"Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдардың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 90-ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 5-ө өкімі

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдардың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 90-ө өкіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген өкімге 2-қосымшада:

      Инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің құрамында:

      "Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі, төрағаның орынбасары" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі, төрағаның орынбасары";

      "Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министрі, хатшы" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі, хатшы";

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі";

      көрсетілген өкіммен бекітілген Инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес туралы ережеде:

      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Кеңестің жұмыс органы болып табылады.

      5. Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі.".

      Премьер-Министр Б. Сағынтаев

О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 сентября 2016 года № 90-р "О некоторых вопросах консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 января 2019 года № 5-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 сентября 2016 года № 90-р "О некоторых вопросах консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан" следующие изменения:

      в приложении 2 к указанному распоряжению:

      в составе Совета по улучшению инвестиционного климата:

      строку "Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан, заместитель председателя" изложить в следующей редакции:

      "Министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель председателя";

      строку "вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан, секретарь" изложить в следующей редакции:

      "Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, секретарь";

      строку "Министр национальной экономики Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан";

      в Положении о Совете по улучшению инвестиционного климата, утвержденном указанным распоряжением:

      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "4. Рабочим органом Совета является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.".

      Премьер-Министр Б. Сагинтаев