Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының мәселелері

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 8 шілдедегі N 1611 Жарлығы.


      "Президент пен Үкімет актілерінің

      жинағында" жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 33-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Алып тасталды – ҚР Президентінің 28.11.2008 N 698 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Жарлығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:

      1) күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен;

      2) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 31.07.2023 № 290 Жарлықтарымен.

      3. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясының мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 12 қарашадағы N 4142 өкімінің (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 40, 362-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Президенті

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 8 шілдедегі
N 1611 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Алып тасталды – ҚР Президентінің 28.11.2008 N 698 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Жарлығымен.

Вопросы Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года N 1611.

      В соответствии со статьей 33 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. (Исключен - Указом Президента РК от 28.11.2008 N 698 (порядок введения в действие см. п.3 ).

      2. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:

      1) утратил силу Указом Президента РК от 31.07.2023 № 290;

      2) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016); от 31.07.2023 № 290.

      3. Признать утратившим силу распоряжение Президента Республики Казахстан от 12 ноября 1998 года N 4142 "Вопросы Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 40, ст. 362).

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент
Республики Казахстан  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 8 июля 2005 года N 1611

ПОЛОЖЕНИЕ
об Академии государственного управления при
Президенте Республики Казахстан

      Сноска. Положение исключено (см. п.1 ) Указом Президента РК от 28.11.2008 N 698 (порядок введения в действие см. п.3 ).