Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссия туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 5 шілдедегі N 140 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 15) тармақшасына және "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 33-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. Мыналар:

      1) 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссия туралы ереже;

      2) 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссияның құрамы бекiтiлсiн.

      2. Мыналардың күшi жойылған деп танылсын:

      1) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң азаматтарға кешiрiм жасауды жүзеге асыру тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 7 мамырдағы № 2975 Жарлығы;

      2) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссияның құрамы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 13 қыркүйектегi № 3108 Жарлығы;

      3) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссияның құрамы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 13 қыркүйектегi № 3108 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 28 қаңтардағы № 3343 Жарлығы;

      4) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 7 мамырдағы № 2975 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 ақпандағы М 3841 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., № 4, 20-құжат);

      5) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 13 қыркүйектегi № 3108 Жарлығына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 1 сәуiрдегi № 3892 Жарлығы;

      6) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 7 мамырдағы № 2975 Жарлығына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 13 ақпандағы № 557 Жарлығы;

      7) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 13 қыркүйектегi № 3108 және 1996 жылғы 18 маусымдағы № 3039 Жарлықтарына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 қарашадағы № 719 Жарлығының 1-тармағы;

      8) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 13 қыркүйектегi № 3108 Жарлығына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 6 наурыздағы № 821 Жарлығы;

      9) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 7 мамырдағы № 2975 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 4 ақпандағы № 1288 Жарлығы;

      10) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр актiлерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 15 желтоқсандағы № 1504 Жарлығының 1-тармағының 2) тармақшасы;

      11) "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 7 мамырдағы № 2975 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр актiлерiнiң күшi жойылған деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 16 мамырдағы № 1573 Жарлығының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 2005 ж., № 20, 238-құжат).

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Президентi

  1-ҚОСЫМШA
Қазақстан Республикасы
Президентiнiң
2006 жылғы 5 шiлдедегi
№ 140 Жарлығымен
БЕКIТIЛГЕН

      Ескерту. Ережеде: бүкіл мәтін бойынша "өтініштерді", "өтініші", "өтініш", "өтінішпен", "өтінішті", "өтініштің", "өтінішке", "өтініштері" деген сөздер тиісінше "өтінішхаттарды", "өтінішхаты", "өтінішхат", "өтінішхатпен", "өтінішхатты", "өтінішхаттың", "өтінішхатқа", "өтінішхаттары" деген сөздермен ауыстырылды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссия туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кешірім жасау мәселелері жөніндегі комиссия туралы осы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 15) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 19-бабының 6) тармақшасына және 33-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кешірім жасау мәселелері жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) қызметінің және кешірім жасау туралы өтінішхаттарды қараудың тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      2. Кешірім жасауды өзіне қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген, сол сияқты шет мемлекет сотының үкімі бойынша тағайындалған жазаны Қазақстан Республикасының аумағында өтеп жатқан не өтеген адамның өтінішхаты негізінде Қазақстан Республикасының Президенті жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      3. Қазақстан Республикасының Президентi өз қарауымен сотталған немесе жазасын өтеген адамға кешiрiм жасай алады.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      4. Кешірім жасау туралы өтінішхат сот үкімі (қаулысы) заңды күшіне енгеннен кейін ғана берілуі мүмкін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      5. Кешiрiм жасау:

      1) алып тасталды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен;

      1-1) өмір бойына бас бостандығынан айыруды белгілі бір мерзімге бас бостандығынан айырумен алмастыру;

      2) жазаны одан әрi өтеуден босату не белгiлеген жазаның мерзiмiн қысқарту;

      3) сот белгілеген жазаны жазаның неғұрлым жеңіл түрімен алмастыру;

      3-1) қосымша жаза түрінен босату;

      4) жазасын өтеген немесе оны одан әрі өтеуден босатылған адамдардан сотталғандықты алып тастау түрінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036; 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

2. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссия

      6. Кешiрiм жасау туралы материалдарды қарауды Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi орган болып табылатын Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссия (бұдан әрi - Комиссия) жүзеге асырады.

      7. Комиссияның құрамын Президент бекiтедi.

      8. Комиссияны төраға басқарады.

      Комиссияның құрамына лауазымы бойынша төрағаның орынбасары болып табылатын Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл, Бас Прокурордың жазаның орындалуы және азаматтарды ақтау мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасары және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің төрағасы кіреді.

      Комиссияның құрамына Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері және өзге де адамдар кіруі мүмкін.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 20.10.2023 № 384 Жарлықтарымен.

      9. Комиссия отырысында төраға болмаған жағдайда оның мiндетi Комиссия төрағасының орынбасарына жүктеледi.

      10. Комиссияның отырысы оның мүшелерiнiң үштен екiсi қатысқан ретте құқылы болып саналады.

      11. Комиссияның отырыстарына Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағалары, орталық мемлекеттік органдардың басшылары немесе олардың орынбасарлары қатысып, талқыланатын мәселелер бойынша сөз сөйлей алады.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      12. Комиссия өз отырыстарына оның құзыретіне жататын мәселелер бойынша қажетті ақпарат алу үшін мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің өкілдерін, сондай-ақ өзге де адамдарды шақыруға құқылы.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      13. Комиссияның шешiмi оның қатысып отырған мүшелерiнiң көпшiлiк даусымен қабылданады. Сотталған адам үшiн неғұрлым қолайлы мәселе дауысқа бiрiншi болып салынады. Комиссия мүшелерiнiң дауыстары тең бөлiнген жағдайда төрағалық етушiнiң дауысы шешушi болып табылады. Комиссияның шешiмi хаттамамен ресiмделiп, оған отырысқа қатысқан оның барлық мүшелерi қол қояды.

      Шақырылған адамдар Комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беруге қатыспайды.

      Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      14. Кешiрiм жасау туралы мәселе қаралған кезде:

      1) жасалған қылмыстың қоғамдық қауiптiлiк сипаты мен деңгейi, сотталған адамның жеке басы, оның мiнез-құлқы, еңбекке көзқарасы, бас бостандығынан айыру орындарындағы ынталы ұйымдардың жұмысына қатысуы, өтелмеген жаза мерзiмi, отбасы жағдайы және кешiрiм жасау туралы өтiнiштi қарау кезiнде маңызы бар басқа да жағдаяттар;

      2) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының, Бас Прокурорының және Ішкі істер министрінің сотталған адамға қатысты кешірім жасауды қолданудың орындылығы туралы қорытындылары;

      3) жазаны орындайтын органдар әкімшіліктерінің, қоғамдық бірлестіктер мен еңбек ұжымдарының пікірлері (болған жағдайда);

      4) сотталған адамға кешірім жасау туралы жәбірленушінің не оның заңды өкілінің өтінішхаты (болған жағдайда) зерделенеді және назарға алынады.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      15. Комиссияның жұмыс органы Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң Мемлекеттік құқық бөлімі болып табылады, ол:

      1) кешiрiм жасау туралы материалдарды алдын ала қарауды, Комиссия мен Қазақстан Республикасы Президентiнiң қарауы үшiн қажеттi материалдарды дайындауды;

      2) Мемлекет басшысының кешiрiм жасау туралы жарлықтарының уақтылы орындалуын бақылауды;

      3) кешiрiм жасауды қолданудың практикасын қорытуды;

      4) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi туралы ережеде және осы Ережеде көзделген өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2008.04.24 № 576 Жарлығымен.

3. Кешiрiм жасау туралы өтiнiштi жолдау тәртiбi

      16. Сотталған адам жазбаша түрде кешірім жасау туралы өтінішхатпен Қазақстан Республикасы Президентінің атына жүгінеді.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      17. Бас бостандығынан айыруға, қамауға алуға сотталған адамның кешірім жасау туралы өтінішхаты жазаны орындайтын мекеменің әкімшілігі арқылы беріледі.

      Гауптвахтада өтеумен қамауға алуға сотталған адамның (әскери қызметшінің) кешірім жасау туралы өтінішхаты жазасын өтеу орны бойынша әскери полиция органдары арқылы беріледі.

      Бас бостандығын шектеу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаға сотталған, шартты түрде сотталған, жазаны өтеуі кейінге қалдырылған адамның кешірім жасау туралы өтінішхаты тұрғылықты жері бойынша пробация қызметі арқылы беріледі.

      Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның кешірім жасау туралы өтінішхаты тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдары арқылы беріледі.

      Айыппұлға сотталған не жазаны өтеген, не жазаны одан әрі өтеуден босатылған адам кешірім жасау туралы өтінішхатты Қазақстан Республикасы Президентінің атына өзі жолдайды.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      18. Алып тасталды - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      19. Алып тасталды - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      19-1. Алып тасталды - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      19-2. Алып тасталды - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      20. Алып тасталды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.
      21. Алып тасталды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.
      22. Алып тасталды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.
      23. Алып тасталды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      24. Мекемелердің, жазаны орындайтын органдардың әкімшілігі немесе ішкі істер органдары кешірім жасау туралы өтінішхатты тіркегеннен кейін он бес жұмыс күні ішінде оны осы Ереженің 25-тармағында көрсетілген құжаттармен бірге Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жолдауы тиіс.

      Кешірім жасау туралы өтінішхаттың жолданғаны туралы үш жұмыс күні ішінде өтінішхат берген адамға хабарланады.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      25. Кешірім жасау туралы өтінішхатқа мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1) жеке басын куәландыратын құжаттың куәландырылған көшірмесі;

      1-1) сотталғанның өмірбаян деректері, оның отбасылық жағдайы, бұрынғы соттылығы, сотталғанға бұрын рақымшылық жасау актісін қолдану, сондай-ақ сотталғанның бұрынғы кешірім жасау туралы өтінішхаттарын қарау нәтижелері туралы мәліметтері көрсетілген сауалнама (кешірім жасау туралы өтінішхатты өзі жолдайтын адамды қоспағанда);

      2) сотталған адам оларға сәйкес жазасын өтеп жатқан (өтеген) сот актілерінің куәландырылған көшірмелері;

      3) мекеме, жазаны орындайтын органдар әкімшілігінің, ішкі істер органдарының пікірімен бірге кешірім жасау актісін қолданудың орындылығы туралы ұсынуы (жазаны өтеген не жазаны одан әрі өтеуден босатылған, сондай-ақ белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыруға сотталған адам тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдарының ұсынуын қоса береді);

      4) мінездеме (кешірім жасау туралы өтінішхатты өзі жолдайтын адам тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдарының мінездемесін қоса береді);

      5) денсаулық жағдайы туралы анықтама;

      5-1) психологиялық мінездеме (мекеменің әкімшілігі қоса береді);

      6) талап арыздары және өтелмеген берешегі туралы анықтама;

      7) сотталған адамның, жазасын өтеген немесе жазаны одан әрі өтеуден босатылған адамның қалауы бойынша, сондай-ақ мекеме, жазаны орындайтын органдар әкімшілігінің, ішкі істер органдарының бастамасы бойынша кешірім жасауды қолдану туралы мәселені қарауда маңызы бар басқа да құжаттар.

      Комиссияның жұмыс органы мекемелер, жазаны орындайтын органдар әкімшілігінен, ішкі істер органдарынан кешiрiм жасау туралы мәселені қарау үшін маңызы бар қосымша материалдарды сұратып ала алады.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      26. Кешірім жасау туралы өтінішхатқа қоса берілген және мекемелер, ішкі істер органдары, жазаны орындайтын органдары арқылы жіберілген материалдарды тиісінше осы мекемелердің әкімшілігі, тиісті органдардың басшылығы куәландырады.

      Кешірім жасау туралы өтінішхатқа қоса берілген және жазаны өтеген немесе жазаны одан әрі өтеуден босатылған адам өзі жолдаған материалдарды нотариат куәландыруға тиіс.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036; өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

      27. Алып тасталды - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      28. Қазақстан Республикасының Президенті өзінің қарауы бойынша адамға кешірім жасау туралы шешімді қабылдаған жағдайда, Комиссияның жұмыс органы мекеме, жазаны орындайтын орган әкімшілігінен, ішкі істер органдарынан, не жазаны өтеген немесе жазаны одан әрі өтеуден босатылған адамнан қажетті құжаттарды сұратады.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      29. Кешiрiм жасау туралы өтiнiштi жолдаған мекеме әкiмшiлiгi немесе жазаны орындаушы орган:

      1) сотталған адам қайтыс болған;

      2) сотталған адам басқа мекемеге ауыстырылған;

      3) кешiрiм жасау туралы мәселенi шешуге ықпал ететiн өзге де жағдаяттар пайда болған жағдайда Комиссияны хабардар етуге тиiс.

4. Кешiрiм жасау туралы өтiніштердi қарау бойынша iс жүргiзу

      30. Кешірім жасау туралы өтінішхаты бар келіп түскен материалдарды Комиссияның жұмыс органы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, Жоғарғы Сотына және Ішкі істер министрлігіне жібереді, олар келіп түскен сәттен бір ай мерзімнен кешіктірмей қабылданған сот шешімдерінің мазмұнын, қылмыстың жасалу жағдаяттарын, сотталған адамның жеке басы туралы мәліметтерді және кешірім жасау туралы әрбір өтінішхаттың мән-жайы жөнінде өз пікірлерін көрсете отырып, қорытындыларды ұсынады.

      Соттаудың негізсіздігі немесе заңдылықтың бұзылуы жөнінде тексеруді қажет ететін деректер келтірілген кешірім жасау туралы өтінішхаттарды жұмыс органы не Комиссия тексеру үшін тиісті мемлекеттік органдарға жібереді.

      Кешірім жасау туралы өтінішхатпен қоса ұсынылған құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, Комиссияның жұмыс органы оларды пысықтауға қайтарады.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      31. Жұмыс органы кешірім жасау туралы өтінішхаттары бар материалдарды зерделеу қорытындылары бойынша және тиісті мемлекеттік органдардың қорытындыларын алғаннан кейін Комиссияның қарауына енгізеді.

      Кешірім жасау туралы өтінішхаттарды Комиссияның қарауына енгізуге негіздер болмаған жағдайда, жұмыс органы бұл туралы мекемелерге, жазаны орындайтын органдарға, ішкі істер органдарына кешірім жасау туралы өтінішхат берген адамды не осындай өтінішхатпен өзі жүгінген адамды кейіннен хабардар ету үшін хабарлайды.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

      32. Комиссияның ұсыныстарын қараудың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Президенті кешірім жасау туралы жарлықтар шығарады, олар шағымдануға жатпайды.

      Кешірім жасау туралы өтінішхаттарды қабылдамаған жағдайда, Комиссияның жұмыс органы бұл туралы кешірім жасау туралы өтінішхат берген адамды не осындай өтінішхатпен өзі жүгінген адамды кейіннен хабардар ету үшін мекемелерге, жазаны орындайтын органдарға, ішкі істер органдарына жазбаша хабарлайды.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 22.04.2015 № 1036 Жарлығымен.

5. Қорытынды ережелер

      33. Кешірім жасау туралы жарлықтар қадағалауды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, орындалу үшін – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне немесе жазаны орындайтын өзге органдарға жіберіледі.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      34. Қазақстан Республикасы Президентінің кешірім жасау туралы жарлықтарының орындалуы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі немесе жазаны орындайтын өзге орталық мемлекеттік органдардың басшылары ұсынады.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.
      35. Алып тасталды – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

  Қазақстан Республикасы
Президентiнiң
2006 жылғы 5 шілдедегі
№ 140 Жарлығымен
БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Кешiрiм жасау мәселелерi жөнiндегi комиссияның
ҚҰРАМЫ

      Ескерту. Құрамы жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 09.02.2023 № 126 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 20.10.2023 № 384; 02.07.2024 № 594 Жарлықтарымен.

Бәшімов Марат Советұлы

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, төраға (келісім бойынша)

Комиссия мүшелері:

Асанова Жанна Бейсентайқызы

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты (келісім бойынша),

Борчашвили Исидор Шамилович

заң ғылымдарының докторы, профессор (келісім бойынша)

Әубәкірова Индира Оралқызы

заң ғылымдарының докторы (келісім бойынша);

Тұрмағамбетова Жемiс Өтегенқызы

"Адам құқығының хартиясы" қорының атқарушы директоры (келісім бойынша).

      Комиссияның құрамына лауазымы бойынша төрағаның орынбасары болып табылатын Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл, Бас Прокурордың жазаның орындалуы және азаматтарды ақтау мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасары және Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің төрағасы кіреді.

