Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 21 маусымдағы № 344 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған, Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2012 жылғы 21 маусымдағы
№ 344 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат; 2000 ж., № 54, 593-құжат; 2001 ж., № 1-2, 2-құжат; № 4-5, 43-құжат; 2002 ж., № 26, 272-құжат; № 45, 445-құжат; 2003 ж., № 12, 130-құжат; № 16, 160-құжат; 2004 ж., № 13, 166-құжат; № 21, 267-құжат; № 27, 344-құжат; № 48, 590-құжат; 2005 ж., № 16, 189-құжат; № 27, 329-құжат; № 30, 380-құжат; № 49, 623-құжат; 2006 ж., № 7, 50-құжат; № 26, 264-құжат; № 28, 299-құжат; № 30, 320-құжат; 2007 ж., № 30, 330-құжат; № 33, 361-құжат; 2008 ж., № 10, 105-құжат; 2009 ж., № 5, 13-құжат; 2010 ж., № 27, 205-құжат; № 51, 466-құжат; 2011 ж., № 2, 12-құжат; № 14. 408-құжат):

      аталған Жарлыққа 1 қосымшада:

      мына:

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік

      қызмет істері агенттігі 215

      Соның ішінде аумақтық органдар 173"

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын;

      "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік

      қызмет істері агенттігі 292

      оның ішінде аумақтық органдар 237".

      2. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.08.2014 № 900 Жарлығымен.

      3. "Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімі мен мемлекеттік саяси қызметшілер тәртіптік жаза қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 29 желтоқсандағы № 317 Жарлығына ("Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 58, 559-құжат; 2002 ж., № 18, 196-құжат; № 32, 339-құжат; 2003 ж., № 20, 201-құжат ; 2004 ж., № 19, 234-құжат; № 21, 265-құжат; № 33, 439-құжат, 2005 ж, № 27, 329-құжат; № 30, 380-құжат; 2006 ж., № 23, 229-құжат; № 39, 429-құжат; 2007 ж., № 43, 499-құжат; 2008 ж., № 9, 89-құжат; 2010 ж., № 2, 12-құжат; № 51, 466-құжат; 2011 ж., № 19, 229-құжат; № 37, 438-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімінде:

      "Қазақстан Республикасының Парламенті Сенаты және Мәжілісі аппараттарының басшылары, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың кызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) басшысы, олардың орынбасарлары және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің және Президентінің Іс басқармасы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті аппараттарының басшылары" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты және Мәжілісі аппараттарының басшылары, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты аппаратының) басшысы, олардың орынбасарлары және Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі, Президентінің Іс басқармасы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі аппараттарының басшылары".

      4. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

      6. "Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдарын оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 501 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 49, 599-құжат; 2008 ж., № 9, 89-құжат; 2009 ж, № 12, 69-құжат; 2010 ж., № 51, 466-құжат; 2011 ж., № 37, 438-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер лауазымдарының санаттары бойынша тізілімінде:

      "В санаттарының тобы" деген бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "В санаттарының тобы

      Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының аппараттары

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

      Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)

      Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің аппараты

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының аппараты

      Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі (орталық аппараты)";

      В санаттарының тобында:

      В-4 санатында:

      "Президенттің Іс басқарушысының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті Төрағасының көмекшісі, кеңесшісі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Президенттің Іс басқарушысының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағаларының көмекшісі, кеңесшісі".

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 344.

      В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления в Республике Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 21 июня 2012 года № 344

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан

      1. В Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2; 2000 г., № 54, ст. 593; 2001 г., № 1-2, ст. 2; № 4-5, ст. 43; 2002 г., № 26, ст. 272; № 45, ст. 445; 2003 г., № 12, ст. 130; № 16, ст. 160; 2004 г., № 13, ст. 166; № 21, ст. 267; № 27, ст. 344; № 48, ст. 590; 2005 г., № 16, ст. 189; № 27, ст. 329; № 30, ст. 380; № 49, ст. 623; 2006 г., № 7, ст. 50; № 26, ст. 264; № 28, ст. 299; № 30, ст. 320; 2007 г., № 30, ст. 330; № 33, ст. 361; 2008 г., № 10, ст. 105; 2009 г., № 5, ст. 13; 2010 г., № 27, ст. 205; № 51, ст. 466; 2011 г., № 2, ст. 12; № 34, ст. 408):

      в приложении 1 к названному Указу:

      строки:

      "Агентство Республики Казахстан по делам

      государственной службы 215

      в том числе территориальные органы 173"

      изложить в следующей редакции:

      "Агентство Республики Казахстан по делам

      государственной службы 292

      в том числе территориальные органы 237".

      2. Утратил силу Указом Президента РК от 29.08.2014 № 900.

      3. В Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999 года № 317 "Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и Правил наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 58, ст. 559; 2002 г., № 18, ст. 196; № 32, ст. 339; 2003 г., № 20, ст. 201; 2004 г., № 19, ст. 234; № 21, ст. 265; № 33, ст. 439; 2005 г., № 27, ст. 329; № 30, ст. 380; 2006 г, № 23, ст. 229; № 39, ст. 429; 2007 г., № 43, ст. 499; 2008 г., № 9, ст. 89; 2010 г, № 2, ст. 12; № 51, ст. 466; 2011 г., № 19, ст. 229; № 37, ст. 438):

      в Реестре должностей политических государственных служащих, утвержденном названным Указом:

      строку "Руководители аппаратов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан), их заместители и руководители аппаратов Конституционного Совета, Управления делами Президента Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:

      "Руководители аппаратов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан), их заместители и руководители аппаратов Конституционного Совета, Управления делами Президента Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы".

      4. Утратил силу Указом Президента РК от 31.07.2023 № 290.
      5. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      6. В Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 501 "О мерах по оптимизации должностей государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 49, ст. 599; 2008 г., № 9, ст. 89; 2009 г., № 12, ст. 69; 2010 г., № 51, ст. 466; 2011 г., № 37, ст. 438):

      в Реестре должностей административных государственных служащих по категориям, утвержденном названным Указом:

      заголовок раздела "Группа категорий В" изложить в следующей редакции:

      "Группа категорий В

      Аппараты палат Парламента Республики Казахстан

      Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)

      Аппарат Конституционного Совета Республики Казахстан

      Управление делами Президента Республики Казахстан

      Аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

      Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета

      Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы (центральный аппарат)";

      в группе категорий В:

      в Категории В-4:

      строку "Помощник, советник Управляющего делами Президента, Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:

      "Помощник, советник Управляющего делами Президента, председателей Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы".