Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы Ереженi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 28 тамыздағы N 1428 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 мамырдағы № 814 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 04.05.2014 N 814 Жарлығымен.

"Актілер жинағында" 
жариялануға тиіс  

      "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 5 желтоқсандағы Заңына сәйкес қаулы етемін:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы Ереже бекiтiлсiн.

      2. Мыналардың:
      1) "Республикалық ұлан туралы Ереженi бекiту туралы, Республикалық ұланның ұйымдық құрылымын анықтау және санын белгiлеу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 18 желтоқсандағы N 2689 Жарлығының;
      2) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр Жарлықтарына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 5 наурыздағы N 3396 Жарлығының 1-тармағының;
      3) "Республикалық ұлан Қолбасшысының басқармасын тарату және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 18 желтоқсандағы N 2689 Жарлығына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 25 ақпандағы N 3855 Жарлығының 2-тармағының;
      4) "Республикалық ұланның ұйымдық құрылымын және әскери қызметшiлерiнің, жұмысшылары мен қызметшiлерiнiң жалпы штат санын айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 30 Жарлығының 6-тармағының күшi жойылған деп танылсын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы
Президентiнiң    
2004 жылғы 28 тамыздағы
N 1428 Жарлығымен  
Бекітілген      

Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 06.05.2013 № 562 Жарлығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы (бұдан әрі - Республикалық ұлан) - Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштерге жататын және күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік орган.
      2. Республикалық ұлан өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Республикалық ұлан мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, нақты және шартты атауы, туы, бөлімдердің жауынгерлік жалаулары, мемлекеттік тілде жазылған өз атауы бар мөрлері мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
      4. Республикалық ұлан азаматтық-құқықтық қарым-қатынастарға жеке өзінің атынан түседі.
      5. Республикалық ұланға заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілсе, оның мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қарым-қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      6. Республикалық ұлан өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамамен белгіленген тәртіпте Республикалық ұлан Қолбасшысының бұйрығымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
      7. Республикалық ұланның құрылымы мен штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.
      8. Республикалық ұланның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 27.
      9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы» мемлекеттік мекемесі.
      10. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының құрылтай құжаты болып табылады.
      11. Республикалық ұланның қызметін қаржыландыру Республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
      12. Республикалық ұланға кәсіпкерлік субъектілерімен Республикалық ұланның функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуіне тыйым салынады. Егер Республикалық ұланға кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы заңнамалық актілерде берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Республикалық ұланның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      13. Республикалық ұланның миссиясы:
      1) күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген өзге де міндеттерді орындау;
      2) төтенше жағдайлар туындаған кезінде іс-қимылға әзір болу;
      3) Мемлекеттік протоколға сәйкес іс-шараларды орындау.
      14. Республикалық ұланның міндеттері:
      1) күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысу;
      2) рәсімдік жоралғыларды атқаруға қатысу;
      3) тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын аса маңызды мемлекеттік объектілерді, сондай-ақ ғимараттарды, құрылыстарды және қызметтік үй-жайларды күзету;
      4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын күзету;
      5) соғыс және төтенше жағдай режимі кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте іс-шараларды жүзеге асыру;
      6) Қазақстан Республикасының Президенті белгіленген өзге де міндеттер болып табылады.
      15. Республикалық ұланның функциялары:
      1) жауынгерлік және жедел әзірлікте ұстау, жауынгерлік дайындық, заңдылық пен құқық тәртібін сақтау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;
      2) жауынгерлік және жедел әзірліктің жай-күйін бақылайды. үйлестіреді, қызметін бағыттайды және оған инспекция жасайды:
      3) құрылымдық бөлімшелерді жасақтауды, тереңдетілген медициналық куәландыру жүргізе отырып әскери қызметке кәсіби іріктеуді ұйымдастырады;
      4) материалдық-техникалық құралдарды сатып алуды ұйымдастырады және оларды тиімді жұмсау мен пайдалануды, республикалық бюджеттен өзін қамтуға бөлінген қаржы қаражатын алуды қамтамасыз етеді;
      5) қызметтік үй-жайлардың, ғимараттардың, сондай-ақ әлеуметтік-тұрмыстық, медициналық және шаруашылық мақсаттағы объектілерді салу мен жөндеуді ұйымдастырады, оған бақылау жасайды;
      6) әскери қызметшілердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің медициналық қамтамасыз етілуін, тұрғын үй, материалдық-тұрмыстық жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды іске асырады;
      7) қарулануға (жабдықтау мен пайдалануға) қару-жарақтың, оқ-дәрілердің және әскери техниканың жаңартылған жаңа үлгілерін қабылдауды, сондай-ақ қаруланудан (жабдықтаудан, пайдаланудан) ескірген үлгілерін шығаруды ұйымдастырады;
      8) нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады, сондай-ақ оларды өзі әзірлейді;
      9) Республикалық ұланның мұқтажы үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырады және шарт-талап қою және қуыным жұмыстарын жүзеге асырады;
      10) күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде терроризмге қарсы операцияларға қатысады, сондай-ақ терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимін қамтамасыз етеді;
      11) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын қамтамасыз етеді;
      12) Республикалық ұланға жедел басқару құқығында бекітілген әскери мүлікті есепке алуды іске асырады;
      13) Республикалық ұланға жедел басқару құқығында бекітілген, пайдаланбайтын әскери мүлікті есептен шығаруды іске асырады;
      14) ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелердің жедел басқару құқығындағы пайдаланбайтын әскери мүлікті есептен шығаруды келіседі;
      15) өткізуге, кәдеге жаратуға және жалға беруге жататын пайдаланбайтын әскери мүлік тізбесін айқындайды және оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жанындағы Әскери-техникалық комиссияның қарауына одан әрі пайдалану (беру, өткізу, кәдеге жарату және жалға беру) туралы шешім қабылдау үшін енгізеді;
      16) заңнамаға сәйкес өзге де функциялар.
      16. Құқықтары мен міндеттері:
      Республикалық ұланның заңнамасында белгіленген тәртіппен өз міндеттерін іске асыру және функцияларын жүзеге асыру үшін:
      1) барлық жеке құрамның орындауы үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға;
      2) жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;
      3) өз міндеттерін жүзеге асыруға кедергі келтіретін адамдардың құқыққа қарсы әрекеттерін тоқтатуды талап етуге, ал талапты орындамаған жағдайда «Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шараларды қолдануға;
      4) азаматтарды және лауазымды адамдарды күзетілетін объектілерге өткізу кезінде олардың жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеруге;
      5) күзетілетін адамдарға немесе күзетілетін объектілерге қатысты құқыққа қарсы әрекет жасаған адамдарды ұстауға, кейін оларды құқық қорғау органдарына тапсыруға;
      6) күзетілетін объектілерде көлік құралдары мен жүктерге жете тексеру жүргізуге;
      7) «Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда және тәртіпте қаруды, жауынгерлік техниканы, арнайы құралдар мен дене күшін қолдануға;
      8) төтенше жағдай кезінде міндеттерін атқаруда телекоммуникациялық желілерді пайдалануға;
      9) қару-жарақ, арнайы құралдар мен техника сатып алуға;
      10) өз қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;
      11) Республикалық ұланның арнайы даярлықтан өткен әскери қызметшілеріне қызметтік міндеттерін атқару кезінде жауынгерлік қолмен ату қаруы мен арнайы құралдарды сақтауға, алып жүруге рұқсат етіледі. Дене күшін, арнайы құралдарды және атыс қаруын қолданумен байланысты жағдайда іс-қимылға жарамдылығына әскери қызметшілерге кезеңдік тексеру жүргізуге;
      12) Қазақстан Республикасы Қорғаныс, Ішкі істер министрліктерінің қарамағындағы оқу орындарында және ғылыми-зерттеу мекемелерінде, сондай-ақ басқа мемлекеттердің оқу орындарында, оның ішінде арнайы оқу орындарында келісімшарт негізінде даярлық пен кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыруға құқығы бар.
      Республикалық ұланға мынадай негізгі міндеттер жүктеледі:
      1) Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметімен өзара іс-қимыл жасай отырып, Қазақстан  Республикасы Мемлекет басшысының, экс-президенттері мен олардың отбасыларының және Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен тізбе бойынша мемлекеттің лауазымды адамдарының, сондай-ақ шет мемлекеттердің басшылары, шетелдердің үкімет басшылары және халықаралық ұйымдар басшылары Қазақстан Республикасының аумағында болған кезеңінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
      2) тізбесін Қазақстан  Республикасының Президенті айқындайтын аса маңызды мемлекеттік объектілерді, сондай-ақ күзетілетін адамдардың болуы үшін бөлінген үйлерді, құрылыстарды, ғимараттар мен оған іргелес жатқан аумақтар мен су айдындарын, әуе кемелерін, жерүсті көлігін және су көлігін, олардың тұрған жерлерін күзету;
      3) өз құзыреті шегінде терроризмге қарсы операцияларға қатысу, сондай-ақ терроризмге қарсы операциялардың құқықтық режимін қамтамасыз ету;
      4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын күзету;
      5) протоколдық іс-шараларды өткізу кезінде, Қазақстан Республикасының мерекелері мен салтанаттарында рәсімдік жоралғыларды атқаруға қатысу;
      6) әскери және төтенше жағдай режимі кезінде заңнамада  көзделген тәртіпте іс-шараларды жүзеге асыру.

3. Республикалық ұланның қызметін ұйымдастыру

      17. Республикалық ұланға жүктелген міндеттердің атқарылуына және функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болатын Қолбасшы басшылық жасайды. Қолбасшыны Қазақстан  Республикасының Президенті лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.
      18. Қолбасшының екі орынбасары, оның ішінде бір бірінші орынбасары болады. Республикалық ұлан қолбасшысының орынбасарларын Қолбасшының ұсынуы бойынша Қазақстан  Республикасының Президенті лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.
      19. Қолбасшының өкілеттігі:
      1) өз орынбасарларының, Республикалық ұлан құрамалары мен бөлімдері командирлерінің штатқа сай міндеттерін айқындайды;
      2) Республикалық ұланның қызметтік-жауынгерлік қызметіне, жауынгерлік даярлығына жетекшілік етеді және оның жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады;
      3) Республикалық ұланды әскери қызметшілермен жасақтау жоспарын бекітеді;
      4) Республикалық ұланға ведомстволық қарасты мемлекеттік мекемелерді құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыныстар енгізеді;
      5) Қазақстан  Республикасының Президенті бекіткен штат саны лимитінің шегінде Республикалық ұлан құрамаларының, әскери бөлімдері мен орталық аппаратының құрылымы мен штатын бекітеді;
      6) құрама командирінің орынбасарына дейінгі лауазымға Республикалық ұланның әскери қызметшілерін тағайындайды, Республикалық ұлан Қолбасшысының орынбасарларын және құрамалары командирлерін лауазымға тағайындау туралы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыныстар енгізеді;
      7) бастапқы офицерлік атақты және полковникке дейінгі қоса алғанда офицерлік атақтарды береді;
      8) Республикалық ұланның барлық әскери қызметшілерінің орындауы үшін міндетті бұйрықтар, директивалар шығарады, нұсқаулар береді, Республикалық ұланның жоспарларын, нұсқаулықтары мен ережелерін, әскери және арнайы даярлық бағдарламаларын бекітеді;
      9) барлық мемлекеттік және өзге ұйымдарда, сондай-ақ осындай рәсімдік функцияларды жүзеге асыратын шет мемлекеттердің ұйымдарында Республикалық ұлан атынан өкілдік етеді;
      10) Республикалық ұланның әскери қызметшілеріне жоғары әскери атақ беру және әскери қызметшілерін, қызметшілері мен жұмысшыларын наградтау туралы, сондай-ақ құрметті атақтар беру туралы Қазақстан  Республикасының Президентіне ұсыныстар енгізеді;
      11) Республикалық ұланның әскери қызметшілерін, жұмысшылары мен қызметшілерін наградтайды, марапаттайды және оларға тәртіптік жазалар қолданады;
      12) өз құзыреті шегінде лауазымға тағайындайды, қызмет бабында жылжыту, әскери атақтар беру мен төмендету, сондай-ақ әскери қызметшілерді Республикалық ұлан қатарынан запасқа және отставкаға шығару мәселелерін шешеді;
      13) Республикалық ұланның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;
      14) азаматтардың, Республикалық ұланның әскери қызметшілері мен олардың отбасы мүшелерінің, сондай-ақ қызметшілері мен жұмысшыларының құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін олардың өтініштерін қарауды ұйымдастырады;
      15) Республикалық ұланның Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметімен, Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, Ішкі істер министрлігімен, Қарулы Күштерімен, басқа да әскерлері және әскери құрамаларымен, сондай-ақ басқа да орталық атқарушы органдарымен өзара іс-қимылын ұйымдастырады;
