Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 6 ақпандағы N 28-ө өкімі

      Қазақстан Республикасы экономика секторының халықаралық стандарттарға көшуi мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру жөнiндегi 2004 жылға арналған жұмыс жоспары, Машина жасау саласындағы ұлттық стандарттарды үйлестiру жөнiндегi 2004 жылға арналған жұмыс жоспары және Қазақстандық кәсiпорындардың 9000 және 14000 сериялы ИСО халықаралық стандарттарға жедел көшуi жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған жұмыс жоспары бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары көрсетілген жұмыс жоспарлары iс-шараларының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      3. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С.М. Мыңбаеақа жүктелсiн.

      Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің  
2004 жылғы 6 ақпандағы 
N 28-ө өкімімен    
бекітілді       

Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен
үйлестіру жөніндегі 2004 жылға арналған жұмыс жоспары

Ұлттық стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестiру жөніндегі
                 2004 жылға арналған жұмыс жоспары
___________________________________________________________________
р/с| Экономика |Iс-шара, қайта|Yйлестiруге |  Аяқталу |Стан. |Орын.
N |  секторы  |   қаралатын  |арналған    |  нысаны  |дарт  |даушы
   |           |     немесе   |халықаралық |          |тың   |
   |           |  әзірленетін |ұйымдардың  |          |бекi. |
   |           |  стандарттың |стандарттары|          |тiлу  |
   |           |   белгiленуi |            |          |мер.  |
   |           |   мен атауы  |            |          |зiмі  |
___________________________________________________________________
1       2             3             4           5       6     7
___________________________________________________________________
                   1. Жаңа стандарттарды әзiрлеу

1   Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Қазақстан  IҮ     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  Респу.     тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бликасы
                Бұрғылау және  стандарты    Индустрия
                пайдалану                   және
                жабдықтары.                 сауда
                Сағалық және                министр.
                бұрқақтық                   лігінің
                арқау                       Стандар.
                стандартын                  ттау,
                әзiрлеу                     метроло.
                                            гия және
                                            сертифи.
                                            каттау
                                            жөнiндегi
                                            комите.
                                            тiнің
                                            (бұдан
                                            әрi -
                                            Комитет)
                                            стандарт.
                                            ты бекiту
                                            туралы
                                            бұйрығы
2   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттің IҮ     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Сорғылық қар.  стандарты    туралы
                нақтар.                     бұйрығы
                (қысқартылған
                сорғылық
                қарнақтар,
                тереңдiк
                сорғының
                жылтыратылған
                соташықтары,
                жалғастырғыш.
                тар мен ауда.
                рыстырғыштар).
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
3   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттің IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Сорғылық       стандарты    туралы
                құрылғылар.                 бұйрығы
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
4   Машина      ҚР СТ Мұнай,   Қолданыстағы Комитеттің IY     ИСМ
    жасау       мұнай-химиялық ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                және газ       ралық        бекiту
                өнеркәсібіне   стандарты    туралы
                арналған                    бұйрығы
                ортадан тепкіш
                сорғылар
                стандартын
                әзiрлеу
5   Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                пайдалану                   бұйрығы
                жабдықтары.
                Толассыз
                бұрғылауға
                арналған
                жабдық
                стандартын
                әзiрлеу
6   Машина      ҚР CT          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандарты  тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Құбырлы жылу   стандарты    туралы
                алмастырғыштар              бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
7   Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбiне   ралық        бекiту
                арналған DN    стандарты    туралы
                100 және одан               бұйрығы
                кем өлшемдi
                бекiту, шар
                және тәтекi
                болат клапан.
                дар стандартын
                әзірлеу
8   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы      стандарты    туралы
                бағандардың                 бұйрығы
                орталықтан.
                дырғыштары.
                1 Бөлiм.
                Обсадкалы
                бағандардың
                серiппегiштi
                орталықтан.
                дырғыштары
                стандартын
                әзiрлеу
9   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғыманы       стандарты    туралы
                цементтеуге                 бұйрығы
                арналған
                жабдықтар.
                3 бөлiм.
                Цементтейтін
                жүзетiн
                жабдыққа
                пайдалану
                сынаулары
                стандартын
                әзiрлеу
10  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Пластиналы     стандарты    туралы
                жылу                        бұйрығы
                алмастырғыштар
                стандартын
                әзiрлеу
11  Машина      ҚР CT Мұнай,
    жасау       химия және газ
                өнеркәсiбi.
                Ортадан тепкiш
                сығымдағыштар
                стандартын
                әзiрлеу
12  Машина      ҚР СТ Мұнай-   Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       газ            ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Айналмалы      стандарты    туралы
                типті көлемдi               бұйрығы
                сығымдағыштар.
                1 бөлiм.
                Өндiрiстiк
                сығымдағыштар
                (майсыз)
                стандартын
                әзiрлеу
13  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Жалпы          стандарты    туралы
                мақсаттағы                  бұйрығы
                механикалық
                энергияны
                беруге
                арналған тығыз
                жалғастырғыш.
                тар стандартын
                әзiрлеу
14  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Поршеньдi      стандарты    туралы
                газдық оралған              бұйрығы
                сығымдағыштар
                стандартын
                әзiрлеу
15  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Сақтаушы       стандарты    туралы
                құрсамаларды,               бұйрығы
                құбырларды
                және
                бұқтырмаға
                арналған
                жегiге берiк
                қорытпалардан
                жасалған
                тігіссiз
                құбырлар.
                Жеткiзудiң
                техникалық
                шарттары
                стандартын
                әзiрлеу
16  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                пайдалану                   бұйрығы
                жабдықтары.
                Көтергiш
                жабдықтарына
                бақылау,
                техникалық
                қызмет
                көрсету,
                жөндеу және
                жаңарту
                стандартын
                әзірлеу
17  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                пайдалану                   бұйрығы
                жабдықтары.
                Көтергiш
                жабдықтар
                стандартын
                әзiрлеу
18  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Жабдықтардың   стандарты    туралы
                сенiмділігі                 бұйрығы
                мен қызмет
                көрсетілуi
                туралы
                деректердi
                жинау және
                алмасу
                стандартын
                әзiрлеу
19  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы,     стандарты    туралы
                сорғылық-                   бұйрығы
                сығымдағыштық,
                бұрғылау және
                құбыржол
                құбырларының
                сипаттамаларын
                анықтау
                бойынша
                формулалар мен
                есептер
                стандартын
                әзiрлеу
20  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғымалық      стандарты    туралы
                жабдықтар.                  бұйрығы
                Пакерлер
                мен тығын-
                көпiрлер
                стандартын
                әзiрлеу
21  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбiне   ралық        бекiту
                арналған       стандарты    туралы
                ұңғымалық                   бұйрығы
                жабдықтар.
                Механизация.
                ланған табыс
                үшiн қуысты
                тереңдiк
                сорғылар
                жүйесi.
                1 бөлiм.
                Сорғылар
                стандартын
                әзiрлеу
22  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Поршеньдiк     стандарты    туралы
                сығымдағыштар               бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
23  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Газды          стандарты    туралы
                тасымалдауға                бұйрығы
                арналған
                құбырлар
                жүйелерi.
                Құбырларға
                арналған
                жапқыштар
                стандартын
                әзiрлеу
24  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғымаларды    стандарты    туралы
                бұрғылауға                  бұйрығы
                арналған
                жабдық.
                Қондыру
                емiгiне
                арналған
                тыс және
                қондыру емігі
                стандартын
                әзiрлеу
25  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Индукциялық    стандарты    туралы
                қыздыру                     бұйрығы
                әдiсiмен
                дайындалған
                бiлiктер,
                құбырлар
                бойынша алу
                жүйесiне
                арналған
                фитингілер мен
                пiсiру
                бөлшектерi.
                1 бөлiм.
                Индукциялық
                қыздыру
                әдiсiмен
                дайындалған
                бiлiктер
                стандартын
                әзiрлеу
26  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғымалық      стандарты    туралы
                жабдық.                     бұйрығы
                Ұңғымалық
                қорғау
                клапандары
                стандартын
                әзiрлеу
27  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсiбi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                1 бөлiм.       стандарты    туралы
                Шикiзат және                бұйрығы
                дайын өнiм
                стандартын
                әзiрлеу
28  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсiбi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                2 бөлiм.       стандарты    туралы
                Сипаттамалар                бұйрығы
                және сынау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
29  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсiбi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                3 бөлiм.       стандарты    туралы
                Кен орнын                   бұйрығы
                барлау және
                шығару
                стандартын
                әзірлеу
30  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсібi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                4 бөлiм.       стандарты    туралы
                Мұнайды қайта               бұйрығы
                өңдеу
                стандартын
                әзiрлеу
31  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсібi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                5 бөлiм.       стандарты    туралы
                Тасымалдау,                 бұйрығы
                сақтау, тарату
                стандартын
                әзiрлеу
32  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсiбi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                6 бөлiм.       стандарты    туралы
                Шаралар жүйесi              бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
33  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсiбi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                7 бөлім.       стандарты    туралы
                Түрлi                       бұйрығы
                терминдер
                стандартын
                әзiрлеу
34  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнеркәсiбi.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Терминология.  ралық        бекiту
                99 бөлiм.      стандарты    туралы
                Жалпы                       бұйрығы
                ережелер мен
                көрсеткiш
                стандартын
                әзiрлеу
35  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Терминдер ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                сөздігі        ралық        бекiту
                стандартын     стандарты    туралы
                әзiрлеу                     бұйрығы
36  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Техникалық     стандарты    туралы
                шарттардың                  бұйрығы
                мазмұны мен
                жобасы
                стандартын
                әзiрлеу
37  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Қызметтiк      стандарты    туралы
                талаптар                    бұйрығы
                құжатының
                мазмұны мен
                әзiрленуiн
                анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
38  Мұнай-газ   ҚР CT Шикi     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай және     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                сұйық мұнай    ралық        бекiту
                өнiмдерi.      стандарты    туралы
                Тығыздығын                  бұйрығы
                зертханалық
                анықтау.
                Ареометр
                пайдаланылатын
                әдiс
                стандартын
                әзiрлеу
39  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерiне     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                арналған өлшеу ралық        бекiту
                жүйелерi.      стандарты    туралы
                Калибрлеу.                  бұйрығы
                Тексеретiн
                қалыпты
                резервуарларды
                калибрлеуге
                арналған
                температуралық
                түзетулер
                стандартын
                әзiрлеу
40  Мұнай-газ   ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау       стандарты    туралы
                ерiтінділерiн               бұйрығы
                далалық сынау.
                1 бөлiм. Су
                негiздi
                ерiтiнділер
                стандартын
                әзiрлеу
41  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау       стандарты    туралы
                ерiтiндiлерiн               бұйрығы
                далалық сынау.
                2 бөлiм.
                Көмiрсутегi
                негiзiндегi
                бұрғылау
                сұйықтықтары
                стандартын
                әзiрлеу
42  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау       стандарты    туралы
                ерiтiндiлерi.               бұйрығы
                Зертханалық
                сынақтар
                стандартын
                әзiрлеу
43  Мұнай-газ   ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау       стандарты    туралы
                ерiтiндiсiн                 бұйрығы
                дайындауға
                арналған
                материалдар.
                Техникалық
                талаптар мен
                сынаулар
                стандартын
                әзiрлеу
44  Мұнай-газ   ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Қызмет ету     стандарты    туралы
                мерзiмiнiң                  бұйрығы
                құнын есептеу.
                1 бөлiм.
                Әдiстеме
                стандартын
                әзiрлеу
45  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Қызмет ету     стандарты    туралы
                мерзiмінің                  бұйрығы
                құны. 2 бөлiм.
                Есептеудiң
                әдiстемесi
                мен әдiстерiн
                қолдану
                бойынша
                басшылық
                нұсқаулар
                стандартын
                әзiрлеу
46  Мұнай-газ   ҚP СТ          Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібі.    ралық        бекiту
                Қызмет ету     стандарты    туралы
                мерзiмінің                  бұйрығы
                құны. 3 бөлім.
                Енгiзу бойынша
                басшылық
                нұсқаулар
                стандартын
                әзiрлеу
47  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                параметрлері.  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                нің кестелері. ралық        бекiту
                2 бөлім.       стандарты    туралы
                Стандартты                   бұйрығы
                26град.С
                температураға
                негізделген
                кестелер
                стандартын
                әзірлеу
48  Мұнай-газ   ҚР СТ Шикі     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай. Судың   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын         ралық        бекiту
                анықтау.       стандарты    туралы
                Карл Фишердің               бұйрығы
                потенциометрлі
                титрлеу әдісі
                стандартын
                әзірлеу
49  Мұнай-газ   ҚР СТ Шикі     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай. Судың   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын         ралық        бекiту
                анықтау.       стандарты    туралы
                Карл Фишер                  бұйрығы
                әдісі бойынша
                кулонометрлік
                титрлеу
                стандартын
                әзірлеу
50  Мұнай-газ   ҚР CT Шикi     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай жәнe     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                сұйық немесе   ралық        бекiту
                қатты мұнай    стандарты    туралы
                өнімдерi.                   бұйрығы
                Тығыздығын
                немесе
                салыстырмалы
                тығыздығын
                анықтау.
                Тығынды
                капиллярлы
                пикнометрдi
                және
                градусталған
                қос капиллярлы
                пикнометрді
                қолдану
                әдістері
                стандартын
                әзiрлеу
51  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Күкiрттi  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                қосындылардың  ралық        бекiту
                болуын         стандарты    туралы
                анықтау. 1                  бұйрығы
                бөлiм. Жалпы
                кiрiспе
                стандартын
                әзiрлеу
52  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Судың     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын Карл    ралық        бекiту
                Фишер әдiсiмен стандарты    туралы
                анықтау.                    бұйрығы
                2 бөлiм.
                Тестілеу
                әдiстемесi
                стандартын
                әзiрлеу
53  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Судың     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын Карл    ралық        бекiту
                Фишер          стандарты    туралы
                әдiсiмен                    бұйрығы
                анықтау.
                3 бөлiм.
                Кулонометрлiк
                өлшеулер
                стандартын
                әзiрлеу
54  Мұнай-газ   ҚР CT Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Қысылу    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                коэффициентін  ралық        бекiту
                есептеу.       стандарты    туралы
                3 бөлiм.                    бұйрығы
                Физикалық
                сипаттамалар
                негізінде
                есептеу
                стандартын
                әзiрлеу
55  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Сапасын   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                белгiлеу       ралық        бекiту
                стандартын     стандарты    туралы
                әзiрлеу
56  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Газды     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                хроматография. ралық        бекiту
                лау әдiсiмен   стандарты    туралы
                белгiленген                 бұйрығы
                кiнаратпен
                құрамын
                анықтау.
                6 бөлiм. Үш
                капиллярлы
                бағандарды
                пайдаланып
                сутегінiң,
                гелийдiң,
                оттегінiң,
                азоттың,
                көмiртекті
                газдың және
                көмiрсутегi.
                лерiнiң
                (C1-C8) болуын
                анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
57  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ.           ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Кеңейтілген    ралық        бекiту
                талдау. Газды  стандарты    туралы
                хроматография.              бұйрығы
                лау әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
58  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Қоспа     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                үшiн жылыту    ралық        бекiту
                мүмкіндігін,   стандарты    туралы
                тығыздығын,                 бұйрығы
                салыстырмалы
                тығыздығын
                және Вобб
                индексiн
                есептеу
                стандартын
                әзiрлеу
59  Мұнай-газ   ҚР СТ Жанатын  Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                табиғи газ.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Компоненттiк   ралық        бекiту
                құрамын        стандарты    туралы
                анықтаудың                  бұйрығы
                хроматография.
                лық әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
60  Мұнай-газ   ҚР CT Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Иiстеушi  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                ретiнде        ралық        бекiту
                қолданылатын   стандарты    туралы
                органикалық                 бұйрығы
                күкiрттi
                қосылыстар.
                Талаптар және
                сынау әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
61  Мұнай-газ   ҚР СТ Газдарды Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                талдау. Табиғи ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                газда күкiртті ралық        бекiту
                қосылыстардың  стандарты    туралы
                болуын                      бұйрығы
                анықтау. 2
                бөлiм. Элек.
                трохимиялық
                детекторды
                қолданып хош
                иiстi күкiртті
                қосылыстарды
                анықтауға
                арналған газды
                хроматография.
                лау әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
62  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Жоғары    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                қысым жағда.   ралық        бекiту
                йында судың    стандарты    туралы
                болуын анықтау              бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
63  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Қысылу    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                коэффициентiн  ралық        бекiту
                есептеу. 1     стандарты    туралы
                бөлiм. Кiрiспе              бұйрығы
                және басшылық
                нұсқаулар
                стандартын
                әзірлеу
64  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Қысылу    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                коэффициентiн  ралық        бекiту
                есептеу. 2     стандарты    туралы
                бөлiм. Молярлы              бұйрығы
                құрамды талдау
                негiзiнде
                есептеу
                стандартын
                әзiрлеу
65  Мұнай-газ   ҚР СТ Техника. Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                лық пропан мен ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                бутан. Газды   ралық        бекiту
                хроматография. стандарты    туралы
                лау әдiсiмен                бұйрығы
                талдау
                стандартын
                әзiрлеу
66  Мұнай-газ   ҚР CT Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Газды     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                хроматография. ралық        бекiту
                лау әдісімен   стандарты    туралы
                белгіленген                 бұйрығы
                кінаратпен
                құрамын
                анықтау. 4
                бөлiм. Екi
                баған
                көмегiмен
                зертханалық
                өлшеу жүйесi
                және уақыттың
                нақты
                ауқымында
                жұмыс iстейтiн
                өлшеу жүйесi
                үшін азоттың,
                көмiрқышқыл
                газының және
                көмiрсутекте.
                рiнiң (C1-C5
                және C6+)
                болуын анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
67  Мұнай-газ   Табиғи газ.    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Газды хромато. ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                графиялау      ралық        бекiту
                әдiсiмен       стандарты    туралы
                белгiленген                 бұйрығы
                кінаратпен
                құрамын
                анықтау. 5
                бөлiм. Yш баян
                көмегiмен
                зертханалық
                қолдану және
                процесті
                уақыттың нақты
                ауқымында
                қолдану үшiн
                азоттың,
                көмiрқышқыл
                газының және
                көмiрсутекте.
                рiнiң (C1-C5
                және С6+)
                болуын анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
68  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІІ     ЭМРМ
                газ. Физикалық ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                қасиеттерiн    ралық        бекiту
                есептеу        стандарты    туралы
                әдiстерi.                   бұйрығы
                Қысылу
                коэффициентін
                анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
69  Мұнай-газ   ҚР CT          Қолданыстағы Комитеттiң ІІ     ЭМРМ
                Коммуналдық-   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                тұрмыстық      ралық        бекiту
                тұтынуға       стандарты    туралы
                арналған газ.               бұйрығы
                Иiсiнiң
                қарқындылығын
                анықтау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
70  Мұнай-газ   ҚР СТ Шикi     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай. Судың   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын         ралық        бекiту
                анықтау.       стандарты    туралы
                Дистилляциялау              бұйрығы
                әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
71  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Газды     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                хроматография. ралық        бекiту
                лау әдiсiмен   стандарты    туралы
                белгіленген                 бұйрығы
                кiнаратпен
                құрамын
                анықтау. 1
                бөлiм. Арнайы
                талдау бойынша
                басшылық
                нұсқаулар
                стандартын
                әзiрлеу
72  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Газды     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                хроматография. ралық        бекiту
                лау әдiсiмен   стандарты    туралы
                белгіленген                 бұйрығы
                кiнаратпен
                құрамын
                анықтау. 2
                бөлiм. Өлшеу
                жүйесiнiң
                сипаттамасы
                және
                деректердi
                өңдеуге
                арналған
                статистика
                стандартын
                әзiрлеу
73  Мұнай-газ   ҚР CT Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Газды     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                хроматография. ралық        бекiту
                лау әдiсiмен   стандарты    туралы
                белгіленген                 бұйрығы
                кiнаратпен
                құрамын
                анықтау. 3
                бөлiм. Екi
                қондырғылы
                бағандар
                көмегiмен
                сутегінiң,
                гелийдің,
                оттегінің,
                азоттың,
                көмiрқышқыл
                газының және
                С8 дейiн
                көмiрсутекте.
                рінің болуын
                анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
74  Мұнай-газ   ҚР CT Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІІ     ЭМРМ
                газ. Одорант   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                ретінде        ралық        бекiту
                қолданылатын   стандарты    туралы
                органикалық                 бұйрығы
                күкiртті
                қосылыстар.
                Талаптар мен
                сынау әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
75  Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІІ     ЭМРМ
                газ. Судың     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын Карл    ралық        бекiту
                Фишер әдiсiмен стандарты    туралы
                анықтау. 3                  бұйрығы
                бөлім. Куло.
                нометриялық
                өлшеулер
                стандартын
                әзiрлеу
76  Мұнай-газ   ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Сұйытылған     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                мұнай газдары. ралық        бекiту
                Тығыздығы мен  стандарты    туралы
                бу қысымын                  бұйрығы
                есептеу әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
77  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Судың болуын   ралық        бекiту
                анықтау. Карл  стандарты    туралы
                Фишер бойынша               бұйрығы
                кулонометрия.
                лық титрлеу
                әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
78  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Күкiрттiң      ралық        бекiту
                болуын         стандарты    туралы
                анықтау.                    бұйрығы
                Толқын
                ұзындығы
                бойына диспер.
                сиялаумен
                рентгендiк
                флуоресценттік
                спектрометрия
                стандартын
                әзiрлеу
79  Мұнай-газ   ҚР СТ Шикi     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай. Су мен  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                тұнбалардың    ралық        бекiту
                болуын         стандарты    туралы
                анықтау.                    бұйрығы
                Үйiрткi
                қолданумен
                жүргiзілетін
                әдiсi
                стандартын
                әзірлеу
80  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Ванадий мен    ралық        бекiту
                никельдiң      стандарты    туралы
                болуын                      бұйрығы
                анықтау.
                Толқын
                ұзындығы
                бойына диспер.
                сиялаумен
                рентгендiк
                флуоресценттік
                спектрометрия
                стандартын
                әзiрлеу
81  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Бензинде       ралық        бекiту
                қорғасынның    стандарты    туралы
                болуын                      бұйрығы
                анықтау.
                Хлорлы йодты
                қолданып
                жүргiзілетiн
                әдiс
                стандартын
                әзiрлеу
82  Мұнай-газ   ҚP СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және сұйық     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                мұнай          ралық        бекiту
                өнiмдерi.      стандарты    туралы
                Температурасын              бұйрығы
                өлшеу.
                Қол әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
83  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Күкiрттiң      ралық        бекiту
                болуын         стандарты    туралы
                анықтау.                    бұйрығы
                Энергодис.
                персиялы
                рентгендiк
                флуоресцен.
                циялау әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
84  Мұнай-газ   ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                Көмiрсутектiк  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                жеңіл          ралық        бекiту
                суытылған      стандарты    туралы
                сұйықтықтар.                бұйрығы
                Сұйытылған
                табиғи
                газдарға
                таңдау
                бақылауы.
                Үздiксiз
                бақылау әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
85  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Авиациялық     ралық        бекiту
                және           стандарты    туралы
                дистиляттық                 бұйрығы
                отын. Меншікті
                электр
                өткiзгiштiгiн
                анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
86  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Көбiктену      ралық        бекiту
                санын          стандарты    туралы
                анықтау. 1                  бұйрығы
                бөлiм. Түсiн
                өзгерткен
                химиялық
                индикатормен
                титрлеу әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
87  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                өнiмдерi.      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                Көбiктену      ралық        бекiту
                санын          стандарты    туралы
                анықтау. 2                  бұйрығы
                бөлiм. Потен.
                циометриялық
                титрлеу әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
88  Мұнай-газ   ҚР CT Сұйық    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                көмiрсутек.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                терi. Турбин.  ралық        бекiту
                дiк шығын      стандарты    туралы
                өлшегiштер                  бұйрығы
                көмегiмен
                көлемдi өлшеу
                стандартын
                әзiрлеу
89  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және сұйық     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                мұнай          ралық        бекiту
                өнiмдерi.      стандарты    туралы
                Сұйықтықты                  бұйрығы
                өлшеу
                жолымен
                резервуарды
                калибрлеу.
                Көлемдi шығын
                өлшегiштердi
                пайдаланып
                өсіру әдiсi
                стандартын
                әзірлеу
90  Мұнай-газ   ҚP СТ Шикi     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай және     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                мазуттар.      ралық        бекiту
                Тұнбаның       стандарты    туралы
                болуын                      бұйрығы
                анықтау.
                Экстракция
                әдісi
                стандартын
                әзiрлеу
91  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және сұйық     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                мұнай          ралық        бекiту
                өнiмдерi.      стандарты    туралы
                Көлденең                    бұйрығы
                цилиндр
                резервуарларды
                калибрлеу. 2
                бөлiм. Ара
                қашықтықты
                өлшеу үшiн
                электр
                оптикалық
                приборлармен
                қуысын өлшеу
                әдiсi
                стандартын
                әзірлеу
92  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы      стандарты    туралы
                және сорғылық-              бұйрығы
                сығымдағыш
                құбырларға
                қызмет көрсету
                және қолдану
                стандартын
                әзiрлеу
93  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы,     стандарты    туралы
                сорғылық-                   бұйрығы
                сығымдағыш
                құбырлар мен
                құбыржолдарын
                кесу,
                калибрлеу және
                кесiлуіне
                өндiрiстiк
                бақылау.
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
94  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Құбырлар       стандарты    туралы
                бойынша                     бұйрығы
                тасымалдау
                жүйелерi
                стандартын
                әзiрлеу
95  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы,     стандарты    туралы
                сорғылық-                   бұйрығы
                сығымдағыш
                құбырлар мен
                құбыржолдарына
                арналған
                бұрандалы
                қосылыстарды
                бағалау және
                сынау
                стандартын
                әзiрлеу
96  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы      стандарты    туралы
                құбырлар мен                бұйрығы
                құбырларының
                қосылуын сынау
                әдістері
                стандартын
                әзiрлеу
97  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Құбырлар       стандарты    туралы
                бойынша                     бұйрығы
                тасымалдау
                жүйелерi.
                Құбырларды
                дәнекерлеу
                стандартын
                әзірлеу
98  Мұнай-газ   ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                өндiрiстiк                  бұйрығы
                жабдықтар.
                Бұрғылау
                құбырларына
                есеп және
                пайдаланудың
                шектi
                мерзiмдерi
                стандартын
                әзiрлеу
99  Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Шыныпластиктен стандарты    туралы
                (GRP) жасалған              бұйрығы
                құбырлар
                жүйесi. 4
                бөлiм. Жинау,
                төсеу және
                пайдалану
                стандартын
                әзірлеу
100 Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Құбырлар       стандарты    туралы
                жүйелері                    бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
101 Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Шыныпластиктен стандарты    туралы
                (GRP) жасалған              бұйрығы
                құбырлар
                жүйесi. 1
                бөлiм. Сөздiк,
                белгілер,
                қолдану және
                материалдар
                стандартын
                әзiрлеу
102 Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Шыныпластиктен стандарты    туралы
                (GRP) жасалған              бұйрығы
                құбырлар
                жүйесi. 2
                бөлiм. Біліктi
                бағалау және
                дайындау
                стандартын
                әзiрлеу
103 Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Шыныпластиктен стандарты    туралы
                (GRP) жасалған              бұйрығы
                құбырлар
                жүйесi. 3
                бөлiм. Жүйені
                жобалау
                стандартын
                әзiрлеу
104 Мұнай-газ   ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Теңіз кен      стандарты    туралы
                орындарынан                 бұйрығы
                өндiруге
                арналған
                қондырғылар.
                Қауіптілiктер.
                дi үйлестiру
                мен тәуекелді
                бағалауға
                арналған
                аспаптар мен
                әдiстемелердi
                таңдау бойынша
                басшылық
                нұсқаулар
                стандартын
                әзірлеу
105 Мұнай-газ   ҚР СТ Шикi     Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                мұнай. Тасы.   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                малдауларды    ралық        бекiту
                есепке алу.    стандарты    туралы
                Жүкті тексеру               бұйрығы
                жөнінде
                басшылық
                нұсқаулар
                стандартын
                әзiрлеу
106 Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Судың     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын Карл    ралық        бекiту
                Фишер          стандарты    туралы
                әдiсiмен                    бұйрығы
                анықтау. 1
                бөлiм.
                Кiрiспе
                стандартын
                әзiрлеу
107 Мұнай-газ   ҚР СТ Табиғи   Қолданыстағы Комитеттiң ІҮ     ЭМРМ
                газ. Судың     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                болуын Карл    ралық        бекiту
                Фишер әдiсімен стандарты    туралы
                анықтау. 2                  бұйрығы
                бөлiм.
                Тестілеу
                стандартын
                әзiрлеу
108 Мұнай-газ   ҚР CT Табиғи   Басым        Комитеттің ІІ     ЭМРМ
                жанатын газ.   салаларда    стандартты тоқсан
                Жану жылуын,   ұлттық       бекiту
                салыстырмалы   стандарт.    туралы
                тығыздығын     тарды        бұйрығы
                және Boбб      халықара.
                санын          лық стан.
                анықтаудың     дарттармен
                есептеу        үйлестiру
                әдiсi          Интергаз
                стандартын     Орталық
                әзiрлеу        Азия
109 Энергетика  ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
                Қазақстан      МЭК халықа.  стандартты тоқсан
                көмiрiнен      ралық        бекiту
                әзiрленген     стандарты.   туралы
                кесектелген                 бұйрығы
                отын. Жалпы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
110 Энергетика  ҚР СТ Қатты    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
                минералды      МЭК халықа.  стандартты тоқсан
                отын. Сапа     ралық        бекiту
                бойынша        стандарты.   туралы
                қабылдау                    бұйрығы
                ережелерi
                стандартын
                әзiрлеу
111 Энергетика  ҚР СТ Қатты    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
                минералды      МЭК халықа.  стандартты тоқсан
                отын. Табиғи   ралық        бекiту
                радионуклид.   стандарты    туралы
                тердiң үлесті               бұйрығы
                тиiмдi
                белсенділігін
                анықтау
                стандартын
                әзiрлеу
112 Энергетика  ҚР СТ Өндiріс. Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
                тiк және       МЭК халықа.  стандартты тоқсан
                әлеуметтік-    ралық        бекiту
                тұрмыстық      стандарты    туралы
                мақсаттағы                  бұйрығы
                электр
                қондырғыларын
                тұтынушылардың
                электр
                қауiпсiздігі.
                Жалпы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзірлеу
113 Энергетика  ҚР СТ Өндірiс. Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
                тiк және       МЭК халықа.  стандартты тоқсан
                әлеуметтік-    ралық        бекiту
                тұрмыстық      стандарты    туралы
                мақсаттағы                  бұйрығы
                электр
                қондырғыларын
                тұтынушылардың
                электр
                қауiпсiздігі.
                Бақылау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
114 Көлiк       ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң III    ККM
                Автокөлiк      ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                құралдарын     халықаралық  бекiту
                қайта          стандарты    туралы
                жабдықтау.                  бұйрығы
                Жалпы талаптар
                стандартын
                әзiрлеу
115 Көлiк       ҚР СТ Темiржол Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                көлiгiнде      ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                экспедиторлық  халықаралық  бекiту
                қызмет         стандарты    туралы
                көрсетулер.                 бұйрығы
                Жалпы талаптар
                стандартын
                әзiрлеу
116 Көлік       ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                Автокөлiк      ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                құралдары.     халықаралық  бекiту
                Құрастырманың  стандарты    туралы
                қауiпсiздiгiне              бұйрығы
                қойылатын
                талаптар
                стандартын
                әзірлеу
117 Көлiк       ҚР СТ Жол      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                қозғалысын     ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                ұйымдастыру    халықаралық  бекiту
                мен реттеудiң  стандарты    туралы
                техникалық                  бұйрығы
                құралдары.
                Қолдану
                ережелерi
                стандартын
                әзiрлеу
118 Көлiк       ҚР СТ Темiржол Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                жолдарының     ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                байланыс       халықаралық  бекiту
                желiлерiне     стандарты    туралы
                арналған                    бұйрығы
                өзектi фарфор
                оқшаулағыштар.
                Жалпы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзірлеу
119 Көлiк       ҚР CT Темiржол Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                жолдарының     ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                байланыс       халықаралық  бекiту
                желiлерiне     стандарты    туралы
                арналған                    бұйрығы
                өзектi
                полимер
                оқшаулағыштар.
                Жалпы
                техникалық
                талаптар
                стандартын
                әзірлеу
120 Көлiк       ГOCT           Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                Автосервис     ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                қызметтерi.    халықаралық  бекiту
                Автомобиль     стандарты    туралы
                шыныларын                   бұйрығы
                көмескілен.
                дiру. Жалпы
                талаптар
                стандартын
                әзірлеу
121 Көлiк       ГОСТ           Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККM
                Автосервис     ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                қызметтерi.    халықаралық  бекiту
                Техникалық     стандарты    туралы
                қызмет көрсету              бұйрығы
                станцияларының
                қызметi.
                Қызметтер
                түрi, көрсету
                тәртiбi және
                олардың
                сапасына
                қойылатын
                талаптар
                стандартын
                әзірлеу
122 Көлiк       ҚР СТ Улы      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
                заттар         ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                тастандылары   ралық        бекiту
                мен            стандарты    туралы
                магистралды                 бұйрығы
                және маневр
                жасайтын
                тепловоздардың
                өңделген
                газдарының
                түтiндеуi.
                Нормалар мен
                анықтау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
123 Көлiк       ҚР СТ Автокө.  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
                лiк құралдары. ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                Техникалық     халықаралық  бекiту
                жағдайына      стандарты    туралы
                қойылатын                   бұйрығы
                қауіпсіздік
                талаптары мен
                тексеру
                әдістері
                стандартын
                әзірлеу
124 Құрылыс     ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                Автомобиль     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                жолдары.       ралық        бекіту
                Автомобиль     стандарты    туралы
                дөңгелегiнiң                бұйрығы
                жол жабынымен
                ұстасу
                коэффициентін
                анықтау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
125 Құрылыс     ҚР СТ Асфальт  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                бетонды        ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                қоспаларға     ралық        бекіту
                арналған       стандарты    туралы
                минералды                   бұйрығы
                ұнтақ. Сынау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
126 Құрылыс     ҚР СТ Құрылыс  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                жұмыстарына    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                арналған       ралық        бекіту
                тығыз кен      стандарты    туралы
                жыныстарынан                бұйрығы
                алынған
                қиыршық тас
                пен қиыршық
                стандартын
                әзiрлеу
127 Құрылыс     ҚР CT Битумды  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                жол            ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                эмульсиялары.  ралық        бекіту
                Техникалық     стандарты    туралы
                шарттар                     бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
128 Құрылыс     ҚР СТ Жол      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                құрылысына     ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                арналған       ралық        бекіту
                тұтқыр         стандарты    туралы
                полимер-битум.              бұйрығы
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
129 Құрылыс     ҚР СТ Жол      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                металл         ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                тосқауыл типтi ралық        бекіту
                қоршаулар.     стандарты    туралы
                Техникалық                  бұйрығы
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
130 Құрылыс     ҚР CT Құрылыс  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ККМ
                жұмыстары үшiн ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                құм, қиыршық   ралық        бекіту
                және           стандарты    туралы
                қиыршықтас                  бұйрығы
                өндiруге
                арналған
                шикiзат.
                Техникалық
                талаптар мен
                сынау әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
131 Құрылыс     ҚР CT Лак-бояу Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
                материалдары.  ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                Эмальдар.      халықаралық  бекіту
                Жалпы          стандарты    туралы
                техникалық                  бұйрығы
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
132 Құрылыс     ҚР СТ Олифтер. Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
                Жалпы          ИСО, MЭК     стандартты тоқсан
                техникалық     халықаралық  бекіту
                шарттар        стандарты    туралы
                стандартын                  бұйрығы
                әзiрлеу
133 Құрылыс     ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
                және газ       ИСО          стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    халықаралық  бекіту
                Цементтер мен  стандарты    туралы
                ұңғымаларды                 бұйрығы
                цементтеуге
                арналған
                материалдар.
                1 бөлiм.
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
134 Жер         ҚР СТ Жер      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    қойнауын       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   геологиялық    ралық        бекiту
                зерттеу мен    стандарты    туралы
                қорғау                      бұйрығы
                жөнiндегi
                техникалық
                регламенттер.
                Жалпы
                талаптар
                стандартын
                әзiрлеу

135 Жер         ҚР CT Кен      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    жұмыстарының   ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   жылдық         ралық        бекiту
                жоспары.       стандарты    туралы
                Мазмұнына,                  бұйрығы
                ресiмделуiне,
                келiсiлуiне
                және
                бекiтілуiне
                қойылатын
                талаптар
                стандартын
                әзiрлеу
136 Жер         ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    Топырақтар.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   Зертханалық    ралық        бекiту
                сынақтар.      стандарты    туралы
                Жалпы ережелер              бұйрығы
                стандартын
                әзірлеу
137 Жер         ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    Топырақтар.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   Түйiршiк       ралық        бекiту
                (грануломет.   стандарты    туралы
                риялық)                     бұйрығы
                құрамды
                зертханалық
                анықтау
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
138 Жер         ҚР СТ Қайта    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    өңдеу кезiнде  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   минералды      ралық        бекiту
                шикiзаты       стандарты    туралы
                кешендi                     бұйрығы
                пайдалану
                бөлiгiнде
                кәсiпорындар
                өндiрiсiнiң
                жылдық
                жоспары. Жалпы
                талаптар
                стандартын
                әзiрлеу
139 Жер         ҚР СТ Құрылыс  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    материалда.    ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   рының өндiрiсi ралық        бекiту
                үшін шикiзат   стандарты    туралы
                кен орындарын               бұйрығы
                радиациялық
                бағалау
                стандартын
                әзiрлеу
140 Жер         ҚР СТ Жер      Қолданыстағы Комитеттiң IY     ЭМРМ
    қойнауын    қойнауына      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
    пайдалану   локальдi       ралық        бекiту
                мониторинг     стандарты    туралы
                бойынша                     бұйрығы
                жұмыстарды
                жобалау,
                ұйымдастыру
                және жүргізу
                және
                ақпаратты
                ұсыну мен
                пайдалану
                тәртiбiне
                қойылатын
                талаптарды
                әзiрлеу
                стандартын
                әзірлеу
141 Түсті       ГOCT           Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Қорғасын-сүрме ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                қоспалары.     ралық        бекiту
                Техникалық     стандарты    туралы
                шарттар                     бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
142 Tүсті       ГОСТ Мырыш.    Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Талдаудың      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                спектрлiк      ралық        бекiту
                әдiсi          стандарты    туралы
                стандартын                  бұйрығы
                әзiрлеу
143 Тағам       ҚР СТ Ыдысты   Алиментариус Комитеттің IY     ИСМ
    өнеркәсiбi  тығындау       Кодексiнiң   стандартты тоқсан
                құралдары.     қолданыстағы бекiту
                Қауіпсiздiгi,  халықаралық  туралы
                таңбалануы     стандарты    бұйрығы
                мен қабылдау
                ережелерi
                бойынша жалпы
                ережелер
                стандартын
                әзiрлеу
144 Тағам       ҚР CT Тағамдық Алиментариус Комитеттің IY     ИСМ
    өнеркәсiбi  ас тұзы.       Кодексiнiң   стандартты тоқсан
                Техникалық     қолданыстағы бекiту
                шарттар        халықаралық  туралы
                стандартын     стандарты    бұйрығы
                әзірлеу
145 Тағам       ҚР СТ          Алиментариус Комитеттің IY     ИСМ
    өнеркәсiбi  Йодталған      Кодексiнiң   стандартты тоқсан
                тағамдық ас    қолданыстағы бекiту
                тұзы. Йод пен  халықаралық  туралы
                натрий         стандарты    бұйрығы
                тиосульфатын
                анықтау
                әдiстерi
                стандартын
                әзірлеу
146 Сапаны      ҚР СТ Статис.  Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    басқару     тикалық        ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                әдiстер.       ралық        бекiту
                Балама белгi   стандарты    туралы
                бойынша                     бұйрығы
                іріктелген
                бақылау
                рәсiмдерi.
                1 бөлім. AQL
                қабылданатын
                сапа деңгейі
                негiзiнде
                кейiнгi
                партияларға
                iрiктелген
                бақылау
                жоспарлары
                стандартын
                әзiрлеу
147 Сапаны      ҚР CT Сапа     Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    басқару     менеджментiнiң ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                жүйелері.      ралық        бекiту
                Сараптамалық   стандарты    туралы
                балдық                      бұйрығы
                бағалауды
                қолданып сапа
                менеджментi
                жүйесiнiң
                нәтижелiлігін
                бағалау
                стандартын
                әзірлеу
148 Сапаны      ҚР CT          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    басқару     Статистикалық  ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                әдiстер.       ралық        бекiту
                Процестер      стандарты    туралы
                мүмкiншілік.                бұйрығы
                терiнiң
                көрсеткiштерi.
                Есептеудiң
                негiзгі
                әдiстерi
                стандартын
                әзiрлеу
__________________________________________________________________

        2. Қолданыстағы ұлттық стандарттарды қайта қарау
__________________________________________________________________
1       2             3             4           5       6     7
___________________________________________________________________
149 Құрылыс     ҚР СТ 695-98   қолданыстағы Комитеттің III    ККМ
                Топырақтар.    ИСО          стандартты тоқсан
                Автомобиль     стандарты    бекiту
                жолдарының                  туралы
                жер қыртысы                 бұйрығы
                топырақтарының
                тығыздығы мен
                ылғалдылығын
                анықтау әдiсi
                стандартын
                әзiрлеу
150 Құрылыс     ҚР СТ 781-93   қолданыстағы Комитеттің III    ККМ
                Жол құрылысына ИСО          стандартты тоқсан
                арналған       стандарты    бекiту
                қождық                      туралы
                тұтқырлар.                  бұйрығы
                Техникалық
                шаралар
                стандартын
                әзiрлеу
151 Құрылыс     ҚР СТ 973-94   қолданыстағы Комитеттің III    ККМ
                Жол және әуе   ИСО          стандартты тоқсан
                айлақ          стандарты    бекiту
                құрылысына                  туралы
                арналған                    бұйрығы
                органикалық
                емес
                тұтқырлармен
                өңделген тас
                материалдар
                мен топырақтар
                стандартын
                әзiрлеу
152 Жеңiл       ҚР CT 1162-    қолданыстағы Комитеттің III    АШМ
    өнеркәсiп   2002 Жуылмаған ИСО          стандартты тоқсан
                жартылай биязы стандарты    бекiту
                сыныпталған                 туралы
                қой жүнi.                   бұйрығы
                Жалпы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
153 Жеңiл       ҚР СТ          қолданыстағы Комитеттің III    ИСМ
    өнеркәсiп   1018-2000      ИСО          стандартты тоқсан
                Тоқыма         стандарты    бекiту
                өндiрiсiне                  туралы
                арналған мақта              бұйрығы
                мата және
                аралас
                кендiр және
                бiр қабатты
                таралған жіп
                стандартын
                әзірлеу
154 Жеңiл       ҚР СТ          қолданыстағы Комитеттің III    ИСМ
    өнеркәсiп   1058-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                Тоқыма         стандарты    бекiту
                өндiрiсiне                  туралы
                арналған                    бұйрығы
                аппараттық
                таза жүн және
                жартылай
                жүннен
                тоқылған жіп.
                Жалпы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзірлеу
155 Ауыл        ҚазССР РСТ     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 639-83 Қысқа   Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                ағаш           қолданыстағы бекiту
                сүректенген    стандарты    немесе
                сағалармен                  күшін жою
                жүзiмдi                     туралы
                көбейту.                    бұйрығы
                Типтiк
                технологиялық
                процесс
                стандартын
                қайта қарау
156 Ауыл        ҚазССР РСТ     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 796-85 Жаздық  Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                бидай. Өңдеу.  қолданыстағы бекiту
                Типтік         стандарты    немесе
                технологиялық               күшін жою
                процесс                     туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау
157 Ауыл        ҚазССР РСТ     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 816-86 Жас     Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                жүзім. Аудан.  қолданыстағы бекiту
                дастырылған    стандарты    немесе
                және                        күшін жою
                перспективалы               туралы
                сорттарды                   бұйрығы
                жемiс
                қоймаларында
                сақтау
                шарттары.
                Типтік
                технологиялық
                процесс
                стандартын
                қайта қарау
158 Ауыл        ҚазССР РСТ     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 858-88         Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Таңқурай.      қолданыстағы бекiту
                Лексiз және    стандарты    немесе
                майыстырмай                 күшін жою
                өсiру әдiсi                 туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау
159 Ауыл        ҚазССР РСТ     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 867-89 Алма    Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                ағашы. Бауды   қолданыстағы бекiту
                құнарсыз       стандарты    немесе
                топырақта                   күшін жою
                өсiру әдiсi                 туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау
160 Ауыл        ҚазССР РСТ     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 898-89 Алма    Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                ағашы және     қолданыстағы бекiту
                алмұрт.        стандарты    немесе
                Өскiндердiң                 күшін жою
                вегативтiк                  туралы
                көбеюi                      бұйрығы
                жатырлық
                көбеюi мен
                салыну
                әдiстерi.
                Типтiк
                технологиялық
                процесс
                стандартын
                қайта қарау
161 Ауыл        ҚазССР PCT     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 519-80         Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Халықтың жеке  қолданыстағы бекiту
                тапсырысы      стандарты    немесе
                бойынша                     күшін жою
                дайындалған                 туралы
                пастижорлық                 бұйрығы
                бұйымдар
                стандартын
                қайта қарау
162 Ауыл        ҚазССР PCT     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы 364-79         Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Жапырақтарымен қолданыстағы бекiту
                жас сарымсақ.  стандарты    немесе
                Техникалық                  күшін жою
                шарттар                     туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау
163 Ауыл        ҚазССР         Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    шаруашылығы PCT367-79      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Бұршақты ащы   қолданыстағы бекiту
                жас бұрыш.     стандарты    немесе
                Техникалық                  күшін жою
                шарттар                     туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау.
164 Тағам       ҚазССР PCT     Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  752-88 Дайын   Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                қыша.          қолданыстағы бекiту
                Техникалық     стандарты    немесе
                шарттар                     күшін жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау.                бұйрығы
165 Тағам       ҚР CT 463-96   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Ұлттық         Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                тағамдарға     қолданыстағы бекiту
                арналған       стандарты    немесе
                макарон                     күшін жою
                жартылай                    туралы
                дайын                       бұйрығы
                фабрикаттары.
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                қайта қарау
166 Тағам       ҚР СТ 972-93   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Тыңайтылған    Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                топырақтағы    қолданыстағы бекiту
                "Ерекше"       стандарты    немесе
                қиярлар.                    күшін жою
                Техникалық                  туралы
                шарттар                     бұйрығы
                стандартын
                қайта қарау.
167 Тағам       ҚР СТ 977-94   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  "Жаңалық"      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                жемiс          қолданыстағы бекiту
                консервiлерi.  стандарты    немесе
                Техникалық                  күшін жою
                шарттар                     туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау
168 Тағам       ҚР СТ 981-95   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Консервiлер.   Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Сәбiзден       қолданыстағы бекiту
                жасалған       стандарты    немесе
                өнiмдер.                    күшін жою
                Техникалық                  туралы
                шарттар                     бұйрығы
                стандартын
                қайта қарау
169 Тағам       ҚР СТ          Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  1060-2002      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Сүт сары суы   қолданыстағы бекiту
                негiзiнде      стандарты    немесе
                толықтырулар                күшін жою
                қосылған                    туралы
                сусындар.                   бұйрығы
                Жалпы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                қайта қарау
170 Тағам       ҚР СТ          Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  1061-2002      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Қышқыл сүт     қолданыстағы бекiту
                өнiмдерi.      стандарты    немесе
                Жалпы                       күшін жою
                техникалық                  туралы
                шарттар                     бұйрығы
                стандартын
                қайта қарау
171 Тағам       ҚР CT          Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  1108-2002      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Сүт өнiмдерi.  қолданыстағы бекiту
                Суфле. Жалпы   стандарты    немесе
                техникалық                  күшін жою
                шарттар                     туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау.
172 Тағам       ҚР CT 418-96   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Тұздалған      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                iрiмшiктер.    қолданыстағы бекiту
                Техникалық     стандарты    немесе
                шарттар                     күшін жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау.                бұйрығы
173 Тағам       ҚР CT 715-95   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Балқытылған    Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                iрiмшiктер.    қолданыстағы бекiту
                Техникалық     стандарты    немесе
                шарттар                     күшін жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау.                бұйрығы
174 Тағам       ҚР CT 825-96   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Пошехон        Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                iрiмшігі.      қолданыстағы бекiту
                Техникалық     стандарты    немесе
                шарттар                     күшін жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау.                бұйрығы
175 Тағам       ҚР СТ 976-94   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Балқытуға      Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                арналған       қолданыстағы бекiту
                майы алынған   стандарты    немесе
                және майлы                  күшін жою
                iрiмшiктер.                 туралы
                Техникалық                  бұйрығы
                шарттар
                стандартын
                қайта қарау
176 Тағам       ҚР СТ 177-94   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Көпiршiктi     Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                жүзiм шарабы.  қолданыстағы бекiту
                Техникалық     стандарты    немесе
                шарттар                     күшін жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау                 бұйрығы
177 Тағам       ҚР СТ 452-2002 Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Емдiк-         Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                асханалық      қолданыстағы бекiту
                және емдiк     стандарты    немесе
                табиғи                      күшін жою
                минералды ауыз              туралы
                сулар. Жалпы                бұйрығы
                техникалық
                шарттар
                стандартын
                қайта қарау
178 Тағам       ҚР СТ 974-94   Алиментариус Комитеттің IY     АШМ
    өнеркәсiбi  Жидек және     Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                көкөнiс        қолданыстағы бекiту
                сусындары.     стандарты    немесе
                Техникалық                  күшін жою
                шарттар                     туралы
                стандартын                  бұйрығы
                қайта қарау
179 Түстi       ҚР CT 932-92   Алиментариус Комитеттің IІІ    ЭМРМ
    металлургия Құйма алтын.   Кoдексiнiң   стандартты тоқсан
                Техникалық     қолданыстағы бекiту
                шарттар        стандарты    немесе
                стандартын                  күшін жою
                қайта қарау.                туралы
                                            бұйрығы
180 Түстi       ҚР CT 933-92   Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Құйма күмiс.   ИСО          стандартты тоқсан
                Техникалық     стандарты    бекiту
                шарттар                     немесе
                стандартын                  күшiн жою
                қайта қарау                 туралы
                                            бұйрығы
181 Түстi       ҚР CT 959-93   Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Алтын және     ИСО          стандартты тоқсан
                алтын          стандарты    бекiту
                қорытпалары.                немесе
                Маркалары                   күшiн жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау.                бұйрығы
182 Түстi       ҚР СТ 960-93   Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Күмiс және     ИСО          стандартты тоқсан
                күмiс          стандарты    бекiту
                қорытпалары.                немесе
                Маркалары                   күшiн жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау                 бұйрығы
183 Түстi       ҚР CT 963-93   Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Платина және   ИСО          стандартты тоқсан
                платина        стандарты    бекiту
                қорытпалары.                немесе
                Таңбалар                    күшiн жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау.                бұйрығы
184 Түсті       ҚР CT 970-93   Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Құйма платина. ИСО          стандартты тоқсан
                Техникалық     стандарты    бекiту
                шарттар                     немесе
                стандартын                  күшiн жою
                қайта қарау                 туралы
                                            бұйрығы
185 Түсті       ҚР СТ 980-94   Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ЭМРМ
    металлургия Ұнтақталған    ИСО          стандартты тоқсан
                платина.       стандарты    бекiту
                Техникалық                  немесе
                шарттар                     күшiн жою
                стандартын                  туралы
                қайта қарау                 бұйрығы
186 Қоршаған    ҚР CT          Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ҚОҚМ
    ортаны      17.1.4.01-95   ИСО          стандартты тоқсан
    қорғау      Табиғатты      стандарты    бекiту
                қорғау.                     немесе
                Гидросфера.                 күшiн жою
                Дафниядағы                  туралы
                судың өте                   бұйрығы
                улылығын
                анықтау
                әдiстемесi
                стандартын
                қайта қарау.
187 Қоршаған    ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ҚОҚМ
    ортаны      17.1.4.02-96   ИСО          стандартты тоқсан
    қорғау      Табиғатты      стандарты    бекiту
                қорғау.                     немесе
                Гидросфера.                 күшiн жою
                Цериодафния.                туралы
                дағы судың                  бұйрығы
                өте улылығын
                анықтау
                әдiстемесi
                стандартын
                қайта қарау.
188 Қоршаған    ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ҚОҚМ
    ортаны      17.1.4.03-96   ИСО          стандартты тоқсан
    қорғау      Табиғатты      стандарты    бекiту
                қорғау.                     немесе
                Гидросфера.                 күшiн жою
                Балдырлардағы               туралы
                судың өте                   бұйрығы
                улылығын
                анықтау
                әдістемесi
                стандартын
                қайта қарау.
189 Қоршаған    ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IІІ    ҚОҚМ
    ортаны      17.1.4.04-97   ИСО          стандартты тоқсан
    қорғау      Табиғатты      стандарты    бекiту
                қорғау.                     немесе
                Гидросфера.                 күшiн жою
                Инфузориялар.               туралы
                дағы судың                  бұйрығы
                өте улылығын
                анықтау
                әдiстемесi
                стандартын
                қайта қарау.
190 Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ЭМРМ
    жасау       1082-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                Шахталық тиеу- халықаралық  бекіту
                тасымалдау     стандарты    туралы
                машиналары.                 бұйрығы
                Жалпы
                техникалық
                талаптар
                стандартын
                қайта қару
191 Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ККМ
    жасау       1123-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                Механикалық    халықаралық  бекіту
                көлiк          стандарты    туралы
                құралдары мен               бұйрығы
                тiркемелер
                стандартын
                қайта қарау
192 Машина      ҚР СТ 962-93   Қолданыстағы Комитеттің IV     ККМ
    жасау       Шиналар        ИСО          стандартты тоқсан
                дайындауға     халықаралық  бекіту
                арналған       стандарты    туралы
                технологиялық               бұйрығы
                регламент.
                Әзiрлеу,
                келiсу және
                бекiту тәртібi
                стандартын
                қайта қарау
193 Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ККМ
    жасау       1086-2003      ИСО          стандартты тоқсан
                Автокөлiк      халықаралық  бекіту
                құралдары мен  стандарты    туралы
                оларға                      бұйрығы
                арналған
                тіркемелердi
                техникалық
                диагностілеу.
                Жалпы
                техникалық
                талаптар
                стандартын
                қайта қарау
194 Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       3.18-2000      ИСО          стандартты тоқсан
                Машина жасау   халықаралық  бекіту
                өнiмдерiн      стандарты    туралы
                сертификаттау.              бұйрығы
                Жалпы ережелер
                стандартын
                қайта қарау
195 Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       3.26-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                ҚР МСЖ. Арнайы халықаралық  бекіту
                тағайындалған  стандарты    туралы
                жүк көтергіш                бұйрығы
                машиналарды
                сертификаттау
                тәртiбi
                стандартын
                қайта қарау
196 Машина      ҚР E           Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       50.3.21-97     ИСО          стандартты тоқсан
                Механикалық    халықаралық  бекіту
                көлiк          стандарты    туралы
                құралдарын                  бұйрығы
                сертификаттау
                жөнiндегі
                ереже
                стандартын
                қайта қарау
197 Машина      ҚP E           Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       50.3.24-97     ИСО          стандартты тоқсан
                Сертификаттау  халықаралық  бекіту
                жөнiндегi      стандарты    туралы
                ереже. Қызмет               бұйрығы
                көрсетулердi
                сертификаттау.
                Автокөлiк
                құралдарына
                техникалық
                қызмет
                көрсету мен
                жөндеу
                жөнiндегi
                қызметтердi
                сертификаттау
                тәртiбi
                стандартын
                қайта қарау
___________________________________________________________________

2004 жылы нақты секторда қолданыстағы ұлттық стандарттарды
халықаралық стандарттармен үйлестiру және жаңа
стандарттарды әзірлеу жөнiндегi мәліметтер

___________________________________________________________________
р/с|ҚР экономи.|ҚР СТ|1.10.03 |Yйлес. |2004 |     Ескерту
N |  касының  |саны |үйлестi.|тіруге |жылы |
   |секторлары |     |рiлген  |жататын|әзір.|
   |           |     |ҚР СТ   |ҚР CT  |лене.|
   |           |     |саны    |саны   |тін  |
   |           |     |        |       |жаңа |
   |           |     |        |       |стан.|
   |           |     |        |       |дарт.|
   |           |     |        |       |тар  |
   |           |     |        |       |саны |
___________________________________________________________________
1 Машина жасау  22      5        8     26  Өндiрiске жеткiзу
                                            стандарттары мен
                                            кепiлдiк мiндеттемелер
                                            үйлестiруге жатпайды
2 Энергетика    19      8        -     5   Жеке тапсырыс бойынша
   және элек.                               стандарттар, жөндеу
   тротехника                               бойынша қызмет
                                            көрсетулерге арналған
                                            стандарттар үйлестiруге
                                            жатпайды - халықаралық
                                            баламалар жоқ
3 Көлiк         8       5        1     10  Түпкiлiктi жөндеу
                                            жұмыстарын жүргізуге
                                            арналған стандарттар
                                            үйлестiруге жатпайды -
                                            халықаралық баламалар
                                            жоқ
4 Құрылыс       53      4        2     10  30 стандарт
                                            мемлекетаралық
                                            стандарттармен
                                            алмастырылды, басқалары
                                            жойылды
5 Жеңiл         43      3        3      -  ҚР әскери
   өнеркәсiп                                қызметшілерiнiң
                                            киiмдерiне, ұлттық
                                            киiмге, сұрыптылығын
                                            анықтауға және өндiрiс
                                            қалдықтарына арналған
                                            стандарттар үйлестiруге
                                            жатпайды
6 Ауыл          35      2        16     -  Мал шаруашылығы
   шаруашылығы                              жайларының едендерiне
                                            арналған 17 стандартқа
                                            балама халықаралық
                                            стандарттар жоқ
7 Тағам         101     14       19     3  Ұлттық тағамдарға
   өнеркәсiбi                               (мысалы құрт, iрiмшiк,
                                            шұбат, қатық, жент және
                                            т.б.) арналған ерекше
                                            стандарттар үйлестіруге
                                            жатпайды
8 Химиялық      5       1        4      -   -
   технология
9 Металлургия   32      3        7      2  Қазақстанның нақты кен
   және кен iсi                             орындарының
                                            көмiрлерiне, Түлкiбас
                                            және Құсақ кен орны
                                            әктерiне арналған
                                            стандарттар үйлестiруге
                                            жатпайды
10 Жер қойнауын  -       -        -      8   -
   пайдалану
11 Сапаны        -       -        -      3   -
   басқару
12 Мұнай және    -       -        -      82  -
   газ. Жанама
   өндірістер
13 Нақты         318     45       62     148
   секторда
   барлығы
___________________________________________________________________

      2003 жыл: барлық ҚР CT-627, оның iшiнде нақты секторда - 318.
      2004 жыл: нақты секторда ҚР CT жалпы санын 466-ға дейiн жеткiзу, оның iшiнде 54% құрайтын халықаралық стандарттармен үйлестірiлгендер санын 243-ге жеткiзу жоспарланып отыр.

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің  
2004 жылғы 6 ақпандағы 
N 28-ө өкімімен    
бекітілді       

Машина жасау саласындағы ұлттық стандарттарды
халықаралық стандарттармен үйлестіру жөніндегі
2004 жылға арналған жұмыс жоспары

___________________________________________________________________
р/с| Экономика |Iс-шара, қайта|Yйлестiруге |  Аяқталу |Стан. |Орын.
N |  секторы  |   қаралатын  |арналған    |  нысаны  |дарт  |даушы
   |           |     немесе   |халықаралық |          |тың   |
   |           |  әзірленетін |ұйымдардың  |          |бекi. |
   |           |  стандарттың |стандарттары|          |тiлу  |
   |           |   белгiленуi |            |          |мер.  |
   |           |   мен атауы  |            |          |зiмі  |
___________________________________________________________________
1       2             3             4           5       6     7
___________________________________________________________________
                   1. Жаңа стандарттарды әзiрлеу

1   Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Қазақстан  IҮ     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  Респу.     тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бликасы
                Бұрғылау және  стандарты    Индустрия
                пайдалану                   және
                жабдықтары.                 сауда
                Сағалық және                министр.
                бұрқақтық                   лігінің
                арқау                       Стандар.
                стандартын                  ттау,
                әзiрлеу                     метроло.
                                            гия және
                                            сертифи.
                                            каттау
                                            жөнiндегi
                                            комите.
                                            тiнің
                                            (бұдан
                                            әрi -
                                            Комитет)
                                            стандарт.
                                            ты бекiту
                                            туралы
                                            бұйрығы
2   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттің IҮ     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Сорғылық қар.  стандарты    туралы
                нақтар.                     бұйрығы
                (қысқартылған
                сорғылық
                қарнақтар,
                тереңдiк
                сорғының
                жылтыратылған
                соташықтары,
                жалғастырғыш.
                тар мен ауда.
                рыстырғыштар).
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
3   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттің IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Сорғылық       стандарты    туралы
                құрылғылар.                 бұйрығы
                Техникалық
                шарттар
                стандартын
                әзiрлеу
4   Машина      ҚР СТ Мұнай,   Қолданыстағы Комитеттің IY     ИСМ
    жасау       мұнай-химиялық ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                және газ       ралық        бекiту
                өнеркәсібіне   стандарты    туралы
                арналған                    бұйрығы
                ортадан тепкіш
                сорғылар
                стандартын
                әзiрлеу
5   Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                пайдалану                   бұйрығы
                жабдықтары.
                Толассыз
                бұрғылауға
                арналған
                жабдық
                стандартын
                әзiрлеу
6   Машина      ҚР CT          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандарты  тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Құбырлы жылу   стандарты    туралы
                алмастырғыштар              бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
7   Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбiне   ралық        бекiту
                арналған DN    стандарты    туралы
                100 және одан               бұйрығы
                кем өлшемдi
                бекiту, шар
                және тәтекi
                болат клапан.
                дар стандартын
                әзірлеу
8   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы      стандарты    туралы
                бағандардың                 бұйрығы
                орталықтан.
                дырғыштары.
                1 Бөлiм.
                Обсадкалы
                бағандардың
                серiппегiштi
                орталықтан.
                дырғыштары
                стандартын
                әзiрлеу
9   Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғыманы       стандарты    туралы
                цементтеуге                 бұйрығы
                арналған
                жабдықтар.
                3 бөлiм.
                Цементтейтін
                жүзетiн
                жабдыққа
                пайдалану
                сынаулары
                ИСО 10427-
                3:2003
                стандартын
                әзiрлеу
10  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Пластиналы     стандарты    туралы
                жылу                        бұйрығы
                алмастырғыштар
                стандартын
                әзiрлеу
11  Машина      ҚР CT Мұнай,
    жасау       химия және газ
                өнеркәсiбi.
                Ортадан тепкiш
                сығымдағыштар
                стандартын
                әзiрлеу
12  Машина      ҚР СТ Мұнай-   Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       газ            ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Айналмалы      стандарты    туралы
                типті көлемдi               бұйрығы
                сығымдағыштар.
                1 бөлiм.
                Өндiрiстiк
                сығымдағыштар
                (майсыз)
                стандартын
                әзiрлеу
13  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Жалпы          стандарты    туралы
                мақсаттағы                  бұйрығы
                механикалық
                энергияны
                беруге
                арналған тығыз
                жалғастырғыш.
                тар стандартын
                әзiрлеу
14  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Поршеньдi      стандарты    туралы
                газдық оралған              бұйрығы
                сығымдағыштар
                стандартын
                әзiрлеу
15  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Сақтаушы       стандарты    туралы
                құрсамаларды,               бұйрығы
                құбырларды
                және
                бұқтырмаға
                арналған
                жегiге берiк
                қорытпалардан
                жасалған
                тігіссiз
                құбырлар.
                Жеткiзудiң
                техникалық
                шарттары
                стандартын
                әзiрлеу
16  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                пайдалану                   бұйрығы
                жабдықтары.
                Көтергiш
                жабдықтарына
                бақылау,
                техникалық
                қызмет
                көрсету,
                жөндеу және
                жаңарту
                стандартын
                әзірлеу
17  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Бұрғылау және  стандарты    туралы
                пайдалану                   бұйрығы
                жабдықтары.
                Көтергiш
                жабдықтар
                стандартын
                әзiрлеу
18  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Жабдықтардың   стандарты    туралы
                сенiмділігі                 бұйрығы
                мен қызмет
                көрсетілуi
                туралы
                деректердi
                жинау және
                алмасу
                стандартын
                әзiрлеу
19  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсібi.    ралық        бекiту
                Обсадкалы,     стандарты    туралы
                сорғылық-                   бұйрығы
                сығымдағыш,
                бұрғылау және
                құбыржол
                құбырларының
                сипаттамаларын
                анықтау
                бойынша
                формулалар мен
                есептер
                стандартын
                әзiрлеу
20  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғымалық      стандарты    туралы
                жабдықтар.                  бұйрығы
                Пакерлер
                мен тығын-
                көпiрлер
                стандартын
                әзiрлеу
21  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбiне   ралық        бекiту
                арналған       стандарты    туралы
                ұңғымалық                   бұйрығы
                жабдықтар.
                Механика.
                ланған табыс
                үшiн қуысты
                тереңдiк
                сорғылар
                жүйесi.
                1 бөлiм.
                Сорғылар
                стандартын
                әзiрлеу
22  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       Мұнай-газ      ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Поршеньдiк     стандарты    туралы
                сығымдағыштар               бұйрығы
                стандартын
                әзiрлеу
23  Машина      ҚР CT Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Газды          стандарты    туралы
                тасымалдауға                бұйрығы
                арналған
                құбырлар
                жүйелерi.
                Құбырларға
                арналған
                жапқыштар
                стандартын
                әзiрлеу
24  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғымаларды    стандарты    туралы
                бұрғылауға                  бұйрығы
                арналған
                жабдық.
                Қондыру
                емiгiне
                арналған
                тыс және
                қондыру емігі
                стандартын
                әзiрлеу
25  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Индукциялық    стандарты    туралы
                қыздыру                     бұйрығы
                әдiсiмен
                дайындалған
                бiлiктер,
                құбырлар
                бойынша алу
                жүйесiне
                арналған
                фитингілер мен
                пiсiру
                бөлшектерi.
                1 бөлiм.
                Индукциялық
                қыздыру
                әдiсiмен
                дайындалған
                бiлiктер
                стандартын
                әзiрлеу
26  Машина      ҚР СТ Мұнай    Қолданыстағы Комитеттiң IY     ИСМ
    жасау       және газ       ИСО халықа.  стандартты тоқсан
                өнеркәсiбi.    ралық        бекiту
                Ұңғымалық      стандарты    туралы
                жабдық.                     бұйрығы
                Ұңғымалық
                қорғау
                клапандары
                стандартын
                әзiрлеу
___________________________________________________________________

           2. Машина жасау саласында қолданыстағы ұлттық
                     стандарттарды қайта қарау
___________________________________________________________________
27  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ЭМРМ
    жасау       1082-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                Шахталық тиеу- халықаралық  бекіту
                тасымалдау     стандарты    туралы
                машиналары.                 бұйрығы
                Жалпы
                техникалық
                талаптар
                стандартын
                қайта қару
28  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ККМ
    жасау       1123-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                Механикалық    халықаралық  бекіту
                көлiк          стандарты    туралы
                құралдары мен               бұйрығы
                тiркемелер
                стандартын
                қайта қарау
29  Машина      ҚР СТ 962-93   Қолданыстағы Комитеттің IV     ККМ
    жасау       Шиналар        ИСО          стандартты тоқсан
                дайындауға     халықаралық  бекіту
                арналған       стандарты    туралы
                технологиялық               бұйрығы
                регламент.
                Әзiрлеу,
                келiсу және
                бекiту тәртібi
                стандартын
                қайта қарау
30  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ККМ
    жасау       1086-2003      ИСО          стандартты тоқсан
                Автокөлiк      халықаралық  бекіту
                құралдары мен  стандарты    туралы
                оларға                      бұйрығы
                арналған
                тіркемелердi
                техникалық
                диагностілеу.
                Жалпы
                техникалық
                талаптар
                стандартын
                қайта қарау
31  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       3.18-2000      ИСО          стандартты тоқсан
                Машина жасау   халықаралық  бекіту
                өнiмдерiн      стандарты    туралы
                сертификаттау.              бұйрығы
                Жалпы ережелер
                стандартын
                қайта қарау
32  Машина      ҚР СТ          Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       3.26-2002      ИСО          стандартты тоқсан
                ҚР МСЖ. Арнайы халықаралық  бекіту
                тағайындалған  стандарты    туралы
                жүк көтергіш                бұйрығы
                машиналарды
                сертификаттау
                тәртiбi
                стандартын
                қайта қарау
33  Машина      ҚР E           Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       50.3.21-97     ИСО          стандартты тоқсан
                Механикалық    халықаралық  бекіту
                көлiк          стандарты    туралы
                құралдарын                  бұйрығы
                сертификаттау
                жөнiндегі
                ереже
                стандартын
                қайта қарау
34  Машина      ҚP E           Қолданыстағы Комитеттің IV     ИСМ
    жасау       50.3.24-97     ИСО          стандартты тоқсан
                Сертификаттау  халықаралық  бекіту
                жөнiндегi      стандарты    туралы
                ереже. Қызмет               бұйрығы
                көрсетулердi
                сертификаттау.
                Автокөлiк
                құралдарына
                техникалық
                қызмет
                көрсету мен
                жөндеу
                жөнiндегi
                қызметтердi
                сертификаттау
                тәртiбi
                стандартын
                қайта қарау
___________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің  
2004 жылғы 6 ақпандағы 
N 28-ө өкімімен    
бекітілді       

Қазақстандық кәсiпорындардың 9000 және 14000
сериялары ИСО халықаралық стандарттарына жедел
өтуi жөнiндегi 2004-2005 жылдарға арналған
жұмыс жоспары

___________________________________________________________________
    Іс-шара атауы    | Орындаушы|  Аяқталу  | Қаржылану |Орындау
                     |          |  нысаны   | көзi/     |мерзімі
                     |          |           | күтілетiн |
                     |          |           | шығындар  |
                     |          |           |   (мың    |
                     |          |           |  теңге)   |
___________________________________________________________________
           1              2          3            4          5
___________________________________________________________________
1. Сапа саласындағы мемлекеттiк басқаруды құқықтық етуді қамтамасыз етуді жетілдіру

1.1 9000 және 14000   ИСМ, ҚОҚМ  Қазақстан   талап       2004 жылғы
сериялы ИСО                      Республи.   етiлмейдi   IY тоқсан
халықаралық                      касының
стандарттарына                   Үкiметi
сәйкес сапа                      қаулысының
жүйесiн                          жобасы
әзiрлейтiн және
енгiзетiн
кәсiпорындарды
ынталандыру жөнiндегi
шаралар туралы
Қазақстан
Республикасының
Үкiметi қаулысының
жобасын дайындау

1.2 9000 сериялы ИСО  ИСМ, ККМ,  норматив.   талап       2004 жылғы
халықаралық           АШМ, ДСМ,  тік         етiлмейдi   ІІ тоқсан
стандарттарына        ЭМРМ,      құқықтық
сәйкес, сапа          ҚОҚМ,      кесiмдер
менеджменті жүйесiн   облыстар
енгiзу бойынша        дың және
салалық және          Астана
өңiрлiк жоспарлар     мен
әзiрлеу және бекiту   Алматы
                      қалала.
                      рының
                      әкiмдерi

2. Сапа және өнімдердiң, жұмыстар мен қызмет көрсетулердің бәсекеге қабiлеттiлiгi саласында нормативтік және ақпараттық қамтамасыз ету

2.1 14000 сериялы ИСО ҚОҚМ, ИСМ  нормативтік талап       2005 ж.
халықаралық                      құқықтық    етiлмейдi
стандарттары                     кесiмдер
базасында өндiрiсті
экологиялық
сертификаттау
саласында
мемлекеттiк
стандарттар әзiрлеу

2.2 Тәуекелдi талдау  ИСМ, АШМ   нормативтiк талап       2004 ж.
қағидалары дағдарысты            құқықтық    етiлмейдi
бақылау нүктелерi                кесiмдер
негiзінде тағамдық
өнiмдердiң сапасын
басқару жүйелерi
саласында мемлекеттiк
стандарттарды әзiрлеу

2.3 Стандарттау,      ИСМ        Қазақстан   талап       2004-2005
метрология,                      Республи.   етiлмейдi   ж.ж.
сертификаттау және               касының
сапаны басқару                   Үкiметiне
салаларында                      есеп
әдiстемелiк және
оқыту құралдарын
әзiрлеу және
басып шығару

3. Сапаны басқару нысандары мен әдiстерiн жетiлдiру

3.1 Тамақ өнеркәсiбi  ИСМ, АШМ   нормативтiк талап       2004-2005
кәсiпорындарында                 құқықтық    етiлмейдi   жж.
тәуекелдi талдау                 кесiмдер,
қағидаттары                      Қазақстан
дағдарысты бақылау               Республи.
нүктелерi негiзiнде              касының
тағамдық өнiмдердiң              Үкiметiне
сапасын басқару                  есеп
жүйесiн енгiзу
жөнiнде iс-шаралар
әзiрлеу

3.2 Қазақстанда 9000  ИСМ, ҚОҚМ  нормативтiк талап       2004 ж.
және 14000 сериялы               құқықтық    етiлмейдi
халықаралық                      кесiмдер
стандарттарға
сәйкесетiн, шет
елдердiң
тiзiлiмдерiнде
тiркелген, сапа
менеджментi және
қоршаған орталарын
басқару жүйелерiн
сертификаттау
жөнiндегi органдарды
тану жөнiндегi
шараларды iстеп
шығару.

3.3 Шетелдiк          ИСМ        нормативтiк талап       2005 ж.
аккредиттеу                      құқықтық    етiлмейдi
жүйелерiнде сапа                 кесiм
менеджментi жүйеле.
рiн сертификаттау
жөнiндегi мүдделi
қазақстандық ор.
гандарды аккредит.
теуге дайындау
жөнiнде iс-шараларды
әзiрлеу және оларды
жүзеге асыру.

3.4 Сапаны басқару    ИСМ        Қазақстан   талап       2004-2005
саласындағы шетелдiк             Республи.   етiлмейдi   жж.
ұйымдармен ақпараттық            касының
ынтымақтастықты                  Үкiметiне
жүргізу (Еуропалық               есеп
сапаны басқару қоры -
ЕФУК, Сапа жөнiндегi
Америкалық қоғам -AОК
және т.б.)

3.5 Жорғары кәсiптiк  БҒМ        Қазақстан   талап       2004-2005
және жоғары оқу                  Республи.   етiлмейдi   жж.
орындарынан кейiнгi              касының
кәсiптiк бiлiм беру              Үкiметiне
ұйымдарында 9000                 есеп
сериялы ИСО халықа.
ралық стандарттарына
сәйкес әзiрленген
ҚР Мемлекеттiк стан.
дарттарын енгiзудi
жүзеге асыру:
- 1157-2002 ж.
ҚР СТ Жоғары кәсiптiк
білім. Білім беретiн
ұйымдардың сапа
менеджменті жүйесі;
- 1158-2002 ж. ҚР СТ
Жоғары кәсiптiк
білім. Білім беретiн
ұйымдардың материал.
дық-техникалық
базасы.

4. Кадрлар даярлау

4.1 9000 және 14000   ИСМ        нормативтік талап       2004 ж.
сериялы ИСО-ға сәйкес            құқықтық    етiлмейдi
сапа менеджменті және            кесiмдер
қоршаған ортаны
басқару жүйелерi,
сондай-ақ тәуекелдер
мен дағдарысты
бақылау нүктелерi
қағидаттары негiзiнде
тамақ өнiмдерінің
сапасын басқару
жүйесiн саласында
кадрлардың біліктiлi.
гiн арттырудың,
үлгілік бағдарлама.
ларын әзiрлеу

4.2 Өнім, қызмет      ИСМ, ЭБЖМ  Қазақстан   Республи.   2004 ж.
көрсетулерді, сапа               Республи.   калық
менеджментi жүйеле.              касының     бюджет/
рін, қоршаған                    Үкiметiне   20 000,0
ортаны қорғау                    есеп
қауiпсiздiгiн қамта.
масыз ету жүйелерiн,
тәуекелдi талдау
қағидаттары дағда.
рысты бақылау нүк.
телерi негiзiнде
тағамдық өнiмдердiң
сапасын басқару
жүйелерiн сертификат.
тау жөніндегі халықа.
ралық деңгейдегi
сарапшы-аудиторларды
даярлауды қамтамасыз
ету

4.3 Сапа саласында    БҒМ        нормативтiк талап       2004 жылғы
оқыту жүйесiн мынадай            құқықтық    етiлмейдi   II тоқсан
құрылымдармен құру               кесiмдер,
және бағдарлама                  Қазақстан
әзiрлеу:                         Республи.
- Орта бiлiм беру                касының
жүйесiндегi сапа                 Үкiметiне
туралы білiм                     есеп
негiздерi;
- Орта арнаулы және
кәсiптiк оқу орында.
рында оқушыларды
кейiн жұмыс iстеу
үшін сапаны басқару
жүйесi саласында
даярлау;
Жоғары бiлiм беру
жүйесiнде барлық
мамандықтар үшін
сапаны қамтамасыз
ету саласында
мамандар даярлау

5. Сапаны арттыру саласында ұйымдастырылатын ic-шаралар және насихаттау

5.1 9000 және 14000   ИСМ, Ақпа. Қазақстан   талап       2003-2005
сериялы ИСО халықа.   ратминi,   Республи.   етілмейдi   ж.ж.
ралық стандарттарға   ҚОҚМ       касының
сәйкес сапа менед.               Үкiметiне
жментi және қоршаған             есеп
ортаны басқару
жүйелерiн енгiзу және
сертификаттау
мәселелерi бойынша
теледидарда және
радиода хабарлар
беру, үнемi баспасөз
басылымдарында
рубрикалар мен
жарияланымдар берудi
ұйымдастыруды
қамтамасыз ету

5.2 "Сапа саласындағы ИСМ, Ақпа. Қазақстан   Республи.   2004-2005
жетістіктерi үшiн"    ратминi,   Республи.   калық       ж.ж.
Қазақстан Республи.   АШМ, ЭМРМ, касының     бюджет/
касы Үкiметiнiң       ККM, об.   Үкiметiне   7000,0
сыйлығын алуға        лыстардың  есеп
конкурстар            және
ұйымдастыру           Астана
                      мен Алматы
                      қалала.
                      рының
                      әкiмдерi

5.3 Сапа менеджментi  ИСМ, ҚОҚМ, Қазақстан   талап       2004-2005
және қоршаған ортаны  облыстар.  Республи.   етiлмейдi   ж.ж.
басқару жүйелерiн     дың және   касының
енгізу жөнiндегi      Астана мен Үкiметiне
салалық және өңiрлiк  Алматы     есеп
семинарлар            қалала.
(конференциялар)      рының
өткiзу                әкiмдерi

5.4 Қазақстан         ИСМ,       Қазақстан   талап       2004-2005
Республикасының       облыстар.  Республи.   етiлмейдi   ж.ж.
кәсiпорындарында      дың және   касының                 II және IV
9000 және 14000       Астана     Үкiметiне               тоқсандары
сериялы ИСО халықа.   мен Алматы есеп
ралық стандарттарына  қалала.
сәйкесетiн сапа       рының
менеджментi және      әкiмдерi
қоршаған ортаны
қорғау жүйелерiн
әзiрлеу және енгiзу
мониторингін жүзеге
асыру
___________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады