Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 4 мамырдағы № 814 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 17-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы ереже бекітілсін.

      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      3. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 4 мамырдағы
№ 814 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 17.07.2023 № 285 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан әрі – Мемлекеттік күзет қызметі) – Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштерге жататын және заңнамада белгіленген құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Президентінің, басқа да күзетілетін адамдардың және объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша күзет іс-шараларын жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік орган.

      2. Мемлекеттік күзет қызметінің ведомствосы – Мемлекеттік күзет қызметі Айрықша мақсаттағы күштері (бұдан әрі – Айрықша мақсаттағы күштер) бар.

      Айрықша мақсаттағы күштер әскери құралым болып табылады.

      3. Мемлекеттік күзет қызметі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Мемлекеттік күзет қызметі республикалық мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның нақты және шартты атаулары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлері, мөртабандары, белгіленген үлгідегі мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі бланкілері, өзінің рәмізі мен айырым белгілері, туы, жалауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 19.02.2024 № 483 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      5. Мемлекеттік күзет қызметі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, Мемлекеттік күзет қызметінің мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Мемлекеттік күзет қызметі өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Мемлекеттік күзет қызметі бастығының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. Қазақстан Республикасының Президенті Мемлекеттік күзет қызметі бастығының ұсынуы бойынша Мемлекеттік күзет қызметінің құрылымы мен штат санының лимитін бекітеді.

      Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы осы мақсатқа бөлінген қаражат шегінде Мемлекеттік күзет қызметі жұмыскерлерінің санын белгілейді.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 19.02.2024 № 483 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      10. Осы Ереже Мемлекеттік күзет қызметінің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысын қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Мемлекеттік күзет қызметінің өкілеттіктері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан Мемлекеттік күзет қызметінің кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуіне тыйым салынады.

      Егер Мемлекеттік күзет қызметіне заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кіріс, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2-тарау. Мемлекеттік күзет қызметінің міндеттері мен өкілеттіктері

      13. Міндеттері:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің және басқа да күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      2) Қазақстан Республикасы Президентінің және басқа да күзетілетін адамдардың өміріне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадір-қасиетіне және меншігіне қарсы бағытталған құқық бұзушылықты анықтау, алдын алу және жолын кесу;

      3) күзетілетін объектілерде және күзетілетін адамдар болатын басқа да жерлерде олардың меншігін күзету, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      4) өз өкілеттіктері шегінде терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыру;

      5) күзетілетін адамдар мен объектілерге төнетін қатерді болжау және анықтау, олардың алдын алу және бейтараптандыру жөніндегі жедел шаралар кешенін жүзеге асыру;

      6) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын күзетуді жүзеге асыру, рәсімдік және протоколдық іс-шараларды орындауға қатысу;

      7) президенттік байланыспен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;

      8) Қазақстан Республикасының заңдарында және Президент актілерінде айқындалатын өзге де міндеттер.

      14. Құпия.

      15. Құпия.

      16. Өкілеттіктері:

      1) құқықтары:

      жеке тұлғалар күзетілетін объектілерге кірген (көлікпен кірген) және шыққан (көлікпен шыққан) кезде олардың жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеру (күзетілетін адамдардан басқа), оларды жеке қарап-тексеру, олардың өзімен алып жүретін заттарын қарап-тексеру, көлік құралдарын және оларда алып өтетін заттарын, оның ішінде техникалық құралдарды пайдалана отырып қарап-тексеру;

      күзетілетін объектілерге заттар мен заттектерді алып өтуге тыйым салу;

      қажет болған кезде мәртебесі мен өкілеттігі күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабтың құрамына кіретін мемлекеттік органдардың бірлескен бұйрығымен бекітілетін ережеде айқындалатын күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтар (бұдан әрі – жедел штабтар) құру;

      күзет іс-шараларын өткізу кезінде фактілер мен оқиғаларды суретке түсіруді, дыбысжазбаны, кино- және бейнетүсірілімді жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде анықтау жүргізу;

      күзетілетін адамдардың өміріне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадір-қасиетіне және меншігіне қол сұғатын құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін мән-жайларды жою туралы ұсыныстар және (немесе) нұсқамалар енгізу;

      Мемлекеттік күзет қызметінің орналасқан жерінен тыс жерде уәкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын айрықшаланған бөлімшелер құру;

      мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметтік үй-жайларын, көлік құралдарын, байланыс және өзге де мүлкін, сондай-ақ келісімшарт негізінде азаматтардың тұрғын үйлері мен басқа да мүліктерін, ал шұғыл жағдайларда азаматтардың байланыс құралдарын пайдалану;

      күзетілетін объектілерді күзет сигнализациясы, бейнебақылау, жедел-техникалық бақылау құралдарымен, басқа да техникалық күзет құралдарымен белгіленген тәртіппен жабдықтауды, сондай-ақ аталған құралдарға техникалық-пайдалану қызметін көрсетуді ұйымдастыру және жүзеге асыру, оларды пайдалану уақытында қажет болған кезде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету;

      Қазақстан Республикасының аумағында болуы кезеңінде шет мемлекеттердің, шет елдер парламенттері мен үкіметтері басшыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасына келетін шетел құқық қорғау органдары мен арнаулы қызметтері қызметкерлерінің жауынгерлік қол атыс қаруын және олардың оқ-дәрілерін Қазақстан Республикасының аумағына алып кіруіне және Қазақстан Республикасының аумағынан алып шығуына қорытынды беру;

      қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;

      Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерін Қазақстан Республикасының шегінде және республиканың аумағынан тыс жерлерге іссапарға жіберу;

      Қазақстан Республикасының оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде, оның ішінде Қазақстан Республикасының құқық қорғау, арнаулы және өзге де мемлекеттік органдарының қарамағындағы оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде, сондай-ақ басқа мемлекеттердің оқу орындарында кадрларды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды шарт негізінде жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен медициналық мекемелер мен бөлімшелерге ие болу;

      полиграфиялық және фото-, бейнестудия жабдықтарын пайдалану, сондай-ақ ақпараттық-талдау, әскери-публицистикалық және өзге де материалдарды басып шығаруды жүзеге асыру;

      күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі сіңірген еңбегі үшін азаматтарды көтермелеу, оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларына ұсыну;

      Мемлекеттік күзет қызметінің штаттан тыс жедел қызметкерлері ретінде Қазақстан Республикасының азаматтарын ерікті түрде тарту;

      көлік құралдарының, оның ішінде дипломатиялық және консулдық өкілдіктердің, сондай-ақ жеке тұлғалардың көлік құралдарының жекелеген жерлердің учаскелері мен объектілердегі қозғалысын уақытша шектеу немесе тыйым салу, оларды жекелеген жерлердің учаскелерінде немесе объектілерде қалуға не осы учаскелерден немесе объектілерден кетуге міндеттеу;

      күзетілетін адамдар мен объектілерді күзету және оларға қызмет көрсету жұмыстарына жеке және заңды тұлғаларды жіберуді және тексеруді жүзеге асыру;

      құпия;

      құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда азаматтарды ұстау, ішкі істер органдарына, өзге де құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдардың қызметтік үй-жайларына жеткізу;

      Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы айқындаған тәртіппен қызметтік иттерді пайдалану;

      Мемлекеттік күзет қызметінің арнайы дайындықтан өткен қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің табельдік қару мен арнаулы құралдарды сақтауына, алып жүруіне рұқсат беру;

      қаруды, жауынгерлік техниканы, арнаулы құралдарды және дене күшін қолдану;

      әзірленетін әдістемелерге сәйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігіне қол сұғатын құқыққа қайшы іс-әрекеттің жолын кесу бойынша жедел-жауынгерлік іс-шараларды жүзеге асыру;

      Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы айқындайтын тәртіппен арнаулы мақсаттағы автомобильдерге еріп жүруді және шабуыл жасау қаупін және (немесе) олардың қозғалысына кедергілерді жою бойынша тактикалық іс-әрекеттерді, оның ішінде соқтығысу арқылы қорғауды жүзеге асыру;

      терроризмге қарсы операция режимінде күзет іс-шараларын ұйымдастыру және терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимін қамтамасыз ету кезінде "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шаралар мен уақытша шектеулерді қолдану;

      әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларда, төтенше немесе соғыс жағдайында міндеттерді атқару кезінде телекоммуникациялық желілерді пайдалану;

      өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      күзет іс-шараларына қатысу үшін ішкі істер органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардың күштері мен құралдарын тарту;

      заңды және жеке тұлғалардың күзет іс-шараларын өткізу орындарында белгіленген тәртіпті сақтауын талап ету;

      құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын алу және жолын кесу;

      егер кешеуілдеу күзетілетін адамдар мен объектілерге шын мәнінде қатер төндіретін болса, күзетiлетiн адамдар мен объектiлерге қатер төндiретiн қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың жолын кесу кезiнде, сондай-ақ осындай қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар жасады деп күдік келтірілгендерді қудалау кезінде азаматтарға тиесілі тұрғын үй-жайлар мен өзге де үй-жайларға, меншiк нысанына қарамастан, кәсiпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың (шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың дипломатиялық, консулдық және өзге де өкiлдiктерiнен басқа) аумақтары мен үй-жайларына кедергiсiз кiру;

      күзетілетін адамдардың болуына арналған, террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын қосымша талаптарды белгілеу;

      баланста тұрған объектiлердi пайдалану мен оларға техникалық күтiмдi қамтамасыз ету, санитариялық-гигиеналық, экологиялық және эпидемияға қарсы бақылауды ұйымдастыру;

      өз құзыреті шегінде тергеушінің, анықтаушының тапсырмасы бойынша жасырын тергеу іс-қимылдарын жүргізу;

      астыртын әрекет ететін объектілерді (кәсіпорындарды және ұйымдарды) құру, сондай-ақ қызметкерлерді, әскери қызметшілерді, құпия көмекшілерді, бөлімшелердің, ұйымдардың, үй-жайлар мен көлік құралдарының ведомстволық тиесілігін шифрлайтын құжаттарды пайдалану;

      қажетті ғылыми-техникалық немесе өзге де арнаулы білім-білігі бар лауазымды адамдар мен мамандардың көмегін пайдалану;

      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, басқа ұйымдардан жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін шешу үшін маңызы бар ақпаратты өтеусіз алу және пайдалану;

      Қазақстан Республикасының аумағында жедел-іздестіру қызметі мен жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыруға құқығы бар басқа органдармен келісу бойынша қарсы барлау және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу үшін осы органдардың күші мен құралдарын тарту;

      өз бастамасы немесе өзге мемлекеттік органдардың бастамасы бойынша "Жедел-іздестіру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2-тармағында көзделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті, тұлғаны сипаттайтын деректерді жинау;

      күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілерден терроризмге қарсы операциялар құқықтық режимі енгізілген аймақта күзет қызметін тоқтата тұруды талап ету;

      айрықша мақсаттағы автомобильдердің Астана және Алматы қалаларында жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында олардың автомобиль жолдарымен немесе автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерімен жүру жылдамдығын айқындау және осы жолдарда көлік құралдарының жүруіне, аялдауына және тоқтап тұруына шектеу енгізу, жол қозғалысының бағытын уақытша өзгерту;

      күзет іс-шараларын өткізу кезеңінде күзетілетін адамдардың жүріп-тұру маршруттарында (бұдан әрі – арнаулы трассалар) және әуежайлар аумағы шегінде жөндеу, құрылыс, монтаждау және басқа да жұмыстардың барлық түрлерін тоқтата тұру;

      күзет іс-шараларын дайындау және өткізу кезінде, сондай-ақ күзет іс-шараларын өткізу аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағының үстіндегі әуе кеңістігінің пайдаланылуын бұзудың жолын кесу үшін пилотсыз әуе кемелерін пайдалану;

      кинологиялық қызметті жүзеге асыру;

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің, Қарулы Күштерінің, басқа әскерлері мен әскери құралымдарының, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының, сондай-ақ халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерін қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында оқытуды, даярлауды және қайта даярлауды жүзеге асыру;

      күзет іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік органдармен келісу бойынша күзет іс-шараларына қатысуға тартылған күштер мен құралдардың құрамын айқындау;

      2) міндеттіліктері:

      Қазақстан Республикасы Президентінің, басқа да күзетілетін адамдардың өміріне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадір-қасиетіне және меншігіне қол сұғатын құқық бұзушылықтың алдын алу және жолын кесу, олардың ықтимал жасалуына ықпал ететін мән-жайларды анықтау және өз құқықтары шегінде оларды жою бойынша шаралар қолдану;

      құқық бұзушылықтардан және жазатайым оқиғалардан зардап шеккен, сондай-ақ дәрменсіз күйде не денсаулығы мен өміріне қауіпті өзге де жағдайдағы күзетілетін адамдарға көмек көрсету;

      күзетілетін адамдардың жеке басының қауіпсіздігіне немесе күзетілетін объектілерде және олар болатын басқа да жерлерде қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіретін, дайындалып жатқан құқық бұзушылықтар мен оқиғалар туралы мәлімдемелерді, хабарламаларды және өзге де ақпаратты қабылдап алу, заңнамада көзделген шараларды уақтылы қолдану;

      күзетілетін адамдардың өміріне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадір-қасиеті мен меншігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды анықтау мен іздестіруде құқық қорғау органдарына жәрдем көрсету;

      күзетілетін объектілерде және күзетілетін адамдар болатын басқа да жерлерде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

      авария, апат, өрт, табиғат зілзаласы және басқа да төтенше жағдайлар кезінде күзетілетін адамдарды құтқару және оларға алғашқы медициналық көмек көрсету, сондай-ақ күзетілетін адамдардың жеке мүлкін және күзетілуге тиіс әрі қараусыз қалған өзге де мүлікті күзету жөнінде шұғыл шаралар қолдану;

      Қазақстан Республикасының аумағында немесе жекелеген жерлерде төтенше немесе әскери жағдай енгізілгенде заңға сәйкес күзетілетін адамдарға қатысты осындай жағдайдағы құқықтық режимнің қамтамасыз етілуіне, сондай-ақ эпидемия мен эпизоотия кезінде күзетілетін адамдарға қатысты карантиндік шаралардың жүргізілуіне қатысу;

      Қазақстан Республикасының Президентін және өзге де күзетiлетiн адамдарды байланыспен қамтамасыз етуді, президенттік байланыс жүйелерінің қауіпсіздігін, сондай-ақ олардың ақпараттан оқшау қалуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізуді ұйымдастыру.

      Президенттік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі Мемлекеттік күзет қызметінің және мемлекеттік органдардың бірлескен нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

      Мемлекеттік күзет қызметін және өзге де ұйымдарды президенттік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимылды ұйымдастыру тәртібі келісімдерде (шарттарда) айқындалады;

      азаматтарға, кәсіпорындарға, ұйымдар мен мекемелерге олардың байланыс құралдарын, көлігі мен үй-жайларын қызмет мақсатында пайдалануға байланысты келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу;

      күзетілетін адамдардың көліктің барлық түрінде жүріп-тұру қауіпсіздігін қамтамасыз ету, күзетілетін адамдардың жүріп-тұруы үшін бөлінетін автомобиль және басқа көлік құралдарының жүру қауіпсіздігі саласында қолданылып жүрген белгіленген қағидаларды, нормативтер мен стандарттарды сақтау және сақталуын бақылау;

      күзетілетін адамдарға медициналық қызмет көрсетуге байланысты ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге өз құзыреті шегінде қатысу;

      барлау-нұқсан келтіру әрекетінің белгілерін, фактілерін анықтау және барлау-нұқсан келтіру әрекетін жүзеге асыруға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қолдану;

      Қазақстан Республикасының Президентіне және мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне төнетін қатер туралы хабарлау;

      Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздерін, мемлекеттік егемендігін, аумақтық тұтастығын, экономикалық, ғылыми-техникалық және қорғаныс әлеуетін қорғау жөнінде қажетті шаралар қолдану;

      қарсы барлау қызметін жүзеге асыру кезінде астыртын әрекет етуді, сондай-ақ Мемлекеттік күзет қызметі күштерінің, құралдарының және ақпаратының қорғалуын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қолдану;

      кезең-кезеңімен, бірақ кемінде әрбір бес жыл сайын құпияландыруға жататын мәліметтердің қолданыстағы тізбесінің мазмұнын мәліметтерді құпияландырудың негізділігі мен олардың бұрын белгіленген құпиялық дәрежесіне сәйкес келуі бөлігінде қайта қарау.

      Ескерту. 16-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 19.02.2024 № 483 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      17. Функциялары:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің, басқа да күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді. Күзет іс-шараларына қатысу үшін тартылған мемлекеттік органдардың күштері мен құралдарына басшылық етуді жүзеге асырады. Күзет іс-шараларын өткізу аймағының шекарасын, олардың басталу және аяқталу уақытын, күзет іс-шараларын ұйымдастыру мен өткізу тәртібін, оны өткізуге қатысу үшін тартылған күштер мен құралдардың құрамын, сондай-ақ күзет іс-шаралары өткізілетін аймақта дыбысжазба, фото- және бейнетүсірілім жасау тәртібін айқындайды;

      2) Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы айқындайтын тәртіппен күзетілетін объектілердің күзеті мен қорғанысын жүзеге асырады, күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жауынгерлік кезекшілікті атқаруды ұйымдастырады;

      3) жедел-іздестіру және қарсы барлау іс-шараларын өткізеді, жүктелген міндеттерді орындау үшін ақпараттық-талдау жұмысын жүргізеді;

      4) Қазақстан Республикасының Президентін, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен мемлекеттік органдарын Мемлекеттік күзет қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша хабардар етеді;

      5) Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы айқындайтын тәртіппен жұмылдыру, жауынгерлік және жедел әзірлігін қамтамасыз ету бойынша, оның ішінде оқуларды, жаттығулар мен эксперименттерді өткізу арқылы іс-шараларды ұйымдастырады және өткізеді;

      6) ведомствоның және құрылымдық бөлімшелердің жедел-қызметтік, жауынгерлік, жедел-іздестіру, қарсы барлау, қаржы-шаруашылық және өзге де қызметін ведомстволық бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      7) арнайы тексеру жүргізу арқылы қызметке кәсіби іріктеуді ұйымдастырады, Мемлекеттік күзет қызметінің кадрын негізінен Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарының әскери қызметшілері мен қызметкерлері қатарынан жасақтайды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары Мемлекеттік күзет қызметінің кадрына қызметке түсетін адамдарды зерделеуге және арнайы тексеруден өткізуге Мемлекеттік күзет қызметіне жәрдем көрсетеді;

      8) техникалық барлау құралдарына қарсы іс-қимылды және ақпаратты техникалық қорғау, пилотсыз әуе кемелерінің рұқсатсыз ұшуына қарсы іс-қимыл бойынша іс-шараларды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      9) Қазақстан Республикасының Президентін, өзге де күзетілетін және лауазымды адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес президенттік байланыспен қамтамасыз етеді;

      10) күзетілетін адамдардың авиация, автомобиль және басқа да көлік түрлерімен жүру қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Арнаулы трассаларды айқындайды, күзетілетін адамдардың жүріп-тұруы үшін бөлінген авиация, автомобиль және басқа да көлік түрлерінің қозғалыс қауіпсіздігі саласында қолданылатын қағидалардың, нормативтер мен стандарттардың сақталуын бақылайды. Күзетілетін адамдардың жүріп-тұру қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде Мемлекеттік күзет қызметінің, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының тәртібі бірлескен нормативтік құқықтық актілермен айқындалады;

      11) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасымен, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен және аумақтық денсаулық сақтау органдарымен бірлесіп күзетілетін адамдарға медициналық қызмет көрсетуге байланысты ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге қатысады;

      12) жедел есепке алуды және ақпараттық жүйелерді құрады және пайдаланады;

      13) өз өкілеттігі шегінде шифрлау жұмысын ұйымдастырады және орындайды;

      14) күзет іс-шараларын өткізу кезінде радиоэфирге мониторинг жүргізеді;

      15) күзетілетін объектілерде және күзет іс-шараларын өткізу аймағында белгіленген тәртіппен өткізу режимін жүзеге асырады;

      16) күзетілетін объектілердің аумағында және күзет іс-шаралары өткізілетін орындарда жарылғыш құрылғыларды, жарылу қаупі бар заттарды залалсыздандыру және жою жөніндегі іс-шараларды, жарылғыш құрылғыларды қолдану арқылы құқыққа қайшы іс-әрекеттерді жасауға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді;

      17) мемлекеттік органдармен бірлесіп, күзетілетін объектілерде, сондай-ақ күзетілетін адамдар баратын орындарда және оларға іргелес аумақта санитариялық-гигиеналық, экологиялық, радиациялық, биологиялық, химиялық және эпидемияға қарсы бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      18) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің қорғалуын қамтамасыз етеді;

      19) күзетілетін объектілерде, оларды орналастыруға арналған режимдік аумақтар аймақтарында, арнаулы трассаларда және оларға іргелес аумақтарда жөндеу, құрылыс және өзге де жұмыстардың барлық түрлерін жүргізуді келіседі;

      20) Мемлекеттік күзет қызметін жауынгерлік, техникалық, материалдық, қаржылық, ғылыми, ақпараттық, құқықтық, әлеуметтік-тұрмыстық және қамтамасыз етудің басқа да түрлерін, оның ішінде қызметкерлер мен әскери қызметшілерді тамақтандыруды, оның қарамағындағы ғимараттар мен құрылыстарды салуды, реконструкциялауды және жөндеуді, тұрғын үй және казармалық-тұрғын үй құрылысын ұйымдастырады;

      21) күзетілетін адамдардың қатысуымен өтетін іс-шараларға қатысушыларды аккредиттеуді өткізеді;

      22) күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі терроризмге қарсы операцияларға қатысады, сондай-ақ терроризмге қарсы операциялардың құқықтық режимін қамтамасыз етеді;

      23) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын күзетуді жүзеге асырады, рәсімдік және протоколдық іс-шараларды атқаруға қатысады;

      24) Мемлекеттік күзет қызметінің бөлімшелеріне басшылық етуді, үйлестіруді жүзеге асырады және олардың келісілген іс-әрекетін қамтамасыз етеді;

      25) Мемлекеттік күзет қызметі бөлімшелерінің қызметтік-жауынгерлік қызметін моральдық-психологиялық қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады, жеке құрам арасында тәртіпті және құқық тәртібін сақтау және нығайту, құқық бұзушылықтардың алдын алу, қызметтің қауіпсіздігіне қажетті жағдайларды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды тұжырымдайды және іске асырады;

      26) күзет іс-шараларын өткізу орындарында күзетілетін адамдар мен объектілердің биологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметін ведомствоаралық үйлестіруді және ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      27) Мемлекеттік күзет қызметінің жарағындағы арнаулы құралдар, қару, жауынгерлік техника мен оқ-дәрі түрлерінің тізбесін айқындайды;

      28) Мемлекеттік күзет қызметінің террористік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесін бекітеді және олардың санаттарына сәйкес терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру бойынша қойылатын талаптарды белгілейді;

      29) Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысын және күзет іс-шараларын өткізуді регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер қабылдайды;

      30) Мемлекеттік күзет қызметінің жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы нормативтік құқықтық актілерін бекітеді;

      31) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерінің, әскери қызметшісінің денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залалды, сондай-ақ Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерінің, әскери қызметшісінің қызметтік міндеттерін орындауға байланысты оның отбасы мүшелері мен жақын туыстарының денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залалды өтеу тәртібін айқындайды;

      32) отбасылық-мүліктік жағдайын тексеру актісінің үлгі нысанын бекітеді;

      33) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шараларды орындау тәртібін айқындайды;

      34) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілері пайдаланатын медициналық дәрі қобдишасының (жеке, топтық) құрамын бекітеді;

      35) кәмелеттік жасқа толған әрекетке қабілетті адамдармен ынтымақтастық туралы келісімшарттың нысанын, оның қолданылу шарттары мен мерзімдерін айқындайды;

      36) жедел есепке алу мен ақпараттық жүйелерді қалыптастыру және пайдалану, сондай-ақ жедел есепке алуды жүргізу тәртібін айқындайды;

      37) жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметінің материалдарын сақтау мерзімдерін, сақтау және жою тәртібін айқындайды;

      38) құпия көмекші қарсы барлау іс-шараларын жүргізуге қатысуына байланысты қаза болған не мертіккен немесе оның денсаулығына өзге де зиян келтірілген жағдайларда біржолғы жәрдемақы төлеу тәртібін айқындайды;

      39) келісімшарттың нысанын, оны жасасу, ұзарту, өзгерту, бұзу және тоқтату тәртібін бекітеді;

      40) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функциялар.

      Ескерту. 17-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 19.02.2024 № 483 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

3-тарау. Мемлекеттік күзет қызметі бастығының, Мемлекеттік күзет қызметі Алқасының мәртебесі, өкілеттілігі

      18. Мемлекеттік күзет қызметіне басшылықты бастық жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасы Президентінің жеке басының қауіпсіздігіне, Мемлекеттік күзет қызметіне жүктелген міндеттердің орындалуына және өзінің өкілеттілігін жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

      19. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті Мемлекеттік күзет қызметінің бастығын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.

      20. Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасарлары болады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті оларды Мемлекеттік күзет қызметі бастығының ұсынуы бойынша лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.

      21. Мемлекеттік күзет қызметі бастығының өкілеттілігі:

      1) Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысын ұйымдастырады, Мемлекеттік күзет қызметін дамытудың негізгі бағыттарын айқындайды;

      2) күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық жедел штабқа басшылық етеді. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жедел штабының басшыларын айқындайды;

      3) күзет іс-шаралары өткізіле бастағаннан бастап аяқталғанға дейін оларды өткізуге тартылған барлық әскери қызметшілерге, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қызметкерлері мен мамандарына басшылық жасайды;

      4) күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі терроризмге қарсы операцияларды өткізу, оларды өткізу кезеңінде терроризмге қарсы операциялардың құқықтық режимін енгізу туралы шешім қабылдайды;

      5) Мемлекеттік күзет қызметі өткізетін күзет іс-шараларының ауқымын олардың қауіпсіздігіне төнетін қатердің сипаты мен шынайылығына қарай айқындайды;

      6) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзететін объектілердің тізбесін бекітеді;

      7) күзет іс-шараларын өткізу кезінде радиоэфир мониторингін жүргізу тәртібін айқындайды;

      8) Мемлекеттік күзет қызметінің барлық қызметкерлері, әскери қызметшілері мен жұмыскерлері орындауға міндетті бұйрықтар, өкімдер шығарады, нұсқаулар береді;

      9) Мемлекеттік күзет қызметінің ведомствосы мен құрылымдық бөлімшелерінің күзетілетін адамдар мен объектілердің, Мемлекеттік күзет қызметі объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жауынгерлік кезекшілігін ұйымдастыру және атқару тәртібін айқындайды;

      10) күзетілетін объектілерде және күзет іс-шаралары өткізілетін орындарда санитариялық-гигиеналық, экологиялық, радиациялық, биологиялық, химиялық және эпидемияға қарсы бақылауды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды;

      11) күзетілетін объектілерде және күзет іс-шаралары өткізілетін орындарда жарғыш қондырғыларды, жарылу қаупі бар заттарды залалсыздандыру мен жою тәртібін айқындайды;

      12) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің арнаулы құралдарды, қаруды және жауынгерлік техниканы қолдану тәртібін айқындайды;

      13) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерін жауынгерлік және арнаулы даярлау бағдарламасын бекітеді;

      14) қару мен арнаулы құралдарды ұстау кезіндегі қауіпсіздік шараларын бекітеді;

      15) Мемлекеттік күзет қызметі жедел қамтамасыз етуді жүзеге асыратын объектілер мен арнаулы трассалар учаскелерінің тізбесін, сондай-ақ Мемлекеттік күзет қызметі жедел қамтамасыз ететін объектілерде және күзет іс-шаралары өткізілетін аймақта жедел-іздестіру және қарсы барлау іс-шараларын өткізуді келісу тәртібін айқындайды;

      16) Мемлекеттік күзет қызметі ведомствосының, құрылымдық бөлімшелері мен мемлекеттік мекемелерінің ережелерін, құрылымы мен штат санын бекітеді;

      17) Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен штат саны мен осы мақсат үшін бөлінген қаражат шегінде қолданыстағы резерв қызметкерлерінің санын айқындайды;

      18) ұйымдық, кадрлық, құрылымдық-штаттық, қаржылық, өндірістік-шаруашылық және өзге мәселелерді шешуде Мемлекеттік күзет қызметі ведомствосы мен құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен лауазымды адамдарының өкілеттіктерін айқындайды;

      19) Айрықша мақсаттағы күштерді мерзімді әскери қызметтің әскери қызметшілерімен, сондай-ақ шақыру немесе келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілермен жасақтау тәртібі мен жоспарын айқындайды;

      20) Мемлекеттік күзет қызметі лауазымдарының номенклатурасын, қызметкерлер, әскери қызметшілер және жұмыскерлер атқаратын лауазымдар тізбесін бекітеді;

      21) Мемлекеттік күзет қызметінің бөлімшелерін орналастыру (қайта орналастыру) туралы шешімді белгіленген тәртіппен қабылдайды;

      22) Мемлекеттік күзет қызметінің нақты және шартты атауын қолдану тәртібін айқындайды;

      23) Мемлекеттік күзет қызметінің лауазымдар санатына қойылатын біліктілік талаптарын айқындайды;

      24) қызметке үміткерлерді іріктеу және қабылдау жөніндегі іс-шараларды жүргізуді ұйымдастыру тәртібін және әдістемесін, қажетті құжаттар тізбесін, оларды ресімдеу тәртібін, қызметке үміткерлерге тексеру жүргізу мерзімдерін, олардың білім деңгейі, жұмыс тәжірибесі, дене шынықтыру дайындығы және денсаулық жағдайы бойынша талаптарды айқындайды;

      25) Мемлекеттік күзет қызметінде полиграфологиялық зерттеулерді өткізу тәртібін айқындайды;

      26) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің қызметке жарамдылық санатын айқындау үшін әскери-дәрігерлік комиссияға жіберу тәртібін айқындайды;

      27) Қазақстан Республикасының азаматтарын жалпы әскери есептен шығарып, Мемлекеттік күзет қызметіне қызметке қабылдайды, оларға полковникті қоса алғанда, оған дейінгі арнаулы және әскери атақтарды береді. Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің жекелеген санаттарына олардың қызметке қабылданғанға дейінгі еңбек қызметіндегі өтілін өзі белгілеген тәртіппен еңбек сіңірген жылдарына есептеуі мүмкін;

      28) қызметкерлермен, әскери қызметшілермен келісімшарт жасасу, оларды лауазымға тағайындау, орнын ауыстыру, қызметтен босату, шығару, сондай-ақ оларға арнаулы немесе әскери атақ беру туралы бұйрықтарды шығаруға құқығы бар лауазымды адамдардың тізбесін айқындайды;

      29) Мемлекеттік күзет қызметіне запастан қабылданатын не Қарулы Күштерден, басқа да әскерлерден және әскери құралымдардан, арнаулы мемлекеттік не құқық қорғау органдарынан ауысу тәртібімен қабылданатын және әскери, арнаулы атақтары, сыныптық шендері бар азаматтарды қызметкер лауазымына тағайындау кезінде қайта аттестаттаудан өткізу және арнаулы атақ беру тәртібін айқындайды;

      30) Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындауды және лауазымнан босатуды жүзеге асыратын адамдарды қоспағанда, Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін, әскери қызметшілері мен жұмыскерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады және қызметкерлері мен әскери қызметшілерін қызметтен немесе әскери қызметтен шығарады және лауазымдар бойынша орнын ауыстырады;

      31) Мемлекеттік күзет қызметінде құпияландыруға жататын мәліметтер тізбесін бекітеді;

      32) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерін меншік нысанына қарамастан мемлекеттік органдар мен ұйымдарға іссапарға жіберу бойынша мәселелерді шешеді;

      33) Мемлекеттік күзет қызметінің қолданыстағы резервіне қызметкерлерді қабылдау және олардың қызмет өткеру тәртібін айқындайды;

      34) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін, әскери қызметшілерін, жұмыскерлерін марапаттайды, көтермелейді және оларға тәртіптік жазалар қолданады. Бағынысты әскери қызметшілерге қатысты Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының тәртіптік жарғысында айқындалған құқықтарды толық көлемде пайдаланады;

      35) алып тасталды – ҚР Президентінің 19.02.2024 № 483 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен;

      36) бейбіт уақытта, сондай-ақ төтенше жағдайлар мен жұмылдыру кезеңінде, соғыс жағдайында және соғыс уақытында күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша Мемлекеттік күзет қызметінің күштері мен құралдарын пайдалану тәртібін айқындайды;

      37) күзетілетін адамдардың өміріне, денсаулығына, құқығына, бостандығына, жеке басының қадір-қасиетіне және меншігіне қол сұғатын құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін мән-жайларды жою туралы нұсқамалар енгізу тәртібін айқындайды;

      38) аккредиттеу тәртібін және аккредиттеуге жататын күзетілетін адамдар қатысатын іс-шараларға қатысушылардың тізбесін айқындайды;

      39) жоғары офицерлік құрамға арнаулы және әскери атақтар беру және қызметкерлерді, әскери қызметшілерді, жұмыскерлерді мемлекеттік наградалармен марапаттау, сондай-ақ құрметті атақтар беру туралы Қазақстан Республикасының Президентіне ұсыныстар енгізеді;

      40) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің арнаулы киім нысанын киіп жүру тәртібін айқындайды, сондай-ақ Мемлекеттік күзет қызметі әскери қызметшілерінің әскери киім нысанының жекелеген заттары мен айырым белгілерін тағу ерекшеліктерін белгілейді;

      41) Мемлекеттік күзет қызметіне тиістілігін білдіретін қару-жарақта, әскери және арнаулы техникада орналастырылатын ерекшелік белгілерін, айырым белгілерін және бөлімшелердің эмблемаларын, айрықша белгілерді, сондай-ақ оларды киіп жүру және орналастыру тәртібін бекітеді;

      42) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің қызметтік куәліктерінің сипаттамасын, жетондардың үлгілерін, зейнеткерлік куәлігінің нысандарын бекітеді, оларды беру және пайдалану тәртібін айқындайды;

      43) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлеріне сыныптық біліктілік беру, Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің сыныптық біліктілігін көтеру, растау, сақтау, төмендету және алу тәртібін айқындайды;

      44) Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген тәртіппен бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) қаржыландыру жоспары бойынша ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен қызметкерлерге, әскери қызметшілерге, жұмыскерлерге сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және олардың лауазымдық айлықақыларына үстемеақы белгілеу тәртібі мен шарттарын айқындайды;

      45) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері, әскери қызметшілері мен жұмыскерлерінің қызметтік іссапарлары туралы нұсқаулықты бекітеді;

      46) тұрақты жұмыс істейтін ведомстволық бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ережені бекітеді, оның құрамын айқындайды;

      47) Мемлекеттік күзет қызметінің мүлкіне және ақшалай қаражатына билік етеді;

      48) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін және әскери қызметшілерін ақшалай қамтамасыз ету және лауазымдық жалақылары мен сауықтыру жәрдемақыларын есептеу үшін қызмет (жұмыс) өтілін айқындау тәртібін айқындайды;

      49) күзетілетін объектілерде және күзет іс-шараларын жүргізу аймағында өткізу режимін жүзеге асыру кезінде қаруды, оқ-дәрілерді және өзге де заттарды уақытша сақтауға қабылдау тәртібін айқындайды;

      50) Мемлекеттік күзет қызметінің өзіндік объектілерінде өткізу және объектішілік режимді қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;

      51) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, заңды тұлғаларымен, сондай-ақ шет мемлекеттердің арнаулы, құқық қорғау және өзге де органдарымен және халықаралық ұйымдарымен өзара қарым-қатынаста Мемлекеттік күзет қызметінің атынан өкілдік етеді;

      52) Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысын жетілдіру мәселелері жөнінде Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыныстар енгізеді;

      53) Мемлекеттік күзет қызметінің регламентін бекітеді;

      54) Мемлекеттік күзет қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдайды және ол үшін дербес жауапкершілік алады;

      55) Мемлекеттік күзет қызметінде ақпараттық жүйелерді құру, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту, электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру, сақтау, өңдеу, беру және оларға қол жеткізу қағидаларын бекітеді;

      56) Қазақстан Республикасының Президентіне Мемлекеттік күзет қызметінің құрылымы мен штат санын бекітуге ұсынады;

      57) күзетілетін объектілерге және күзет іс-шаралары өтетін аймаққа алып өтуге тыйым салынған заттар мен заттектердің тізбесін айқындайды;

      58) жедел-іздестіру және қарсы барлау қызметін жүзеге асыруға құқығы бар өздеріне бағынысты ведомстволардың, қызметтердің, бөлімшелердің, қызметкерлер санаттарының тізбесін белгілейді;

      59) Мемлекеттік күзет қызметінің жұмыскерлері санын осы мақсаттар үшін бөлінген қаражат шегінде белгілейді;

      60) бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша заттай нормаларды (жабдықтау нормалары), Қазақстан Республикасының аумағында көлікпен жол жүруге жұмсалған шығындарды өтеу нормаларын бекітеді;

      61) Мемлекеттік күзет қызметінің консультативтік-кеңесші органдарының ережесі мен құрамын бекітеді;

      62) Мемлекеттік күзет қызметінің жедел және оған теңестірілген бөлімшелерге жататын бөлімшелерін айқындайды;

      63) конкурстық негізде орналастырылатын лауазымдар тізбесін айқындайды;

      64) Мемлекеттік күзет қызметінің арнайы есепке алу тәртібін айқындайды;

      65) білім алушылар контингентін қалыптастыру, қызметкерлерді қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындайды;

      66) қызметкерлерді бейімдеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру тәртібін айқындайды;

      67) тағылымдамадан өту тәртібін айқындайды;

      68) ішкі қызмет жарғысын бекітеді;

      69) Мемлекеттік күзет қызметінің кадр құрамының жеке істерін ресімдеу, есепке алуды жүргізу және сақтау тәртібін айқындайды;

      70) Типтік емес лауазымдар және оларға сәйкес келетін арнаулы және әскери атақтар тізбесін бекітеді;

      71) сержанттар құрамы және офицерлік құрам атқаруға тиіс лауазымдарға тиісті құрамның қызметкерлерін тағайындау мүмкін болмаған кезде аталған лауазымдарға төмен тұрған құрамның қызметкерлерін тағайындау тәртібін айқындайды;

      72) қызметкерді лауазымға тағайындау, лауазымнан босату, бастықтың қарамағына жіберу, шығару, арнаулы атақ беру, оны төмендету, одан айыру кезінде, сондай-ақ жаңа келісімшарт жасасқан кезде ұсынысты ресімдеу тәртібін айқындайды;

      73) Қызметкерлерді ауыстыру қағидаларын бекітеді;

      74) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкеріне жоғары офицерлік құрам атқаруға тиісті бос (тағайындалмаған) лауазым бойынша міндеттерді уақытша атқаруды жүктеу тәртібін айқындайды;

      75) ресми өкілдер туралы ережені бекітеді;

      76) кадр резервін қалыптастыру және онымен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру тәртібін айқындайды;

      77) Мемлекеттік күзет қызметінің запастағы офицерлерін есепке алуды ұйымдастыру және қызметкерлердің запаста болу тәртібін айқындайды;

      78) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін көтермелеуді қолдану тәртібін айқындайды;

      79) қызметкерлерге (жабық және оқшауланған әскери қалашықтардың, шекара бөлімшелерінің және өзге де жабық объектілердің аумағындағы қызметтік тұрғынжайда тұратын қызметкерлерден, сондай-ақ курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақы төлеу тәртібін айқындайды;

      80) арнаулы киім нысанымен және басқа да заттай мүлікпен қамтамасыз ету тәртібін және қызметкерлерге (курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) алынбай қалған заттай мүліктің орнына ақшалай өтемақы төлеу тәртібін айқындайды;

      81) қызметі бойынша орнын ауыстырған кезде Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлеріне (курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) бір елді мекеннен қашықтығы жүз километрден астам жердегі басқа елді мекенге көшуге байланысты көтерме жәрдемақы төлеу тәртібін айқындайды;

      82) Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлерін жерлеу кезінде құрмет көрсету тәртібін айқындайды;

      83) күзетілетін объектілердің терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйін бақылау тәртібін айқындайды;

      84) "Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес терроризмге қарсы операцияны өткізу аймағын айқындайды;

      85) Мемлекеттік күзет қызметінің террористік тұрғыдан осал объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;

      86) Мемлекеттік күзет қызметінің террористік тұрғыдан осал объектілерінің терроризмге қарсы қорғалуы паспортын бекітеді;

      87) мемлекеттік орган шегінде мүлікті беру және қайта бөлу туралы шешім қабылдайды;

      88) ақылы негізде жәрдем көрсететін құпия көмекшілерге сыйақы төлеу тәртібін айқындайды;

      89) қарсы барлау қызметінің ұйымдастырылуын, тактикасын, нысандары мен әдістерін, тартылған күштер мен құралдарды, шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерімен, қауіпсіздік органдарымен, құқық қорғау органдарымен, халықаралық ұйымдарымен халықаралық ынтымақтастықтың ұйымдастырылуын және жүзеге асырылуын, құпиялылықтың және астыртын әрекет етудің қамтамасыз етілуін бақылауды жүзеге асырады;

      90) Ұлттық бейнемониториг жүйесін пайдалануға құқығы бар Мемлекеттік күзет қызметі қызметтерінің, бөлімшелерінің және қызметкерлері санаттарының тізбесін айқындайды;

      91) шифрланған, құпияландырылған, кодталған байланыс желілерін және арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін құру, басқару, пайдалану, нөмірлерді бөлу, жұмыс істеуін, ақпараттық қауіпсіздігін, трафик өткізуді, өзара іс-қимыл жасау және пайдалануға қабылдау (пайдаланудан шығару) шарттарын ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету тәртібін айқындайды;

      92) күзет іс-шараларын дайындау және өткізу кезінде, сондай-ақ күзет іс-шараларын өткізу аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағының үстіндегі әуе кеңістігін пайдалануды бұзудың жолын кесу үшін пилотсыз әуе кемелерін қолдану тәртібін айқындайды;

      93) Мемлекеттік күзет қызметінде кинологиялық қызметті ұйымдастыру тәртібін айқындайды;

      93-1) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің жекелеген санаттарының қызмет өткеру ерекшеліктерін ескере отырып, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша олардың азық-түлік үлесінің нормаларын айқындайды;

      93-2) Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің жекелеген санаттарын тамақпен қамтамасыз ету тәртібін айқындайды;

      93-3) азық-түлік үлесінің белгіленген нормалары бойынша тамақпен қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған кезде Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің жекелеген санаттарына ақшалай өтемақы төлеу тәртібін айқындайды;

      93-4) тамақтандыруды ұйымдастыру туралы шарттың мерзімі шегінде ғимараттарды, асхана үй-жайларын және олардағы мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беру тәртібін айқындайды;

      94) Қазақстан Республикасының заңнамасында өзіне жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы болмаған кезеңде оның өкілеттігін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оны алмастыратын адам орындайды.

      Ескерту. 21-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 19.02.2024 № 483 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      22. Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өз орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

      23. Мемлекеттік күзет қызметінің бастығына тікелей бағынатын және есеп беретін Мемлекеттік күзет қызметінің аппараты ведомство мен құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіруді және бақылауды жүзеге асырады, Мемлекеттік күзет қызметінің жұмысын ақпараттық-талдамалық, құқықтық, құжаттамалық қамтамасыз етуді ұйымдастырады.

      Мемлекеттік күзет қызметінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Аппарат басшысы басқарады.

      24. Алқа Мемлекеттік күзет қызметінің алқалы органы болып табылады.

      Алқаның өкілеттігі:

      1) жедел-қызметтік жұмыстың барынша маңызды мәселелерін қарау;

      2) жедел-қызметтік жұмыстың тиімділігін арттыру жөнінде шараларды тұжырымдауды және олар бойынша келісілген шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету.

      Алқаның шешімдері Мемлекеттік күзет қызметі бастығының бұйрығымен жарияланады. Алқаның міндеттері, өкілеттіктері, қызметінің тәртібі мен дербес құрамы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы бекітетін ережемен регламенттеледі.

      25. Мемлекеттік күзет қызметіне кіру және қызмет өткеру тәртібі "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" және "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.

      Айрықша мақсаттағы күштер мерзімді әскери қызметке шақырылатын азаматтар, сондай-ақ шақыру мен келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілер қатарынан заңнамада айқындалған тәртіппен жасақталады.

      Айрықша мақсаттағы күштерге мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді іріктеу басым болып табылады.

      26. Құпия.

      27. Мемлекеттік күзет қызметінде арнайы мемлекеттік архив құрылады.

      28. Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерін медициналық қамтамасыз ету және қызмет көрсету, медициналық мүлікпен және дәрі-дәрмекпен жабдықтау Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады.

      29. Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне зейнетақы тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарын есептеу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жеңілдік жағдайында жүргізіледі*.

      *Ескертпе. Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлеріне лауазымдық жалақылары және сауықтыру жәрдемақылары есептелетін коэффициенттерді белгілеу үшін мемлекеттік органдағы қызмет өтіліне 2020 жылғы 6 қаңтарға дейін қызмет өткерген бір айға бір жарым ай есебінен есептелген қызмет қайта есептеуге жатпайды.

      30. Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің қызмет атқаруы жауынгерлік міндеттерді орындау болып табылады және өздігінен, сонымен қатар басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп өткізілетін іс-шаралар кешенін жүзеге асыруға негізделеді.

      Күзетілетін адамдар және объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шараларын өткізу барысында Мемлекеттік күзет қызметінің аға лауазымды адамы оларды өткізуге тартылған барлық адамдар үшін жедел бастық болып табылады.

4-тарау. Мемлекеттік күзет қызметінің мүлкі

      31. Мемлекеттік күзет қызметінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Мемлекеттік күзет қызметінің мүлкі оған мемлекет берген мүлік, сондай-ақ өзіндік қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      32. Мемлекеттік күзет қызметіне бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      33. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Мемлекеттік күзет қызметінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өздігінен иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Мемлекеттік күзет қызметін қайта ұйымдастыру және тарату

      34. Мемлекеттік күзет қызметін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Айрықша мақсаттағы күштердің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің
ТІЗБЕСІ

      1. "Айбын" президенттік полкі" 0112 әскери бөлімі.

      2. "Батыр" президенттік полкі" 0111 әскери бөлімі.

      3. 0116 әскери бөлімі.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 4 мамырдағы
№ 814 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің
кейбір актілеріне енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

      1. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. "Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 13 сәуірдегі № 371 Жарлығына: (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 18, 186-құжат; 2004 ж., № 21, 263-құжат; 2005 ж., № 32, 426-құжат; 2009 ж., № 24-25, 207-құжат; 2010 ж., № 49, 439-құжат; 2012 ж.,№ 33, 419-құжат; 2013 ж., № 79, 1151-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларының тізбесінде:

      мәтін бойынша "Президенттің Күзет қызметінің бастығы" деген сөздер "Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Республикалық ұланның қолбасшысы," деген сөздер алынып тасталсын.

      4. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2017 № 470 Жарлығымен.

      5. ҚБП.

      6. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

      7. "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 мамырдағы № 124 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 19, 183-құжат; 2013 ж., № 37, 542-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру қағидаларында:

      45-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Әскери қызметшінің бір әскери лауазымда болуына 5 жылдан аспайтын мерзімге жол беріледі. Бұл ретте Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде әскери лауазымда болу уақыты оның бірінші басшысының шешімімен анағұрлым ұзақ мерзімге белгіленуі мүмкін.".

      8. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік протоколын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 12 қазандағы № 201 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 39, 428-құжат; 2010 ж., № 46, 416-құжат; 2013 ж., № 26, 409-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік протоколында:

      23, 31, 46, 47, 48-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "23. Сыртқы істер министрі мейманға Қазақстан тарапынан қарсы алушы ресми адамдарды таныстырады. Содан соң мейман Сыртқы істер министрімен бірге Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі Объектілерді қорғау қызметінің (Республикалық ұлан) (бұдан әрі - Объектілерді қорғау қызметі) құрметті қарауылы оның бойымен екі жағынан сапқа тұрған кілемше үстімен қысқаша әңгімелесу үшін әуежай ғимаратының VІР-бөлмесіне өтеді (әңгімелесу кезінде шай, сусын беріледі).";

      "31. Құрметті қарауыл бастығы мейманға сәлемдік баянат береді. Президенттік оркестр екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындайды (мейман елінің мемлекеттік әнұраны бірінші болып орындалады). Әнұрандарды тыңдап болғаннан кейін мейман мен Президент кілемше бойымен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туына қарай жүреді, оның алдына келгенде мейман тоқтап, басын сәл иіп, өзінің құрметін білдіреді. Одан кейін мейман және Президент құрметті қарауыл сапының бойымен өтеді (мейман сапқа жақын жүреді), мейман басын сәл иіп құрметті қарауыл бастығымен қоштасып, шағын құрамдағы кездесуге өтеді.";

      "46. Мейман бекітілген лауазымды адаммен бірге Отан қорғаушылар монументіне (бұдан әрі - монумент) келеді. Мейманды монументтің жанында құрметті қарауыл бастығы және Астана қаласының әкімі (әкімнің орынбасары) қарсы алады.

      47. Мейман құрметті қарауыл бастығымен бірге құрметті қарауылды бойлай өтіп, гүл шоғын көтерушілерге беттейді. Салтанатты-рәсімдік музыка ойнайды. Мейман елінің делегациясы монументтің төменгі алаңында сапқа тұрады. Гүл шоғын көтерушілер монументке қарай жүреді. Мейман олардың соңынан 1,5-2 м қашықтықта жүріп отырады. Монументтің іргесіне гүл себетін (гүл шоғын, гүлдестені) қойғаннан кейін мейман гүл себетіне (гүл шоғына, гүлдестеге) жақындап келіп, лентасын түзейді. Бір минут үнсіздік. Бұдан кейін екі елдің мемлекеттік әнұрандары орындалады. Мейман елінің мемлекеттік әнұраны бірінші болып орындалады.

      48. Содан кейін Астана қаласының әкімі (әкімнің орынбасары) мейманды монумент кешенімен таныстырады. Кешенді қарап болғаннан кейін мейман құрметті қарауыл бастығымен бірге құрметті қарауыл ротасының салтанатпен жүріп өтуін қарау үшін арнайы бөлінген орынға келеді.

      Содан соң мейман Астана қаласының әкімімен (әкімнің орынбасарымен) бірге ағаш отырғызатын жерге бағыт алады. Ағаш отырғызу рәсімі аяқталғаннан кейін делегация кортежге беттейді де жүріп кетеді.";

      66-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Құрметті қарауыл бастығы мейманға сәлемдік баянат береді. Президенттік оркестр екі елдің мемлекеттік әнұрандарын орындайды (мейман елінің мемлекеттік әнұраны бірінші болып орындалады). Мемлекеттік әнұрандарды тыңдап болғаннан кейін мейман мен Президент кілемше үстімен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туына қарай өтеді, оның алдына келгенде мейман тоқтап, басын сәл иіп, өзінің құрметін білдіреді. Одан кейін мейман мен Президент құрметті қарауыл сапының бойымен өтіп (мейман сапқа жақын жүреді), бастарын сәл иіп, құрметті қарауыл бастығымен қоштасады және жүзбе-жүз кездесуге өтеді.";

      86-тармақтың бірінші бөлігі, 94, 100, 111-тармақтар, 115-тармақтың бірінші бөлігі, 119-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "86. Мейман елінің мемлекеттік туы ілінбейді, Объектілерді қорғау қызметінің парадтық есептобы сап түземейді.";

      "94. Күзетілетін адамдардың жеке қауіпсіздігі және қоғамдық тәртіп делегацияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан әрі - Мемлекеттік күзет қызметі) айналысады.";

      "100. Объектілерді қорғау қызметі әскери қызметшілерінің парадтық есептоптары марш әуенімен ұлықтау өткізілетін залға Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Президенттің байрағын және Қазақстан Республикасының Конституциясын әкеледі.";

      "111. Шетелдік мемлекетке сапарды ұйымдастыру үшін онда құрамына Президент протоколының, Президенттің Баспасөз қызметінің, Президент Әкімшілігі Сыртқы саясат орталығының, Мемлекеттік күзет қызметінің және Президенттің Іс басқармасының, сондай-ақ Президент Әкімшілігі Сыртқы істер министрлігінің өкілдері кіретін жұмыс тобы жіберіледі.";

      "115. Президенттің жұмыс бабындағы сапар бағдарламасын дайындау және қамтамасыз ету үшін ол жерлерге алдын ала Президент протоколының, Президенттің Баспасөз қызметінің және Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері, Президент Әкімшілігінің баратын өңірді қадағалайтын мемлекеттік инспекторы барады.";

      "119. Әуежайда екі елдің мемлекеттік тулары ілінеді. Ұшу алаңында Объектілерді қорғау қызметінің құрметті қарауылы сап түзейді.";

      135-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мейман елінің мемлекеттік туы ілінбейді, Объектілерді қорғау қызметінің парадтық есептобы сап түземейді.";

      143-тармақ, 145-тармақтың бірінші бөлігі, 147, 155, 170, 186-тармақтар, 200-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "143. Күзетілетін адамдардың жеке қауіпсіздігі және қоғамдық тәртіп пен делегацияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен Мемлекеттік күзет қызметі айналысады.";

      "145. Сыртқы істер министрлігі Премьер-Министрдің шет мемлекеттерге сапарының мерзімдерін келіседі. Сапарды ұйымдастыру үшін құрамына Премьер-Министр Кеңсесінің, Сыртқы істер министрлігінің, Мемлекеттік күзет қызметінің және Қазақстан Республикасының басқа да мүдделі мемлекеттік органдарының өкілдері кіретін жұмыс тобы жіберіледі.";

      "147. Ұйымдастыру мәселелерін шешу және Премьер-Министрдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өңірлерге алдын ала жұмыс тобы жіберіледі, оның құрамына Премьер-Министр Кеңсесінің және Мемлекеттік күзет қызметінің өкілдері енгізіледі.";

      "155. Қабылдаушы тараптың ұсынысы бойынша мәртебелі қонақтардың қауіпсіздігін Мемлекеттік күзет қызметі қамтамасыз етуі мүмкін. Мұндай жағдайда бастамашы Президент Әкімшілігі Басшысының атына шетелдік делегация басшысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді Мемлекеттік күзет қызметіне тапсыру туралы ұсыныспен хат жолдайды.";

      "170. Сыртқы істер министрлігінің ұсынысы бойынша шет мемлекеттердің сыртқы саясат ведомствосы басшыларының елде болу уақытындағы қауіпсіздігін Мемлекеттік күзет қызметі қамтамасыз етеді.";

      "186. Қабылдаушы тараптың ұсынысы бойынша мәртебелі меймандардың қауіпсіздігін Мемлекеттік күзет қызметі қамтамасыз етуі мүмкін. Мұндай жағдайда, бастамашы Президент Әкімшілігі Басшысының атына шетелдік делегация басшысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді Мемлекеттік күзет қызметіне тапсыру туралы ұсыныспен хат жолдайды.";

      "200. Шет мемлекеттердің елшілері салтанатты рәсімдер залында кілемше бойымен арнайы белгіленген орынға (кілемге) өтеді. "Ақорда" Президент резиденциясының (Президент Сарайының) коменданты сәлемдік баянат береді. Президенттік оркестр Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранын орындайды.";

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік протоколына 1-қосымшада:

      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы";

      35-тармақ алынып тасталсын;

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік протоколына 2-қосымшада:

      28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы";

      40-тармақ алынып тасталсын.

      9. "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери жарғыларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 24-25, 207-құжат; 2012 ж., № 51, 686-құжат; 2013 ж., № 31, 465-құжат):

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі, Бас прокуратура бағынысындағы әскерлер мен әскери құралымдардың күнделікті қызметін жоспарлау және ұйымдастыру кезінде Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы әскери жарғыларын басшылыққа алсын.";

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының тәртіптік жарғысында:

      28, 29-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "28. Қорғаныс министрінің, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының, Төтенше жағдайлар министрінің орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары - Мемлекеттік күзет қызметі Объектілерді қорғау қызметінің (Республикалық ұлан) бастығы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің директоры, Ұлттық ұланның Бас Қолбасшысы, Бас әскери прокурор өздеріне бағынысты әскери қызметшілерге қатысты Қарулы Күштер түрі Бас қолбасшысының құқықтарын пайдаланады.

      29. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі және Қазақстан Республикасының Бас әскери прокуроры өздеріне бағынысты әскери қызметшілерге қатысты осы Жарғыдағы тәртіптік құқықтарды толық көлемде пайдаланады.".

      10. Құпия.

      11. ҚБП.

      12. "Республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтары туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 маусымдағы № 587 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 38, 548-құжат):

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штабтары туралы ережеде:

      9-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша терроризмге қарсы операцияны өткізу кезінде республикалық жедел штабқа басшылық етуді Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы жүзеге асырады. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы оның бірінші орынбасары болады.";

      10-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы;";

      12-тармақтың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "Күзетілетін тұлғалардың, қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша терроризмге қарсы операцияны өткізу кезінде облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жедел штабтарының басшысын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы республикалық жедел штабтың құрамына кіретін мемлекеттік органдар немесе олардың аумақтық бөлімшелері өкілдерінің қатарынан тағайындайды.

      Күзетілетін тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған терроризмге қарсы операцияны өткізу бойынша облыстық, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жедел штаб басшысының орынбасары күзетілетін тұлғаны алып жүретін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жоғары лауазымды адамы болып табылады.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Жедел штабтардың күштері мен құралдарының құрамы, жедел топтарды құру тәртібі, терроризмге қарсы операцияны дайындау мен өткізу барысындағы олардың іс-қимылдарының егжей-тегжейлі тізбесі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Ішкі істер министрлігінің, Мемлекеттік күзет қызметінің, Қорғаныс министрлігінің, сондай-ақ терроризмге қарсы іс-қимылға өз құзыреті шегінде қатысатын өзге де мемлекеттік органдардың бірлескен нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.";

      17-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жоспардың іс-шаралары түрлі деңгейдегі терроризмге қарсы оқу-жаттығулар, жаттықтырулар мен тәжірибелер өткізу арқылы әзірленіп, ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Ішкі істер министрлігінің, Мемлекеттік күзет қызметінің және Қорғаныс министрлігінің, сондай-ақ өз құзыреті шеңберінде терроризмге қарсы іс-қимылға қатысатын өзге де мемлекеттік органдардың бірлескен бұйрығымен регламенттеледі.";

      19-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Жұмыс тобының құрамына мемлекеттік органдар құрылымдық бөлімшелерінің басшылары кіреді. Топқа Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығы жұмыс органының бастығы жетекшілік етеді. Күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша терроризмге қарсы операцияны жүргізу кезінде жұмыс тобының жетекшісі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі құрылымдық бөлімшелері бастықтарының қатарынан тағайындалады. Жұмыс тобы терроризм актісін дайындауға немесе оны жасауға байланысты жедел жағдайды талдауды, оның одан әрі дамуын болжауды, сондай-ақ басқару шешімдерін әзірлеуді жүзеге асырады.".

      13. "Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығы туралы ережені бекіту жөнінде" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 маусымдағы № 588 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 39, 563-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығы туралы ережеде:

      3-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы "Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің және өзге де мемлекеттік органдардың жеке құрамын кәсіби даярлауды үйлестіру мен әдістемелік қамтамасыз етуді қоса алғанда, терроризмге қарсы іс-қимыл саласында кадрларды даярлау мен олардың біліктілігін арттыру шараларын әзірлеуде және келісіп жүзеге асырудағы ынтымақтастық;";

      6-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы;".

      14. "Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы ақпарат мониторингінің және халықты хабардар етудің мемлекеттік жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 9 тамыздағы № 611 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 44, 647-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы ақпарат мониторингінің және халықты хабардар етудің мемлекеттік жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидаларында:

      4-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі";

      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзететін адамдарға немесе объектілерге қатысты терроризм актісі жасалу қатерінің туындауы туралы осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдар алған ақпарат та Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің кезекші қызметіне дереу жіберіледі.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Терроризмге қарсы күрес жөніндегі республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жедел штабтарын уақтылы өрістету мақсатында террористік қауіптіліктің белгіленген деңгейіне қарай Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, сондай-ақ өз құзыреті шегінде терроризмге қарсы іс-қимылға қатысатын басқа да мемлекеттік органдардың бірлескен нормативтік құқықтық актілерімен айқындалатын бірыңғай хабардар ету сигналы және олардың құрамына енетін мемлекеттік органдардың күштері мен құралдарын жауынгерлік пайдалануға келтірудің тиісті алгоритмдері қолданылады.".

      15. "Қазақстан Республикасы құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары басшылығының президенттік резервін қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 28 тамыздағы № 624 Жарлығына:

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары басшылығының президенттік резервін қалыптастыру қағидаларында:

      5-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі (бұдан әрі - Мемлекеттік күзет қызметі) қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің президенттік резервін бекітуді Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы жүзеге асырады.";

      6-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Арнаулы мемлекеттік органдар басшылығының президенттік резервіне ұсынылған Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлері мен әскери қызметшілерінің тізімін қалыптастыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген құжаттарды дайындау Мемлекеттік күзет қызметіне жүктеледі.";

      20-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) арнаулы мемлекеттік органдардың кадр бөлімшелері Қауіпсіздік Кеңесінің хатшылығына ұсынған материалдарға сәйкес арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне қатысты, сондай-ақ Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері мен әскери қызметшілеріне қатысты Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы қабылдайды.".

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 4 мамырдағы
№ 814 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің күші жойылған кейбір актілерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 28 тамыздағы № 1428 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 31, 419-құжат; № 51, 673-құжат; 2013 ж., № 31, 465-466-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 3 маусымдағы № 607 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 29, 279-құжат; 2011 ж., № 53, 743-құжат; № 55, 783-құжат; 2012 ж, № 57, 773-құжат; 2013 ж, № 18, 308-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Президенті Күзет қызметінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 7 қыркүйектегі № 147қ Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж, № 53, 742-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 3 маусымдағы № 607 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 7 қыркүйектегі № 148 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 53, 743-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 3 маусымдағы № 607 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 21 маусымдағы № 343 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 57, 773-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 3 маусымдағы № 607 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 510 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж, № 18, 308-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 28 тамыздағы № 1428 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 6 мамырдағы № 562 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 31, 465-466-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін лауазымды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 24 наурыздағы № 20қ өкімі.

      9. "Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 24 наурыздағы № 20қ өкіміне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 19 наурыздағы № 205қ өкімі.

      10. "Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 24 наурыздағы № 20қ өкіміне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 18 мамырдағы № 132қ өкімі.

Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 814.

      Подлежит опубликованию в Собрании актов

      Президента и Правительства

      Республики Казахстан (выписка)

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан.

      2. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

      3. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 4 мая 2014 года № 814

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе государственной охраны Республики Казахстан

      Сноска. Положение – в редакции Указа Президента РК от 17.07.2023 № 285 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Служба государственной охраны Республики Казахстан (далее – Служба государственной охраны) – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

      2. Служба государственной охраны имеет ведомство – Силы особого назначения Службы государственной охраны (далее – Силы особого назначения).

      Силы особого назначения являются воинским формированием.

      3. Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Служба государственной охраны является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет действительное и условное наименования, печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан, штампы, бланки на государственном и русском языках установленного образца, свою символику и знаки отличия, флаг, знамя, а также счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции Указа Президента РК от 19.02.2024 № 483 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      5. Служба государственной охраны вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Служба государственной охраны имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Служба государственной охраны по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Начальника Службы государственной охраны и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности Службы государственной охраны утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению Начальника Службы государственной охраны.

      Численность работников Службы государственной охраны устанавливается Начальником Службы государственной охраны в пределах выделенных для этих целей средств.

      9. Местонахождение юридического лица: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район "Есиль", проспект Мәңгілік Ел, 30.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции Указа Президента РК от 19.02.2024 № 483 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Службы государственной охраны.

      11. Финансирование деятельности Службы государственной охраны осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Службе государственной охраны запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Службы государственной охраны.

      Если Службе государственной охраны законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Задачи и полномочия Службы государственной охраны

      13. Задачи:

      1) обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

      2) выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;

      3) охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;

      4) осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;

      5) прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;

      6) осуществление охраны эталонов Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;

      7) организация обеспечения президентской связью;

      8) иные задачи, определяемые законами и актами Президента Республики Казахстан.

      14. Секретно.

      15. Секретно.

      16. Полномочия:

      1) права:

      проверять при входе (въезде) на охраняемые объекты и при выходе (выезде) из них у физических лиц документы, удостоверяющие личность, проводить их личный досмотр (за исключением охраняемых лиц), досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

      запрещать к проносу на охраняемые объекты предметы и вещества;

      при необходимости создавать оперативные штабы по проведению охранных мероприятий (далее – оперативные штабы), статус и полномочия которых определяются положением, утверждаемым совместным приказом государственных органов, входящих в состав республиканского оперативного штаба по проведению охранных мероприятий;

      осуществлять при проведении охранных мероприятий фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемку фактов и событий;

      производить дознание в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан;

      вносить предложения и (или) предписания об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц;

      создавать вне места нахождения Службы государственной охраны обособленные подразделения, не подлежащие учетной регистрации в уполномоченном органе;

      использовать служебные помещения, транспортные средства, связь и иное имущество государственных органов и организаций, а также на договорной основе жилое и другое имущество граждан, а в неотложных случаях – средства связи граждан;

      организовывать и осуществлять в установленном порядке оборудование охраняемых объектов средствами охранной сигнализации, видеонаблюдения, оперативно-технического контроля, другими техническими средствами охраны, а также эксплуатационно-техническое обслуживание указанных средств, обеспечивать при необходимости защиту информации во время их эксплуатации;

      выдавать заключения на ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан боевого ручного стрелкового оружия и боеприпасов к нему сотрудникам иностранных правоохранительных органов и специальных служб, прибывающим в Республику Казахстан для выполнения задач по обеспечению безопасности глав иностранных государств, парламентов и правительств в период их пребывания на территории Республики Казахстан;

      запрашивать и получать необходимую информацию и материалы;

      командировать в пределах Республики Казахстан и за пределы республики сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны;

      осуществлять на договорной основе подготовку и повышение квалификации кадров в учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях Республики Казахстан, в том числе находящихся в ведении правоохранительных, специальных и иных государственных органов Республики Казахстан, а также в учебных заведениях других государств;

      иметь в установленном законодательством Республики Казахстан порядке медицинские учреждения и подразделения;

      использовать полиграфическое и фото-, видеостудийное оборудование, а также осуществлять выпуск информационно-аналитических, военно-публицистических и иных материалов;

      поощрять граждан за заслуги в обеспечении безопасности охраняемых лиц, представлять их в установленном законодательством Республики Казахстан порядке к государственным наградам Республики Казахстан;

      привлекать граждан Республики Казахстан на добровольных началах в качестве внештатных оперативных сотрудников Службы государственной охраны;

      временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств, в том числе транспортных средств дипломатических и консульских представительств, а также физических лиц на отдельных участках местности и объектах, обязывать их оставаться на конкретных участках местности или объектах либо покинуть эти участки или объекты;

      осуществлять проверку и допуск физических и юридических лиц к работам по охране и обслуживанию охраняемых лиц и объектов;

      секретно;

      задерживать, доставлять в органы внутренних дел, служебные помещения иных правоохранительных или специальных государственных органов граждан в случае совершения ими правонарушений;

      применять в порядке, определяемом Начальником Службы государственной охраны, служебных собак;

      разрешать сотрудникам и военнослужащим Службы государственной охраны, прошедшим специальную подготовку, хранение, ношение табельного оружия и специальных средств;

      применять оружие, боевую технику, специальные средства и физическую силу;

      осуществлять оперативно-боевые мероприятия по пресечению противоправной деятельности, посягающей на безопасность охраняемых лиц, в соответствии с разрабатываемыми методиками;

      осуществлять в порядке, определяемом Начальником Службы государственной охраны, сопровождение и защиту автомобилей особого назначения с выполнением тактических действий, в том числе путем столкновения, по устранению угроз нападения и (или) преграды их движению;

      при организации охранных мероприятий в режиме антитеррористической операции и обеспечении правового режима антитеррористической операции применять меры и временные ограничения, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      использовать телекоммуникационные сети при выполнении задач в условиях чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного или военного положения;

      обеспечивать собственную безопасность;

      привлекать для участия в охранных мероприятиях силы и средства органов внутренних дел, специальных государственных органов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также других государственных органов;

      требовать от физических и юридических лиц соблюдения установленного порядка в местах проведения охранных мероприятий;

      выявлять, предупреждать и пресекать правонарушения;

      беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности (кроме дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций), при пресечении уголовных и административных правонарушений, создающих угрозу охраняемым лицам и объектам, а также при преследовании подозреваемых в совершении таких уголовных и административных правонарушений, если промедление может создать реальную угрозу охраняемым лицам и объектам;

      устанавливать дополнительные требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, предназначенных для пребывания охраняемых лиц;

      обеспечивать эксплуатацию и техническое обслуживание находящихся на балансе объектов, организовывать на них санитарно-гигиенический, экологический и противоэпидемический контроль;

      проводить в пределах своей компетенции по поручению следователя, дознавателя негласные следственные действия;

      создавать конспиративные объекты (предприятия и организации), а также использовать документы, зашифровывающие сотрудников, военнослужащих, конфиденциальных помощников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств;

      использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

      получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

      привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства этих органов для проведения контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий;

      по собственной инициативе либо инициативе иных государственных органов собирать данные, характеризующие личность, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности";

      требовать от субъектов, осуществляющих охранную деятельность, приостановить охранную деятельность в зоне введения правового режима антитеррористической операции;

      в целях обеспечения безопасности передвижения автомобилей особого назначения в городах Астане и Алматы определять скорость их передвижения по автомобильным дорогам или отдельным участкам автомобильных дорог и вводить на них ограничения по передвижению, остановке и стоянке транспортных средств, временно изменять направление дорожного движения;

      приостанавливать в период проведения охранных мероприятий все виды ремонтных, строительных, монтажных и иных работ на маршрутах следования охраняемых лиц (далее – специальные трассы) и в пределах территорий аэропортов;

      применять беспилотные воздушные суда при подготовке и проведении охранных мероприятий, а также для пресечения нарушения использования воздушного пространства в зоне проведения охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов;

      осуществлять кинологическую деятельность;

      осуществлять обучение, подготовку и переподготовку сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан в сфере обеспечения безопасности, а также в соответствии с международными договорами специальных служб иностранных государств;

      определять порядок организации и проведения охранных мероприятий, а также по согласованию с государственными органами состав сил и средств, привлекаемых к участию в охранных мероприятиях;

      2) обязанности:

      предотвращать и пресекать правонарушения, посягающие на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц, выявлять обстоятельства, способствующие их возможному совершению, и в пределах своих прав принимать меры по их устранению;

      оказывать помощь охраняемым лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни;

      принимать заявления, сообщения и иную поступающую информацию о готовящихся правонарушениях и событиях, угрожающих личной безопасности охраняемых лиц или общественной безопасности на охраняемых объектах и в других местах их пребывания, своевременно принимать предусмотренные законодательством меры;

      оказывать правоохранительным органам содействие в выявлении и розыске лиц, совершивших уголовные правонарушения против жизни, здоровья, прав, свобод, личного достоинства и собственности охраняемых лиц;

      обеспечивать общественный порядок и безопасность на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;

      принимать при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению охраняемых лиц и оказанию им первой медицинской помощи, а также по охране личного имущества охраняемых лиц и иного имущества, подлежащего охране и оставшегося без присмотра;

      участвовать в соответствии с законом в обеспечении правового режима чрезвычайного или военного положения в отношении охраняемых лиц в случае их введения на территории Республики Казахстан или в отдельных местностях, а также в проведении карантинных мероприятий в отношении охраняемых лиц во время эпидемий и эпизоотий;

      организовывать обеспечение связью Президента Республики Казахстан и иных охраняемых лиц, безопасность систем президентской связи, а также проведение комплекса мероприятий по недопущению их информационной изоляции.

      Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью определяется совместными нормативными правовыми актами Службы государственной охраны и государственных органов.

      Порядок организации взаимодействия по обеспечению президентской связью Службы государственной охраны и иных организаций определяется соглашениями (договорами);

      возмещать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям ущерб, причиненный в связи с использованием в служебных целях их средств связи, транспорта и помещений;

      обеспечивать безопасность передвижения охраняемых лиц на всех видах транспорта, соблюдать и контролировать соблюдение установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности движения автомобильного и других транспортных средств, выделяемых для передвижения охраняемых лиц;

      участвовать в пределах своей компетенции в решении организационных вопросов, связанных с медицинским обслуживанием охраняемых лиц;

      выявлять признаки, факты разведывательно-подрывной деятельности и принимать меры по устранению причин и условий, способствующих осуществлению разведывательно-подрывной деятельности;

      информировать Президента Республики Казахстан и государственные органы об угрозах национальной безопасности Республики Казахстан;

      принимать необходимые меры по защите основ конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Республики Казахстан;

      принимать меры по обеспечению конспирации при осуществлении контрразведывательной деятельности, а также защищенности сил, средств и информации Службы государственной охраны;

      периодически, но не реже, чем через каждые пять лет, пересматривать содержание действующих перечней сведений, подлежащих засекречиванию, в части обоснованности засекречивания сведений и их соответствия установленной ранее степени секретности.

      Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 19.02.2024 № 483 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      17. Функции:

      1) организует и проводит охранные мероприятия по обеспечению безопасности Президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов. Осуществляет руководство силами и средствами государственных органов, привлеченных для участия в охранных мероприятиях. Определяет границы зоны проведения, время начала и завершения охранных мероприятий, порядок организации и проведения охранных мероприятий, состав сил и средств, привлекаемых к участию в их проведении, а также порядок осуществления звукозаписи, фото- и видеосъемки в зоне проведения охранных мероприятий;

      2) осуществляет в порядке, определяемом начальником Службы государственной охраны, охрану и оборону охраняемых объектов, организует несение боевого дежурства по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов;

      3) проводит оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия, ведет информационно-аналитическую работу для выполнения возложенных задач;

      4) информирует Президента Республики Казахстан, Правительство и государственные органы Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию Службы государственной охраны;

      5) организует и проводит в порядке, определенном Начальником Службы государственной охраны, мероприятия по обеспечению мобилизационной, боевой и оперативной готовности, в том числе путем проведения практических учений, тренировок и экспериментов;

      6) организует и осуществляет ведомственный контроль за оперативно-служебной, боевой, оперативно-розыскной, контрразведывательной, финансово-хозяйственной и иной деятельностью ведомства и структурных подразделений;

      7) организует профессиональный отбор на службу с проведением специальной проверки, комплектует кадры Службы государственной охраны лицами, преимущественно из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан. Государственные органы Республики Казахстан оказывают содействие Службе государственной охраны в изучении и специальной проверке лиц, поступающих на службу в кадры Службы государственной охраны;

      8) организует и осуществляет мероприятия по противодействию средствам технических разведок и технической защите информации, противодействию несанкционированным полетам беспилотных воздушных судов;

      9) обеспечивает Президента Республики Казахстан, иных охраняемых и должностных лиц президентской связью в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      10) обеспечивает безопасность передвижения охраняемых лиц авиационным, автомобильным и другими видами транспорта. Определяет специальные трассы, контролирует соблюдение установленных правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности движения авиационных, автомобильных и других видов транспортных средств, выделяемых для передвижения охраняемых лиц. Порядок взаимодействия Службы государственной охраны, специальных государственных, правоохранительных и иных государственных органов при обеспечении безопасности передвижения охраняемых лиц определяется совместными нормативными правовыми актами;

      11) участвует совместно с Управлением делами Президента Республики Казахстан, Министерством здравоохранения Республики Казахстан и территориальными органами здравоохранения в решении организационных вопросов, связанных с медицинским обслуживанием охраняемых лиц;

      12) создает и использует оперативные учеты и информационные системы;

      13) организует и выполняет в пределах своих полномочий шифровальную работу;

      14) проводит мониторинг радиоэфира при проведении охранных мероприятий;

      15) осуществляет в установленном порядке пропускной режим на охраняемых объектах и в зоне проведения охранных мероприятий;

      16) организует и проводит мероприятия по обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств, взрывоопасных предметов на территории охраняемых объектов и местах проведения охранных мероприятий, исследовательские работы по вопросам противодействия совершению противоправных действий с применением взрывных устройств;

      17) организует и осуществляет совместно с государственными органами на охраняемых объектах, а также в местах посещения охраняемых лиц и на прилегающих к ним территориях санитарно-гигиенический, экологический, радиационный, биологический, химический и противоэпидемический контроль;

      18) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственные секреты;

      19) согласовывает производство всех видов ремонтных, строительных и иных работ на охраняемых объектах, зонах режимных территорий, предназначенных для их размещения, специальных трассах и прилегающих к ним территориях;

      20) организует боевое, техническое, материальное, финансовое, научное, информационное, правовое, социально-бытовое и другие виды обеспечения Службы государственной охраны, в том числе питание сотрудников и военнослужащих, строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, находящихся в ее ведении, жилищное и казарменно-жилищное строительство;

      21) проводит аккредитацию участников мероприятий с участием охраняемых лиц;

      22) участвует в антитеррористических операциях по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, а также обеспечивает правовой режим антитеррористических операций;

      23) осуществляет охрану эталонов Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан и участвует в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;

      24) осуществляет руководство, координацию и обеспечивает согласованность действий подразделений Службы государственной охраны;

      25) организует работу по морально-психологическому обеспечению служебно-боевой деятельности подразделений Службы государственной охраны, вырабатывает и реализует мероприятия среди личного состава по поддержанию и укреплению дисциплины и правопорядка, профилактике правонарушений, обеспечению необходимых условий для безопасности службы;

      26) осуществляет межведомственную координацию и организацию деятельности по обеспечению биологической безопасности охраняемых лиц и объектов в местах проведения охранных мероприятий;

      27) определяет перечень специальных средств, видов оружия, боевой техники и боеприпасов, состоящих на вооружении Службы государственной охраны;

      28) утверждает перечень объектов Службы государственной охраны, уязвимых в террористическом отношении, и устанавливает к ним требования по организации антитеррористической защиты согласно их категории;

      29) принимает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Службы государственной охраны и проведение охранных мероприятий;

      30) утверждает нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки и мобилизации Службы государственной охраны;

      31) определяет порядок возмещения ущерба, причиненного здоровью и имуществу сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны, а также ущерба, причиненного здоровью и имуществу членов семьи и близких родственников сотрудника, военнослужащего Службы государственной охраны в связи с выполнением им служебных обязанностей;

      32) утверждает типовую форму акта обследования семейно-имущественного положения;

      33) определяет порядок выполнения мероприятий по организации и проведению аттестации сотрудников Службы государственной охраны;

      35) определяет форму контракта о сотрудничестве с совершеннолетними дееспособными лицами, условия и сроки его действия;

      36) определяет порядок формирования и использования оперативных учетов и информационных систем, а также ведения дел оперативного учета;

      37) определяет сроки хранения, порядок хранения и уничтожения материалов оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

      38) определяет порядок выплаты единовременного пособия в случаях гибели конфиденциального помощника либо получения им увечья или иного вреда здоровью в связи с его участием в проведении контрразведывательных мероприятий;

      39) утверждает форму контракта, порядок его заключения, продления, изменения, расторжения и прекращения;

      40) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 17 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 19.02.2024 № 483 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Статус, полномочия Начальника Службы государственной охраны, Коллегии Службы государственной охраны

      18. Руководство Службой государственной охраны осуществляется Начальником, который несет персональную ответственность за личную безопасность Президента Республики Казахстан, выполнение возложенных на Службу государственной охраны задач и осуществление им своих полномочий.

      19. Начальник Службы государственной охраны назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      20. Начальник Службы государственной охраны имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Казахстан по представлению Начальника Службы государственной охраны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      21. Полномочия Начальника Службы государственной охраны:

      1) организует работу Службы государственной охраны, определяет основные направления развития Службы государственной охраны;

      2) руководит республиканским оперативным штабом по проведению охранных мероприятий. Определяет руководителей областных, городов республиканского значения, столицы оперативных штабов;

      3) руководит с начала проведения охранных мероприятий и до их завершения всеми военнослужащими, сотрудниками и специалистами государственных органов Республики Казахстан, привлекаемыми к их проведению;

      4) принимает решение о проведении антитеррористических операций по обеспечению безопасности охраняемых лиц, введении правового режима антитеррористической операции на период их проведения;

      5) определяет объем охранных мероприятий, проводимых Службой государственной охраны, исходя из характера и реальности угрозы их безопасности;

      6) утверждает по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Перечень охраняемых Службой государственной охраны объектов;

      7) определяет порядок проведения мониторинга радиоэфира при проведении охранных мероприятий;

      8) издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками, военнослужащими и работниками Службы государственной охраны;

      9) определяет порядок организации и несения боевого дежурства по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов, а также объектов Службы государственной охраны ведомством и структурными подразделениями Службы государственной охраны;

      10) определяет порядок взаимодействия государственных органов при осуществлении санитарно-гигиенического, экологического, радиационного, биологического, химического и противоэпидемического контроля на охраняемых объектах и в местах проведения охранных мероприятий;

      11) определяет порядок обезвреживания и уничтожения взрывных устройств, взрывоопасных предметов на охраняемых объектах и в местах проведения охранных мероприятий;

      12) определяет порядок применения сотрудниками и военнослужащими Службы государственной охраны специальных средств, оружия и боевой техники;

      13) утверждает Программу боевой и специальной подготовки сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны;

      14) утверждает меры безопасности при обращении с оружием и специальными средствами;

      15) определяет перечень объектов и участков специальных трасс, на которых осуществляется оперативное обеспечение Службой государственной охраны, а также порядок согласования проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий на объектах оперативного обеспечения Службы государственной охраны и в зоне проведения охранных мероприятий;

      16) утверждает положения, структуру и штатную численность ведомства, структурных подразделений и государственных учреждений Службы государственной охраны;

      17) определяет численность сотрудников действующего резерва в пределах утвержденной Президентом Республики Казахстан штатной численности и выделенных для этих целей средств;

      18) определяет полномочия руководителей и должностных лиц ведомства и структурных подразделений Службы государственной охраны в решении организационных, кадровых, структурно-штатных, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов;

      19) определяет порядок и план комплектования Сил особого назначения военнослужащими срочной службы, а также военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву и контракту;

      20) утверждает номенклатуру должностей Службы государственной охраны, перечень должностей, замещаемых сотрудниками, военнослужащими и работниками;

      21) принимает в установленном порядке решения о дислокации (передислокации) подразделений Службы государственной охраны;