     

О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2006 года № 140.

      Подлежит опубликованию в

      "Собрании актов Президента

      и Правительства"

      В соответствии с подпунктом 15) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить:

      1) Положение о Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан согласно приложению 1;

      2) состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан согласно приложению 2.

      2. Признать утратившими силу:

      1) Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года N 2975 "Об утверждении Положения о порядке осуществления помилования граждан Президентом Республики Казахстан";

      2) Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года N 3108 "О составе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан";

      3) Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 1997 года N 3343 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года N 3108 "О составе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан";

      4) Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 1998 года N 3841 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года N 2975" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 4, ст. 20);

      5) Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1998 года N 3892 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года N 3108";

      6) Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2001 года N 557 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года N 2975";

      7) пункт 1 Указа Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2001 года N 719 "О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года N 3108 и от 18 июня 1996 года N 3039";

      8) Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2002 года N 821 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года N 3108";

      9) Указ Президента Республики Казахстан от 4 февраля 2004 года N 1288 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года N 2975";

      10) подпункт 2) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года N 1504 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казахстан";

      11) пункт 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 мая 2005 года N 1573 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года N 2975 и признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 20, ст. 238).

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 5 июля 2006 года N 140

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан

      Сноска. Внесены изменения по всему тексту на государственном языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Настоящее положение о Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (далее - Положение) в соответствии с подпунктом 15) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 6) статьи 19 и подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" определяет порядок деятельности Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (далее - Комиссия) и рассмотрения ходатайств о помиловании.

      Сноска. Пункт 1 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      2. Помилование осуществляется Президентом Республики Казахстан на основании ходатайства лица, в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, а равно лица, отбывающего либо отбывшего на территории Республики Казахстан наказание, назначенное по приговору суда иностранного государства.

      Сноска. Пункт 2 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      3. Президент Республики Казахстан может по своему усмотрению - помиловать осужденного или лицо, отбывшее наказание.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      4. Ходатайство о помиловании может быть подано лишь после вступления в законную силу приговора (постановления) суда.

      Сноска. Пункт 4 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      5. Помилование осуществляется в виде:

      1) Исключен Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1-1) замены пожизненного лишения свободы лишением свободы на определенный срок;

      2) освобождения от дальнейшего отбывания наказания либо сокращения срока назначенного наказания;

      3) замены назначенного судом наказания более мягким видом наказания;

      3-1) освобождения от дополнительного вида наказания;

      4) снятия судимости с лиц, отбывших наказание или освобожденных от дальнейшего его отбывания.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 22.04.2015 № 1036; от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комиссия по вопросам помилования
при Президенте Республики Казахстан

      6. Рассмотрение материалов о помиловании осуществляется Комиссией по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан (далее - Комиссия), которая является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

      7. Состав Комиссии утверждается Президентом.

      8. Комиссию возглавляет председатель.

      В состав Комиссии входят по должности помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам, являющийся заместителем председателя, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, заместитель Генерального Прокурора, курирующий вопросы исполнения наказаний и реабилитации граждан, и председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

      В состав Комиссии могут входить депутаты Парламента Республики Казахстан, представители неправительственных организаций и иные лица.

      Сноска. Пункт 8 - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Указом Президента РК от 20.10.2023 № 384.

      9. В случае отсутствия председателя на заседании Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя председателя Комиссии.

      10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более двух третей ее членов.

      11. На заседаниях Комиссии могут присутствовать и выступать по обсуждаемым вопросам Председатель Верховного Суда, председатели судебных коллегий Верховного Суда, руководители центральных государственных органов или их заместители.

      Сноска. Пункт 11 - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей государственных органов, общественных объединений, а также иных лиц для получения необходимой информации по вопросам, относящимся к ее компетенции.

      Сноска. Пункт 12 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      13. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. Первым на голосование ставится вопрос, наиболее благоприятный для осужденного. При разделении голосов членов Комиссии поровну решающим является голос председательствующего. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми ее членами, участвовавшими в заседании.

      Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии решения Комиссией.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. При рассмотрении вопроса о помиловании изучаются и принимаются во внимание:

      1) характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, отношение к труду, участие в работе самодеятельных организаций в местах лишения свободы, срок не отбытого наказания, семейное положение и другие обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении ходатайства о помиловании;

      2) заключения Председателя Верховного Суда, Генерального Прокурора и Министра внутренних дел Республики Казахстан о целесообразности применения акта помилования к осужденному;

      3) мнения администрации органов, исполняющих наказание, общественных объединений и трудовых коллективов (при наличии);

      4) обращение (при наличии) потерпевшего либо его законного представителя о помиловании осужденного.

      Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      15. Рабочим органом Комиссии является Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан, который осуществляет:

      1) предварительное рассмотрение представленных материалов о помиловании, подготовку необходимых материалов для рассмотрения Комиссией и Президентом Республики Казахстан;

      2) контроль за своевременным исполнением указов Главы государства о помиловании;

      3) обобщение практики применения помилования;

      4) иные полномочия, предусмотренные Положением об Администрации Президента Республики Казахстан и настоящим Положением.

      Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 24.04.2008 N 576 .

3. Порядок направления ходатайства о помиловании

      16. Осужденный обращается в письменной форме с ходатайством о помиловании на имя Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 16 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      17. Ходатайство о помиловании лица, осужденного к лишению свободы, аресту, подается через администрацию учреждения, исполняющего наказание.

      Ходатайство о помиловании лица (военнослужащего), осужденного к аресту с отбыванием на гауптвахте, подается через органы военной полиции по месту отбывания наказания.

      Ходатайство о помиловании лица, осужденного к наказанию в виде ограничения свободы, исправительных работ, привлечения к общественным работам, условно осужденного, имеющего отсрочку отбывания наказания, подается через службу пробации по месту жительства.

      Ходатайство о помиловании лица, освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания, подается через органы внутренних дел по месту жительства.

      Лицо, осужденное к штрафу либо отбывшее наказание, либо освобожденное от дальнейшего отбывания наказания, самостоятельно подает ходатайство о помиловании на имя Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 17 - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
     

      18. Исключен Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      19. Исключен Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      19-1. Исключен Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      19-2. Исключен Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      20. Исключен Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      21. Исключен Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      22. Исключен Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      23. Исключен Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Администрация учреждений, органов, исполняющих наказание, или органы внутренних дел обязаны в течение пятнадцати рабочих дней после регистрации ходатайства о помиловании направить его вместе с документами, указанными в пункте 25 настоящего Положения, в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      О направлении ходатайства о помиловании в течение трех рабочих дней сообщается ходатайствующему лицу.

      Сноска. Пункт 24 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      25. К ходатайству о помиловании прилагаются следующие документы:

      1) заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

      1-1) анкета с указанием биографических данных осужденного, сведений о его семейном положении, прежней судимости, применении ранее к осужденному акта амнистии, а также результатах рассмотрения предыдущих ходатайств осужденного о помиловании (за исключением лица, подающего ходатайство о помиловании самостоятельно);

      2) заверенные копии судебных актов, в соответствии с которыми осужденный отбывает (отбывал) наказание;

      3) представление с мнением администрации учреждения, органов, исполняющих наказание, органов внутренних дел о целесообразности применения акта помилования (лицо, отбывшее наказание либо освобожденное от дальнейшего отбывания наказания, а также осужденное к пожизненному лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, прилагает представление органов внутренних дел по месту жительства);

      4) характеристика (лицо, подающее ходатайство о помиловании самостоятельно, прилагает характеристику из органов внутренних дел по месту жительства);

      5) справка о состоянии здоровья;

      5-1) психологическая характеристика (прилагается администрацией учреждения);

      6) справка об исковых требованиях и непогашенной задолженности;

      7) по желанию осужденного, лица, отбывшего наказание или освобожденного от дальнейшего отбывания наказания, а также по инициативе администрации учреждения, органов, исполняющих наказание, органов внутренних дел – другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса о применении помилования.

      Рабочий орган Комиссии может истребовать у администрации учреждений, органов, исполняющих наказание, органов внутренних дел дополнительные материалы, имеющие значение для рассмотрения вопроса о помиловании.

      Сноска. Пункт 25 - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. Материалы, приложенные к ходатайству о помиловании и направленные через учреждения, органы внутренних дел, органы, исполняющие наказание, заверяются соответственно администрацией этих учреждений, руководством соответствующих органов.

