Республикасы      |дустрия және   |            

номикалық және өнеркә. |Үкіметінің        |саудамині, мүд.|              

сіп саясаты бойынша    |хаттамалық шешімі |делі министр.  |         

ұсыныстар әзірлеу      |                  |ліктер мен ве. |          

                        |                  |домстволардың  |            

                        |                  |қатысуымен     |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.3. Елдің өңдеу.|Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІV тоқсан  

ші өнеркәсібі өнімдері.|Республикасы      |дустрия және   |            

нің сыртқы және ішкі   |Үкіметінің        |саудамині, мүд.|              

рыноктардағы бәсекелес.|хаттамалық шешімі |делі министр.  |         

тік қабылетін арттыру  |                  |ліктер мен ве. |          

жөніндегі жағдай мен   |                  |домстволардың  |            

ұсынысты зерттеу       |                  |қатысуымен     |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.4. Жұмылдыру   |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІІ тоқсан  

дайындығының жаңа тұжы.|Республикасы      |дустрия және   |            

рымдамасын әзірлеу     |Үкіметінің        |саудамині      |              

                        |қаулысы           |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.5. "Қазатом.   |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІV тоқсан  

өнеркәсіп ҰАК" ЖАҚ     |Республикасының   |дустрия және   |            

кәсіпорындарын дамыту. |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

дың 1999-2000 жылдарға |                  |"Қазатомөнер.  |         

арналған бағдарламасын |                  |кәсіп" ҰАК     |           

орындау                |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.6. "KEGOC" ҰАК |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІV тоқсан  

өнеркәсіптік және ин.  |Республикасының   |дустрия және   |            

вестициялық даму бағ.  |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

дарламаларын орындау   |                  |"КЕGОС" ҰАК    |         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.7. "Қазақойл"  |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІV тоқсан  

ҰМК 1999-2000 жылдарға |Республикасының   |дустрия және   |            

арналған өндірістік    |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

инвестициялық бағдар.  |                  |"Қазақойл" ҰМК |         

ламасын орындау        |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.1.8. "ҚазТранс.  |Қазақстан         |Энергетика, ин.|ІV тоқсан  

Ойл" МТҰК ЖАҚ 1998-2000|Республикасының   |дустрия және   |            

жылдарға арналған құбыр|Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

желісі көлігін дамыту  |                  |"ҚазТрансОйл"  |         

бағдарламасын орындау  |                  |ҰМК ЖАҚ        |           

_______________________|__________________|_______________|______________

        3.5.1.2. Кен-металлургия кешенін (түсті және қара металлургия)  

                               қайта құру                              

_______________________|__________________|_______________|______________

Қолда бар шикізатты ұтымды пайдалану, ұқсатуға қалдықтар мен техногендік

кен орындарын тарту                                                   

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.2.1. Қазақстан   |Министрлік бекіт. |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан  

Республикасының аума.  |кен бағдарлама    |тар және қорша.|            

ғында титан-магний ши. |                  |ған ортаны     |              

кізатын іздестіру және |                  |қорғаумині     |         

бағалау жұмыстарын мен |                  |               |           

Бектемір титан кен ор. |                  |               |

нында барлау жұмыстарын|                  |               |

ұйымдастыру            |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.2.2. Республика  |Министрлік бекіт. |Табиғи ресурс. |ІV тоқсан  

аумағында мыстың, қор  |кен бағдарлама    |тар және қорша.|            

ғасынның, мырыштың,    |                  |ған ортаны     |              

алтынның, титанның,    |                  |қорғаумині     |         

никельдің, кобальттың, |                  |               |           

бокситтер мен сирек    |                  |               |           

кездесетін металдардың |                  |               |           

тиімділігі, бәсекелес. |                  |               |            

тік қабілеті жоғары кен|                  |               |              

орындарын табу мақса.  |                  |               |         

тындағы іздестіру-баға.|                  |               |           

лау және геологиялық   |                  |               |           

барлау жұмыстарын      |                  |               |              

ұйымдастыру            |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

        3.5.1.3. Мұнай өңдеу, мұнайгаз химия және химия салаларын дамытуды

                            жеделдету                                  

_______________________|__________________|_______________|______________

Озық ресурстық және энергия үнемдеу технологияларының бәсекелестік

қабілетін арттыру және өндіріске енгізу, ғылыми зерттеу қызметін кеңейту

және ақпараттық жүйелер құру                                          

_______________________|__________________|_______________|______________

Мұнайгаз өңдеу саласы                                              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.3.1. Қазақстан   |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

Республикасында 1999   |Республикасының   |тау, білім     |            

жылға көзделген көлемде|Үкіметіне есеп    |және спортмині,|              

Фармацевтика және ме.  |                  |Ғылым, жоғары  |         

дицина өнеркәсібін     |                  |біліммині,     |           

дамытудың мемлекеттік  |                  |Энергетика,    |           

бағдарламасын іске     |                  |индустрия және |            

асыру                  |                  |саудамині      |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.3.2. Қайта жоба. |Қазақстан         |Энергетика,    |ІІ тоқсан  

лау ТЭН сараптамасы не.|Республикасының   |индустрия және |            

гізінде Атырау мұнай   |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

өңдеу зауытын қайта    |                  |"Қазақойл" ҰМК |         

құруды бастау          |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________

     3.5.1.4. Отандық өндірісшілердің мұқтаждарына бағдарланған        

                машина жасау өндірісін дамыту                          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.4.1. Аса ірі     |Қазақстан         |Энергетика,    |Тоқсан сайын

өнеркәсіп орындарының  |Республикасының   |индустрия және |            

өндірістік, қаржы-эко. |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

номикалық жай-күйінің  |                  |Мемкірісмині,  |         

мониторингін жүргізу   |                  |Статистика     |           

                        |                  |жөніндегі      |           

                        |                  |агенттік, Таби.|            

                        |                  |ғи ресурстар   |              

                        |                  |және қоршаған  |         

                        |                  |ортаны қорғау. |           

                        |                  |мині, Облыстар,|              

                        |                  |Астана және    |           

                        |                  |Алматы қалала. |            

                        |                  |рының әкімдері |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.4.2. Қазақстан   |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

Республикасының машина |Республикасының   |индустрия және |            

жасау кешенін дамытудың|Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

1999-2000 жылдарға     |                  |Мемкірісмині,  |         

арналған мемлекеттік   |                  |Ғылым, жоғары  |           

бағдарламасын іске     |                  |біліммині,     |           

асыру                  |                  |Ауылшармині    |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.1.4.3. Компания.   |Министрлік бекіт. |Энергетика,    |IІІ тоқсан  

лардың басшылары мен   |кен бағдарлама    |индустрия және |            

Қазақстан Республикасы.|                  |саудамині,     |              

ның Үкіметі арасындағы |                  |Еңбекәлеумет.  |         

нұсқалық келісімді     |                  |мині, Табиғи   |           

әзірлеу                |                  |ресурстар және |           

                        |                  |қоршаған ортаны|            

                        |                  |қорғаумині,    |           

                        |                  |Стратегиялық   |            

                        |                  |жоспарлау және |              

                        |                  |реформалар жө. |         

                        |                  |ніндегі агент. |           

                        |                  |тік (келісім   |           

                        |                  |бойынша), ком. |            

                        |                  |пания басшылары|

                        |                  |(келісім бойын.|           

                        |                  |ша), Статисти. |            

                        |                  |ка жөніндегі   |              

                        |                  |агенттік       |         

_______________________|__________________|_______________|______________


            3.5.2. Ғылыми-технологиялық саясат


     Мақсаты: Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық басымдықтарын

     ғылыми технологиялық қамтамасыз ету және отандық ғылым мен

     технологиялардың бәсекелестік қабілетін арттыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.2.1. Ғылыми техникалық саланы реформалау және қайта құру 

_______________________|__________________|_______________|______________

Ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру және өзін-өзі қаржыландыру

жүйесін елеулі түрде жақсарту

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.1.1. Ғылыми тех. |Келісім, контракт |Ғылым және     |Ұдайы       

никалық салаға халық.  |                  |жоғары білім.  |            

аралық қорлар мен      |                  |мині           |              

гранттар қаражатын тар.|                  |               |         

тудың тетігін әзірлеу  |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

     3.5.2.2. Тіршілік сапасын арттыруға бағытталған зерттеулер мен

                             жобаларды дамыту

_______________________|__________________|_______________|______________

Адамның тіршілік қызметінің әлеуметтік-экономикалық жағдайларын зерттеу

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.2.1. Республика. |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

ның орта білім беру жүй|Республикасының   |тау, білім және|            

есін ақпараттандыру жө.|Үкіметіне есеп    |спортмині,     |              

ніндегі мемлекеттік    |                  |Ғылым және     |         

бағдарламаны іске асыру|                  |жоғары білім.  |          

                        |                  |мині           |            

_______________________|__________________|_______________|______________

     3.5.2.3. Қоршаған ортаға техногендік ықпалды төмендететін өнеркәсіп.

             тің басым салаларында ғылымға негізделген және

                      ресурс үнемдейтін технологияларды әзірлеу

_______________________|__________________|_______________|______________

Әлемдік деңгейдегі ресурс үнемдейтін және экологиялық таза

технологиялардың басым салаларын жеделдетілген өнеркәсіптік игеру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.1. Каспий таға.|Жобалар           |Ғылым және     |І тоқсан    

нының мұнайын тазарту  |                  |жоғары         |            

және өңдеу технология. |                  |біліммині      |              

сын әзірлеу, Қарашаған |                  |               |         

кен орнының газ конден.|                  |               |          

саттарын байыту        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.2. Қазақстан   |Қазақстан         |Энергетика,    |ІV тоқсан   

Республикасының физика.|Республикасының   |индустрия және |            

лық көлемдер бірлігінің|Үкіметіне есеп    |саудамині      |              

ұлттық эталондық база. |                  |               |         

сын қолдау мен дамыту  |                  |               |          

бағдарламасын іске асы.|                  |               |            

ру                     |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Әлемдік деңгейдегі ресурс үнемдейтін және экологиялық таза

технологиялардың басым салаларын жедел өнеркәсіптік игеру

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.3. "Отандық    |Қазақстан         |Ғылым және     |Тоқсан сайын

шикізат базасында тех. |Республикасының   |жоғары         |            

нологиялық байланысты  |Үкіметіне есеп    |біліммині      |              

химиялық және мұнай-   |                  |               |         

химиялық өндірістерді  |                  |               |          

дамыту" кешенді ғылыми-|                  |               |            

техникалық бағдарлама. |                  |               |            

сын іске асыру         |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Ғылым мен техниканың тиімді жетістіктерін таңдау мен іске асырудың

конкурстық жүйесін құру                                  

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.3.4. Ұлттық тех. |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан  

никалық стандарттардың |Республикасының   |индустрия және |            

нормаларын халықаралық |Үкіметіне есеп    |саудамині,     |              

және мемлекетаралық    |                  |Мемкірісмині   |         

техникалық нормалармен |                  |               |          

және стандарттармен    |   

              |               |            

үйлестіру жөніндегі    |                  |               |            

шаралар кешенін әзірлеу|                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

                    3.5.2.4. Жоғары білікті мамандар даярлау         

_______________________|__________________|_______________|______________

Басым бағыттарда кадрлар әлеуетін сақтау және дамыту                

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.2.4.1. Қазақстан   |Монография, енгізу|Мемлекеттік    |Жыл ішінде 

Республикасы мемлекет. |актісі            |қызмет істері  |            

тік қызметі саласындағы|                  |жөніндегі      |              

қолданбалы ғылыми      |                  |агенттік       |         

зерттеулер             |                  |(келісім       |          

                        |                  |бойынша), Ғылым|            

                        |                  |және жоғары    |            

                        |                  |біліммині      |            

_______________________|__________________|_______________|______________


              3.5.3. Шағын кәсіпкерлік

     Мақсаты: Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.3.1. Мемлекеттік, қоғамдық және донорлық ұйымдардың шағын

     кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі өзара іс-қимылы

_______________________|__________________|_______________|______________

Шағын кәсіпкерлікті дамытудың аймақтық стратегияларын әзірлеу және іске 

асыру                         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.1. Шағын кәсіп.|Қазақстан         |Шағын кәсіпкер.|Тоқсан сайын

керлікті дамыту мен    |Республикасының   |лікті қолдау   |            

қолдаудың 1999-2000    |Үкіметіне есеп    |жөніндегі      |              

жылдарға арналған мем. |                  |агенттік       |         

лекеттік бағдарламасын |                  |               |          

іске асыру             |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.2. Шағын кәсіп.|Қазақстан         |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

керлікті дамыту мен    |Республикасының   |Астана және    |            

қолдаудың 1999-2000    |Үкіметіне есеп    |Алматы қалала. |              

жылдарға арналған ай.  |                  |рының әкімдері,|         

мақтық бағдарламаларын |                  |Шағын кәсіпкер.|          

іске асыру             |                  |лікті қолдау   |              

                        |                  |жөніндегі      |            

                        |                  |агенттік       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.3. Бұқаралық   |Орталық және жер. |Облыстардың,   |ІІ, IV тоқсан

ақпарат құралдарында   |гілікті бұқаралық |Астана және    |            

бақылау-тексеру функ.  |ақпарат құралда.  |Алматы қалала. |              

цияларын жүзеге асыруға|рында жариялау,   |рының әкімдері,|         

және олардың құнын көр.|Қазақстан         |Шағын кәсіпкер.|          

сете отырып ақылы қыз. |Республикасының   |лікті қолдау   |              

мет көрсетуге құқығы   |Үкіметіне есеп    |жөніндегі      |            

бар мемлекеттік орган. |                  |агенттік       |            

дардың тізбесін жария. |                  |               |             

лау                    |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Жеке кәсіпкерлік идеясын танымалдандыру                                  

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.3.1.4. Шағын кәсіп.|Бұқаралық ақпарат |Мәдениет, бұқа.|Тоқсан сайын

керлік жөніндегі норма.|құралдарында жа.  |ралық ақпарат. |            

тивтік құқықтық акті.  |риялау, Қазақстан |мині, Шағын    |              

лерді және оларға енгі.|Республикасының   |кәсіпкерлікті  |         

зілетін өзгерістерді   |Үкіметіне есеп    |қолдау жөнінде.|          

қолдану туралы түсінді.|                  |гі агенттік    |              

ру жұмысын жүргізу     |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________


             3.5.4. Тұрғын үй құрылысы

     Мақсаты: Тұрғын үй құрылысын дамыту және тұрғын үй рыногын

қалыптастыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.4.1. Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру мен несиелендірудің тетігін

                      қалыптастыру

_______________________|__________________|_______________|______________

Үй салушыларды қаржыландырудың тетігін әзірлеу                          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.4.1.1. Сәулет, қа. |Қазақстан         |Энергетика,    |IV тоқсан   

ла салу, құрылыс және  |Республикасының   |индустрия және |            

тұрғын-үй коммуналдық  |Үкіметіне есеп    |саудамині      |              

саласындағы нормативтік|                  |               |         

техникалық базаны жетіл|                  |               |          

діру жөніндегі жұмысты |                  |               |              

жалғастыру             |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.4.1.2. Қазақстан   |Қазақстан         |Энергетика,    |I тоқсан   

Республикасының мем.   |Республикасы      |индустрия және |            

лекеттік тұрғын үй инс.|Үкіметінің қаулысы|саудамині      |              

пекциясын құру         |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________            3.5.5. Туризм


     Мақсаты: Елдің туристік кешенін дамыту

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.5.1. Туристік әлеуетке егжей-тегжейлі баға беру                 

_______________________|__________________|_______________|______________

Қазақстанның әлемдік туристік рыноктағы әлеуетті клиенттері мен орындарын

айқындау мақсатында зерттеулер жүргізу

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.1.1. Қазақстанның|Қазақстан         |Көлікком және  |IІІ тоқсан   

әлемдік туристік рынок.|Республикасының   |туризммині     |            

тағы әлеуетті клиентте.|Үкіметіне баяндама|               |              

рі мен орындарын айқын.|                  |               |         

дау мақсатында зерттеу |                  |               |          

жүргізу, зерттеулердің |                  |               |              

нәтижелері туралы есеп |                  |               |            

дайындау               |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Ел туралы кешенді туристік ақпарат дайындау және белсенді жарнамалық    

науқан жүргізу                         

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.1.2. Қазақстан   |Тізілім, бағыттар |Көлікком және  |IІІ тоқсан   

бойынша бұрынғы және   |картасы           |туризммині     |            

жаңадан құрылатын ту.  |                  |               |              

ристік бағыттардың ті. |                  |               |         

зілімін, сондай-ақ ке. |                  |               |          

лешекті бағыттарды көр.|                  |               |              

сете отырып қазақстан. |                  |               |            

ның карталарын жасау   |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Халықаралық туристік ұйымдармен, шет мемлекеттермен және компаниялармен  

ынтымақтастықты кеңейту және нығайту   

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.1.3. Қазақстанның|Қазақстан         |Көлікком және  |IV тоқсан   

Бүкіл дүниежүзілік ту. |Республикасының   |туризммині,    |            

ристік ұйымның желісі  |Үкіметіне есеп    |Сыртқыісмині   |              

бойынша жүргізілетін   |                  |               |         

іс-шараларға қатысуын  |                  |               |          

қамтамасыз ету         |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

      3.5.5.2. Саланың инфрақұрылымын дамыту                              

_______________________|__________________|_______________|______________

Бекітілген даму бағдарламаларын іске асыру                               

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.2.1. "Ұлы Жібек  |Қазақстан         |Көлікком және  |IV тоқсан   

жолының тарихи орталық.|Республикасының   |туризммині,    |            

тарын қайта жаңарту,   |Президентіне және |"Ұлы Жібек жол"|              

түркі тілдес мемлекет. |Үкіметіне есеп    |ұлттық компа.  |         

тердің мәдени мұраларын|                  |ниясы          |          

сақтау және мирасқор.  |                  |               |              

лықты дамыту, туризмнің|                  |               |            

инрафқұрылымын жасау"  |                  |               |            

мемлекеттік бағдарла.  |                  |               |              

масын іске асыруды     |                  |               |         

жалғастыру             |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

Салаға шетелдік және отандық инвестицияларды тарту                       

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.2.2. "Қазақстан  |Семинарлар,       |Көлікком және  |Жыл ішінде  

- жаңа бірегей туристік|көрмелер, конфе.  |туризммині,    |            

ел" деген халықаралық  |ренциялар         |Сыртқыісмині   |              

семинарлар мен конфе.  |                  |               |         

ренциялар ұйымдастыру  |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.5.2.3. Туристерді  |Халықаралық тіл.  |Көлікком және  |Жыл ішінде  

елге тарту жөнінде     |дерде бейнемате.  |туризммині,    |            

жарнамалық науқан әзір.|риалдар мен бук.  |Сыртқыісмині,  |              

леу және жүргізе бастау|леттер шығару.    |Мәдениет, бұқа.|         

                        |Интернетте WER-   |ралық ақпарат. |          

                        |сайт құру         |мині           |            

_______________________|__________________|_______________|______________                3.5.6. Ауыл шаруашылығы


     Мақсаты: Аграрлық секторда реформаларды аяқтауды жеделдету

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

     3.5.6.1. Нақты және тиімді меншік иесін қалыптастыру                

_______________________|__________________|_______________|______________

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысанын заң жүзінде  

қалыптастыруды аяқтау                     

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.1.1. Мемлекеттік |Қазақстан         |Ауылшармині,   |I тоқсан   

жер кадастры негізінде |Республикасының   |Ғылым және жо. |            

бірыңғай бағдарламалық |Үкіметіне баяндама|ғары біліммині,|              

өнімдерді әзірлеу және |                  |Табиғи ресурс. |         

оларды өзге кадастрлар.|                  |тар және қорша.|          

да пайдалану           |                  |ған ортаны қор.|              

                        |                  |ғаумині        |            

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.1.2. Ауыл шаруа. |Қазақстан         |Ауылшармині,   |Тоқсан сайын

шылығы жануарларын     |Республикасының   |Ғылым және жо. |            

сауықтыру жөніндегі:   |Үкіметіне есеп    |ғары біліммині |              

ірі қара мен қой бру.  |                  |               |         

целлезі жөніндегі;     |                  |               |          

ірі қара туберкулезі   |                  |               |              

жөніндегі 1999-2003    |                  |               |            

жылдарға арналған рес. |                  |               |           

публикалық бағдарламаны|                  |               |            

іске асыру             |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Жерге меншік құқығын заттық дербестендіру                              

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.1.3. Жерді иелену|Қазақстан         |Ауылшармині,   |Тоқсан сайын

құқығын және бұл құқық.|Республикасының   |Барлық деңгей. |            

тарды нақты қамтамасыз |Үкіметіне есеп    |дегі әкімдер   |              

етуді заң жүзінде бекі.|                  |               |         

ту бағдарламасын іске  |                  |               |          

асыру                  |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

  3.5.6.2. Аграрлық секторды қамтамасыз етудің инфрақұрылымын дамыту    

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.2.1. Орталық-Азия|Келісім           |Ауылшармині,   |ІІ тоқсан  

экономикалық қоғамдас. |                  |Ғылым және     |            

тығының шеңберінде     |                  |жоғары білім.  |              

малдәрігерлік, тұқым   |                  |мині, Сыртқы.  |         

шаруашылығы, биопрепа. |                  |ісмині         |          

раттар мен басқа да    |                  |               |              

өсімдіктерді қорғау    |                  |               |              

құралдарын өндіру сала.|                  |               |            

сында келісілген шара. |                  |               |            

ларды жүзеге асыру     |                  |               |              

жөніндегі іс-шараларды |                  |               |         

ұйымдастыру            |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

3.5.6.2.2. "1999-2003  |Қазақстан         |Ауылшармині    |Тоқсан сайын

жылдарға арналған      |Республикасының   |               |            

мемлекеттік аграрлық   |Үкіметіне есеп    |               |              

саясаттың негізгі      |                  |               |         

бағыттары" бағдарламасы|                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________


      4-Басымдық. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі және

                 әл-ауқаты


                   4.1. Денсаулық сақтау


     Мақсаты: Аурулардың алдын алу және оларды азайту

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

         4.1.1. Белсенді демографиялық саясат                             

_______________________|__________________|_______________|______________

Қазақстанның демографиялық саясатын әзірлеу                              

Заңдық база жасау                                                       

Отбасын жоспарлау қағидаттарына бірте-бірте көшу                         

Жастарды тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етуді көздейтін

жастар саясатын әзірлеу

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.1. Қазақстан Рес.  |Қазақстан         |Қазақстан Рес. |I тоқсан   

публикасында әйелдердің|Республикасының   |публикасы Пре. |            

жағдайын жақсарту жө.  |Үкіметіне есеп    |зидентінің     |              

ніндегі ұлттық іс-қимыл|                  |жанындағы Отба.|         

жоспарын іске асыру    |                  |сы және әйелдер|          

                        |                  |істері жөнінде.|              

                        |                  |гі ұлттық      |            

                        |                  |комиссия       |           

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша),      |              

                        |                  |министрліктер  |         

                        |                  |мен ведомство. |          

                        |                  |лар            |              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2. Қазақстан Рес.  |Қазақстан         |Қазақстан Рес. |I тоқсан   

публикасында Әйелдердің|Республикасының   |публикасы Пре. |            

жағдайын жақсарту жө.  |Үкіметіне есеп,   |зидентінің     |              

ніндегі ұлттық іс-қи.  |көшірмесі Экономи.|жанындағы Отба.|         

мылдардың ұлттық жоспа.|калық жоспарлау   |сы және әйелдер|          

рын іске асыру         |жөніндегі агент.  |істері жөнінде.|              

                        |тікке             |гі ұлттық      |            

                        |                  |комиссия       |           

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша),      |              

                        |                  |министрліктер  |         

                        |                  |мен ведомство. |          

                        |                  |лар            |              

_______________________|__________________|_______________|______________

_________________________________________________________________________

         4.1.2. Салауатты өмір салтын қалыптастыру                        

_______________________|__________________|_______________|______________

Салауатты өмір салтын, ең алдымен балалар мен жастар үшін насихаттау

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2.1. Салауатты     |Қазақстан         |Мәдениет, бұқа.|Тоқсан сайын

өмір салты, дұрыс та.  |Республикасының   |ралық ақпарат. |            

мақтану, жеке бастың   |Үкіметіне есеп    |мині, Денсаулық|              

тазалығы мен санитария.|                  |сақтау, білім  |         

ны сақтау жолындағы    |                  |және спортмині,|          

кең ақпараттық насихат |                  |Облыстардың,   |              

науқанын қолдауды      |                  |Астана және    |            

қамтамасыз ету         |                  |Алматы қалала. |           

                        |                  |рының әкімдері |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.2.2. Салауатты     |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

өмір салтын қалыптасты.|Республикасының   |тау, білім және|            

ру мәселелері жөніндегі|Үкіметіне есеп,   |спортмині,     |              

мамандарды даярлау     |көшірмесі         |Ғылым, жоғары  |         

бағдарламасын іске     |Экономикалық      |біліммині      |          

асыру                  |жоспарлау жөнін.  |               |              

                        |дегі агенттікке   |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

         4.1.3. Мақсатты экологиялық саясат және халықтың денсаулығын     

                                 қорғау

_______________________|__________________|_______________|______________

Медициналық экологиялық бағдарламаларды іске асыру                  

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.1. "Халық денсау.|Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

лығы" мемлекеттік бағ. |Республикасының   |тау, білім     |            

дарламасын іске асыру  |Үкіметіне есеп,   |және спортмині |              

                        |көшірмесі Эконо.  |               |         

                        |микалық жоспарлау |               |          

                        |жөніндегі         |               |              

                        |агенттікке        |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды күшейту          

Болуы мүмкін денсаулық зардабынан халықты сақтандыру жүйесін енгізу

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.2. Қазақстан     |Қазақстан         |Төтенше жағдай.|І тоқсан   

Республикасы Өнеркәсіп.|Республикасы      |лар жөніндегі  |            

тік объектісінің қауіп.|Үкіметінің қаулысы|агенттік       |              

сіздік декларациясын   |                  |               |         

тапсырудың ережесін    |                  |               |          

әзірлеу                |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.3. Өндірістегі   |Қазақстан         |Төтенше жағдай.|ІV тоқсан   

еңбек қауіпсіздігінің  |Республикасы      |лар жөніндегі  |            

проблемаларын шешудің  |Заңының жобасы    |агенттік       |              

тетігін әзірлеу        |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.3.4. Туберкулезге  |Қазақстан         |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

қарсы күрестің 1999-   |Республикасы      |Астана және Ал.|            

2000 жылдарға арналған |Үкіметіне есеп    |маты қалалары. |              

аймақтық бағдарламала. |                  |ның әкімдері,  |         

рын іске асыру         |                  |Денсаулық сақ. |            

                        |                  |тау, білім және|            

                        |                  |спортмині      |              

_______________________|__________________|_______________|______________

              4.1.4. Медицина ғылымы мен медициналық білімді дамыту   

_______________________|__________________|_______________|______________

Медицина ғылымын денсаулық сақтауды реформалауға және іс жүзіндегі

сұраныстарға бағдарлау

_______________________|__________________|_______________|______________

4.1.4.1. Жыныс жолымен |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |Тоқсан сайын

берілетін аурулардың   |Республикасы      |тау, білім және|            

алдын алу жөніндегі    |Үкіметіне есеп,   |спортмині,     |              

кешенді бағдарламаны   |көшірмесі Эконо.  |Облыстардың,   |         

іске асыру             |микалық жоспарлау |Астана және    |          

                        |жөніндегі         |Алматы қалала. |              

                        |агенттікке        |рының әкімдері |             

_______________________|__________________|_______________|______________


                   4.2. Жұмыспен қамтамасыз ету


     Мақсаты: Жұмыспен қамтамасыз ету, кадрларды даярлау және қайта

     біліктендіру жүйесін қалыптастыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

           4.2.1. Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту                        

_______________________|__________________|_______________|______________

Ауыр еңбекті қажет ететін салалар - жеңіл және тамақ өнеркәсібін

дамыту үшін жағдайлар жасау                                             

Көлік-коммуникациялық инфрақұрылымды, әсіресе ауылды жерлерде дамыту     

Еңбек рыногын ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру                  

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.1.1. Салалар және  |Әдістемелік       |Ғылым және жо. |ІІІ тоқсан 

облыстар бойынша эконо.|нұсқаулар         |ғары біліммині,|            

миканың кәсіптер мен   |                  |Еңбекәлеумет.  |              

лауазымдар бөлінісінде.|                  |мині           |         

гі тұтынысын есептеудің|                  |               |          

әдістемесін әзірлеу    |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.1.2. "Халықты жұ.  |"Халықты жұмыспен |Еңбекәлеумет.  |І тоқсан 

мыспен қамту туралы"   |қамту туралы"     |мині, Страте.  |            

Қазақстан Республикасы.|Қазақстан         |гиялық жоспар. |              

ның Заңына түзетулер   |Республикасының   |лау және рефор.|         

мен өзгерістер енгізу  |Заңына түзетулер  |малар жөніндегі|          

                        |мен өзгерістер    |агенттік (келі.|              

                        |енгізу туралы"    |сім бойынша),  |           

                        |Қазақстан         |Экономикалық   |            

                        |Республикасы      |жоспарлау      |              

                        |Заңының жобасы    |жөніндегі      |         

                        |                  |агенттік       |          

_______________________|__________________|_______________|______________

           4.2.2. Заңдық базаны жетілдіру                                

_______________________|__________________|_______________|______________

Жасырын жұмыссыздықты айқындау                                        

_______________________|__________________|_______________|______________

4.2.2.1. Мемлекеттік   |Қазақстан         |Мәдениет, ақпа.|ІІ, IV тоқсан

жастар саясаты тұжырым.|Республикасының   |рат және қоғам.|            

дамасын іске асыру     |Үкіметіне есеп    |дық келісіммині|              

_______________________|__________________|_______________|______________


            4.3. Әлеуметтік қорғау және кедейлікке қарсы күрес

Мақсат: Қазіргі бюджеттік шектеулер жағдайында әлеуметтік бағдарламалардың

        тиімділігін арттыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

4.3.1. Зейнетақыларды, жәрдемақыларды және бюджеттік ұйымдарды жалақыны

толық және уақтылы төлеуді қамтамасыз ету

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.1.1. Қауіпсіздік   |Нормативтік акті  |Еңбекәлеумет.  |IV тоқсан

пен еңбек жағдайының   |                  |мині           |            

нормалары мен ережеле. |                  |               |              

ріне сәйкес ұйымдардың |                  |               |            

өндірістік объектіле.  |                  |               |            

рінде жұмыс орындарын  |                  |               |              

төлқұжаттандырудың те. |                  |               |              

тігін әзірлеу          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.1.2. Зейнетақылар  |Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |Жыл сайын

мен мемлекеттік жәрдем.|ликасының Үкіметі.|мині           |            

ақыларды толық және    |не есеп           |               |              

уақтылы төлеуді қамта. |                  |               |            

сыз ету                |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.1.3. Қолданылып    |Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |Жыл ішінде

жүрген заңдарға сәйкес |ликасының Үкіметі.|мині           |            

зейнетақылық төлемдер. |нің қаулысы       |               |              

дің мөлшерлерін индекс.|                  |               |            

теуді жүргізу          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

  4.3.2. Халықтың кірісінің өсуін қамтамасыз ету                        

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.2.1. "Еңбек туралы"|Қазақстан         |Еңбекәлеумет.  |IІ тоқсан

Заңды іске асыру жөнін.|Республикасы      |мині           |            

дегі нормативтік акті. |Үкіметінің қаулысы|               |              

лерді әзірлеу          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.2.2. Ынтымақтастық |Нормативтік       |Еңбекәлеумет.  |IV тоқсан

шеңберінде ТМД Мемле.  |құқықтық актілер  |мині           |            

кетаралық Экономикалық |                  |               |              

Комитетінде еңбек жө.  |                  |               |            

нінде бірыңғай норма.  |                  |               |         

тивтік база әзірлеуге  |                  |        

      |            

қатысу және құру:      |                  |               |              

Жұмыстар мен жұмысшылар|                  |               |            

мамандықтарының бірың. |                  |               |              

ғай тарифтік-біліктілік|                  |               |         

анықтамалықтары (БТБА) |                  |               |            

Қызметшілер лауазымда. |                  |               |              

рының біліктілік анық. |                  |               |            

тамалықтары (БА)       |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.2.3. Ақылы қызмет. |Нормативтік мате. |Еңбекәлеумет.  |Ұдайы   

тер көрсететін табиғи  |риалдарды қарау   |мині           |            

монополиялар субъекті. |және келісу       |               |              

лері мен мемлекеттік   |                  |               |            

органдарға арналған    |                  |               |         

адам саны мен еңбек    |                  |               |            

шығындарының норматив. |                  |               |              

терін қарау және келісу|                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

    4.3.3. Күнкөрісі төмен азаматтарды атаулы мемлекеттік қолдау        

_______________________|__________________|_______________|______________

Денсаулық сақтау және білім беру секторларында мемлекет кепілдік берген

қызмет көрсетулердің ең төменгі көлемін айқындаудың методологиясын әзірлеу

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.3.1. Әртүрлі жыныс.|Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |Тоқсан сайын

тық-жас мөлшерлік топ. |ликасының Үкіметі.|мині           |            

тардың кедейлік пен ең |не ақпарат        |               |              

төменгі күнкөріс дең.  |                  |               |            

гейі шегінің мөлшерле. |                  |               |         

рін ұсыну              |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.3.2. Аймақтар үшін |Әдістемелік       |Еңбекәлеумет.  |IV тоқсан  

Кедейліктің деңгейіне  |ұсынымдар         |мині, Қазақстан|            

қарай атаулы әлеуметтік|                  |Республикасының|              

көмек көрсетуге сара.  |                  |Статистика     |            

ланған қадамды қамтама.|                  |жөніндегі      |         

сыз ету жөніндегі      |                  |агенттігі      |            

әдістемелік ұсынымдар  |                  |               |

әзірлеу                |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.3.3.3. Мүгедектерді  |Қазақстан Респуб. |Еңбекәлеумет.  |I тоқсан  

қоғамда интеграциялау. |ликасы Үкіметінің |мині, Денсаулық|            

ға, жоғалтылған жұмыс  |қаулысы           |сақтау, білім  |              

істеулік шектеулерді   |                  |және спортмині,|            

қалпына келтірудің мүм.|                  |Қаржымині,     |         

кіндігіне бағытталған  |                  |Стратегиялық   |            

Мүгедектерді оңалту    |                  |жоспарлау және |

жөніндегі бағдарламаны |                  |реформалар     |            

әзірлеу                |                  |жөніндегі      |           

                        |                  |агенттік       |            

                        |                  |(келісім       |              

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________


                             4.4. Білім беру

     Мақсат: Білім берудің жаңа ұлттық модельдерін әзірлеу және жүзеге

             асыруды бастау

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

   4.4.1. Мәдениет, тіл                                                

_______________________|__________________|_______________|______________

Қазақтың ұлттық мәдениетін, Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың

мәдениетін сақтау және дамыту                                          

Елдің мәдени, интеллектуалдық және ғылыми әлеуетін қолдау және дамыту   

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.1. Түркістан     |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IV тоқсан 

қаласының 1500 жылдығы.|ликасы Үкіметінің |рат және қоғам.|            

на арналған мерейтойлық|қаулысы           |дық келісімми. |              

іс-шараларға дайындық  |                  |ні, Оңтүстік   |            

және оны өткізу        |                  |Қазақстан облы.|         

                        |                  |сының, Астана  |            

                        |                  |және Алматы    |

                        |                  |қалаларының    |            

                        |                  |әкімдері       |           

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.2. Астана қаласы.|Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IІІ тоқсан 

нда экспозиция, қорлар |ликасы Үкіметінің |рат және қоғам.|            

құру және Қазақстан    |қаулысы           |дық келісімми. |              

Республикасының Ұлттық |                  |ні, Астана     |            

мұражайын ашу          |                  |қаласының әкімі|         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.3. Тарихи-мәдени |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IV тоқсан 

мұра ескерткіштерін    |ликасы Үкіметінің |рат және қоғам.|            

сақтау жөніндегі бірін.|қаулысы           |дық келісімми. |              

ші кезекті шаралардың  |                  |ні             |            

бағдарламасын әзірлеу  |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.4. Қазақтың аса  |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IІІ тоқсан 

көрнекті жазушысы Сәбит|ликасы Үкіметінің |рат және қоғам.|            

Мұқановтың туғанына    |қаулысы           |дық келісімми. |              

100 жыл толуына арнал. |                  |ні, Солтүстік  |            

ған іс-шараларға дайын.|                  |Қазақстан облы.|         

дық және оны өткізу    |                  |сы мен Алматы  |              


                        |                  |қаласының әкім.|            

                        |                  |дері           |              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.5. Қазақтың аса  |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IІ тоқсан 

көрнекті суырып салма  |ликасы Премьер-Ми.|рат және қоғам.|            

ақыны Иса Байзақовтың  |нистрінің өкімі   |дық келісімми. |              

туғанына 100 жыл толуы.|                  |ні             |            

на арналған іс-шаралар.|                  |               |         

ға дайындық және оны   |                  |               |          

өткізу                 |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.6. 2000 жылы     |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IV тоқсан 

әлеуметтік маңызды     |ликасының Үкіметі.|рат және қоғам.|            

әдебиеттерді шығарудың |не есеп, көшірме. |дық келісімми. |              

ұлттық бағдарламасын   |сін Экономикалық  |ні             |            

іске асыру             |жоспарлау жөнінде.|               |         

                        |агенттікке        |               |

_______________________|__________________|_______________|______________

  Халықаралық мәдени қарым-қатынастар мен алмасуларды кеңейту және нығайту

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.7. "Миллениум    |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IІ тоқсан 

Қазақстан" жас орындау.|ликасы Премьер-   |рат және қоғам.|            

шылардың халықаралық   |Министрінің өкімі |дық келісімми. |              

конкурсына дайындық    |                  |ні             |            

және оны өткізу        |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.8. "Кітап үшінші |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|IV тоқсан 

мыңжылдықтың табалдыры.|ликасы Премьер-Ми.|рат және қоғам.|            

ғында" халықаралық     |нистрінің өкімі   |дық келісімми. |              

кітап жәрмеңкесін өткі.|                  |ні             |            

зу                     |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.9. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Денсаулық сақ. |ІІІ-ІV        

Республикасының спорт. |ликасының Үкіметі.|тау, білім және|тоқсандар   

тық делегациясын дайын.|не есеп           |спортмині      |              

дау және оның Сидней   |                  |               |            

қаласындағы (Австралия)|                  |               |         

ХХVII жазғы олимпиада. |                  |               |          

лық ойындарға қатысуы  |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Мемлекеттік және басқа да тілдерді дамыту                                

Шетелдегі қазақ диаспорасының мәдени, рухани және тілдік қажеттіліктерін

қамтамасыз ету                                                           

Ұлтаралық келісімді нығайту, Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың

дәстүрлері мен салттарын дамыту                                     

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.10. Тілдердің    |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|ІІ,ІV тоқсан 

жұмыс істеуі мен дамуы.|ликасының Үкіметі.|рат және қоғам.|

ның мемлекеттік бағдар.|не есеп, көшірмесі|дық келісіммині|              

ламасын іске асыру     |Экономикалық      |               |            

                        |жоспарлау жөнінде.|               |         

                        |гі агенттікке     |               |          

                        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.11. Шетелде тұра.|Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|ІІ,ІV тоқсан 

тын отандастарды қол.  |ликасының Үкіметі.|рат және қоғам.|            

даудың мемлекеттік бағ.|не есеп, көшірмесі|дық келісім.   |              

дарламасын іске асыру  |Экономикалық жос. |мині, Дүниежүзі|            

                        |парлау жөніндегі  |қазақтарының   |         

                        |агенттікке        |ассоциациясы   |          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.4.1.12. Дүниежүзі    |Қазақстан Респуб. |Мәдениет, ақпа.|ІІ,ІV тоқсан 

қазақтарының ассоциа.  |ликасының Үкіметі.|рат және қоғам.|            

циясы қызметінің бағ.  |не есеп, көшірмесі|дық келісімми. |              

дарламасын іске асыру  |Экономикалық жос. |ні, Дүниежүзі  |            

                        |парлау жөніндегі  |қазақтарының   |         

                        |агенттікке        |ассоциациясы   |          

_______________________|__________________|_______________|______________


            4.5. Экология және табиғи ресурстар


     Мақсат: Қоршаған ортаның жай-күйінің нашарлауы қарқынын төмендету

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

    4.5.1. Табиғи ресурстарды тепе-теңдікті пайдалану үшін негіздер жасау

_______________________|__________________|_______________|______________

Республиканың аумақтарын экологиялық аудандастыру                        

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.1. Қазақстанның  |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

аумақтарын экологиялық |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

аудандастырудың әдісте.|не есеп           |ған ортаны қор.|              

месін әзірлеу және     |                  |ғаумині, Ауыл. |            

жүргізу                |                  |шармині, барлық|         

                        |                  |деңгейдегі     |            

                        |                  |әкімдер        |

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.2. Радиациялық   |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

ахуалды ұзақ мерзімдік |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

болжамдау үшін "Галит" |не есеп           |ған ортаны қор.|              

объектісі аумақтарын   |                  |ғаумині        |            

кешенді зерттеуді      |                  |               |         

жүргізу                |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.3. Қоршаған орта.|Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

ны қорғау және табиғи  |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

ресурстарды тепе-тең.  |нің қаулысы       |ған ортаны қор.|              

дікті пайдалану жөнін. |                  |ғаумині        |            

дегі заң және заң ішін.|                  |               |         

дегі актілерді әзірлеу |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Табиғи ресурстар мемлекеттік кадастрларының банкін құру                

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.4. Қоршаған орта.|Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

ны ластау көздері де.  |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

ректерінің автоматтан. |не есеп           |ған ортаны қор.|              

дырылған базасы мен    |                  |ғаумині        |            

оның мемлекеттік ка.   |                  |               |         

дастрларын жүргізудің  |                  |               |            

жүйесін құру           |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.5. Республиканың |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

шаруашылық кешенін гид.|ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

рометеорологиялық қам. |не есеп           |ған ортаны қор.|              

тамасыз ету жүйесін    |                  |ғаумині        |            

дамыту. Деректерді өң. |                  |               |         

деу мен гидрометеороло.|                  |               |            

гиялық болжамдарды бе. |                  |               |          

рудың тиімді жүйесін   |                  |               |          

құру.                  |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.6. Қоршаған орта.|Нормативтік құқық.|Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

ға әсерді бағалау және |тық актілер       |тар және қорша.|            

экологиялық аудит жө.  |                  |ған ортаны қор.|              

ніндегі нормативтік    |                  |ғаумині        |            

құқықтық актілерді     |                  |               |         

әзірлеу                |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.7. Жаңа бәсеке.  |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

лестік қабілетті кен   |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

орындарын анықтаудың   |не есеп           |ған ортаны қор.|              

ғылыми негіздерін құру |                  |ғаумині        |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.8. Пайдалы қазба.|Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

лардың болжамды ресурс.|ликасы Үкіметіне  |тар және қорша.|            

тарын сандық бағалауды,|баяндама          |ған ортаны қор.|              

кен орындарын геология.|                  |ғаумині        |            

лық-экономикалық баға. |                  |               |          

лауды жүргізу          |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.9. Пайдалы қазба.|Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

лар кен орындарын бол. |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

жаудың, іздестірудің   |не есеп           |ған ортаны қор.|              

және барлаудың тиімді  |                  |ғаумині        |            

әдістері мен техноло.  |                  |               |          

гияларын әзірлеу       |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.10. Сарышаған,   |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

Новонежин, Сарыөзек,   |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

Ембі және Державин по. |не есеп           |ған ортаны қор.|              

лигондары, Балқаштың   |                  |ғаумині        |            

Оңтүстік өңірі, Теңіз  |                  |               |          

ойпаты, Ертістің Павло.|                  |               |            

дар өңірі аумақтарында |                  |               |          

және әсер ету аймақта. |                  |               |            

рында мемлекеттік гео. |                  |               |              

логиялық суретке түсі. |                  |               |            

рулер; Арал өңірі,     |                  |               |          

Каспий өңірі, Семей    |                  |               |            

палигоны экологиялық   |                  |               |              

қасірет аймақтарында   |                  |               |          

мемлекеттік гидрогео.  |                  |               |            

логиялық, геоэкология. |                  |               |              

лық зерттеулер жүргізу |                  |               |            

жөніндегі жұмыстарды   |                  |               |          

орындау                |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.11. Теңіз, Сол.  |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