      22) определяет порядок применения действительного и условного наименований Службы государственной охраны;

      23) определяет квалификационные требования к категориям должностей Службы государственной охраны;

      24) определяет порядок организации и методику проведения мероприятий по отбору и зачислению кандидатов на службу, перечень необходимых документов, порядок их оформления, сроки проведения проверки кандидатов на службу, требования по уровню их образования, опыту работы, физической подготовке и состоянию здоровья;

      25) определяет порядок проведения в Службе государственной охраны полиграфологических исследований;

      26) определяет порядок направления сотрудников Службы государственной охраны на военно-врачебную комиссию для определения категории годности к службе;

      27) зачисляет граждан Республики Казахстан на службу в Службу государственной охраны со снятием их с общевоинского учета, присваивает им специальные и воинские звания до полковника включительно. Отдельным категориям сотрудников Службы государственной охраны может засчитывать в выслугу лет стаж их трудовой деятельности до зачисления на службу в установленном им порядке;

      28) определяет Перечень должностных лиц, имеющих право издавать приказы о заключении контракта, назначении на должности, перемещении, освобождении, увольнении сотрудников, военнослужащих, а также присвоении им специального или воинского звания;

      29) определяет порядок проведения переаттестации и присвоения специального звания гражданам, зачисляемым в Службу государственной охраны из запаса, либо принятым в порядке перевода из Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов либо правоохранительных органов и имеющим воинские, специальные звания, классные чины, при назначении на должность сотрудника;

      30) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников, военнослужащих и работников, увольняет со службы или воинской службы и перемещает по должностям сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, за исключением тех, назначение на должности и освобождение от должностей которых осуществляются Президентом Республики Казахстан;

      31) утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в Службе государственной охраны;

      32) решает вопросы по прикомандированию сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны в государственные органы и организации независимо от форм собственности;

      33) определяет порядок зачисления сотрудников в действующий резерв Службы государственной охраны и прохождения ими службы;

      34) награждает, поощряет сотрудников, военнослужащих, работников Службы государственной охраны и налагает на них дисциплинарные взыскания. Пользуется в отношении подчиненных военнослужащих дисциплинарными правами в полном объеме, определенными Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан;

      35) Исключен Указом Президента РК от 19.02.2024 № 483 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      36) определяет порядок использования сил и средств Службы государственной охраны по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов в мирное время, а также в чрезвычайных ситуациях и в период мобилизации, военного положения и в военное время;

      37) определяет порядок внесения предписаний об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, посягающих на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность охраняемых лиц;

      38) определяет порядок аккредитации и перечень участников мероприятий с участием охраняемых лиц, подлежащих аккредитации;

      39) вносит представления Президенту Республики Казахстан о присвоении специальных и воинских званий высшего офицерского состава и награждении сотрудников, военнослужащих, работников государственными наградами, а также о присвоении почетных званий;

      40) определяет порядок ношения специальной формы одежды сотрудниками Службы государственной охраны, а также устанавливает особенности ношения отдельных предметов военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Службы государственной охраны;

      41) утверждает знаки отличия, знаки различия и эмблемы подразделений, отличительные знаки, указывающие на принадлежность к Службе государственной охраны, размещаемые на вооружении, военной и специальной технике, автотранспортных средствах, а также порядок их ношения и размещения;

      42) утверждает описание служебных удостоверений сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, образцы жетонов, формы пенсионных удостоверений, определяет порядок их выдачи и использования;

      43) определяет порядок присвоения классной квалификации сотрудникам Службы государственной охраны, повышения, подтверждения, сохранения, снижения и снятия классной квалификации сотрудников Службы государственной охраны;

      44) определяет порядок и условия премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам сотрудников, военнослужащих, работников за счет экономии средств, предусмотренных на содержание по плану финансирования бюджетной программы (подпрограммы), в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

      45) утверждает Инструкцию о служебных командировках сотрудников, военнослужащих и работников Службы государственной охраны;

      46) образует постоянно действующую ведомственную бюджетную комиссию, утверждает положение о ней, определяет ее состав;

      47) распоряжается имуществом и финансовыми средствами Службы государственной охраны;

      48) определяет порядок денежного обеспечения и определения стажа службы (работы) для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны;

      49) определяет порядок приема на временное хранение оружия, боеприпасов и иных предметов при осуществлении пропускного режима на охраняемых объектах и в зоне проведения охранных мероприятий;

      50) утверждает Правила обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на собственных объектах Службы государственной охраны;

      51) представляет Службу государственной охраны во взаимоотношениях с государственными органами Республики Казахстан, юридическими лицами, а также со специальными, правоохранительными и иными органами иностранных государств и международными организациями;

      52) вносит на рассмотрение Президента Республики Казахстан предложения по вопросам совершенствования деятельности Службы государственной охраны;

      53) утверждает Регламент Службы государственной охраны;

      54) принимает меры по противодействию коррупции в Службе государственной охраны и несет за это персональную ответственность;

      55) утверждает Правила создания, обеспечения функционирования и развития информационных систем, формирования, хранения, обработки, передачи и доступа к электронным информационным ресурсам в Службе государственной охраны;

      56) представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан структуру и штатную численность Службы государственной охраны;

      57) определяет перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу на охраняемые объекты и в зону проведения охранных мероприятий;

      58) устанавливает перечень подчиненных им ведомств, служб, подразделений, категорий сотрудников, имеющих право осуществлять оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность;

      59) устанавливает численность работников Службы государственной охраны в пределах выделенных для этих целей средств;

      60) утверждает по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию натуральные нормы (нормы снабжения), нормы возмещения затрат за проезд на транспорте по территории Республики Казахстан;

      61) утверждает положение и состав консультативно-совещательных органов Службы государственной охраны;

      62) определяет подразделения Службы государственной охраны, относящиеся к оперативным и приравненным к ним;

      63) определяет перечень должностей, замещаемых на конкурсной основе

      64) определяет порядок специального учета Службы государственной охраны;

      65) определяет порядок формирования контингента обучающихся, организации и прохождения переподготовки и повышения квалификации сотрудниками;

      66) определяет порядок организации работы по адаптации сотрудников;

      67) определяет порядок прохождения стажировки;

      68) утверждает устав внутренней службы;

      69) определяет порядок оформления, ведения учета и хранения личных дел кадрового состава Службы государственной охраны;

      70) утверждает Перечень нетиповых должностей и соответствующих им специальных и воинских званий;

      71) определяет порядок назначения сотрудников нижестоящего состава на должности, подлежащие замещению составом сержантов и офицерским составом при невозможности назначения на указанные должности сотрудников соответствующего состава;

      72) определяет порядок оформления представления при назначении сотрудника на должность, освобождении от должности, зачислении в распоряжение начальника, увольнении, присвоении, снижении, лишении специального звания, а также при заключении нового контракта;

      73) утверждает Правила перемещения сотрудников;

      74) определяет порядок возложения на сотрудника Службы государственной охраны временного исполнения обязанностей по вакантной (незанятой) должности, подлежащей замещению высшим офицерским составом;

      75) утверждает положение об официальных представителях;

      76) определяет порядок формирования кадрового резерва и организации работы с ним;

      77) определяет порядок организации учета офицеров запаса Службы государственной охраны и пребывания сотрудников в запасе;

      78) определяет порядок применения поощрений сотрудников Службы государственной охраны;

      79) определяет порядок выплаты сотрудникам (кроме сотрудников, проживающих в служебном жилище, находящемся на территории закрытых и обособленных военных городков, пограничных отделений и иных закрытых объектов, а также курсантов, слушателей) денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг;

      80) определяет порядок обеспечения специальной формой одежды и другим вещевым имуществом и порядок выплаты сотрудникам (кроме курсантов, слушателей) денежной компенсации взамен неполученных предметов вещевого имущества;

      81) определяет порядок выплаты подъемного пособия сотрудникам (кроме курсантов, слушателей) Службы государственной охраны при перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой на удалении более ста километров;

      82) определяет порядок отдания почестей сотрудникам Службы государственной охраны при погребении;

      83) определяет порядок контроля за состоянием антитеррористической защищенности охраняемых объектов;

      84) определяет зону проведения антитеррористической операции в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";

      85) утверждает Инструкцию по организации антитеррористической защиты объектов Службы государственной охраны, уязвимых в террористическом отношении;

      86) утверждает паспорт антитеррористической защищенности объектов Службы государственной охраны, уязвимых в террористическом отношении;

      87) принимает решения о передаче и перераспределении имущества в пределах государственного органа;

      88) определяет порядок выплаты вознаграждения конфиденциальным помощникам, оказывающим содействие на возмездной основе;

      89) обеспечивает контроль за организацией, тактикой, формами и методами контрразведывательной деятельности, задействованными силами и средствами, организацией и осуществлением международного сотрудничества со специальными службами, органами безопасности, правоохранительными органами иностранных государств, международными организациями, обеспечением секретности и конспирации;

      90) определяет перечень служб, подразделений и категорий сотрудников Службы государственной охраны, имеющих право пользования Национальной системой видеомониторинга;

      91) определяет порядок построения, управления, использования, распределения нумерации, организационно-технического обеспечения функционирования, информационной безопасности, пропуска трафика, условий взаимодействия и принятия в эксплуатацию (снятия с эксплуатации) сетей шифрованной, засекреченной, кодированной связи и сетей телекоммуникаций специального назначения;

      92) определяет порядок применения беспилотных воздушных судов при подготовке и проведении охранных мероприятий, а также для пресечения нарушения использования воздушного пространства в зоне проведения охранных мероприятий или над территорией охраняемых объектов;

      93) определяет порядок организации кинологической деятельности в Службе государственной охраны;

      93-1) определяет по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию нормы продовольственного пайка отдельных категорий сотрудников Службы государственной охраны с учетом особенностей прохождения службы;

      93-2) определяет порядок обеспечения питанием отдельных категорий сотрудников Службы государственной охраны;

      93-3) определяет порядок выплаты денежной компенсации при отсутствии возможности обеспечения питанием по установленным нормам продовольственного пайка отдельным категориям сотрудников Службы государственной охраны;

      93-4) определяет порядок безвозмездной временной передачи зданий, помещений столовых и находящегося в них имущества в имущественный наем (аренду) в пределах срока договора об организации питания;

      94) осуществляет иные полномочия, возложенные на него законодательством Республики Казахстан.

      Исполнение полномочий Начальника Службы государственной охраны в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 19.02.2024 № 483 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      22. Начальник Службы государственной охраны определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      23. Аппарат Службы государственной охраны, непосредственно подчиненный и подотчетный Начальнику Службы государственной охраны, осуществляет координацию и контроль за деятельностью ведомств и структурных подразделений, организует информационно-аналитическое, правовое, документационное обеспечение деятельности Службы государственной охраны.

      Аппарат Службы государственной охраны возглавляется руководителем Аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Начальником Службы государственной охраны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      24. Коллегиальным органом Службы государственной охраны является Коллегия.

      Полномочия Коллегии:

      1) рассмотрение наиболее важных вопросов оперативно-служебной деятельности;

      2) обеспечение выработки мер по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности и принятие по ним согласованных решений.

      Решения Коллегии объявляются приказом Начальника Службы государственной охраны. Задачи, полномочия, порядок деятельности и персональный состав Коллегии регламентируются положением, утверждаемым Начальником Службы государственной охраны.

      25. Порядок поступления в Службу государственной охраны и прохождения службы определяется законами Республики Казахстан "О специальных государственных органах Республики Казахстан" и "О воинской службе и статусе военнослужащих".

      Силы особого назначения комплектуются в порядке, определенном законодательством, из числа граждан, призываемых на срочную воинскую службу, а также военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву и контракту.

      Отбор в Силы особого назначения военнослужащих срочной службы является приоритетным.

      26. Секретно.

      27. В Службе государственной охраны создается специальный государственный архив.

      28. Медицинское обеспечение и обслуживание сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, снабжение медицинским имуществом и медикаментами осуществляются в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

      29. Исчисление выслуги лет для назначения пенсий сотрудникам и военнослужащим Службы государственной охраны производится на льготных условиях в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан*.

      *Примечание. Сотрудникам Службы государственной охраны в стаж службы в государственном органе для установления коэффициентов для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления служба, засчитанная из расчета полтора месяца за один прослуженный до 6 января 2020 года, не подлежит пересчету.

      30. Несение службы сотрудниками и военнослужащими Службы государственной охраны является выполнением боевой задачи и основывается на осуществлении комплекса мероприятий, проводимых как самостоятельно, так и совместно с другими государственными органами.

      В ходе проведения охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов старшее должностное лицо Службы государственной охраны является оперативным начальником для всех лиц, привлеченных к их проведению.

Глава 4. Имущество Службы государственной охраны

      31. Служба государственной охраны может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Службы государственной охраны формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также имущества, приобретенного в результате собственной деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      32. Имущество, закрепленное за Службой государственной охраны, относится к республиканской собственности.

      33. Служба государственной охраны не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выдаваемых ей по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Службы государственной охраны

      34. Реорганизация и упразднение Службы государственной охраны осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений, находящихся в ведении Сил особого назначения

      1. Воинская часть 0112 "Президентский полк "Айбын".

      2. Воинская часть 0111 "Президентский полк "Батыр".

      3. Воинская часть 0116.


  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 4 мая 2014 года № 814

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые акты
Президента Республики Казахстан

      1. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      2. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

      3. В Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2000 года № 371 "Об утверждении Перечня должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 18, ст. 186; 2004 г., № 21, ст. 263; 2005 г., № 32, ст. 426; 2009 г., № 24-25, ст. 207; 2010 г., № 49, ст. 439; 2012 г., № 33, ст. 419; 2013 г., № 79, ст. 1151):

      в Перечне должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственным секретам Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      по тексту слова "Начальник Службы охраны Президента" заменить словами "Начальник Службы государственной охраны";

      слова "Командующий Республиканской гвардией," исключить.

      4. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2017 № 470.

      5. ДСП.

