Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 681 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығын іске асыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік бағдарламалар тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Тізбеде көрсетілген мерзімге сәйкес мемлекеттік бағдарламалардың жобаларын белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне енгізсін.

      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2010 жылғы 19 наурыздағы
№ 957 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Мемлекеттік бағдарламалар тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 25.01.2016 N 182; өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 14.02.2017 № 420 Жарлықтарымен.

Р/с №

Атауы

Әзірлеуге жауапты мемлекеттік орган

Мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу мерзімі

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру мерзімі

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне енгізу мерзімі

1

2

3

4

5

6

1.

Инфрақұрылымды дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

2015 жылғы 2 наурызға дейін

2015 - 2019 жылдар

2015 жылғы 12 наурызға дейін

2.

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

2014 жылғы 1 маусымға дейін

2015 - 2019 жылдар

2014 жылғы 1 шілдеге дейін

3.

"Ақпаратты Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

2012 жылғы 1 қарашаға дейін

2013 - 2019 жылдар

2012 жылғы 1 желтоқсанға дейін

4.

Діни экстремизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік бағдарлама

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы

2013 жылғы 1 тамызға дейін

2013 - 2017 жылдар

2013 жылғы 1 қыркүйекке дейін

5.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған "Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

2015 жылғы 15 қарашаға дейін

2016 - 2019 жылдар

2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін

6.

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

2016 жылғы 10 ақпанға дейін

2016 - 2019 жылдар

2016 жылғы 1 наурызға дейін

7.

Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

2010 жылғы 1 қазанға дейін

2011 - 2019 жылдар

2010 жылғы 1 қарашаға дейін

8.

Алып тасталды - ҚР Президентінің 14.02.2017 № 420 Жарлығымен.

9.

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

2016 жылғы 1 желтоқсанға дейін

2017-2021 жылдар

2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін


Об утверждении Перечня государственных программ

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 681

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных программ (далее - Перечень).

      2. Правительству Республики Казахстан внести в установленном порядке в Администрацию Президента Республики Казахстан проекты государственных программ согласно срокам, указанным в Перечне.

      3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 957

Перечень государственных программ

      Сноска. Перечень в редакции Указа Президента РК от 25.01.2016 № 182; с изменениями, внесенным указом Президента РК от 14.02.2017 № 420.


п/п

Наименование

Государственный орган, ответственный за разработку

Срок разработки государственных программ

Срок реализации государственных программ

Срок внесения в Администрацию Президента Республики Казахстан

1

2

3

4

5

6

1.

Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 - 2019 годы

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

до 2 марта 2015 года

2015 - 2019 годы

до 12 марта 2015 года

2.

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

до 1 июня 2014 года

2015 - 2019 годы

до 1 июля 2014 года

3.

Государственная программа "Информационный Казахстан - 2020"

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

до 1 ноября 2012 года

2013 - 2019 годы

до 1 декабря 2012 года

4.

Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

до 1 августа 2013 года

2013 - 2017 годы

до 1 сентября 2013 года

5.

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

до 15 ноября 2015 года

2016 - 2019 годы

до 31 декабря 2015 года

6.

Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы

Министерство образования и науки Республики Казахстан

до 10 февраля 2016 года

2016 - 2019 годы

до 1 марта 2016 года

7.

Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

до 1 октября 2010 года

2011 - 2019 годы

до 1 ноября 2010 года

8.

Исключена указом Президента РК от 14.02.2017 № 420.

9.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

до 1 декабря 2016 года

2017-2021 годы

до 31 декабря 2016 года