Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның аумақтық органдарының депозиттік шоттарын ашу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Өкiмi 1999 жылғы 23 маусым N 86-ө

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 223-бабына

 

сәйкес заттай айғақ ретіндегі ұлттық және шетел валютасындағы ақша

қаражатын, сондай-ақ заттай айғақтарды сатудан түскен ақша қаражатын

есепке алу мен сақтауды қамтамасыз ету мақсатында:

     Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгіленген тәртіппен

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және оның

аумақтық органдарының депозиттік шоттарын ашсын.


     Премьер-Министр     Оқығандар:

        Омарбекова А.

        Қасымбеков Б.


Об открытии депозитных счетов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и его территориальных органов

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июня 1999 года N 86-р

      В целях обеспечения учета и хранения денежных средств в национальной и иностранной валюте как вещественных доказательств, а также денежных средств, вырученных от реализации вещественных доказательств согласно статье 223 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан:
      Министерству финансов Республики Казахстан в установленном порядке открыть депозитные счета Комитету национальной безопасности Республики Казахстан и его территориальным органам.
 
      Премьер-Министр
 

Специалисты: (Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)