      Подлежат нотариальному заверению материалы, приложенные к ходатайству о помиловании и направленные самостоятельно лицом, отбывшим наказание или освобожденным от его дальнейшего отбывания.

      Сноска. Пункт 26 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036; с изменением, внесенным Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      27. Исключен Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      28. В случае принятия Президентом Республики Казахстан решения о помиловании лица по своему усмотрению рабочий орган Комиссии истребует необходимые документы у администрации учреждения, органов, исполняющих наказание, органов внутренних дел, либо у лица, отбывшего наказание или освобожденного от его дальнейшего отбывания.

      Сноска. Пункт 28 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      29. Администрация учреждения или орган, исполняющий наказание, направлявшие ходатайство о помиловании, обязаны уведомить Комиссию в случае:

      1) смерти осужденного;

      2) перевода осужденного в другое учреждение;

      3) появления иных обстоятельств, которые могут повлиять на решение вопроса о помиловании.

4. Производство по рассмотрению ходатайств о помиловании

      30. Поступившие материалы с ходатайством о помиловании направляются рабочим органом Комиссии в Генеральную прокуратуру, Верховный Суд и Министерство внутренних дел Республики Казахстан, которые не позднее чем в месячный срок с момента поступления представляют заключения с указанием содержания принятых судебных решений, обстоятельств совершения преступления, данных о личности осужденного и своего мнения по существу каждого ходатайства о помиловании.

      Ходатайства о помиловании, в которых содержатся нуждающиеся в проверке ссылки на необоснованность осуждения или нарушения законности, направляются рабочим органом либо Комиссией для проверки в соответствующие государственные органы.

      В случае ненадлежащего оформления документов, представленных с ходатайством о помиловании, рабочий орган Комиссии возвращает их на доработку.

      Сноска. Пункт 30 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      31. Материалы с ходатайствами о помиловании по итогам их изучения и после получения заключений соответствующих государственных органов вносятся рабочим органом на рассмотрение Комиссии.

      При отсутствии оснований для внесения ходатайства о помиловании на рассмотрение Комиссии рабочий орган сообщает об этом в учреждения, органы, исполняющие наказание, органы внутренних дел для последующего информирования ходатайствующего о помиловании лица либо лицу, обратившемуся с таким ходатайством самостоятельно.

      Сноска. Пункт 31 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

      32. По результатам рассмотрения предложений Комиссии Президент Республики Казахстан издает указы о помиловании, которые обжалованию не подлежат.

      При отклонении ходатайств о помиловании рабочий орган Комиссии письменно сообщает об этом в учреждения, органы, исполняющие наказание, органы внутренних дел для последующего информирования ходатайствующего о помиловании лица либо лицу, обратившемуся с таким ходатайством самостоятельно.

      Сноска. Пункт 32 в редакции Указа Президента РК от 22.04.2015 № 1036.

5. Заключительные положения

      33. Указы о помиловании направляются для осуществления надзора в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, для исполнения – в Министерство внутренних дел Республики Казахстан или иные органы, исполняющие наказание.

      Сноска. Пункт 33 - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      34. Информация об исполнении указов Президента Республики Казахстан о помиловании предоставляется в Администрацию Президента Республики Казахстан Министром внутренних дел Республики Казахстан или руководителями иных центральных государственных органов, исполняющих наказание.

      Сноска. Пункт 34 - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      35. Исключен Указом Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 5 июля 2006 года № 140

      Сноска. Состав - в редакции Указа Президента РК от 09.02.2023 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными Указами Президента РК от 20.10.2023 № 384; от 02.07.2024 № 594.

СОСТАВ
Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан

Башимов Марат Советович

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель (по согласованию)члены Комиссии:

Асанова Жанна Бейсентаевна

депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию),

Борчашвили Исидор Шамилович

доктор юридических наук, профессор (по согласованию)

Аубакирова Индира Ураловна

доктор юридических наук (по согласованию);

Турмагамбетова Жемис Утегеновна

исполнительный директор фонда "Хартия за права человека" (по согласованию).

      В состав Комиссии входят по должности помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам, являющийся заместителем председателя, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, заместитель Генерального Прокурора, курирующий вопросы исполнения наказаний и реабилитации граждан, и председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.