түстік Торғай, Ертіс   |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

өңірі бейіндерінде ай. |не есеп           |ған ортаны қор.|              

мақтық геологиялық-гео.|                  |ғаумині        |            

физикалық зерттеулер   |                  |               |          

жүргізу жөніндегі      |                  |               |            

жұмыстарды орындау     |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.12. Айрықша қор. |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

ғалатын табиғи аумақ.  |ликасы Үкіметінің |тар және қорша.|            

тарды дамытудың және   |қаулысы           |ған ортаны қор.|              

орналастырудың респуб. |                  |ғаумині,       |            

ликалық сызбасын әзір. |                  |Ауылшармині    |          

леу                    |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.13. Өндірістік   |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

және тұрмыстық қалдық. |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

тарды қайта өңдеу жө.  |не есеп           |ған ортаны қор.|              

ніндегі жобаларды әзір.|                  |ғаумині, облыс.|            

леу және іске асыру    |                  |тар мен қала.  |          

                        |                  |лардың әкімдері|            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.14. Қоршаған орта|Министр бекіткен  |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

мен табиғи ресурстар   |бағдарлама        |тар және қорша.|            

мониторингінің бірыңғай|                  |ған ортаны қор.|              

ақпараттық жүйесін     |                  |ғаумині        |            

әзірлеу                |                  |               |          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.15. Жер қойнауын |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

қоспағанда қоршаған    |ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

ортаның жай-күйіне эко.|не есеп           |ған ортаны қор.|              

логиялық мониторинг    |                  |ғаумині        |            

жүргізу (қалаларда,    |                  |               |          

өнеркәсіптік орталық.  |                  |               |          

тарда және елді-мекен. |                  |               |            

дерде мониторингі      |                  |               |              

ұйымдастыру)           |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.16. Республикалық|Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

деңгейдегі табиғат қор.|ликасының Үкіметі.|тар және қорша.|            

ғау объектілерінің     |не есеп           |ған ортаны қор.|              

құрылысын салуға және  |                  |ғаумині        |            

қайта құруға қатысу    |                  |               |          

және аса қауіпті объек.|                  |               |            

тілерде экологиялық    |                  |               |          

қатерді болдырмау      |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Айрықша қорғалатын аумақтар желісін дамыту                             

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.17. Қазақстан    |Қазақстан Респуб. |Төтенше жағдай.|IІІ тоқсан 

Республикасы Төтенше   |ликасы Үкіметінің |лар жөніндегі  |            

жағдайлар жөніндегі    |қаулысы           |агенттік       |              

агенттігінің Мемлекет. |                  |               |            

тік өртке қарсы қызме. |                  |               |          

тін дамыту мен жетілді.|                  |               |            

рудің мақсатты бағдар. |                  |               |          

ламасын дайындау       |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Табиғи ресурстарды зерделеу және қайта өрістету                        

_______________________|__________________|_______________|______________

4.5.1.18. Жануарлардың |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IІ тоқсан 

бағалы кәсіпшілік түр. |ликасы Үкіметінің |тар және қорша.|            

лерін:                 |қаулысы           |ған ортаны     |              

Киіктерді;             |                  |қорғаумині,    |            

Ондатраны;             |                  |Ауылшармині    |          

Суырды;                |                  |               |            

Суда жүзетін жабайы құс|                  |               |          

тарды алудың, сақтаудың|                  |               |            

және қорғаудың бағдарла|                  |               |          

масын әзірлеуді аяқтау |                  |               |            

және бекіту.           |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________


                 4.6. Көші-қон


     Мақсат: Көші-қон процесстерінің теріс сальдосын бәсеңдету

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

    4.6.1. Халықтың сыртқы көші-қонын реттеу                             

_______________________|__________________|_______________|______________

Заңдарды жетілдіру                                                      

Көші-қон саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту

Иммиграцияны реттеу

Эммиграциялық процесстерді ұдайы кешенді бақылау, талдау және болжау,

олардың салдарын әлеуметтік-экономикалық және демографиялық бағалау

ТМД елдерінің арасындағы интеграциялық процесстерге жәрдемдесу

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.1.1. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Көші-қон және  |I тоқсан 

Республикасының Прези. |ликасының Прези.  |демография жө. |            

дентінің "Иммиграцияның|денті Жарлығының  |ніндегі агент. |              

квотасы туралы" Жарлы. |жобасы            |тік, Сыртқыіс. |            

ғының жобасын әзірлеу  |                  |мині, Қаржыми. |         

                        |                  |ні, Әділетмині |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.1.2. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Көші-қон және  |IІ тоқсан 

Республикасының "Халық.|ликасы Заңының    |демография жө. |            

тың көші-қоны туралы"  |жобасы            |ніндегі агент. |              

Заңына өзгеріс пен то. |                  |тік, Еңбек.    |            

лықтыру енгізу         |                  |әлеуметмині,   |         

                        |                  |Сыртқыісмині,  |            

                        |                  |Ішкіісмині     |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.1.3. Қазақстан     |Қазақстан Респуб. |Көші-қон және  |IІ тоқсан 

Республикасының "Босқын|ликасы Заңының    |демография жө. |            

дар туралы" Заңының    |жобасы            |ніндегі агент. |              

жобасын әзірлеу        |                  |тік, Еңбек.    |            

                        |                  |әлеуметмині,   |         

                        |                  |Сыртқыісмині,  |            

                        |                  |Ішкіісмині     |         

                        |                  |ҰҚК (келісім   |          

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

  4.6.2. Көші-қон процестерін басқару және үйлестіру                    

_______________________|__________________|_______________|______________

Көші-қон қызметін ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету         

Халықтың көші-қоны мәселесі бойынша мамандарды кәсіптік даярлау          


_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2.1. Этникалық     |Келісім, шарттар  |Көші-қон және  |IV тоқсан 

қазақтар мен олардың   |                  |демография жө. |            

отбасы мүшелерінің     |                  |ніндегі агент. |              

тарихи отанына ерікті  |                  |тік,           |            

қоныс аударуы туралы   |                  |Сыртқыісмині   |         

халықаралық келісімді  |                  |               |            

дайындау               |                  |               |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2.2. Халықтың көші-|Қазақстан         |Көші-қон және  |IІ-IV     

қоны мәселелері бойынша|Республикасының   |демография жө. |тоқсандар   

халықаралық ұйымдармен |Үкіметіне есеп    |ніндегі агент. |              

(МОМ, БҰҰ, УВКБ, Халық.|                  |тік, Сыртқыіс. |            

аралық Қызыл Крест және|                  |мині, Ішкііс.  |         

Қызыл жарты ай Федера. |                  |мині, Денсаулық|            

цияларымен және басқа. |                  |сақтау, білім  |         

ларымен) ынтымақтастық |                  |және спортмині |          

үшін жағдай жасау;     |                  |               |            

Халықаралық ұйымдармен |                  |               |              

нормативтік құқықтық   |                  |               |            

актілерді әзірлеу      |                  |               |         

жөніндегі ынтымақтастық|                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.6.2.3. Оралмандардың |Қазақстан         |Денсаулық сақ. |ІІ тоқсаннан

қазақ және орыс тілде. |Республикасының   |тау, білім және|бастап тоқсан

рін үйренуі жөніндегі  |Үкіметіне есеп    |спортмині,     |сайын         


арнаулы ұдайы жұмыс    |                  |Ғылым және     |            

істейтін курстар ұйым. |                  |жоғары білім.  |         

дастыру                |                  |мині, Көші-қон |            

                        |                  |және демография|         

                        |                  |жөніндегі      |          

                        |                  |агенттік, об.  |            

                        |                  |лыстар мен     |              

                        |                  |Астана және    |            

                        |                  |Алматы қалала. |         

                        |                  |рының әкімдері |            

_______________________|__________________|_______________|______________


                4.7. Су ресурстары


     Мақсат: Елдің су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

    4.7.1. Қазақстанның су ресурстарын қорғау                            

_______________________|__________________|_______________|______________

Су ресурстарын елдің стратегиялық ресурсы деп жариялау

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.1.1. Ирригацияны,  |Қазақстан Респуб. |Ауылшармині,   |IV тоқсан 

мелиорацияны және сумен|ликасы Үкіметінің |Табиғи ресурс. |        


жабдықтауды дамытудың  |қаулысы           |тар және қорша.|              

мемлекеттік бағдарлама.|                  |ған ортаны қор.|            

сын әзірлеу.           |                  |ғаумині,       |         

                        |                  |Қаржымині      |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Қалдық суларды биологиялық тазарту  

_________________________________________________________________________

4.7.1.2. Әкімшілік ау. |Министрдің бұйрығы|Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

мақтар мен өзендер ар. |                  |тар және қорша.|            

наларының тұрғысында   |                  |ған ортаны қор.|              

су объектілерінің өнер.|                  |ғаумині,       |            

кәсіптік, коммуналдық- |                  |Ауылшармині    |         

тұрмыстық және басқа да|                  |               |            

қалдық сулармен ласта. |                  |               |          

нуы деректерінің ақпа. |                  |               |            

раттық базасын дайындау|                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.1.3. Қалалар мен ел|Министрлердің     |Табиғи ресурс. |IІІ тоқсан 

ді мекендердің қалдық  |бұйрықтары, әкім. |тар және қорша.|            

суларын тазарту жөнінде|дердің шешімі     |ған ортаны қор.|              

гі станциялардың жұмыс |                  |ғаумині,       |            

жағдайы мен техникалық |                  |Ауылшармині,   |         

қызмет көрсетуін зерт. |                  |барлық деңгей. |            

теудің және олардың ти.|                  |дегі әкімдер   |          

імділігін арттыру жө.  |                  |               |            

ніндегі ұйымдастырушы. |                  |               |              

лық-техникалық іс-шара.|                  |               |          

лардың бағдарламасын   |                  |               |            

әзірлеу                |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Шағын өзендерді қорғау, су қорғау аймақтарын жайластыру

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.1.4. Оңтүстік Қа.  |Министр бекіткен  |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

зақстанның шағын өзен. |кадастр           |тар және қорша.|            

дері арналарын гидро.  |                  |ған ортаны қор.|              

логиялық және гидрохи. |                  |ғаумині, Ауыл. |            

миялық зерттеуді қам.  |                  |шармині        |         

тамасыз ету, шағын     |                  |               |            

өзендердің кадастрын   |                  |               |          

жасау және мониторингін|                  |               |            

жүргізу.               |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Жер бетіндегі ағын суларды жинау және тазарту            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.1.5. Су ресурстары |Әдістемелік ұсы.  |Табиғи ресурс. |IІІ тоқсан 

шектеулі аудандар үшін |нымдар            |тар және қорша.|            

сумен жабдықтау мақсаты|                  |ған ортаны қор.|              

үшін пайдаланылатын суы|                  |ғаумині, Ауыл. |            

бар көкжиектердің лас. |                  |шармині        |         

тануын болдырмайтын жер|                  |               |            

бетіндегі сулардың ағы.|                  |               |          

нымен жасанды молықтыру|                  |               |            

(магнизациялау) арқылы |                  |               |              

жерасты суларын толық. |                  |               |           

тыру жөнінде ұсынымдар |                  |               |            

дайындау               |                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

        4.7.2. Су ресурстарын ұтымды пайдалану            

_______________________|__________________|_______________|______________

Ауызсуды өнеркәсіптік мұқтажға тұтынуды қысқарту                       

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.2.1. Ауызсудың са. |Мониторингті жүзе.|Ауылшармині,   |I тоқсан 

пасы мен оның жұмсалуы.|ге асырудың бағ.  |Табиғи ресурс. |            

на мониторингтің бірың.|дарламасы мен     |тар және қорша.|              

ғай жүйесін енгізу     |әдістемесі        |ған ортаны     |            

                        |                  |қорғаумині     |         

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.2.2. "Ауызсу" мем. |Қазақстан Респуб. |Ауылшармині    |IV тоқсан 

лекеттік бағдарламасын |ликасының Прези.  |               |            

әзірлеу                |денті Жарлығының  |               |              

                        |жобасы            |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

        4.7.3. Су ресурстарын басқару                     

_______________________|__________________|_______________|______________

Елді сумен қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу,

Қазақстанды сумен жабдықтаудың бас сызбасын дайындау

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.3.1. Су ресурстарын|Министрлер бекіт. |Ауылшармині,   |IІ тоқсан 

кешенді пайдалану мен  |кен тұжырымдама,  |Табиғи ресурс. |            

қорғаудың бас сызбасын |әдістемелік ұсы.  |тар және қорша.|              

әзірлеу жөніндегі тұжы.|нымдар            |ған ортаны     |            

рымдама мен негізгі    |                  |қорғаумині     |         

әдістемелік ережені    |                  |               |          

дайындау               |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Су ресурстарын басқарудың экономикалық тұтқаларын бөлу          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.3.2. Жерасты сула. |Бекітілген норма. |Табиғи ресурс. |IІ тоқсан 

рын тұтыну мен қалдық  |тивтер            |тар және қорша.|            

және дренаждық суларды |                  |ған ортаны     |              

ағызып жіберудің негіз.|                  |қорғаумині,    |         

гі нормалары мен баға. |                  |Ауылшармині,   |          

ларын әзірлеу және     |                  |Стратегиялық   |            

енгізу                 |                  |жоспарлау және |          

                        |                  |реформалар жө. |            

                        |                  |ніндегі агент. |              

                        |                  |тік (келісім   |         

                        |                  |бойынша)       |          

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.3.3. Жерасты сула. |Министр бекіткен  |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

рын тұтыну мен қалдық  |нормативтер       |тар және қорша.|            

және дренаждық суларды |                  |ған ортаны     |              

ағызып жіберудің норма.|                  |қорғаумині     |         

мативтері мен бағалары |                  |               |          

туралы ережені әзірлеу |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Су ресурстарын зерделеу және пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу    

және жобалау-іздестіру жұмыстарын күшейту                              

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.3.4. Су ресурстарын|Министрлердің     |Ғылым және жо. |I тоқсан 

басқарудың басымдықты  |бұйрықтары        |ғары және бі.  |            

бағыттарын ғылыми қам. |                  |ліммині, Ауыл. |              

тамасыз ету            |                  |шармині        |         

_______________________|__________________|_______________|______________

Жер астындағы және жердің бетіндегі сулар мониторингінің бірыңғай жүйесін

құру                                                                   

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.3.5. Жер астындағы |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

және жердің бетіндегі  |ликасының Үкіметі.|тар және қор.  |            

сулар мен қауіпті гео. |не есеп           |шаған ортаны   |              

логиялық процестердің  |                  |қорғаумині     |         

мемлекеттік мониторин. |                  |               |          

гін жүргізу            |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.3.6. Оларды сарқы. |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

лудан және ластанудан  |ликасының Үкіметі.|тар және қор.  |            

сенімді қорғауды, тек  |не есеп           |шаған ортаны   |              

халықтың ауызсулық мұқ.|                  |қорғаумині,    |         

тажы үшін ғана пайда.  |                  |Ауылшармині,   |

лануды қамтамасыз ету  |                  |Ғылым және     |

мақсатында жерасты сула|                  |жоғары білім.  |

рының мемлекеттік мони.|                  |мині           |

торингін жүргізудің бағ|                  |               |

дарламасын іске асыру  |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

   4.7.4. Ауызсудың сапасын арттыру                                       

_______________________|__________________|_______________|______________

Су объектілері-ауызсу көздерінің жағдайын жақсарту                       

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.4.1. Ауызсу сапа.  |Енгізу туралы акт |Табиғи ресурс. |I тоқсан 

сының мониторингінің   |                  |тар және қор.  |            

кіші жүйелерін жетіл.  |                  |шаған ортаны   |              

діру                   |                  |қорғаумині,    |         

                        |                  |Ауылшармині    |          

_______________________|__________________|_______________|______________

Ауызсуды дайындаудың технологиялық процестерін жетілдіру                 

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.4.2. Ауызсудың та. |Табиғи ресурстары |Табиғи ресурс. |IІІ тоқсан 

лап етілетін сапасын   |және қоршаған ор. |тар және қор.  |            

қамтамасыз ететін жер. |таны қорғауминінің|шаған ортаны   |              

гілікті сүзуші матери. |ұсынымдары мен    |қорғаумині,    |         

алдарды қолдана отырып |нұсқаулықтары     |Ауылшармині    |          

ауызсуды тазартудың    |                  |               |           

технологиясын жақсарту |                  |               |            

жөнінде ұсыным дайындау|                  |               |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Су құбыры суларын толық тазарту үшін дербес құрылғылар мен қондырғыларды

қолдану

Экологиялық таза жерасты және жер үстіндегі суларды пакеттеу (шөлмектеу)

өндірісін құру

_______________________|__________________|_______________|______________

4.7.4.3. Экологиялық   |Қазақстан         |Табиғи ресурс. |IV тоқсан 

жағынан таза су көзде. |Республикасының   |тар және қор.  |            

рінен сапалы, шөлмек.  |Үкіметіне есеп    |шаған ортаны   |              

тендірілген ауызсумен  |                  |қорғаумині,    |         

қамтамасыз етудің тиім.|                  |Ауылшармині    |          

ділігінің негіздемесін |                  |               |           

дайындау. Осы мақсат   |                  |               |            

үшін жарамды жерасты   |                  |               |              

су көздерін айқындау   |                  |               |           

_______________________|__________________|_______________|______________


              5. Басымдық. Энергия ресурстары


     Мақсат: Экспортқа бағытталған, технологиялық жағынан байланысқан

     отын-энергетикалық кешенді қалыптастыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

    5.1. Мұнайға, газға және оларды қайта өңдеу өнімдеріне ішкі сұранысты

                            қанағаттандыру

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.1. 2010 жылға де.  |Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |IІІ тоқсан 

йінгі отын-энергетика. |ликасы Үкіметінің |индустрия және |            

лық кешенді дамытудың  |қаулысы           |саудамині,     |              

тұжырымдамасын әзірлеу |                  |министрліктер  |            

                        |                  |мен ведомство. |         

                        |                  |лар            |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Мұнай мен газды өндіру көлемдерінің өсуі

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.2. Жұмыс істеп тұр.|Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Тоқсан сайын

ған кен орындарында мұ.|ликасының Үкіметі.|индустрия және |            

най өндіруді интенсиф. |не есеп           |саудамині,     |              

тендіру мен жаңаларын  |                  |"Қазақойл" ҰМК |            

іске қосудың есебінен  |                  |(келісім бойын.|         

мұнай өндіруді арттыру |                  |ша)            |            

_______________________|__________________|_______________|______________

5.1.3. Каспий мұнай құ.|Қазақстан Респуб. |Энергетика,    |Тоқсан сайын

быры консорциумының    |ликасының Үкіметі.|индустрия және |            

құрылысын жалғастыру   |не есеп           |саудамині,     |              

                        |                  |"Қазақойл" ҰМК |            

                        |                  |(келісім бойын.|         

                        |                  |ша),           |            

                        |                  |Табиғи ресурс. |           

                        |                  |тар және қорша.|            

                        |                  |ған ортаны қор.|              

                        |                  |ғаумині, "Қаз. |            

                        |                  |ТрансОйл" МТҰК |         

                        |                  |ЖАҚ (келісім   |            

                        |                  |бойынша)       |              

_______________________|__________________|_______________|______________

Тұрғын үй қорында газ  |Қазақстан Респуб. |Облыстардың,   |Тоқсан сайын

есептегіштерді орнату  |ликасының Үкіметі.|Астана және    |            

                        |не есеп           |Алматы қалала. |              

                        |                  |рының әкімдері |            

_______________________|__________________|_______________|______________

  5.2. Экспорттық мұнай құбырлары мен газ құбырларының еуразиялық

        желілерін құру

_______________________|__________________|_______________|______________

Каспий теңізінің қазақстандық секторын игеруге байланысты саяси және заң

проблемаларын шешу  

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.1. Каспий теңізінің|Үкіметаралық      |Сыртқыісмині,  |Жыл ішінде 

құқықтық мәртебесін    |келісім           |Энергетика,    |            

айқындау жөніндегі     |                  |индустрия және |              

жұмысты аяқтау         |                  |саудамині,     |            

                        |Қазақстан Респуб. |Табиғи ресурс. |Тоқсан сайын

                        |ликасының Үкіметі.|тар және қор.  |            

                        |не есеп           |шаған ортаны   |           

                        |                  |қорғаумині,    |            

                        |                  |"Қазақойл" ҰМК |              

                        |                  |"Қазақстанкас. |            

                        |                  |пий-шельф" АҚ  |         

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.2. Қазақстан Рес.  |Қазақстан Респуб. |Энергетика, ин.|Тоқсан сайын

публикасы мұнай өндіру |ликасының Үкіметі.|дустрия және   |            

кәсіпорындарының экс.  |не есеп           |саудамині,     |              

порттық мүмкіндіктерін |                  |"Қазақойл" ҰМК,|            

арттыру жөнінде қажетті|                  |"ҚазТрансОйл"  |         

шаралар қабылдау       |                  |МТҰК ЖАҚ    .  |            

_______________________|__________________|_______________|______________

Әлеуетті шетелдік рыноктарды, оның ішінде азиялық, айқындау             

_______________________|__________________|_______________|______________

5.2.3. Иранмен мұнай   |Қазақстан Респуб. |Энергетика, ин.|Тоқсан сайын

беру жөніндегі келісім.|ликасының Үкіметі.|дустрия және   |            

ді іске асыру          |не есеп           |саудамині,     |              

                        |                  |"Қазақойл" ҰМК |            

                        |                  |(келісім бойын.|         

                        |                  |ша), "Маңғыс.  |            

                        |                  |таумұнайгаз" АҚ|            

                        |                  |(келісім       |            

                        |                  |бойынша)       |              

                        |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

    5.3. Мұнайға, газға және оларды қайта өңдеу өнімдеріне ішкі сұранысты

                     қанағаттандыру

_______________________|__________________|_______________|______________

Бәсекелестік қабылетті арттыру мен озық технологияларды енгізу, ғылыми- 

зерттеу қызметін кеңейту және басқарудың ақпараттық жүйелерін құру

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.1. Мұнай мен мұнай |Қазақстан Респуб. |Энергетика, ин.|IV тоқсан  

өнімдерінің сапасын    |ликасының Үкіметі.|дустрия және   |            

бағалау жөніндегі      |не тіркеу туралы  |саудамині      |              

сынақ лабораторияларын |есеп              |               |            

дайындау және оны ха.  |                  |               |         

лықаралық деңгейде     |                  |               |            

тіркеу                 |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

5.3.2. Газдың сапасын  |Қазақстан Респуб. |Энергетика, ин.|IV тоқсан  

бағалау жөнінде лабора.|ликасының Үкіметі.|дустрия және   |            

торияларын құру және   |не тіркеу туралы  |саудамині,     |              

оны халықаралық деңгей.|есеп              |"Кегок" АҚ     |            

де тіркеу              |                  |(келісім бойын.|         

                        |                  |ша)            |

_______________________|__________________|_______________|______________

    5.4. Әртүрлі энергия ресурстарын пайдалану арқылы тиімді              

                     энергия технологиясы

_______________________|__________________|_______________|______________

Мұнай-газ кәсіпшілігінде энергиятехнологиялық кешендер құру             

_______________________|__________________|_______________|______________

5.4.1. Электр энергия. |Қазақстан Респуб. |Энергетика, ин.|IІІ тоқсан  

сының көтерме және ай. |ликасының Үкіметі.|дустрия және   |            

мақтық рыноктарын құру |не есеп           |саудамині,     |              

және дамыту            |                  |"Кегок" АҚ     |            

                        |                  |(келісім       |         

                        |                  |бойынша)       |            

_______________________|__________________|_______________|______________

5.4.2. 2015 жылға де.  |Үкіметтің оны ма. |Мүдделі ұйым.  |IV тоқсан  

йінгі отын-энергетика. |құлдау жөніндегі  |дарды тарта    |            

лық балансты әзірлеу   |хаттамалық шешімі |отырып Энерге. |              

                        |                  |тика, индустрия|            

                        |                  |және саудамині |         

_______________________|__________________|_______________|______________

    5.5. Экология және қоршаған ортаны қорғау                 

_______________________|__________________|_______________|______________

Төменгі сортты көмірден экологиялық таза энергия бергішті алу            

_______________________|__________________|_______________|______________

5.5.1. Экологиялық таза|Қазақстан Респуб. |Ғылым және жо. |IV тоқсан  

отын мен тауарлық өнім.|ликасының Үкіметі.|ғары біліммині |            

дерді ала отырып күлі  |не баяндама       |               |              

аз қоңыр көмірді терең |                  |               |            

қайта өңдеудің техно.  |                  |               |         

логиясын әзірлеу       |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________


       6. Басымдық. Инрфрақұрылым, көлік және байланыс

     Мақсат: Ұлттық экономика мен қоғамның қажеттілігін толық қамтамасыз  

     ететін бәсекелестік қабілетті көліктік-коммуникациялық кешенді

     қалыптастыру

_________________________________________________________________________

    №Іс-шара            |  Аяқтау нысаны   | Атқару үшін  |Орындау мерзімі

                        |                  | жауаптылар   |

_______________________|__________________|______________|_______________

          1                      2                 3             4

_________________________________________________________________________

    6.1. Қолда бар көлік-коммуникациялық желілерді жетілдіру және дамыту 

_______________________|__________________|_______________|______________

Магистральдық жолдар бойынша қалпына келтірулік жөндеуді, негізгі тран.

зиттік жүк ағындарының қозғалу бағыттарында құрылысты бастауды жүзеге  

асыру      

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.1. Дружба станциясы|Қазақстан Респуб. |Көлік, коммуни.|IV тоқсан  

мен Дружба-Ақтоғай жолын|ликасының Үкіметі.|кациялар және  |            

қайта жаңартуды жалғас.|не есеп           |туризммині     |              

тыру                   |                  |               |            

_______________________|__________________|_______________|______________

6.1.2. Өскемен шлюзіне |Қазақстан Респуб. |Көлік, коммуни.|IV тоқсан  

ағымдағы жөндеу жүргізу|ликасының Үкіметі.|кациялар және  |            

                        |не есеп           |туризммині,    |              

                        |                  |Қаржымині      |            

_______________________|__________________|_