      16) қызметтік куәліктердің үлгілерін, оларды беру және есепке алу тәртібін белгілейді;
      17) әскери қызметшілерді Қазақстан Республикасының және басқа да мемлекеттердің оқу орындарына және әскери-оқу орындарына оқуға жіберу қағидаларын бекітеді;
      18) Республикалық ұланның әскери қызметшілерін арнайы тексеруден өткізуді ұйымдастырады;
      19) қару-жарақтың, әскери техниканың, күрделі қаражат салымдары мен басқа да күрделі салымдардың және басқа да материалдық-техникалық құралдардың негізгі түрлеріне тапсырыс берудің, сатып алудың көлемін бекітеді, сондай-ақ оларды, бюджеттік қаржыны бағынысты әскери бөлімдерге бөлуді жүргізеді;
      20) Республикалық ұланда құпияландыруға жататын мәліметтердің тізбесін бекітеді.
      Республикалық ұлан қолбасшысы орнында болмаған кезеңде қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны ауыстыратын адам оның өкілеттігін атқарады.
      21. Республикалық ұланда Ұлан кеңесі құрылады. Кеңестің міндеттерін, қызмет тәртібін және дербес құрамын, сондай-ақ ол туралы ережені Қолбасшы бекітеді. Кеңестің шешімдері Қолбасшының бұйрығымен бекітіледі.
      22. Республикалық ұланда ведомстволық мұрағат құрылады.
      23. Республикалық ұлан әскери қызметшілерінің әскери қызмет өтілін есептеу Қазақстан  Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіпте арнайы әскери құралым ретінде есептеледі.
      24. Республикалық ұлан әскери қызметшілерінің жауынгерлік қызмет атқаруы жауынгерлік міндеттерді орындау болып табылады және жеке өзі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметімен бірлесіп өткізетін іс-шаралар кешенін жүзеге асыруға негізделеді. Республикалық ұланның және Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметінің әскери қызметшілері бірлескен қызметтік-жауынгерлік міндеттерді орындау барысында Қазақстан  Республикасы Президентінің Күзет қызметінің аға лауазымды тұлғасы  Республикалық ұланның әскери қызметшілері үшін жедел бастық болып табылады.
      25. Республикалық ұланның орталық аппаратын аппарат басшысы басқарады, ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

4. Республикалық ұланның мүлкі

      26. Республикалық ұланның жедел басқару құқығында оқшауланған
мүлкі болады.
      Республикалық ұланның мүлкі оған мемлекет берген мүлік есебінен құралады және негізгі қорлар мен айналымдағы қаражаттан, сондай-ақ баланста құны көрсетілген өзге де мүліктен, сондай-ақ өз қызметінің нәтижесінде сатып алынған (ақшалай кірісті қоса алғанда) мүліктен және Қазақстан  Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздерден тұрады.
      27. Республикалық ұланға бекітілген мүлік Республикалық меншікке жатады.
      28. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, Республикалық ұланның өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша оған берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруына немесе оған өзгедей тәсілмен иелік етуіне құқығы жоқ.

5. Республикалық ұланды қайта ұйымдастыру және тарату

      29. Республикалық ұланды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Республикалық ұланның қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      1. 0111 әскери бөлімі;
      2. 0112 әскери бөлімі;
      3. 0116 әскери бөлімі.

Об утверждении Положения о Республиканской гвардии Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2004 года N 1428. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 814

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 04.05.2014 № 814.

      Подлежит опубликованию 
в "Собрании актов"   
 

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года "О Республиканской гвардии Республики Казахстан" постановляю:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской гвардии Республики Казахстан.

      2. Признать утратившими силу:
      1) Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года N 2689 "Об утверждении Положения о Республиканской гвардии, определении организационной структуры и установлении численности Республиканской гвардии";
      2) пункт 1 Указа Президента Республики Казахстан от 5 марта 1997 года N 3396 "О внесении изменений в некоторые Указы Президента Республики Казахстан";
      3) пункт 2 Указа Президента Республики Казахстан от 25 февраля 1998 года N 3855 "Об упразднении Управления Командующего Республиканской гвардии и внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года N 2689";
      4) пункт 6 Указа Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года N 30 "Об определении организационной структуры и общей штатной численности военнослужащих, рабочих и служащих Республиканской гвардии".

      3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО        
Указом Президента     
Республики Казахстан    
от 28 августа 2004 года № 1428

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской гвардии Республики Казахстан

      Сноска. Положение в редакции Указа Президента РК от 06.05.2013 № 562.

1. Общие положения

      1. Республиканская гвардия Республики Казахстан (далее -  Республиканская гвардия) - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах своей компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
      2. Республиканская гвардия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. Республиканская гвардия является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет действительное и условное наименования, флаг, боевые знамена частей, печати и штампы со своим наименованием на государственном языке,  бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства.
      4. Республиканская гвардия вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      5. Республиканская гвардия имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством.
      6. Республиканская гвардия по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Командующего Республиканской гвардией и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      7. Организационная структура и численность Республиканской гвардии определяются Президентом Республики Казахстан.
      8. Местонахождение Республиканской гвардии: Республика Казахстан, город Астана, улица Кенесары, 27.
      9. Полное наименование государственного органа - государственное учреждение "Республиканская гвардия Республики Казахстан".
      10. Настоящее Положение является учредительным документом Республиканской гвардии Республики Казахстан.
      11. Финансирование деятельности Республиканской гвардии осуществляется из республиканского бюджета.
      12. Республиканской гвардии запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Республиканской гвардии. Если Республиканской гвардии законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2.Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности
Республиканской гвардии

      13. Миссия Республиканской гвардии:
      1) осуществление охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов и выполнение иных задач, установленных Президентом Республики Казахстан;
      2) готовность к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
      3) выполнение мероприятий в соответствии с Государственным протоколом.
      14. Задачи Республиканской гвардии:
      1) участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц;
      2) участие в выполнении церемониальных ритуалов;
      3) охрана особо важных государственных объектов, а также зданий, сооружений и служебных помещений, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан;
      4) охрана эталонов Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан;
      5) осуществление мероприятий в условиях режима военного и чрезвычайного положения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
      6) иные задачи, установленные Президентом Республики Казахстан.
      15. Функции Республиканской гвардии:
      1) организует и проводит мероприятия по поддержанию боевой и оперативной готовности, боевой подготовке, соблюдению законности и правопорядка;
      2) контролирует, координирует, направляет деятельность и инспектирует состояние боевой и оперативной готовности;
      3) организует комплектование структурных подразделений, профессиональный отбор на воинскую службу с проведением углубленного медицинского освидетельствования;
      4) организует приобретение и обеспечивает рациональное расходование и использование материально-технических средств, получение финансовых ассигнований, выделенных из республиканского бюджета на ее содержание;
      5) организует, контролирует строительство и ремонт служебных помещений, зданий, а также объектов социально-бытового, медицинского и хозяйственного назначения;
      6) осуществляет мероприятия по улучшению медицинского обеспечения, жилищных, материально-бытовых условий военнослужащих, а также членов их семей;
      7) организует прием на вооружение (снабжение и эксплуатацию) новых модернизированных образцов вооружения, боеприпасов и военной техники, а также снятие с вооружения (снабжения, эксплуатации) устаревших образцов;
      8) участвует в разработке, а также разрабатывает самостоятельно нормативные правовые акты;
      9) организует государственные закупки товаров, работ и услуг, необходимых для нужд Республиканской гвардии, и осуществляет договорно-претензионную и исковую работу;
      10) участвует в антитеррористических операциях по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, а также обеспечивает правовой режим антитеррористических операций;
      11) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственные секреты;
      12) осуществляет учет военного имущества, закрепленного за Республиканской гвардией на праве оперативного управления;
      13) осуществляет списание неиспользуемого военного имущества, закрепленного за Республиканской гвардией на праве оперативного управления;
      14) согласовывает списание неиспользуемого военного имущества, находящегося на праве оперативного управления подведомственных государственных учреждений;
      15) определяет перечень неиспользуемого военного имущества, подлежащего реализации, утилизации и сдаче в аренду, и вносит его на рассмотрение Военно-технической комиссии при Министерстве обороны Республики Казахстан для принятия решения о дальнейшем использовании (передача, реализация, утилизация и сдача в аренду);
      16) иные функции в соответствии с законодательством.
      16. Права и обязанности:
      Республиканская гвардия для реализации задач и осуществления своих функций в установленном законодательством порядке имеет право:
      1) принимать обязательные для исполнения всем личным составом нормативные правовые акты;
      2) запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от физических и юридических лиц;
      3) требовать прекращения противоправных действий лиц, препятствующих осуществлению ее задач, а в случае невыполнения требований применять предусмотренные Законом Республики Казахстан "О Республиканской гвардии Республики Казахстан" меры;
      4) проверять при пропуске граждан и должностных лиц на охраняемые объекты документы, удостоверяющие их личность;
      5) задерживать лиц, совершивших противоправные действия в отношении охраняемых лиц или охраняемых объектов, с последующей их передачей в правоохранительные органы;
      6) производить досмотр транспортных средств и грузов на охраняемых объектах;
      7) применять оружие, боевую технику, специальные средства и физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных Законом  Республики Казахстан "О Республиканской гвардии Республики Казахстан";
      8) использовать телекоммуникационные сети при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения;
      9) приобретать вооружение, специальные средства и технику;
      10) обеспечивать собственную безопасность;
      11) разрешать военнослужащим Республиканской гвардии, прошедшим специальную подготовку, хранение, ношение боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств при исполнении служебных обязанностей. Проводить периодическую проверку военнослужащих на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
      12) осуществлять на договорной основе подготовку и повышение квалификации кадров в учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, находящихся в ведении министерств обороны, внутренних дел Республики Казахстан, а также в учебных заведениях других государств, в том числе и специальных.
      На Республиканскую гвардию возлагаются следующие основные обязанности:
      1) во взаимодействии со Службой охраны Президента Республики Казахстан обеспечивать безопасность Главы государства, экс-президентов Республики Казахстан и их семей и по перечню, утвержденному Президентом Республики Казахстан, должностных лиц государства, а также глав государств, правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций на период их пребывания на территории Республики Казахстан;
      2) охранять особо важные государственные объекты, а также здания, строения, сооружения и прилегающие к ним территории и акватории, отведенные для пребывания охраняемых лиц, воздушных судов, наземного и водного транспорта, места их стоянок, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан;
      3) участвовать в пределах своей компетенции в антитеррористических операциях, а также обеспечивать правовой режим антитеррористических операций;
      4) охранять эталоны Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан;
      5) участвовать в выполнении церемониальных ритуалов при проведении протокольных мероприятий, на праздниках и торжествах Республики Казахстан;
      6) осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством, мероприятия в условиях режима военного и чрезвычайного положения.

3. Организация деятельности Республиканской гвардии

      17. Руководство Республиканской гвардией осуществляется Командующим, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Республиканскую гвардию задач и осуществление ею своих функций. Командующий назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.
      18. Командующий имеет двух заместителей, в том числе одного первого. Заместители Командующего Республиканской гвардии назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Казахстан по представлению Командующего.
      19. Полномочия Командующего:
      1) определяет обязанности своих заместителей, командиров соединений и частей Республиканской гвардии по их штатному предназначению;
      2) руководит служебно-боевой деятельностью, боевой подготовкой Республиканской гвардии и осуществляет контроль за ее состоянием;
      3) утверждает план комплектования Республиканской гвардии военнослужащими;
      4) вносит предложения Президенту Республики Казахстан о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных государственных учреждений Республиканской гвардии;
      5) утверждает структуру и штаты соединений, воинских частей и центрального аппарата Республиканской гвардии в пределах утвержденного Президентом Республики Казахстан лимита штатной численности;
      6) назначает военнослужащих Республиканской гвардии на должности до заместителя командира соединения, вносит предложения Президенту Республики Казахстан о назначении на должности заместителей Командующего и командиров соединений Республиканской гвардии;
      7) присваивает первичное офицерское звание и воинские звания до полковника включительно;
      8) издает приказы, директивы, дает указания, обязательные для исполнения всеми военнослужащими Республиканской гвардии, утверждает планы, инструкции и положения, программы боевой и специальной подготовки Республиканской гвардии;
      9) представляет Республиканскую гвардию во всех государственных и иных организациях, а также организациях иностранных государств, осуществляющих аналогичные церемониальные функции;
      10) вносит представления Президенту Республики Казахстан о присвоении высших воинских званий и награждении военнослужащих, служащих и рабочих Республиканской гвардии государственными наградами, а также о присвоении почетных званий;
      11) награждает, поощряет военнослужащих, рабочих и служащих Республиканской гвардии и налагает на них дисциплинарные взыскания;
      12) в пределах своих полномочий назначает на должности, решает вопросы перемещения по службе, присвоения и снижения воинских званий, а также увольнения военнослужащих из рядов Республиканской гвардии в запас и отставку;
      13) утверждает положения о структурных подразделениях Республиканской гвардии;
      14) организует рассмотрение обращений граждан, военнослужащих и членов их семей, а также служащих и рабочих Республиканской гвардии для защиты их прав, свобод и законных интересов;
      15) организует взаимодействие Республиканской гвардии со Службой охраны Президента, Комитетом национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями, а также другими центральными исполнительными органами Республики Казахстан;
      16) устанавливает образец, порядок выдачи и учета служебных удостоверений;
      17) утверждает правила направления на обучение военнослужащих в учебные заведения и военно-учебные заведения Республики Казахстан и других государств;
      18) организует проведение специальной проверки военнослужащих Республиканской гвардии;
      19) утверждает объемы заказов, закупок основных видов вооружения, военной техники, капитальных вложений и других материально-технических средств, производит их распределение, а также бюджетных ассигнований по подчиненным воинским частям;
      20) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в Республиканской гвардии.
      Исполнение полномочий Командующего Республиканской гвардии в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.
      21. В Республиканской гвардии образуется совет Гвардии. Задачи, полномочия, порядок деятельности и персональный состав Совета, а также положение о нем утверждаются Командующим. Решения Совета утверждаются приказом Командующего.
      22. В Республиканской гвардии создается ведомственный архив.
      23. Исчисление стажа воинской службы военнослужащих Республиканской гвардии засчитывается в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, как специального воинского формирования.
      24. Несение боевой службы военнослужащих Республиканской гвардии является выполнением боевой задачи и основывается на осуществлении комплекса мероприятий, проводимых как самостоятельно, так и совместно со Службой охраны Президента Республики Казахстан. В ходе выполнения военнослужащими Республиканской гвардии и сотрудниками Службы охраны Президента Республики Казахстан совместных служебно-боевых задач старшее должностное лицо Службы охраны Президента Республики Казахстан является оперативным начальником для военнослужащих Республиканской гвардии.
      25. Центральный аппарат Республиканской гвардии возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество Республиканской гвардии

      26. Республиканская гвардия имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.
      Имущество Республиканской гвардии формируется за счет имущества, переданного ему государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      27. Имущество, закрепленное за Республиканской гвардией, относится к республиканской собственности.
      28. Республиканская гвардия не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ей по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение Республиканской гвардии

      29. Реорганизация и упразднение Республиканской гвардии осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень государственных учреждений, находящихся
в ведении Республиканской гвардии

      1. Воинская часть 0111;
      2. Воинская часть 0112;
      3. Воинская часть 0116.