      6. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      7. В Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 "Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 19, ст. 183; 2013 г., № 37, ст. 542):

      в Правилах прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденных названым Указом:

      часть первую пункта 45 изложить в следующей редакции:

      "45. Нахождение военнослужащего на одной воинской должности допускается на срок, не превышающий 5 лет. При этом, время нахождения на воинских должностях в Службе государственной охраны Республики Казахстан по решению ее первого руководителя может устанавливаться на более длительный срок.".

      8. В Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2006 года № 201 "Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 39, ст. 428; 2010 г., № 46, ст. 416; 2013 г., № 26, ст. 409):

      в Государственном протоколе Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      пункты 23, 31, 46, 47, 48 изложить в следующей редакции:

      "23. Министр иностранных дел представляет гостю встречающих официальных лиц с казахстанской стороны. Затем гость в сопровождении Министра иностранных дел проходит по ковровой дорожке, вдоль которой с обеих сторон выстроен почетный караул Службы обороны объектов (Республиканской гвардии) Службы государственной охраны Республики Казахстан (далее - Силы особого назначения), в VIP-комнату здания аэропорта для краткой беседы (во время беседы подаются чай, напитки).";

      "31. Начальник почетного караула отдает приветственный рапорт гостю. Президентский оркестр исполняет государственные гимны двух стран (гимн страны гостя исполняется первым). Прослушав гимны, гость и Президент направляются по ковровой дорожке к Государственному Флагу Республики Казахстан, перед которым гость останавливается, выражая свое уважение легким наклоном головы. Далее гость и Президент проходят вдоль строя почетного караула (гость идет ближе к строю), легким наклоном головы прощаются с начальником почетного караула и проходят на встречу в узком составе.";

      "46. Гость в сопровождении закрепленного должностного лица прибывает к монументу защитникам Отечества (далее - монумент). Гостя у монумента встречают начальник почетного караула и аким города Астаны (заместитель акима).

      47. Гость в сопровождении начальника почетного караула проходит вдоль строя почетного караула к венконосцам. Звучит торжественно-церемониальная музыка. Делегация страны гостя выстраивается на нижнем пандусе монумента. Венконосцы начинают движение к монументу. Гость следует за ними на расстоянии 1,5-2 метров. После того как корзину цветов (венок, гирлянду) устанавливают к основанию монумента, гость подходит к корзине с цветами (венку, гирлянде) и поправляет ленту. Минута молчания. Затем звучат государственные гимны двух стран. Государственный гимн страны гостя исполняется первым.

      48. Далее аким города Астаны (заместитель акима) знакомит гостя с комплексом монумента. После осмотра комплекса гость в сопровождении начальника почетного караула проходит к специально отведенному месту для просмотра торжественного прохождения роты почетного караула.

      Затем гость в сопровождении акима города Астаны (заместителя акима) направляется к месту посадки дерева. По завершении церемонии посадки дерева делегация направляется к кортежу и отъезжает.";

      часть вторую пункта 66 изложить в следующей редакции:

      "Начальник почетного караула отдает приветственный рапорт гостю. Президентский оркестр исполняет государственные гимны двух стран (государственный гимн страны гостя исполняется первым). Прослушав государственные гимны, гость и Президент направляются по ковровой дорожке к Государственному Флагу Республики Казахстан, перед которым гость останавливается, выражая свое уважение легким наклоном головы. Далее гость и Президент проходят вдоль строя почетного караула (гость идет ближе к строю), легким наклоном головы прощаются с начальником почетного караула и проходят на встречу один на один.";

      часть первую пункта 86, пункты 94, 100, 111, часть первую пункта 115, 119 изложить в следующей редакции:

      "86. Государственный флаг страны гостя не вывешивается, парадный расчет Службы обороны объектов не выстраивается.";

      "94. Вопросами личной безопасности охраняемых лиц и обеспечения общественного порядка и безопасности делегации занимается Служба государственной охраны Республики Казахстан (далее - Служба государственной охраны).";

      "100. Парадные расчеты военнослужащих Службы обороны объектов под звуки марша вносят в зал проведения инаугурации Государственный Флаг Республики Казахстан, штандарт Президента и Конституцию Республики Казахстан.";

      "111. Для организации визита в иностранное государство направляется рабочая группа, в состав которой включаются представители Протокола Президента, Пресс-службы Президента, Центра внешней политики Администрации Президента, Службы государственной охраны и Управления делами Президента, а также Министерства иностранных дел.";

      "115. Для подготовки и обеспечения программы рабочей поездки Президента на места предварительно выезжают сотрудники Протокола Президента, Пресс-службы Президента и Службы государственной охраны, государственный инспектор, курирующий посещаемый регион.";

      "119. В аэропорту вывешиваются государственные флаги двух стран. На летном поле выстраивается почетный караул Службы обороны объектов.";

      часть вторую пункта 135 изложить в следующей редакции:

      "Государственный флаг страны гостя не вывешивается, парадный расчет Службы обороны объектов не выстраивается.";

      пункт 143, часть первую пункта 145, пункты 147, 155, 170, 186, часть первую пункта 200 изложить в следующей редакции:

      "143. Вопросами личной безопасности охраняемых лиц и обеспечения общественного порядка и безопасности делегации занимается Служба государственной охраны.";

      "145. Министерство иностранных дел согласовывает сроки визита Премьер-Министра в иностранные государства. Для организации визита направляется рабочая группа, в состав которой включаются представители Канцелярии Премьер-Министра, Министерства иностранных дел, Службы государственной охраны и других заинтересованных государственных органов Республики Казахстан.";

      "147. Для решения организационных вопросов и обеспечения безопасности Премьер-Министра в регионы заблаговременно направляется рабочая группа, в состав которой включаются представители Канцелярии Премьер-Министра и Службы государственной охраны.";

      "155. По предложению принимающей стороны безопасность высоких гостей может обеспечиваться Службой государственной охраны. В этом случае инициатором направляется письмо на имя Руководителя Администрации Президента с предложением поручить Службе государственной охраны обеспечить безопасность главы иностранной делегации.";

      "170. По предложению Министерства иностранных дел безопасность пребывания глав внешнеполитических ведомств иностранных государств обеспечивается Службой государственной охраны.";

      "186. По предложению принимающей стороны безопасность высоких гостей может обеспечиваться Службой государственной охраны. В этом случае инициатором направляется письмо на имя Руководителя Администрации Президента с предложением поручить Службе государственной охраны обеспечение безопасности главы иностранной делегации.";

      "200. В зале торжественных церемоний послы иностранных государств проходят по ковровой дорожке к специально обозначенному месту (ковру). Комендант резиденции Президента "Акорда" (дворца Президента) отдает приветственный рапорт. Президентский оркестр исполняет Государственный Гимн Республики Казахстан.";

      в приложении 1 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному названным Указом:

      пункт 24 изложить в следующей редакции:

      "24. Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан";

      пункт 35 исключить;

      в приложении 2 к Государственному протоколу Республики Казахстан, утвержденному названным Указом:

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан";

      пункт 40 исключить.

      9. В Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 24-25, ст. 207; 2012 г., № 51, ст. 686; 2013 г., № 31, ст. 465):

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Министерству обороны Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан, Генеральной прокуратуре при планировании и организации повседневной деятельности подчиненных войск и воинских формирований руководствоваться общевоинскими уставами Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.";

      в дисциплинарном уставе Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      пункты 28, 29 изложить в следующей редакции:

      "28. Заместители Министра обороны, Председателя Комитета национальной безопасности, Министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель Начальника Службы государственной охраны - начальник Службы обороны объектов (Республиканская гвардия) Службы государственной охраны Республики Казахстан, Директор Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Главнокомандующий Национальной гвардией, Главный военный прокурор в отношении подчиненных им военнослужащих пользуются правами Главнокомандующего видом Вооруженных Сил.

      29. Министр обороны Республики Казахстан, Председатель Комитета национальной безопасности, Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан, Министр внутренних дел Республики Казахстан, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Генеральный прокурор Республики Казахстан в отношении подчиненных им военнослужащих пользуются дисциплинарными правами в полном объеме настоящего Устава.".

      10. Секретно.

      11. ДСП.

      12. В Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2013 года № 587 "Об утверждении Положения о республиканском, областном, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) оперативных штабах по борьбе с терроризмом" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 38, ст. 548):

      в Положении о республиканском, областном, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) оперативных штабах по борьбе с терроризмом, утвержденном названным Указом:

      часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:

      "При проведении антитеррористической операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц руководство республиканским оперативным штабом осуществляет Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан. В этом случае Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан становится его первым заместителем.";

      подпункт 3) пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "3) Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан;";

      части вторую и третью пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "При проведении антитеррористической операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц руководитель областного, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) оперативного штаба назначается Начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан из числа представителей государственных органов, входящих в состав республиканского оперативного штаба или их территориальных подразделений.

      Заместителем руководителя областного, районного (города областного значения) оперативного штаба по проведению антитеррористической операции, направленной на обеспечение безопасности охраняемых лиц, является старшее должностное лицо Службы государственной охраны Республики Казахстан, сопровождающее охраняемое лицо.";

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Состав сил и средств оперативных штабов, порядок формирования оперативных групп, подробный перечень их действий в ходе подготовки и проведения антитеррористической операции определяются совместными нормативными правовыми актами Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Службы государственной охраны, Министерства обороны Республики Казахстан, а также иных государственных органов, участвующих в пределах своей компетенции в противодействии терроризму.";

      часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "Мероприятия плана отрабатываются путем проведения разноуровневых антитеррористических учений, тренировок и экспериментов, порядок организации и осуществления которых регламентируются совместным приказом Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Службы государственной охраны и Министерства обороны Республики Казахстан, а также иными государственными органами, участвующими в пределах своей компетенции в противодействии терроризму.";

      часть вторую пункта 19 изложить в следующей редакции:

      "В состав рабочей группы входят руководители структурных подразделений государственных органов. Руководит группой начальник рабочего органа Антитеррористического центра Республики Казахстан. При проведении антитеррористической операции по обеспечению безопасности охраняемых лиц руководителем рабочей группы назначается лицо из числа начальников структурных подразделений Службы государственной охраны Республики Казахстан. Рабочая группа осуществляет анализ оперативной обстановки, связанной с подготовкой или совершением акта терроризма, прогнозированием дальнейшего ее развития, а также выработку управленческих решений.".

      13. В Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2013 года № 588 "Об утверждении Положения об Антитеррористическом центре Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 39, ст. 563):

      в Положении об Антитеррористическом центре Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      подпункт 11) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "11) сотрудничество в разработке и согласованном осуществлении мер подготовки и повышения квалификации кадров в сфере противодействия терроризму, включая координацию и методическое обеспечение профессиональной подготовки личного состава Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", Вооруженных Сил Республики Казахстан и других государственных органов;";

      подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "5) Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан;".

      14. В Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611 "Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 44, ст. 647):

      в Правилах организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, утвержденных названным Указом:

      абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Служба государственной охраны Республики Казахстан";

      часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Информация о возникновении угрозы совершения акта терроризма в отношении лиц или объектов, охраняемых Службой государственной охраны Республики Казахстан, полученная государственными органами, указанными в пункте 4 настоящих Правил, также незамедлительно передается в дежурную службу Службы государственной охраны Республики Казахстан.";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. В целях своевременного развертывания республиканского, областного, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) оперативных штабов по борьбе с терроризмом в зависимости от установленного уровня террористической опасности применяются единый сигнал оповещения и соответствующие алгоритмы приведения сил и средств государственных органов, входящих в их состав, к боевому применению, определяемые совместными нормативными правовыми актами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, а также иных государственных органов, участвующих в пределах своей компетенции в противодействии терроризму.".

      15. В Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 624 "О формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан":

      в Правилах формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, утвержденных названным Указом:

      абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Утверждение Президентского резерва сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны Республики Казахстан (далее - Служба государственной охраны), осуществляется Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан по представлению Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.";

      часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "Организация работы по формированию списков сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны, рекомендованных в Президентский резерв руководства специальных государственных органов, и подготовка документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил, возлагаются на Службу государственной охраны";

      подпункт 2) пункта 20 изложить в следующей редакции:

      "2) Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан в отношении сотрудников специальных государственных органов в соответствии с материалами, представленными кадровыми подразделениями специальных государственных органов в Секретариат Совета Безопасности, а также в отношении сотрудников и военнослужащих Службы государственной охраны.".

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 4 мая 2014 года № 814

Перечень утративших силу
некоторых актов Президента Республики Казахстан

      1. Указ Президента Республики Казахстан от 28 август 2004 года № 1428 "Об утверждении Положения о Республиканской гвардии Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 31, ст. 419; № 51, ст. 673; 2013 г.,№ 31, ст. 465-466).

      2. Указ Президента Республики Казахстан от 3 июня 2008 года № 607 "Oб утверждении Положения о Службе охраны Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 29, ст. 279; 2011 г., № 53, ст. 743; № 55, ст. 783; 2012 г., № 57, ст. 773; 2013 г., № 18, ст. 308).

      3. Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2011 года № 147с "О некоторых вопросах Службы охраны Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 53, ст. 742).

      4. Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2011 года № 148 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июня 2008 года № 607 "Об утверждении Положения о Службе охраны Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 53, ст. 743).

      5. Указ Президента Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 343 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июня 2008 года № 607 "Об утверждении Положения о Службе охраны Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 57, ст. 773).

      6. Указ Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 510 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июня 2008 года № 607 "Об утверждении Положения о Службе охраны Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г, № 18, ст. 308).

      7. Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2013 года № 562 "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2004 года № 1428 "Об утверждении Положения о Республиканской гвардии Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 31, ст. 465-466).

      8. Распоряжение Президента Республики Казахстан от 24 марта 1999 года № 20с "Об утверждении перечня должностных лиц, безопасность которых обеспечивается Службой охраны Президента Республики Казахстан".

      9. Распоряжение Президента Республики Казахстан от 19 марта 2001 года № 205с "О внесении изменения в распоряжение Президента Республики Казахстан от 24 марта 1999 года № 20с".

      10. Распоряжение Президента Республики Казахстан от 18 мая 2007 года № 132с "О внесении изменения в распоряжение Президента Республики Казахстан от 24 марта 1999 года № 20с".