"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Кеден одағында тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 2 тамыздағы № 127-ө өкімі

      1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Кеден одағында тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі – тізбе) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары:
      1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге енгізсін;
      2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметін хабардар етсін.

      Премьер-Министр                       С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің 
2013 жылғы 2 тамыздағы
№ 127-ө өкімімен  
бекітілген     

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Кеден
одағында тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы
21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру
мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің
тізбесі

Р/с

Нормативтік құқықтық актінің атауы

Актінің нысаны

Орындауға жауапты мемлекеттік органдар

Орындау мерзімі

1

2

7

4

5

1

«Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы № 1176 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ІІМ

2013 жылғы
тамыз

2

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң мәселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1117 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ДСМ

2013 жылғы
тамыз

3

«Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң мәселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы  24 қарашадағы № 1232 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ККМ

2013 жылғы
тамыз

4

«Озон қабатын бұзатын және құрамында солардың өнімдері бар заттарды импорттауға, экспорттауға, озон қабатын бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге, құрамында озон қабатын бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы  18 маусымдағы № 508 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Қоршағанортамині

2013 жылғы
тамыз

5

«Қалдықтарды әкелу, әкету және транзиттеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы  11 шілдедегі № 594 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Қоршағанортамині

2013 жылғы
тамыз

6

«Озон қабатын бұзатын заттарды тұтынуды мемлекеттік есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 ақпандағы № 124 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Қоршағанортамині

2013 жылғы
тамыз

7

«Әкімшілік органның құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін, олардың бөліктері мен дериваттарын Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тысқары жерлерге әкетуге рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы № 705 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Қоршағанортамині

2013 жылғы
тамыз

8

«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы әкелу және әкету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы № 711 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ДСМ

2013 жылғы
тамыз

9

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы  25 ақпандағы № 172 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

Қоршағанортамині

2013 жылғы
тамыз

10

Туыстас емес транспланттауды жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін өткізген жағдайда, оларды, сондай-ақ диагностикалық мақсаттарға арналған немесе биомедициналық зерттеулер жүргізу процесінде алынған жасушалардың, тіндердің, биологиялық сұйықтықтар мен сөлдердің, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті өнімдерінің, физиологиялық және патологиялық шығындылардың, сүртінділердің, қырындылардың, шайындылардың үлгілерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге қорытындылар (рұқсат беру құжаттарын) беру тәртібін айқындау туралы

Бұйрық

ДСМ

2013 жылғы
тамыз

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
      ІІМ              - Қазақстан Республикасы Ішкі істер
                         министрлігі
      ДСМ              - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                         министрлігі
      ККМ              - Қазақстан Республикасы Көлік және
                         коммуникация министрлігі
      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
                         қорғау министрлігі.

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам применения мер нетарифного регулирования в Таможенном союзе"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 августа 2013 года № 127-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам применения мер нетарифного регулирования в Таможенном союзе» (далее - перечень).
      2. Государственным органам Республики Казахстан:
      1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно перечню;
      2) принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

      Премьер-Министр                            С. Ахметов

Утвержден         
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан   
от 2 августа 2013 года № 127-р 

Перечень
нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях
реализации Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам применения мер
нетарифного регулирования в Таможенном союзе» 

№ п/п

Наименование нормативного правового акта

Форма акта

Государственные органы, ответственные за исполнение

Срок исполнения

1

2

3

4

5

1

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
3 августа 2000 года № 1176 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан
«О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»

постановление Правительства Республики Казахстан

МВД

август 2013 года

2

О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
28 октября
2004 года № 1117 «Вопросы Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

постановление Правительства Республики Казахстан

МЗ

август 2013 года

3

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
24 ноября 2004 года № 1232 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан»

постановление Правительства Республики Казахстан

МТК

август 2013 года

4

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
18 июня 2007 года
№ 508 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на импорт, экспорт озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества»

постановление Правительства Республики Казахстан

МООС

август 2013 года

5

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
11 июля 2007 года № 594 «Об утверждении Правил ввоза, вывоза и транзита отходов»

постановление Правительства Республики Казахстан

МООС

август 2013 года

6

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от
8 февраля 2008 года № 124 «Об утверждении Правил государственного учета потребления озоноразрушающих веществ»

постановление Правительства Республики Казахстан

МООС

август 2013 года

7

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 705 «Об утверждении Правил выдачи административным органом разрешений на ввоз в Республику Казахстан и вывоз за ее пределы видов животных, их частей и дериватов, находящихся под угрозой исчезновения»

постановление Правительства Республики Казахстан

МООС

август 2013 года

8

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 711 «Об утверждении Правил ввоза и вывоза лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»

постановление Правительства Республики Казахстан

МЗ

август 2013 года

9

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от
25 февраля 2013 года № 172 «Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

постановление Правительства Республики Казахстан

МООС

август 2013 года

10

Об определении порядка выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга в случае их перемещения с целью проведения неродственной трансплантации, а также образцов клеток, тканей, биологических жидкостей и секретов, в том числе продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и патологических выделений, мазков, соскобов, смывов, предназначенных для диагностических целей или полученных в процессе проведения биомедицинских исследований

приказ

МЗ

август 2013 года

      Примечание: расшифровка аббревиатур:
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.