Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясын құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Академия) құрылсын.

      2. Академияға білім беру ұйымының ерекше мәртебесі берілсін.

      3. Академия қызметінің негізгі бағыттары:

      1) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары басшылығының президенттік резервінде тұрған қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру;

      1-1) құқық қорғау органдарына қызметке алғашқы рет кіретін адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлық;

      2) құқық қорғау қызметі саласында ведомствоаралық ғылыми үйлестіру және зерттеулерді жүргізу;

      3) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру болып айқындалсын.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 13.05.2020 № 331 Жарлығымен.

      4. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Академияның уәкілетті органы болып айқындалсын.

      5. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Қазақстан Республикасының Үкіметі бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) "Қаржы полициясы академиясы" мемлекеттік мекемесінің және "С.Есқараев атындағы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы заңдылық, құқық тәртібі мәселелерін зерттеу және прокуратура органдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты" мемлекеттік мекемесінің таратылуын қамтамасыз етсін;

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      6. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      8. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2015 жылғы 4 мамырдағы
№ 15 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір
жарлықтарына енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 29 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 1, 2-құжат):

      осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға сәйкес 2-қосымша редакцияда жазылсын.

      2. "Жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 5 шілдедегі № 648 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 27, 331-құжат):

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

      "11) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына ерекше мәртебе берілсін.";

      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы мен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясына қолданылмайтын, Ерекше мәртебесі бар мемлекеттік жоғары оқу орындары туралы үлгі ережені бекітсін;".

      3. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.

      4. "Қазақстан Республикасының әскери қызметшілері, арнаулы мемлекеттік органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызметі мен прокуратура органдарының қызметкерлері лауазымдарының санаттары бойынша тізілімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1283 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 19, 234-құжат) ("Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен).

      5. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Президентінің 13.10.2017 № 563 Жарлығымен.

      7. "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарындағы әскери лауазымдар және оларға сәйкес әскери атақтар тізбесін бекіту және "Жоғары офицерлік және басшы құрамның адамдары атқаратын лауазымдар тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 мамырдағы № 392 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 453қбп Жарлығына ("Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен).

      8. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 158 Жарлығымен.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің кейбір жарлықтарына
енгізілетін өзгерістер
мен толықтыруларға
ҚОСЫМША
  Қазақстан Республикасы
Президентінің
1999 жылғы 22 қаңтардағы
№ 29 Жарлығына
2-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы прокуратурасының
ШТАТ САНЫ

Қазақстан Республикасының прокуратурасы

5636

оның ішінде:


Бас прокуратура

321

Құқық қорғау органдары академиясы

213*

прокуратура органдары

4446

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет

100

Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің аумақтық органдары

556


      _____________________

      *2017 жылғы 1 шілдеге дейін Қазақстан Республикасының прокуратурасының штат саны - 5606 бірлік, Құқық қорғау органдары академиясының штат саны - 183 бірлік.

О создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2015 года № 15.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента

      и Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Создать государственное учреждение "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" (далее - Академия).

      2. Придать Академии особый статус организации образования.

      3. Основными направлениями деятельности Академии определить:

      1) повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан;

      1-1) первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на службу в правоохранительные органы;

      2) координацию и проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности;

      3) реализацию программ послевузовского образования.

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 13.05.2020 № 331.

      4. Определить уполномоченным органом в отношении Академии Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

      5. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) ликвидацию государственного учреждения "Академия финансовой полиции" и государственного учреждения "Институт изучения проблем законности, правопорядка и повышения квалификации кадров органов прокуратуры при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан имени С. Ескараева";

      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      6. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.

      7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 4 мая 2015 года № 15

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан

      1. В Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 2):

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям и дополнениям.

      2. В Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2001 года № 648 "О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим учебным заведениям" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 27, ст. 331):

      пункт 1 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

      "11) Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.";

      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) утвердить Типовое положение о государственных высших учебных заведениях, имеющих особый статус, которое не распространяется на Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан;".

      3. Утратил силу Указом Президента РК от 31.07.2023 № 290.

      4. В Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1283 "Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и органов прокуратуры Республики Казахстан по категориям" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 19, ст. 234;) (с грифом "Для служебного пользования").

      5. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.
      6. Утратил силу Указом Президента РК от 13.10.2017 № 563.

      7. Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 453дсп "Об утверждении перечня воинских должностей и соответствующих им воинских званий в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан и внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2000 года № 392 "О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и начальствующего состава" (с грифом "Для служебного пользования").

      8. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 158.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям и дополнениям,
которые вносятся в некоторые
указы Президента
Республики Казахстан
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 22 января 1999 года № 29

      ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

      Прокуратуры Республики Казахстан

Прокуратура Республики Казахстан

5636*

в том числе:


Генеральная прокуратура

321

Академия правоохранительных органов

213*

органы прокуратуры

4446

Комитет по правовой статистике и специальным учетам

100

территориальные органы Комитета по правовой статистике и специальным учетам

556


      *До 1 июля 2017 года штатная численность прокуратуры Республики Казахстан - 5606 единиц, Академии правоохранительных органов - 183 единицы.