Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының рәмізі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 18 ақпандағы № 1159 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 13 қазандағы № 563 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 13.10.2017 № 563 Жарлығымен.

  Қазақстан Республикасы Президенті
  мен Үкіметі актілерінің жинағында
  жариялануға тиіс

      "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының 9-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының рәмізі болып Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының эмблемасы белгіленсін.

      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының эмблемасының сипаттамасы бекітілсін.

      3. Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының эмблемасын дайындау Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындайтын кәсіпорындармен, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебінен және шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2011 жылғы 18 ақпандағы
№ 1159 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы прокуратура органдары эмблемасының
СИПАТТАМАСЫ

      Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының эмблемасы ортасына көк түсті дөңгелек қалқан орналастырылған өрнектелген сегіз бұрышты көк түсті жұлдызды білдіреді. Қалқанға көлбеуінен ұштары төмен қаратылып бір-бірімен айқасқан қылыштар орналастырылған. Қалқанның ортасында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген. Қалқан ұлттық өрнектермен көмкерілген. Қалқанның жиегінде "Қазақстан прокуратурасы" деген алтын түсті жазу жазылған, сөздердің арасында екі жағынан орналыстырылған 3 нүкте бейнеленген.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы, қылыштар, ұлттық өрнек элементтері, нүктелер, жұлдыздың ұштары - алтын түсті.

      Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының эмблемасы бірыңғай түсте бейнеленуі мүмкін.

      Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының эмблемасының бейнесі қоса беріліп отыр.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2011 жылғы 18 ақпандағы
№ 1159 Жарлығымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы
прокуратура органдары
эмблемасының сипаттамасына
ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы прокуратура органдары эмблемасының
бейнесі


О символе органов прокуратуры Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1159. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2017 года № 563

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 13.10.2017 № 563.

      Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан

      В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Установить, что символом органов прокуратуры Республики Казахстан является эмблема органов прокуратуры Республики Казахстан.

      2. Утвердить прилагаемое описание эмблемы органов прокуратуры Республики Казахстан.

      3. Определить, что изготовление эмблемы органов прокуратуры Республики Казахстан осуществляется предприятиями, изготавливающими государственную символику Республики Казахстан, за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 18 февраля 2011 года № 1159

ОПИСАНИЕ
эмблемы органов прокуратуры Республики Казахстан

      Эмблема органов прокуратуры Республики Казахстан представляет собой изображение орнаментированной восьмиугольной звезды синего цвета, в которой расположен круглый щит синего цвета. Щит наложен на две диагонально перекрещенные сабли остриями вниз. В центре щита выполнено изображение Государственного Герба Республики Казахстан. Щит обрамлен элементом национального орнамента. По контуру щита расположена надпись "Қазақстан прокуратурасы" цвета золота, с изображением 3 точек, расположенных между словами с двух сторон.

      Изображения Государственного Герба Республики Казахстан, сабель, элемента национального орнамента, точек, углов звезды - цвета золота.

      Эмблема органов прокуратуры Республики Казахстан может выполняться в одноцветном изображении.

      Изображение эмблемы органов прокуратуры Республики Казахстан прилагается.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к описанию эмблемы
органов прокуратуры
Республики Казахстан,
утвержденному
Указом Президента
Республики Казахстан
от 18 февраля 2011 года № 1159

Изображение эмблемы
органов прокуратуры Республики Казахстан