Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 17 маусымдағы № 102 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс     

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) «Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі № 949 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 31, 336-құжат; 2005 ж., № 30, 381-құжат);
      2) «Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі № 949 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 13 шілдедегі № 1615 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 30, 381-құжат).
      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
            Президенті                           Н. Назарбаев

О признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2011 года № 102

Подлежит опубликованию в Собрании актов
Президента и Правительства     
Республики Казахстан        

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Признать утратившими силу:
      1) Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 31, ст. 336; 2005 г., № 30, ст. 381);
      2) Указ Президента Республики Казахстан от 13 июля 2005 года № 1615 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года № 949» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 381).
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев