"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 24 шілдедегі Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 18 тамыздағы N 118-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 24 шілдедегі Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы кажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі - тізбе) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі:
      1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін;
      2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді қабылдасын және Қазақстан Республикасының Үкіметін қабылданған шаралар туралы хабардар етсін.
      3. Жергілікті атқарушы органдар ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелері туралы тиісті ережелерді қабылдасын және Қазақстан Республикасының Үкіметін қабылданған шаралар туралы хабардар етсін.

      Премьер-Министр                                      К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің 
2009 жылғы 18 тамыздағы
N 118-ө өкімімен   
бекітілген     

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 24 шілдедегі Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі

Р/с N

Нормативтік құқықтық актінің атауы

Актінің нысаны

Орындауға жауапты мемлекеттік орган

Орындау мерзімі

1

2

3

4

5

1.

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

2.

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

3.

Ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың бөлімшелері туралы үлгі ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

4.

Кейіннен өткізуге арналған ауыл шаруашылығы жануарларын союды ұйымдастыру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

5.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 28 сәуірдегі N 407 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

6.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

7.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі N 310 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

8.

Ветеринариялық есеп пен есептілікті жүргізу және оларды табыс ету ережесін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

9.

Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

10.

Аумақты аймақтарға бөлу ережесін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

11.

Ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын пайдалану кезінде оларды есептен шығару, сондай-ақ оларды сақтау мерзімдері өткеннен кейін жою немесе зертханалық зерттеу нәтижелері бойынша мақсатына қарай пайдалануға жарамсыз деп тану ережесі мен нормативін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

12.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2002 жылғы 21 тамыздағы N 253 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

13.

Қазақстан Республикасының аумағында орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды (орнын ауыстыруды) жүзеге асыру ережесін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

14.

Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру ережесін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

15.

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің сынамасын іріктеу ережесін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

16.

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау объектілерін ветеринариялық-санитариялық бақылауды жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

17.

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорды қалыптастыру және жүргізу ережесін бекіту туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

18.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

АШМ-нің бұйрығы

АШМ

2009 жылғы қыркүйек

Аббревиатураның толық жазылуы
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 24 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 августа 2009 года № 118-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии" (далее - перечень).
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:
      1) разработать и в установленном порядке внести в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно перечню;
      2) принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.
      3. Местным исполнительным органам принять соответствующие положения о подразделениях местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

       Премьер-Министр                              К. Масимов

Утвержден         
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан    
от 18 августа 2009 года № 118-р

Перечень
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях
реализации Закона Республики Казахстан от 24 июля 2009 года "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии"


п/п

Наименование
нормативного
правового акта

Форма акта

Государственный
орган,
ответственный
за исполнение

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

1.

Об утверждении Правил
идентификации
сельскохозяйственных
животных

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

2.

Об утверждении Правил
присвоения учетных
номеров объектам
производства,
осуществляющим
выращивание животных,
заготовку (убой),
хранение, переработку
и реализацию
животных, продукции и
сырья животного
происхождения, а
также организациям по
производству,
хранению и реализации
ветеринарных
препаратов, кормов и
кормовых добавок

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

3.

Об утверждении
Типового положения о
подразделениях
местных
исполнительных
органов,
осуществляющих
деятельность в
области ветеринарии

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

4.

Об утверждении Правил
организации
проведения убоя
сельскохозяйственных
животных,
предназначенных для
последующей
реализации

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

5.

О внесении изменений
и дополнений в
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 28 апреля 2003
года № 407

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

6.

О внесении изменений
и дополнений в
некоторые решения
Правительства
Республики Казахстан

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

7.

О внесении изменений
и дополнений в
постановление
Правительства
Республики Казахстан
от 6 апреля 2005 года
№ 310

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МСХ

Сентябрь
2009 года

8.

Об утверждении Правил
ведения ветеринарного
учета и отчетности, и
их предоставления

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

9.

Об утверждении Форм
ветеринарного учета и
отчетности

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

10.

Об утверждении Правил
деления территории на
зоны

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

11.

Об утверждении Правил
и норматива списания
ветеринарных
препаратов, кормов и
кормовых добавок при
их использовании, а
также уничтожения по
истечении сроков их
хранения или
признания
непригодными для
использования по
назначению по
результатам
лабораторных
исследований

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

12.

О внесении изменений
и дополнений в приказ
Министра сельского
хозяйства Республики
Казахстан от 21
августа 2002 года №
253

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

13.

Об утверждении Правил
осуществления
транспортировки
(перемещения)
перемещаемых
(перевозимых)
объектов на
территории Республики
Казахстан

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

14.

Об утверждении Правил
выдачи разрешения на
экспорт, импорт и
транзит перемещаемых
(перевозимых)
объектов с учетом
оценки эпизоотической
ситуации на
соответствующей
территории

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

15.

Об утверждении Правил
отбора проб
перемещаемых
(перевозимых)
объектов

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

16.

Об утверждении
Инструкции по
осуществлению
ветеринарно-
санитарного контроля
объектов
государственного
ветеринарно-
санитарного контроля

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

17.

Об утверждении Правил
формирования и
ведения базы данных
по идентификации
сельскохозяйственных
животных

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

18.

О внесении изменений
и дополнений в
некоторые приказы
Министра сельского
хозяйства Республики
Казахстан

Приказ МСХ

МСХ

Сентябрь
2009 года

Расшифровка аббревиатуры:
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан