2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 26 наурыздағы N 67-ө Өкімі

      2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған 2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы:
      1) Iс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
      2) ай сайын Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Үкiметiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрiнiң   
2007 жылғы 26 наурыздағы 
N 67-ө өкiмiмен    
бекітілген    

  2007-2010 жылдарға арналған "Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк негiзiнде 100 мектеп және 100 аурухана салу" жобасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

N
Р/
с

Іс-шаралар

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындаушы

Орындау
мерзімі

1

2

3

4

5

1

"Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде 100
мектеп және 100
аурухана салу"
жобасын iске асыру
шеңберiнде бейiндi
мектептер мен
мектеп-интернаттар
құру жөнiнде
ұсыныс енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

БҒМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
наурыз

2

Белгiлi өлшемдердi
ескере отырып,
өңiрлер бөлiнiсiнде
мектептердiң
тiзбесiн қалыптас-
тыруды аяқтау

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
наурыз

3

Белгiлi өлшемдердi
ескере отырып,
өңiрлер бөлiнiсiнде
денсаулық сақтау
объектiлерiнiң
тiзбесiн қалыптас-
тыруды аяқтау

ЭБЖМ-ге
ақпарат

ДСМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
наурыз

4

2007 жылдың
республикалық
бюджетiн нақтылау
кезiнде мектептер
мен денсаулық
сақтау объектiлерi-
нiң үлгi жобаларын
әзiрлеуге арналған
шығыстарды қаржы-
ландыру жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау), БҒМ,
ДСМ

2007 жылғы
наурыз

5

2007 жылдың
республикалық
бюджетiн нақтылау
кезiнде жобаны
iске асыру
шеңберiнде қолда
бар жобаларды
бекiтуге және жаңа
мектептердi салуды
бастауға арналған
шығыстарды
қаржыландыру
жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

БҒМ

2007 жылғы
наурыз

6

2007 жылдың
республикалық
бюджетiн нақтылау
кезiнде шығыстарды
қаржыландыру
мәселесiн
Республикалық
бюджет комиссиясының
қарауына енгiзу:
а) үлгi жобаларды
әзiрлеуге және
мектептердi салуды
бастауға;
б) денсаулық
сақтау объектiлерi
бойынша үлгi
жобаларды
әзiрлеуге

РБК
шешімі

ЭБЖМ

2007 жылғы
сәуір

7

Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде үлгi
мектептер мен
денсаулық сақтау
объектiлерiн салу
туралы ұсыныстар
енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

БҒМ, ДСМ

2007 жылғы
сәуір

8

Тартылған қаражат
есебiнен мектептер
мен денсаулық
сақтау объектiлерiн
салуды қаржыландыру
схемасы жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ЭБЖМ
(жинақ-
тау), "Қа-
зына" ОДҚ"
АҚ, Қаржы-
минi, БҒМ,
ДСМ

2007 жылғы
2 сәуір

9

Әлеуметтiк
объектiлердi салу
бойынша акционерлiк
қоғам құру жөнiнде
ұсыныс енгізу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ИСМ(жинақ-
тау), "Қа-
зына" ОДҚ"
АҚ, ЭБЖМ,
Қаржыминi

2007 жылғы
наурыз

10

Мектептер мен
денсаулық сақтау
объектiлерiн салу
үшiн жер учаскесi-
нiң және инженер-
лiк-коммуникациялық
жүйелердiң болуы
туралы ақпарат
ұсыну

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау), ДСМ,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
наурыз

11

Мектептердiң
түрлерiн айқындау
және мектептердiң
үлгi жобаларын
дайындау жөнiнде
техникалық
ерекшелiгiн
әзiрлеу бойынша
ұсыныстар енгiзу

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау), ИСМ

2007 жылғы
30 наурыз

12

Денсаулық сақтау
объектiлерiнiң
түрлерiн айқындау
және денсаулық
сақтау объектiлерi-
нiң үлгi жобаларын
дайындау жөнiнде
техникалық
ерекшелiгiн
әзiрлеу бойынша
ұсыныстар енгiзу

ЭБЖМ-ге
ақпарат

ДСМ (жинақ-
тау),
ИСМ

2007 жылғы
30 наурыз

13

Салу қолда бар
жұмыс жобаларын
қолданып жүзеге
асырылатын
мектептердiң
тiзбесiн айқындау

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ (жинақ-
тау), ИСМ

2007 жылғы
10 сәуір

14

Қолда бар жобаларды
нақты жергiлiктi
жерлерге бiлiм
беру объектiлерi
бойынша бекiтудi
қамтамасыз ету

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
сәуір

15

2007 жылы мектептер
салуды бастауға
конкурс өткiзу
жөнiнде ұсыныстар
енгiзу

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
мамыр

16

Мектептер мен
денсаулық сақтау
объектiлерiнiң
үлгi жобаларын
әзiрлеуге халықара-
лық конкурс өткiзу
жөнінде ұсыныстар
енгізу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ИСМ, БҒМ,
ДСМ

2007 жылғы
мамыр

17

Қолда бар сметалық
нормативтер негiзiнде құрылыс-
тың құнын айқындай
отырып, үлгi
мектептер мен
денсаулық сақтау
объектiлерiн салу
жөнiнде 2008 жылға
арналған бюджеттiк
өтiнiмдi әзiрлеу

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ, ДСМ,
ИСМ

2007 жылғы
мамыр

18

Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына
"Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде 100
мектеп және 100
аурухана салу"
жобасын іске
асыруға байланысты
мәселелер бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу
жөнiнде шаралар
қабылдау

ЭБЖМ-ге
ақпарат

ЭБЖМ,
Әдiлетми-
нi, БҒМ,
ДСМ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ

2007 жылғы
шілде

19

Заңнамада
белгiленген
тәртiппен мектептер
мен денсаулық
сақтау объектiлерi-
нiң үлгi жобаларын
әзiрлеудi қамта-
масыз ету

Уәкілетті
органның
бұйрығы

ИСМ, БҒМ,
ДСМ

2008 жылғы
сәуір

20

Yлгi жобаларды
нақты жергiлiктi
жерге бекiтудi
қамтамасыз ету
(жобалау-сметалық
құжаттама әзiрлеу,
жер учаскелерiн
бөлу және техника-
лық шарттар беру)

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ, ДСМ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ,
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2008 жылғы
шілде

21

Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде үлгi
мектептер мен
денсаулық сақтау
объектілерін салу
жөнiнде халықаралық
конкурс өткiзу

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ, ДСМ,
ИСМ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ,
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2008 жылғы
шілде

22

Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде үлгi
жобалар бойынша
мектептер мен
денсаулық сақтау
объектiлерiн
салуды қамтамасыз
ету

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ, ДСМ,
ИСМ,
"Қазына"
ОДҚ" АҚ,
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2008-2010
жылдар

23

"Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде 100
мектеп және 100
аурухана салу"
жобасын iске асыру
шеңберiнде салу
жоспарланған
мектептер мен
денсаулық сақтау
объектiлерiн
тиiстi кадрлармен
жасақтау және
ұстау жөнiнде
шаралар қабылдау

ЭБЖМ-ге
ақпарат

БҒМ, ДСМ

2007 жылғы
тамыз

24

Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде 100
мектеп және 100
аурухана салуды
қаржыландыруға
кәсiпкерлердi
тарту мәселесiн
пысықтау

ЭБЖМ-ге
ақпарат

ИСМ
(жинақ-
тау),
"Қазына"
ОДҚ" АҚ,
"Атамекен"
Қазақстан
кәсiпкер-
лерi мен
жұмыс
берушiле-
рiнiң
жалпыұлт-
тық одағы
(келiсiм
бойынша)

2007 жылғы
сәуір

25

Мемлекеттiк-жеке
меншiк әрiптестiк
негiзiнде 100
мектеп және 100
аурухана салуды
қаржыландыруға жер
қойнауын пайдалану-
шыларды тарту
мәселесiн пысықтау

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ЭМРМ
(жинақ-
тау),
"Атамекен"
Қазақстан-
дық кәсiп-
керлер және жұмыс
берушiлер-
дің жалпы
ұлттық
одақ
(келiсiм
бойынша)

2007 жылғы
сәуір

26

Бiлiм беру және
денсаулық сақтау
объектiлерiн салу
жоспарланған елдi
мекендердегі білім
беру және денсаулық
сақтау қызметкер-
лерiне тұрғын үй
құрылыс жинақтау
жүйесi арқылы
тұрғын үй салу
жөнiнде ұсыныстар енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау), БҒМ,
ДСМ,
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
сәуір

27

Шағын орта бизнестi
атап айтқанда,
құрылыс индустриясы
мен бiлiм беру
және денсаулық
сақтау объектiлерiн
салу жоспарланған
елдi мекендерде
дамыту үшiн жағдай
жасау жөнiнде
ұсыныстар енгiзу

ЭБЖМ-ге
ұсыныс

ИСМ
(жинақ-
тау),
облыстар-
дың,
Астана және
Алматы
қалалары-
ның
әкiмдерi

2007 жылғы
сәуір

Ескертпе :
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
"Қазына" ОДҚ" АҚ - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлiк қоғамы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады