Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары туларының сипаттамасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 15 қыркүйектегі N 445 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 25 шілдедегі № 867 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 25.07.2014 № 867 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Өрт қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Z960048_ Заңын іске асыру мақсатында қаулы етемін:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары туларының сипаттамасы бекітілсін.
      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы 
Президентінің     
2000 жылғы 15 қыркүйектегі
N 445 Жарлығымен   
бекітілген      

      Сипаттаманың тақырыбында және мәтін бойынша "Мемлекеттік өртке қарсы қызмет", "Өртке қарсы мемлекеттік қызметтің", "Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің", "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің" деген сөздер тиісінше "мемлекеттік өртке қарсы қызметтің", "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Президентінің 2011.02.02 № 1148 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің
мемлекеттік өртке қарсы қызметтің органдары туларының
сипаттамасы

       Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мемлекеттік өртке қарсы қызметтің органдарының туы тікбұрыш нысанды, ұзындығы 145 см және ені 115 см, үш жағынан алтын түстес шашақпен көмкерілген, көгілдір түсті (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалауы түстес) матадан жасалады. Матаның өң жағының орта тұсында Қазақстан Республикасының Елтаңбасы кестеленген. Кестеленген Елтаңбаның диаметрі 50 см. Елтаңба периметрі бойынша алтын түстес қосарланған баумен көмкеріледі. Елтаңбаның үстіңгі жағында, матаның жоғарғы бөлігінде "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" деген алтын түстес жазу кестеленеді. Әріптердің биіктігі 5,5 см. Елтаңбаның астыңғы жағында, матаның төменгі бөлігінде "ӨРТТЕН ҚОРҒАУ ҮШІН" деген алтын түстес девиз кестеленген. Девиздің әріптерінің биіктігі 9 см. Матаның сырт жағының ортасында, "желдер бағыты" мен халықаралық азаматтық қорғаныс белгісі (қою сарғыш түс шеңберіндегі көгілдір ұшбұрыш) бейнеленген жер шарының айшықты контурының бейнесі кестеленген. Бейненің мөлшері 80х58 см. Матаның жоғары жиегін бойлай биіктігі 5,5 см алтын түстес әріптермен "МІНДЕТ, ӨЖЕТТІК, ЕРЛІК!" деген девиз кестеленген. Матаның төменгі жиегін бойлай мемлекеттік өртке қарсы қызметтің аумақтық органының атауы алтын түспен кестеленген. Әріптердің биіктігі 3 см. Тудың сабының жоғарғы жағы алтын түстес металл ұштыққа ұласады. Саптың ұзындығы 3 м. Тудың бауы ширатылған, алтын түсті жібектен жасалады, баудың ұштарында қос шашағы бар. Баудың ұзындығы 2,5 м. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мемлекеттік өртке қарсы қызметтің органдарының туы кестелеу, құрақтау және жібекпен өрнектеу техникасымен орындалады.

Об утверждении описания знамен органов государственной противопожарной службы

Указ Президента Республики Казахстан от 15 сентября 2000 года N 445. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 25 июля 2014 года № 867

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 25.07.2014 № 867(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. В заголовке и по тексту слова "Государственной противопожарной службы", "Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям" заменены соответственно словами "государственной противопожарной службы", "Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" Указом Президента РК от 02.02.2011 № 1148.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" постановляю:

      1. Утвердить прилагаемое описание знамен органов государственной противопожарной службы.

      2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан

Утверждено           
Указом Президента       
Республики Казахстан      
от 15 сентября 2000 года N 445 

Описание знамен органов государственной противопожарной службы
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      Знамя органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан представляет собой полотнище голубого цвета (цвета Государственного флага Республики Казахстан) прямоугольной формы размером по длине 145 см и по ширине 115 см, обшитое с трех сторон бахромой золотистого цвета. На лицевой стороне полотнища в центре вышит Герб Республики Казахстан. Диаметр вышитого Герба 50 см. Герб обшивается по периметру двойным шнуром золотистого цвета. Над Гербом в верхней части полотнища вышивается надпись золотистого цвета "КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ". Высота букв 5,5 см. Под Гербом в нижней части полотнища вышит девиз золотистого цвета "ОРТТЕН КОРГАУ YШІН". Высота букв девиза 9 см. На обратной стороне полотнища в центре вышито изображение стилизованного контура земного шара с вписанными в него "розой ветров" и международным знаком гражданской обороны (голубой треугольник в круге оранжевого цвета). Размер изображения 80х58 см. По верхнему краю полотнища вышит золотистым цветом девиз "МIНДЕТ, ОЖЕТТIК, ЕРЛIК!", высота букв 5,5 см. По нижнему краю полотнища вышито золотистым цветом наименование территориального органа государственной противопожарной службы. Высота букв 3 см. Древко знамени увенчано металлическим наконечником золотистого цвета. Высота древка 3 м. Шнур знамени крученный, изготовлен из золотистого шелка, с двумя кистями на концах шнура. Длина шнура 2,5 м. Знамя органов государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан выполняется в технике вышивки, аппликации, шелкографии.