"Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдардың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 90-ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 16 шілдедегі № 97-ө өкімі

      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдардың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі № 90-ө өкіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;

      2-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын.

      Премьер-Министр А. Мамин

О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 сентября 2016 года № 90-р "О некоторых вопросах консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 июля 2020 года № 97-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 сентября 2016 года № 90-р "О некоторых вопросах консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан" следующие изменения:

      подпункт 5) пункта 1 исключить;

      подпункт 5) пункта 2 исключить.

      Премьер-Министр А. Мамин